"Zahodni Balkan"

ZAHODNI BALKAN
(Jozko Savli)

   ?
                                                       ? 

Identiteto Slovencev naj bi izničila  »skupna jedra«, toda z njimi se je začel pokop balkanske Jugoslavije. Tega niti proslula ameriška CIA ni doumela.


Stara Juga v novih mehovih
Zahodni Balkan?

 

Izgubljeni boj Josipa Broza Tita
Obletnica smrti diktatorja 1980 - 2010

prvi del

 May 12, 2010

 
Titoizem je bil v drugi, povojni Jugoslaviji dejansko kult osebnosti, nekako po vzoru ruskega Stalina. Tovarišu Titu so prepevali hvalnice, mu kovali gesla (Druže Tito, mi ti se kunemo...Šalji nam basace...). Nastala je jugoslovanska titovska religija, nestrpna in nasilna, ki naj bi v ljudeh pregnala vsakršno vero v nadnaravno, kot so jo imeli do tedaj. Brezverski titoizem so utemeljevali na »znanstveni« ideologiji marksizma – leninizma. Pri tem so radi ponavljali, da je Karl Marx rekel: »Vera je opij za ljudstvo.«

Toda v ozadju titoizma je bilo velesrbstvo v navezi s prostozidarstvom. Tito je bil prostozidar 33. stopnje, najvišje v prostozidarski hierarhiji. Njegovega pogreba leta 1980 se je udeležila skoraj vsa evropska politična elita, dejansko sami prostozidarji. Tudi za sedanjo obletnico njegove smrti je prostozidarski aparat po javnih občilih naročil spominske članke in spodbudil javne razprave o tem »velikem« državniku. Le te so že vnaprej imele določen naslednji zaključek: Tito je bil, kljub negativnim stranem (zamolcali so katerim) državnik svetovnega formata, vodja bloka »neuvrššenih« itn.

 
Proslavitev zadnjega »rojstnega dneva« maršala Tita leta 1979


Za njegovega življenja so na 25. maj, domnevno njegov rojstni dan, ki so ga razglasili za “dan mladosti”, prirejali Titu ovacije. Šolarje so vodili na stadione, kjer so ob muziki po zvocnikih telovadili in prepevali. Nasilen kult jugoslovanskega maršala so po njegovi smrti leta 1980 hoteli obdržati še naprej. Nanj je namrec srbski Belgrad postavljal svojo hegemonijo nad drugimi narodi v državi. Toda belgrajska diktatura in  Titov mit sta samo prikrivala idejno in še bolj gospodarsko krizo. In ta je Jugoslavij ob velesrbski hegemoniji vodila in končno privedla v njen razkroj.

V Jugoslavijo kot skupno državo »bratskih« narodov ni verjel namrec nihce vec. Vendar pa si ljudje prav tako niso predstavljali, da bo že v nekaj letih propadla. Zavedali pa so se, da je s Titovo smrtjo odmanjkal jugo državi njen temeljni mit, ki je bil zgolj krinka za pohod velesrbstva nad druge narode v državi. Obenem pa tudi krinka za svet, v katerem se je Tito (in za njim velesrbski Belgrad) šel voditelja bloka »neuvrščenih«.

Velesrbstvo na pohodu

Preko politicnih struktur vladajoca uradniško vojaška kasta v Belgradu je po Titu mrzlicno iskala nadomestilo za njegov mit. Šlo je predvsem za to, da bi zavrli razcvet »nacionalizmov« v posameznih republikah. V tem pogledu so bili še posebej izpostavljeni Hrvati. Le tem so že samo zato, ker so bili Hrvati, pridajali vzdevek »ustašev«. In res so z “ustaštvom” uspeli ustrahovati in krotiti hrvaško javnost za nekaj let.

V Sloveniji je bilo drugace. Nekega izrecno slovenskega »nacionalizma« tukaj ni bilo. Slovensko idejo je belgrajski režim povsem zatrl že med obema vojnama. Smela se je izživljati do neke mere samo v jeziku, književnosti in umetnosti. Belgrajska tajna služba, najbrž že takrat Kos, je v Sloveniji vzdrževala celo mrežo dobro plačanih agentov, ki so, postavljeni na kljucna mesta v upravi, gospodarstvu, kulturi, šolstvu... poskrbeli, da slovenstvo ni prekoracilo meje, ideje naroda “hlapcev in dekel”, ki jo je postavljal Belgrad. Na podrocju jugo ideologije ideologije je bila to dejansko SANU, srbska akademija, ki je preko partije, Udbe in vojaške Kos izdajala ustrezne smernice.

 
Paradni konj velesrbstva na »smetišcu zgodovine« (po marksistih). Slika z maršalom Titom v prodaji na bolšjem trgu, Lublana 2006.


V smislu teh smernic naj bi mišljenje Slovencev ostalo še naprej ujeto v jugoslovanstvo, pa v ideologijo hlapcev in dekel, kar so utemeljevali na spisih Cankarja. Mit o tisočletnem hlapčevstvu Slovencev »Nemcem« je služil za to, da so slovenskim izobražencem in polizobražencem vcepljali prepricanje, ceš da so nas iz tisočletnega hlapčevstva rešili šele »bratski« Srbi leta 1918.

K temu je aparat zaupnikov Belgrada vztrajno širil prepričanje, da Slovence lahko samo močna Jugoslavija zašciti pred pohodom Nemcev in Italijanov, ki so preko njihovega ozemlje težili na jug oziroma na vzhod. Takšno stališce je po drugi vojni vztrajno zagovarjalo tudi slovensko zdomstvo, ki je imelo svoj center v Argentini. Njegov idejni boj je bil usmerjen samo v »protikomunizem«, za Slovenijo v demokraticni Jugoslaviji. Na takšnem stališcu so vztrajali brezkompromisno. Kot vse kaže jim ga je narekovala jugoslovanska prostozidarska loža, verjetno  preko materine lože v Londonu.

Toda v Sloveniji že dolgo nihce več ni verjel v smisel Jugoslavije, ki jo je po Titu začelo preplavljati velesrbstvo Belgrada. Slovenski polticni oziroma partijski vrh se je sicer pretvarjal, da Jugoslavijo jemlje še vedno resno. V resnici pa je šlo samo še zato, kdo bo koga okrog prinesel in javno premoženje cim bolj izropal. Za tisto, kar je potem Belgrad v samstojni Sloveniji izvajal preko svojih tajkunov.  

Stari diktator v nekdanji Jugoslaviji, ki je šla kmalu po njem rakom žvižgat. Sedaj mustari in novi  plačanci pojejo slavo, kakšen velik „državnik“ naj bi bil.

Partija je vedno bolj izgubljala svojo vlogo in s tem oblast. Belgrad je spodbudil novo mlado »elito«, ki naj bi bila liberalna. Zbirala se je okoli Nove revije (od 1982 dalje). Vanjo so elitniki (za dobre honorarje) pisali “globokoumne” clanke). Nova revija je slovenskemu polizobraženstvu postala nekakšen rešilni mit v splošni balkanski anarhiji. In Belgrad, zato da bi prikril njen resnicen znacaj, ji je v boju za človekove in tudi za politične oziroma demokraticne pravice odmeril precej velik manevrski prostor.

Samo na nekem prodročju so bili omejeni. Niso smeli načenjati odnosa do katoliške vere in Cerkve, ki je stoletja oblikovala duha in značaj Slovencev. Kot tudi ne razkrivati slovenskih zgodovinskih korenin, predvsem ne slovenske zgodovinske državnosti. Drugače pa so se lahko šli po mili volji »človekove pravice«. – Po osamosvojitvi Slovenije jih je v navezi s srbskim in evropskim prostozidarstvom povezala kot ideološki organ t. i. liberalna akademija in stranka LDS.

Usodna napaka

Velesrbski Belgrad, ki mu je stopil na celo nov partijski »vodža« Slobodan Miloševic, je na svojem pohodu nad jugoslovanske narode naredil v Sloveniji usodno napako. Šlo je za t. i. »skupna jedra«, ki naj bi jih uvedli v vse šole v tedani Jugoslaviji. Na ta način bi se morali dijaki in študentje v vsej uciti v šolah skupno »jugoslovansko literaturo«. Bilo je usodnega leta 1985, ko so bila »jedra« na ukaz Belgrada po vseh republikah sprejeta. Pri tem je bila ocitno tudi slovenska partija brez moči.

Toda v Sloveniji je proti “jedrom” nastal odpor, ki je zajel najprej kulturnike. Slovenski pisatelji, dramati, pesniki, igralci... so se zavedeli, da bodo na tem svetu v bodoce povsem odvec. V takšni “jugoslovanski” literaturi in kulturi bo izmed narodnih ustvarjalcev našel mesto le kak posameznik. Verjetno še iz preteklosti, kot so bili že standardni Prešeren, Cankar, kakšen Župancic in (morda) tudi kak Gregorcic, in dovolj. Za koga le bodo v Sloveniji sedanji kulturni ustvarjalci v takem primeru pisali, peli, igrali...? Nikomur vec potrebni, se bodo, kot kulturni presežek, tudi oni znašli na »smetišcu (jugoslovanske) zgodovine«. Zares, predvidena »skupna jedra« niso bila nikakršno hecanje.

Slobodan Miloševic, srbski predsednik: Slovenci naj bi v “skupnih jedrih” izgubili svojo identiteto. Pristali naj bi dokoncno na Balkanu ter v svetu cirilice in pravoslavja. Takšna poteza Belgrada se je takrat ponesrečila.

Belgrad je svoja „jedra“ uvajal s silo in z nepopustljivostjo. Pesnik Ciril Zlobec je v nekem pogovoru povedal, kaj so mu v zvezi z njimi dopovedovali njegovi srbski prjatelji in znanci. Približno takole: »Vi se lahko upirate leto, dve, tudi pet, toda prej ali slej boste odnehali, česar se tudi sami zavedate. Zakaj bi torej izgubljali čas in moci? Sprijaznimo se s stanjem, ki dejansko že obstaja«

Vendar se niso sprijaznili. Odpor proti Belgradu se je v Sloveniji širil, nastala so gibanja, stranke. Koncno je leta 1990 prišel na vrsto še plebiscit, na katerem se je okoli 90 % slovenskih ljudi izreklo za samostojno Slovenijo. Ta je bila razglašena naslednje leto. Belgrad je z jugo armado zacel proti Sloveniji vojno, ki je trajala kak teden, vendar je bil poražen. Sledil je razpad Jugoslavije in potem večletna vojna na Balkanu, ki jo je izvajala srbska armada. Prostozidarski Zahod, ki jo je podpiral, pa je vsaj zaenkrat moral odnehati.

                  ?

    

 Leta 2006 v Slovenijo je prišel na obisk Jose Manuel Barroso, predsednik evropske “komisije”, ocitno prostozidar. Blebetal je vztrajno o Zahodnem Balkanu, predsednik vlade Janša pa mu je vkljudno pritrjeval. Na sliki: obisk Barrosa v slovenskem državnem zboru.


Stara Juga v novih mehovih
Zahodni Balkan?

Obletnica smrti diktatorja 1980 - 2010
Slovenija samostojna, vendar nesvobodna

Drugi del

May 12, 2010

Toda Belgrad se kljub porazu ni vdal. Po letu ali dveh slovenske samostojnosti je v Sloveniji aktiviral svoj aparat, ki so ga sestavljali pripadniki nekdanje tajne službe, to je Udbe in zatem vojaške Kos. V politicnem vrhu so nadaljevali svojo vlogo stari predsednik partije in potem slovenske republike Milan Kučan, pa presednik nekdanje jugoslovanske vlade Janez Drnovšek in z njimi stari podtalni belgrajski aparat.

Slovenijo so zaceli znova vleci na Balkan. Še zlasti potem, ko je Zahod uklonil srbskega Miloševi?a in njegov režim. Evropsko prostozidarstvo je svoji stari zaveznici Srbiji znova namenilo vodilno vlogo na Balkanu. Postopoma, nikakor ne prehitro, zato da bi se javnost tega ne zavedela, so zaceli s pripravami na tretjo Jugoslavijo, ki so ji iznašli tudi novo ime: Zahodni Balkan.

 

Zahodni Balkan (tretja Jugoslavija - Velika Srbija) po nacrtih velesrbstva in evropskega prostozidarstva. Vkljucuje tudi Albanijo, ne pa Macedonje, ki si jo prisvaja Grcija.

Star jugoslovanski aparat, ki danes nadvlada (in unicuje) Slovenijo, pripravlja dejansko njen zlom. Takoj potem, ko je znova prišel do vlade, so bili njegovi nameni jasno razvidni: odškodnine tisocem »izbrisanim«; srbsko izropavanje kapitala podjetji; na cesti se je znašlo okoli 100.000 brezposelnih; srbski ljudje zavzemajo vodilna mesta v vsej Sloveniji (Lublana ima npr. srbskega župana Jankovi?a); gospodarstvo, policija, republiška uprava, univerza itd. so v rokah srbske tajne službe Kos...In ta sodeluje v gonji proti Slovencem tudi s prostozidarsko kliko v Trstu in Celovcu.

Prostozidarstvo se je s pomocjo srbskega podzemlja vsidralo v Lublani, v vrhu Slovenije, in jo obkrožilo od vseh strani. Sedaj samo še cakamo, kako jo bo dokoncno stisnilo in zadušilo. Na obzorju se že odraža grški sindrom.

Aparat srbske Kos, ki ima danes v rokah Slovenijo, povsem nadzoruje slovenska občila in s tem javno mišljenje Slovencev. V soglasju s prostozidarji v Avstriji (v Celovcu so kar štiri prostozidarske lože) ponareja slovensko zgodovino in kulturo in vceplja Slovencem preko šolstva in javnih obcil še naprej manjvrednostni kompleks. Leta 2005, na primer, je koroški glavar, prostozidar Haider, znova napadel Slovence in divje razglašal, da Knežji kamen ni slovenski, temveč samo »koroški« (nemški). V posebnem članku mu je na srbski ukaz pritrdil lublanski dnevnik Delo. Ugovorov slovenskih bralcev ni objavljal.

Že v casu Jugoslavije sta Belgrad in Dunaj sodelovala v izničevanju slovenske zgodovine tudi na na ideološkem polju. Tako je bilo vodičem številnih izletov, ki so jih iz Slovenije prirejali na Koroško, prepovedano, da bi izletnike vodili tudi na Krnski grad. V šestdesetiuh letih, ko so za 1400-letnico pokristjanjenja številni slovenski romarji odhajali z avtobusi k Gospe Sveti, je slovenska republiška vlada, po tajnem ukazu iz Belgrada, že kmalu prepovedala podjetjem oddajati avtobuse za romarje itd.

 

Jörg Haider pa lds-ovca Jelko Kacin in Mojca Drcar Murko so ob neuspelem zgodovinskem kompromisu glede dvojezicnih tabel na Koroškem (pod srbskim dirigentom) vsklajeno igrali isto melodijo.


Prostozidarska naveza, ki jo je Belgrad vzpostavil s sosednjima Avstrijo in Italijo pa z maticno ložo v Londonu, je uspešno delovala proti Slovencem. Vse to pa, ko je bila mera polna, ni preprečilo slovenske osamosvojitve, proti kateri je bila naveza prvenstveno usmerjena. Vendar pa kljub neodvisni Sloveniji deluje še danes. Velesrbstvo in prostozidarstvo hočeta Slovenijo  na vsak nacin zrušiti. Ker doslej drugače ni šlo, so iznesli torej nov geslo: Zahodni Balkan.

Bil naj bi nekakšen jugoslovanski Commonwealth, po angleškem zgledu. V njem naj bi bile samostojne državice. Vsaka bi imela svojo ljubljeno »neodvisnost«, toda v tej konfederaciji bi vsi financni in kreditni tokovi, kot tudi trgovska menjava s svetom itd. potekali skozi Belgrad, nekakšen balkanski “London”. Zamišljeno konfederacijo Zahodnega Balkana bi na zunaj, to je v svetu, predstavljala krona srbskih Karadjordjevićev. Torej tisto, kar je zagovarjala že slovenska emigracija v Argentini. Ocitno po nareku stare jugoslovanske prostozidarske lože, ki je financirala njen vrh.

Na ta način Slovenci ne bi bili vec političen narod s svojo lastno državo, temveč samo kulturna »entiteta« v okviru “zahodnega” Balkana. In res, ves stari in novi jugoslovanski aparat nam nenehno trobi, in to z akademskega vrha navzdol, da smo narod, ki v zgodovini nikoli ni imel svoje države. Celo papežu so leta 1996 ob obisku Slovenije podtaknili, da nam je čestital, češ da imamo »prvic v zgodovini« svojo lastno državo. Ce že ne drugemu, bomo Slovenci, ki smo verni ljudje, verjeli vsaj papežu, saj je vendar (ocitno tudi v zgodovini) »nezmotljiv«.

Ukaz je prišel iz Titovega štaba. Ali je po vsem tem geslo Zahodni Balkan za Slovence še lahko  prepričljivo?

Toda, v čem je bistvo tako vztrajnega nasprotovanja Sloveniji in njeni zgodovinski državi, Karantaniji? Izvaja ga ne le staro/novo velesrbstvo, temveč tudi evropski prostozidarski aparat. In v čem mu je samostojna Slovenija lahko “nevarna”?

Ce pogledamo na karto, vidimo, da se je že nekdanja velika vojvodina Karantanija nahajala na izredno strateškem položaju v Evropi. Vzdržala je napade Obrov, zatem Madžarov in koncno še Turkov. Ti so zasedli ves Balkan in kasneje še Madžarsko, ki so jo imeli v rokah okoli 150 let. Vpadali so tudi v Slovenijo (Karantanijo), vendar so bili premagani: Sisek 1593, Monošter 1664, Dunaj 1683. Najbolj značilna je bila za nas bitka pri Sisku, v kateri so naši Kranjci pod poveljstvom Andreja Turjaškega premagali Turke. Srbski Belgrad ta slovenska zmaga tako motila, da jo je leta 1930 ukazal izločiti iz šolskih učbenikov.

Tisto, kar danes Belgrad ter njegove prostozidarske zaveznike v sosednji Avstriji in Italiji skrbi, je, da bi Slovenija, ki jo vztrajno ropajo in spodkopavajo, preživela. Njeno ozemlje so si namrec med sabo že razdelili. Stara Kranjska bo srbska, spodnja Štajerska bo avstrijska, Primorska in Istra pa italijanski. V ta namen vsak od njih, v navezi s srbskim podzemljem, po omenjenih predelih v Sloveniji pridno kupuje podjetja in nepremicnine. Bogato kupnino pa kasira preko svojih tajkunov Belgrad. Zaradi njihove razprodaje padajo delovna mesta in tisoči Slovencev so se že znašli na cesti.

Toda, ali bo izpeljava tega načrta res potekala gladko? Nedvomno je, da velesrbski Belgrad v navezi s s prostozidarsko Evropo ponovno izpeljuje svoj nacrt brez krčmarja. Spomnimo se, kako ga je Italija financirala ob pohodu na Kosovo, ko je za 3 milijarde lir kupila Telecom Srbija. Vendar je srbski pohod nad Albance kljub temu propadel. Tega se danes “ne spomni” več noben evropski list. Bodo prostozidarji čez kako leto financirali Belgradu tudi nov pohod na Slovenijo?

Ni nujno, da bo vojaški. Lahko je tudi kapitalski, ki ga izvajajo preko kriminalnega podzemlja in svoje tajne službe ipd. Na vsak način, še vedno smo priča pripravam, ki naj bi znova razgibale “nemirni” Balkan. Začelo se je v balkanski Grciji. Ali bo jutri na vrsti Slovenija?…

 
Petra Majdic - “Zahodna Balkanka”?

 
Mitja Petkovšek kot “Zahodni Balkanec”?

 

Komentarjev 

 
#4 branc 10:48 16-09-2010
#3 Jože: res brilijanten odgovor. Ne zanima me, kdo je je na RTV, ne kdo je kje drugje. Kakor že napisano, imaš težko preganjavico. Verjetno sam v življenju nisi kaj bistvenega dosegel in sklepam, da srd in stiska veji iz tega naslova. Nobenega seznama o 'čistosti' ne rabim, ker se mi zdi klasifikacija kot taka ZELO sporna. Pa nič bat, sem Slovenec. Zveniš mi kot nacist, ki so mu Judje kamen spotike. Drugače pa ne skrbi, preganjavica, ki jo imaš, je zadnje čase zelo popularna, tako da še zdaleč nisi edini. Za vse so krivi 'UDBAŠI' in 'komunajzerji'. Patetično, ampak nič ne de, človek racionalen človek temu ne naseda.

kr_en: iskreno povedano, ne vem, se v te pojme nisem nikoli spuščal. Kaj šele v kakšno ideologijo. Če si morda s tem vprašanjem mislil provocirati, te lahko samo vprašam, če je ta stavek vse, kar tvoj intelekt premore?
Citat
 
 
#3 kr_en 10:55 05-09-2010
branc: kako je bolj pravilno udbaš ali udbovec?
Citat
 
 
#2 Jože 00:14 03-09-2010
Pacient si ti branc. Malo poglej okoli sebe negativc. Kdo je že npr. šef razvedrilnega programa na RTV? Morda veš. Kaj ti posredujem seznam delovnih mest v javni upravi (še posebej vodilnih in vodstvenih) in imena in priimke kdo jih zaseda??? Boš fajn presenečen, zgleda kot, da smo Slovenci v majšini v tej državi. Ti si res model. No napiši tukaj mail pa ti pošljem seznam in procentualno analizo po narodnostih.
Citat
 
 
#1 sablja 22:06 01-09-2010
Ne ponovilo se nikoli .....
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 320 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?