26. ?len Ustave RS

"(pravica do povra?ila škode)
Vsakdo ima pravico do povra?ila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.

Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povra?ilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzro?il."


Ve? kot šest let so kot jaro ka?o vlekli afero PATRIA. Tako so organi in mediji demonizirali Janšo, da je ves ?as ostajal velika žrtev rde?e zarote. Ob neznanem ?asu, na neznanem kraju, prejel obljubo neznane nagrade…

Ste kdaj pomislili, da Janšo potrebujejo boljševiki ravno za to, da vsaki? mobilizirajo svojo volilno bazo, da gre na volitve, a ne za to, da bi podprla program svojih favoritov, temve? za to, da bi volili proti Janši. Na drugi strani pa ne gre volilna baza na volitve, da bi podprla rešilni program za Slovenijo, vendar za to, da bi kontrirala levim, da bi zmagal Janša.

In tako iz volitev v volitve že 23 let. Kaj imamo od teh prerekanj, igric in prerivanj ter obmetavanj državljanke in državljani, je menda zdaj pa že jasno!? Po vsakih volitvah bolj sesuto državo. Zapomnite si, nikakor ni rešitev Ku?anove dol in Janševe gor, ker smo ta film že gledali, ko je leta 2004 Janša gladko zmagal in je vodil državo polna štiri leta. Torej?!?? Z dobro zrežirano afero Patria se ponavlja leto 1988, ko je Janša tik pred tem, da ga popolno oprostijo in bo zaradi tega veliki junak, ki je bil dolgo let po krivici preganjan. Dobra referenca za naprej, se vam ne zdi?

Cerarjeva vlada bo ravnokar pri ljudstvu osovražena, saj znova zateguje že tako pretegnjene pasove narodu. Oligarhija bo ravnokar potrebovala novo - staro alternativo, s katero bo veliko grmelo, dežja pa bo malo ali ni?. Bodo vmes namestili še t.i. tehni?no vlado, da nam zategne še kakšno luknjo na pasu, in bodo potem spustili znova v ospredje velikega zmagovalca, ki je ves ?as (navidezna) žrtev režima, ki se leta 1990 ni poslovil? Imamo resni?ne in navidezne žrtve režima, ko seveda so v medijski pozornosti navidezni, ki žrtve zgolj igrajo.

Možno je, da bo, ko znova pride Janša na vrh celo izpeljal zapoznelo lustracijo, a tako kot so že nakazali motivirani protestniki pred sodiš?em, ko so vzklikali »lustracija, lustracija« in imena Masleša, Fišer in še kakšnega. To bo lustracija, da bodo kakšni trije tovori-ši odšli v zaslužen pokoj in bo izgledalo, kot da so bili lustrirani. Omejitev na zgolj nekaj imen v sodstvu bo novo nor?evanje iz vseh nas, saj bodo na njihova mesta posadili nove nameš?ence boljševikov, a seveda brez inkriminirane preteklosti, saj bodo mlajši, a ni? manj usposobljeni za nadaljevanje vzdrževanja sodnega režima, ki deluje selektivno po potrebi in kakor za koga.

Slovenija potrebuje osvoboditev in o?iš?enje ideološko obremenjenih kadrov v celotni državni in javni upravi, ki vedrijo in obla?ijo na položajih, da vzdržujejo nadaljevanje enoumja v preobleki demokrature. To pa pravzaprav ni lustracija, ampak je zgolj odprava enega od boljševisti?nih privilegijev, ki leta 1990 niso ugasnili. Ta je, da lahko na položaj pridete samo, ?e ste pravilno ideološko boljševisti?no usmerjeni. Naredimo analize vodilnih in vodstvenih kadrov v javni in državi upravi in gospodarskih družbah z ve?insko ali manjšinsko državno lastnino in videli bomo, da ta trditev popolnoma drži (povezava: Zakaj v Sloveniji nismo izvedli lustracije?).

Tako kot smo napovedali, da bo na koncu Janša osvobojen, kar tako reko? je že, kljub temu, da bodo še vlekli to prevaro do popolne oprostitve ali do popolnega zastaranja, ki ga sploh ne bi smelo biti. Predstava za javnost se po?asi kon?uje. Kaj bo naslednja, ?e ne bomo dojeli, da je vse skupaj teater že od leta 1988, ko so sprožili režirano afero JBTZ in z njo navidezno slovensko pomlad?!?

Nih?e nas namre? ne bo prepri?al, da sodiš?e na prvi stopnji, višje sodiš?e in vrhovno sodiš?e niso opazili kršenja temeljnih ?lovekovih pravic in svoboš?in v postopku, ki je vseboval tudi take absurdne obtožbe, da je nekdo na neznanem kraju, ob neznanem ?asu prejel obljubo neznane nagrade in da je to norost opazilo šele ustavno sodiš?e. To je zares norost in nor?evanje iz prava, vseh nas in našega denarja, iz katerega pla?ujemo sodnike, ki so za ?lovekove pravice in svoboš?ine prvi? slišali o?itno zdaj, ko je njihovo kršitev zaznalo Ustavno sodiš?e. Dajte no, menda nismo povsem neuki but(al)ci, da bi nasedli tako prozornim sprenevedanjem?! Treba je bilo vle?i, podaljševati, zavla?evati, napenjati in manipulirati.

Naj spomnimo samo še na en klju?ni element prevare zrežirane afere JBTZ (Režiser Stane Dolanc) iz leta 1988, ko so napletli, da so Janša in ostala trojica zaprti zaradi tega, ker so pri njih našli strogo zaupni dokument JLA. Vsaka še tako nedemokrati?na država bi ne zaprla in ne sodila nikomur zaradi zgolj posedovanja nekega dokumenta, temve? samo tistemu, ki ga je ukradel iz arzenala vojske. To pa je bil takrat eden od ?etverice s priimkom Borštner. Namre? teoreti?no bi bilo možno, da bi polovica ali ve? državljank in državljanov imela doma kopijo tega dokumenta. A bi torej vse, pri katerih bi našli tak dokument, sodno preganjali in jih zaprli??? Povezava: Afera JBTZ no?e izpod udbovske preproge.

Kaj nam je Slovencem vsega tega treba? Kakšne so to levo desne igrice, ki predstavljajo pravi teater, v katerem si bodo nekateri kmalu zaslužili starostno pokojnino?! Ne mislite, da je kaj kakšno naklju?je. Ni, ker je zelo spretna režija že ves ?as. V ozadju brez soja žarometov in bliskavic fotoaparatov se v resnici dogaja boljševisti?na tiranija nad tistimi, ki razkrivamo prave VZROKE (udbo-boljševisti?ne prevare), da je Slovenija tako globoko zabredla, pa nih?e ne kri?i pred sodiš?em ali kje drugje, da se dogajajo krivice. Družina Repše - Troha je ena takih družin, ki ji boljševiki ?isto odkrito kažejo, kako se s takimi opore?niki ravna.

Dvanajst let je Ladislav Troha v kazenskih postopkih. Ravnokar poteka tretji montirani sodni proces, v predhodnih dveh je bil trikrat oproš?en, ker za obsodbe ni bilo nikoli niti indica, in bi se osramotili, ?e bi ga obsodili, ker vsi dobro vedo, da ni storil ni? proti zakonu. Pa ni pomembno obsodba ali neobsodba na koncu, pomembno je, da se je treba pred zlonamernimi obtožbami braniti, izgubljati živce, ?as in denar, saj se zaradi obramb družina ne ukvarja z ustvarjanjem lastnega dohodka za preživetje. Ostali so tako reko? brez vsega.

Pa kaj, novinarje to ne sme zanimati, ker imajo uredniki strogo prepoved karkoli poro?ati, saj skušajo s tem pred javnostjo minimizirati pomembnost tako Trohe kot montiranih boljševisti?nih postopkov, ki potekajo zoper njega že 12 let, da bi ga psihi?no, finan?no in medijsko umorili. ?e že kaj napišejo ali pripravijo kader za TV, pa pribijejo kakšno pikro, zavajajo?o, za diskreditacijo ali kaj za diskvalifikacijo. Morali pa bi predstaviti, kaj se v resnici dogaja in zakaj je Troha in cela družina preganjana kot so bile v odkritem boljševisti?nem režimu opore?ne družine po letu 1945 oz. že od leta 1941.

In kako zanimivo je, da zapriseženih demokratov na t.i. desni, teh pravi?nikov ne gane to, kar se dogaja z družino Repše - Troha. Ne gane jih niti malo, da tako desni mediji niso o kalvariji družine in razrednega sovražnika Trohe zapisali ni? takega, kar bi jim vsaj malce pomagalo, ali pa bi predstavili dejstva, kakršna so. Ta so kruta in se v demokraciji niti v sanjah ne bi smela dogajati. Da ni morda Troha sovražnik tudi desne strani te slovenske prevare? Kdo so potem ti, ki pravijo, da so demokrati in spoštujejo krš?anske vrednote, temeljne ?lovekove pravice in temeljne svoboš?ine, ?e se tako selektivno, po potrebi in kakor za koga za njih zavzemajo???

Kdor ni slep in gluh in ima v svoji glavi vsebino, s katero si ustvarja lastno mnenje, razume, za kaj gre. Ravno Troha dokazuje, da je v Sloveniji možno delovati samo podrejeno levemu ali desnemu establišmentu, vse drugo pa je ne samo nezaželjeno od levih in desnih, temve? je to strogo prepovedano. ?e je partija pobijala upornike proti Hitlerju, ki niso hoteli delovati v drugi svetovni vojni pod njenim dežnikom, tako je bilo tudi ves ?as t.i. svobode po letu 1945 do 1990, ko je bila dovoljena samo ena partija – ZKS. Po letu 1990 smo napredovali do dveh dežnikov, zdaj sta odprta dva dežnika, pod katerima kontrolo je dovoljeno politi?no delovati. ?rn in rde?, kdo ho?e odpreti še kakšnega, res nevtralnega – ljudskega, mu tega ne dovolijo in mora ostati na dežju. To pa je žalost, ki ji ni primere, je napredek iz  enega boljševisti?nega dežnika, da imamo zdaj dva. Ko bo kdorkoli že odprl tretji dežnik, bo to v Sloveniji zelo velik napredek in bo zato pot do resni?ne osvoboditve, o?iš?enja in preporoda Slovencev krajša. ?rno rde?e koalicje ne bodo ve? možne.

Vabljeni v ponedeljek ob 8.30 na Okrožno sodiš?e v Ljubljani, kjer se dogaja pravi pravcat montiran sodni proces z zagroženo kaznijo 5 let zapora zoper ?loveka, ki je stopil v bran družini, ki je zaradi 124 evrov dolga javnemu podjetju izgubila svoj edini dom, ne da bi jim država ponudila nadomestnega, preden se je spustila v še eno dejanje boljševisti?ne tiranije in je s tem grobo poteptala temeljne ?lovekove pravice, konvencijo o otrokovih pravicah in vse druge sporazume in pakte o ?lovekovih pravicah, ki jih je sama podpisala. Groza je, ko imajo v rokah vzvode odlo?anja boljševiki, ki so bili vedno nad ustavo, nad zakonom, nad ljudstvom in nad Bogom. Tako je žal v Sloveniji še vedno.

In za konec, kdo bo pla?al škodo po krivem obsojenemu in zaprtemu v zapor Ivanu Janezu Janši? Zato smo citirali zgoraj ?len Ustave, ki govori o tem, da ima oškodovanec možnost izterjati nastalo škodo od tistega, ki mu jo je povzro?il. Torej samo tako, da Janša sproži ustrezne odškodninske tožbe zoper konkretne osebe, bo dokaz, da afera ni bila režija. Kajti zahtevati odškodnino, naj jo pla?amo davkopla?evalci ali pa je sploh ne zahtevati, ?eš, glejte, koliko sem prestal in mi ni do maš?evanja, bo samo jasen dokaz, da so se tovori-ši znova dogovorili za novo afero JBTZ.

A verjamete, da bi neka tožilka z ve? letno prakso zapisala v obtožni predlog, da je obtoženec na neznanem kraju, ob neznanem ?asu prejel obljubo neznane nagrade? Ste pomislili kdaj, da bi take nebuloze tožilka, žena udbovca zapisala zgolj zato, da bi osumljenec, obdolženec in obsojenec in somišljeniki ter režiserji lažje v nedogled v kamere ponavljali, kako o?itne napake dela naše sodstvo?

V Sloveniji režiserji iz ozadja nikoli ni?esar ne prepuš?ajo naklju?ju. Zato pa smo, kjer smo, da bomo ravnokar ob vseh potencialih, ki jih je Slovenija imela in jih ima še vedno, ostali še brez spodnjic. Sistem KRUHA in IGER in DIVIDE ET IMPERA briljantno deluje. Kruha vse bolj primanjkuje, zato je iger vse ve?, delitve in razdori pa lahko v kon?ni fazi, ko bo dokon?no zmanjkalo kruha, pridejo prav, ko bo treba narod stepsti med sabo.

Sicer upamo, da smo se v kakšni trditvi zmotili, a ?as bo pokazal kot je za mnoge naše napovedi že, kaj bo sledilo. Potrebujemo pa takoj zdaj korenite družbene in politi?ne spremembe ter zagon vseh potencialov, ki jih ta narod ima. In glede na že videno, je popolnoma jasno, da so levo desni, ki so se do sedaj izmenjevali pri vzvodih odlo?anja, pokazali vse, kar znajo.

 

Klikni na fotografijo


Za ekipo OPS, Jani Ben?ina