Spoštovani dragi bralec, spoštovana draga bralka!


Ali kdaj pomislite, da smo ženske tiste, ki rojevamo ?loveška bitja, ustvarjamo države in ohranjamo ?loveško vrsto? Na osnovi te pomembne naravne danosti, poslanstva in vloge, ki jo imamo v naši ?loveški rasi, bi morale to izkoristiti oziroma uporabiti pri oblikovanju naše družbe in sveta. Kruta realnost je, da ženske po celem svetu  rojevamo ?loveška bitja, ki jih obstoje?i družbeno - politi?ni sistemi izkoriš?ajo za osebne interese politik. Najbolj grozljivo se mi zdi, da politike skozi celo zgodovino ?loveštva v imenu nekega svojega pohlepa in interesa prepri?ujejo naše otroke, da naj na ramenih nosijo orožje in se odpravljajo v vojne, medtem ko poveljniki in politiki svoje otroke in družine skrijejo na varno. Nobena mati namre? ne rojeva in vzgaja zato, da bi njen otrok ubijal ali bil ubit.

Odkar obstaja ?loveštvo, so bili moški tisti, ki so bili vodje, se vojskovali in tako je v glavnem tudi danes. Kljub temu, da ima samo ženska sposobnost zanositi in roditi ?loveško bitje, se ni nikoli, razen redkih izjem povzpela na prestol, ki bi ji pripadal, da bi vodila države - svet. Ljubezen matere do otroka je temeljni vzorec in zgled za vsakršne ?loveške odnose. Oboji, moški in ženske naj spoznajo, da je ženska mati, da nosi, rodi in redi otroka in da je razvoj otroka njena temeljna skrb. To je kot vemo najpomembnejše kar ?lovek lahko stori za drugo ?loveško bitje.

Raziskave so pokazale, da je od na?ina, kako se ta naloga opravlja, odvisna ni? manj kot usoda ?loveštva. Genij ženske je genij ?love?nosti, a ?love?nost je najvišja oblika inteligence. Ženska ve kaj je prava ljubezen, kaj je sodelovanje med ljudmi in ?e bi se odpovedale svojemu poslanstvu, potem bi bilo izgubljeno vsakršno upanje na prihodnost ?loveštva. Razumnost, ki so z njo najbolj obdarjene ženske, je najbolj potrebna svetu in ženske jo morajo nau?iti tudi moške.  Moški pa? ne morejo in ne smejo držati polovice ?loveštva v podrejenosti in potem upati, da se bodo izognili opustošenju, ki so ga sami sebi povzro?ili.

Ali bi radi, da bi se kon?ale vse vojne? Za državne in mednarodne spore mora zagotovo obstajati kakšna diplomatska rešitev. Mnogi menijo, da vojn sploh ne bi bilo ve?, ?e bi svetovni voditelji med seboj sodelovali. Diplomati že stoletja potrjujejo državne pogodbe, oblikujejo resolucije in imajo konference, a s tem je le malo spornih vprašanj za vedno rešenih.

Zakaj tisti, ki so na oblasti in upravljajo z našimi življenji (velja za cel svet) ne zapravljajo denar (namesto za orožja, vojaško opremo, vojsko in vojne), za hrano, obleko in edukacijo revnih, odpravo revš?ine in lakote, za izobraževanje in zdravljenje otrok in odraslih, za znanost, za razvoj tehnologij, za kulturo, izgradnjo stanovanj, blaginjo vseh ljudi,...? Izra?unali so, da svet porabi za orožarske namene toliko denarja, da bi lahko z njim rešili vse druge probleme ?loveštva.

Kdaj bodo prenehali ti brezplodni boji, te uni?evalne vojne? Ali ni skrajni ?as, da napo?i svetovni mir, ki bo temeljil na spoštovanju prav vsakega ?loveškega bitja? Mir niso sanje, ni utopija: mir je mogo?. Kdor ho?e mir, ne sme dopuš?ati napadov in zlo?inov zoper življenje.

Kako tisti, ki so na oblasti opravi?ujejo obstoj orožja, ne da bi ženske-matere kdaj vprašali ali smo me pripravljene svoje otroke poslati v vojsko ali v morebitno vojno? Nobena mati ne bi nikoli svojevoljno žrtvovala svojega otroka zaradi neke ideologije ali ?esarkoli drugega in ga pošiljala v nevarnost. Naši otroci so naši in ne last države in politike. Verjetno vi isto ?utite do svojega otroka. In nobena mlada oseba (redke izjeme) ne prime za orožje po svoji iskreni in sr?ni želji, ker ji je užitek nau?iti se ubijati ljudi z orožjem, ampak zaradi zaslepljenosti z vsiljeno ideologijo ali le zgolj zaradi pla?ila, ker nima možnosti druge službe. Nobena mati tudi ne vzgaja svoje otroke, da naj se nau?ijo z orožjem ubijati ljudi. To bi bilo namre? bolno.

Zato s sklenjenima rokama prosim in predlagam v imenu ljudi, predvsem žensk mater, ki rojevamo ?loveška bitja – otroke, da sprožite v svetu proces odprave orožja in vojn na planetu. Skupaj  z miroljubnimi državami in humanitarnimi organizacijami (Unicef, Karitas, Rde?i križ,..), z organizacijo združenih narodov, NATO-m, Varnostnim svetom, skupaj z Nobelovimi nagrajenci za mir, s papežem Fran?iškom, verskimi  skupnostmi, varuhi ?lovekovih pravic, skupaj z Evropsko unijo, dobitnico Nobelove nagrade za mir, skupaj z državami, ki so že ukinile vojsko (Andora, Cookovi otoki, Dominika, Grenada, Haiti, Kiribati, Kostarika, Liechtenstein, Maršalovi otoki, Maldivi, Mauritius, Mikronezija, Nauru, Palau, Saint Lucia, Saint Kitts in Nevis, Saint Vincent in Grenadini, Samoa, San Marino, Salomonski otoki, Tuvalu, Vanuatu, Vatikan ter pogojno Islandija, Monako in Panama) in skupaj z vsemi miroljubnimi ljudmi tega sveta imate dovolj argumentov, da se orožje na planetu uni?i in se kon?no vzpostavi svetovni mir na planetu, ki je skupen in le eden in ga nimamo pravice uni?evati z vojnami, ker smo ga vsi dobili le v najem in posojo in ne v last.

Slovenija se lahko v svetu prikaže kot najbolj miroljubna in humana država in skli?e ve?dnevno konferenco vseh politi?nih in verskih voditeljev sveta in organizacij kot so NATO, VARNOSTNI SVET, OZN, UNICEF, RDE?I KRIŽ,....s prisotnostjo civilne družbe in vsi podpišemo ZAKON o totalni prepovedi uporabe kakršnegakoli orožja in vojn,  ZAKON o zaprtju vseh orožarskih tovarn in ZAKON o totalnem uni?enju vsega orožja na planetu ter ZAKON o DIALOGU pri morebitnih konfliktih. Kazen kršenja kateregakoli ZAKONA bi bilo obvezno izobraževanje v ŠOLI ZA REŠEVANJE PROBLEMOV (ki jo nujno potrebujemo VSI) in obvezno hospitalno zdravljenje proti uporabi vsakršnega nasilja. Po uspešnem zdravljenju bi lahko posamezniki med drugim delali kot VARUHI MIRU.

Orožje ubija in mi ne želimo ubijati in ne želimo biti ubiti, zato tudi ne želimo in ne potrebujemo orožja. Orožje je v nasprotju z življenjem, s prijateljstvom, s sodelovanjem, z razvojem, z ustvarjalnostjo in z ljubeznijo. Orožje je nepotrebno in nesprejemljivo. Obstoj orožja je poniževanje žensk, ki ne rojevajo zato, da bi njihovi otroci lahko ubijali druge ljudi in bili ubiti. Vse ženske rojevamo otroke za življenje in ne za smrt. In nih?e nima pravice nikomur vsiljevati orožja in ga predstavljati kot nekaj sprejemljivega. Vsakemu, ki to po?ne je potrebno razložiti, da dela narobe. Koliko držav nima dobrin za svoje ljudi, imajo pa orožje? Orožja pa se ne da jesti.

Kako se lahko dogaja civilizaciji, ki se imenuje ?loveštvo, da se pobija med seboj? Kje je vsa ?love?nost, inteligenca, znanost, logika, vest, etika, morala, humanost? Koliko mater je svojega otroka nosilo pod srcem devet mesecev, ga težko rojevalo in vzgajalo samo zato, da so ta mlada ?loveška bitja umrla v nesmiselnih vojnah? Zakaj se vse to ni že enkrat kon?alo? ?emu vse to? Kako je mogo?e, da se ženske izkoriš?a kot stroj za rojevanje otrok - žrtev? Kako si to lahko kdo drzne? Zakaj ni? ne cenimo in ne spoštujemo ?loveška življenja? Zakaj ne spoštujemo žensk-mater, ki rojevajo in vzgajajo ?loveška bitja? ?loveško življenje je v tem Univerzumu najve?ji ?udež, ki ga moramo spoštovati in le življenje vendar imamo, materialne stvari so drugotnega pomena, ker so hitro minljive.

Zakaj se ?loveštvo pobija v vojnah in sicer? Zakaj ?loveštvo izdeluje orožje, ?e je to ubijalsko, nevarno, ?e je predrago, ?e je nehumano, ?e je posedovanje orožja kaznivo,…? Zakaj ?loveštvo izdeluje in prodaja orožje, ?e je to popolnoma nesmiselno, nepotrebno, nesprejemljivo, absurdno? Kdo je tisti, ki ne želi, da se v svetu vzpostavi mir, ki je nujen za medsebojno sožitje, prijateljstvo in kakovostno življenje prav vseh ljudi? O?itno jih je ve? kot dovolj. 

Ali je zaslužek orožarske industrije pomembnejši od ?loveškega življenja?
Orožje ubija - ?loveka; žensko, otroka, mater, nose?nico, o?eta, brata, sestro, babico, dedka, sorodnika, prijatelja, soseda, invalida, znanca, neznanca, živali,…..nedolžne žrtve? Kako odrasla oseba razloži majhnemu otroku, zakaj orožje, zakaj ubijanje, zakaj vojne, zakaj policist  nosi pištolo, zakaj nosi vojak brzostrelko, polavtomatsko puško, zakaj vozi tank ali lovsko letalo, kaj je atomska bomba,….? To se sprašujemo ljudje.

Kako zdrav um lahko razloži in razume toliko vojn in milijone mrtvih, nedolžnih ljudi, toliko gorja, vojnih invalidov brez rok in nog, toliko solz, žalosti  in bole?in, toliko uni?enih domov, zgradb, toliko umorov in samomorov z orožjem, toliko nesmiselnega po?etja? Ko govorim nedolžni, mislim tudi na izmanipulirane vojake, ki so zaslepljeni s tem, da je ubijanje opravi?ljivo, medtem ko politiki ostajajo s svojimi družinami živi in dale? stran od vojne. Vsak trenutek se sprašujem, kdo in kakšen je tisti ?lovek, ki lahko drugega prepri?a, da vzame orožje v roke in ubija.

Kako ?loveka – ?loveštvo - politiko ni sram, da ima orožje? Kako si ?lovek - ?loveštvo - politika sploh drzne  pomisliti na orožje in ubijanje? To preprosto ni normalno, ni zdravorazumsko, ni sprejemljivo, ni opravi?ljivo, to je preprosto bolno.  Tako zelo bolno, da ?loveštvo nujno potrebuje streznitev in zdravljenje.  In potrebuje mir! To je ugotovil tudi Alfred Nobel. Ukrepati moramo zdaj, ?eprav smo veliko zamudili in s tem moramo živeti. Z mislijo, da nismo ni?esar storili, ko smo vsakodnevno opazovali ubijanje in to še vedno po?nemo. In ob tem nekateri še pojejo, plešejo, se smejejo, nekateri so celo sre?ni, medtem ko v istem trenutku v naši bližini in na drugem koncu sveta naš so?lovek kruto umira. 

Kako podlo in ne?loveško! Kako skregano z logiko vseh zakonov o ?lovekovih pravicah, ki jih je napisal prav ?lovek in ta isti jih ne upošteva, nasprotno krši jih v vsakem trenutku! Toliko ljudi je umrlo zaradi orožja in vsak dan umira, da bi moral cel svet vsakodnevno žalovati, za ni? drugega nam ne bi ostalo ?asa. V?asih sem mislila, da znanje tujih jezikov prispeva k sporazumevanju narodov in njihovih politi?nih voditeljev. Prav težko je gledati zaigrana, ironi?na in cini?na sre?anja državnikov, ki se za kamero prijazno rokujejo in smejejo, hkrati ko njihovi državljani trpijo zaradi tiso? razlogov.

Vsak smehljajo?i  se predsednik države ali vlade, ki pošilja vojake ubijati ljudi, ki jih sploh ne poznajo in ki jim niso prav ni? storili (in ki so prav tako izmanipulirani in zaslepljeni), vsak ta isti predsednik je odgovoren za življenje vsakega posameznika na tem planetu. Nikoli namre? ne veš, kdaj bo oseba, ki ima v lasti orožje, ubila popolnoma neznano osebo v svetu, v katerokoli državi. ?e je dovoljeno orožje, je torej dovoljeno tudi ubijanje?

Sovraštvo med narodi ustvarja politika. Tako je bilo v prvi in drugi svetovni vojni, tako je bilo v vojni na Balkanu, Iraku, Vietnamu, Siriji, Ukrajini, ?e naštejem le nekatere in ni? nas ni izu?ilo. Politika bi ga lahko tudi odpravila. Kako je mogo?e  spri?o znanja toliko tujih jezikov in drugih znanj, da se politiki skozi zgodovino niso uspeli o miru dogovoriti v prav nobenem jeziku? Saj se vendar dva gluhonema ?loveka takoj sporazumeta, medtem ko izobraženi ljudje, voditelji držav tega niso sposobni.

Vprašala bi predsednike vlad in držav, ministre, poslance in poslanke, varuha ?lovekovih pravic, sodstvo, vojsko, policijo, paznike in še koga na tem planetu? Ali ste kdaj pomislili na svet brez orožja, na mir v svetu in kaj ste do sedaj storili za to? Ali pa mislite, da je obstoj orožja normalen pojav, da so vojne normalne in da je vse lepo in prav ali pa, da se ne da ni?esar storiti? Ali ste kdaj pomislili, da gredo vaši bližnji ali vi v vojne? Ali bi se vam tudi takrat zdelo orožje in ubijanje »smiselno«, tako kot zdaj?  Ali še naprej želite takšen svet zase, za svoje bližnje in prijatelje, za ves svet? Meni je žal in hkrati me je sram, da sem ?lan takšne družbe, ki se ima za civilizirano. ?loveštvo je dale? od civilizacije, dale? od humane družbe.

Kako je mogo?e, da se nih?e ne spomni, da bi s tem orožjem in vojnami opravili enkrat za vselej? Me ženske, matere in naši otroci orožja ne želimo, še manj vojn. Tisti, ki se radi ukvarjajo z orožjem, bi se morali odseliti na drug planet, nas druge pa pustiti v miru na tem planetu. Kaj nam pomagajo ves razvoj, znanost, tehnologija in nenazadnje naša življenja, ?e ne znamo upravljati z njimi? Ženske rojevamo nova ?loveška življenja- ljudi, drugi pa izdelujejo orožja za pobijanje le-teh in uni?evanje vsega okoli njih?

?lovek z orožjem je nevaren sam sebi in drugim. Ljudje se zavoljo tega, da obstaja orožje ne po?utimo ni? bolj varni, kajti nih?e ni varen, ?e nismo varni vsi. Orožje je treba zložiti na en kup in ga uni?iti. Orožje na ?rnem trgu in pri posameznikih doma bodo pristojni organi  znali poiskati, tovarne orožja pa zapreti.

Osebe, ki so prej uporabljale orožje se lahko preimenujejo v »varuhe miru« in opravljajo delo v humanitarnih organizacijah in pomagajo policistom, ki bi se prav tako lahko preimenovali v »varuhe miru« lahko pa tudi kako druga?e npr. mirovniki, varnostniki, organizatorji miru, družbeni delavci, socialni delavci,...

?e se bojimo izvenzemeljskih civilizacij, je potrebno o tem razpravljati, kaj storiti v primeru sre?anj z njimi. Tisti ljudje, ki trdijo, da so se že sre?ali z njimi, poudarjajo, da so izrazito dobronamerni in da nam želijo le, da napredujemo na njihovo raven razvoja. ?e pa uradna politika in znanost ne priznavata obstoja drugih civilizaciji, potem pa sploh ne potrebujemo orožja niti zoper njih.

Vzporedno z uni?enjem orožja mora potekati tudi odprava denarnega sistema. Denarni sistem koristi le tistim, ki so na oblasti, bankirjem in prebrisanim posameznikom. Vsi ljudje morajo imeti prost dostop do dobrin, ki jih potrebujejo za življenje. Odprava orožarskega in denarnega sistema sta najpomembnejši nalogi naše generacije in civilizacije. Šele potem bomo postali moderna in civilizirana družba. Življenje, ki ga poznamo do sedaj bo odšlo na smetiš?e zgodovine. Ali pa imate vi za nas in naše otroke boljši predlog?

Filozof Jiddu Krishnamurti je dejal:"?e bi zares imeli radi svoje otroke, jih ne bi rojevali v ta svet, kjer so lahko ubiti ."

Zato se postavlja vprašanje: »Ali ženske sploh še želimo rojevati otroke v takšen svet?« Ve?krat sem že slišala od moških in žensk, da nimajo (ali da ne bodo imeli) otrok zato, ker se zavedajo, da ne želijo svojemu otroku, da bi  živel v takšnem krutem in nevarnem svetu in da zato nimajo te pravice, da bi mu ponudili takšno življenje.

Kaj boste storili, ko boste vse to prebrali? Ali ?utite dolžnost, da ukrepate? Zdaj! Odpraviti je treba vse orožje in vojne tega planeta! Potem se bomo sploh lahko za?eli pogovarjati o miru in pravi kakovosti življenja na tem planetu, ki je samo eden za vse nas. Samo to je rešitev za izhod iz globalne krize. Vse drugo je tavanje v megli in podaljševanje agonije. Tako razmišljamo tisti, ki smo proti orožju in ubijanju, tisti, ki smo za takojšnjo odpravo orožarskega in denarnega sistema.

Kaj lahko naredimo? Albert Einstein, sinonim genialnosti in kreativnega razmišljanja, je neko? dejal: »Današnjih problemov ne moremo rešiti z enakim na?inom razmišljanja, ki je te probleme povzro?il.« Bistvo lateralnega razmišljanja je, da spremenimo principe in koncepte, namesto da se še naprej trudimo s »starim« na?inom reševanja težav. Lotevati se neke stvari na vedno enak na?in in obenem pri?akovati vsaki? druga?ne rezultate je najzanesljivejši znak norosti.«

-    Preprosto, za?nimo ustvarjati nov in lepši svet za vse ljudi. Odpravimo vzroke stanja v kakršnem se ?loveštvo nahaja. Najprej je to orožarski sistem, ki je skupaj z denarnim sistemom ena najve?jih prevar in norosti ?loveške rase. Združenja in civilna družba po celem svetu bi se morala upreti orožarskemu sistemu in zahtevati uni?enja vseh tovarn orožja in legalnega orožja ter orožja na ?rnem trgu, ukiniti vse vojske (kot so to storile že omenjene države); vojaki naj postanejo varuhi miru ter otroke in  odrasle vzgajati v duhu sveta brez orožja. Vso pravico imamo ženske in matere  celega planeta, da to zahtevamo za svoje otroke. To se mi zdita dolžnost in naloga žensk ter mater. Recimo: »No?emo svet orožja in vojn! No?emo, da naši otroci ubijajo in no?emo, da so naši otroci ubiti! Vsi imamo pravico do svetovnega miru!«

-    Drugo, ker rojevamo ?loveška bitja imamo ženske in matere dolžnost in pravico zahtevati, da naši otroci živijo v svetu blaginje; to pomeni, da nih?e ne sme živeti v revš?ini in da morajo varne in zdrave življenjske dobrine biti enakomerno  in pravi?no porazdeljene po celem svetu. Planet Zemlja zaenkrat nudi še vedno dovolj naravnih virov, surovin in dobrin za vse ljudi, vendar le s pravi?no delitvijo dobrin.

-    » Ženske in matere imamo pravico za svoje otroke zahtevati varen svet blaginje. Revš?ina je nedopustna, nepotrebna in nesprejemljiva. Revš?ina je zlo?in nad ?lovekom in ?loveštvom. Revš?in je kršitev ?lovekovih pravic, ki izhajajo iz vseh mednarodnih dokumentov in Ustave RS.«

-    Tretje, zavedati se moramo, da nasilje  v naši družbi izhaja iz pomanjkanja dobrin, pomanjkanja ljubezni, spoštovanja, iz napa?nih vzorcev vzgoje, zaradi neenakosti, pohlepa, zaradi alkohola, drog,  zaradi neprimernih televizijskih  vsebin in interneta, zaradi obstoja orožja,…. »Ženske in matere imamo pravico za svoje otroke zahtevati svet brez vsakršnega nasilja, zaslužimo si spoštovanje.«

-    ?etrto, kot nujno moramo opustiti obstoje?i denarni sistem, ki je najve?ji vzrok vseh težav ?loveštva. Denar ustvarja razlike, revš?ino, nasilje, vojne. Ekonomija mora temeljiti na naravnih virih in surovinah in ne na ni?vrednem papirju.

-    In kot peto,  vzpostaviti moramo popolnoma nov družbeni in politi?ni sistem, ki bosta ustvarjala le blaginjo, mir, ustvarjalnost, medsebojno sožitje, prijateljstvo, zdravje, spoštovanje, ljubezen, lahko mu re?emo HUMANIZEM.

?e spremembe ne uvedemo ženske - matere, tega ne bo storil nih?e namesto nas. Samo materinska ljubezen je tako mo?na, da lahko spremeni svet. Tudi jaz vam to pišem zaradi materinske ljubezni do mojega otroka, vem da enako ?utijo vse ženske-matere. Ženska, ?etudi ni mati  ima v sebi materinski ?ut in ljubezen. Najve?ji problem ?loveštva pa je prav pomanjkanje ljubezni. Ljubezen prinaša strpnost in strpnost prinaša mir.

Vse dobro vsem nam! Mir z vami! Mir z nami!

Predlagam ukaz za uni?enje in odpravo orožja in vzpostavitev svetovnega miru  s preprostim pojasnilom, ker orožje ubija ljudi in  živali ter uni?uje naravno okolje. Upam, da boste sprožili (to vam ne predstavlja problem, ?e želite mir v svetu) proces prepovedi in uni?enja orožja po dogovoru z drugimi politiki in ustvarili SVET MIRU BREZ OROŽJA. Prosim ne razo?arajte nas mater po vsem svetu, ki nam je mar za naše otroke, sorodnike, prijatelje in druge ljudi  in imamo vsi  naravno pravico živeti v svetu miru BREZ OROŽJA. Mir (brez orožja) je nekaj naravnega, je pravica vseh ljudi in nih?e jo ne sme vzeti. NIH?E!

In kako je mogo?e, da skoraj vse države skupaj s Slovenijo še, tudi v 21. stoletju, niso doumele, kakšen nesmisel je proizvajati, prodajati in uporabljati orožje, z njim ubijati otroke, odrasle, onemogle, ženske, moške, tudi živali in uni?evati imetja in naravo in da še nisem slišala, da bi kakšna država predlagala, da se ustavi proizvodnja orožja, zaprejo tovarne orožja, da se ustavi pobijanje ljudi - umori in vojne in vse morebitne spore rešuje le z dialogom, saj za to pa obstaja  ?loveška inteligenca, obstaja politika, diplomacija, OZN,....

Kakšna ?loveška civilizacija pa je na tem planetu, da dopuš?a na eni strani revš?ino, bolezni, nezaposlenost,... na drugi pa proizvaja orožje za pobijanje svojih lastnih pripadnikov, LJUDI? In to se dogaja že celo zgodovino. Eni ustvarjamo, rojevamo otroke, drugi rušijo in ubijajo. To zdrav ?loveški um in logika ne moreta razumeti. Tudi Albert Einstein tega ne bi razumel. Celo otroci, ki so najbolj inteligentni in iskreni tega ne razumejo.

Zato vas spoštovani dragi bralec in spoštovana draga bralka s sklenjenima rokama rotim: poskrbite, da preživite življenje tako smiselno, kot je le mogo?e. Potrebno je samo delovati iz ljube?e skrbi za druge. Pri tem boste ugotovili, da uživate v miru in sre?i. Nase glejte kot na turista. Zamišljajte si naš planet tako, kot ga je videti iz vesolja. Tako majhen in nepomemben je in vendar tako ?udovit. Ali lahko med našim bivanjem tukaj res kaj pridobimo, ?e škodujemo drugim? Govorim kot ?loveško bitje – kot nekdo, ki si tako kot vi, želi izogniti trpljenju in biti sre?en (Dalajlama; Etika za novo tiso?letje).

In vsi na tem planetu smo ?loveška bitja, sopotniki in popotniki v potovanju skozi in v ve?nost. Zakaj to potovanje ne bi izkoristili v miru, sre?i, ljubezni in blaginji?

To je mogo?e, le ?e se odlo?imo za to. In ?e se za to odlo?imo, nimamo kaj izgubiti.
Vsi lahko le pridobimo.

Dragica Mareši?, dipl. socialna delavka, inv.upok.  

Republika Slovenija, april 2015, European Union

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 220 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?