Kaj kažejo njegova dela in predvsem nedela, ki bi jih moral opraviti, da bi dokazal to, za kar se prodaja. Da je opozicija udbomafiji, katera je stalno predmet njegovih govoranc. Nikoli pa ni predlagal narodu tega, kar so naredili skoraj v vseh post komunisti?nih državah, ki jim gre danes vse bolje, saj so razgradili komunisti?ne monopole, omrežja, klike in škodljive združbe. To se naredi lahko samo z zakonom, ki ga narod sprejme preko zastopnikov v DZ ali neposredno na referendumu. (Vsaki izgovori kako ni mogel, kako ni imel ve?ine, kako je bil preglasovan so izviti iz trte, dejstvo, je da konkretnega predloga nikoli ni dal, niti ni podprl predlogov, ki jih predlagamo drugi za Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod.)

Ivan Janez Janša je prera?unano za celotno obdobje od leta 1990 sedel polovico ?asa v takih ali druga?nih foteljih izvršilne veje oblasti, torej v razli?nih t.i. pomladanskih ali pa komunisti?nih vladah. Nikoli ni bilo konkretnega predloga z njegove strani narodu, naj izvede t.i. LUSTRACIJO ali pa? kar je bolj pravilen izraz, odpravo komunisti?nih privilegijev, ki jih še danes neprivilegirani ljudje v tej državi pla?ujemo.

POGLEJMO, ZAKAJ IN KAKO JE MOGO?E, DA SE O TEM VES ?AS SAMO GOVORI, NIKOLI PA SE NE PREDLAGA NI?ESAR, KAR BI VSAKA ZDRAVA IN NEOBREMENJENA OPOZICIJA PARTIJI NAREDILA.

 
"Ko je Božidar Spasi??

Božidar Boža Spasic, rodio se 6.januara 1949. godine u ?a?ku. Porodica se odmah preselila u Beograd tako da je srednju školu i Pravni fakultet završio u Beogradu.

Po diplomiranju zaposlio se u Privrednoj komori Jugoslavije a nakon toga u Institutu za medjunarodni radni?ki pokret. Godine 1979 zaposlio se u Službi državne bezbednosti SFRJ gde je radio svo vreme u upravi za borbu protiv teroristi?kih ustaških i šiptarskih bandi.

(Se oporš?amo, ker ni prevoda a upamo, da je možno razumeti kdo je gospod, ki je odgovoril na naše vprašanje kaj ve o Ivanu Janezu Janši, kot agentu UDBE)


Po življenjepisu sode?, ki ga je zapisal sam Ivan Janez Janša, bi rekli, da trditev gospoda Spasi?a drži.

 

Bav?ar in Janša na kongresu ZSMS (Zveza socialisti?ne mladine Slovenije) leta 1982

Leta 1982 se je zaposlil na Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo, kasneje pa je postal svetovalec na sekretariatu Izvršnega sveta skupš?ine Socialisti?ne republike Slovenije. O?itno je Ivan Janez Janša ves ?as bil zvest in predan ?lan ZSMS, ZKS in drugih partijskih organizacij v SRS. To dokazujejo še nekateri drugi dokumenti.

 


UDBOVSKA AFERA JBTZ ODSKO?NA DESKA ZA PRIDOBITEV VISOKIH POLOŽAJEV IVANA JANEZA JANŠE IN DRUGIH PARTIJSKIH POVZPETNIKOV - KOMSOMOLCEV (Podmladka partije)

Pisalo se je leto 1988, v Evropi so se že dogajale velike spremembe, padal je Berlinski zid, v domala vseh post komunisti?nih državah je bilo ?utiti pomlad. Tudi v Sloveniji je bilo spri?o nemogo?ih gospodarskih razmer, vse ve?ji hiperinflaciji in kaoti?nem splošnem stanju mo? vsak dan pri?akovati, da bo po?ilo. To se je zgodilo, ko je slovenska UDBA dobila od zvezne UDBE iz Beograda opozorila, da imamo v Sloveniji kontrarevolucijo. Za?ele so se množi?ne preiskave pri raznih ljudeh, da bi našli akterje tega letaka, ki je objavljen v nadaljevanju:

Iz knjige OPS - Gibanje novega tiso?letja - Druga?na politika, amgistra Janeza Š?eka, ki jo je izdal v samozaložbi leta 1998. Ste slišali kdaj o tej knjigi v medijih? Niste, avtor pa je bil v za?etku leta 1999 umorjen na Šmarni gori, a prikazano je bilo, da je naredil samomor.

UDBA je mrzli?no iskala ta dokument tudi pri Ivanu Janezu Janši, našli pa so vojaški dokument, zaradi katerega bi lahko bil še v tako totalitarni državi aretiran samo tisti, ki ga je ukradel iz arzenala vojske, in ne tisti, ki so ga imeli pri sebi. Teoreti?no bi lahko tak vojaški dokument imelo na tiso?e državljanov in zagotovo ne bi organi zaprli tiso?e ljudi, pri katerih bi našli vojaški dokument. Torej vojaški dokument je bil zgolj izgovor, da so priprli ?etverico, ko so najbrž s tem hoteli dokazati zvezni UDBI, da so prijeli akterje kontrarevolucije, ki je izhajala iz tega dokumenta.

Ivana Janeza Janšo in ostale tri je UDBA aretirala in zgodil se je narod  na Roški ulici v Ljubljani, afera pa je dobila službeni naziv Afera JBTZ (Afera Janša, Borštner, Tasi? in Zavrl). Povod za vstajo naroda je bil sprožen v trenutku, ko so mediji za?eli razglašati in poudarjati, da bodo Janši in ostalim aretiranim sodili v tujem - srbskem jeziku. Nekdo je moral zelo dobro vedeti, da nikoli ne gre narod na ulice in trge v proteste zaradi vzrokov, vedno se zgodi za vstajo nekakšen povod. Napoved sojenja v tujem jeziku je bil ta klju?en povod.

Janša na zaslišanju v priporu na Roški nasmejan in s sladoledom v roki

Toda pozor, ne pozabite, da smo takrat živeli v totalitarizmu in bi lahko organi zlahka s silo policije in vojske razgnali protestnike, ki so na Roško sicer hodili na mirne demonstracije. Vedite, da bi se sila tudi zgodila, ?e ne bi imeli vsega pod kontrolo. Takoj so formirali Odbor za ?lovekove pravice in za vodenje namestili udbovca Igorja Bav?arja, kolega "antikomunista in antiudbovca" Ivana Janeza Janše. Odbor za ?lovekove pravice je pridobil v štirinajstih dneh 100 tiso? ?lanov. Formirali so razli?ne tematske forume, postavili na vrh njih svoje ljudi, da so odganjali sproti vse kar je hotelo korenite pozitivne spremembe.


Ta mož izhaja iz udbovske družine, sam pa je za?el delati za UDBO takoj po tem, ko so ga zasa?ili v šoli za mili?nike v Tacnu, kamor je hodil, kot dijak te šole, ko je po pri?evanjih poznavalcev preprodajal pištole.

Kako vam gre skupaj, da je udbovec od glave do pete reševal iz pripora priprtega Ivana Janeza Janšo, s katerim sta kasneje zasedla prestižna stol?ka? Oba sta postala najprej sekretarja za notranje zadeve in obrambo, kasneje pa ministra teh dveh represivnih resorjev, ki sta v o?itno dogovorjeni vojni za Slovenijo odigrala klju?no vlogo. Pošteno pla?ilo oziroma nagrada za odli?no izpeljano prevaro navideznih sprememb. Iz ve? virov pridobljeni podatki (tudi iz knjige Rotarja "Padle maske") pravijo, da ju je kadroval nih?e drug kot visok ?lan udbe Niko Kav?i?, vodja vzporedne udbovske ekonomije za  Slovenijo ter o?e Ljubljanske banke in vodja finan?nega sektorja udbe tako reko? do leta 2011, ko je kon?al svojo življenjsko pot.

Ko to vemo, je lažje razumeti, zakaj Ivan Janez Janša leta 2004, ko so ga namestili na sedež predsednika vlade RS, na povodcu ni posegel v srce napajanja udbovsko mafijske zveri, ki ga ima v bankah, zavarovalnicah in energijskih podjetjih. Leta 2011 je Ivan Janez Janša v kamere izdahnil, da ves ?as njegovega predsednikovanja na mestu predsednika vlade ni vedel, kaj se je dogajalo v bankah. Pravilno bi bilo povedati, da ni smel vedeti, kaj se dogaja v bankah, kljub temu, da se je ta ?as 2004 - 2008 iz teh bank podelilo najve? tajkunskih in drugih kreditov za propadle projekte brez ustreznih zavarovanj ali pa teh sploh ni bilo.

Preberite hvalospeve v medijskem trobilu DELO s klikom na njegovo fotografijo in ne pozabite na povezavo med njim, Bav?arjem ter Janšo, ki je tukaj opisana. ?igav kader sta bila torej prijatelja Bav?ar in Janša?

Zelo logi?no je tudi, da so, ko se je izpel LDS, dolo?ili za vodenje Vlade leta 2004 postaviti novega ZSMS povzpetnika, komsomolca Ivana Janeza Janšo. Spomnite se, da je na volitvah zmagal brez kakšnega velikega boja, sestavil vlado in vladal na povodcu polna štiri leta. Seveda pa je takoj, ko je prevzel, za?el govoriti, kako je treba poudarjati stvari, ki nas združujejo, povezujejo in ne o stvareh, ki nas razdvajajo. O razgradnji udbovsko-komunisti?nih monopolov ni bilo niti besedice, kaj šele dejanj, ki bi to naredila.

Ko je 2011 odšel v ve?na loviš?a Janšev boter Niko Kav?i?, eden najpomembnejših udbovcev, se je Ivan Janez Janša precenil in je hotel pose?i tja, kamor je vsakemu nameš?encu na predsedniškem stol?ku STROGO PREPOVEDANO pose?i. V banke in podjetja v državni lasti. Zato je za?elo padati z vseh koncev po njem, kar ni težko narediti, ?e imajo za ?loveka obremenilne dokaze. Sprožili so ulico, ki ga je rušila s protesti in druge državne institucije na povodcu mafije. KPK je zadala odlo?ilni udarec, ko ga je vprašala, od kje mu 200 tiso? evrov premoženja.

Nameš?enki udbo-mafije Alenki Bratušek na kraj pameti ne pride, da bi zares prevzela krmilo predsednice vlade in bi naredila, kar bi moral narediti vsak neodvisen in pošten predsednik. Seveda tega do sedaj ni storil nih?e, ker so bili vsi lutke udbomafijske združbe, ki nam kroji usodo vsakdana že od leta 1945. Leta 1988 do leta 1992 so se zgolj prerazporedili in prestrukturirali na nove pogoje vladanja, ko je bilo treba stopiti v skrito ozadje. Naj ne bo pomete, Janša ni želel pose?i v banke in še kam drugam, ker bi hotel dobro narodu, ampak je hotel o?itno prevzeti vlogo svojega botra oziroma svojega mentorja ali u?itelja. Napaka, so še drugi, ki jim je ta vloga pripadla po smrti Kav?i?a, ker je UDBA še vedno povsem jasno hierarhi?no urejena. Je vprašanje, kdo je nadomestil Nika Kav?i?a na mestu, ki mu je pripadal do smrti.

Za zanimivost naj spomnimo, kaj je Janševa SDS zapisala v svoji resoluciji leta 1999, kar se ti?e privatizacije državnih bank. To zares zanimivo resolucijo si, prosimo, preberite, ko v njej najdete tudi zapis o odnosu do totalitarne preteklosti in zahtevo za odpravo dediš?ine totalitarnega režima. Besede, besede, besede, ko gre pri tem ?vekanju za zelo mo?no pomanjkanje dejanj. Po njih dejanjih jih boste prepoznali. Resolucijo iz 8. maja 1999 dosežete s klikom TUKAJ.

?e malce pomislimo s svojimi možgani in zložimo mozaik, potem je povsem jasno, da si je udbo-partija leta 1990 postavila navidezno opozicijo v podobi novih obrazov in zaslužnežev za navidezne demokrati?ne spremembe, ko so nekateri naivno mislili, da se bodo korenite spremembe iz totalitarizma zgodile kar same po sebi. Za mnoge je demokracija za?ela delovati, ko so sami dobili fotelj pri oblastniškem koritu. Na primer udbovec Peterle, prvi predsednik "demokrati?ne vlade" in njemu podobni "novi" obrazi, ki so šli velike demokrati?ne spremembe, iz katerih se je rodila demokratura in raub špekulativni kapitalizem.

Boste morda zdaj bolje razumeli kako je urejena hierarhija, ki je tukaj za tiste, ki ne morejo razumeti celo narisano.

upm struktura slo.jpg - 106.90 Kb

Seveda so odgovorna mesta na t.i. desni lahko zasedali samo kompromitirani in taki, ki bi si s predlogom LUSTRACIJE, ki je bila in je edino orodje naroda, da bi se razvila demokracija, sami sebi odrezali vejo, na katero se se usedli in so na njej še danes.


Vprašajte se, zakaj stranke, ki jih v svoji nedavni resoluciji (december 2013) podpira najve?ja ljudska stranka v EU parlamentu no?ejo ni? slišati o navodilu iz 5. to?ke omenjene resolucije o Sloveniji, ki pravi v dveh to?kah tole:

"4. EPP v celoti podpira svojo ?lanico Slovensko demokratsko stranko (SDS), ki je glavni igralec v slovenski politiki, kot tudi Novo Slovenijo – krš?anske demokrate (NSi) in Slovensko ljudsko stranko (SLS)."

5. EPP poudarja potrebo po nepristranskem in neodvisnem sodstvu v vseh državah EU. V tem kontekstu pozivamo na sprejem striktnih lustracijskih zakonov v vseh državah EU, ki tega še niso storile, kakor tudi na transparentnost in javno preglednost pri procesu implementacije takšnih zakonov."


Vprašajte se, zakaj Ivan Janez Janša ne podpre Zakona OPS, ki je skalpel naroda, da izreže rakasto tvorbo in je povsem usklajen z Resolucijo Sveta Evrope 1096 ter lansko Resolucijo za Slovenijo najve?je politi?ne skupine v EU parlamentu (EPP) Evropske ljudske stranke? Ampak verjemite, to je klju? do prepotrebnih korenitih pozitivnih družbenih in politi?nih sprememb. To je zgolj poprava napake iz leta 1990, ko tega koraka Slovenija ni naredila in so udbokomunisti lahko zato uzurpirali oblast.

IVAN JANEZ JANŠA VE?NA ŽRTEV, S KATERO SE IDENTIFICIRAJO MNOGE POSAMEZNICE IN MNOGI POSAMEZNIKI, KI SE IMAJO TUDI SAMI ZA ŽRTVE. 

O?itki o ilegalni trgovini z orožjem, ki nikoli ni dobila sodnega epiloga. Razlog je samo eden in je pojasnjen na tem plakatu. Vprašati pa se morate, kakšen nadzor smo ves ?as pla?evali, da ni bil zmožen na zatožno klop, kljub vsem dokazom in pri?am, pripeljati vse akterje nedovoljene trgovine z orožjem.

arozarji.jpg - 181.30 Kb

Afera Patria in namerno skrpucalo - obtožni predlog (na neugotovljenem ?asu, ob neugotovljenem ?asu, na neugotovljen komunikacijski na?in) tožilke, ki je žena udbovca, se vle?e že sedem let. Na koncu, ?e bo tako kazalo in se bodo tako dogovorili, bo Ivan Janez Janša rehabilitiran in bo znova predstavljen kot veliki junak. Vseskozi rabijo drug drugega, da mobilizirajo volivke in volivce, ki sploh še hodijo na volitve. Možen pa je še kak drug scenarij, ki bo sproduciral nasilje na ulicah in trgih. Zato ne nasedajte in si preberite, prosimo, ta ZAPIS.

T.i. levi gredo na volitve, da volijo proti Janši, desni pa za to, da podpirajo svojo ve?no žrtev in so proti levim. 60% volivk in volivcev so paralizirali ravno s tem, ko so afere in aferice brez epiloga priskutile ljudem vse, kar se ti?e slovenske politike. Mnogi vedo, da ni rešitev leve dol, Janševe gor ali obratno, kar se nam dogaja že 23 let, temve? je skrajni ?as levim in desnim akterjem onemogo?iti, da še naprej delijo, kregajo, razdirajo in omogo?ajo vladanje stricem iz ozadja.  

Smo natan?no napovedali, kdo bo sestavil vlado 2011, ko je volitve dobila sicer Jankovi?eva instant Pozitivna Slovenija, kar je možno samo v Sloveniji. Lahko preberete TUKAJ

In še za konec: 

JAVNA VPRAŠANJA IVANU JANEZU JANŠI, na katera naj odgovori, na katera si boste odgovorili tudi vi, ?e bo mol?al.

1. Kdaj ste podpisali pristopnico za delo zlo?inski politi?ni policiji Zveze komunistov UDBI?

2. Ali ste delali za zvezno UDBO - SDV  ali KOS (Kontra obveš?evalna tajna služba JA) in Tajno nemško obveš?evalno službo BND in kdaj so vas znova?ili vanje?

3. Ali je res, da je vaš o?e pobegnil pred smrtjo v Ko?evskem Rogu iz brezna, kjer so pobijali domobrance, in kako je mogo?e, da ste kljub temu sodelovali s krvniki svojega o?eta tako, da ste delovali v vseh mogo?ih partijskih organizacijah in ste jih tudi vodili?

Se vam ne zdi ?udno, da se ta dva ?loveka, ki sta ves ?as usodno delila Slovenijo, nista nikoli sre?ala na kakšni okrogli mizi, da bi ju novinarji izprašali zakaj to po?neta? Deli in vladaj je njihov na?rt, ki jim je v popolnosti uspel.

4.Kako je mogo?e, da ste kljub vedenju, kakšen teror so zganjali udbokomunisti nad slovenskim narodom, ko so pri pohodu na totalitarno oblast umorili in pregnali preko  100.000 naših ljudi, vseskozi z njimi sodelovali, sklepali z njimi kravje kup?ije in gnile kompromise, ter sedeli z njimi v isti vladi naprimer LDS-ovi, udbovca Drnovška že leta 1993?


5. Zakaj niste nikoli slovenskemu narodu predlagali zares edino možno rešitev za razgradnjo udbo-komunisti?nih monopolov in za pretrganje udbo-komunisti?nih omrežij, LUSTRACIJO, kar so naredile domala vse post komunisti?ne države, ki so danes ?lanice EU in jim gre vse bolje?


6. Ali ste vedeli, da vas je iz pripora na Roški reševal ?lovek, ki je bil nesporno sodelavec UDBE in je zanjo delal, poleg tega pa je bil vsaj takrat vaš dober prijatelj, Igor Bav?ar?


7. Ste kdaj slišali za stara slovenska reka, da iste vrste pti?i skup letijo ali pa da gliha vkup štriha?


8. Zakaj niste in ne upoštevate Resolucije 1096 Sveta Evrope in najnovejše Resolucije Evropske ljudske stranke EPP, ki vas usmerja k izvedbi lustracijske zakonodaje in zakaj ne podprete Zakona OPS, ki je v Državnem zboru blokiran od 28. aprila 2011, blokiran je od vložitve dveh civilnih organizacij tudi medijsko?


9. Ali se zavedate, da ste skupaj s gospodom Peterletom in še nekaterimi drugimi navideznimi opozicionarji udbopartiji glavni odgovorni, da leta 1990 niti kasneje nismo izvedli LUSTRACIJE, kar se vse bolj kaže kot klju?na anomalija, zaradi katere tranzicija v Sloveniji ni uspela, Slovenija pa je izropana, prezadolžena, gospodarsko ter socialno uni?ena, da o moralnem stanju slovenskega naroda niti ne govorimo?


10. Zakaj po tolikih porazih na volitvah niste, kot veliki demokrat, zmožni prepustiti vodenja stranke SDS novemu vodstvu, ki bi stranko demokratiziralo in bi naredilo prave korake za razgradnjo komunisti?nih monopolov in omrežij, o katerih vi zgolj govorite, že odkar ste stopili na politi?ni parket leta 1988 s zrežirano afero JBTZ???


Za odgovore se vnaprej najlepše zahvaljujemo. Morebiten vaš molk bo podal zadovoljive odgovore na vsa naša vprašanja.

 

Z UNI?EVALCI IN VELEIZDAJALCI SLOVENSKEGA NARODA NI KRAVJIH KUP?IJ IN NI GNILIH KOMPROMISOV. JE SKRAJNI ?AS, DA JIH Z ZAKONOM OPS POSTAVIMO NA MESTA, KI JIM PRIPADAJO. V ZAPORE, NA ZAVODE ZA ZAPOSLOVANJE, DA BODO ZA?ELI DELATI, KAR ZNAJO, IN NA SMETIŠ?E ZGODOVINE Z NJIHOVO IDEOLOGIJO VRED!

(S klikom na plakat pridete do ljudske pobude, ki jo na dnu podpišete, da vstopite v KOALICIJO DOBRIH LJUDI, ki se zavedamo, da zlo vedno zmaga tam, kjer dobri ljudje ne ukrepajo)


Ekipa OPS

DELUJMO, SODELUJMO IN UKREPAJMO ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije!
 

 

Komentarjev 

 
#263 web page 19:24 28-11-2022
I know this website offers quality dependent articles or reviews and
extra material, is there any other website which presents
such information in quality?
How to puump muscles web page: http://wickliffegdc.com/index.php/community/profile/meibradberry339/ muscle training
Citat
 
 
#262 webpage 07:09 28-11-2022
I'm curios to find out what blog platform you're using?
I'm having some minor security problems with my latest wevsite and
I would likoe to find something more safeguarded. Do you have
any recommendations ?
MĂşsculos y esteroides webpage: https://creafuture.ro/forum/profile/karmaelsey6832/ mĂşsculos y
esteroides
Citat
 
 
#261 website 02:20 28-11-2022
Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this website, and your views are pleasant designed for new people.


Carrocero website: https://www.willowproduction.org/forums/topic/articulo-n18-sobre-hipertrofia-muscular-que-es-y-como-lavar-el-cerebro/ hombre
fuerte
Citat
 
 
#260 site 05:56 27-11-2022
Wow, incredible weblog format! How lengthy have yyou been blogging for?
you made blogging look easy. The overll look of your site is wonderful, aas well as the content material!


Workouts for bodybuilders site: https://forum.foxclone.com/viewtopic.php?id=170166 how to
train muscles
Citat
 
 
#259 webpage 20:47 26-11-2022
Yes! Finally someone writes about hombre fuerte.
Deportes de fuerza webpage: https://www.biblestudycentral.ca/forums/topic/publicar-n14-como-pueden-los-suplementos-de-musculacion-ayudarle/ hombre fuerte
Citat
 
 
#258 web page 15:59 26-11-2022
It's an awesome post in avor of all the internet people; they will take benefit from it I am sure.

Course for bodybuilsers web page: https://cardenas.pe/openclassifieds/tv/topic-notes-how-long-to-attend-build-muscle-fast-health-fitness.html muscle bodybuilder
Citat
 
 
#257 generic for viagra 08:44 26-11-2022
I'm really enjoying the design and layout of your site. It's a very easy on the eyes which makes it much
more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create
your theme? Fantastic work!
Citat
 
 
#256 webpage 02:12 26-11-2022
Hello there, jjust became alert to your blog through Google, and found that it's
truly informative. I am going too watch out for brussels.
I'll be grateful if yoou continue this in future.
Alot of people will bbe benefited from yoir
writing. Cheers!
Entraînements pour carrossier webpage: https://www.enjoy-arabic.com/community/profile/hopetheriot0441/ comment pomper
le muscle
Citat
 
 
#255 canadian pharcharmy 01:07 25-11-2022
I'm truly enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for
me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?

Exceptional work!
Citat
 
 
#254 webpage 22:30 24-11-2022
I love what you guys are usuallyy up too. Such clever work
and reporting! Keep up the excellent works guy I've you guys to my own blogroll.

Bombeo muscular para mujeres webpage: https://webersvintageicecream.com/forum/profile/susan5338704358/ MĂşsculos bĂ­ceps
Citat
 
 
#253 viagra online 03:50 24-11-2022
This site was... how do I say it? Relevant!! Finally
I have found something which helped me. Thank you!
Citat
 
 
#252 web page 00:45 20-11-2022
Hey there! This post couldn't be written any better!

Reading through this post reminds me of my
good old room mate! He always kept chatting about this.
I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read.Thanks for sharing!

How to train muscles web page: http://wimbi.wiki/index.php?title=Title_Article-_Top_3_Bodybuilding_Tips_-_Bodybuilding pump muscle for men
Citat
 
 
#251 ivermectina 22:55 19-11-2022
We stumbled over here from a different page and thought I
may as well check things out. I like what I see so now i'm following you.
Look forward to going over your web page for a second time.
Citat
 
 
#250 web page 18:02 19-11-2022
Wow, this post is pleasant, my younger sister is analyzing these things, so I am
going to let know her.
Construire dess muscles web page: http://nosys.ca/index.php/La_Note_N5_5_-_La_Inactif_De_Aust%C3%83_rit%C3%83_Peut_Autrui_Largement_Aid%C3%83_e Construire des
muscles
Citat
 
 
#249 canadian pharmacies 18:14 18-11-2022
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my
blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for
quite some time and was hoping maybe you would have some experience
with something like this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to
your new updates.
Citat
 
 
#248 canadian drugs 13:10 18-11-2022
Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this
blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my
end or if it's the blog. Any responses would be greatly appreciated.
Citat
 
 
#247 pharmacy uk 19:26 17-11-2022
You could certainly see your enthusiasm within the
article you write. The arena hopes for more passionate writers such as
you who are not afraid to say how they believe.
All the time follow your heart.
Citat
 
 
#246 viagra uk 06:27 17-11-2022
Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it ;) I am going to return yet again since
i have saved as a favorite it. Money and freedom is the
best way to change, may you be rich and continue to guide
other people.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 208 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?