Odziv novinarjem na delo Varuhinje ČP v konkretnih primerih.

(Foto: iStockphoto)

Korupcija (corruptio-kvarjenje) kot pojem , kakor je nekoč govorila Zdenka Cerar je v obliki seveda lahko celo svinjarija (packarija), ni pa še gotovo kaznivo ravnanje. A vendar država, ki praktično ne premore prave pravne (še manj pravilne in pravične!) države in ustreznih tako represivnih, nadzornih in vsaj  regulatornih inštitucij kronično boleha in je vsakodnevno zasačena v dejanjih roke v vreči kraje ali kar nedopustnega odsvajanja davkoplačevalskega denarja.

Dosti bolje bi bilo uvesti tudi za ves javni sektor fiksni univerzalni trajni dohodek v višini tistega socialnega korektiva, (niti benigni MDDSZ- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve si ne upa zagrabiti poante zakona o NEdelu; spisali so le po potrebi skrpucalni in izzigravajoč Zakon o malem delu!!), ostalo pa variabilno glede na uspešnost izvršenih storitev in njihov dejanski odnos do sodržavljanov! Prepričan sem, da se takoj pojavijo v luknjastem in nerealnem proračunu očitni presežki!

Dvoličnosti obnašanj so še toliko bolj očitna le na deklarativni besedni ravni, dočim realnega preprečevanja in skrbnega, strokovnega in gospodarnega ravnanja v dobrobit lastnega delodajalca (to je RS) enostavno skoraj ni več niti zaznati!

To velja tudi za novinarstvo, ki praktično celostno in celovito ne nudi niti uravnoteženih informacij stanja in le podaja faktografske navedbe in copy-paste verzije ponujenih različic verzij stikov z javnostmi (public relations). Statistično bi sicer lahko govorili o točnih rezultatih netočnih in pomanjkljivih podatkov, ki jim kronično primanjkuje pravih, tehtnih in utemeljenih uporabnih dejstev in vrednosti, še bolj pa zanemarjenih vrednot.

Ne vem in ne razumem, čemu navajate v Delu, da mislite širše (še pomnite »tovariši«: proletarci vseh dežel združite se ali pa  samostojnega časopisa za samostojno Slovenijo…)
Le kje za vraga je neodvisnost, avtonomnost in prava kredibilnost!!!! IN ZA ČEM SE SKRIVA REFERENCA?

Že dolgo tega je ideolog jugoslovanskega samoupravljanja Kardelj dejal, da sreče človeku ne more dati ne država in ne sistem (še vedno obstajajoč prestrukturiran »jeguljasti«  partijski sistem SDV  #,ki ga sedaj baje ni in ga nikoli ni bilo# s svojim nepotističnim nasledstvom in klientelističnimi lovkami, ki se ji je po svoje pridružila še klerokleptomanija), pač pa le sam s svojim delom in ustvarjalnostjo.

Žal sistem, ki naj bi urejal družbene, kulturne, pravne in vsaj ekonomske odnose ne postavlja pravil enakih za vse. Le ta so evidentno po potrebi in kakor za koga. IN 14. ČLEN URS, ki jamči enakost pred zakonom?

Gospodarnost, kjer vse večje število lastnih državljanov praktično že vegetira v eksistenčni ogroženosti nakazuje čisto sprenevedanje organov, ki tako veselo zatrjujejo dejavnike socialne države celo po lastni Ustavi. Namišljena elita, ki praktično skrbi le za lastne riti in svoje prisklednike je uzurpirala državo pri čemer ni ne duha ne sluha o tako opevani blaginji in blagodati za lastne državljane, prebivalce ali druge nahajajoče ljudi, kjer naj bi vladala poštena, zaupanja vredna pravila igre (fair play), ki bi seveda cenila tudi marljivost, vzajemnost, medgeneracijsko sožitje in solidarnost.

Hinavščina, sprenevedanje in licemerstvo se tako odražajo tudi v izkoriščanju in sprevračanju neizpodbitnih dejstev, ki jih enostavno in preprosto namerno(naklepno) pozabljate za bolj učinkovito in uspešno prikazovanje lastnega dela ob pomoči seveda tujega perja.

Pričakoval bi, da premorejo vsaj priznanje realne NEučinkovitosti v kolikor ne premorejo znanja, veščin, realnih izkušenj in sposobnosti, da bi se ne le pravno, temveč tudi etično (moralno) uprli nedostojnim in nedopustnim goljufijam, ki jih kažejo le na sosedovem dvorišču.

A tudi lastni prag smrdi in potrebuje nesporno obsodbo, namesto, da se mu potuhnjeno in priliznjeno le klanjate, saj takega ljudje enostavno ne potrebujemo več! To praktično niso ljudje s pokončno hrbtenico in spominjajo bolj na mehkužce brez smelosti in poguma v vsakodnevnem strahu za drobtinice kruha, ki padajo iz tujčeve obložene mize!

Preusmerjanje pozornosti v tem trenutku in ne v duhu camere oscure obračam tudi v dvoličnost in zamolčevanje vseh dejstev tudi članka Klare Škrinjar (Na MOP leva roka ne ve, kaj dela desna), ki bi lahko pokazala tudi na tako videno »cerkveno« geslo: ne glej me kaj delam, temveč me le poslušaj in bodi pokoren/lojalen !!! Seveda je naveden tudi napačen Kornelijin priimek Marcel (uradno Marzel), kar pa je le bolj pedantni škrat...

Ve se v kolikor je bila prisotna tudi na omenjeni novinarski konferenci pri »benigni« in skoraj bolj sebi namenjeni Varuhinji človekovih pravic - ČP (mimogrede pojem medium pomeni le posrednika; pa saj niste niti razumeli, kaj šele umeli zakaj sem izjavljal kot očitni predstavnik tudi civilnih iniciativ, na njihovo postavljeno aroganco in vehemenco, da sem neodvisni evropski medij?) za vse prekomerno svetlobno onesnaževanje sredi belega dne ali pa uporabljanje potratnih energetskih klima naprav; seveda bi lahko omenili še veliki LCD ekran….)

Seveda bi lahko postavili proti vprašanje o potratnosti vseh prostorov in zaposlenih, glede na njihov končni rezultat in izid ponujenih storitev v dobrobit strank, ki evidentno iščejo tako pravice, upravičenja, koristi in interese celo na navedenem naslovu…

Žal Vam z gotovostjo lahko nizam tudi primere, ki jim zagotovo ne bodo v  dobro in kažejo, da so le priporočali, podajali mnenja, ugotavljali ter papirno modrovali, predlagali in opravljali druga deklarativna ravnanja, čeprav imajo tudi pristojnosti, (ki se jim izogibajo) za operativno in konkretno delovanje celo po URS in ne le po EU direktivah.

Mimogrede, čemu vsa ta potratnost? Kot ozaveščen in kritični predstavnik brez dvoma ne potrebujem spet po partijskem ključu ustanavljanje kakšnih komisij ali drugih domnevno kolektivnih organov, da se zadeva ponovno pomete pod preproge. (še vedno razmišljanje fre-riderstva in kolektivne odgovornosti ter individualnih »mastnih« plačil). A le za kaj? Je to morda še ustvarjalno delo, ki je v rotacijah spominjal le na presedanje nekdanjih službenih partijskih foteljčkov  in nagrajevanje tudi za zavožene zadeve?

Seveda je ključno vprašanje zakaj prejema VČP in celoten kabinet davkoplačevalska sredstva in preusmerja le pozornost, da le druge državne pristojne službe storijo premalo, v kolikor jemljemo na prvem mestu tako odgovornost, kakor tudi obveznosti in dolžnosti (resda nimamo kakor v ZDA  možnosti RIA, kjer lahko nemudoma tudi prebivalec Texasa pri celo okoljskih problemih na Aljaski; imamo pa tudi dikcijo celo v 72. členu URS o pravici do zdravega bivanjskega/življenjskega okolja;

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. Zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati škodo. "Varstvo živali pred mučenjem ureja zakon." IN ZA LJUDI  KO PADA PRAKTIČNO CELOTNO II. POGLAVJE URS?

Le kdo je sploh še varuh celovite in celostne ustavnosti in zakonitosti in preprečuje evidentne eksternalije?! In kje je po 44. členu URS sodelovanje pri upravljanju javnih zadev (Vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev), pri čemer se eklatantno krši tudi EU pravica do dvonivojske participacije! Seveda se zadeve sprejemajo mimo "neodvisne" stroke in javnosti.....

Pričakujem  pisni odgovor

S spoštovanjem
Štefan Perkič

p.s. le kje je torej pravo raziskovalno novinarstvo? Rabite namige?