Banana Republika Slovenija


 

Originalna 'banana republika' je bil Honduras, kjer sta korporaciji United Fruit Company in Standard Fruit Company obvladovali za državo pomembno gospodarsko panogo, izvoz banan ter podporne panoge, kot npr. železniški promet. Leta 1910 je United Fruit Company najela oboroženo tolpo, ki je zamenjala legitimnega predsednika, ki podjetju ni želel znižati davkov. Novo nastavljeni predsednik je korporaciji odpisal davke za naslednjih 25 let. Kasneje je takšna nedemokratična procedura postala običajna praksa zunanje politike ZDA, predvsem v Srednji in v Južni Ameriki.

Danes se izraz uporablja za države, ki jim vladajo nestabilni in pogosto diktatorski režimi pod vplivom tujih vlad ali korporacij, kjer so volitve zmanipulirane in vlada visoka stopnja korupcije.

Izraz se pogosto uporablja tudi za vlade, ki ne spoštujejo vladavine prava, oziroma za države, kjer nad zakonom prevladujejo korupcija, osebni ter korporacijski interesi.

 

Demokracija je poleg pravne in socialne države v TOTALlitarNI finančno kapitalski pregi, povezani s klientelizmom, nepotizmom, korupcijo in kriminalom eden največkrat uporabljenih in ZLOrabljenih pojmov.

A žal domači jezik in besede še ne pomenijo varstva, čeprav se nanj sklicujejo vsi po vrsti: od medijev,  oblastnega režima ali delno samo-avtokratskih organov, vsemogočih strank (zaradi mene bi lahko imeli le  nacistični SS, namesto sds, desus, sls, sms, kvazi internacionalnega sd, zafiksanega lds ali pa kakšnega zakamufliranega srbskega zare(Z)s…) ali pa drugih očitnih državnih inštitucij in prikritih paradržavnih podaljškov preko lovk razpredene hobotnice.

Govoriti  drugače kot o razbojništvu, plenjenju in parazitih pri tako očitni devalvaciji in razpadu vrednot je le sprenevedanje o pozitivni konotaciji in privlačenju neukih množic za  opravičevanje sredstev za dosego cilja zlorab. Brez tega si lažni oblastni režimi in stranke (Je ljudstvo res že ob-lastNINO?)  ne bi niti neposredno prirejali demos kratein ali vladanje ljudstva, pri čemer gre bolj le za brezpravno ljudstvo ali kar rajo v pojmu laokracije (laos kratein).

Sprememba v duhu Leninovega načela, da ni pomembno kako VOLIjo, temveč kdo in kako šteje  celo z uporabo neveljavnih glasovnic in drugih za to prirejenih sredstev, je le še dodatek na glavo žeblja, ki se zabija v trhlo razpadajočo državno krsto. Pri tem zbiranja, združevanja in zborovanja s praktičnim odločanjem o bistvenih temah predvsem gospodarstva/ekonomike kronično primanjkuje za razliko od pojma POLITIKantstvA (b-rez posredniških domnevno SAMOpredstavniških strank).

Enako lahko trdimo tudi za pravILnost, ki postaja sama sebi namen. Tako se ni le najvišja institucija v sodstvu tudi po svoji krivdi, kakor druge pravosodne veje, znašla v povsem brezizhodnem položaju, ko le pokrivajo vedno večjo nesnago preteklih NEumnosti, pri čemer prevzete naloge še zdaleč ne pomenijo resne odgovornosti! Resda so v igri še OBlastna kupčkanja in vrtičkarstva lokalnih vaških petelinjih veljakov in drugih samooklicanih povzpetnežev na samovšečnih kupih gnoja tudi v parlamentu, kjer se mešetari in trguje za večinsko podporo.

Prestopanje mej dopustnega, smiselnega in proporcionalnega je sicer relativno v igri dovoljenega, vključno s privilegiranimi varovalkami, med drugim sodniške neodvisnosti, ki jo zagotavlja celo ustava. Poštenost se namreč ne nagrajuje, še posebno kadar odločitve sploh niso obrazložene in pristranske ali pa jim celo manjka tehtne in utemeljene argumentacije! Gre že za akutno težavo, ki bi morala nemudoma sprožiti alarm pri vseh najvišjih instancah v državi, a žal poniglavo brezobzirno mislijo le na svoje potomstvo in učinkovitost merijo le po globini lastnega žepa.

Pri nas niti ministri ali vse vlade po vrsti niti ne prevzemajo objektivne odgovornosti, ko je ta vsem jasna, le njim verjetno ni in nikoli ne bo. Zakrivanje za kolektivno NEodgovornost le podaljšuje agonijo subjektivnih privilegiranih izplačil brez konkretne uspešnosti v dobrobit naroda in lastnih v rog pihajočih dejanj! Le kdo prevzema nemara ODGOVOR-NO(ro)ST za vzgled?


Večina normalno izvoli zakone in druge akte ne glede na stališča manjšine, pri čemer varuje tudi interese, pravice, koristi, potrebe in stališča drugih. A pri nas ni ZRELOSTI! Gre le za psevdo samovoljno vedenje  in brez milostno udrihanje po vseh, ki niso enako lojalno NEumno misleči… V resnici ni nikakršne prave izbire ali alternative, ter gre za oskurne (kur.e) KARikaturE. Vnaprejšnja določenost je praktično potegavščina, s katero iščejo le še legitimnost za legalna dejanja, ki jih že v nacistični Nemčiji zagotovo ni odobraval niti Gustav Radbruch.

A žal se je spervertiralo?, da se postavlja interese posameznikov nad interese države. Le čemu po Platonu država kot takšno nujno zlo obstaja zaradi posameznikov in ne posamezniki zaradi države? Zares nenavadno bi bilo videti državo ali katerokoli skupnost brez posameznikov, ki v reprezentativnosti nima niti  praktične in realne nadzorne funkcijo. Pri nas je to že dolgo farsa, ker niti hudo razdrobljene in kadrovsko podhranjene inšpekcije, razni inšpektorati in drugi organi sploh ne upravljajo celovito in celostno svojih nalog!

Razne mahinacije, ki dnevno prihajajo na obzorje, le še kažejo konvertizem in nikakršne alternative ponovni potrditvi ali zamenjavi satANSKOelitsko enakih brez jasne ZAvesti na oblasti. Pri tem niti korupcija nastavljene nesposobne in politično obremenjene protikorupcijske komisije ni nobena izjema! Proklamirani in le na papirju merodajni kriteriji, vrednote in merila v konkretnih primerih so za kriminal poPOLNI in se štejejo le v (denarni) vrednosti (VIRus-peha?) ! Le kje za vraga(na) je obveščenost in predvsem ozaveščenost! Saj ne mislite na star balkanski pregovor, da Vas premakne le »kasa (denar) in (razjarjena) masa«?

Tako so na stežaj odprta tudi babilonska vrata propagandi in zavajanju, pri čemer ima oglaševanje oziroma bolj stiki z javnostjo (public relation) le funkcijo množičnega pranja  možganov, lažnega statISTIčnega prikazovanja, zavajanja in tresenja gomile podatkov brez UPOrabljenih informacij! Enostavno agitacijska propaganda trosi za uho všečne debele laži, pri čemer je iz dneva v dan večja KRIzna stiska (VAMPirsko kriZA denar) in brez odpiranja ključnih dilem, ki ne ustrezajo nobenemu še tako namišljenemu reprezentativnemu deMAG-OGu!

ZNANa JE takšna učinkovitost,  odvisna vse bolj od neobstoječega denarja, ki se ga pridobiva predvsem s tako ČUDežNIM zadolževanjem, ne pa pretežno z lastnim trudom (v potu) ter ustvarjalnostjo! A maček v žaklju se ni pojavil le ob prikazani osamosvojitvi ter opevanih orožarskih ter drugih specialnih poslih raznih oportunistično konformističnih oseb(nosti), ki se še vedno obračajo zaželjeno le kamor veter piha!

V sedanji negotovi atmosferi, polni nezaupanja ter strahov, niso več dovolj le puhli obeti in obljube ter pokradene imitacije! Terjajo se konkretna dejanja s karizmo, ne pa le nadaljnja prevarantstva, ki le zlorabljajo moč iz položaja in zVEZ!

Že Cankar se je v pesmi Sultanove sandale norčeval, da izhaja moč iz trona, na katerem konvertitni vladar sedi. A le kaj se zgodi, ko ga (a-faire) izgubi? LE ČEMU JE GOVORIL O HLAPCIH? Še pomnite (nekdanji) tovariši, kako je bila oblast koncentrirana v rokah enega človeka ali majhne skupine ljudi (vrhuške partije) in kako zmedeno je bilo ljudstvo po odhodu in preizkusnem poligonu (morda nadaljevanje svetega rimskega cesarstva…)? Čemu je že nastavljeni Drnovšek (divide et impera;oziroma danes bolj spri in vladaj) vedel, da se bodo po njegovi smrti po obstoječem trendu prej ali slej poklali za ostanke drobtinic dediščine med seboj?

A ta situacija je praktično neizbežna tudi zaradi nakopičene in sfrustrirane energije, ki se že leta le pometa pod preproge tudi z očitAnim izkoriščanjem in teroriziranjem! Diktatura strahu celo s pomočjo korenčka in palice, zaščitništvo, nebrzdani pohlep, požrešnost ter druge nezaželjene oblike le generirajo strahove, jezo, gnev in ne obetajo nobene pravILNe prihodnosti.

Že pred leti, ko so ugotavljali, kaj bolj privlači prebivalstvo, so spoznali, da je moč (le vidna manifestacija sile) mnogo bolj  priljubljena kakor vrednote lažno nezmotljivih voditeljev, ki veselo korenito pehajo družbo v propad. OSTALA TU!!! Čeprav mnogi niti ne slutijo, kaj realno prihaja, se jim obeta le še gorje, maščevanje obubožanih, nesreča in razočaranja, ki se v spirali le še eksponentno potencirajo. Tu ne gre le za  tako imenovano okoriščanje delodajalcev nekoč tudi preko študentskih servisov kot posrednikov in pralnic denarja, temveč za neplačevanje, izigravanje in vse hujšo insolventnost za silo vse bolj puhlega realnega sektorja.

Nadebudni tajkuni, menedžerji in politični botri so se ob nesramno visokih plačah in drugih ugodnostih bolj ukvarjali z nakupi napihnjenih nepremičnin in celo jadrnic ter razmetavali denar za drage svetovalce za ohranjanje sedanjega NEreda. A sistem je načrtno in nekontrolirano omogočal kar divji Zahod.

Zastonj celo varuhi ustavnosti in zakonitosti slepo zagotavljajo s takšnim pljuvanjem v lastno skledo celo varstvo, varovanje, zaščito , zavarovanje, skrbstvo in pomoč predvsem temeljnih kategorij življenja, zdravja, premoženja, reda in miru. Farsa pronicljivosti seveda niso vse večje zrevoltirane in nezadovoljne množice na robu preživetja, ki se ne ukvarjajo več intelektualno z  nevarnostmi ali pastmi (kmalu pojejo le še pesti) opozorjenih izkušenih mojstrov branja med vrsticami zakonov.

Enostavno država nagrajuje kriminal in kriminalce v nasprotju s poštenimi državljani, ki morajo vse dražje plačevati tako nedoslednost! In namesto konkretnega urejanja in odpravljanja hudih anomalij se flegmatično le sprenevedajo, da jih ni in jih niti ne vidijo ali slišijo! Čemu delomrzneži na domnevno kompetentnih ministrstvih sanjajo celo o delu na črno ali kakšni sivi ekonomiji? Svetli lik je v tem primeru, kakor predhodniki, svetilnik, ki usmerja lastne ljudi na čeri.

Namesto da bi organi delovali, se ukvarjajo le s svojimi napredovanji in zanemarjajo celo mednarodne ratificirane obligacije, nasledstvo in druge subsidiarne akte, ki jasno zapirajo lažno odprta vprašanja  in probleme kot del tranzicijske preobrazbe (le kako priti do transformacije, ko tranzicija zavoljo kriminala ni in ne more biti korenito tako zaKLJUČena?).

In namesto, da se stopi v korak z razvitimi in razvojno naravnanimi državami, narod namesto obljubljene Švice gleda le vsakodnevno večjo ŠVICarijO. V kolikor, v metafori, so danes dovoljene sanje, je jutri nov dan in bližajoča kataklizma.

Sanjanje o visoki dodani vrednosti brez vpliva visoko produktivnih tehnologij in celo zadostnih sredstev za aplikativne raziskave in razvoj  je nadaljevanje samoUpravne iznajdbe, ki z praktičnimi inovacijami (izumi) realnega sektorja nima prav dosti usTREZNO skupnega!


Etični kodeks, na katerega se tako radi načelno sklicujejo, bi moral služiti kot orodje pri praktičnih dilemah celo z uporabniškega kakor strokovnega vidika. V praksi  pa so vsakodnevno vsaj posamezni ekscesi, ki terjajo konkretne odgovore preden res ne bo prepozno! Ve se, da državo realno rešujejo pred hudo katastrofo predvsem prostovoljci in dejanska nepodkupljiva civilna združenja, ki premorejo pogum in smelost trdne in pokončne drže!

A žal ne vidim niti socialne države za vse, še posebno na pestrost neuspešnih in vse bolj sebi namenjenih inštitucij, ki niso sploh opora, pomoč in kompas/smerokaz ob posebej občutljivih situacijah! Po vrsti odpovedujejo tudi tako vzdrževanje kakovosti dela, praktične strokovnosti in razvoja postopkov, praks ter politik, ki zagotavljajo neizpodbitno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin posameznikov in skupin, ki so predmet pomoči ali opravljenih storitev!

 
Prelaganja le vedno na tuja pleča in brezobzirnost širjenja takega novega pristopa in uveljavljanja sodobnega koncepta nasilja terja najostrejši odziv, preden se pojavi talionsko načelo ali kar glava za glavo.
 
Žal mi nobena državna inštitucija ni sposobna glede videnega po programih niti s področja prava, ekonomike ali socialno varstvenih dejavnosti omogočiti niti fundamentalnih pravic, čeprav se plačujejo  ravno z davkoplačevalskimi sredstvi iz tega smotra! Še več: doživljanje nasilja in diskriminatorna ter diskreditorna ravnanja s strani različnih domnevno strokovnih delavcev le kličejo k novemu smislu življenja in prevzemu pravice v svoje roke izven prava.

Nesporno je dejstvo,da se sporna in popolnoma nedopustna ravnanja mnogokrat skrivajo že pod plašč takšne NEstrokovnosti, ki dopušča, opravičuje ter celo prenaša kriminal kot metodo ali pristop zamaskiranega dela. Le kdo bo javno razkrinkal, obsodil, prepovedal in zavrgel tako absurdna ravnanja?

Utopija spopadanja z delomrznimi institucijami, ki takšne navidezne strokovnjake ščiti, jih zastopa, legitimira in celo reproducira, še dodatno posredno ogroža tudi sam sistem, ki te institucije konstituira, vzdržuje in v definiciji utemeljuje. Zadeve v lastni entropiji vse bolj kolapsirajo v popolni razpad in za večino nezaželjeni kaos!

In namesto resničnih tehnoloških presežkov zaradi nepotrebnega ponavljanja delovnih nalog in specifikacij  je prav omejen subjektivizem odločanja doslednega spoštovanja in izvajanja sprejetih etičnih načel in pravno formalnih ravnanj, ki so jih različni strokovnjaki vsaj na področju ekonomskega, pravnega ter  socialnega varstva dolžni upoštevati, spoštovati ter izvajati v okviru svojih delovnih obveznosti in pristojnosti.

Vendar tako preprosto eklatantno odpovedujejo v zaščitah in zavarovanjih pred tako očitnimi ZLOrabami. Namesto neposredne uporabe se celo vodilni in vodstveni kadri vehementno vedejo in to celo v dejavnostih posebnega družbenega pomena in kličejo k reku po meni potop!

Nepopolni in pomanjkljivi registri ter evidence le še dodatno poslabšujejo REakcijo takšnih uveljavitev v vsakdanji praksi v prid MALOštevilnim posameznikom, ki ribarijo v kalnem. Kakor po navadi je soočanje z negativnimi izkušnjami,vedenji ter spoznanji  plod konkretno negospodarne in celo z nestrokovnim postopanjem  smiselno skreganih strokovnih delavcev, ki po liniji najmanjšega napora (lahko tudi z podmazovanji) interpretirajo zakone celo izven vsebinske materije in predpise v škodo uporabnikov ter ne obratno, s čimer brez dvoma zanemarjajo specifičnost stisk posameznikov.

Še posebno pogosto pa se dogaja, da jih odpravljajo kar z odgovorom o nepristojnosti za reševanje brez imenovanja celo konkretne in zato resnično usposobljene osebe v kolikor sploh obstajajo!
 
Z nespoštovanjem integritete uporabnikov in nezmožnostjo izbire nudenih in domnevno opravljenih storitev in to prav s strani institucij kot reprezentativnih organizacij ter drugih služb, ki so dolžne prav te kršitve preprečevati v perspektivi Petrove lestvice in vidiku Parkinsonovih pravil, blokirajo pravo strokovnost  s preusmerjanjem v meglene nedorečenosti daleč stran od stremljenja k zapisanim načelom, namenom, harmonični usklajenosti, vsebini in ciljem skladno celo s finančnimi posledicami.

Ni potrebno posebej poudarjati, da je spoštovanje etičnih načel strokovnih delavcev, ko gre za posameznike in skupine, ki živijo vsaj v socialni, ekonomski ali pravNi  stiski, na obrobju ter  segregirani znotraj institucij, še toliko bolj pomembno in občutljivo, saj so posamezniki največkrat povsem nezaščiteni in v odvisnosti od prilaščenih pristojnosti. Zato je še toliko bolj grozljivo videti ali pa na lastni koži občutiti, kako se zlorabljajo etična načela in razni kodeksi, drugi pravni akti teh, ki so jih napisali in si jih zastavili kot vrhovne vrednote ter merilo lastne strokovnosti in pravilnega postopanja.

Praktično ni sankcij, kazni, opozoril za ravnanja ali drugi peneloških ukrepov zavoljo nasprotja s sprejetimi načeli. Ko etične kodekse vzamemo zares in se nanje začnemo sklicevati ter od pristojnega organa zahtevamo ukrepe zoper kršitelje, šele ugotovimo, da so le mrtva črka na papirju, namenjeni samo preventivni samozaščiti takih strokovnjakov. Grehe in druge malverzacije tako po potrebi in kakor za koga mirno spregledujejo  v praksi, medtem ko kodeksi in drugi normativni akti bolj  izgledajo za mahanje neukim pod nos ter za masko svoje lastne NEstrokovnosti in NEetične naravnanosti.

Etični kodeks se pokaže še posebej  prikladen instrument, ko strokovni delavci potrebujejo dokaz za utemeljevanje svojega ravnanja in dobrega dela, a vse dokler jih ne zgrabimo za besedo in jim ne pokažemo kršitev ali celo zlorab konkretnih etičnih načel v praksi. Podobno velja tudi za druga načelna ravnanja ali za postopke pritožb zaradi kršitev v škodo uporabnikov, pri čemer se grmadijo molki organov in arogantna brezbrižnost.

Za boljši lažni vtis se popolnoma prezrte in neupoštevane prav s strani tistih, ki so zato celo plačani z davkoplačevalskimi sredstvi, še dodatno nagrajuje za uspešnost in samovoljna ravnanja celo mimo izvajanja načela enakih možnosti! In vendar s svojimi nerazumnimi dejanji, opuščanji ter dopuščanji še enormno povečujejo nastanek tako materialne kakor nematerialne škode večjega obsega!

Etičnost, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sprejemanje različnosti, pomoč za samostojnost, medsebojno pomoč in samopomoč, solidarnost, vzajemnost, spoštovanje odločitev posameznika, medgeneracijsko sožitje, možnost izbire pomoči, pravica do informacij, spoštovanje človekove enkratnosti in dostojanstva, kriteriji pravega komuniciranja z javnostmi, preprečevanje osebnega nadlegovanja in nasilja so le bolj na papirju, pri čemer se jih plačani izvajalci storitev ne držijo in jih dosledno upoštevajo za resnični dvig  ter ugled!

Ob tem je še huje, da se sploh ne morejo, znajo ali hočejo distancirati, ograditi in obvarovati pred mafijsko strukturiranimi lobiji, ki obvladujejo dobršen del javnih in drugih organizacij opevanega varstva.

Že javni interes in skupne vrednote so očitno zamenjane ter sprejete le vrednosti uzurpirane moči kast in drugih elitističnih klik. Kdor ima moč in vzvode oblasti, določa tudi, kaj je vprašljivo prav in kaj ni, si poljubno zastavlja vsebino ter proceduro, jo samovoljno interpretira ali povsem ignorira.

Znaki in znamenja razkroja in razpada skupnih vrednot v poljubni izbiri in NEetičnih načel, ki so vezni člen neke družbe, brez potrebne podvržene refleksije in samoizpraševanja kažejo vse hujšo samozadostnost in samozaščitništvo takega minimalnega kvarjenja (korupcija) brez sposobnosti celo osredotočanja na ključne življenjsko pomembne probleme!

Vse večja kompleksnost, spremenljivost in nepredvidljivosti življenjskih razmer še bolj razkrivajo nehumano sramoto obstoječih znanj, veščin in prikazanih sposobnosti. Ne razpadajo le praktično vidiki možnosti, temveč prvenstveno dostopnosti in obstoječih virov pomoči ter skrbstva.

Regulativni smotri so očitno pozabljeni še posebno v odnosu in obzirnem prilagajanju do strank oziroma pomoči in dejanski koristi uporabnikom, s katerimi delajo. Pri tem še posebej ogrožajo vitalne DRUGačnE interese ali namene ter brez kakršnegakoli kančka dvoma izključujejo, neustavno omejujejo ter zapostavljajo lastne sodržavljane in druge prebivalce ne glede na gmotni, družbeni položaj ali katerokoli ustavno napisano določbo!

Še hujši so jasni in nedvoumni ekscesi nesposobnosti varstva osebnih podatkov, s katerimi brez dvoma žalijo osebnost, duhovno ČusTveNO ter fizično doživljanje vključno z nadlegovanjem, dostojanstvo, čast, dobro ime, zasebnost, ali nedotakljivost per se.

Še hujša so neprimerna  dejanja ali opuščanja z jasnimi znaki eksistenčnega izsiljevanja ali nasilja v kakršnikoli obliki. Toleranca nesposobnih zaradi pomanjkanja ustreznih znanj, domnevne preobremenjenosti ali kakšnih nepremagljivih osebnih zadržkov ali povezanosti se kaže v nezmožnosti zagotovitve potrebne pomoči pri drugem ustreznejšem strokovnjaku!

Svinjarija brez primere je tudi, da državni uslužbenci uporabnikom ne omogočajo (čeprav morajo) vpogled v vso dokumentacijo, ki je nastala ali nastaja v zvezi z njimi. Brez dvoma se izgublja vsaj zadostna, v kolikor ne že primerna človečnost, zasebnost, toplina in varnost. In vendar ko gre za kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je še huje, da doma v vse bolj perečih razmerah razpadajo tako očitno obsežni mehanizmi zaščite vključno z Evropskimi konvencijami, pri čemer se niti v razumnem roku ne zagotavlja neodtujljivih pravic.

Jasno sledijo na vso Neenakost in Neenakopravnost prisiljeni vidiki upora, nepokorščin in skrajne zaščitne oblike samoobrambne sile, saj je moč prava, kakor je videti, odpovedala na vsej črti! Tu ne gre le za oviranje na poti družbenega napredka, ustvarjanja boljših življenjskih pogojev in svobode, temveč onesposabljanje razuma in vesti z neizpodbitnim zanikanjem pravice do osebne varnosti! Zavoljo okrutnih, ponižujočih in nečloveških ravnanj spodnašajo celo temelje enakega in učinkovitega pravnega varstva, pri čemer ni niti (finančno) neodvisnih ali nepristranskih meritornih mehanizmov.

Gre le za arbitrarnost z očitnim onemogočanjem celo svobodne izbire prebivališča. In kljub temu se je premoženje samovoljno že večkrat vzelo, vključno z vidiki nekdanjega splošnega ljudskega premoženja, pri čemer so pojmi socialne varnosti in uživanja brutalno poteptani. Poleg tega institucije ne omogočajo niti minimalnih standardov človeka vrednega obstoja oziroma pravične in zadovoljive nagrade  za resnično opravljeno delo!

 Teptajo celo blaginjo in zdravje, kakor tudi drugih mednarodno priznanih obvez ter dolžnosti, vključno s permanentnim izobraževanjem, oskrbo ter potrebnimi storitvami! Le kje, za vraga, je vestno opravljano delo v dobrobit delodajalca (res-publice) in gospodarno preprečevanje očitnih škod?

Le kako naj bom deležen kulturnega življenja, ko ste me popolnoma eksistenčno ter finančno prikrajšali celo v polnosti lastnega razvoja?
Le povejte mi, katerih pogojev kot nesporno tudi žrtev fizičnega napada z elementi davljenja, v državnem podjetju ne izpolnjujem ter kje obstaja v pogojih predpisano in vsaj v fenomenu priporočeno varstvo!

Ljudje v amneziji zavesti pozabljajo, čemu se je zgodila mirna sprememba oblasti, pri čemer se niti dandanes ni nič bistveno spremenilo. Kratko malo jo vodijo ljudje brez načel in brez osnov do države ter ki nimajo prave topline srca do lastnih sodržavljanov. Klientelistične in predvsem nepotistične oligarhije so uzurpirale vzvode, pri čemer se tako pozablja, zakaj so nekateri posamezniki žrtvovali svoja zdravja in celo življenja. Praktično je že skoraj vse pokradeno, uničeno ali prilaščeno za določen čas, pri čemer se bliža le še (bela) ZAstava (ostankov) in predaja.

Stvari brez preglednosti in ažurnosti tonejo v agonijo in brezupnost, ki se konča v nepredvidljivem kaosu. V tej tvorbi že leta nimajo razrešenih temeljnih scenarijev in gre le za improvizacijo in ponavljanje copy-paste verzij strategij, ki bolj spominjajo na gasilske taktike, ki propadejo že pred elementarnimi manjšimi naravnimi nesrečami.

Namesto da se razrešijo resna vprašanja in revizije, kažejo državljansko držo brez hrbtenice in potrebne razvijajoče razvojno naravnane infrastrukture. Gospodarske in finančne elite so kot manjši del družbe odlile delavsko akumulacijo z odtujitvijo v tujino, pri čemer je denar, ki so ga odnesli, za državo popolnoma mrtvi kapital!

Namesto, da se postavi vprašanje finančne in kapitalske kaste, ki je že večkrat bila zavoljo lastne nesposobnosti  sanirana z okradenim in sprivatiziranim splošnim ljudskim premoženjem, drugimi davkoplačevalskimi sredstvi, zmanjšanimi pasivnimi obrestmi (aktivne so enormno rasle prek meja) in sredstvi, namenjenimi nekdanjemu repromaterialu ter reprezentanci v tujini, v državi kronično primanjkuje izvornega principa poštenja ter pravičnosti!

Zavoljo primanjkljaja pravih priložnosti in prilik ljudje niti ne mislijo, da so nujno potrebne spremembe volilne zakonodaje, pri čemer pravični izrek zagotovo ni obstoječa parTITOkracija, ki vodi zagotovo v mračno pred revolucionarno stanje in vse hujšo destruktivnost!

Lažni izhod, ki je bil storjen brez potrebne lustracije (začasne odstranitve najbolj skorumpiranih in omadeževanih posameznikov, ki se jim brez dvoma lahko utemeljeno dokaže celo grobe kršitve ČPTS), je v politiki dopustil vso preteklo nesnago in umazanijo, ki se s izsiljevanji še do danes ni razčistila! Zatorej še dandanes velja partijsko načelo, da kjerkoli so, tam sami izvajajo pravico. A le kakšno?

Vse bolj se vrača vprašanje alegoričnega ognja in meča, ki se skozi svetilnik propagande napredka civilizacije ter blagostanja  presenečeno kaže v odobravanju domnevno vse hujšega dnevnega praktičnega uničevanja. Le to je postalo že vsakdanje običajno in ne več le prehodno zavoljo  spremenjenih znanih oblik ekscesnega sprenevedanja o lastni večvrednosti, ki se ga nikoli in nikdar ne da več z enostavnimi opravičiti in še manj odpraviti!

Storjena korupcija, zločini ter kriminal se preprosto ne dajo zavoljo resnice in civilizacijske humanosti  pospraviti več le v predale in nadaljevati s podobnimi razsežnostmi omalovaževanja, ki nimajo praktično dosti skupnega s pojmom demokracija (mogoče le demoNkracija ali pa demo-diktatura?).

 Vendar glede na vsa trgovanja in znana uničevanja ni niti spodbud in drugih motivacij, da se brez izjeme prepoveduje jasno in glasno kriminal in naraščajoče nasilje. Kje so sploh jamstva, ko tisti, ki pokažejo na anomalije, so kaznovani, in ne tisti, ki jih storijo ali jim  celo dajejo navodila? Je to morda na-ključ(je) odlično ravnanje tudi krivosodja?

 Vrhovni varuh obstoječe družbene ureditve in vrednot nima mehanizmov ali pa jih ne želi dosledno uveljavljati. Oziroma le v vlogi fašizacije  ter potrebe zavarovanja kriminalne kameleonske politike. Praktično gre za vsesplošni policijski nadzor, ki ne deluje kljub sofisticirani tehnologiji in vsemu vohunjenju, laganju, ovaduštvu ter prikrajanjem pojma zaVESTI!

Jasno se kaže sovraštvo do drugače mislečih, ki se v nedoraslosti in črni prihodnosti  kaže v strahopetnosti s soočenjem nalogam odgovornosti ter njihovih razsežnosti! Morda pozabljate, da niso niti dandanes nič čudnega uporabljena prisilna sredstva in za lase privlečene razsodbe, ki poveličujejo nezatajevane minimalno slabe lastnosti. So morda v strahotni bilanci to bodoči legionarji, čistilci in plačanci civilizacije, ki ne pomagajo nemočnim in niso sploh prizanesljivi?

Ali pa gre za nadaljevanje političnega zemljevida nekdanje okupacije ljubljanske province oziroma pokrajine, ki jo je spisal Buffarini ter Ciano. Ne mislite, da so Italijani, kot samooklicani dobri in pogumni ljudje, kadarkoli pozabili dejansko na Rapallo ali pa kakšno zloglasno marčno okrožnico Maria Roatte 3C iz leta 1942, pri čemer za doseganje večjih učinkov »odnesi vse«, saj je vzeto po njihovi lastni pravici, kjerkoli je vzeto!

Še vedno so državne institucije nedorasle vsem precedensom in storjenim izjemam, pri čemer sem elektronsko pošto kot edino dejansko lastno verificirano, avtorizirano, avtentificirano obliko naslova za vročanje, celo potrjeno s strani ministrstva za javno upravo, oddal v primorski občini, kjer je uradni jezik tudi italijanščina.

Žal bi bilo spodbudno držanje ministrstva (v tem primeru za pravosodje), v kolikor lahko sploh ne le v šali dokaže, da v preteklosti niso spuščali podobnih primerov vnemar (želite morda ,da Vam konkretno pokažem, da ne gre več za nepopolno vlogo, na katero se sklicujete parcialno po iztrganem členu ZUP, pri čemer ne razumete niti potrebnih navezujočih okoliščin?).

Poleg tega je popolnoma jasno, da državne inštitucije ne znajo dosledno sodelovati med seboj in le prepisujejo dopise, pri čemer se sploh ne poglabljajo ne v vsebino, še manj pa v utemeljenost in tehtnost argumentacije (žalostno, ne?).

Po drugi strani pa gre za subsidiarno EU pravo še posebno v tako elementarnih pravicah. Ne želim vas niti spominjati na zaveze, ki jih je taka takrat nastajajoča država dala ne le Cossiggi, Andreottiju, ampak še kakšnim večjim jastrebom. Skratka, morda je mafijska država že pred ne le finančnim potopom? Na vrsti so zaradi nesposobnosti celo italijanska kasacijska sodišča z odloženim rokom uporabe.

Kot zanimivost, celo domače pritožbeno sodišče misli, da je odločitev sodišča, da ne uporabi veljavnih predpisov potrebno sprejeti le izjemoma in pri tem upoštevati splošno določbo iz 2. čl. Ustave RS, da je Slovenija pravna in socialna država, kar pomeni, da je vsakomur potrebno prvenstveno zagotoviti pravno varstvo v okviru veljavnih materialnopravnih predpisov, vse ostalo pa je le izjema.

Da sodišče odloči mimo veljavnih predpisov, mora zato imeti tehten argument, to pa so lahko aktualne družbeno ekonomske razmere, vendar pa mora najprej temeljito pretehtati, ali ni varstva javne koristi mogoče doseči tudi z uporabo veljavnih predpisov ter s tem zagotoviti pravno pričakovane posege v upravičenja udeležencev v postopku.

Nesporno je kriminal in načrtno eksistenčno ogrožanje v nasprotju s to dikcijo le povod, še posebno, ker brez kakršnegakoli kančka lahko dokažem nesporno diskriminacijo in neenakost pred zakonom. Tu ni samo poanta mizernih denarnih socialnih pomoči (pod pragom celo statistično minimalnih življenjskih potrebščin), kjer izpolnjujem vse bistvene pogoje, oziroma drugih prihodkov, ki mi pri doslednem izvajanju pripadajo celo zaradi delovnega razmerja, ki je pri DURSu še vedno prijavljeno v 100% podjetju Elektro Slovenija, in zavoljo mednarodnih obligacij poškodovanja na delovnem mestu in zapustitve nudenja minimalne zdravstvene pomoči!

Po drugi strani pa imam celo status tako brezposelne osebe (še vedno nisem nezaposlena oseba po dosledni pravni distinkciji!), kakor tudi po mednarodni dikciji zavoljo še vedno veljavnega indeksa bolonjskega pri nas pomanjkljivega statusa tudi študenta (zavoljo ugotovljenih posledic minimalno tudi status psihične invalidnosti, pri čemer država ne pozna dosledno restitutio in integrum…;začuda so zastarevala tudi naznanjena kazniva dejanja kraj in sodišča to ni niti zanimalo, pa je dolžno po uradni dolžnosti?).

 TA BANA(L)NA DRŽAVA IN DRŽAVNE INSTITUCIJE NE ZNAJO NAREDITI REDA (le kje je tako opevani pruski red in disciplina?) in mi zaradi tega tudi naklepno poslabšujejo kakršnokoli izboljšanje ne le socialnega položaja!!! Pričakujem odgovor in sestanek in po možnosti javno soočenje na temo vrednosti opravljenih storitev ter kolizije meje socialne, pravne in ekonomske varnosti za osnovo.


Kot dodatek v razmislek

Le kaj si mislite o organizaciji, ki od vas zahteva obvezne davke, trošarine, prispevke v vse hujšem  sistemu odiranja, celo na osnovne potrebščine, bruto prejemke in druge postavke, pri čemer potem dobršen del celotnega proračuna nameni sama sebi, menda za administrativne stroške brez opredmetenih in oprijemljivih koristi za lastne državljane?

 Polna usta socialne pravičnosti, pri čemer gre zanemarljiv delež  v resnici končnim potrebnim (in enormna izpuhtena sredstva) uporabnikom, kaže, da morda niso niti več  ne dobrotniki in donatorji za videz, še manj pa potrebna socialna institucija.

Še bolj je zanimivo, da se ozaveščeni državljani še ne organizirajo po ključu fiktivnega združevanja v verske skupnosti in s tem paraorganizacije po mednarodnem pravu, ki so kakor diplomati in vsaj cerkvene institucije oproščene kakršnegakoli plačevanja davkov (še več, prejemajo državne dotacije in imajo plačano varstvo)!

 Ne le, da ima država in vsaj ministrstva celostno in celovito nejasne bilance po posameznih postavkah in rezerve, obstaja utemeljeno tudi sum prikrojevanja podatkov dejansko ustvarjene uspešnosti in učinkovitosti glede merljivih rezultatov v korist uporabnikov in odnosa do njih!

Zamislite si, da praktično razglasimo mednarodno avtonomijo in enostavno ni treba več plačevati davkov ali kakršnihkoli prispevkov za zemljišča  in drugih obdavčitev, na katerih se opravljajo molitve, blagoslovi praktično spoštovanja narave (Valjhun, sin Kajtimara…), še posebno ob ločenosti države in verskih institucij/skupnosti.

Zelo hitro se da odpraviti nepotreben balast in vse nepotrebne posrednike, ki naj ga upoštevamo mi vsi, oni pa ne! Mešetarji nadaljujejo s pokolom domače ekonomije in operiranjem z relativnimi in ne absolutnimi podatki v komparacijah!

Nesposobnost klik se vse bolj prenaša v javni dolg, ki letno že grobo presega 3 milijarde EUR in se še veča brez vsem podeljenih poroštev. Toleranca in neukost slovenskih davkoplačevalcev je res izjemna in presenetljiva v praktični finančni nepismenosti. Žalostno ne znajo niti merodajno izračunati stopnje, koliko vsakega posameznika stane država in koliko storitev na drugi strani prejme od take malverzivne države.

Za primer je obremenitev posameznika s povprečno neto plačo 930 EUR. Dohodnina in vsi prispevki skupaj znašajo dobrih 688 EUR. Davek na dodano vrednost znaša 137 EUR. Trošarine in ostali dajatve (RTV naročnina, vedno bolj rastoči ekološki davki, povišanje elektrike, kanalščine,smeti, ogrevanja…) znašajo skupno preko 175 EUR.

Davkoplačevalcu s povprečno plačo torej država mesečno pobere okoli 1000 EUR. Preko polovice bruto plače praktično izpuhti. Le koliko bi šele z mesečnim vložkom 1000 EUR povprečni davkoplačevalec privarčeval v sedanji naraščajoči 40-letni delovni dobi (bo delal do smrti ali bridkega konca?) in ob predvidenem letnem donosu celo, v kolikor bi restriktivno vlagal v Lloydove sklade na zlati podlagi ?

Preko dobrih dodatnih pet milijonov EUR. Le kdo koga vleče za nos? Še bolj porazen je rezultat z več kakor trikratnikom, v kolikor bi namesto vplačevanja v ZPIZ vlagal v lastni pokojninski sklad z razpršenim zmernim tveganjem ? In neverjetno sedanje srednje generacije ob morebitni upokojitvi ne bodo prejele kaj dosti ali skoraj nič!

Javnofinančno trošenje po praktično še vedno modificiranem jugoslovanskem socialističnem ekonomskem modelu z vsemi navlakami raznih borčevskih, vojaških in osamosvojitvenih akterjev ob vseh drugih zaslužnih in eminentnih dodatnih  prilimanih dejavnikih še dodatno zamegljuje dejansko neracionalno porabo, pri čemer se računovodski standardi uporabljajo selektivno in revizije se izvajajo po ključu naročnika!

Le kje so napihnjeni baloni in piramidne strukture, ki se vse bolj pogrezajo kot igre na srečo v greznico? (via LOTO alias tolovai). Ljudje bi se čudili, koliko država v povprečju vsakemu grdo rečeno nacionalizira in v nevednosti pokrade, a vseENO ostajajo brez besed! Je to poštenje in pravičnost?

Zavestna odločitev,  ki verjetno sledi je, da takih institucij, ki imajo nerazumno visoke administrativne stroške in naraščajoče nerazumne materialne postavke,  sploh ni potrebno upoštevati, kot delajo vsi pošteni državljani, ampak kar odgovoriti subverzivno z rušenjem institucij, kakor je ta država rušila tudi  neustavno temelje SFRJ ali kakor delujejo kriminalne, lobistične in mafijske strukture, prepredene v  institucije nedelujoče za vse.

Kakor državne institucije, ki se vsakodnevno izgovarjajo, da za nasilje niso odgovorne oziroma da ga ne zaznavajo (torej minimalno tudi kršenje lastninskih pravic, zakonodaje in osebne svobode), se lahko pojavi kaj kmalu zelo verjetno reakcija podivjanih posameznikov, združujoče v trope volkov v duhu kristalne noči ali šentjernejske noči kot spontan odgovor naroda na judovsko vprašanje ali vprašanje hugenotov. Gre za šokantno resnico o prihajajoči sodobni Sloveniji, znani predvsem po modelu priHvatizacije in množičnih grobiščih.
 
Še vedno je glavno vprašanje le, kako deliti, ne pa kako ustvariti in praktično izboljševati pogoje, tretji pa kolateralno vedno nosijo največje breme naprtene krivde kot tragični (tragos-kozel) junaki sprave za dolgove (grehe) in izigravanje dolžnosti. Še vedno ni razjasnjeno niti minimalno proračunsko vprašanje REalokacije in REdistribucije sredstev glede na optimalnost dejanskega donosa in sposobnosti kritične distance, logičnega razmišljanja in (kolikor toliko) normalne presoje okoliščin.

Preprečitev prihajajoče transformacije iz Ljubljane v Atene je, da privilegiji seveda niso pravice in da nihče ni nad razumljivo smiselnimi zakoni, ustavo in še manj nad obče sprejetimi civilizacijskimi normami.

»Tovrstni pojavi so vse prej kot prispevek k utrjevanju zaupanja v pravno in pravično državo, saj rušijo sistem vrednot in poglabljajo družbena nasprotja ter kažejo le fikcijo vrednosti denarja kot vladarja sveta (nemški pregovor), za katerim se pehajo kot ekvivalenta menjalca. Je vlada načrtno zaspala na lovorikah iger in kruha? Morda se ne zaveda, da je okrasti vsaj nekdanjo banko mnogo manjši kriminal, kakor ustanoviti banke po obstoječih fiktivnih vzorcih ali pa nategovati v nedogled obstoječe komintente?«

S spoštovanjem
Štefan Perkič

 

Še enkrat v vednost v krajši obliki

Delo je vsestranska in zavestno organizirana dejavnost ljudi, ki se opravlja zaradi doseganja koristnih učinkov, s katerimi se zadovolji predvidena specifična vrsta potreb (osebnih skupnih,proizvodnih….). Delo predstavlja osnovni pogoj družbenega obstanka in razvoja (ter obenem odločilen dejavnik človekovega odSvajanja od favne in flore). V sebi nosi izrazita družbena znamenja časa, saj se opravlja v družbi ali s posredovanjem le te ter  je obenem povezan, odvisen ter vzajemno pogojen z vsemi ostalimi dejavnostmi. 

Karakter le tega se kaže v trendu planiranja in organiziranja, kjer se vnaprej in direktno utrjuje vrsta ter velikost ali pa posredno preko mehanizma trga, na katerem se le ta potrjuje preko realizacije proizvodov ali storitev. Obstoječe delo  pa ustvarja v enoti časa manjši učinek in vprašljivo strokovnost ter gospodarnost.

V kapitalizmu je opredeljeno (proizvodno) delo le tisto, ki proizvaja presežek vrednosti! PA JO RES? Le kakšna je družbena razdelitev dela? Presežek dela v obliki blaga, storitev ali/in presežka vrednosti je osnova, na kateri bazira ves ekonomski, politični in drug napredek ali stagnacija družbe. Sadeže le tega pobirajo izkoriščevalci in jih  uporabljajo za povečevanje svoje moči in premoženja…

Nekoč so govorili, da se z združenim delom omogoča ustvarjanje rezervnega sklada, da zavaruje sredstva za razširjeno proizvodnjo ter redistribuira dobrine za eksistenco tudi tistim, ki z lastnim delom ne ustvarjajo proizvodne vrednosti (negospodarski sektor…) ali pa so »praktično« nesposobni za delo….

Spoštovani, v principu se res lahko strinjam tudi vsaj segmentirano z odstopom vloge pristojnemu in kompetentnemu sodišču, vendar konsekvence opuščanj dolžnih ravnanj le rastejo. Segment socialne varnosti pa je le en vidik.Normalno in res pa se je potrebno nekje lotiti!


Sklicujoč se vsaj na ustavo RS za varstvo neizpodbitnih mojih pravic, ki se nanašajo tudi na enakost, enakopravnost, varnost dela, enakega obravnavanja načel socialne države, zaposlovanja ter boja proti diskriminaciji in EU ponovno pričakujem,da se izključujoče ter ponižujoče ravnanje državnih organov ter njihovih nosilcev pooblastil pregleda celovito z zornega kota njihovega celostnega sistemskega NE-delovanja.

Toliko hujše bode v oči diskriminacija celo po subsidiarnih direktivah Sveta Evrope v navezavi še posebno na 6. člen pogodbe. Pristojni v hecu niti študentskega dela še vedno ne znajo obravnavati skladno ter v zvezi z dokumenti mednarodne organizacije dela ter ne razumejo niti klasičnih dilem prioritet, pa čeprav bi šlo le za občasno delo.

A TU NASTOPI ŠE DILEMA MOJEGA STATUSA!!! Tudi bolonjsko reformo so kratkomalo zmaličili zavoljo le dvostopenjskega sistema;sam pa namreč po točkah pridobljenih iz izpitov ustrezam kriteriju potrebnega ranga, a nastopa dilema, kako je to možno?
Tako tudi z novimi nomotehničnimi zvarki ne ureja celo kolizij obstoječih statusov, ampak le začasno polni nedosledno potratne in netransparentne  blagajne, ki na obstoječ način ceteris paribus še vedno občutno prikazuje realni manjko!

Ne le, da ni urejena niti domnevno nerazumna  prednost pred rednim delom, niso urejene niti druge pripadajoče pravice, vezane na opravljanje dela. Seveda tudi v preteklosti omogočene takšne hibridne dvoživke predvsem servisev meni nerazumljivih davčnih ugodnosti  na drugi strani zavoljo mižanja pristojnih ali slepote se nadaljujejo tudi preko invalidskih organizacij. A to ni edina nedoslednost ali prikrita napaka, ki jih v domenah tudi MDDSZ kar mrgoli!!! Skrajno žaljivo in vredno javne obsodbe je spreminjanje lahko prespane delovne dobe v delovne izkušnje oportunističnih standardov uporabljenih nedosledno in po potrebah .

In vendar se takšna strokovnost in sposobnost ne vidi v rezultatih kakovosti opravljenih del še posebno,  kadar gre za storitve, namenjene strankam ali kar prvenstveno državljanov. Usklajenost pravne regulative in drugih aktov ni sporna le zaradi posredniških vlog tudi agencij za zagotavljanje dela v relacijah do sedaj avtonomnega ZRSZZ, ampak predvsem glede vodenja in spornega premikanja evidenc, ki niso skladne niti z Eurostatom in njihovimi komparacijami. 

Javna dela, podjemne fiktivne pogodbe in opravljanje dopolnilnih dejavnosti so le skromni delček, ki kaže čudno podmeno varstva interesov delavcev v delovnem razmerju in njihovega pravnega dostojanstva kljub temu, da je potrebno prevetriti tudi preglednost raznih delovnih dovoljenj (tudi tujcev). A neenakovredni položaji  ne glede na kakršnekoli osebne okoliščine se le kopičijo tudi zavoljo praktične brezzobosti inšpekcijskih služb, ki so po svoje celo podhranjene in celo pri očitnih prekrških realno  ne sankcionirajo storilcev.

Človek se pri tem sprašuje še o kriterijih in zatečeni subjektivni praksi ne glede na zamegljeno upravičenost, smiselnost,  us-treznost, dopustnost, proporcionalnost in vsaj potrebnost. TOREJ IMAM TUDI STATUS NE -ZAPOSLENE OSEBE! Zagotovljene enake možnosti ,obravnave, napredovanja, usposabljanja, izobraževanja, prekvaliciranja, prejemki in druge kategorije so bobu bob ne glede na prepoved diskriminacij le diskreditacijsko  izključevanje, še posebno s postavljanjem v slabše ali celo nezavidljive položaje.

Ne glede na sodbo v imenu ljudstva na DSS, kjer je jasno dokazano, da sem doživel fizični napad z elementi davljenja, še do današnjega dne niso vzpostavljeni primarni pogoji za rehabilitacijo in reintegracijo… Paradoksalno me celo po evidencah DURS vodijo kot zaposleno osebo v 100% podjetju v lasti države ELES-a, čeprav mi je protipravno med drugim raz-padlo tudi celo zdravstveno varstvo (in to ne le pri Vzajemni, ki me sploh ne vodi niti v evidencah svojih delničarjev, čeprav še vedno posedujem njihovo izkaznico; praktično gre za izigravanje obveznosti participacije, vključno s predlogi za sestanke za ureditev in sanacijo kolikor je pač možna..) .
 
KATERI STATUS PRETEHTA!!!
Ne glede na etično moralno sporna delovanja je treba ugotavljati tudi posledice ničnosti in izpodbojnosti elementov delovnih razmerij ter tudi materialno odškodnino (lahko sem namreč na stališču, da sem nematerialno odškodnino v določenem razdobju prejel, a očitne konsekvence in kazniva dejanja niso bila sprocesoirana, ali pač?) in to ne glede na vsaj jasno priznano stopnjo mojega državnega strokovnega potrdila/izpita za opravljenega samostojnega analitika dispečiranja z narejenim preizkusom znanja oziroma sposobnosti.

Praktično sem zavoljo stanja v nezmožnost pridobitve licence, ki ni uredila niti predhodnih stanj, čeprav se različne agencije le množijo in ne opravljajo niti razdružitve dejavnosti  zavoljo infrastrukture po EU direktivah! (malce v šali so današnje snežne razmere kar po godu za kakšen eventualni "elektro"domino efekt). Objave prostih delovnih mest kronološko kaže tudi zanemarjanje lastnih dikcij po prednostih pri opravljanju podobnih ali enakih del z referencami. Seveda se poraja sedaj še vprašanje mojega statusa, ko službe enostavno ne znajo razčistiti nakopičene nesnage…

In tu so lahko v igri tudi pravice, da mora v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delodajalec pisno obvestiti vse neizbrane kandidate o tem, da niso bili izbrani. Ob predpostavki statusa ne - zaposlene osebe (seveda nastopi še problem mednarodno primerljivih dikcij, nezaposlen, brezposelni...). Le čemu je zakonska obligacija elektronskega poslovanja vsaj s kvalificiranim potrdilom, ki se, ne vem zakaj, že leta ne izvaja!!!

Čemu imamo med drugim potem tudi ZUP, ZPP ko javni uslužbenci ne izvršujejo niti celovito ustavnosti in zakonitosti ? Še hujše pomanjkljivosti nastanejo ob jasnem dejstvu, da sam nisem imetnik in nimam ne klasičnega predalčnika, nabiralnika ali oddaljenega naslova,  ki bi ustrezal celo mednarodni dikciji glede prebivališča!!!

Zlorabe, ki se dnevno izvajajo ne le zavoljo različnih, vsaj dvojnih meril, za podobne primere kaže popolni absurd državnih služb po vrsti glede nujnega ukrepanja! A namesto, da niso v stanju niti razčistiti  problemov, s svojim prelaganjem le ustvarjajo vedno nove probleme in evidentno rušijo temelje tudi vsaj človeškega dostojanstva. Prelaganje nalog na nekoga tretjega, čeprav se niti še vedno domnevno  točno ne ve,  kdo to je, je le jasno opuščanje tudi lastnega dolžnega ravnanja.

Sprenevedanje in kruto uničevanje človeških usod brez jasnih in konkretnih ukrepov za odpravljanje ali vsaj omilitev škodljivih posledic, še posebno, kadar so v primeru večkratna varstva, ki pa so tudi po mojem vedenju v celoti odpovedala(ne gre niti le za Uzitul. dokumente S.E,OZN....)?


Pričakujem ,da se vključi tudi Ustavno sodišče in naj ne misli, da gre za zadevo De minimis non curat praetor! Gre za udar v celostnost in celovitost obstoječega sistema zavoljo protipravnega zmanjševanja položajev/stanj in to celo na škodo interesa javnosti/naroda .

V kolikor gre pri demokratični ureditvi za vladanje naroda oziroma sodelovanje (participacija) celote, ne akceptiram in adaptiram sistema, v katerem nasprotno tudi po načinu upravljajo oziroma vodijo predvsem drugi. Družbena ureditev je tako glede smisla kakor vsebine padla na porazne koruptivne stadije, pri čemer celo sporne odločitve niso plod večine glasov (in to ne glede na Leninovo dikcijo, da ni važno, kako ljudje glasujejo,važno je, kdo šteje!).


Ker padajo celo kategorije »prvi med enakimi«, zadovoljevanje "celo elementarnih" potreb, polnopravnost, ravnopravnost, se le sprašujem tudi o izvorih degeneriranja in deviacij, ko se le govoriči, nič pa ne rešuje niti skupnih ali individualnih problemov! Vse spominja v obziru na prilike in ostale priložnosti  res lahko na teoretično polno pravico glasu kakor nekoč v preteklosti (Ius suffragii), a obenem se pozablja na popolno ekonomsko (družbeno, socialno....)odvisnost!!!

KATERE INSTITUCIJE SO SPLOH NEODVISNE? Torej gre grdo rečeno za javno hišo (tudi RTV se v hecu opredeljuje tako) , kjer prodajajo zadeve "pod mizo" najboljšemu vidnemu ponudniku...To le vodi v nesporno absolutizem  pozameznikov v duhu pravice lastništva...

Le spomnite se, kakšni cilji in sredstva in to ne le z vidika dosega, temveč tudi zbiranja in porabe davkoplačevalskih sredstev! Nekoč pred mnogimi stoletji niso šteli sužnji in ženske. Bili so IZ-KLJUČ-ENI! A danes enako dopuščate s poseganjem v fundamente pravic, ne da bi poskrbeli celo za smiselne, dopustne in sorazmernostne ukrepe.

Svoboda, avtonomija in neodvisnost se namreč štejejo po dejanjih in ne po prigrabljenih privilegijih in imovini! Naj se opredeli javno, ali se ima vladajoči razred za DEMOS ali POPULUS v političnem smislu (pravno, socialno, demokratično to zagotovo več ne!), medtem ko vse ostale smatrajo za hlapce ali PLEBS! V takem primeru ne gre za nesvobodno ljudstvo (še dilema relacije narod-nacija ali v šali le plemenski tributivni nepotistični koruptivni klani...) LAOS, ampak kar za brezpravje in tako (k)rajo...

Zadrževanje oblasti v lastnih rokah (ljudstvo je ob-last(nino)) in izključevanje vseh drugih veznih členov spominja le na pravice proklamirane na papirju in deklarirane v ustavah. Praktično pa (p)ravno po potrebi in kakor za koga ter NE ZA VSE!

Kršitve celo osnovnih ali prirojenih pravic človeka so nedvoumne. Zatorej ne gre le za nadaljevanje tudi vsaj Bill of Rights iz leta 1689, ampak za hudo falsificiranje in zamegljevanje smisla odnosa domnevne privolitve upravljanih...Podobno lahko v iztrganem kontekstu govorimo tudi za Declaration of Independence iz leta 1776. Novejši dokumenti in nasledstvo tudi mednarodnih pravnih aktov, ki se ne spoštuje, le še bolj očitno potrjujejo Vašo soodgovornost in to ne glede na znanja, sposobnosti ter veščine!

A bistvo je v ustvarjanju demokracije in ne novodobnih sužnjev,  pri čemer naj se zagotavlja (maksimum) optimum svoboščin in temeljnih pravic skladno z interesi družbe!!! Dejansko in praktično lahko razmislite, kako sploh skrbite, varujete, ščitite, zavarujete, nudite pomoč ohranitvi in osvoboditvi lastnih državljanov in drugih prebivalcev. Organsko razraščanje rakavosti brez ustvarjalnosti ter odgovornosti  je le ropanje sedanjosti (prihodnosti).Oprite se v končni fazi na zdravo kmečko logiko in resnico, ki osvobaja!

Lepo pozdravljeni
Štefan Perkič

 

 

 

 

Komentarjev 

 
#1 verhovnik 13:52 25-10-2010
Vyel sem si cas in prebral Vas clanek. Na zalost ga bodo razumeli le redki, saj se v njem cuti cela enciklopedija znanja.Vi, spostovani g. Stefan Parkic in pa g. Karel Kozic v vajinih prispevkih resnicno ponujata toliko informacij, kolikor jih lahko da samo vsaj en dvotedenski seminar.
Razsiriti bi bilo treba naslednji citat:
"nepotisticna oligarhija je uzurpirala vse vzvode..."
Vendar dela cas proti tej oligarhiji. V svojih vrstah imajo namrec nesposobne ljudi. Npr. tov. Cvikl plagira knjigo. To sramoti Slovenijo. Ali pa osladno in neumno, da, ne-umno (gr. asofo´s) pismo
Somone Dimic, kot bi ga bila napisala neumna goska, a ne "sekretarka" predsednika vlade!
Podpiram osvesenje Slovencev.
Verhovnik
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 197 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?