26. ?len Ustave RS

"(pravica do povra?ila škode)
Vsakdo ima pravico do povra?ila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.

Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povra?ilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzro?il."


Ve? kot šest let so kot jaro ka?o vlekli afero PATRIA. Tako so organi in mediji demonizirali Janšo, da je ves ?as ostajal velika žrtev rde?e zarote. Ob neznanem ?asu, na neznanem kraju, prejel obljubo neznane nagrade…

Ste kdaj pomislili, da Janšo potrebujejo boljševiki ravno za to, da vsaki? mobilizirajo svojo volilno bazo, da gre na volitve, a ne za to, da bi podprla program svojih favoritov, temve? za to, da bi volili proti Janši. Na drugi strani pa ne gre volilna baza na volitve, da bi podprla rešilni program za Slovenijo, vendar za to, da bi kontrirala levim, da bi zmagal Janša.

In tako iz volitev v volitve že 23 let. Kaj imamo od teh prerekanj, igric in prerivanj ter obmetavanj državljanke in državljani, je menda zdaj pa že jasno!? Po vsakih volitvah bolj sesuto državo. Zapomnite si, nikakor ni rešitev Ku?anove dol in Janševe gor, ker smo ta film že gledali, ko je leta 2004 Janša gladko zmagal in je vodil državo polna štiri leta. Torej?!?? Z dobro zrežirano afero Patria se ponavlja leto 1988, ko je Janša tik pred tem, da ga popolno oprostijo in bo zaradi tega veliki junak, ki je bil dolgo let po krivici preganjan. Dobra referenca za naprej, se vam ne zdi?

Cerarjeva vlada bo ravnokar pri ljudstvu osovražena, saj znova zateguje že tako pretegnjene pasove narodu. Oligarhija bo ravnokar potrebovala novo - staro alternativo, s katero bo veliko grmelo, dežja pa bo malo ali ni?. Bodo vmes namestili še t.i. tehni?no vlado, da nam zategne še kakšno luknjo na pasu, in bodo potem spustili znova v ospredje velikega zmagovalca, ki je ves ?as (navidezna) žrtev režima, ki se leta 1990 ni poslovil? Imamo resni?ne in navidezne žrtve režima, ko seveda so v medijski pozornosti navidezni, ki žrtve zgolj igrajo.

Možno je, da bo, ko znova pride Janša na vrh celo izpeljal zapoznelo lustracijo, a tako kot so že nakazali motivirani protestniki pred sodiš?em, ko so vzklikali »lustracija, lustracija« in imena Masleša, Fišer in še kakšnega. To bo lustracija, da bodo kakšni trije tovori-ši odšli v zaslužen pokoj in bo izgledalo, kot da so bili lustrirani. Omejitev na zgolj nekaj imen v sodstvu bo novo nor?evanje iz vseh nas, saj bodo na njihova mesta posadili nove nameš?ence boljševikov, a seveda brez inkriminirane preteklosti, saj bodo mlajši, a ni? manj usposobljeni za nadaljevanje vzdrževanja sodnega režima, ki deluje selektivno po potrebi in kakor za koga.

Slovenija potrebuje osvoboditev in o?iš?enje ideološko obremenjenih kadrov v celotni državni in javni upravi, ki vedrijo in obla?ijo na položajih, da vzdržujejo nadaljevanje enoumja v preobleki demokrature. To pa pravzaprav ni lustracija, ampak je zgolj odprava enega od boljševisti?nih privilegijev, ki leta 1990 niso ugasnili. Ta je, da lahko na položaj pridete samo, ?e ste pravilno ideološko boljševisti?no usmerjeni. Naredimo analize vodilnih in vodstvenih kadrov v javni in državi upravi in gospodarskih družbah z ve?insko ali manjšinsko državno lastnino in videli bomo, da ta trditev popolnoma drži (povezava: Zakaj v Sloveniji nismo izvedli lustracije?).

Tako kot smo napovedali, da bo na koncu Janša osvobojen, kar tako reko? je že, kljub temu, da bodo še vlekli to prevaro do popolne oprostitve ali do popolnega zastaranja, ki ga sploh ne bi smelo biti. Predstava za javnost se po?asi kon?uje. Kaj bo naslednja, ?e ne bomo dojeli, da je vse skupaj teater že od leta 1988, ko so sprožili režirano afero JBTZ in z njo navidezno slovensko pomlad?!?

Nih?e nas namre? ne bo prepri?al, da sodiš?e na prvi stopnji, višje sodiš?e in vrhovno sodiš?e niso opazili kršenja temeljnih ?lovekovih pravic in svoboš?in v postopku, ki je vseboval tudi take absurdne obtožbe, da je nekdo na neznanem kraju, ob neznanem ?asu prejel obljubo neznane nagrade in da je to norost opazilo šele ustavno sodiš?e. To je zares norost in nor?evanje iz prava, vseh nas in našega denarja, iz katerega pla?ujemo sodnike, ki so za ?lovekove pravice in svoboš?ine prvi? slišali o?itno zdaj, ko je njihovo kršitev zaznalo Ustavno sodiš?e. Dajte no, menda nismo povsem neuki but(al)ci, da bi nasedli tako prozornim sprenevedanjem?! Treba je bilo vle?i, podaljševati, zavla?evati, napenjati in manipulirati.

Naj spomnimo samo še na en klju?ni element prevare zrežirane afere JBTZ (Režiser Stane Dolanc) iz leta 1988, ko so napletli, da so Janša in ostala trojica zaprti zaradi tega, ker so pri njih našli strogo zaupni dokument JLA. Vsaka še tako nedemokrati?na država bi ne zaprla in ne sodila nikomur zaradi zgolj posedovanja nekega dokumenta, temve? samo tistemu, ki ga je ukradel iz arzenala vojske. To pa je bil takrat eden od ?etverice s priimkom Borštner. Namre? teoreti?no bi bilo možno, da bi polovica ali ve? državljank in državljanov imela doma kopijo tega dokumenta. A bi torej vse, pri katerih bi našli tak dokument, sodno preganjali in jih zaprli??? Povezava: Afera JBTZ no?e izpod udbovske preproge.

Kaj nam je Slovencem vsega tega treba? Kakšne so to levo desne igrice, ki predstavljajo pravi teater, v katerem si bodo nekateri kmalu zaslužili starostno pokojnino?! Ne mislite, da je kaj kakšno naklju?je. Ni, ker je zelo spretna režija že ves ?as. V ozadju brez soja žarometov in bliskavic fotoaparatov se v resnici dogaja boljševisti?na tiranija nad tistimi, ki razkrivamo prave VZROKE (udbo-boljševisti?ne prevare), da je Slovenija tako globoko zabredla, pa nih?e ne kri?i pred sodiš?em ali kje drugje, da se dogajajo krivice. Družina Repše - Troha je ena takih družin, ki ji boljševiki ?isto odkrito kažejo, kako se s takimi opore?niki ravna.

Dvanajst let je Ladislav Troha v kazenskih postopkih. Ravnokar poteka tretji montirani sodni proces, v predhodnih dveh je bil trikrat oproš?en, ker za obsodbe ni bilo nikoli niti indica, in bi se osramotili, ?e bi ga obsodili, ker vsi dobro vedo, da ni storil ni? proti zakonu. Pa ni pomembno obsodba ali neobsodba na koncu, pomembno je, da se je treba pred zlonamernimi obtožbami braniti, izgubljati živce, ?as in denar, saj se zaradi obramb družina ne ukvarja z ustvarjanjem lastnega dohodka za preživetje. Ostali so tako reko? brez vsega.

Pa kaj, novinarje to ne sme zanimati, ker imajo uredniki strogo prepoved karkoli poro?ati, saj skušajo s tem pred javnostjo minimizirati pomembnost tako Trohe kot montiranih boljševisti?nih postopkov, ki potekajo zoper njega že 12 let, da bi ga psihi?no, finan?no in medijsko umorili. ?e že kaj napišejo ali pripravijo kader za TV, pa pribijejo kakšno pikro, zavajajo?o, za diskreditacijo ali kaj za diskvalifikacijo. Morali pa bi predstaviti, kaj se v resnici dogaja in zakaj je Troha in cela družina preganjana kot so bile v odkritem boljševisti?nem režimu opore?ne družine po letu 1945 oz. že od leta 1941.

In kako zanimivo je, da zapriseženih demokratov na t.i. desni, teh pravi?nikov ne gane to, kar se dogaja z družino Repše - Troha. Ne gane jih niti malo, da tako desni mediji niso o kalvariji družine in razrednega sovražnika Trohe zapisali ni? takega, kar bi jim vsaj malce pomagalo, ali pa bi predstavili dejstva, kakršna so. Ta so kruta in se v demokraciji niti v sanjah ne bi smela dogajati. Da ni morda Troha sovražnik tudi desne strani te slovenske prevare? Kdo so potem ti, ki pravijo, da so demokrati in spoštujejo krš?anske vrednote, temeljne ?lovekove pravice in temeljne svoboš?ine, ?e se tako selektivno, po potrebi in kakor za koga za njih zavzemajo???

Kdor ni slep in gluh in ima v svoji glavi vsebino, s katero si ustvarja lastno mnenje, razume, za kaj gre. Ravno Troha dokazuje, da je v Sloveniji možno delovati samo podrejeno levemu ali desnemu establišmentu, vse drugo pa je ne samo nezaželjeno od levih in desnih, temve? je to strogo prepovedano. ?e je partija pobijala upornike proti Hitlerju, ki niso hoteli delovati v drugi svetovni vojni pod njenim dežnikom, tako je bilo tudi ves ?as t.i. svobode po letu 1945 do 1990, ko je bila dovoljena samo ena partija – ZKS. Po letu 1990 smo napredovali do dveh dežnikov, zdaj sta odprta dva dežnika, pod katerima kontrolo je dovoljeno politi?no delovati. ?rn in rde?, kdo ho?e odpreti še kakšnega, res nevtralnega – ljudskega, mu tega ne dovolijo in mora ostati na dežju. To pa je žalost, ki ji ni primere, je napredek iz  enega boljševisti?nega dežnika, da imamo zdaj dva. Ko bo kdorkoli že odprl tretji dežnik, bo to v Sloveniji zelo velik napredek in bo zato pot do resni?ne osvoboditve, o?iš?enja in preporoda Slovencev krajša. ?rno rde?e koalicje ne bodo ve? možne.

Vabljeni v ponedeljek ob 8.30 na Okrožno sodiš?e v Ljubljani, kjer se dogaja pravi pravcat montiran sodni proces z zagroženo kaznijo 5 let zapora zoper ?loveka, ki je stopil v bran družini, ki je zaradi 124 evrov dolga javnemu podjetju izgubila svoj edini dom, ne da bi jim država ponudila nadomestnega, preden se je spustila v še eno dejanje boljševisti?ne tiranije in je s tem grobo poteptala temeljne ?lovekove pravice, konvencijo o otrokovih pravicah in vse druge sporazume in pakte o ?lovekovih pravicah, ki jih je sama podpisala. Groza je, ko imajo v rokah vzvode odlo?anja boljševiki, ki so bili vedno nad ustavo, nad zakonom, nad ljudstvom in nad Bogom. Tako je žal v Sloveniji še vedno.

In za konec, kdo bo pla?al škodo po krivem obsojenemu in zaprtemu v zapor Ivanu Janezu Janši? Zato smo citirali zgoraj ?len Ustave, ki govori o tem, da ima oškodovanec možnost izterjati nastalo škodo od tistega, ki mu jo je povzro?il. Torej samo tako, da Janša sproži ustrezne odškodninske tožbe zoper konkretne osebe, bo dokaz, da afera ni bila režija. Kajti zahtevati odškodnino, naj jo pla?amo davkopla?evalci ali pa je sploh ne zahtevati, ?eš, glejte, koliko sem prestal in mi ni do maš?evanja, bo samo jasen dokaz, da so se tovori-ši znova dogovorili za novo afero JBTZ.

A verjamete, da bi neka tožilka z ve? letno prakso zapisala v obtožni predlog, da je obtoženec na neznanem kraju, ob neznanem ?asu prejel obljubo neznane nagrade? Ste pomislili kdaj, da bi take nebuloze tožilka, žena udbovca zapisala zgolj zato, da bi osumljenec, obdolženec in obsojenec in somišljeniki ter režiserji lažje v nedogled v kamere ponavljali, kako o?itne napake dela naše sodstvo?

V Sloveniji režiserji iz ozadja nikoli ni?esar ne prepuš?ajo naklju?ju. Zato pa smo, kjer smo, da bomo ravnokar ob vseh potencialih, ki jih je Slovenija imela in jih ima še vedno, ostali še brez spodnjic. Sistem KRUHA in IGER in DIVIDE ET IMPERA briljantno deluje. Kruha vse bolj primanjkuje, zato je iger vse ve?, delitve in razdori pa lahko v kon?ni fazi, ko bo dokon?no zmanjkalo kruha, pridejo prav, ko bo treba narod stepsti med sabo.

Sicer upamo, da smo se v kakšni trditvi zmotili, a ?as bo pokazal kot je za mnoge naše napovedi že, kaj bo sledilo. Potrebujemo pa takoj zdaj korenite družbene in politi?ne spremembe ter zagon vseh potencialov, ki jih ta narod ima. In glede na že videno, je popolnoma jasno, da so levo desni, ki so se do sedaj izmenjevali pri vzvodih odlo?anja, pokazali vse, kar znajo.

 

Klikni na fotografijo


Za ekipo OPS, Jani Ben?ina

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 213 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?