UDBA "PIKA" NET

 

JE RESNICA O FUNKCIONIRANJU TITOIZMA

Že pred leti je ta seznam krožil po internetu vendar so takrat titoisti bliskovito reagirali in ga spravili na hladno. Danes je spet dostopen vsakomur, da lahko pogleda ta seznam in ugotovi, da je brez dvoma pristen in resničen. Čeprav so ga titoisti primerjali z njim, da bi njegov pomen in resničnost izničili, seznam ni primerljiv z nekoč objavljenim ponarejenim dnevnikom Adolfa Hitlerja.

 

Ko so ga pred leti titoisti izmaknili uporabnikom interneta in celo uvedli neko kriminalistično preiskavo, bolj vneto in aktivno, kot v primeru pasje afere, so govorili, da je to samo spisek na katerem je prisotnih milijon državljanov Slovenije. Z posmehom so metali pesek v oči državljanom, češ vsak drugi državljan pa le ni bil pripadnik, sodelavec ali funkcionar UDBE.

Ko sem komentiral titoistični kasti naklonjenega pisuna in psihologa g. V.Miheljaka, ko je ta nekatere obtoževal, da so pač oni tudi bili člani ZKJ in so sooblikovali titoizem, sem zapisal resnico o tem članstvu. Članstvo je namreč bilo nabirano po modelu sindikalizma.

Tovrstni nabor članstva pa ni imel pozitivnega namena glede vplivanja na odločanje o oblikovanju ciljev titoističnega raubkomunističnega političnega sistema, kar so pričakovali novopečeni člani. Ta množičnost je bila samo pragozd v katerem so se skrivali liderji titoistov, ki so odločali o vsem, o poroki, rojstvu, življenju, karieri, izobrazbi in smrti posameznega državljana.

Vodilna nit titoističnega političnega sistema je torej bila in tudi danes ni drugače, množičnost za katero vsi liderji titoizma od njegovega utemeljitelja Josipa Broza do Stanovnika, C. Ribičiča, Potrča, Kocjančiča, Türka, Pahorja, Kučana skrivajo svojo aroganco, samopašnost, kršenje človekovih pravic državljanom in zločine.

Tudi ta seznam je narejen v slogu množičnosti, da se v njej skrijejo kot zveri v pragozdu, UDBOVCI, raznovrstni sodelavci UDBE in tako imenovane »nadzorovane« osebe. Pragozd pa tvorijo osebe zabeležene v kazenski evidenci in emigranti.

Na tem seznamu naj bi bilo milijon Slovencev. Na vsakem listu je vpisanih približno 10 ljudi. Povprečno je na vsakih treh do štirih listih eden pripadnik, sodelavec ali »nadzorovanec« UDBE. Torej je izmed tega milijona vpisanih na tem seznamu okrog 40.000 uslužbencev, funkcionarjev, zunanjih rednih in posebnih ter nadzorovanih sodelavcev UDBE. To pa je za mene njih realna številka, kar sem ugotovil na temelju vzorca iz malo širšega lokalnega bivalnega območja.

Glasni so in celo ponosni na to, da so na seznamu in imajo dosje SDV z registracijsko številko 16000 do 18000 kar pomeni »nadzorovana« oseba. Javnosti se prikazujejo kot nedolžni, zatirani in zasledovani, ne pa sodelujoči pripadniki UDBE. Ta klasifikacija samo pomeni, da so bili nadzorovani pri opravljanju njihovih specialnih nalog, ki so jim zaupali pripadniki in funkcionarji UDBE, pri zatiranju nasprotnikov raubkomunističnega političnega in gospodarskega sistema.

Dejansko nadzorovani in zalezovani so bili »emigranti« in zdomci, 960.000  Slovencev, ki so zabeleženi na tem seznamu, ker so bili vpisani v kazenski evidenci, večina njih kot »kurji tatovi« in 1.000.000 njih, ki se na tem seznamu niso znašli.

Do teh ugotovitev sem prišel na temelju lastnih izkušenj kot zdomec, zalezovanec in vsestransko nadzorovana ter zatirana oseba porinjena na rob družbe in preživetja. To zločinskost UDBE, o kateri nekateri analitiki, zgodovinarji in kolumnisti razpravljajo, da so se vse njene aktivnosti v najbolj krvoločni obliki dogajale v titovi Jugoslaviji-Sloveniji v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, jaz s svojo družino doživljam po letu 1990 v samostojni in tako imenovani pravni in demokratični Sloveniji.

Kot zdomec v Avstriji v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sem zaznal sodelovanje posameznikov s to zločinsko združbo, ki so bili vrinjeni med nas. Vsi, ki sem jih sumil tega sodelovanja, niti pri enem se nisem zmotil, so vpisani v ta seznam in imajo dosje SDV kot redni ali registrirani sodelavci UDBE in nje funkcionarji.

Nobenega pripadnika tej zločinski organizaciji UDBI ne bom imenoval s priimkom in imenom. Tega privilegija si ne zaslužijo. Sami se zavedajo tega, da so mi delali in mi še delajo krivico, zato se me izogibajo. Če se ne morejo izogniti srečanju z mano, jim lahko z obraza razberem, da jih je sram svojega početja, ker vedo, da mi je njihova dejavnost v povezavi z mano poznana.

Niso samo sovaščani ampak so tudi iz vrst ožje in širše rodbine. Vsi, ki so aktivno sodelovali pri moji politični, podjetniški in karierni likvidaciji, pri razbijanju družine in odtujevanju vseh treh sinov od študija, od staršev in od doma in sem jih sumil, da so sodelavci UDBOVCEV, so na tem seznamu z dosjejem SDV-UDBE kot uslužbenci, redni sodelavci, stalni viri, funkcionarji in t.i. nadzorovanci. Za dosego cilja so izrabili celo svoje otroke.

Večini teh ljudi se kraj bivanja nahaja v lokalnem okolju mojega kraja bivanja. Posamezniki pa bivajo na dolenjskem, gorenjskem, primorskem, v Ljubljani in tudi v Avstriji in Nemčiji. Seveda še danes ne mirujejo, še vedno mene, soprogo, najmlajšega sina (odtujena pa sta itak orodje v njihovih rokah) zasledujejo, kar ni težko opaziti, saj v tistem trenutku na tistem mestu, kjer se jaz nahajam, nimajo tam nobenega osebnega ali poslovnega opravka  Druge ljudi vzpodbujajo k temu, da naj ne komunicirajo in sodelujejo z mano in me na ta način prikazujejo kot da sem skregan z vsem in vsakim, tudi z dvema sinoma in sam s sabo.

Sam sem se znašel na seznamu »Zabeleženih v kazenski evidenci«. Leta 1970, je babica po štiridesetih letih bivanja v Franciji prišla na obisk svojega doma. Ponosna je bila na mene kot vnuka in mi je dala nekaj denarja, da sem si kupil rabljenega »Fička«, tudi z namenom, da jo bom v času bivanja v takratni Jugoslaviji malo popeljal naokrog. V tistem času sem bil tudi opravljal potrebne aktivnosti za pridobitev vozniškega izpita.

 Babico sem naložil v ta avto in kot neizkušenega voznika me je na takrat še makadamski vaški cesti na ovinku zaneslo in sem se zaletel v sosedovo cipreso. S tem dejanjem sem storil kaznivo dejanje, ki je botrovalo temu, da sem se znašel na tem seznamu. Zato trdim, da so v tej kazenski evidenci pretežno »kurji tatovi«, malo je resnih kriminalcev in zločincev, posebej ne tistih iz vrst titoistične politične elite, ki jih je ves čas največ producirala in novačila na tej podlagi v svoje vrste. .

Ljudje iz te kazenske evidence so dejansko bili nadzorovani in so tudi služili UDBOVCEM vseh vrst in oblik sodelovanja v tej zločinski združbi, da so jih kdaj poklicali in so jih obdolžili in obtožili za kriminalna dejanja, ki jih sploh nikoli niso storili, ki so jih dejansko storili pripadniki elite in sodelavcev UDBE. Priznanje so s svojimi metodami od njih izsilili prav pripadniki UDBE kot lažne priče kriminalnega dogodka in izpraševalci.

S tem zarotniško UDBOVSKIM manevrom je titoistična politična elita domači in tuji laični in strokovni javnosti metala pesek v oči in ji dokazovala v uspešnost raziskanja kriminalitete v takratni Jugoslaviji-Sloveniji. Na ta način so zakrivali politične in gospodarske kriminalce v svojih vrstah in titoistično politično, gospodarsko in UDBOVSKO elito prikazovali kot pošteno, pametno in seksi.

Vsakdo, ki je že v bivšem sistemu razmišljal in to počne še danes je lahko ugotovil, kdo je bil v neki obliki sodelavec UDBE. Ti ljudje so si v tujini lahko privoščili marsikateri in marsikakšen negativen politični spodrsljaj, saj so na ta način od zdomcev izvabljali njihovo osebno mišljenje. Čez mejo so legalno za potrebe domače politične in uradniške titoistične elite, in seveda tudi za svoje osebne potrebe, »tihotapili« lovsko orožje, strelivo in drugo potrebno opremo za lovce, gradbeni material, razno elektroniko, drago opremo za stanovanja in avtomobile.

Doma so imeli privilegije pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, ko posameznik izven te kaste tega ni uspel pridobiti v nekaj letih so jih ti pridobili v nekaj dneh ali pa so hiše zgradili in so si naknadno po hitrem postopku to pridobili. V sodnih in poravnalnih postopkih jim nihče ni uspel dokazati nepravilnosti.

Tisti, ki so to svoje UDBOVSKO poslanstvo zapisano v dosjejih opravljali v vaških, krajevnih in mestnih skupnostih, v občinski upravi, delovnih organizacijah, v izobraževalnih in verskih institucijah, gasilskih društvih, so bili nedotakljivi. Med množicami, v gostilnah, na sestankih so udrihali po titoističnem sistemu, opravljali so posamezne funkcionarje titoistične politične elite a za to sploh niso odgovarjali.

To je bil znak, da so bili sodelavci UDBE, da je namen tega njihovega vedenja bil, izvabljanje mišljenja drugih prisotnih o titoističnem političnem sistemu. Oni sami, njihovi potomci, otroci in vnuki, nikoli niso bili brez zaposlitve, v glavnem pa so imeli službe, niso opravljali fizičnega dela, kljub temu, da je za njih izobrazba bila španska vas. V sodnih in poravnalnih sporih niso nikoli bili poraženci.

Da so ti ljudje bili v nekakšni od možnih oblik sodelavci UDBE, se kaže tudi danes v samostojni Sloveniji in tako imenovani pravni in demokratični državi. Večina njih že zdavnaj in dolgo časa uživa v vrstah upokojencev. Uživajo kvalitetno življenje v visoki starosti, saj za njih velja drugi privilegiran zdravstveni sistem. Za njihovo zdravje je poskrbljeno iz sredstev, ki so jih s svojim delom služili tisti Slovenci, ki so jih oni nadzorovali ali so izdajali depeše o njihovem nadzorovanju, o kršenju človekovih pravic njim samo zaradi tega, ker so politično in ekonomsko drugače od njih razmišljali in pogubljanju na moriščih, ali po sistemu »vzela ga je megla«.

 Za njihovo zdravje skrbijo najboljši zdravniki doma ali v tujini. Če to nebi bilo res, potem nebi lahko le oni doživeli devetdeset do sto let življenjske dobe, kreativni, sposobni in delavni ljudje pa umirajo pri starosti 60 let, so zgrbljeni in brezzobi.

Otroci in zdaj že vnuki teh sodelavcev UDBE imajo danes vsi službe v državni upravi, zagotovo pa nobeden ni brez zaposlitve. Njihova podjetja udobno poslujejo še posebej z državno upravo in z vso propagando omreženih medijev. Še vedno so privilegirani pred sodišči in v postopkih pred institucijami države, ko jih primerjamo s tistimi, ki so na tem seznamu vpisani kot vpisani v kazensko evidenco.

Pokojninska blagajna je v razsulu. Krčijo se pravice upokojencem, ki so si jih zaslužili s trdim umskim ali fizičnim delom. Na ta problem nevzdržnosti slovenskega pokojninskega sistema opozarjajo tudi odgovorni možje in žene EU. To opozorilo pomeni, da ti ljudje ne poznajo dejanskega stanja v Sloveniji tudi kar se tiče staranja in upokojevanja slovenskega naroda.

V Sloveniji je poleg 178 UDBOVCEV, ki jih je Peterle namesto, da bi jih postavil pod kriminalistične preiskave in sodišča, rosno mlade, s pomočjo parlamentarnega blagoslova upokojil, še mnogo drugih njihovih sodelavcev in državnih funkcionarjev, ki so bili upokojeni pod pretvezo beneficirane delovne dobe ali navidezne oziroma včasih morda tudi kupljene ali nepotistično pogojene invalidnosti. Medtem ko mnogi bolni ljudje, ki niso imeli oziroma nimajo denarja in poznanstev ne dosežejo invalidske upokojitve.

Pri tem je potrebno povedati, da se slovensko prebivalstvo stara bolj prav zaradi še vedno aktivne prisotnosti UDBOVCEV v vsakdanjem življenju, ki krojijo negativno kadrovsko politiko v državi, posebej teh 178 upokojenih z blagoslovom Peterleta in državnega zbora. V državi lahko na temelju titoistične ideologije lahko gospodarsko, politično in karierno uspe ali dobi državno službo samo privilegiranec z »rodovnikom«, kar lahko človek jasno ugotovi na podlagi priimkov nameščenih v dobrih državnih, političnih, uradniških in funkcionarskih službah. Tu in tam za okras dobi postransko vlogo kakšen tudi izmed ne privilegirancev, ki potem dela tudi za druge kot črna živina.

O tem je nedavno Pahor izrazil svoje mnenje, ko je povedal, da ima pravico, da si sam izbira sodelavce, ne tako davno pa je podobno povedal tudi predsednik SLS g. Žerjav, da je samoumevno, da si minister sam izbira svoje sodelavce.

To je morda v demokratični zahodni državi samoumevno, kjer tisti, ki naredi napako ima tudi toliko morale, da sam odide in nemalokrat z njim tudi minister. V Sloveniji pa si ministri izbirajo »svoje« ljudi, da na takšen način lahko manipulirajo z javnostjo, delajo za svojo korist in za korist svoje privilegirane kaste, ki ga je tja namestila ter ustvarjajo tajkune iz vrst svoje politične stranke. Vse napake in celo nezakonita ravnanja gredo pod veliko preprogo.

Ministri zbirajo sebi lojalne in ravno take vrste kadre kakršni so oni. Zato pa nepristranski, neobremenjeni, strokovni in etični kadri ne dobijo služb, ko bi ti resnično lahko reševali probleme in jih ne povzročali nove, kar počne že od leta 1945 ta titoistična nomenklatura. Popravljamo pa jih delovni in pošteni državljanke in državljani. (npr. že enkrat izvedena sanacija izropane LB) 

Tako morajo mladi ljudje, strokovnjaki, ki ne spadajo v to privilegirano mrežno skupino, zapuščati državo in si v tujini poiskati delo in služiti vsakdanji kruh. To izseljevanje katerega posledice so aktivnost in vpliv UDBOVCEV na politični, gospodarski in družbeni razvoj države, je največji vzrok za prehitro staranje slovenskega naroda.

Upamo samo lahko, da bodo odgovorni ljudje EU to dejstvo in še mnogo drugih, ki jih producirajo titoisti in UDBOVCI pri svojem upravljanju z državo, končno upoštevali, nam prisluhnili in nam pomagali onemogočiti titoistično politično in UDBOVSKO elito pri tem početju in kadrovskem izživljanju nad slovenskim narodom. Slej kot prej bodo morali ugotoviti, da je to početje v Sloveniji tempirana bomba tudi za EU.

UDBOVSKA mreža, ki je skrita v omenjenem UDBA »Pika« NET, seznamu z milijonom navedenih, je temelj vseh sedanjih tajkunskih, pravosodnih in gospodarskih mrež. Kot sem v zadnjem svojem pisanju zapisal, je ta mreža tudi vzrok za tako imenovano »bolezensko nevoščljivost« slovenskega naroda, ki dejansko ne eksistira.

Tiste, ki kažejo državnim institucijam, politikom, funkcionarjem in uradnikom, na nepravičnost in dvotirnost, kar se tiče uporabne veljavnosti slovenskega pravnega reda v vsakdanjem življenju, in na tiste, ki jim je vse dovoljeno, kar sem zgoraj opisal, imajo titoisti za nevoščljivce, kar je ne tako davno v vlogi ministrice za pravosodje v svojem javnem nastopu potrdila tudi Zdenka Cerar vidna pripadnica titoistične politične in »strokovne« elite.  Pred kratkim pa je o tem natolceval tudi maneken Pahor, ko je stopal iz Ustavnega sodišča in se spuščal v sedeč položaj v limuzino, ki smo mu jo kupili davkoplačevalci.

Tisti, ki pravi, in to je sedanji predsednik vlade Pahor, da je Potrč velik gospod slovenske politike, res nima hrbtenice in ga zato tudi ne more boleti, kar je sam povedal, da ga zares hrbtenica ne boli. Potrča je potrebno, kot nosilca titoistične zločinske oblasti, namesto poveličevanja, predlagati za procesuiranje pred neodvisnim sodiščem in glede na težo storjenih kaznivih dejanj v vlogi visokega političnega in posredno tudi UDBOVSKEGA funkcionarja obsoditi. Kot najvišji funkcionar razbojniško komunistične partije je bil posredno tudi na čelu zločinske organizacije imenovane UDBA.

Ivanjševci, 14.04.2010                                                     Karel KOZIC

 

Komentarjev 

 
#21 Karel 13:02 21-07-2010
Oče je bil dejansko emigrant z dovoljenjem režima, čeprav kot pravite je v tujino odšel na temelju veljavnih dokumentov. Kot ste na koncu opisali, ste tudi sami postali žrtev te UDBOMAFIJSKE režimske politike, kar dokazuje vaša prigoda v JLA. O vsem so bili obveščeni, kar se tiče vaše preteklosti in prednikov. Pa še kakšno smotrnost imata vaš oče in vi v teh dogajanjih. Če oče še živi, ga nagovorite, da si vsedeta in se pogovorita o dogodkih, o tem če je morda dobil ko so mu izdali dovoljenje za odhod v tujino, kakšno "vohljaško" nalogo, je to nalogo opravil ali ne. Morda ste vi dobili teh 14 dni dopusta kot nagrado za to. Morda je v tem vašem primeru šlo za skrajnost, ali vas ubiti in povedati "uzela ga magla" vas so potem spustili domov, za nagrado ? Še mnogo tega bi vam lahko pojasnjeval vendar bodi dovolj zaenkrat
Citat
 
 
#20 Karel 12:55 21-07-2010
Spoštovani g. DT, izgleda, da sem vam podal vsaj približne napotke, kje morate iskati vzroke, da ste postali eden od milijona tistih, ki so pristali v evidenci UDBA PIKA NET. Napisal sem vam, da so na seznamu tudi storilci kaznivih dejanj in najhuši med temi so tisti, ki so se zoperstavljali titoizmu. Vaši ožji predniki so se zoperstavljali, pustili so jih v tujino, kot zdomce in tam so bili kontrolirani s strani vrinjenih zunanjih sodelavcev UDBE, ki so bili prav tako zdomci kot je to bil vaš oče. To lahko pišem in o tem verodostojno razpravljam, ker sem tudi sam bil aktiven zdomec. Moj najstarejši sin je vaših let. Če malo pogledate po tej Evidenci, najdene na stotine otrok tistih, ki so emigrirali na zahod kot je to vaš oče. Vaš oče je zaveden kot emigrant zato, ker je bil doma skupaj z dedekom nasprotnik titovega diktatorskega režima, kar seveda sklepam na osnovi vašega zapisa oziroma opisa svoje družine.
Citat
 
 
#19 DT 11:52 21-07-2010
V spominu imam tudi dogodek, ko so me med služenjem vojaškega roka (88/89 - v času izrednih razmer na Kosovu) brez meni znanega razloga postavili pred celoten bataljon, me zaničevalno ozmerjali s tipičnim potomcem predstavnikov jugoslovanske medvojne emigracije (čeprav tudi to ni bilo res), naštevali kje vse v tujini imam sorodnike ipd. Seveda sem tedaj bil zelo prestrašen, saj nisem vedel kaj bo temu cirkusu še sledilo, v času izr. razmer namreč sodijo voj. sodišča, še bolj presenečen sem potem ugotovil, da so svoj cilj (poniževanja) očitno dosegli in vsem ukazali "razlaz" tudi jaz sem bil prost - še več, čez 14 dni sem presenečen dobil 14 dnevni dopust, čeprav tedaj iz Prizrena (bili smo na t.i. "zadatku", matično enoto pa smo imeli v Sarajevu) ni smel domov nihče, niti starešine. Čudna dogajanja so to, smotrnosti svoje vloge ali vloge očeta v vseh teh dogajanjih sploh ne vidim in niti ne vem kako se naj s tem v zvezi počutim.
Citat
 
 
#18 DT 11:51 21-07-2010
Po vrnitvi l.1970 je oče zgradil hišo in odprl obrt, šele okoli leta 1977 je z nekom nalogom (bojda zaradi prijave ??) v naš dom prišla skupina uniformiranih miličnikov v spremstvu dveh civilnih oseb (ena neznana, druga predstavnik tedanje krajevne skupnosti), premetali so nam hišo, (merili in tehtali so celo radiatorje), delali zapiske, spaševali pa niso nič, spomnim se, da je mama jokala...Oče je vedel, da v naši bližnji okolici bivajo trije uniformirani miličniki (2 aktivna in eden v rezervni sestavi milice) in že tedaj je predpostavljal, da so na istem območju potem vsaj trije "nevidni". No njegova domneva se je kasneje z objavo seznama D.Lajovica potrdila.
Citat
 
 
#17 DT 11:50 21-07-2010
Kakorkoli, ob zaznamku na seznamu ima oče oznako EMIGRANT, čeprav tudi to oče ni bil, kot mi je pojasnil je podal prošnjo za začasno delo v tujini večkrat, enkrat je zgleda padel skozi sito. Ali mislite, da so udbaši v pomanjkanju razrednih sovražnikov koga, ki je količkaj spadal v njihovo šablono preprosto določili in ga uvrstili na seznam in si morda celo z lažmi in interpretacijam i o nič hudega slutečem nadzorovancu gradili udbovsko kariero? O vsem skupaj lahko samo špekuliram, na kakšna bolj oprijemljiva dejstva doslej nisem naletel - kot kaže bo res treba v arhiv. Pri svojem prvem povratku (letni oddih) v tedanjo Jugoslavijo, je očeta na domu že čakal predstavnik rep. milice in spraševal o morebitnih stikih z zdomci, nakar mu je oče pojasnil, da se le teh ogne, da dela in varčuje za hišo v domovini, policist pa vanj ni več drezal (to je bilo okoli leta 1964).
Citat
 
 
#16 DT 11:49 21-07-2010
Od bližnjih sorodnikov je na seznamu edini zaveden (tako kot sem tudi sam brez kakršnekoli št. iz šifranta) moj oče. Svoj čas je bil na začasnem delu v Nemčiji, po nasvetu mojega dedka (nj. očeta) se je v tujini slehernih stikov z rojaki izogibal, tudi ni bil član nobenih izselj. društev ipd. Velja še omeniti, da smo bili (šele??) leta 1956 razlaščeni in da se oče iz svoje mladosti še najbolj spominja dedkovega tihega a žolčnega preklinjanja komunistov. Brez zadržkov so nam odvzeli vse kar je več generacij skrbno prigospodarilo, mnogi razlaščeni kmetje so tedaj šli na podstrešja in se obesili, mnogi so se zapili do smrti, mnogi izginili, ker so se razlastitvi pač postavili po robu, saj so ljubili zemljo, s katero so se preživljali...
Citat
 
 
#15 Karel 17:33 20-07-2010
Spoštovani gospod Davorin-Andrejas (XVII:000000676 83)
NIč posebnega, na seznamu so tudi zabeleženi, ki so storili kazniva dejanja, so tudi otroci tistih, ki so bili kot zdomci in morda so v neki obliki sodelovali. Poizkušal sem poiskati vašega opčeta morda dedek,Antona vendar ne vem njegovega rojstnega datuma, kar nekaj Antonov ima DOSJE SDV. Ne vem kje so rojueni v Slopveniji. Malo pogledajte v to smer po evidenci in se vam bo morda razkadila-razodela preteklost vaših prednikov. Tudi otroci teh, ki so opisani v UDBA PIKA NET so v evidenci. Bili pa ste res otrok, čeprav ste bili leta 1986 stari že 15 let.
Morda ste samo postavljeni kot drevesa v tem grmovju, da bi se v njem pravi UDBOVCI lažje skrili, da bi ta evidenca postala brezvredni seznam članstva sindikata ali bivše ZKJ.
Citat
 
 
#14 Jože Janež 15:44 20-07-2010
DT, tole kar pravite je pa res malce čudno. Če bi bil jaz na seznamu in nebi vedel zakaj, bi se postavil na šalter na arhivu in nebi šel od tam dokler mi nebi razložili kaj to pomeni in zakaj sem tam zapisan. In to bi naredil vsak normalen državljan te države, ki ve, da ni sodeloval s to zločinsko organizacijo. Lahko bi pa tudi skrajšali iskanje in povedali svoje ime in priimek ter navedli pod kaj so vas zavedli v CAE UDBA.net. Pojdite torej v arhiv Slovenije in nam sporočite zakaj ste tam. Tako se razčiščujejo stvari.
Citat
 
 
#13 DT 15:16 20-07-2010
...najdete me pod zapor. številko 975273
Citat
 
 
#12 DT 15:12 20-07-2010
@Andreja&Karel, nikakor z njimi nisem povezan, sem pa z njihove strani bil na seznamu CAE zaveden. Čemu je temu tako mi pravzaprav še danes ni jasno, saj sem tedaj še pravzaprav bil otrok.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 257 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?