Presekali bomo gordijski vozel

Predsednik vlade Pahor že brusi meč, da bo z njim sekal glave vse naokrog okoli sebe, da bo lahko namesto posekanih glav, nesposobnih in že kar precej zaudarjajočih, namestil svežo pamet. Kot je velikodušno napovedal, bo začel  pri TEŠ 6 v Šoštanju.

Ker riba smrdi pri glavi, je po tej njegovi logiki, ko pravi, da v Sloveniji potrebujemo svežo pamet, prioriteta, da se z pametjo osveži vrh aktualne slovenske vlade in na tem vrhu se »sonči« Pahor. Znano je, da se bumerang vedno vrne, če na zadane cilja. Nekateri dvorski kometatorji, analitiki in pisuni sedanjo politično elito, posebej titoiste, pozivajo, naj aktivirajo sposobne ljudi.

Nekaj nekdo lahko aktivira, če to ima, sedanja politična elita pa ne more aktivirati sposobnih ljudi, ker jih nima. Zaradi osebnih povzpetniških ambicij so pobili vse sposobne ljudi vse »molzne krave«. Torej Pahorjev lastnoročno skovan in nabrušen meč bo prvič uporabljen in preizkušen za »odsek« njegove glave in tako naprej se bo to nadaljevalo do repa nosilcev titoističnega političnega sistema v Sloveniji.

Celotna sedanja politična elita, ki si je podredila slovenski politični prostor na veliko razglaša, da v Sloveniji ni več velikih tem, ki bi bile zanimive za slovenski narod, da bi ga lahko mobilizirali, da bi bil spet enoten kot ob priliki referenduma o osamosvojitvi in vstopu v Evropsko Unijo. Kot iz diktatorja ne more nihče narediti demokrata tudi iz sprevrženca, maščevalca, zarotnika, demagoga, ne more nihče narediti relativno poštenega politika, kateri bi priznal, da ni sposoben ponuditi tej državi in slovenskemu narodu tistega, kar si zasluži in potrebuje, če hoče vstopiti v družbo ekonomsko in vrednotno najrazvitejših držav sveta.

Osamosvojitev in vstop v EU sta bili temi, kateri mora slediti največja tema katera bo Slovenijo popeljala med države zahodne civilizacije in gospodarsko  razvite države. Sedanja politična elita je tu pred to temo ustavila konje, saj bi delo na »največji temi«, za njih bilo pogubno, pa tudi umsko in ideološko neizvedljivo. Ker ni prišlo do spremembe političnega sistema, osamosvojitev in vstop v EU strmo in kontinuirano izgubljata na vrednosti. To trditev potrjujejo aktualni politični, ekonomski in vrednotni dogodki v državi.

Sveža pamet na čelu slovenske vlade in politične elite je temeljna strukturna sprememba slovenske družbe. Temu sledi dejanska demokratizacija in vzpostavitev novodobnega političnega sistema, ki sta predpogoj za izpeljavo vseh nadaljnjih prepotrebnih političnih, gospodarskih ter vsesplošnih moralnih, etičnih, vrednotnih družbenih in strukturnih sprememb.

V Sloveniji se s pomočjo medijev razglaša, da sta trenutno glavna problema Golobič in njegovo lastništvo v ULTRI in neke kvazi strukturne reforme. Oba problema sta za Slovenijo in slovenski naroda obrobnega pomena, če se lotimo problema iz katerega izhajata. Problem v Sloveniji so titoistična politična elita s Pahorjem, Turkom, Kučanom in tovarišijo na čelu in desničarsko-tovarišijska politična opcija, ki si je prisvojila in podredila slovensko politično pomlad svojim potrebam.

Vsem je prav, kljub temu, da s pomočjo podrejenih medijev izražajo svoje nezadovoljstvo glede stanja v državi in eni druge zmerjajo, da so krivi za nastalo situacijo, da v zadnjih 20. letih ni prišlo do sprememb političnega sistema, državljane pa prepričujejo, da nič ne morejo narediti, ker ni več »velikih tem«. Oboji dobro vedo, da je titoizem kot politični sistem pravi raj za vzgajanje in preživljanje parazitov v človeški podobi, ki živijo na račun drugega, ki živijo udobno življenje na hrbtih, znoju in žuljih pridnih, sposobnih, delavnih in znanja lastninskih sužnjev.

Le zaradi tega političnega sistemskega problema lahko na Slovenskem političnem in gospodarskem področju eksistira Golobič, Šrot, Bavčar, Zidar in vsi tajkuni, ki so pokradli nekdanje družbeno premoženje, katerega je v preteklosti ustvaril slovenski narod. Še hujše od tega zla pa je pomisliti na dejstvo, da so ti ljudje pokradli že tisto premoženje in tiste dobrine, ki ga bo šele ustvarilo nekaj naslednjih generacij slovenskega naroda.

Zaradi tega političnega sistemskega problema, ko se v zadnjih 20. letih dejansko ni nič spremenilo, v Sloveniji eksistirajo korupcije, nepotizmi, klientelizem, vešči politiki, uradniki in funkcionarji, ki skrivajo »največjo temo« katere se bo potrebno v najkrajšem času lotiti in jo strokovno izpeljati.

Pahor je sicer napovedal, da bi polovica teh uradnikov in funkcionarjev ob državnih jaslih bilo dovolj, da država brez problema funkcionira. Seveda je to izjavo dal v trenutku, ko je sprenevedajoče, zavajajoče in zarotniško razmišljal, za potrebe zaščite in ohranitve sedanjega uradniškega političnega in funkcionarskega titoističnega kadra, kar se mu prepogosto zgodi.

V iste namene kot je Pahor razglasil prepolovitev slovenskih uradniških in funkcionarskih vrst, so pred meseci »strokovnjaki« titoističnega izobraževalnega sistema s pomočjo medijev slovenski in svetovni javnosti razglasili, da je problem slovenskega gospodarskega sistema tudi v tem, ker ne zna izrabiti znanja slovenske družboslovne inteligence, to je filozofov, zgodovinarjev, sociologov, politologov titoističnih pravnikov in ekonomistov.

Če to porečejo strokovnjaki titoističnega družboslovnega izobrazbenega profila, potem ni nobene ovire več, da Pahorjeva oblast ne odpusti 50 odstotkov državnih uradnikov, funkcionarjev, številčno prepolovi politično elito (poslancev, ministrstev, agencij) in članstvo v borčevski organizaciji in se vsi ti zaposlijo v gospodarstvu. Gospodarske krize v Sloveniji bo kar naenkrat konec, izdelovali se bodo izdelki visoke kvalitete z visoko stopnjo dodane vrednosti.

Vendar izjava Pahorja in njemu lojalnih strokovnjakov ne pomeni nič drugega, kot samo reforma obstoječega stanja. Znano pa je, da reforma (brez sprememb v osnovi, preureditev obstoječih razmerij) nima nič skupnega z »velikimi temami« kot so v Sloveniji obvezne strukturne (graditi) spremembe. Sociološko struktura, grobo povedano, pomeni stabilen sistem povezanosti med temeljnimi elementi družbe, zlasti med ljudmi in institucijami, ki opravljajo različne družbene dejavnosti.

Torej sedanja titoistična oblastniška elita, lahko pa zatrdim, da celotna v Sloveniji dovoljena politična elita, si prizadeva izpeljati strukturne spremembe, brez tega, da bi se porušili sedanji družbeni temelji, zato lahko govorimo, da so to kar počnejo in javnost prepričujejo, da delajo korenite spremembe, le samo reforme.

Reforme pa nič ne spreminjajo le isti politiki, funkcionarji in uradniki presedajo iz fotelja v drugi fotelj iste družbene strukture. To pa nam je poznano že 65 let vladavine titoizma, ko je politični ali gospodarski funkcionar, če je v svoji funkciji resno delal napake, če je uničil kakšno delovno organizacijo, bil premeščen navadno na višjo družbeno funkcijo.

Namen vržene kosti, da so družboslovci premalo izkoriščeni v gospodarstvo je poizkus, da bi ta titoistična politična elita to presedanje funkcionarjev iz fotelja na fotelj iz preteklosti prilagodila sedanjemu času in prostoru. Oni vedo, da ti ljudje niso sposobni kaj koristnega  narediti v gospodarstvu, da bi s svojim znanjem osebno razvijali nove izdelke in vzpostavili proces njihove proizvodnje in trženja. Hočejo jih narediti le za  velike in sposobne menedžerje, izdelke pa bi za mali denar razvijali in proizvajali politično drugače misleči, torej sužnji.

Višek delovne sile v državni upravi bi tako obesili na ramena gospodarstva ali realnega sektorja in bi potem vse težave v državi prevalili na inženirje, fizike, kemike matematike torej na naravoslovce. Družboslovci bi spet dobili veljavo, neomadeževanost in prvenstvo, poseben privilegiran status, ki ni odgovoren za krizno stanje v državi in družbi, kot je to bilo pred letom 1990. To pa ne pomeni nič drugega kot da se sedanja družbena razklanost na privilegirane in drugorazredne ter življenje v politični privilegirani in na drugi strani, večinski suženjski revščini nadaljuje.

Sicer pa je znano, da vsi diktatorski režimi rabijo družboslovce vsepovsod, v državni upravi in gospodarstvu. Ti preučujejo obnašanje segmentov človeške skupnosti in opozarjajo na kritično maso kar se tiče nezadovoljstva z obnašanjem in oblastništvom vladajoče politične elite. Ta potem lahko vse negativne pojave, ki bi imeli možnost  pripeljali do zrušitve titoističnega političnega sistema in odstranitve z oblasti, z nasilnimi sredstvi pravočasno zadušijo, vodilne ljudi tega nezadovoljstva pa fizično odstranijo, v sedanjih razmerah jih s pomočjo zarot, ki jih razširjajo s pomočjo podrejenih medijev, očrnijo in takšne porinejo na rob družbe. Ni izključen kakšen politično montiran sodni ali upravni proces.

Naši zdomci, izseljenci in njihovi potomci zahtevajo, da se v Sloveniji titoizem dokončno zruši. Predlagajo, da se Slovenski narod poda na ulice in doseže ta cilj, ki je predpogoj za uresničitev največje teme to pa so strukturne spremembe političnega, ekonomskega in družbenega sistema v Sloveniji. Spraviti Slovenski narod na ceste ni tako enostavno. Leta 1988 se je podal v to avanturo in je bil prevaran s strani tistih ljudi, ki so mu obljubili odstranitev razbojniškega komunizma in njemu pripadajoče politične elite, kar pomeni politične spremembe in samostojno državo. Ti ljudje, ki so pozneje prevzeli krmilo slovenske politične pomladi združeno v DEMOS so večinoma vidni člani Evidence UDBA v raznih vlogah zunanjih sodelavcev.

Drugi problem pa so sindikati. Nekateri vodje so tudi na seznamu UDBA kot zunanji sodelavci. Dušan Semolič kot vodja najmnožičnejšega sindikata pa je itak bil nosilec razbojniško komunističnega režima v preteklem sistemu. Njegovo nerganje nad sedanjo oblastjo glede izvajanja reform na področju delovnopravne in pokojninske zakonodaje, je čisto navadno zavajanje slovenskega naroda. Kot pesek v oči mu meče, da so problem v državi reforme sedanje vlade, ne pa da je problem v veljavnem titoističnem političnem sistemu, ki se je podaljšal iz preteklosti v sedanjost in ki strukturnih reform ne dovoljuje.

Semolič in njemu politično in ideološko  podobni sindikalisti poneumljajo slovenski narod in ga pripravljajo za na ulico zaradi tistega, kar se sploh ne dogaja, kar se sploh ne bo zgodilo. Kar počne sedanja politična elita in sindikati je torej čisto običajno Sizifovo delo. Na ta način slovenski narod odvračajo od tega, da bi ga nekdo poizkušal organizirati in bi se podal na ceste zaradi rušenja pravega vzroka za vsesplošni politični, gospodarski in družbeni kaos v državi, to pa je titoistični politični sistem s Türkom in Pahorjem na čelu.

Poleg Semoličevih sindikatov je titoistom v bran stopila »holdinška« veličina dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, lastnica in predsednica uprave zavarovalniškega holdinga. Kot piše v razlagi je »Holding« podjetniška družba, ki nima svoje proizvodnje, pač pa je udeležena pri posesti drugih družb, zato, da bi vplivala na njihovo poslovanje. Torej je Alenko naredila za takšno veličino slovenska tranzicija in je vzporedni tir ali sopotnik tajkunizacije slovenskega gospodarskega ustroja.

Živi na tuj račun na plečih naravoslovcev in njihove strokovne sposobnosti, iznajdljivosti in delavnosti. Mnogo njenih kolegov, ki jih je slovenska tranzicija na temelju obstoječega titoističnega političnega in temu prilagojenega pravnega sistema vrglo med zvezde, je pristalo na realni tleh, tam kamor sodijo glede na svojo sposobnost. Morda je naslednja prav ona. Tudi ona ima pred imenom oznako »dr.« in takšnih je vse preveč v državi. Mnogi so to postali, ko so statistično obdelali zdomce in izseljence, obdelali so arhitekturne značilnosti iz časov stricev Miška Kranjca, Valvazorja, Prešerna, danes pa so vodilni mesni arhitekturni snovalci pomembnih mestnih gradenj, celih mestnih četrti.

Morda bi si v tem smislu in pod temi pogoji tudi jaz zaslužil to oznako pred imenom, ko se že celo življenje borim proti političnemu nasilju titoizma in vsakovrstnih diktatur, proti brezglavemu »Holdinškemu« izkoriščanju ustvarjalcev in proizvajalcev dobrin, za dejansko demokratizacijo Slovenije in združitev slovenskega naroda iz njegove razklanosti, ki jo je povzročil politični sistem razbojniškega komunizma in predlagam rešitve. Na mojo žalost ta titoistični politični sistem tega ne dovoljuje, saj so takšni ljudje sovražniki države, njihove ideologije in nevarni za njihovo politično preživetje, zato ni razpisanih temu primernih podiplomskih študijskih programov.

ga. Alenka torej hoče povedati nekaj pametnega, hoče spremeniti ploščad skladiščenih Fičkov v Mercedese s tem, ko sredi ploščadi parkira avto Mercedes. S to svojo veleumno razlago o stečajih, posojilih, NLB, gradbincih v Sloveniji, o ZDA, Avstriji, Banki Hypo, slovenske rojake v tujini in tujo ter tudi domačo javnost prepričuje, da je v Sloveniji problem slovenski narod, ki ni zrel, da bi sprejel model ekonomskih in političnih zakonitosti zahodne civilizacije. To pa bega in poneumlja naše izseljence in tuje diplomate ter gospodarstvenike, zato ne ukrepajo in tudi ne ponudijo pomoči tisti skupini ljudi, ki imajo pred imenom upravičeno »dr.« ali pa tega nimajo pa vseeno vedo, kaj je problem v državi, to je titoistični politični sistem in njemu naklonjena politična elita.

Ga. Alenka tudi pozablja, da so v zahodni civilizaciji spregledali in prišli do spoznanja, da se svet spreminja, da človeški rod razmišlja drugače kot v srednjem veku, zato išče poti sprememb. Zaveda se, da obstoječi ekonomski sistem, ki pomeni uzakonitev posodobljenega sužnjelastniškega ekonomskega sistema, ne ustreza temu času in prostoru

Obstoječemu političnemu sistemu v Sloveniji je naklonjen tudi predlog nemškega finančne ministra Wolfganga Schaubleja in njegove francoske kolegice Christine Lagarde, ki sta dala sicer odličen predlog, da bodo države kršiteljice zaradi proračunskega primanjkljaja ostale brez glasu v evropskih finančnih institucijah. Ta predlog nima samo lepotne napake ampak tudi življenjsko in strokovno napako. Preden stopi v veljavo morata poskrbeti, da se v Sloveniji rešimo titoističnih političnih in gospodarskih zločincev. Ravno ti s svojim delom v državi in Bruslju kažejo, da je ta predlog nestrokoven in neživljenjski.

Ta slovenska politična elita, in še so morda njej podobne v državah, kjer je vladal stalinizem, zagotovo pa se bo z vključitvijo zahodno balkanskih držav njihovo število povečalo, da bi zadovoljila takšni sankciji, da nebi izgubila glasovalne pravice, doma materialno uničujejo in bodo tega intenziteto še poostrile, drugorazredne politično neprimerne državljane. Nič pa ne naredijo v to smer, da bi svojim podpornikom iz vrst privilegirancev, ki so povzročili proračunski primanjkljaj in denar spravili v »svoje privatne žepe«, banke, zavarovalnice, priredili sodne procese, da bi bili kaznovani. S tem denarjem financirajo sebi podrejeno uradniško in funkcionarsko elito.

Da bodo še naprej v Bruslju in drugih evropskih institucijah obdržali glasovalno pravico in doma oblast, bodo v Bruslju še naprej mahali z bilanco države narejeno na temelju 20 odstotkov bogatih in politično ter ekonomsko privilegiranih državljanov. Ostalih drugorazrednih sužnjev pri tej bilanci ne upoštevajo, kot tudi ne njihovega standarda (beri bede) in zaslužka.

Na ta način sedanja politična elita Slovenijo prikazujejo kot finančno in gospodarsko vzdržno in razvito državo. V Bruslju jih bodo trepljali po ramenih in jih prikazovali ostalim državam zahodnega Balkana in nekdanjim državam, ki so ječali pod stalinizmom, za vzor. Če bi v tej bilanci prikazali dejansko stanje, potem bi se še mati narava zjokala.

Predlagane sankcije obeh finančnih ministrov bodo padle na plodna tla in bodo življenjske, če bodo dodelane, kompleksne in v prvi vrsti morajo biti namenjene proti koruptivni politični eliti, uradnikom in funkcionarjem, ne pa proti državi. Državljani so po definiciji država vendar to za Slovenijo ne velja. Tu je politična elita država. Volitve so samo pesek v oči optimistom in tuji javnosti, ne pa sredstvo, da bi slovenski narod to stanje in takšno razmišljanje spremenil.

In končno gre na mlin slovenskih titoistov tudi nedavni poziv predsednika ECB Tricheta, ki poziva Evropejce k varčevanju. To je potrebno, vendar so prej potrebne sistemske spremembe obstoječega ekonomskega in tudi političnega (Slovenija) sistema v posameznih državah. Ta ekonomski in politični sistem narekuje, da politična elita prisiljuje k varčevanju le sužnje, tiste, ki ustvarjajo dobrine, ne pa tiste, ki si prisvajajo njihovo dodano vrednost.

V preteklosti so mnogi v Sloveniji politično in ekonomsko funkcioniranje Evropske unijo primerjali z funkcioniranjem titove Jugoslavije in rekli, da smo Slovenci Beograd zamenjali z Brusljem. Vedno sem temu nasprotoval vendar se z mnogimi potezami vodilnih politikov Evropske Unije nakazuje tavrstna primerjava. Titova Jugoslavija je temeljila na ideologiji »bratstva in enotnosti« med jugoslovanskimi narodi. Evropska Unija pa gradi svoj ugled na »neizmernem prijateljstvu« med državami članicami, med narodi, ki v njej živijo. Voditelji držav se medsebojno naslavljajo z »naši prijatelji« iz te in te države.

Izhajajoč iz definicije »prijatelj« lahko ugotovimo, da je prijatelj tisti, ki mu lahko skoraj brezmejno zaupamo, ki ti v stiski brezpogojno in vedno stoji ob strani. Zato je brezmejno besedno opletanje z množico prijateljev demagogija in skrivanje nesoglasij, ki obstajajo v interesni skupini ljudi, držav ali narodov. Komaj desetletje in nekaj let je od tega, ko smo bili priče, kako krvavo je razpadalo jugoslovansko prijateljstvo imenovano »bratstvo in enotnost«, med različnimi narodi, katero je umetno ustvarjala titoistična politična elita, da bi dokazala svetovni in domači javnosti, da je ta politični sistem uspešen in je uspešna ta združba republik in narodov, kjer vsi narodi uživajo svobodo.

Zato bodo morale ključne države EU in vodilni politike te združbe demokratičnih evropskih držav svoj model obvladovanja funkcioniranja te združbe držav spremeniti. Če se bo ta seksistični model obvladovanja funkcioniranja te skupnosti nadaljeval, bo fotografija zloglasnega poljuba med Honeckerjem in Brežnjevim postala simbol obkrožen z 27. zuvezdicami, EU. Sedanje neizmerno navzkrižno prijateljstvo bodo morali zamenjati z medsebojnim korektnim sodelovanjem in spoštovanjem slehernega naroda. Vsakemu narodu, ki sestavlja to združbo držav bo potrebno zagotoviti enakopraven politični, pravni, ekonomski in družbeni položaj v njej.

Model, ki ga uporabljajo odgovorni politiki EU v primeru obravnavanja Slovenije, slovenskega naroda je preživel. Kosovski politik Sejdiju je ob nedavni priliki nedavno ugodne odločitve ICT, kar se tiče razglasitve neodvisnosti Kosova, dejal »To je blagoslovljeni dan za Kosovo«. Takšen dan Slovenski narod šele pričakuje, ko bodo odgovorni politiki Evropske unije rekli slovenski titoistični politični eliti »»Ne«, v EU ne bomo dovolili, da slovenski narod trpi pod bremenom razbojniško komunističnega škornja iz preteklosti, da mu pripadajoča elita vsevprek krši človekove pravice, da je ta narod zaradi tega zla politično, gospodarsko in družbeno razklan«.

Sedanja titoistična politična elita je za svoj obstoj pripravljena zadovoljiti vsem še tako škodljivim željam za slovenski narod, ki jih jim vodilni ljudje EU zahtevajo in naložijo. Zaradi takšne ustrežljivosti EU to politično elito podpira, ne da bi se prej prepričali na licu mesta, kakšen je sploh njihov stil obvladovanja oblasti v državi. Morajo se zavedati, da so ti ljudje in njihovi prišepetovalci iz sence še pred dvajsetimi leti bili nosilci diktatorskega razbojniškega komunizma, ki so s svojim političnim delom v imenu titoistične razbojniške ideologije, državljanom obilno kršili človekove pravice in svoboščine, posebej tistim, ki so politično razmišljali drugače od njih.

Slovenski narod je zato upravičeno v skrbeh, saj je ta brezmejna podpora tej politični eliti s strani vodilnih mož EU namenjena temu, da lahko z njimi manipulirajo in nekatere države morda celo izkoriščajo kaos, ki ga v državi povzročajo s svojim oblastništvom titoisti. To izkoriščanje se med drugim lahko izraža v obliki plemenitenja kapitala s pomočjo poceni delovne sile.

Imam občutek in s takšnim občutkom se spopada velik del slovenskega naroda, da nas v EU obravnavajo kot Aborigine in Indijance. Skrbi jih za Kosovo, Grčijo, Hrvaško, Turčijo, Srbijo, ne zmenijo pa se za Slovenijo in trpeči slovenski narod, ki trpi pod bremenom Udbomafijske politične in gospodarske razbojniško komunistične elite iz preteklosti. Generacijsko kadrovsko so se ti delno osvežili vendar se ideološko in strokovno niso spremenili, kar se tiče obvladovanja političnega in gospodarskega funkcioniranja družbe in države.

Titoisti, ki kot se to za despote in diktatorje v imenu razbojniškega komunističnega političnega sistema spodobi, živijo »ločeno« od slovenskega naroda v svojem svetu in razmerah po svojih potrebah, se sprenevedajoče sprašujejo,  »kdaj bo v Sloveniji prišlo do političnega zaupanja«.

Odgovor je samo eden in edinstven, to se bo zgodilo takrat, ko bodo politični in ekonomski kriminalci in zločinci iz preteklih 65 let kaznovani, ko bodo to kazen dejansko odslužili in bodo odstranjeni od političnih jasli. Tisti pa, ki so jim bile v tem času storjene krivice, da se jim povrne dostojanstvo in materialno poravnajo krivice. Pa ne špekulantom iz vrst tako imenovanih »izbrisanih« ampak lojalnim državljanom in pripadnikom slovenskega naroda.

Ivanjševci, dne: 25.07.2010                                               Karel KOZIC

 

 

 

Komentarjev 

 
#3 Karel 20:55 25-10-2010
Kako ste duhoviti g. BRANC. Saj vas nihče ne jemlje resno. Brez takšnih, KI NE VEDO KAJ SPLOH HOČEJO bi bil svet pust, turoben vendar z druge strani pA bi bila človeku prijazna prihodnost lažje predvidljiva in ustvarljiva. Uživajte še naprej v brezvsebinskih kritikah. Morda pa ste naš najboljši lobist.
Citat
 
 
#2 Ladislav Troha 18:05 26-07-2010
Življenje je prekratko, da bi pili slabo vino. Zato nam gospod Kozic hoče dobro in nam naliva čistega.
Citat
 
 
#1 OF 16:38 26-07-2010
Odlično g. Karel
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 250 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?