Slovenski narod  je še vedno pod vplivom evforije nad uvrstitvijo slovenske nogometne reprezentance na svetovno prvenstvo v Južni Afriki prihodnje leto, zato lahko dogodke na politi?nem, gospodarskem in družbenem podro?ju v državi prikažem z nenapisanimi zakonitostmi nogometne igre. Poznavalci nogometa pravijo, da kdor iz mnogih stoodstotnih priložnostih ne da gol, ga potem prejme iz skoraj neverjetnih priložnosti.

 

?e s to nenapisano zakonitostjo iz nogometa ponazorim dogodke na politi?nem podro?ju v zadnjih dvajsetih letih, pomeni, ker DEMOS v tem ?asu ni poslal razbojniškega komunizma na smetiš?e zgodovine, zato bodo zdaj naraš?ajniki tega politi?nega sistema na oblasti poslali DEMOS na smetiš?e zgodovine.

V ta namen predsednik države Türk in predsednik vlade Pahor v imenu razparcelirane razbojniško komunisti?ne stranke (SD, LDS, Zares, DESUS) in njenega poglavarja iz ozadja, ki pa je dejansko v ospredju, Ku?ana, zabijata zadnji žebelj v krsto s posmrtnimi ostanki Demosa kot svobodnih in polnopravnih državljanov in  D E M O S A kot demokrati?ne opozicije Slovenije, ki je bila pobudnik rušenja razbojniško komunisti?ne totalitarne diktatorske oblasti in izpeljala osamosvojitev Slovenije.

To, kar po?ne sedanja vladajo?a elita na oblasti, nas spominja na podobno stanje v državi kot je to bilo v Jugoslaviji pred letom 1990, ko je vladala apatija, teptanje ?lovekovih pravic, cenzura, enoumje, korupcija, nepotizem, klientelizem. Dejansko se vsi ti družbeni pojavi v teh dvajsetih letih v Sloveniji sploh niso odpravili, ampak se je njihova intenzivnost po?asi v posodobljeni obliki poglabljala do današnjih dni, ko je država v popolnem kaosu in bankrotu.

Glede na standarde za dolo?anje praga revš?ine v zahodni Evropi, v Sloveniji 50 odstotkov državljanov živi v revš?ini. Tako se to mora vrednotiti, saj Slovenci nismo ni? manj vredni, da bi za življenje potrebovali manj kot Avstrijci, Nemci ali Nizozemci. Na žalost državljanov Slovenije in slovenskega naroda so titoisti ta proces poglabljanja krize vrednot zvitorepsko, kot to zna biti samo še lisica zvitorepka, morda še kukavica svoja jaj?ka v tuja gnezda, skrivali pred mednarodno javnostjo.

V Sloveniji je namre? najbolj pere? problem kriza vrednot, ki je tako velika, da je gospodarska kriza sekundarnega pomena in z manjšimi napori sposobnih ljudi, ne titoistov, obvladljiva in rešljiva. Gospodarska kriza v Sloveniji se ni za?ela pred enim letom, ampak traja že dvajset let na petinštirideset let podlage, saj v vseh teh letih sploh ni nekega omembe vrednega gospodarskega, politi?nega in družbenega razvoja.

Posledica tega zvitorepstva slovenske politi?ne elite je najnovejša razvpita izjava italijanskega zunanjega ministra Fratinija, ki pravi, da je Slovenija lahko zgleden primer države z obmo?ja nekdanje Jugoslavije, kako postati uspešna ?lanica Evropske Unije. Takšna izjava in mnogo njej podobnih, ki jih slovenski narod sliši s strani vodilnih mož EU, lahko ima samo pomen cinizma. Na takšen na?in, ko ti ljudje ignorirajo v nebo vpijo?e probleme, EU nikoli ne bo postala neka združba držav z zadovoljnimi in enakopravnimi narodi. Takšno obnašanje velmož EU in zatiskanje o?i pred problemom, ki se imenuje Slovenija, kaže na to, da je Jugobalkanizacija globoko zarezala v vodilne strukture in institucije EU, da je kriza vrednot kar velika tudi v zahodnoevropskih državah EU.

Evropski parlament je sprejel resolucijo o obsodbi vseh totalitarizmov, tudi titoizma, v Sloveniji pa se ta sistem v režiji sedanje oblastniške strukture restavrira in državljani vsak dan ?utimo, da postaja aktualni in zakoniti politi?ni sistem v državi. Slovenski narod se tega zla dvajsetega stoletja, ki ga titoisti?na politi?na elita pospešeno in uspešno prenaša v 21. stoletje, sam ne more rešiti, tudi z restavracijo DEMOSA ne.

Ta zahteva po obnovitvi tega politi?nega združenja s strani posameznikov, ki so imeli v njem, ko je bil še živo prisoten na slovenski politi?ni sceni,  škarje in platno v rokah in bi morali takrat ustrezno usmerjati njegovo vlogo, bi tem ljudem samo služila, da bi spet prevarali volivce in bi na ta na?in svoje politi?ne fotelje obdržali še naslednjih dvajset let. V restavriran DEMOS bi se spet s pomo?jo titoistov, kot se je to zgodilo leta 1989 vtihotapili ljudje, ki bodo od znotraj z zarotami in podtikanji razkrajali to politi?no združenje  ter bi titoisti preko njih spet podtikali svoje rešitve v korist svoje politi?ne, uradniške, funkcionarske in ekonomske elite.

Zato mora vodstvo EU kon?no uslišati resnico o dogajanju v Sloveniji in ukrepati s sankcijami proti tej titoisti?ni politi?ni eliti na oblasti s Pahorjem in Türkom na ?elu, kot je to zaradi obnašanja pokojnega Heiderja storila proti republiki Avstriji ali proti njenemu nekdanjemu predsedniku Kurtu Waldheimu zaradi spornega delovanja med drugo svetovno vojno.

Proti najbolj izpostavljenima akterjema, ki vodita to izvajanje restavracije zlo?inskega titoizma, bi morala EU vložiti kazensko ovadbo pri pristojnem mednarodnem sodiš?u, morda celo v Haagu. Namre? to, kar dela sedanja oblastniška struktura v Sloveniji, ni ni? drugega kot nadaljevanje državljanske vojne, ki so jo Josip Broz in njegovi revolucionarji s pomo?jo zarot in provokacij sprožili leta 1941. Da v nobenem primeru ne bi prišlo do medsebojne pomiritve slovenskega naroda, so titoisti ves ta ?as, vseh teh 65 let do današnjih dni operirali z raznimi zarotami in provokacijami. To aktualno dejanje predsednika Türka, ko je podelil državno priznanje nekdanjemu na?elniku UDBE, je samo ena od teh v tem dolgoletnem nizu.

Ni problem slovenski narod v EU, saj so njegovi predniki to Evropo in evropsko civilizacijo soustvarjali, problem je politi?na elita titoizma, ki ta narod že 65 let poneumlja in izkoriš?a v svoje ideološke in materialne namene, utrjuje uradniške in funkcionarske pozicije ljudi, ki pripadajo samo njeni politi?ni ideološki sferi.

Vodilni možje in žene EU in drugih demokrati?nih držav sveta bodo morali spremeniti mnenje in tako pretrgati niz prevar njih s strani slovenske titoisti?ne politi?ne elite, kot so se to zgodile leta 1945, 1990 in se godijo danes.  Zaradi teh prevar slovenski narod živi v materialni in intelektualni revš?ini, kar mnogi izmed njega ne opazijo, saj je pranje možganov s strani te politi?ne elite še vedno aktivno prisotno. ?e pa že mislijo vodilni ljudje EU, da ni ni? narobe, da se v Sloveniji restavrira titoizem, zakaj potem v Nem?iji ne dovolijo restavracije nacizma , v Italiji fašizma ali v Nem?iji, na Poljskem, ?eški, Madžarski, Slovaški, stalinizma in podprejo, da se ti zlo?inski diktatorski režimi povzpnejo na oblast kot se je to zgodilo v Sloveniji.

Ta zadnji žebelj, ki ga je z odlikovanjem nekdanjega na?elnika UDBE in milice, zabil v krsto z posmrtnimi ostanki DEMOSA, demokracije in pravne države, za mene sploh ni nobeno presene?enje. Kdor vsa ta leta prebira moja pisanja, lahko ugotovi, da sem na to opozarjal in trdil, da se bo zgodilo, da bodo Ku?an, Stanovnik, Potr?, Ribi?i? M., Ribi?i? C. in tovarišija postali zaslužni za demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije.

Mi, ki smo v okviru DEMOSA in pomladnih demokrati?nih strank izpeljali ta proces, pa bomo postali sovražniki naroda, ki smo se borili proti demokratizaciji in samostojnosti države. Da se je to zgodilo, so med drugim krivi posamezniki izmed teh, ki so zdaj glasno zarjoveli, ko je hudi? na repu odnesel šalo, in se jim je za?el izmikati stol?ek absolutne zaslužnosti.

Ti ljudje, bivši pripadniki DEMOSA, zdaj govorijo, da v vzhodni Evropi na Poljskem, ?eškem, Madžarskem, v Nem?iji in drugod proslavljajo te obletnice politi?nih sprememb, v Sloveniji pa se to sploh komaj omeni. Ta ugotovitev teh ljudi drži in se strinjam z njo, vendar je pomanjkljiva, pritlehna, dvoli?na s polno mero sprevrženosti, izklju?evalnosti in narcisizma.

V teh državah se v povezanosti s temi dogodki ne sliši samo glas Havla, Walense, Gorba?ova, Kohla, Genscherja in drugih zaslužnih ljudi, ki so bili na ?elu tega procesa, ampak dobijo svoje mesto na tej lestvici zaslužnih in besedo tudi nižji lokalni voditelji in druga?e zaslužni ljudje za uspešnost tega preobrazbenega procesa politi?nega sistema.

V Sloveniji pa si že dvajset let zasluge za spremembo politi?nega sistema in osamosvojitev pripisuje peš?ica petih, šestih posameznikov, ki so ve?inoma delovali v Ljubljani. S svojimi pozitivnimi izjavami o zaslužnosti titoistov pa so te sami vklju?ili v to druš?ino zaslužnih. Ti ljudje se obnašajo, kot se je v ?asu, ko je general Maister osvobajal Maribor in zarisoval severno mejo, takratna slovenska oblast.

Narodni svet v Ljubljani. ?e ne bi bilo nas na terenu, ki smo ljudem neposredno razlagali smisel osamosvajanja Slovenije in rušenja titoisti?nega razbojniško komunisti?nega sistema in ljudem razkrivali življenje v demokrati?ni in pravni državi, kar je tudi bilo zapisano v programu DEMOSA, ne samo osamosvajanje in sprememba politi?nega sistema, bi ne bilo niti padca tega diktatorskega režima niti osamosvojitve, ?eprav je ta bila Sloveniji s strani Miloševi?a posredno ponujena na pladnju. Takratna politi?na elita v Sloveniji ni vedela, titoisti pa niso hoteli te ponudbe pravilno oceniti, da ne bi prišlo do desetdnevne vojne za Slovenijo.

Sam za sebe lahko povem, da sem na lokalni ravni, deloval pa sem tudi na državni ravni, v Prekmurju za rušenje razbojniškega komunizma in samostojno državo Slovenijo vložil mnogo truda skupaj z družino. Deloval sem kot operativec na terenu, organiziral razna zborovanja, okrogle mize, opravljal sem administrativno tehni?na opravila, skrbel sem za to, da je javnost bila obveš?ena o vlogi in dejavnosti DEMOSA in ostalih novoustanovljenih strank v Sloveniji, kolikor so pa? to dovolili uredniki medijev in partija s pomo?jo pravice do cenzure, skrbel sem za povezanost svojih lokalnih sodelavcev s centralo v Ljubljani, navezoval sem stike s strankami zahodnih demokrati?nih držav in organiziral sre?anja doma ter v tujini.

Od leta 1991, ko sem moral zaradi preživetja družine, oditi drugi? v svojem življenju, prvi? sem z ženo odšel leta 1971, s trebuhom za kruhom v sosednjo Avstrijo, saj doma nisem dobil nobene službe, kot je ne dobim do današnjih dni že 22 let, kljub dvema visokošolskima diplomama, mi od te šesterice, ki si lasti vse zasluge za osamosvajanje in rušenje bivšega sistema, ali kdo drugi, ki raziskuje to preteklost in dela zapiske, ni dal nobenih možnosti, da bi povedal nekaj besed o mojih ob?utkih in spominih na tiste ?ase.

Še ve?, Janša me je kot predsednik stranke posredno izklju?il iz Socialdemokratske stranke, ki jo je potem tudi uni?il in vso njeno infrastrukturo prenesel na drugo stranko, z razlago, da s svojim razkrivanjem Ku?anove preteklosti in preteklosti UDBOVCEV škodim stranki. Jaz poznam te ljudi iz titoisti?ne politi?ne elite ne samo kot ljudi, ampak kot osebnosti in njihov model dela, to pa je zarotništvo in zvitorepništvo, maš?evanje, zato mi je bilo jasno, da bodo vztrajali in bodo z vso ostrino v pravem trenutku udarili nazaj, da bodo s svojim na?inom dela in s pomo?jo medijske propagande javnost prepri?ali v to, da so oni zrušili titoizem in osamosvojili Slovenijo.

Eden od akterjev slovenske pomladi, ki se danes tako vehementno zgraža nad po?etjem Türka in vladajo?e politi?ne elite, mi je na prehodu tiso?letja zabi?al, da naj pustim UDBOVCE pri miru, saj so »nam« pomagali kazati poti pri pridobivanju orožja za teritorialce iz tujine. Povedal je, da so v tistem trenutku le oni  poznali te skrivne poti in tokove, po katerih je potekala trgovina z orožjem vekomaj.

Ta izjava vsebinsko pomeni, da so ti ljudje avtomati?no bivšemu režimu, ki se identificira z UDBO, priznali zasluge za osamosvajanje. Te orožarske afere še danes, kot demoklejev me?, visijo nad slovenskim narodom in so tudi posredno krive za to, da se Slovenija ne more rešiti titoizma. Te orožarske afere so v Sloveniji tako razvpite, zadnja v nizu je afera Patria, kot da bi bila ta država svetovna vojaška sila in bi za te namene kupovala ogromne koli?ine orožja in vojaške opreme.

?lovek se lahko samo vpraša, kaj bi se potem moralo dogajati v tem pogledu v ZDA, Nem?iji. Znano je, da roka umiva roko, zato se v?asih medsebojno stisneta, uni?ita pa se ne, saj ena potrebuje drugo. Zaradi dvoli?nosti, vrinjencev in sprenevedanja vodilnih ljudi je propadel DEMOS. To dejstvo ponovno s svojimi spomini na tiste ?ase potrjujejo ljudje, ki so iz osebnih razlogov in povezanosti s titoizmom v bivšem sistemu, ko so imeli dobre službe in opravljali razne funkcije, pospešili ta propad.

Zahteva po zaprtju nuklearke v Krškem ali medsebojna neskladnost pri lastninjenju bivšega družbenega premoženja je samo zavesa za krivdo propada DEMOSA. Kljub temu pa se akterji te trgovine z orožjem in politi?nim plenom DEMOSA še vedno ponujajo na politi?nem trgu slovenskemu narodu, da vidijo lu? na koncu tunela, da ga bodo popeljali v svetlejšo bodo?nost, na vrh sveta, med narod znanja, ipd.

Proti zlo?inskemu titoizmu in UDBI se ne moreš, ?e seveda misliš resno in ra?unaš na zmago za vsako ceno, boriti parcialno po potrebi. Ne moreš podpirati posamezne ?lane te zlo?inske združbe iz preteklosti, ki uni?ujejo nas pripadnike na lokalnem nivoju, potem pa zarjoveti, ko predsednik države dodeli priznanje Ertlu, ki je kot je sam priznal, kriv za aretacijo Janše.

Lokalni pripadniki tej zlo?inski združbi osvajajo teren centralni združbi, centralnemu komiteju, da potem združeno izpeljejo akcijo, kot je bila ta dodelitev priznanja Ertlu ali zaustavitev del v Hudi jami, rušenje vodstva RTV in drugih pomembnih institucij države, da se javna beseda cenzurira, da se dejanski pripadniki DEMOSOVEGA politi?nega programa izklju?ujejo iz javnosti, ali se kot pravosodni sistem podredi titoisti?ni politi?ni eliti.

Tu se vidi ta sprevrženost in izklju?evalnost teh šestih ljudi in njihova dvoli?nost, ko gledajo vse okrog sebe zviška, poniževalno, ko smo vsi drugi razen njih nepomembni. Ko gre za aktivne pripadnike DEMOSA na lokalni ravni in njihovo teko?e trpljenje izpod škornjev UDBOVCEV, je UDBA za njih koristna, saj jim pomaga izklju?evati strankarske konkurente iz svojih vrst. Ko pa gre za UDBOVCA, ki je prizadel Janšo in morda še koga z vrha DEMOSA, pa se takoj zažene vik in krik v državi.

Namesto da so mladce iz vrst UDBE leta 1992 z dekretom takratnega DZ upokojili, bi jih bilo najprej potrebno kazensko preiskati in ?e bi se dokazalo, da so storili kazniva dejanja, jih primerno kaznovati, ostale pa poslati na Zavode za zaposlovanje kot se je to zgodilo deset tiso?im, ki so izgubili delo zaradi propada podjetij, ?e ne bi našli svojemu znanju in sposobnosti primernega dela.

Upokojitev teh mladih UDBOVCEV so titoisti izkoristili, saj ko so ponovno zavzeli oblast, so mnogi poleg statusa upokojenca še dobili status samostojnega agenta. Na ta na?in so poleg svoje dejavnosti, ali pa v pretežni meri, delovali v korist svojih nekdanjih delodajalcev, titoistov.

Zato se lahko zgodi, da mene in posredno mojo družino EX UDBOVEC že dvanajst let s pomo?jo slovenskih sodiš? preganja in uni?uje. Tega UDBOVCA s strani Ob?ine Moravske toplice postavijo kot svojega predstavnika v komisijo za komasacijo zemljiš?a v Ivanjševcih, ?eprav stanuje v Murski Soboti, pravni nadzor nad izvedbo pa ima Upravna enota M.Sobota.

To izgleda, kot da v vasi ne bi imeli zadosti izobraženih ali sposobnih ljudi, vendar je namen tega izklju?evanja drugi po vzoru iz bivšega sistema. Mene kot ?loveka z dvema diplomama in vaš?ana te vasi so namerno izklju?ili, zagotovo na priporo?ilo UDBOMAFIJE, da bi EX UDBOVEC dokazal svojo veli?ino, jim pokazal, da se vra?a, in tako prestrašil vaš?ane, krajane te pokrajine ob meji z Madžarsko in ob?ane ob?ine Moravske Toplice. Prevzel je plen mojih zaslug za osamosvojitev, saj je vas Ivanjševci bila edina, ki je takrat glasovala sto odstotno za novo oblast in osamosvojitev v Prekmurju. Pa tudi okoliške vasi so bile zadovoljne z mojim delom. Potrebno je bilo to mojo prepoznavnost uni?iti, za kar je bil le on zaradi svoje preteklosti primeren. To nalogo so mu zaupali, saj se njega ljudje najbolj bojijo, vedo, da zna zaradi svoje pretekle funkcije biti zoprn, zato jo je z lahkoto izvršil.

Ondan sem se po?util kot v starih »dobrih« ?asih v sejni dvorani Ob?ine Moravske Toplice. V državi, za katero sem mnogo dal, sem bil zaslišan pod budnim o?esom EX UDBOVCA. Spomnil sem se na ?ase izpred leta 1990, ko so izza zavese UDBOVCI opazovali delo državnih institucij, ali so na sestankih opazovali razpravo in si zapisovali ljudi, ki so razmišljali druga?e.

Boljše, da ne pomislimo, kaj bi se zgodilo z nami, ki smo bili na lokalni in državni ravni v prvih vrstah borcev za rušenje razbojniškega komunizma in samostojne države Slovenije, morda tudi s katerim od teh šestih, ki si lastijo vse zasluge in so si zagotovili neodtujljivo pravico, da o tem ?asu imajo pravico govoriti, a niso imeli zaš?ite titoisti?ne politi?ne elite, ?e se ne bi ta diktatorski, zlo?inski totalitarni sistem zrušil v takratni Sovjetski zvezi in ne bi padel Berlinski zid.

Jaz sem morda edini v Sloveniji, ki še danes trpim pod škornjem UDBOBVCEV in titoistov po vzoru iz let po letu 1945 zaradi svoje dejavnosti v DEMOSU, ker sem mislil resno in nisem mislil na to, da to delam samo zaradi tega, da se dokopljem do funkcionarskega fotelja, ampak zato, da od tega mojega dela naj imajo korist tudi državljani.

Posebej ostro ta UDBOMAFIJSKA združba nastopa do mene in moje družine od leta 1992 naprej, ko sem se vrnil iz Avstrije nazaj v domovino. Morda se lahko delno identificiram z mu?enico Angelo Vode, saj sem tudi jaz že 22 let brez pravice do zaposlitve. Z to zahrbtno gonjo in prepre?evanjem tega, da bi prišel do skromnih denarnih sredstev, so mi prepre?ili izobraževanje.

To je zamujena priložnost, ki jo sedaj s pridom izkoriš?ajo za kriminaliziranje in omalovaževanje moje osebnosti. Zdaj skupaj z UDBOVCEM kujejo novo zaroto, da bi me na vsak na?in spravili v zapor ali bi mi zaplenili vse skromno premoženje. Ta moj nedolo?en status samostojnega podjetnika je samo pesek v o?i javnosti in meni osebno, saj mi državni uradniki in funkcionarji s pomo?jo institucij države na vsakem koraku me?ejo polena pod noge, me kompromitirajo in ponovno vedno znova kriminalizirajo.

Sem brez pravice do družine, do lastnih otrok, kjer so mi dva od treh sinov popolnoma odtujili, samo da ne bi skupaj z njimi ali posami?no uspeli, da jih ne bi uspel vzgojiti v demokrati?nem duhu v poštene državljane, da bi titoistom na prakti?en na?in dokazal svojo trditev, da so nesposobni, da so manj sposobni od mene, svojo sposobnost pa lahko le dokažejo s pomo?jo politi?ne mo?i, ne pa z znanjem.

Takšno njihovo razmišljanje in dokazovanje lastnih sposobnosti je to državo pripeljalo v krizo vrednot, v gospodarski kaos in vsesplošni obojestranski bankrot. Pri tem zlodelu so titoistom, kot sem že prej napisal, v veliki meri bili v pomo? nekateri od te šesterice, Janša zagotovo, kar je dokazal z svojimi javnimi izjavami, ko se je boril za svoj funkcionarski fotelj, in pa lokalni dvoli?neži, sprevrženci in izklju?evalci, vrinjeni v DEMOS in pomladne stranke, ki so se, ko so zapustili prostore DEMOSA takoj napotili v prostore titoistov in so tam poro?ali partijskemu sekretarju, kaj sem povedal in kakšni so moji cilji in cilji dejanskih Demosovcev, kar se ti?e spremembe politi?nega sistema, osamosvajanja države in prevzema oblasti po obeh dejanjih.

Ta takoimenovani »mehki« prehod, ki so ga diktirali vrinjenci titoistov v DEMOS, smo Slovenci drago pla?ali. Nimamo demokrati?ne in pravne države, kriza vrednot je na psu, izpeljala se je divja privatizacija, kjer se je premoženje države »izgubilo«, je kratkomalo izhlapelo, razvoj je enako pospešeno, kot pred letom 1990 stagniral, smo edina pokomunisti?na država, v kateri politi?no in nepotisti?no pravoverni storilci kaznivih dejanj in zlo?inci ne odgovarjajo v skladu z zakoni za ta dejanja, ampak so ugleda, dirigirano »spoštovana« in odlikovanja vredni državljani, v prekomerno prenapolnjenih zaporih pa so kurji tatovi.

Odlikovanje Ertla s strani Türka ni ni? drugega kot njegov posredni namig - zapoved institucijam države, da UDBOVCE zaš?itijo za vsako ceno in jim dajo vidno vlogo v družbi ter jim pripišejo zasluge za preteklo delo. To dejanje Türka ni samo provokacija državljanov Slovenije, ampak zahodnih demokrati?nih držav.

Mi, ki smo živeli v bivšem sistemu, vse bolj ob?utimo, da je naša država na vzvratni poti, mediji poro?ajo o dogodkih iz ?asov izpred leta 1990, odlikovanja dobivajo pripadniki represivnih organov iz tega obdobja, med državljani vlada apatija, osamosvojitev je tabu tema, govorijo, da so titoisti že leta 1944 v ?rnomlju sprejeli akt o osamosvojitvi, politi?ne spremembe se niso zgodile. Diktatorski dvojec Türk - Pahor obvladuje oblast kot valjar, kot cunami. Slovenijo si lastijo kot partijsko lastnino, kot v bivšem sistemu, ko je bilo vso premoženje države in državljani družbena ali last partije.

Ertlova izjava o primerjanju slovenske UDBE z drugimi tajnimi milicami v vzhodni Evropi, da kdo v Sloveniji je kopal rove, ?e je hotel priti v zahodno Evropo, je dobro premišljena in je temelj zvitorepske prevare titoistov, zahodne Evrope, kar se ti?e funkcioniranja zlo?inskega titoizma v Jugoslaviji - Sloveniji. Na ta na?in dokazujejo, ho?ejo dokazati, da so bili manj krvolo?ni kot stalinisti. Takšne izjave so najve?ja odlika titoistov že od njihovega nastanka tam davnega leta 1937 in jih lahko izre?e samo najbolj umazan UDBOVEC.

Pri kršenju ?lovekovih pravic državljanom, ki so bili sposobni razmišljati s svojo glavo, in razvojno so titoisti ves ?as bili korak pred stalinisti, bili so bolj inovativni. Za Ertla, Türka, Pahorja in tovarišijo je potemtakem ubiti ?loveka nežno, bolj humano dejanje in spoštovanje njegovih ?lovekovih pravic kot ?e ga ubiješ direktno. Intelektualni uboj ?loveka, zaviranje gospodarskega razvoja, zanemariti razvoj infrastrukture, ceste, železnice, telekomunikacije, neprimeren izobraževalni sistem napolnjen z ideologijo, posredno prepre?evanje izobraževanja, je zlo?in nad slovenskim narodom, ki ga je narekoval titoizem pod budnim o?esom UDBE.
Zato bi bilo za Ertla bolj humano dejanje, da namesto te izjave in tej podobnim, tudi tiste, da se Janši ne misli opravi?iti, ki jih je izrekel v teh dneh, vrne odlikovanje in sebe da na razpolago nekemu neodvisnemu kriminalisti?nemu uradu iz EU v preiskavo.
V Sloveniji ni nih?e kopal rovov, vendar je UDBA pobila enako ali še ve? ljudi na meji, ki so bežali na zahod, kot Honeckerjev Stasi.

Preko svojih zunanjih sodelavcev je UDBA kontrolirala vsak korak zdomcev in izseljencev in ubijala zunaj državnih meja. Te kontrole in zasledovanja sem kot zdomec zaznal in ob?util sam. Ljudje, ki so ta nadzor v tujini izvajali, so bili sestavni del nas zdomcev, doma pa so imeli posebni privilegirani status. Honecker je s pomo?jo Rusije zaprl meje zaradi ponosa, Broz pa jih je moral odpreti, saj bi Jugoslavija druga?e bankrotirala že desetletje po uvedbi titoizma, ko so vse naropano premoženje od pobitih Slovencev potrošili in bi tako bil Broz pred ?aušeskom doživel njegovo usodo.

Državljane je nagnal v tujino, da smo mu služili denar, da je potem s pomo?jo korupcije preživela in dobro živela njegova politi?na funkcionarska in uradniška elita. Brez dajanja podkupnine namre? nisi uspel kupiti niti vre?o cementa, nisi mogel dobiti gradbenega dovoljenja, v?asih tudi preprostega uradnega dokumenta ne. Tako so slabo pla?ani uradniki funkcionarji, politiki, bili dodatno zaslužili in so bili zadovoljni s tem titoisti?nim politi?nim sistemom in ga tudi s pozicije institucij države š?itili.

Ni? manj umazana od Ertlove ni izjava predstavnika veteranov vojne za Slovenijo, ki je povedal, da v vsakem sistemu uradniki opravljajo svoje naloge. Ertl in UDBA niso bili uradniki, ampak so bili sistem, zato je on odgovoren za vse storjene zlo?ine in kazniva dejanja, ki jih je v vlogi prvega UDBOVCA in mili?nika posredno storil s kršenjem ?lovekovih pravic državljanom. Opravi?ila za to dejanje Ertla, UDBE in titoistov ne morejo iskati v tem, da jih mnogo državljanov še danes podpira, saj je to tista manjšina, ki je v bivšem sistemu dobro živela, tisti, pri katerih pranje možganov še u?inkuje in obeh skupin potomci.

Zaradi takšnega politi?nega stanja v Sloveniji se Slovenija niti po dvajsetih letih samostojnosti ne more lo?iti od Balkana. To dejstvo potrjuje tudi Fratinijeva izjava. Slovenski narod si tega ne zasluži. Po dvajsetih letih samostojnosti, ?e bi se zares znebila razbojniškega komunizma, bi se Slovenija lahko zagotovo primerjala z Evropo in bi bil razvoj prilagojen tamkajšnjim razmeram.

Titoistom takšne izjave kot jih lansira Fratini in nekateri zahodnoevropski politiki godijo, zato delajo s svojim delom v državi še ve?ji gospodarski in politi?ni kaos ter tako državljane vse bolj silijo v razmišljanje o preteklosti o Jugoslaviji in takratnem sistemu s prepri?anjem, da je takrat bilo boljše. Titoisti s takšnim svojim delom spet ho?ejo dose?i Raubkomunizacijo Slovenije in nje združitev v ohlapno zvezo imenovano Jugoslavija. ?utijo svojo priložnost, saj je Evropa po?asi sita Balkana in tukajšnjih razprtij, kar pa z njene strani ni ?loveško, da slovenski narod vržejo v balkansko žrelo modificiranega razbojniškega Raubkomunisti?nega sistema.

Da bi slovenski titoisti dosegli svoje cilje, ki sem jih opisal, s pomo?jo privolitve politikov iz zahodnih demokrati?nih držav, bi lahko njihovo pripravljenost na odstopke v imenu Slovenije, izkoristil predsednik ZDA Obama, ki iš?e veliko število vojakov za operacije v Afganistanu in Iraku.

Kot protiuslugo temu, da jim bodo zahodni politiki še naprej gledali skozi prste ali bodo zamižali na obe o?esi pred nasiljem, ki ga izvajajo nad državljani in obnovo modificiranega razbojniškega komunizma, bodo v zameno ponudili tudi 2 milijona slovenskih vojakov, žive?ih v Sloveniji in v izseljenstvu. Tako se bodo znebili slovenskega naroda in v državo naselili sebi poslušne državljane, ljudi po svoji meri in obli?ju, ki jim bodo za skorjico kruha loš?ili ?evlje.

Ivanjševci, dne:05.12.2009                                          Karel KOZIC

ZadnjiÄŤ posodobljeno (Sreda, 08 September 2010 20:10)

 

Komentarjev 

 
#1 Fata 15:48 09-02-2011
Slovenci se bomo izselili, druge bojo dali za vojake NATU. Ostali bodo pa Titoist Karel Kozinc in ENAKOMISLECI. Slovenija gre NAPREJ
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 595 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?