Oddaja "UROK DEPALE VASI" je umaknjena z vseh portalov RTV zaradi krenja avtorskih pravic menda!? Vendarle je zdaj spet na voljo za ogled TUKAJ

Agent leve strani Milan Smolnikar v UKC Ljubljana po akciji v Depali vasi

Poklical sem na RTV SLO, ker je nisem nael v arhivu oddaj, da bi si jo ogledal, ker mi sino?i ni uspelo. Videl sem samo od tam naprej, kjer je bilo govora o na?rtovanem dravnem udaru in zgraanje nad tem, da je bila policija v polni bojni pripravljenosti.

O tem lahko povem, da smo pripadniki profesionalnega dela Specialne brigade MORiS imeli ukaz, da za ?asa trajanja izredne seje Dravnega zbora po?akamo v vojaki bazi krilj pri Ko?evski Reki (bilo nas je okoli 100 izurjenih za izvajanje specialnih nalog) za monost hitrega posredovanja. Druga?e smo ob 15.00 uri zapustili vojako bazo, ker smo vsak dan odhajali domov.

Torej, glede na to, da nismo smeli domov in smo imeli izmerjen ?as za opremljanje in prihod v bojnih razmerah do Ljubljane 45 minut, bi lahko padel ukaz za pohod na Ljubljano. Tega potem ni bilo, je pa v bazo okoli 24. ure priel brigadir Krkovi? in nam sporo?il, kakna je situacija po tem, ko je padel obrambni minister.

Brigadir Krkovi? prejema odlikovanje vrhovnega poveljnika OS RS Milana Ku?ana

Popolnoma jasno je, da je bilo zaradi ukaza (naj ?akamo v bazi, kar pomeni na pol mobilizirano stanje) grobo kreno na?elo nepoliti?nega udejstvovanja vojake enote. ?e se v Dravnem zboru razpravlja o umiku politika z njegovega poloaja, to v demokrati?ni drubi ne bi smelo povzro?iti, da je specialna enota v pripravljenosti za posredovanje.

Po mojih podatkih bi se dravni udar zgodil, ?e bi se zadeve odvile druga?e kot so se. Ivan Janez Jana je obramboslovec in ve, da je vojna po Klavzevitzu nadaljevanje politike z druga?nimi sredstvi. V rokavu je imel tudi gronjo Drnovku in ostalim z realno vojako silo, s katero je morda tudi zagrozil, oziroma so vedeli, da je njena uporaba mona.

Od leve proti desni: brigadir Zupan, pribo?nik brigadirja Krkovi?a Njavro Darko, brigadir Anton Krkovi? in takratni obrambni minister Ivan Janez Jana

Ko gledam nazaj, je bila Specialna brigada primarno ustanovljena za fizi?no izvedbo trgovanja z orojem in za morebiten nasilen prevzem oblasti. Ko sem se za?el zavedati nekaterih stvari in sem izvedel e za nekatere akcije, ko je lo za popolno zlorabo vojakov s strani politika, mi je postalo povsem jasno, kako mo?no smo bili vsi zlorabljeni kot pripadniki vojake enote. Ampak takrat smo povsem naivno verjeli, da novo politi?no vodstvo pa? ne more biti pokvarjeno kot je bilo prejnje. Zdaj je vse bolj jasno, da je samo vpraanje, katera generacija udbo-komunistov (med katere v mlajo nedvomno sodi tudi Ivan Janez Jana) je bolj pokvarjena.

e takrat, leta 1991, sta se smejala neumnim Slovencem, ki bodo nasedli delitvi na leve in desne

Ivan Janez Jana je ra?unal, da se bo ob igranju rtve (Depalo vas je povzro?il sam, a o tem malo kasneje) ponovno (kot na Roki pred nekaj leti) zgodilo ljudstvo. Pozabil pa je, da so takrat mediji bili na njegovi strani, ko so podpihovali revolt ljudstva, ko naj bi mu sodili v tujem - srbskem jeziku, e posebej po tem, ko je UDBA e naredila na?rt z Igorjem Bav?arjem in njegovim odborom, kako speljati afero JBTZ in navidezne spremembe pod svojo kontrolo. Po Depali vas ni bilo tako, ker so mediji prikazali Smolnikarja kot rtev, Jani pripadni novinarji so bili preibki, da bi na?rt Jane uspel. Tukaj je lo za prvi odkriti spopad levo desne udbomafije, kdo bo glavni. Za?elo pa se je med njimi lomiti, ko je Jana izvedel za poiljko oroja preko mariborskega letali?a, ki jo je druga stran hotela preprodati ne da bi za to vedel obrambni minister. Treba je vedeti, da sta z Bav?arjem kot notranjim ministrom to ves ?as po?ela skupaj.

Verjel je, da se bodo zgodile velike ljudske mnoice v njegovo podporo, pri?akoval je padec vlade, ko naj bi vlado zapustil tudi Peterle, a se niti eno niti drugo ni zgodilo. Specialna enota MORiS bi posredovala, ?e bi policija uporabila silo zoper narod in bi ob tem zavarovala e vse strateke objekte, kar bi dejansko pomenilo dravni udar. V Ljubljani je e bila manja skupina specialcev MORiS-a, ki je nadzirala delovanje specialne enote policije, ko so e bile pukine cevi uperjene v pripadnike policije.

K sre?i zadeve niso le v smer eskalacije nasilja, ker kot re?eno mnoi?ne podpore Jani ni bilo in Peterle ni el iz Vlade, kar je pomenilo Jani no v hrbet od kolega. Po mojih podatkih je Drnovek zaradi gronje z vojako silo Jani obljubil, naj umiri strasti, ker bo tako in tako prevzel vladanje po njegovem odhodu. To se je potem na nek na?in tudi zgodilo. 2004 - 2008, ko se je LDS dokon?no izpel (naredil vse najve?je svinjarije - predvsem divje pri(h)vatizacije) je Jana dobil volitve tako reko? brez boja.

Kaj je potem naredil, vsi dobro vemo. Ni?, razen to, da je za?el govoriti, kako moramo govoriti o stvareh, ki nas povezujejo in ne o tistih, ki nas razdvajajo. Namesto da bi udaril po rde?ih monopolih z LUSTRACIJO, se je zadovoljil s stol?kom predsednika vlade in je o?itno podpiral lomastenje po naih bankah, saj je znano, da so v ?asu 2004 - 2008 razdelili iz NLB in NKBM in drugih bank najve? tajkunskih kreditov. Spiskov e danes ni, ker se ve, da so imeli vsi od tega koristi. Kot od trgovine z orojem, ki je kon?ala pod preprogo, ker drug drugega drijo za nekaj.AKCIJA DEPALA VAS, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI

Bil sem poveljnik Odreda za hitre intervencije pri Specialni brigadi MORiS, a sem za spremljanje Smolnikarja izvedel bolj tako mimogrede. Nekaj tednov so menda izvajali dogovore med Kunstljem in njim, da bi ga navlekli, da bo prevzel inkriminirane dokumente. Kroila je ala, ko so ga posneli, ko je govoril s Kunstljem preko telefona in ga je ta povabil v Ko?evsko Reko na skrivni sestanek...Smolnikar pa je dejal: "A da bi dol hodil, dav? je p..da..."

Druga?e pa so Smolnikarja operatino spremljali pripadniki oddelka za posebne namene, ki je bil neposredno podrejen poveljniku Specialne brigade MORiS brigadirju Krkovi?u, poveljeval mu je pribo?nik poveljnika brigade. Kasneje so dobili naziv PARAVOMO o katerih pie neko? pripadnik, danes skesanec Kunstelj.

Ravno v ?asu, ko se je zgodila famozna akcija v Depali vasi, sem se vra?al z delovnega obiska iz ZDA, ki smo ga imeli pri amerikih specialnih enotah - marincih. Na letalu Adrie, ko smo e leteli iz Frankfurta, sem videl na naslovnici ?asopisa Republika (ki je takrat e izhajala) povitega Smolnikarja in odebeljen naslov, da se je na dale? videlo, da so pripadniki PARA VOMA pretepli civila.

Groza, sem takoj rekel kolegom. Tole bo tala... Takoj, ko sem priel na letali?e, sem iz prve govorilnice poklical takrat mojega prijatelja, ker sem vedel, da je bil v ekipi spremljanja Smolnikarja, da iz prve roke izvem, kaj se je zgodilo in zakaj so ga morali pretepsti. Na sre?o je bil doma, ker takrat e ni bilo mobitelov, da bi se klicali, kadar bi eleli, kot danes.

Takole mi je opisal potek akcije. rekel je, da so vse pripravili, da bi Smolnikarju podtaknili ponarejene "vro?e" dokumente, za katere se je ves ?as zanimal in je Kunstlja nova?il, da mu jih dobavi iz arzenala Specialne brigade MORiS. lo naj bi za dokumente, ki bi dokazovali trgovino z orojem in ?rne nabave brigade, kar se ti?e opreme, vozil in oroja ter okori?anje posameznikov iz brigade na ?elu s Tonetom Krkovi?em pri teh nabavah.

Odpravili so se v Ljubljano, ko se je Kunstelj dogovoril s Smolnikarjem, z ve? ekipami, da potem, ko bo Smolnikar prejel dokumente, agenta blokirajo, ga posnamejo, zato je la z njimi tudi snemalna ekipa brigade, ki je bila angairana v drugem avtomobilu. Kunstelj in Smolnikar naj bi se dobila zve?er na Petrolu v Domalah, kjer bi mu naj Kunstelj predal dokumente.

Vse je steklo in e se je zmra?ilo je dejal. Ves ?as je poveljujo?i imel neposredno radijsko zvezo s Krkovi?em, ki je bil takrat stacioniran v pisarni z Jano na MORS na Kardeljevi plo?adi v Ljubljani. Vse v redu je poro?al po radijski zvezi tudi Kunstelj, ko se je peljal proti cilju, kjer naj bi predal inkriminirane dokumente agentu Draga Kosa, ki je imel Smolnikarja na povodcu in menda na pla?ilni listi kot zunanjega sodelavca.

Ali je nekdo izdal ali pa je Smolnikar nekaj za?util, e danes ni jasno. (op.p avtorja) Vendar tik pred tem, preden je Kunstelj priel na mesto dogovora (Petrol pred vstopom v Domale), je Smolnikar speljal brez, da bi ga po?akal, da mu izro?i dokumente. Z ve?jo hitrostjo je peljal po vzporedni cesti Domale - Ljubljana, ki pelje mimo Depale vasi. Ker so imeli specialci MORiS-a ve? vozil in radijske zveze, so bili takoj obve?eni, kaj se je zgodilo. Enako tudi vrh, ki je akcijo neposredno vodil in spremljal iz MORS je e povedal moj takratni prijatelj in vojaki kolega.

Vpraal sem ga, zakaj vendar niso prekinili akcije, ?e je bilo jasno, da Smolnikar ni prejel dokumentov. Mislil sem, da pa?, ?e akcija propade, to ponovi enkrat drugi?, ?e je to e sploh mono na ta na?in. Odvrnil je, da je padel ukaz, naj ga blokirajo.

PRAVILNO BI BILO, ?E BI SMOLNIKAR DOKUMENTE SPREJEL GA PO TEM BLIKRATI, POKLICATI CIVILNO POLICIJO IN MEDIJE, DA BI POLICIJA OBDELAL UJETEGA AGENTA, JAVNOST PA BI PREKO MEDIJEV VIDELI UJETEGA AGENTA. TAK JE BIL NA?RT. KER DOKUMENTOV NI SPREJEL, SO MORALI RAVNATI DRUGA?E.

Kunstelj jih je obvestil, kam pelje Smolnikar, in v Depali vasi ga je pri?akala zaseda.

Moral je ustaviti, ko ga je zadaj z avtomobilom e blokiral tudi Kunstelj in e eno vozilo. Poveljujo?i akcije, ki je bil poleg mojega prijatelja, se je po njegovoem pri?evanju povsem izgubil in na vpraanja Krkovi?a sploh ni odgovarjal. Na radijsko zvezo se je javil po tem moj prijatelj in poro?al o stanju, da so Smolnikarja z vseh strani blokirali, on pa se je v avto zaklenil s centralnim zaklepanjem, da je vtaknil noge v volan in se dri za volan kot klop. Krkovi? je ukazal naj vodenje akcije prevzeme on in mu je izdal ukaz: "RAZBIJ, IZVLECITE GA VEN IN V AVTO ODDAJ DOKUMENTE!"

Razbili so stranska stekla, zadnje steklo in ospredje, ki se vidi na fotografiji

Tako je prijatelj izdal ukaz kolegom v akciji. S kopiti oroja Heckler Hoch so razbili stekla avtomobila, z udarci po njem pa je tudi Smolnikar spustil volan avtomobila in izvlekli so ga iz avtomobila in ga aretirali. Snemalna ekipa MORiS je snemala in posnetki bi morali e vedno nekje obstajati.

Moj prijatelj pa je, ker so vsi imeli ?rne usnjene rokavice, na grobo z roko pometel steklo s prednjega sovoznikovega sedea in potem nanj odloil op dokumentov, ki naj bi jih Smolnikar prejel od Kunstlja na Petrolu v Domalah, pa jih ni. To je potem pokazala tudi forenzi?na preiskava kriminalistov, ki jim ni bilo teko ugotoviti, da so bili dokumenti poloeni na sovoznikov sede e po tem, ko so nanj padla razbita stekla.

e dolgo po tem so se fantje, ki so bili angairani v to noro akcijo smejali, ko je bil med njimi tudi sicer zelo dober vojak, a je imel bolj piskajo? glas. Ko je Smolnikarja dregal s kopitom puke med rebra in vzklikal: "Kurba pejt ven, pejt ven kurba izdajalska, pejt ven..." (Smolmikar je bil nekaj ?asa pripadnik MORiS-a, a smo njega in e nekaj njegovih pajdaev odslovili zelo kmalu tudi zaradi kraje bencina na lokalni bencinski ?rpalki, ko je pisal, da je polnil rezervoar slubenega vozila, v resnici je nalil rezervoar svojega avtomobila).

Iz vsega povedanega s strani prijatelja in sodelavca ter kasnejih informacij, ki sem ji e dobil ter izvedbo akcije na silo, kljub temu, da Smolnikar ni nasedel akciji podtikanja dokumentov, sem sklepal in to ni bilo teko, da je Ivan Janez Jana hotel afero, ker je imel v glavi na?rt, kako bo ta afera dvignila narod, ki bo zahteval padec vlade s protesti. Z odhodom SKD oz. Lojzeta Peterleta (ki je o?itno dobil druga?en ukaz udbe) iz vlade bi ta dejansko padla in zgodile bi se pred?asne volitve, na katerih bi zaradi nove popularnosti, ker je Jana razkrinkal velikega agenta druge strani, dobil ve?ino.

Vse to se ni zgodilo, zgodila se je samo e ena zloraba pripadnikov vojske v politi?ne namene in za igrice prekup?evalcev z orojem.

Zelo dobro bi bilo, ko bi se res pripravil dokumentarec in bi dali izjave vsi, ki smo bili tako ali druga?e neposredno vpleteni v te intrige levo desnih prevarantov, ki med sabo tekmujejo za oblast, kdo bo bolj oropal narod in zasedel ve? klju?nih mest s svojimi podaniki.

Dokumentarna oddaja gospoda Joeta Moine z naslovom "Urok Depale vasi" ima veliko lukenj, sicer sem zaradi prezasednosti ujel, kot e re?eno zgoraj, samo zadnji del, kjer je govora o tem, da je bila policija v polni bojni pripravljenosti, pripadnike specialne enote MORiS pa prikazuje, kako smo se ukvarjali z obi?ajnimi zadevami, ko seveda ne pove, da smo bili v bazi krilj v pripravljenosti, da interveniramo v Ljubljani. Ali bi se res, pa je vpraanje, ker sem takrat e vedel toliko stvari, da bi mo?no premislil, kako izvriti tak ukaz, ?e bi ga dobil. Kako to, da urednika oddaje ni zanimalo e kakno drugo mnenje ljudi, ki smo bili takrat poveljujo?i v Specialni brigadi MORiS, res teko razumem!? V kontekstu, da je Moina slepo pripaden Jani, pa? laje razumem, da bi bile izjave nekega Trohe popolnoma odve?.

e vedno mi hodijo po glavi besede, ki mi jih je neko? za ankom v Ko?evski Reki izrekel pripadnik PARA VOMA, da se boji, da me bodo morali neko? ubiti. Bodo res morali to storiti?

Ladislav Troha

p.s.

NAJNOVEJE: Do zapisa Kaj o aferi Depala vas meni skesanec PARAVOMA Mitja Kunstelj, ki je bil enako, kot drugi vojaki SV zlorabljen pa pridete s klikom na tole vro?o fotografijo:

 

Komentarjev 

 
#86 cheapest ed drugs 23:00 28-11-2022
I will immediately seize your rss feed as I can't find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you have any? Please let me know in order that I may
just subscribe. Thanks.
Citat
 
 
#85 pharmacy online 07:53 28-11-2022
Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice procedures and we are looking to trade strategies with other folks, please shoot me an e-mail if interested.
Citat
 
 
#84 webpage 06:17 28-11-2022
Its like you read mmy mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book
in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog.
An excellent read. I will certainly be back.
Pump musccles webpage: https://forum.foxclone.com/viewtopic.php?id=170166 train muscles
Citat
 
 
#83 website 05:02 27-11-2022
Hello my friend! I wish to say that thus post is amazing, nice written andd comee with approximatedly all vital infos.
I would like tto look more posts like this .
Médecine sportive website: https://bluebirdmeetings.net/community/index.php?topic=83063.0 médecine du sport
Citat
 
 
#82 web site 23:31 26-11-2022
Thanks for sharing your thoughts on Gibanje OPS.

Regards
Entrenar músculos web site: https://www.altstreetfi.com/forum/topic/articulo-n94-sobre-revive-el-escuadron-reanimado-y-saludable-y-amate-a-ti/ atleta
Citat
 
 
#81 homepage 17:36 26-11-2022
Hi, I do think this is an excellent site. I stumbkedupon it ;
) I may return yet again since i have book marked it. Money and freedom is
the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.


Entrenamiento culturista homepage: http://wickliffegdc.com/index.php/community/profile/penneycoles4628/ calidad
Citat
 
 
#80 порно екскорт 15:34 26-11-2022
Do you have a spam problem on this blog; I also
am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking
to trade solutions with other folks, please shoot me an e-mail if interested.
Citat
 
 
#79 web page 09:28 26-11-2022
magnificent post, very informative. I ponder why the other speialists of this sector
don't realize this. You should proceed your writing.
I'm confident, you've a great readers' base already!

Bodybuilder training web page: https://call.ebimarketing.com/other-languages/topic-article-car-transporters-services-that-assist-you-to-transport-your-car-trucks.html course for bodybuilders
Citat
 
 
#78 web site 13:38 25-11-2022
Hi there friends, nice piece of writing andd fastidious urging commented at this place, I am
actually enjoying by these.
Bombeo muscular web site: https://achieve.onscreenlearning.com/blog/index.php?entryid=134074 Músculos bíceps
Citat
 
 
#77 homepage 11:02 25-11-2022
It's an awesome pwragraph designed for all the online viewers; they will
get advantage from it I am sure.
Pump muscle homepage: http://www.uncannyvalleyforum.com/discussion/635404/subject-postabout-top-4-supplements-for-bodybuilding-for-faster-muscle-gains how to pump muscles
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 220 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?