Eni gibajo sodne organe

 

Republika Slovenija
Okrožno sodišče v Ljubljani

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

 

Spoštovani, še posebno vršilka dolžnosti ga. Martina Erzin,

Ker gre za vidik tako tudi izključnega obveščanja in informiranja v najširšem pomenu tudi v splošno dobro, mi je popolnoma absurdno sprenevedanje na ne vem kakšne pravilnike, ki naj bi jih po  navedbah spisal predhodnik Andrej Baraga. In ta je odletel domnevno zaradi telefonskih klicev zaposlenih!

Še hujše je, da velja zdaj vsaj še dvojna krivica, saj se konkretno zaposleni zavedajo nezakonitosti in neustavnosti, pa jo vseeno izvajajo! Morda jo celo v glihanju pokrivajo? Strinjam se, da je lahko varnostni ukrep glede kakršnegakoli nasilja, ki pa se lahko izvaja z osebno izkaznico ali pa brez nje. Noben  dokument pač ne spreminja karakterja osebe, kakor tudi ne načelno nobena obleka!

Se pravi , da ne maram takšnega ping-ponga ali pretiranega molčanja, pri čemer morate biti seznanjeni z zakonom o osebnem varovanju. Najostreje sem namreč že isti dan(ko se je dogajal neljubi dogodek) pri nezakonitem popisovanju že protestiral v tajništvu, ki pa ni želelo ustrezno protokolirati mojih več kakor samo umestnih pritožb (mimogrede v zavedanje ni odveč, da preprečevanje pritožbe, četudi bi jo želel podati ustno na zapisnik predstavlja kaznivo dejanje...!)

V tem primeru gre med drugim za domnevno nezakoniti pravilnik, pri čemer bi lahko izpostavljal tudi dilemo predalčnikov, kjer vsebina potem predstavlja osebno lastnino v katero ravno nimajo nepooblaščene osebe pravice niti gledati. A ni samo dilema sprenevedanja glede pravnih sredstev , pri čemer je varstvo čudEŽno vezano na status!

Da sem spodbijal  in tudi osebno zahteval spisek  uradno vseh do sedaj popisanih oseb je lahko tudi moj interes (pač konkreten primer se nanaša tudi na javnost, ki se nezaslišano popisuje in s katere se evidentno, da razbrati prisotnost na tako imenovanih vseh odprtih javnih obravnavah; pri tem še dodatno za intermezzo omenjam, da je spoštovana žena sedanjega pravosodnega ministra naredila tudi hud lapsus ob moji prisotnosti, ko je sodeč po mojem vedenju poslanih vabilih bila razprava na glavno obravnavo, ki se je prekvalificirala na soočenju v poravnavo/mediacijo v premoru 5 minut, pri čemer  je prekinitev obravnave z vsesplošno prisotnost javnosti pri takih dejanjih res zakonsko nedopustna;

sam sem sicer še mnenja , da zadeva, ki sem jo kot zainteresirani posameznik javnosti spremljal lahko zastara in da se neupravičeno prevaljujejo stroški na davkoplačevalsko breme, čeprav obstaja odškodninska odgovornost zavoljo neizvajanja vseh potrebnih konkretnih in skrbnih ravnanj ).

Kot javnost pač ne smem motiti procesa, ki se odvija v sodnih dvoranah, a videne kršitve so le preobčutne, da bi molčal. Lahko pa pozivam in istočasno obveščam informacijsko pooblaščenko in pravosodno ministrstvo, ki med drugim dovoljuje tudi takšno stanje s preverjanjem katerihkoli oseb, ki se s tem še izrecno ne strinjajo!

Zavoljo neustreznega odziva in nepovratnega informiranja tudi mene (še hujše je da danes vidim konkretno epilog nadaljevanja take prakse) ponovno protokolirano prosim, da odgovorite po katerem aktu sodišča, ki je seveda v skladu z direktivami EU, našo Ustavo, kakor drugimi mednarodnimi kakor domačimi vsaj zakonskim pravnim aktov sme sploh varnostna služba kontrolirati istovetnost posameznikov, ki predstavljajo javnost?

Le čemu potem kakršne sodbe v imenu ljudstva, če že tu lahko zasledimo farso? Seveda pričakujem izjasnjevanje na pisno glede bistvenih in adekvatnih vprašanj, ki so celo preliminarnega značaja v drugih postopkih, ki bi jih moralo to sodišče nemudoma razrešiti ali pa odstopiti Ustavnemu sodišču!!!

Enostavno sem prepričan, da gre za nasilje sodišča, ki se v mojem primeru nanaša še na širšo paleto nerazrešenih celo fundamentalnih človekovih pravic in svoboščin. Namreč  kolikor se spomnim 8. člena URS velja usklajenost z EU direktivami, kar po svoje le ne spominja toliko preveč na nekdanji tako oklicevani gnili SFRJ maršalat.... ?
Tu nastopa dilema na čemu se gradijo vsa ta popisovanja in dejanja, pri čemer ni storjeno nikakršno kaznivo dejanje in čemu se eventualno lahko izvajajo zbiranja in kakršnikoli dosjeji vsaj prisotnosti? Na drugi strani pa imamo tako očitAne kršitve!

Normalno pričakujem, da v najkrajšem možnem času mi dostavite vsebinske in življenjske odgovore na že  postavljena vprašanja, pri čemer  pričakujem tudi vsaj na vpogled dodatno kopijo seznama vseh, ki jih je varnostna služba tako popisala... Seveda je grmada še bolj akutnih nerazrešenih preliminarnih vprašanj, ki se po mojem vedenju bolj le prašijo?

Pri tem ne sprejemam nesposobnost in nestrokovnost pogleda stvari skozi drugačna očala oziroma optični kot, ki tako kaže le izoblikovani inertni oportunistični okvir plašnic nezmožnosti celostne in celovite percepcije obravnav in razreševanj celo za res nemoteno "Salomonovo" delo. Obstoječa integrirana splošna normalnost v iskanju odgovorov nefunkcionalnega uradništva brez temeljitih predpostavk prijaznosti in vljudnosti kaže le dodatno nesmotrno in ne sorazmernostno zlorabo domnevno molkov organov, pri čemer je celo spervertirana logika pri prizadetosti in povzročeni nepopravljivi storjeni škodi.

Seveda obstajajo tako uredbe vlade tako glede upravnega poslovanja, kakor navezujoč po analogiji za vse ostale javne institucije.In tudi sodišča potem niso izjema! Odmev, da se nekaj ukrepa in se v resnici le pokriva minimalno nedostojna dejanja pa že močno načenja zob časa. Le to jih namreč ne odvezuje ne dolžnosti in obveznosti, da storjeno čim bolj nepristransko sanirajo in retributivno povrnejo!

Razlog tiči tudi v humanosti in dostojnosti, ki seveda obstaja v dinamičnem mehanizmu, a ne tako, da jo privlečeš za lase za le posameznike, medtem pa jo drugim enostavno odrekaš in to celo brez tehtnih in utemeljenih dobrih podlag. V kolikor je to še sploh pravna država in vladavina prava bi lahko brez dvoma to pričakoval še posebno kadar ste izrecno opozorjeni na UStrezne vrednote, merila in kriterije. In še hujše je, da je socialni korektiv že zdavnaj zavoljo sprenevedanj na psu.

V kolikor še to velja le po potrebi in kakor za koga  spominja kvečjemu na kakšna družinska podjetja, ne pa pojem države ali njenih konkretnih inštitucij. Tudi ni le dilema kakršnegakoli evidentiranja, slikanja, snemanja, sodnih kartonov ampak prvenstveno neizvajanje celo konkretno pravne in socialne države in ne odgovarjanje na vse poslane dopise in druga dejanja skladno z zapisanimi normami.

V kolikor gre le za lastno samo zaverovanost in utilitarno vrednost na račun brezbrižnosti za druge potem to zagotovo ni vestno in gospodarno delo v imenu delodajalca RS in seveda na njegov »davkoplačevalski« račun? Institucija tako neizpodbitno v privilegirane položaje postavlja kriminalce in druge kršilce, saj za poštene državljane ne omogočajo niti minimalnih pravnih, socialnih, zdravstvenih in drugih standardov, čeprav so se že po argumentacijski logiki nasploh zavezali v teoretičnih krepostih.

Nihče si ne zasluži kazni (nagrade), še posebno kadar se izvaja nedvomno prisila kot ultima ratio. Kaj mi pomaga celo namerna negotovost, parcialna zakonitost ter ustavnost še zdaleč ne za vse in sprevračanje »nullum crimen nulla poena sine lege praevia« kadar si domnevno sami niso pridobili direktne premoženjske koristi, a so jo drugim z svojimi ravnanji, opuščanji in dopuščanji neizpodbitno povzročili v enormnem in absolutnem obsegu!

Pričakujem torej ustrezne sestanke s konkretnimi dejanji in konec sprenevedanj ter zagovarjanja na pretirano zasedenost (poiščite mi prosim pristojnega in pooblaščenega sogovornika)

Odgovor pričakujem pisno.
Pozdrav Štefan Perkič

Ljubljana, 8. 06.2010

Dodatek OPS:

In slovensko sodstvo ima na osnovnih spletnih straneh tudi tega sodišča zapisano:

"Dobrim škoduje, kdor prizanaša slabim. Seneka.
Bonis nocet, qui malis parcet"