Slovenski problemi imajo zelo dolgo brado in ?as bi bil, da nekatere stvari dokon?no raz?istimo. Ko bo raz?iš?eno, se bomo veliko lažje pogovarjali, za kaj v tej državi pravzaprav sploh gre.

Mi trdimo, da leta 1945 v Slovenijo ni posijala nikakršna svoboda. Res je samo, da je Hitler izgubil vojno z zavezniki, zato je njegova golazen nehala z okupacijo tudi Slovenije. Odšli so poraženi.

Toda, ko naj bi se po tem v Sloveniji za?ela resni?na svoboda, demokracija, ve?strankarski parlamentarni sistem, pravi?na pravna država, svobodno podjetništvo, pluralnost medijev, nas je okupirala Brozova titoisti?no-srbska vojaško politi?na hunta v sodelovanju z doma?imi veleizdajalci, boljševiškimi jani?arji, ki so pri pohodu na totalitarno oblast zanetili državljansko vojno že leta 1942.

Na najbolj možen perverzen na?in so zlorabili domovinska ?ustva domoljubov - poštenih partizanov, saj so pod krinko boja zoper fašisti?no-nacisti?nega okupatorja organizirali NOB za izvedbo boljševisti?no-komunisti?ne revolucije in nasilni totalitarni prevzem oblasti, kar je bil ves ?as poteka 2. svetovne vojne njihov primarni cilj, ki so ga tudi uresni?ili.

Po koncu 2. svetovne vojne so maja leta 1945 za dosego tega cilja izvedli nad slovenskim narodom krvolo?ni genocid, saj so umorili na tiso?e slovenskih intelektualcev, profesorjev, izobražencev, duhovnikov, podjetnikov, tovarnarjev in drugih, ki bi naj bili ovira  pri njihovem boljševisti?nem prevzemu totalitarne oblasti. Koliko ljudi so razlastili in jih brez vsega pregnali iz njihovih domov, govorijo številke vseh tistih, ki so še danes v Argentini, Avstraliji, Kanadi, Ameriki in raztepeni drugje po svetu.

Huda jama


Ko?evski Rog

Zdaj pa povejte, kakšna svoboda je bila to?!? To je bila okupacija novega okupatorja, ki je potem z vsemi vzvodi totalitarne oblasti vladal, ne da bi ga kdo izbral na svobodnih in demokrati?nih volitvah. Ne da bi dopustil kakršnokoli politi?no konkurenco, svobodo medijev in vse drugo, kar priti?e urejenim demokrati?nim državam.

Seveda bodo mnogi zakri?ali, imeli smo svobodo, vsi zaposlitev in živeli smo v slogi.

Res je samo, da smo smeli delati, veliko delati tudi v nemogo?ih delovnih razmerah in na zalogo, katero je nekako pokupil 22 milijonski jugoslovanski trg. Veliko podjetij je delalo izgubo, ker je za en izdelek ob zastarelem stroju, ki je bil odrabljen kupljen na zahodu, stalo preve? ljudi.

Vse je to lahko delovalo, dokler je diktator Broz in njegov zlo?inski aparat pridobival nove in nove kredite, in dokler ni zmanjkalo celo papirja, na katerega so na Top?iderju tiskali 24 ur dnevno ni? vreden dinar. Konkuren?nost jugogospodarstva se je pokazala, ko je padlo jugo zaprto tržiš?e in je bilo treba s svojimi silnimi proizvodi konkurirati na  svetovnem trgu.

Meje je Brozov aparat odprl samo zato, da so ljudje bežali delat v "gnili kapitalizem" in so od tam v Jugobanko pošiljali devize, te pa je banka pretvorila v vsak dan manj vredne dinarje in jih pošiljala doma?im v Sloveniji. Le zakaj je toliko ljudi šlo s trebuhom za kruhom, ?e je bil slovenski socializem tako svoboden in donosen sistem???

Svoboda, da je bila??? Seveda vam ni nih?e ni? hotel, ?e ste se brigali zase, delali, garali, pla?evali davke in ste držali jezik za zobmi. V šolah, v podjetjih in preko režimskih medijev, ker so bili drugi strogo prepovedani, so nam sistemati?no prali možgane, da so na vsakem koraku opominjali, kako so zaslužni za našo "svobodo", ki to sploh ni bila. S kontinuirano komunisti?no propagando so narod na vsakem koraku prepri?evali, kako je Tito pravi angel, ko tako lepo skrbi za koristi svojega delovnega ljudstva.

Medtem pa so tisti, ki so si drznili opozoriti na to gnusno prevaro, že gnili v zaporih, na prisilnem delu in na Golem otoku ali pa so jih glodali ?rvi, ker jih je vzela no?. Kolektivni strah je bil tako mo?no vcepljen, da si je vse manj ljudi upalo pogledati ?ez svoj plot.

To je bila svoboda, dragi Slovenci, po letu 1945, ko je bilo res samo to, da smo se Slovenci nehali v vojni pobijati med sabo in je hitlerjanskega zamenjal titoisti?ni okupator, ki je to okupacijo in tiranijo vzdrževal s svojo politi?no policijo UDBO in KOS vse do leta 1990, ko naj bi potem sestopil z oblasti in spustil vzvode odlo?anja iz rok, pomagal ustanoviti novo državo, v kateri naj bi zasijala še ve?ja "svoboda" kot smo jo imeli dotlej.

Pa se je to res zgodilo??? Zelo naivni bi bili in mnogi so bili, ?e bi verjeli, da bo titoisti?no-komunisti?no-srbska hunta prostovoljno spustila iz rok vzvode odlo?anja in prepustila, da bo slovenski narod sam odlo?al o svoji usodi. Tega preprosto sploh ni mogla storiti, ker bi potem vse njihove rabote in prevare iz preteklosti prišle na dan. Vsi njihovi privilegiji, ki jim jih je prinesla boljševisti?na revolucija, bi bili ukinjeni in postali bi navadni državljani z vsemi pravicami in dolžnostmi in odgovornostjo za svoja pretekla dejanja. Zato so morali narediti vse tako, da se navidezno vse spremeni, v resnici pa ni? in mora vse ostati pod njihovo kontrolo. Razumljivo?

Le kje bi si vsi našli službe, ?e niso nikoli v življenju delali, ampak so vedno samo ukazovali, mar res menite, da bi ti ljudje dovolili, da bi bili podvrženi normalni in pošteni kadrovski selekciji?!? Mislite, da bi res pustili, da bi mediji vsako politi?no opcijo obravnavali enakopravno, da bi zaradi svojih idej in programa zmagala na res svobodnih in demokrati?nih volitvah??? Kdo je imel v rokah s svojimi kadri banke, energijska podjetja, naftne posle in podjetja v ve?inski državni lasti? Kdor je imel to v rokah in ima to v rokah danes, VLADA. Denar je pa sveta vladar, ne samo ene male Slovenije. In titoisti so ga vedno preko omenjenih subjektov pre?rpali za svoje potrebe v neomejenih koli?inah. Ko je zmanjkalo, so na naš ra?un najeli nove kredite.

Res slovenska naivnost ne pozna meja, ko so nekateri mislili, da ni ni? hudega, ?e vsi ostanejo na svojih pozicijah v policiji, tožilstvu in sodstvu ter drugje v javni in državni upravi, saj bodo poslej delali druga?e. Nekateri niso videli, da so udbopartijski kadri ustanavljali stranke, v kolikor jih pa niso, so se vanje infiltrirali, da bi najprej pomagali, potem pa rušili, ?e je postalo premo?no. Aparat udbe se je leta 1990 samo potuhnil in skril za demokrati?ne nazive raznih institucij in organizacij, katere tudi obvladuje, da delajo vemo v ?igavo korist.

50 let so kadrovali iz roda v rod po znani kadrovski selekciji VIP in partijski liniji, se izobraževali in indoktrinirali na komunisti?nih šolah, kar naenkrat pa naj bi za?eli delovati demokrati?no. UTOPIJA!!!

No, kmalu se je pokazalo, da nobenih korenitih pozitivnih in družbenih sprememb ne bo. Zgodil se je samo en napredek, disidente so nehali zapirati na Goli otok. Odprli so pa lov na plen, ki ga je narod ustvaril z odrekanjem, z udarniškimi akcijami, z delovnimi sobotami, nedeljami in prazniki ter predvsem s samoprispevki.

V ?ASU TRANZICIJE, KI SO JO OPREDELILI KOT VMESNO OBDOBJE DO UVEDBE RESNI?NE DEMOKRACIJE (eno vmesno obdobje so si že zamislili v preteklosti - socializem naj bi bil vmesno obdobje do komunizma, ki naj bi bil brezrazredna družba...v kaj se je tako vmesno obdobje izrodilo...v propad prejšnje skupne umetne tvorbe, ki so jo lahko držali skupaj samo z represijo in mo?no komunisti?no propagando), SO IZROPALI TO DEŽELO ZA KREPKO PREKO 100 MILIJARD EVROV.

Seveda pa so v javnosti zmanipuliranemu narodu, ki mu še vedno sistemati?no perejo možgane od osnovne šole naprej in preko vseh medijev, ustvarili vtis, da je vsega kriva demokracija in kapitalizem, ko seveda ne povedo, da so ustvarili demokraturo in raubšpekulativni kapitalizem.

To pomeni, da so se leta 1990 zgolj prerazporedili, se preoblekli v nova pisana obla?ila z raznimi kraticami strank na njih in s pomo?jo vseh svojih nameš?encev v celotnem državnem sistemu izvedli ROP STOLETJA,  s katerim so postali to?no to, proti kateremu so prej kri?ali 50 let - GNILI IZKORIŠ?EVALSKI KAPITALISTI. AMPAK ROPARSKI KAPITALISTI, KAKRŠNIH V ZAHODNIH DEŽELAH NE POZNAJO.

Zapomnite si dobro tole dejstvo, nobena politi?na skupina ni prišla na obzorje politi?ne scene, ?e ni bila pod kontrolo udbe. NOBENA TAKA, KI NI NA POVODCU, NI NA SCENI DANES.

Vse bolj obubožan narod pa kri?i, dajte nam nazaj socializem, ker je zdaj veliko slabše, kot je bilo prej. Vrnite nam Tita, da bi vse te lopove pozaprl na GOLI OTOK. Le redki o?itno razumejo prevaro udbokomunistov leta 1990, ker je ve?ina zgroženih, ko nekdo nalije ?istega vina in pove ljudem, da nam še vedno vladajo isti premetenci UDBO-KOMUNISTI.

Privilegiranci iz prejšnjega režima, ki so narod po letu 1990 tudi ves ?as namerno delili in kregali med sabo, saj je bil to eden od pogojev, da jim uresni?itev podlega na?rta uni?enja slovenskega naroda dokon?no uspe. Na desno so postavili svoje preverjene kadre, jim omogo?ili udobno življenje, ti pa so imeli znano osrednjo nalogo. Kregaj, deli in vladaj.

DOGOVORI IN KRAVJE KUP?IJE

KOLABORACIJA DOMNEVNEGA ANTIKOMUNISTA S KOMUNISTI, UNI?EVALCI SLOVENSKE DRŽAVE, ON IN PETERLE ŽE LETA 1992 V UDBOSKOKOMUNISTI?NI VLADI UDBOVCA DRNOVŠKA

Spoštovane Slovenke in cenjeni Slovenci, dobronamerni državljani ostalih narodnosti: dokler se ne boste mogli soo?iti z resnico in sprejeti te RESNICE, ne bo možnosti, da bi ukrepali v smer Osvoboditve, O?iš?enja in Preporoda Slovenije.

Kdaj boste pripravljeni zažgati simbole totalitarne preteklosti, ki se nadaljuje v sedanjost? Zato vas pa prepri?ujejo, da ne glejte nazaj, ker je preteklost nepomembna za reševanje vse bolj zavožene situacije, v katero so nas prav oni pahnili! Seveda pa tega ne govorijo ob praznovanju svojih zlaganih zaslug za narod, takrat se trkajo po prsih in se kitijo s totalitarnimi simboli na glavah in praporih, ko preširno kažejo, kje živijo sami - globoko v preteklosti. Kako tudi ne bi, saj njihovo že 70 let trajajo?e brezskrbno in buržujsko življenje poteka ves ?as zaradi pridobitev privilegijev iz preteklosti??!

 

Ko boste in zagotovo boste zaradi tega, ker se bodo, dokler bodo vladali (to po?nejo po letu 1990 iz ozadja z nameš?enci - njihovimi lutkami v ospredju), razmere samo poslabševale. Ko bo še slabše, boste vse bolj razumeli, in ker zdaj RESNICO, KI JE NEIZPODBITNA, POZNATE, boste tudi videli (ker boste spremljali dogodke bolj pozorno), da smo zapisali povsem resni?na neizpodbitna dejstva. Ko pa poznamo, kaj je vzrok za vse ve? negativnih posledic, je tudi velika možnost, da ga odstranimo. Za njim pa še vse nakopi?ene slovenske probleme - negativne posledice njihovega lomastenja, ki je povzro?ilo pravo razdejanje po državi, in smo pred tem, da jo dokon?no uni?ijo, kot tudi slovenski narod. BOMO TO DOPUSTILI???

Prvi korak, ki ga bo moral slovenski narod narediti, ?e ho?e iz te blodnje v temi (ko bi ga moral, ?e bi hotel napredovati, že leta 1990), je sprejem tega zakona, za katerega se te dni podpisuje peticija. Ko bo podpisnikov vsaj 40 tiso?, bo to znak, da je Slovenija pripravljena za izvedbo referenduma za sprejem tega najbolj pomembnega zakona po letu 1945, ki bo Slovenijo spremenil v temelju, na katerem bomo potem tudi s sprejemom nove, res demokrati?ne Ustave zgradili državo po meri delovnega in poštenega slovenskega ?loveka.

Nekateri so peticijo podpisali takoj, ker razumejo, za kaj ves ?as gre, in si bo resni?no svobodo še treba IZBORITI.

Za njih pa se bo spremenilo samo to, da bodo izgubili vse nakopi?ene privilegije in imeli bodo enake pravice ter dolžnosti kot vseh ostalih 85% navadnih državljanov ter sprejeti bodo morali popolno odgovornost, tako kot jo mi vsi, za svoja pretekla dejanja. Po izvedenih revizijah pravi?ne pravne države, ki jo bomo postavili, bodo izgubili nakradeno premoženje in odgovarjali bodo za veleizdajo naših nacionalnih interesov, ki bodo še prišle na dan.

Torej ?as je za ukrepanje. ?e smo se kaj nau?ili v teh letih, bi to moralo biti najmanj to, da se z njimi ne sme sklepati nobenih kompromisov in nobenih kravjih kup?ij, kot so to ves ?as po?eli tako imenovani pomladniki, ki so glavni na desni politi?ni sceni prav iz njihovih vrst prišli delati po letu 1990 zmedo in kontrolo nad vsemi drugimi, da ne bi izvedli pravih korakov - LUSTRACIJE UDBO-KOMUNISTOV Z VSEH ODGOVORNIH POLOŽAJEV, da ta okupator, ki je leta 1945 hitlerjanskega zgolj zamenjal, dokon?no izgine s te svete zemlje.

 

PODPIŠITE PETICIJO ZA SPREJEM ODREŠILNEGA ZAKONA, TEGA BOMO PONOVNO VLOŽILI V DRŽAVNI ZBOR Z ZAHTEVO PO SPREJEMU PO HITREM POSTOPKU. PRVA RAZLI?ICA TEGA ZAKONA JE BILA URADNO VLOŽENA V DZ 28. APRILA 2011, A JE TAM OBTI?ALA V BLOKADI, KO SO VAM TUDI VSI MEDIJI ZATAJILI, KLJUB TEMU, DA SO DOGODEK POSNELI IN POBRALI NAŠE IZJAVE, DA JE BIL SPLOH VLOŽEN. VSI POSNETKI SO ROMALI V BUNKERJE.

Tudi ta nezaslišana gesta totalitarnih oblastnikov, DA SO SE POSTAVILI NAD ZAKON IN NAD USTAVO TER SO BLOKIRALI DEMOKRATI?NO POT ZA UVELJAVLJANJE NARODOVE VOLJE IN BLOKADA MEDIJEV, bi vam morala dati vedeti, kdo so in kaj še vedno po?nejo. V 21. stoletju, 22 let po tem, ko naj bi bila Slovenija svobodna in demokrati?na država.


Kliknite prosimo na sliko

Ekipa OPS


Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije!

ŠIRITE OPS - ŠIRITE RESNICO! SAMO RESNICA NAS BO OSVOBODILA!

 

Komentarjev 

 
#25 web page 06:24 29-11-2022
Awesome! Its iin fact awesome piece of writing, I have
got much clear idea concerninng from thios post.

Workouts for bodybuilders web page: https://www.itsemurhamies.fi/kotisivu/community/profile/ulrikestephen83/ how to pump the press
Citat
 
 
#24 web page 04:48 27-11-2022
Thanks for inally talking about >OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA!
Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ÂŽE VENDAR Z RESNICO
IN UKREPAJTE!
Citat
 
 
#23 website 13:44 26-11-2022
I do not even know how I finished up here, however I thought this submit use to be
great. I don't know who you mijght be but certainly you're ging to a famous blogger for those who
are not already. Cheers!
Workouts for bodybuilders website: http://gk.kjc.net.nz/wiki/index.php?title=Subject_Post-_One_Of_The_Best_Home_Gym_Equipment_For_2020 pump muscle for men
Citat
 
 
#22 site 13:39 26-11-2022
It's very effortless to find out any topic
on net as compared tto books, as I found this post at this website.

Musculation site: https://webersvintageicecream.com/forum/profile/joliebeich11205/ pompe musculaire pour homme
Citat
 
 
#21 web page 04:03 25-11-2022
It's awesome too visit this site and reading the views of all colleagues regarding this post, while I am
also eager of getting knowledge.
Pompe musculaire pour homme web page: https://cnpc.ca/help/profile/mervinmoya03004/ Construire des muscles
Citat
 
 
#20 homepage 19:06 24-11-2022
We're a group oof volunteers and opening a new scheme
in our community. Your web site provided us with valuable info to work on. You've done a formidable job and our whole community will be
grateful to you.
Hombre fuerte homepage: https://sprinttest.net/blog/index.php?entryid=4163 farmacologĂ­a deportiva
Citat
 
 
#19 webpage 04:13 21-11-2022
Undeniazbly believe that which yoou stated. Your favoriote justification apoeared to be
on thhe net the simplest thing to be aware of. I say to you,
I certainly get irked while people consider worries that they plainly do not kow about.
You managed to hit the nail upon the ttop as well as defined out the
whole thing without having side effect , people coould take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
Workouts for bodybuilders webpage: http://a99650xy.beget.tech/viewtopic.php?id=267255 bodybuilder
Citat
 
 
#18 site 22:40 17-11-2022
You can certainly see your skills in the articl you write.
The arena hoppes for even more passionate writers such ass youu who aren't afraid to mention how they believe.
All the timne go aftdr your heart.
MĂşsculos y esteroidss site: https://www.idzonephofficial.com/forums/topic/nota-n13-que-dieta-y-suplementos-necesita-aventurar-en-desazon-perdida/ farmacologĂ­a deportiva
Citat
 
 
#17 homepage 13:12 15-11-2022
Greetings! I've been reading your blog for a long time now
and finally got tthe courage to go ahead and give you a shout out from Houston Texas!
Just wasnted to say keep up the fantasztic work!

Des sports homepage: https://forum.kh-it.de/profile/jinathurston378/ bodybuilder
musculaire
Citat
 
 
#16 website 12:52 15-11-2022
I really liike it when indikviduals get together and share
opinions. Great website, keep it up!
Pump muscle for men website: https://chattanooga-music.com/community/profile/lanorac67111727/ course for
bodybuilders
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 206 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?