Grdo rečeno, lahko govorimo o barabijah, korupciji in vsaj kriminalu.

 

foto: ArtGirlTC

Spoštovani,

Obstoječa stališča, aspekti ter obravnavana realna dejstva vse bolj prozorno razkazujejo cel spekter ne le politično škodljivih odločitev, temveč primarno načinov ter metod (cilj+ pot) kriminala izpeljanega v tako demokratično opevani socialni in pravni državi.

Iz dneva v dan se vse bolj vidijo tudi posledice praktičnega brezobzirnega ropanja in hiranja ustvarjene akumulacije brez jasne zrelosti ter potrebne odgovornosti. Izgovarjanje, da leva roka ne ve kaj dela desna je po svoje privlečeno za lase, v kolikor jemljemo vso paleto nesprejemljivih in škodljivih posledic, katerim pristojni sploh ne želijo opredmetiti posledic, kaj šele, da bi v aroganci razumeli korenine in ustvarjene vzroke, ki onemogočajo realni razvoj v razsežnosti dirigiranja tudi tako imenovanih sivih eminenc.

Ob vsem znanem očitnem opuščanju dolžnih ravnanj in posmehljivem NEdelovanju navidezno na papirju vestnih ter skrbnih vse bolj rakasto razbohotenih organov, ki ne ukrepajo ne hitro in niti ustrezno, vse bolj spominja na samosvoje in uzurpirano sedenje na mestu brez konkretnih konsistentnih odgovorov s potrebno vsebino.

Pravzaprav se tako niti ne ve natančno pri kolektivnem zakrivanju za  postavljenimi službami, kdo naj bi bil pri značilnih individualnih plačah potem dejansko odgovoren. Ob vprašanjih že samo vidnih političnih intervencij, prekomernega padanja standarda ter blaginje lastnemu narodu, naraščanja zadolževanja, hipotek ter jamstev s kolektivnimi državnimi poroštvi, domačijskega dogovarjanja pod pulti s kupčkanji, provizijami, krajami, kriminalom, nepotizmom, klientelizmom, NEpreglednosti javnih naročil in NEsmotrnosti  javne porabe, naraščanju »prisilno« brezposelnih in vsaj razpadanja vrednot,  človeku enostavno padejo še zadnje maske.

Kadar tako evidentno izginja iz človekove zavesti še zadnji kanček razuma za vsakega državljana ( prebivalca) in pohajajo praktično tuje rezerve, potem ni več daleč niti krvavi ples. Zlo namreč ne prihaja v duše ljudi skozi stranska vrata in okna, temveč kakor gospod na glavni vhod srca!

Ni dvoma, da se na obstoječ način pišejo tudi nepopolna potratna  poročila, statistike in druge namišljene zakonske obveze, pri čemer je glavna ugotovitev predvsem defektno širjenje podatkov. Le ti še zdaleč ne ustrezajo konkretnim dejanskim stanjem, ki bi bili zares smiselna  podlaga za odločitve in preprečevanje minimalno razbohotene korupcije ter NEprocesuiranega sod(ob)nega kriminala.

Realno je tudi nonsens sklicevanje raznih državnih uslužbencev na popolno in celovito, še bolj pa celostno predstavljanje sfriziranega hudo akutnega stanja. Neizpodbitne kršitve posameznih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki slej ko prej kulminirajo v razsulu in anarhiji, le kažejo vse večje nezadovoljstvo in ustvarjeno nezaupanje!

Tu ne gre več le za uničujočo porazno analizo stanja in nezaUPANJE, da se tak voz še da zvleči iz dreka. Vsakodnevni prazni in be(se)dni slovospevi le kažejo, da ljudje ne morejo od take (ne)sposobnosti sploh živeti. Praktično je že vrtinčasti spiralni začarani krog vse širšega množičnega životarjenja. Tudi meni je namreč težko povleči ostro ločnico posameznih vsaj hudih umazanij minulih let ali kar dekad, ko se tako nonšalantno pometa bistvene aktualnosti pod preproge in se le preusmerja pozornost v vse večji opaženi  očit(a)ni  deviiranosti.

Sprehajam se praktično po pokopališčih nekoč razvite in napredne družbe, ki je svoj čas orala pionirske ledine, a sedaj eksistira le bolj na robu tako opevanega boljšega življenja ter švic(arij)e ob vse bolj bližajočem neizogibnem propadu.

Ve se, da prizadevanja navidezno tranzitirane stare garniture ne prinaša niti tako želenih izkušenj ali še bolj spoznanj, humanih odnosov med ljudmi, pravičnosti ali rehabitacij lastnih nadutosti, ki je globoko zarezalo v globino duš in naroda z vsemi različnimi oblikami uničevanja, vključno s poboji.

Pohlep, grabežljivo posesivnost in opitost z oblastjo sedaj bolj potomcev lahko opazujemo še dandanes pri množičnih grobiščih, ki so razsuta po celem teritoriju in ne premorejo niti najosnovnejše pietete ter dozorelosti »zgodovinskega« obračuna. Morda ni odveč, da še do danes ni niti poimenskega seznama žrtev političnega konstrukta dachauskih procesov (Stane Oswald, Karl Barle, Martin Presterl, Oskar Juranič, Branko Diehl, Boris Kranjc, Janko Puffler, Vladimir Ličen, Paul Gasser, Milan Stepišnik, Mirko Košir, Janez Perenič,Viljem Herman,Vlastimir Kopač,Dušan Kermavner,Boris Fakin alias Igor Torkar, Ludvik Merzel…..in številni drugi????) ter drugih podobnih preganjanj, čeprav je zveza združenj borcev postavila bolj benigno obeležje na ljubljanske Žale leta 1989.

Ali ni  to sramota tudi za med njimi grdo žrtvovane resnične »predvojne« komuniste ali celo španske borce?

Po padcu berlinskega zidu, zrušitvi režima v Romuniji in podtalnim intervencijam služb mimogrede tudi iz  Vatikana, Washingtona, Berlina  ter drugih praktično koordiniranih tujih central so se marsikateremu »rdečemu« veljaku močno tresle hlače v preplašenosti za obračunska pretekla dejanja. Sestopanje in paktiranje z množičnimi razprodajami celo splošne ljudske akumalacije so dobile nesluten zamah  ter razmah ob evidentnem NEdelovanju nastajajočih praktično starih državnih inštitucij, ki so bile enostavno posvojene.

Mehak prehod brez potrebne lustracije in uničevanje dejavnih nadzornih ter kontrolnih mehanizmov so hitro povzročili nove afere ter bolj ali manj naklepno zastarane dosjeje, pri čemer lahko govorimo, da je cestna kvečjemu bolj nadaljevanje ozadja partijske Kavčičeve kalvarije. Po navidezni operetni osamosvojitvi so na dan priplavali karakterno isti akterji, ki so lovke procesuirali tudi preko DDC in DARS.Morda ne bi bilo odveč, da bi vprašali o ozadjih ubogljivosti ljudi kar sedanjega predsednika cehovske odvetniške zbornice Miha Kozinca?

Morda gre le za nadaljevanje potem takrat zastavljene »predpotopne« liberalizacije in čudovitih priložnosti za stare preverjene kadre in vse pripadajoče lojalne stremuhe? A čemu se take ljudi »posredno« sploh še plačuje celo iz davkoplačevalskih sredstev, ko administrativno le generirajo vedno nove posledice brez znanja in vednosti odpravljanja ključnih vzrokov?

Bistvo socialne države v navezanosti na pravno državo in vladavino prava je sicer dobrodošlo in spodbudno, v kolikor ne gre le za zvita zlorabljanja ter oportunistične pavšalizme hudo spornih odločitev celo z negiranjem eksistenc lastnim sodržavljanom.
Onesnaževanjem okolja in odnosov z zavistnim sovraštvom, pohlepnim hlepenjem in neodobravanjem pomeni tudi brutalno kršenje v praksi premalo zavarovanih pravic, interesov, koristi in upravičenj slehernega posameznika, ki se ponavadi niti ne znajdejo v labirintih ogrožujočih epilogov nespametnih »državnih« sprenevedanj.

Mižanje in obračanje glave stran od odprtih ter osvetljenih zadev komformistično sicer ne načenja birokratskega oportunega  lagodja, a nosi ključno sporočilo, da so vrednote že zdavnaj za večino na pokopališču….

Vendar se logika nekdanje partije, ki nikakor ni sestopila z oblasti nadaljuje s pomočjo kapitala in nastavljanjem ostankov odločujočih položajev po upravah, vodstvih  ter drugih oligarhičnih pridobitvah vključno z bankami, državnimi »monopolnimi« podjetji ali drugimi vplivnimi mesti, ki si jih z rotiranjem le menjajo, da ustvarjajo zunanji izgled demokratičnosti! Kakšen piskrček je seveda takšnemu tranzitiranju pristavila tudi vsaj RKC. Seveda je bistveno sedaj lastništvo in ves čudEŽno pospravljen denar predvsem v tujino, ki ima brez dvoma zanimiv izvor!

Namesto, da bi konkretno izboljševali stanje obračajočih ozaveščenih posameznikov jih tendenciozno z vse večjimi zapleti le še bolj spreminjajo v gordijske vozle! Postavljenost pred težko rešljive dileme pa vse bolj nosi le grmadenje in prašenje zadev celo brez izluščenja naukov napačnih preteklih (sedanjih) izigravanj ehanizmov zavarovanj, zaščit, varstev ter drugih komponent.

Nadaljuje se tudi izgubljanje v nesmiselnih neučinkovitih sestankih, iskanjih  in nesmotrnih elementih reform, ki bi se jih že zdavnaj morali lotiti korenito ter brez prerekanj rešiti. Seveda obstajajo po potrebi in kakor za koga za nepotistične in klientelistične oligarhije tudi prednosti kratkoročnih posameznih pristopov načrtnih pomanjkljivosti (nefunkcioniranja) sistema, a le te  prinašajo eksternalije od katerih potem še dolga leta dinamično bolijo glave!

Le kaj namreč pomagajo možnosti, ko evidentno ni dostopnosti za vse, pri čemer spodnašajo celo osnove ljudem, ki nimajo niti dovolj materialnih sredstev ali pa jih sploh nimajo? Maščevalnost pomanjkljive strokovnosti in neprepričanosti v kriminal storjenih odločitev spodnaša tudi dojemanje resničnosti in dokončnosti z zanikanjem eksistenc soljudem, pri čemer domneve ne odtehtajo še zdaleč gotovosti in rušenja  zakonitih naslovov za vročanje (velja tudi za elektronsko poslovanje), pri čemer gre za  brezobzirno teptanje človekovih pravic in svoboščin vključno z dostojanstvom!!!!

V kolikor družbeni red  in ureditev ne omogočata, da načrtno povzročanje pomanjkanja, trpljenja, izzsiljevanj in izključevanja vsaj posameznikov se  kompenzirajo z edistribucijo ter ponovno alokacijo sporno pridobljenega malverzivno nakradenega premoženja, potem to brez dvoma ni nikakršna ne socialna ali pravna država.

Režim si seveda prizadeva ohranjati tudi s pomočjo medijev ter zakrite cenzure videz demokratičnosti, a je očitno da kriterijev uspešnosti ravno ne razumejo najbolje ter se skrivajo vse bolj za ideološkimi fasadami in videzi fiktivne demokratičnosti ter legitimnosti. Legitimiteto takemu sistemu kvečjemu dajejo vse bolj razsute represivne institucije ter organi, ki vse bolj lezejo v mafijske prijeme! Nikakršnega dvoma ni, da niti Republika Slovenija ne skrbi za bolj uravnoteženo porazdelitev dobrin med vse svoje državljane ali druge prebivajoče ljudi.

Praktično je jasno, da ni enakega, kaj šele enakopravnega dostopa več niti do izobraževanja, zdravstvene oskrbe ali sodnega varstva, kjer na  nivojih obstajajo celo že praktično para(državni/privatni) sistemi z možnostjo tudi preko vrst ali anulacijo problematičnih dokazov! Praktično je to poziv tudi na azil v duhu kompetentne (domnevno skandinavske) države EU, ki sploh omogoča razvoj v duhu poštenosti (fair play).

Tu ni le dilema, da so mi protipravno in kriminalno ukinili to res mizerno socialno pomoč in druge oblike pripadajočih obligacij celo po EU zavezujočih pravnih normah! Enostavno mi nočejo izdati ali pa ne znajo kot eksistenčni ogroženi osebi niti osebnega dokumenta (čeprav v domačih zakonih izrecno piše, da mora imeti vsak državljan RS osebni dokument, kar pa vsaj na mojem primeru pada!!!) , ki je osnova za prost pretok ljudi ali pa zagotoviti tudi minimalno bivanjsko enoto.

A bistvena zadeva je prvenstveno nesposobnost celo zagotavljanja zdravega življenjskega okolja, ki na področju sivine prekomerno zasmrajuje in uničuje že tako apatične ljudi.

Učenje iz preteklosti je bolj stvar razumevanja,  kako so v preteklosti sploh  z odrekanji nastajale tovarne in drugi obrati ali ustanove, ki danes bolj izginjajo v tujih žepih, pri čemer za spodbudo ostajajo celo milijarde evrov dolgov ob vseh pohabljanjih ter razvajanjih mlade generacije, ki naj požene zaželjeno REevolucijo (praktično je to vse bolj devolucija) razvoja!!

Morda ni odveč informacija, da je nekdanji predsednik republiškega zbora Miran Goslar (siva eminenca tudi tako znanega začetnega osamosvojitvenega lastninjenja Mercatorja« Emona je pač eden od pripojenih načrtnih priveskov« z novodobnim »golim cAESarjem« Jankovićem ter eksekutor Živka Preglja!) tudi odgovoren za kuhanje v okviru tedanje SZDL (socialistične zveze delovnega ljudstva), ki je v današnjo orbito izstrelila preverjene partijske kadre še vse tja od ustavnih amandmajev! (Ve se, da je imela odločilno vlogo partija ter ne niti nikakršen podaljšek v obliki ZSMS).

Le ta je  iniciativno nadzirala tudi možnosti kakršnihkoli alternativnih iniciativ, dopolnil ali amandmajev, ki bi morda kot dobra praksa prišli v izbor kandidatur ali elekcije. A kljub takšnem  prakticiranju so se dogajali sprejemljivi izpusti posebnih pravic ter ugodnosti z zadržki ne le skozi tajni uradni list, ki je bil paralelni sistem navzven vidnega in razpoznavnega uradnega lista. Danes za alternativo v posmeh ne potrebujejo niti tega več.

To velja tudi za dva nekdanja istočasna člana v predsedstvo SFRJ iz socialistične RS pri čemer bi kot enega od pretirano vsiljenih kandidatov lahko omenjal Mitjo Ribičiča, ki (zavoljo dejanj »tudi v 13. bataljonu« , komisarstva v Šlandrovi brigadi ter delovanju v IV.operativni coni) mu  je Tito na brionskem plenumu 1966 priznal zasluge za krvavo kontinuiteto (ter »narodno osvobodilno« borbo)  in nadaljevanje Kardeljeve linije (kar deli krdelo…).

Celo po smrti DrEK-a  in Tita (Joseph Habsburg) je junija leta 1982 postal predsednik predsedstva CK ZKJ, kar mu je dajalo posebno težo ob Stanetu Dolancu (notranje zadeve), ki je operativno nadaljeval tudi operacijo Miljacka. A žal je odgovornost obeh oziroma predvsem Ribičiča nesporna v vseh treh dachauskih procesih. To se ve tudi zavoljo Aleksandra Rankovića (predhodni notranji minister), ki se je v korakih močno sprl z Kardeljem, kar ga je stalo v političnih spletkah upokojitve ter dodatnega nadzora vse tja do smrti leta 1983 (nadvse epohalni pogreb v Splitu….saj mrtvi jim baje niso nevarni?)

In v tej družbeno politični aktivnosti se je v vsej požrt(voval)nosti in gospodarskih težavah pozicije odrekel vodilni pretendent Kardelj, kar je odpiralo poti sedanjemu predsedniku ustavnega sodišča RS dr.Ernestu Petriču, ki je bil takrat član izvršnega sveta SRS (zanimivi so tudi kasnejši sklepi domžalskega občinskega komiteja ZK).

Morda za razumevanje ni odveč niti absurdno vprašanje in sovražnih interesov rušenja države in obstoječega družbenega sistema? Zakaj je domnevno ad acta odstopil od kandidature ob znanih pritiskih pa lahko ob priliki seveda sam pojasnjuje vključno z znano takratno afero. Na njegovo mesto je potem s pomočjo slovenskega RK SZDL v letu 1971 kandidiral Marko Bulc, ki se ga posamezni spomnijo v osamosvojitvenem obdobju bolj  kot protikandidata Janezu Drnovšku (stari preverjeni kadri so rajši imeli normalno bolj ubogljivo učečo figuro z več umazanega masla na glavi!).

Marku je v 70-ih letih seveda pomagal tudi Sergej Kraigher (njegov brat Boris je kot minister za gospodarstvo doživel zanimivo smrtno cestno nesrečo leta 1967!), ki je verjel v ta partijski potencial, kljub že takrat neustreznemu regionalnemu kadriranju in kadrovanju. V tej smeri ni bilo niti popolnega soglasja celo med Stanetom Kavčičem, Jankom Smoletom, Edvardom Kardeljem, Francetom Popitom, Janezom Vipotnikom ali morda celo Tonetom Kropuškom. Kot zanimivost je posledice slovenske različice MASPOK-a (masovni pokret) nosila predvsem sedaj že pokojna Cene Matičič in Tone Remc ob seveda Vojanu Rusu ( ve se tudi kaj se je resnično dogajalo ob uporu na FF in kako so jih CENjENI tovariši praktično pustili na cedilu vključno s sekretarjem drek-a Jožetom Packom !).

Patološki narcizem  in rigorozno in striktno delovanje je seveda v povezavi z zamikom diverzantsko odnesla tudi predsednika skupščine BIH ter tudi od leta 1971 do smrti leta 1977 v helikopterski nesreči predsednika ZIS-a ter celo člana predsedstva CK ZKJ  DŽEMALA Bijedića. Morda izpada vse slučaj ali bolje NA-KLJUČje, a še zdaleč ni, saj takrat zaradi bolezni Kardelj ni sprejel niti inavguriranega tega mandatorja, z izgovorom bolezni (le tega je v upanju/Speransu potem to tudi pokopalo leta 1979 seveda ob Joklovi »nesebični« pomoči).

Zbeganost pa se je za ohranitev federativne ureditve še stopnjevala po letu 1980 po smrti Tita, ko praktično je bil edini garant obstoja države  le še JNA(JLA).Morda na tem mestu ne bi bilo odveč omeniti »nesrečne« smrti Franca Rozmana-Staneta pri preizkušanju britanskih izstrelkov iz minometa leta 1944 v Beli Krajini, ki je spremenila usodno avtonomnost slovenskih partizanskih struktur ter bistven drugačen potek dogodkov! 

In ta čudna oskurna luč namreč še vedno  deluje iz ozadja na vodstvo ter obstoječ režim, ki sicer priznava kapitalizem ter demokracijo, v resnici pa internacionalno spodjeda vitalne mehanizme ter potrebuje ob katastrofalni legalnosti le še pokritje v fasadi legitimnosti. 

Tudi dandanes Republika  Slovenija, ki se ima celo za naslednico (in v njenem imenu predvsem uslužbenci) namreč ne spoštuje za vse  niti mednarodnopravne (tudi delovne) zakonodaje in se evidentno požvižga na sprejete dokumente. Hudo pereč problem je, da njene inšpekcijske službe ne želijo doreči resnice in poenotiti evidenc, še posebno, ker je dokazano, tudi na mojih primerih, kjer sem nekoč v državnem (elektro) monopolistu doživel celo fizični napad z elementi davljenja na delovnem mestu.

Verjetno je razlog, da v svojih vrstah ne želijo imeti konkretnih mehanizmov preprečevanja deviantnih ravnanj vključno z krajami (se bo morda sploh kdaj izpostavilo, kako je izginjal z  vedenjem vodilnih  kot primer nakopani premog ali koliko drugačne energije s pretvorbami ter preprodajami je poniknilo v disperzivni izgubi / kalo  ali kako so se razreševele po ustaljenem mehanizmu nasedle investicije? Le  kje so končala potem takšna sredstva?)

Grdo rečeno na papirju samostojno in avtonomno delujejo številne službe.V praksi pa bolj po potrebi in navodilih nadrejenih kaj smejo sploh raziskovati! Diktat  kruha dela  svoje s strahovi in linijo najmanjšega napora! Enostavno je povsem vidno, da organi ne želijo razčistiti in poskrbeti tako niti za rehabilitacijo, reintegracijo in povrnitev vse storjene škode, čeprav je še huje in možno, da se statusi (stanja oseb) celo lahko kolizivno prekrivajo!!!!

Stanje blamaže traja že mnoga leta, ker je očem domnevno prikrito ali ne smejo videti, da bi se dobro počutili in prejemali potrebno oskrbo. Neizpodbitno je, da prelagajo lastna bremena na tuja pleča, čeprav si banalno prilaščajo celo tuje dosežke v nespametnih imitacijah. Zato tudi izjave o BANA(L)NI REPUBLIKI, ki jo je že zdavnaj v parlamentu RS figurativno načel Vitomir Gros (seveda si osebno želim, da se Majdičevim vrne kar so jim nasilno povojne oblasti odvzele brez kakršnegakoli povračila…)!

Standard, ki ga terjajo pa je lahko za posameznike v nezmožnosti izpolnitve prav neverjeten. In kljub temu , da posebnih pravic ne želijo niti nuditi, povzročajo le še nadaljnjo nasilje in agresijo, kakor da se njim to ne more zgoditi! A žal se intenzivno sploh ne posvečajo ključnim vprašanjem kaj vodi in onemogoča velikodušne na papirju obljubljene podprte pravice, ko jih v dilemah še poglabljajo, namesto da bi jih dejansko razreševali!

Morda lahko potomci Mitje Ribičiča (bil takratni  predsednik ZIS-a) pojasnijo še kakšne elemente nekdanje zapravljene uspešne in vplivne epizode ter rovarjenja ter prestreljevanja skozi ZIS v času znane cestne afere? Nedoslednosti in sprijene odločitve ob lažnem tolmačenju načrtnih pravnih praznin ali celo izmikajočih pravnih praks dandanes odrekajo obraz človečnosti osebam, ki zavoljo trpinčenj, šikaniranj, dikriminacij, marginalizacij vključno z neenakimi obravnavami ne morejo uresničiti niti svojih univerzalnih pravic.

Kot državljan si me take inštitucije le podajajo, namesto da bi realno skozi kakovostne storitve opravičili svoj obstoj in prejeta plačila ne le po vidiku »morda sporne« sistematizacije. Zatorej prosim institucije EU, da namesto primarne države v primeru nadaljnje »s«lepote vzpostavijo regulatorne mehanizme, kadar izprijene lokalne zakonodaje članic ne omogočajo učinkovite zaščite ali pa se sklicujejo na prav kriminalne formalistične postopke, ko vsebine ne želijo niti konkretno napolnjevati.

Enako velja za izvršbe in zavarovanja, pri čemer vehementni strokovnjaki svojih izvedenskih mnenj ne napravijo celo leta! To velja tudi za tako evidentno neučinkovitost realno represivnih organov, da se praktično in sistematično spoprimejo s enormnimi elementi tudi gospodarskega in političnega kriminala, pri čemer se maha občasno kvečjemu le s kurjimi tatovi minorne vrednosti. Tragičnost take deformacije je vedno večje odlivanje sredstev iz države, ki se tako še dodatno siromaši in poudarja morda le papirnato formalno odgovornost, ki niti moralno etično pri taki splošni (ZA)vesti ne dosega niti zadostnih, kaj šele optimalno ustreznih epilogov!

Seveda ni odveč, da na tem mestu omenim tudi delovanje predavatelja ter še vedno »nastavljenega reprezentativnega« statističnega »prikrojevalca« Nika Toša (nekdanji FSPN oziroma sedanji FDV«v hecu beri fakulteto državne varnosti«  je ustanovil krvavi Ivan Matija Maček, ki je leta 1993 naredil domnevni samomor), ki po potrebi razteguje v enormne veličine statistično elastiko seveda tudi za politične akrobacije sumljivih vzorčenj…

Domnevna kadrovska podhranjenost namreč tudi ni razlog za  pomanjkljivo storilnost ali še huje nesposobnost poglabljanja v biti pritožb ali vsaj minimalno drugih pravnih opravil. Pod milim nebom je aktualna tudi opazka raznih zaslužnih ali lojalnih kadrov, ki jim pristojni nočejo ali ne smejo iz katerih koli razlogov naložiti dela celo po njim prirejenih specifikacijah delovnih mest in nalog. Še huje je, da taki fosili potem statirajo, čeprav obstajajo nedvomno kadri, ki bi to storili in opravili neizmerno bolje.

Na tem mestu bi lahko poudarjal tudi novačenje nekdanjih študentov Dimitrija Rupla, Emila Milana Pintarja (poleg Mileta Šetinca močno odgovoren za posledice priHvatizacije!!!!) ali drugih nastavljenih vodečih, ko se dandanes hvalijo z ne vem, kakšno gverilo v tistih tako svinčenih časih!!!!

In namesto pravega namena se v namen palice in korenčka uporabljajo še vedno bolj  krute, nečloveške ali poniževalne metode in ukrepe, da bi se zadovoljilo ukrepom bagatelnih kazni ali ravnanj.  Ne le, da so ti dostikrat očitno nedopustni, nedovoljeni, nesorazmerni in dolgoročno nesmiselni, jih brez eskulpacijskih klavzul subjektivno prodajajo kot danost podrejenosti napredku. A žal se jim je časovna komponenta popolnoma zameglila v ozkih interesih, še vedno agitprop-a(agitacijske propagande), demagoških pristopih in daleč od spontanih sintez dialogov ter sociale…

A seveda je vprašanje tudi za kakšno ceno?
 
Neobčutljivost uslužbencev je pereča tudi na področju varstva človekovih pravic minimalno tudi na podlagi pariških načel in direktiv Evropske unije, ki jih celo skozi mehanizme proti diskriminaciji kronično primanjkuje. Le čemu potem ves vztrajni trud ozaveščenih ljudi, ko se hudič skriva v podrobnostih odvisnosti in pristranskosti ter medsebojnega birokratskega pokrivanja in zakrivanja napak ter zmot. Namesto soglasij in privolitev deluje arbitrarni buldožer.

Tu se izpostavlja, da avtoriteta večinoma več ne sloni na pristni strokovnosti ter marljivosti tehtnih in utemeljenih argumentov, temveč na problematični avtoriteti uzurpirane moči ter prisile! Morda je prava avtonomija, pravičnost in resnični pluralizem potem floskula ob vse hujši napačni segmentaciji, razslojevanju in kriminalni diferenciaciji le po ključu nepotizma ter tako znanih elementov vez in poznanstev?

Zatorej ne obstajajo niti garancije v postopkih ali celo tako večkrat ponavljana pravica do poštenega in nepristranskega sojenja za vse (le kakšna je to pluralnost nejavnih sej brez možnosti sodelovanja z možnimi segmenti »sporne« cenzure?)! Dialog in širina duha sta namreč pri videni enostranskosti bolj odraz arbitrarnosti, kakor pa meritorne možnosti razprave in tolerance. Načrtni molki organov, izključevanja in izmikanja obveznostim ter dolžnostim še dodatno poslabšuje raztrgana pravna elastika vsaj nedovoljenih in spornih etičnih ravnanj! Pri tem mrgoli primerov z neenakimi pragi in pravili igre, kar le še slabša zatečeno stanje, ki potrebuje zunanji nadzor in introspekcijo!

Vse hujši razpad in nezrelost vodstva kakor kompetentnih ustanov za trdo in neizprosno varstvo in aktivnosti kažejo očitni otroški vrtec celo ustavne kategorije in drugih strateških globalnih vprašanj, pri čemer se v aktivnostih na žalost dopušča, kar bi morda kvečjemu bolj v sanjah dovolile le kakšne marginalne afriške nerazvite vaške skupnosti.To le kaže popolni diskurz in izgubo prave »narodne« identitete ter kompasa konfrontiranih problemov, ki še zdaleč niso niti minimalno zaprti in kjer ne premorejo niti širših argumentiranih doslednih in poštenih razprav ter tolerance prav(il)nega razumevanja (logičnega umovanja)!

Čeprav obstajajo nesporno z ustavo zajamčene človekove pravice vse bolj izgleda, da so te za vsaj nekatere posameznike vključno z menoj le formalne ali načelno priznane tudi z zakoni. Sam se sicer že dekade čudim domači stroki, ki sicer zagotavlja, da celo iz 15. člena Ustave RS izhaja zahteva po zagotovitvi učinkovitega in dejanskega uresničevanja vseh ustavnih pravic, ki pa jih že leta pri takem kriminalu in prelaganjih ne občutim.

Prav porazno je obenem, da ne glede na 8.člen Ustave RS človekove pravice in temeljne svoboščine nedopustno kršijo ali hudo omejujejo, čeprav še posebno iz petega odstavka 15. člena izhaja, da mednarodnopravnih zavezujočih aktov ni  dovoljeno priznavati v manjši meri! Enostavno se dogaja, da se povzroča mučenje, bolečine ter trpljenje, čeprav posredno mi ni opredeljen ali znan domnevno tehtni razlog takih ravnanj.

Ve se sicer, da Ustava RS v 63. členu prepoveduje spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti, a žal z zanikanjem omalovaževanjem, smešenjem in sprenevedanjem dostojanstva lastnim državljanom namigujejo praktično  na sovraštvo, storjeno nasilje in nestrpnost tudi izven pravnih okvirjev. Ker je evidentno, da tudi uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) po domači pravni regulativi ne odpravlja posledic diskriminacije je še toliko bolj pereče, da ni ustreznih niti proporcionalnih sankcij za kakršnokoli neželeno, zastrašujočo, sovražno, ponižujočo, sramotilno ali žaljivo ravnanje, temelječi na kateri koli osebni okoliščini med katere spada tudi finančno stanje!

Morda pa niso tako daleč niti časi puklastega  Mihe (»bik ma-rinko«), (Lidije Šentjurc), Vide Tomšič ali finančnega stimulatorja današnje osamosvojitve Matije Mačka ali še huje ponovitveni časi  v duhu VOS-a ali kar Zdenke Armić (poročene Kidrič)? Le kdo je danes ponovno poosebljeni Arsa Jovanović?

Praktično je sprenevedanje, izsiljevanje in grožnja tudi, da si vsi državljani prosto lahko izbirajo prebivališče na celotnem teritoriju, ter si svobodno izbirajo zaposlitve z enako dostopnostjo ter pogoji. Enostavno pa se je poštenost izgubila v mENišje luknje. In kakor je govoril Sovre se je tresla gora in rodil-a le miš(maš)! To bi lahko govorili tudi o nekdanjem pokojnem praktično »upravičeno« zagrenjenem Jožetu Pučniku, ki so ga ne le enkrat sramotno izzigrali, pri čemer se je pri vrnitvi iz ZRN morda sporno opiral na službe BND ter posredno BKA . Na drugi strani je tudi zanimiva vloga Zdenka Roterja kot pripadnika borcev ter tako imenovane njihove realne inteligence (vprašanje konkurence;ali tudi vprašanje v korelaciji na njegovo hčerko in znan sedaj vseslovenski primer »partnerja« Baričević!)

Ve se za ostale igralce še tja ko je bil nekdanji bivši predsednik RS (še prej SRS) tudi predstavnik SEKRETAriata CK ZKS (praktični »ritoliznik« Popita) ali tudi prave predhodne povezave na radikalne Kavčičeve zavrnitve funkcije (izvršni biro predsedstva CK ZKJ) na  9. kongresu ZKJ v korelaciji na ZIS ter zahteve odobritve s strani IMF! Normalno  so ga po ustaljeni (maniri) liniji najmanjšega napora obtožili, egoizma, nacionalizma, eventualne secesije ter manipulacije z narodom…

Kakor takrat, so tudi dandanes zavoljo drugih razlogov vidne posledice nedelovanja inštitucij za vse, ki bolj branijo storilce in zaničujejo žrtve! In taka  benignost nezagotavljanja enakega obravnavanja na različnih področjih družbenega življenja le kaže zanikanje eksistenc soljudem ter večvrednost posvečene »večnOSTNe zemeljske« kaste!

Tudi o sebi bi lahko govoril, da sem praktično izključen brez sredstev iz dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti. Le čemu niti domači inšpektorji ne sprožijo postopkov ali pa sploh ne zaznavajo domnevno slepi (po navodilih) diskriminacij? Morda pa še vedno obstajajo neformalne zaprte izvršilno politične strukture in skoncentrirana oblast s pomočjo prostozidarskih lož ter kapitala o kateri se vesoljnemu narodu niti ne sanja?

Le kje je usklajenost, in skladna harmonizacija s pravnim redom EU, ko ne obstaja niti  zagotovljen samostojen, neodvisen in nepristranski posebni organ za varstvo niti pred diskriminacijo? In kje je demokracija in učinkovitost kot sestavni del iste plošče? Le kje je torej zagotovljeno načelo enakosti in še bolj enakopravnosti? Le kako porazno se v praksi sprovajajo direktive EU? In sankcije ter neobstoječe ter nezadostne garancije za žrtve?

Smešno in cinično resno se sicer lahko spremlja in spreminja pavšalno zakonodaja, vendar se nič konkretnega ne spremeni celo z vidika  resničnega zagotavljanja ČPTS za vse oziroma dostopnih možnosti opravljanja neodvisnih preiskav ter omogočanja neodvisne pravne in druge pomoči žrtvam. Še več za posameznike enostavno ni dostopna zavoljo verjetno prevelikih sistematičnih pomanjkljivosti v sistemu varstva, ki jih sploh ne želijo dopolniti.

Le kdo je sploh tako vsemogočen in nedotakljiv? Morda si to misli tudi Janez Zemljarič ali kakšni drugi prostozidarji ali celo lobisti? Morda bi na to podala komentar nekdanja sodelavka TT in Mladine Mojca Drčar-Murko v kolikor ni izgubila slovenske »svete jeze« in ni pozabila stališča ne umirjenega Vinka Hafnerja ali morda Gojka Staniča? Ve se s čim je grozil takrat Miha Marinc (morda imajo današnji vodilni le iste »štafetno prenesene«hibe?)

Je morda tudi takšen ustavni strokovnjak kot je Ivan Kristan sodeloval nekoč v psihološkem duhu »leninove« komisije za politični sistem CK ter aktivno sodeloval v statutarnih določilih večpartijskega/»večstrankarskega« sistema? Bi v tej luči uvrstili tudi kasnejšo naprednEJŠo igro Bavconovega odbora (le po kakšnem ključu so sprejemali strokovnjake v vodstvo?)  ter  množičnega »kontroliranega« dovoljenega vrvenja na Roški v Ljubljani?  Praktično so okoliščine preprostim Slovencem še vedno zagotovo premalo poznane. Seveda za preverjanje potrebujete spoznanja, rezultate kakor nove še vedno prikrite dokaze…
 
A žal se le spomnite tudi tovariši kot primer starih afer Jugotekstila, Kemija Impexa ali Zakritega Tehno Impexa (nekdanji Slovenija impex). Ne mislite, da se je dandanes kljub znanim tudi »spornim« odločitvam republiškega sklada za priHvatizacijo in bolj ali manj  zakritem tudi 100% lastništvu (velja tudi za Impakto kaj bistveno spremenilo…Še vedno isti prijemi in metode tudi z znanim razvpitim primerom pike na i indonezijskega premoga.

Nihče za nič nikoli (niti moralno) odgovoren! Le kam izginjajo vsaj še provizije?
Žal tudi dandanes namesto, da bi preprečevali tudi diskriminacijo jo po potrebi celo ustvarjajo celo z občasnimi kadrovskimi selekcijami in segregacijami! Tako se širi dodatno še klientelizem in nepotizem, še posebno ko nadzorni organi predvsem v javnem sektorju (kadar sploh so) enostavno ne opravljajo skrbno in vestno svojega primarnega smotra! Seveda se imenujejo tudi po Leninovem načelu komisije, ki pa imajo dejansko primarno nalogo zaustavljanja in da se zadeve nikoli (dokončno) praktično ne razčistijo! Obenem ni niti dostopne preglednosti, jasnosti, točnosti kakor postavljenih mehanizmov varovanja!

Zatorej lahko poleg očitnega diskriminatornega odnosa pristojnim (po podatkih Davčne uprave RS sem še vedno zaposlen v Eles-u, a mi že leta ne plačujejo nikakršnih ne socialnih ali prispevkov oziroma ne prejemam ne plač nadomestil ali kakršnihkoli sredstev) očitam kolizijo svojega statusa. Ne le da ni zavarovano in omogočeno primarno človekovo dostojanstvo skozi delo, so zavoljo nepravilne in ne transparentne porabe sredstev in popolnoma nezadostnega nadzora celo nad porabo javnih sredstev  povzročene le še dodatna stiske, tegobe in težave.

Resne in nepremostljive ovire za učinkovito uživanje pravic, koristi, upravičenj in pravnih interesov imajo dejanski odvračalni učinek na takšno zaposlovanje (naj se kot prvo opredeli tudi moj status ter kako je zavarovan!!!!(Sem morda zaposlen, nezaposlen, študent, prostovoljec, upokojenec, invalid,  »neobstoječi«,…?)

Tako je porušeno spoštovanje volje, želje in pravice do izbire še posebno iz vidika samostojnega življenja in vključevanja v skupnost. Enostavno je brezbrižnost pristojnih prevelika, da bi sploh razumeli, kaj šele umeli storjeno gorje, celo z vidika osnovnih življenjskih opravil oziroma  celo drugih vsakdanjih opravil!!!! In namesto, da bi se zagotavljala svoboda izbire in neodvisnost z enakimi možnostmi, se tendenciozno razbijajo resnični aktivni ukrepi ter dejanja tako na stanovanjskem, socialnem, družbenem, ekonomskem, kulturnem, izobraževalnem ter drugih področjih!!!

Brez dvoma je jasno in gotovo, da zapisana dikcija v 156, členu Ustave RS v praksi ne nosi korenitih efektov zavoljo izmikanja sodišč svojim nalogam! V kolikor bi sodišče pri sojenju v konkretnih zadevah podvomilo o ustavnosti zakonov, bi moralo že samo na tej podlagi nemudoma prekiniti postopek in začeti postopek pred Ustavnim sodiščem za presojo ustavnosti spornih zakonskih določb!!!!

Tako pa je še bolj očitno izzigravanje, saj odrekajo izmišljeni direktni pravni interes celo strankam, ki so jim v postopku  v celoti ta status priznali (v kolikor pridobim kot primer tudi s cesijo terjatev (postanem upnik v stečajnem postopku) in je le ta v celoti priznana s strani sodišča, pomeni, da imam aktivni status, vendar mi le tega kriminalno onemogočajo celo skozi nedostopna pravna sredstva ali po svoje prirejene na novo dodelane sumljive zakone)! Tako upniku  skozi nerazumno dolge roke v banaliziranih stečajnih postopkih nepredstavljivih zahodnim konceptom praznijo lastnino ter premoženje, ki jo sodišče ali stečajni upravitelji sploh brižno, strokovno in gospodarno ne vodijo v dobrobit praktično razlaščenih in pokradenih upnikov (le čemu sredstva, ko ni sploh likvidnosti in osrednje pregledne plačilne discipline za vse?)!!!
 
Evidentno sem postal nekorektno praktično Camusov tujec v lastni  državi, čeprav mi je omejena celo pod neobrazloženimi določenimi pogoji svoboda gibanja. Vse namreč tako spominja na Kafkov proces pri čemer so celo priporniki, obsojenci in druge deviantne skupine v privilegiranem položaju na breme proračuna ter sistemskih rešitev ohranjanja tudi bivanjske eksistence.

Namesto, da bi se spodbujalo hitro in dejansko realno učinkovito reševanje težav in problemov ter skrbelo za praktično neobstoječo preventivo, se z zavlačevanjem in prelaganjem le še poglabljajo. Enostavno se vidi razsulo dostopa  celo do efektivne uporabe pravnih sredstev v konkretnih primerih, ki so sploh papirnato na voljo posameznikom.

Tudi sam lahko brez dvoma z gotovostjo trdim, da realno vlada nepredstavljiva babilonska zmešnjava celo glede hitrih, doslednih, točnih in učinkovitih ugotavljanj okoliščin in razmer konkretnih razmer!

Grdo rečeno, lahko govorimo o barabijah, korupciji in vsaj kriminalu.

Da za vse lastne državljane ni niti minimalnih standardov po katerih se meri tudi spoštovanje človekovega dostojanstva in osebnosti verjetno res ni potrebno izgubljati besed in je vsekakor vredno najglobje obsodbe ter sramovanja! Tu enostavno več ne gre niti za vidike simbioze ali komenzalizma minimalno celo z vidika Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (ČPTS), temveč praktično za plenilstvo in parazitstvo z brez dvoma nehumanimi ponižujočimi ravnanji, in kaznovanji!

Praktično niso niti iz nestrokovno protipravno mednarodno okrnjenega socialnega varstva poskrbeli za jasne pristojnosti in izvrševanje ,saj z gotovostjo trdim, da se ne ruši samo domače odločbe ustavnega sodišča glede prebivališča, temveč se enostavno iz kriminalno zakoreninjenih razlogov ne izvaja niti zakonitih elektronskih naslovov za vročanje. To še posebno velja, ker drugih zavoljo kriminala države in njenih organov nimam, obenem pa istočasno celo preprečujejo soglasje na »nekdanji splošni ljudski« imovini, ki so si jo sporno prilastili na račun tujega dela!

Pričakujem pač burno reakcijo, morebitne objave in sestanke (ter seveda odgovore na pismo)

         Štefan Perkič   

                       

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 254 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?