Izpoved OZNOVCA II.del

 

V knjigi (2.del) so zbrani zapisi iz povojnega obdobja (leto 1946). Kratka poglavja, ki govorijo o zasliševalnih metodah, o življenju oznovcev, šoli Ozne, o pobojih, o ključnih osebah Ozne, organizaciji UDBE, itd.

Preberite si v naslednjih zapisih:

3. SLADKO ŽIVLJENJE OZNOVCEV

Pravzaprav nam na Ozni niti ne gre slabo! Mogoče nam prav zato pravijo, naj se ne družimo z drugim “delovnim ljudstvom”. Naj ostajamo v svojem krogu. Temu pomaga tudi primerna plača, brezplačna obleka, pa dobra prehrana in pijača v lastni menzi ter zadostno “sledovanje” v svojih magazinih. Res pa delamo ves dan. Od jutra do večera, pa še dodatno ponoči pri zasliševanjih.

Temu se pridružujejo zadnje čase tudi pohodi na teren, pravzaprav borba proti pojavljajoči se “kraljevi” ali “Matjaževi” vojski, uvoženi iz Avstrije. Mi jim pravimo kar “banda”, tako kot so Nemci prej pravili nam. Tisti “nasvet”, naj se družimo predvsem med seboj, mi ni preveč všeč. Tudi nekaterim sotovarišem ne! Saj smo končno svobodni in enakopravni!

Nekaterim se kolca po začetnih aretacijah in poznejših selitvah. Takrat se nam je dosti “prilepilo” na prste. Nekaterim samo prepotrebna oblačila, drugim, z življenjskimi “izkušnjami”, pa zlatnina, kristal in porcelan, preproge in umetniške slike. Pohištva pa ni bilo potrebno pri tem vlačiti. Dobil si ga lahko pri upravi ljudske imovine. To naj bi bilo treba pozneje plačati. Čez kakega pol leta grem na tisto upravo, da bi plačal od njih dobljeno pohištvo. Vsi so začudeni. Namreč sploh ne vedo, kako se to naredi. No, pa le uspem in plačam po pogodbi št.1. Sem namreč prvi in do sedaj edini plačnik!

Ta uprava ljudske imovine je velika nesreča za bivše lastnike opreme. Za tiste, vračajoče se iz Nemčije ali Srbije. Tudi za one, izpuščene iz naših zaporov in taborišč. Večina te opreme je bila namreč zaplenjena od Nemcev in tako jo sedaj jemljejo. Pravi lastniki pa jo zaman iščejo.

Tudi do svojih bivših stanovanj težko pridejo. Človek ostaja grabežljiv tudi v osvobojeni, novi ljudski domovini, ki naj bi odpravila socialne in druge krivice Stare Jugoslavije. In to, čim se čuti varnega. Čim mu ne grozi nevarnost z zaporom, mučenjem in smrtjo. Vsak, ki ima možnost, nagrabi vse tisto, kar si je morda nekoč zaželel in mu je bilo nedosegljivo.

Tako postajajo naša stanovanja, sobe ali pa pisarne podeželskih pooblaščencev Ozne nabasane z vsem mogočim. Od helebard pa do kanarčkov in papagajev. Zrcalna slika “lastnika”! Redka izjema je soba našega Toneta Logarja – Bineta v Hutterjevem bloku. Železna postelja, vojaški radijski sprejemnik, stol in miza s kupom knjig ob njej. Zato mu tudi pravimo “sindikalist”.

To razkošje doma in v pisarnah se kmalu konča. Nismo pa sami postali skromni, ampak nas je k skromnosti nagnala naša komanda iz Slavije. Neki dan se pojavi večglava komisija iz Ozne za Slovenijo s kadrovikom Mirkom Zlatnerjem – Petrom. Sledi pregled vseh naših sob in stanovanj tako v mestu kot po okrajnih pooblaščenstvih. Na koncu pridiga o pokvarjenosti kapitalizma in osebne lastnine in o naši moralni neodpornosti. Na kakšen način se je vse to pobralo, sploh ni važno.

Vsa zadeva se konča s premestitvijo v Ljubljano nekaterih “najbolj razkošnih”. Tudi “najbolj razkošne” stvari, zlatnino, Kristal, fotoaparate, preproge, umetniške slike in drugo “premestijo” v Ljubljano. Verjetno je razkošje odvisno od položaja. Višji več, nižji pa manj! Res se pa družimo skoraj samo med seboj. Tudi naše “javke” so vedno iste: Hotel Orel, Grajska restavracija, Černejevi v Framu, njihova zidanica v Morju, Pernatovi v Morju, pa je skoraj konec.

V mestu hodimo na zabavo skoraj vsak večer med koncem dela ter zaslišanji v zaporih. Na “deželo” pa ob nedeljah. Vedno se precej “nažremo” ter s posluhom ali brez njega prepevamo, bolje, se deremo partizanske pesmi. Na deželi pa večkrat razbijamo, kar enkrat doživi Franc Pernat – Lev v Morju, ko mu sicer z njegovo pomočjo razbijemo v kuhinji vse, kar se je dalo. Ljudstvo, med njimi verjetno tudi “delovno”, v gostiščih po navadi ni preveč navdušeno nad našimi nastopi.

Posebno, kadar preprečimo plesanje boogi-woogija, plesa, vodečega nazaj v kapitalizem. Zato je treba od časa do časa koga izmed “ljudstva” povabiti na stranišče ter ga tam krepko prebutati. Potrebna je stalna budnost! Tudi z miličniki ne ravnamo nič bolje. Skrivači!

Našim revolucionarnim zabavam se večkrat pridružijo še sotovariši na okrevanju v oznovskem okrevališču Pohorski dvor. Najbolj “revolucionarna” sta Vlado Kadunec – Maks in Tonček Turnher. Tudi “kranjci”, oznovci iz Slavije, se jim ne odrečejo, kadar imajo kaj opraviti pri nas! Tako postanemo priznano oznovsko “zabavišče” tudi za naše iz Slavije. Tam na Kranjskem se namreč ne upajo preveč “sprostiti”. Ni svobode! Res ni več okupatorja, je pa Ivan Maček – Matija!

Od “Kranjcev” izvemo, da je član naše zabaviščne druščine, Egon Conradi, verjetno v notranji kadrovski obveščevalni službi pri Petru v Slaviji. No, nič hudega! Od tedaj ga pač še bolj vabimo v našo družbo. Plašnega napram nežnemu spolu pa ga prepuščamo tistim “napadalnim”. Gledamo pač, da je on najbolj “revolucionaren” med nami pri zabavah.

(Večkrat se omenja Slavija v Ljubljani. Gre za stavbo na Štefanovi, kjer je danes Ministrstvo za notranje zadeve. (le akko se počutijo danes notri?) Tam so bili nameščeni tisti najhujši zločinci, ki so tekmovali med seboj kdo bo pobil več tako imenovanih belčkov. Po pričevanju neakterih so imeli tablo na katero so risali črtice pobitih drugače mislečih ali pa še to ne. Določili so jih po njihovih zločinskih kriterijih in jih pobili kot zajce, morda tudi zgolj zaradi več zapisanih črtic)

Poglavje 3 – Sladko življenje Oznovcev, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 2.del – Leto 1946

4. ŠOLA OZNE NA CEKINOVEM GRADU

Drevored. “Kapija” v žičnati ograji. Stražar. Prepustnica. Dvorec pred nami. V ozadju v zrak štrleče drevje. Tivoli. Velika grajska vrata se odprejo in zaprejo za nami. Sprejme nas prostorna, hladna grajska veža. Dežurni oficir s seznamom. Spremlja nas po ozkih stopnicah in hodniku v male, nizke čumnate s pogradi. Sedeč na pogradu se spet počutimo kot v zaporu.

Tudi vsi drugi so nekam skrušeni in tihi. Tako je bilo vedno, ko si zamenjal zapor. Kvestura Gorica, Tribunale Gorica, Regina Coeli Rim, Tranzito Benetke, Tranzito Verona, Tribunale Rovereto, Coroneo Trst. Sedaj pa Cekinov grad, oznovska šola, osvobojena Ljubljana. Tudi večerja v mrzli jedilnici mi smrdi po arestu. Prva noč na pogradu ni nič boljša.

Zjutraj bujenje, pospravljanje sobe, umivanje v mrzli umivalnici, zajtrk in zbor. Spet se gremo “partizane”! Stojimo v vrsti, poveljnik šole kapetan Franc Plos in njegov namestnik Franc Rožman – Orlov, poslušamo dnevno “zapovjest”. Najprej dolžnosti in pravice sobnih in razrednih starešin. Nato hišni red: bujenje, umivanje, zajtrk, zbor, dopoldanska šola, kosilo, popoldanska šola, učenje, večerja, spanje.

Šolanje bo trajalo mesec dni ter se končalo z izpitom, nedelje proste za učenje, nobenega izhoda v mesto, nobenega pisanja svojcem in nobenega obiska. O zadnjem smo izvedeli že na domači Ozni, ko nismo smeli povedati nikomur, tudi svojcem ne, kam gremo. Neumnost in svinjarija! Tako ocenimo vse sporočene ukrepe za “konspiracijo”. Neumnost zato, ker vedo za šolo Ozne v Cekinovem gradu vsi Ljubljančani, svinjarija pa zaradi prekinitve stikov s svojci, kar je enako kot za “konspirativno” aretirane in zaprte.

Začnemo prvo šolsko uro. Orlov nam razdeli zvezke, katere lahko edino uporabljamo za zapiske, po končanem pouku pa jih moramo vsak dan vrniti. Nastopi prvi predavatelj in učni vodja naše šole, Hilbert Kamilo. Poznamo ga kot enega izmed slovenskih udeležencev šolanja na sovjetski policijski akademiji Djerdjinskega v Moskvi leta 1945.

Tam so šolali vodilne policijske oficirje iz vseh boljševističnih komunističnih dežel in gibanj na svetu, ki so se pripravljala za prevzem oblasti. Predaval nam bo obveščevalne predmete. Predstavi se nam tudi drugi predavatelj, starejši učitelj Počkaj. Ta nam bo predaval politične predmete, predvsem zgodovino političnih strank v stari Jugoslaviji in med vojno. Tako smo izvedeli. Gojenci smo z vseh strani Slovenije ter se več ali manj med seboj poznamo.

Iz Maribora je tudi koroški oznovec Dušan Faganeli. Oba se kot medvojna oznovca nekako neugodno počutiva med ostalimi. Vsi so sicer partizani, člani partije in oznovci, kar pa so postali kot politični kadri v kurirskih TV linijah ter pri partizanskih odredih šele po osvoboditvi. In začne se naš “zapor” po osvoboditvi s poučevanjem in izpraševanjem namesto zaslišanj.

Obveščevalna snov, ki nam jo predava Kamilo, nekajkrat pa tudi kdo drugi iz Slavije, kot Mitja Ribičič – Ciril, prav tako gojenec akademije Djerdjinskega, pravzaprav ni preveč na visokem nivoju. Vsaj za mene ne, ki sem delal že v Vosu, Odseku za notranje zadeve ONZ ter Ozni. Je bolj poimenovanje in spravljanje posameznih obveščevalnih del v “predalčke”.

Zelo zanimiva in koristna pa so politična predavanja iz zgodovine slovenskih in jugoslovanskih. To političnih strank pred in med vojno, pa tudi nekaj po vojni. Kot predvojni skojevec sem nekaj tega že poznal iz svojega delovanja in iz delovanja očeta, velik del tega pa nisem poznal in mi šele zdaj postaja jasno.

Na skojevskem poučevanju pred vojno smo spoznali le Stalinov Diamat* in Zgodovino VKP/b. To oboje je bilo naše komunistično sveto pismo. Podobno, kot kaže, razmišlja o snovi predavanj tudi Ljubljančan, nekdanji politični delavec v TV liniji, povojni oznovec Zdenko Roter. Ta se mi zdi najbolj razmišljajoč med vsemi ter najmanj “partizansko” in “boljševistično” duhovno prizadet!

Osebno pa največ razmišljam o Cirilovem predavanju, pri katerem smo spoznali vse možne sovražnike “delovnega ljudstva”. Vse te sovražnike mora Ozna obveščevalno in policijsko obdelovati ter jim končno sovražnost dokazati. Vsi tisti, ki so kjerkoli bili v inozemstvu, tudi v zavezniških vojskah ali ujetništvih, fašističnih ali nacističnih taboriščih in zaporih, v taboriščih za za bivše jugoslovaske vojni ujetnike, vsi ti so možni pa tudi verjetno tuji agenti.

Predvsem nacistična taborišča so bila pravzaprav šola za gestapovske agente, angleški agenti pa so slovenski medvojni pripadniki zavezniških vojsk, predvsem Primorci. Naravni sovražniki “ljudstva” so duhovščina, bivši politiki, kulaki in kmetje sploh, inteligenca, pa seveda starojugoslovanski oficirji. Seveda tudi vsi medvojni sodelavci okupatorjev v organizacijah ali vojnih enotah in njihovi svojci, pa svojci vseh od partizanov justificiranih. Teh domačih sovražnikov je toliko, da bi bilo enostavnejše povedati, kdo ni sovražnik. Za našo “policijsko” službo se nam torej ni treba bati.

Do smrti ne bomo obdelali vse domačih sovražnikov. Neumno smo mislili, da je z zmago nad okupatorjem sovražnika konec. Naša policijska služba se bo morala strašno širiti. Kdo pa bo sploh “v proizvodnji”, kot sedaj delu strokovno rečemo? Verjetno “sovražniki”, saj bomo na koncu ostali na eni strani le mi, policija, na drugi pa sovražniki.

Pri obveščevalnih predavanjih izvemo v glavnem za teoretičen prikaz tistega, kar smo v praksi počeli že od VOS-a naprej. Postavljanje tajne obveščevalne mreže z rezidenti (prostovoljni vodje skupine agentov ali informatorjev), z agenti (“zaverbovani” sovražniki, o katerih imamo verodostojen obremenilni material), z informatorji (prostovoljni obveščevalni sodelavci). Način zaverbovanja agentov in izbire rezidentov in informatorjev ter stikov in dela z njimi. Vloga in način dela oficirjev obveščevalno-varnostne službe (policije).

Utemeljitev neresničnih navedb obveščevalnih organov, agentov in informatorjev z izmišljeno, vendar v resnici možno “legendo”. Celostna obveščevalno policijska obdelava nasprotnika, začetna zabeležba na podlagi pismene ali ustne informacije ali na podlagi njegovih dejanj in obnašanja, obveščevalna obdelava z agenti, informatorji in z zasledovalno službo, iskanje podatkov iz njegove preteklosti, zbiranje podatkov o možnem kaznivem dejanju, zaverbovanje za agenta ali aretacija po zbranih dokazih o kaznivem dejanju, zaslišanje, dokazovanje in soočenje, prijava z dokazili na odgovoren pravodsoden organ, sodelovanju z organi obtožbe in sodstva.

Pismeni sistem zaznambe obveščevalnih sodelavcev, pismene izjave o tajnosti sodelavcev. Pismeni sistem obveščevalne in policijske obdelave. Mape in kartoteke. Numeracija vseh papirjev. Komisijsko sežiganje vseh neuporabnih papirjev. Tudi zaslišanja nam prikažejo strokovno razstavljena na posamezne dele. “Borba”” med zasliševalcem in zaslišancem je odvisna predvsem od podreditve zaslišanca zasliševalcu.

Tu pomagajo na eni strani materialna sredstva, kot so popolna osamitev od okolice in časa, vedno enak hišni red, stroga disciplina, zasliševanje ponoči, večkratno bujenje, preprečevanje spanja podnevi, povzročanje negotovosti z dolgimi presledki med zasliševanjem, zasliševanje stoje, na pritrjenem stolu ali pod lučjo, odvisnost vseh izboljšanj stanja samo od zasliševalca, nagrajevanje s cigaretami in podobno za vsako malo priznanje. Na drugi strani pa je uspeh odvisen od strategije in taktike zasliševanja, izogibanje kakršnih koli informacij zasliševancu o vzroku aretacije, ponovno pripovedovanje in pisanje življenjepisa, postopno pobijanje izjav zasliševanca z dokazi, provociranje o verjetnih dokazih, soočanje z zanesljivimi pričami, vmešavanje svojcev zaslišanca v njegovo krivdo, dokazovanje kriminalnega značaja krivde, dokazovanje moralno propadlega lika zasliševanca itd., itd.

Za “telovadne”, tudi “elektrotehnične” načine zasliševanja tudi uporabljane pri praktičnem delu nič ne povedo. Teh naj ne bi uporabljali! Na drugi strain pa pravi Lenin, ustanovitelj boljševizma, da “cilj posvečuje sredstva”. Nekaj malega izvemo tudi o drugih obveščevalnih službah, najprej seveda o “prijateljskih”, sovjetski nekdanji Čeki* ter sedanjem KGB*, tudi o sovjetski obveščevalni službi. Potem nas seznanijo z okupatorjevimi obveščevalnimi, nemškim gestapom, vojaškim Abwerom* in italijansko OVRO*. Končno izvemo tudi o sedaj “sovražnih” obveščevalcih, angloameriških Inteligence Serviceu* in OSS* ter francoskem Deuxiem biroju*.

Najbolj zanimiva so predavanja starega učitelja. Ta nam pove vse o zgodovini in delu meščanskih strank iz stare Jugoslavije, predvsem o slovenskih pred in med vojno. Izvemo vse o nastanku in razvoju slovenskih liberalnih in klerikalnih strank, tako ljudske stranke kot liberalcev, kakor tudi socialdemokratov, pa raznih združenj, kot Sokolov in Orlov in kmečkih združenj. Pa o njihovem vključevanju v vsejugoslovanske stranke JNZ*, JRZ* in druge po uvedbi diktature kralja Aleksandra in oktroirani ustavi. Pa o srbskih ljotičevcih* in hrvaških mačkovcih* slišimo. Na koncu izvemo, kako so se vse te stranke obnašale ob okupaciji države, slovenske pa še posebej ob ustanovitvi OF ter med NOB, doma in v tujini.

K sreči življenje v Cekinovem gradu ni samo učenje, je tudi zabava, predvsem taka, kot se odvija v internatih in zaporih, kjer so ljudje brez svoje želje na enem kupu. Kranjci z Zdenkom na čelu takoj organizirajo zase obiske s svojci in puncami zadaj za gradom, čemur sledimo mi, ostali. Paziti se moramo samo komandanta Plosa, ki je kakor policijski pes. Psi pa res ponoči krožijo okrog gradu, spuščeni z verig.

V spalnih prostorih se zabavamo s polivanjem vode, njenim natakanjem v slamarice ali v obuvalo. Enkrat sredi našega “poplavljanja” opozori o prihodu Plosa. Takoj zagrabimo cunje in ribarice ter začnemo čistiti lesena tla. Plos pride, si ogleda našo “legendo” ter brez pripombe odide. Drugi dan nas na jutranjem zboru v dnevni “zapovjesti” pohvali ter da za zgled ostalim sobam, ker čistimo tla tudi izven zahtev hišnega reda.

Počasi bo že zadnji teden našega šolanja. Zadnjo soboto izvemo, da gremo v nedeljo v kino, kamor nas bosta tja in nazaj vodila s skupini Orlov in Plos. Popoldan res odidemo v kino Matica. Ob temi v začetku predvajanja filma nas lep del izgine iz dvorane ter kulturno udejstvovanje raje zamenjamo za gostinsko po vseh bližnjih bifejih in gostilnah. Po koncu filma se zberemo pri izhodu dvorane ter pomešamo med naše “poslušne” gledalce. Resno “zmatrani” in pretirano glasni gremo proti Cekinovemu gradu, kjer nas Plos prešteje. Nekaterih še ni. Plos ostane na kapiji. Iz gradu pozneje slišimo razsajanje naših zapoznelcev na kapiji ter prepiranje s Plosom. Drugi dan jim je na jutranjem zboru izrečena disciplinska kazen.

Končno se naše “policijsko“ šolanje pod “zaporniškimi” pogoji zaključuje. Napovedani so izpiti. Učenje, učenje in še učenje. Nekaj nas, starih policajev, pa v glavnem vse to že ve in se ne uči. Dan izpitov. Zberemo se v učilnici. Izpitna komisija z našimi predavatelji in predsednikom Cirilom iz Slavije se usede za mizo pred nami. Vsak dobi tri vprašanja. Odgovarjamo po abecednem redu. Nekateri zelo slabo. Ko pridem na vrsto, odgovorim brez težave, le pri enem odgovoru ne zadovoljim predsednika, s katerim pride do razpravljanja. Problem v vprašanju namreč rešim tako, kot so predavatelje naučili bratje Rusi v Moskvi. Tako sem po vrstnem redu uspešnosti le drugi. Prvi je Primorec Janko Červ.

Juhuhu! Vrnitev nazaj v domačo enoto v Maribor! Konec “robijašenja”* v Cekinovem gradu! Štajerci se pred odhodom v Ljubljani še strašno napijemo! *Diamat – kratica za dialektični materializem * Čeka – prva sovjetska varnostno-obveščevalna služba z namenom preganjanja kontrarevolucije in pobijanja špekulacije. Leta 1917 jo je ustanovil Feliks Edmundovič Dzeržinski kot prvo sovjetskih organizacij tajne policije.

* KGB – osrednja sovjetska varnostno-obveščevalna služba, ki so jo ustanovili 13. marca 1954 in razpustili 6.novembra 1991. *Abwehr – nemška državna varnostna služba, ustanovljena 1.januarja 1921. * OVRA – italijanska tajna policija (Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo), ustanovljena 1927. * SIS - Secret Intelligence Service, britanska obveščevalna služba. Znana tudi pod imenom MI6 ali samo Secret Service. MI6 pomeni Military Intelligence, oddelek 6. * OSS – Office of Strategic Services, 1942 – 1945 obveščevalna služba ZDA in predhodnik CIA.
* Deuxieme Bureau – Pred 2. Svetovno vojno je imela francoska obveščevalna služba dva tradicionalna oddelka: Premier Bureau, ki je obveščal generalni štab o stanju francoskih in zavezniških sil, ter Deuxieme Bureau (vojaška kontraobveščevalna služba).
* JNS – Jugoslovanska nacionalna stranka
* JRZ – Jugoslavenska radikalna zajednica
* Ljotičevci- Leta 1941 je Dimitrije Ljotić organiziral svoje pristaše v srbski prostovoljni korpus. Ljotić je umrl pri avtomobilski nesreči tik pred koncem 2. Svetovne vojni.
* Mačkovci – imenovani po Vladku Mačku, ki je bil vodja Hrvaške kmečke stranke.
* robijašenje – najhujša prostostna kazen v predvojni Jugoslaviji

Poglavje 4 – Šola Ozne na Cekinovem gradu, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 2.del – Leto 1946

8. NAŠ NOTRANJI MINISTER IVAN MAČEK

Potem, ko je vrhovni jugoslovanski oznovec Aleksander Ranković – Marko postal notranji minister, postane 4. marca 1946 notranji minister še naš glavni načelnik Ozne, Ivan Maček – Matija. Nove ustave so sprejete. Nove vlade so imenovane. Pričakujemo lahko še novo organizacijo obveščevalno-varnostne službe. Do sedaj namreč Ozna kot pravzaprav jugoslovanska politična policija ni spadala pod notranje ministrstvo.

Že od njene ustanovitve 13. maja 1944 je spadala pod poverjeništvo za narodno obrambo DFJ*. Ministrstvo za notranje zadeve, tako državno kot republiško, je obsegalo le javno varnost z narodno milico, kriminalistično službo ter drugimi notranjimi zadevami. Ozna je imela na državni ravni Ozno za Jugoslavijo z Rankovićem kot načelnikom, na slovenski republiški ravni pa Ozno za Slovenijo z načelnikom Mačkom. Sedaj sta postala oba ministra za notranje zadeve ter upravljata tako z državo kot javno varnostjo. Seveda je prvi član politbiroja KPJ, drugi pa KPS ter tako med Vosom in Ozno razen jugoslovanstva ni nobene razlike.

Razmišljam, pod koliko oblikami in nazivi sem pravzaprav bil do danes policaj. Samo v Sloveniji je bila že leta 1941 ustanovljena VOS OF z Zdenko Kidričevo – Marjeto* na čelu, podrejena direktno Komunistični partiji – CK KPS. Ta VOS v Ljubljani je imela obveščevalni, varnostni in zasledovalni sektor, pa še specialno obveščevalno službo. V letih 1942 in 1943 se je VOS s pokrajinskimi in okrožnimi komisijami razširila postopoma preko Dolenjske, Notranjske, Gorenjske, Primorske, Štajerske in Koroške na vso Slovenijo.

Enote varnostnikov pri okrožnih komisijah so se leta 1943 združile v bataljone Vos. Na zasedanju Snosa v Črnomlja februarja 1944. leta je bila VOS kot organizacija s posebnimi pooblastili, podrejena direktno CK KPS, ukinjena. Organizirano je bilo Poverjeništvo za notranje zadeve pri Predsedstvu Snosa s pokrajinskimi in okrožnimi izpostavimi. Na drugi strani pa je bila iz bataljonov VOS organizirana VDV – Vojska državne varnosti z bataljoni in tremi brigadami na Dolenjskem in Notranjskem, Primorskem in Gorenjskem ter nazadnje še na Štajerskem s Koroško.

Poverjeništvo z okrožnimi izpostavami je obsegalo tako dosedanjo obveščevalno službo narodno zaščito ter vse ostale posle notranjih zadev. Ta ljudski oblasti in ne več partiji podrejena oblika policije v Sloveniji, svojstvena za nas, je bila zelo kratkotrajna. Od uradne ustanovitve februarja 1944. leta pa do nekje prej, nekje pozneje ustanovljene nove centralizirane jugoslovanske OZNE avgusta 1944. leta. Do takrat se je namreč v vseh jugoslovanskih pokrajinah ustanovila Ozna z Ozno za Slovenijo na osvobojenem ozemlju na Stražnem vrhu nad Črnomljem, tudi bazo 24 imenovano, z Ivanom Mačkom – Matijo na čelu, ter pokrajinske ali korpusne Ozne za Primorsko in Gorenjsko, za Dolenjsko ter Štajersko s Koroško.

Na terenu so delovala okrožna pooblaščenstva Ozne, najkasneje in nepopolno organizirana na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. VDV pa se je preimenovala v NO – narodno obrambo Knoja s slovensko divizijo NO in tremi brigadami po pokrajinah. V Sloveniji so pokrajinske Ozne Imele tudi svoje oficirje v korpusih, divizijah, brigadah in odredih NOVB in POS. Tako je bilo do osvoboditve. Tedaj so bile pokrajinske Ozne ukinjene, notranja organizacija pa se je dopolnila tako v republiški kot v okrožnih in nemških Oznah.

Slovenska Ozna v vojaških enotah pa je bila z ukinitvijo slovenskih vojaških enot prav tako ukinjena. Njeno delo je prevzela vojaška KOS – kontra obaveštajna služba, že obstoječa v jugoslovanski vojski JA. Slovenska divizija NO Knoja je še nekaj časa obstojala ter je opravljala tudi graničarsko službo. No, sedaj smo se znašli oznovci v notranjem ministrstvu in čakamo na bodočo usodo. Mogoče bomo na koncu spadali kar pod Ruse!

*Zdenka Kidrič – Marjeta – (1909 – 2008) vodila je morilsko Varnostno – obveščevalno službo (zloglasni VOS), ki je na Kardeljev ukaz z dne 17.11.1941 začela povprek pobijati Slovence, resnične ali namišljene nasprotnike revolucije.

Poglavje 8 – Naš notranji minister Ivan Maček, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 2.del – Leto 1946

16. “INŠTRUKTORJI” IZ BEOGRADA

Načelnik nam pove, da naj pričakujemo v teh dneh prihod dveh sotovarišev udbovcev iz Beograda. Pošilja ju zvezna Udba kot inštruktorja v mariborsko okrožje, tako kot so poslani inštruktorji tudi v vsa ostala okrožja. Inštruktorja sta v rangu načelnika okrožja ter ju moramo tako tudi upoštevati. V vsem moramo sodelovati z njima ter pred njima nič skrivati. Ves arhiv in sprotna obveščevalna poročila so jima na razpolago. Lahko se vmešata v vsako zadevo in dajeta nasvete pa tudi naloge in sodelujeta pri delu.

Lahko si organizirata tudi svojo mrežo ter opravljata posebne naloge, v kar se mi ne smemo mešati. Skratka, dva načelnika nad načelnikom, kot smo obvestilo po domače razumeli. Nekam kislih obrazov sprejmemo novice. V ožjem krogu se o teh “inštruktorjih” pogovorimo. Izgleda, da nam južni udbovski bratje kljub slovenskemu partizanstvu in komunizmu ne zaupajo. O tem smo izvedeli že prejšnje leto ob izseljevanju Švabov. Pravili so, da smo bili tik na tem, da ukinejo Ozno za Slovenijo, vse slovenske pa zamenjajo z “bratskimi”. Torej nekaj takega, kot se je zgodilo s slovensko partizansko vojsko!

Tako razpoloženi tudi sprejmemo oba prišleka z juga. Nekateri naši pa so navdušeni. Prideta v uniformah, major Stipe Bilan, Bosanec, invalid brez roke, ter podpolkovnik Luka, Črnogorec. No, sta pa kar “fajn fanta”, ne domišljava, nič vzvišena ampak tovariška. Tudi v okviru naše ožje pivske bande se ob sprejemu kar dobro prilagodita in obnašata. Res pa smo manj “revolucionarni” kot sicer. Upoštevamo načelnikov opozorilo o “dobrem slovenskem vedenju”.

Na vse se navadiš. Tudi na inštruktorja. In naše udbovsko delovanje in življenje gre dalje. Strokovno nam res ne moreta preveč pomagati, ker je politična obveščevalna služba na jugu mlajša od slovenske. Tudi štajerskega terena z najvažnejšim prehodom vseh vrst obveščevalcev in protikomunističnih bojevnikov v obe smeri za vso državo še ne poznata. Prav za to se še posebej zanimata ter na tem delata. Obveščevalni kanali preko Štajerske na jug države ter kanali z juga države v Avstrijo. V njuno delo se ne vmešavamo, onadva pa hočeta vedeti za vse naše. Drvita naokrog po mestu in po vsem okrožju. Posebno Stipe, ki kljub manjkajoči roki šofira kot norec.

Oba si zelo želita tudi oseben stik z nami, Štajerci. Pa ju vabimo v našo družbo, tako samci kot tisti z družinami. Stipe se kot Bosanec zelo zbliža z Markom Marionom – Canotom, ki ima ženo Bosanko. Neko nedeljo nas vse skupaj povabi Mirko Golec v svoje stanovanje. Hudiča! Ta si je pa znal “zrihtati”! Vila s parkom! Vrtna zabava na zeleni travi, kot vidiš v angleških filmih. Norčujemo se iz Mirkotovega “mehkužnega meščanstva”. Potrebno “revolucionarnost” dokaževa skupaj z Egonom z vrtno zalivalno cevjo. Lepo zalijeva zeleno trato z vsemi domačimi in gosti vred!

Poglavje 16 – “Inštruktorji” iz Beograda, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 2.del – Leto 1946

18. LIKVIDACIJA BEOGRAJSKEGA MASONA MIHAJLOVIĆA

Naša inštruktorja nam posredujeta vest iz Udbe za Jugoslavijo. Preko Maribora bo skušal prekoračiti mejo v Avstrijo starojugoslovanski diplomat Mihajlović z ženo. Potuje po kanalu, v katerem ima Udba agenta. Njegova aretacija mora navzven izgledati kot slučajna. Z njim potujočega vodnika ne smemo aretirati. V Maribor bo prišel neznano kako, nato pa potoval preko Sv. Lenarta v Šentilj z rednim avtobusom. Aretirati ga moramo med potjo. Čas je približno znan.

Tako, vse je jasno! Načelnik me zadolži za izvedbo aretacije. Odpeljem se v Sv. Lenart in poiščem Jožeta Logarja – Božota na našem “protibandnem centru”, kot temu pravimo. Dogovoriva se za izvajanje kontrole vseh potnikov v avtobusih na avtobusnem postajališču ob prihodu v Sv. Lenart.

Tako tudi izvajamo nekaj dni. Končno ob kontroli že po izgledu ugotovimo, kdo sta Mihajlović in njegova žena. To ugotovimo še po papirjih. Nekaj potnikov z njim in ženo vred zadržimo, druge pa pustimo potovati naprej. Medtem ko ostale potnike na izpostavi še enkrat kontroliramo in zaslišujemo, Mihajlovića z ženo osamimo v drugo pisarno. Zelo sta preplašena. Oba sta stara, lepo oblečena, ona je morala biti lepotica. Spravimo ju v avto in zapeljemo v zapore v Slovenski ulici. Te zapore imamo namreč za “posebne” aretirance, ki jih tam tudi zaslišujemo.

Obvestim načelnika in Stipeta o akciji in aretirancih. Naj izvršim začetno zaslišanje. Stražar mi pripelje najprej njega. Noče odgovarjati. Kot framason odgovarja samo šefu naše službe. Naj bo, ker imamo nalog, naj z njima dobro ravnamo! Predstavim se kot namestnik načelnika štajerske Udbe. Pristane na zaslišanje. Brez slepomišenja pove, da sta z ženo hotela v Avstrijo, nato pa v Anglijo, kjer ima prijatelje ter deponiranih 1000 funtov. Zakaj?

Zato, ker je imel kot starojugoslovanski diplomat, nazadnje veleposlanik v Grčiji, težave po osvoboditvi. Kljub temu, da med vojno ni sodeloval niti z Nedićevo oblastjo ali samimi Nemci, niti ni aktivno sodeloval s četniki in Mihajlovićem. Je pa, seveda nekomunistično nacionalno usmerjen. Tako kot vsi masoni. Je član nekdanje velike Aleksandrove masonske lože. Njegova žena je znana operna primadona v Beogradu. Kako je dobil zvezo za nameravan prestop meje? Preko starih zvez v Beogradu. Kaj bo z njim in njegovo ženo?

Nič nista zakrivila, razen nameravanega prestopa državne meje. Naj vprašam v Beograd. Povem mu, da bo zaslišan od višjega oficirja iz Beograda. Tam bodo tudi odločili, kaj bo z njim. Prosi, naj pozdravim ženo. Obljubim. Zaslišim še ženo. Pove isto. Izrečem ji moževe pozdrave. Kot on, me tudi ona prosi, da ga pozdravim.

Kot je običaj v tem zaporu v Slovenski, pa še posebej nalog “inštruktorjev” za oba aretiranca, ne vpišemo njunih imen v zaporniške knjige. Naročim še lepo ravnanje z njima, ker spadata oba v tisto skupino, kjer samo z lepim ravnanjem kaj izveš! Naslednje dni ju zaslišujejo načelnik, pa seveda Stipe in Luka, naša “inštruktorja” iz Beograda. Zadeva je pravzaprav njihova, beograjska. Mi se vanje ne vtikamo več.

Osebno samo oba pogledam, ko se zaradi drugih zaslišanj nahajam na Slovenski. Preplašena sta in reveža! Za razmišljanje je njegova navedba o stanju v beograjskih zaporih, kjer je bil kratek čas. Pravi, da so naši zapori proti beograjskim kot hotel. Kako le mora biti tam doli, saj je preiskovalni zapor v Slovenski eden najslabših? Zakonca, predvsem njega, še naprej zaslišujeta Stipe in Luka. Kot kaže, jih najbolj zanima tisto o framasonih v Beogradu. Pa je tudi tega konec. Mislil sem, da ju bomo poslali v Beograd ali pa izpustili, a je njuna usoda čisto drugačna, zame nepričakovana.

Iz Beograda pride nalog za njuno likvidacijo. Načelnik določi Tineta Štorgla, ki sam dobro šofira, in Francija Razdevška, ki pozna kot komisar v enoti Lackovega odreda teren na Kozjaku. Zgodi naj se drugi dan ponoči prav tam. Izgleda, da nikoli ne bom dober boljševik, še manj pa dober boljševiški policaj! Nalog za likvidacijo smatram za nepravičen in zasmilita se mi. Drugi dan proti večeru grem v zapor na Slovensko, nesem jima nekaj jaboljk, dam ju skupaj v celico. Povem jima, da ju bodo ponoči odpeljali na mejo in tam izpustili. Drugega ne morem nič! Le v kaj sem se zapletel s to boljševistično Udbo?

Tine mi pride poročat po izvršeni likvidaciji. Ves čas je Mihajlović tolažil na smrt prestrašeno ženo, da ju peljejo na mejo, kjer ju bodo izpustili. Tine je po njegovem obnašanju sodil, da on sam tega ni verjel. Na kraju, ki ga je izbral Franci, so izstopili iz avta, ju odvedli v grmovje, tam ustrelili v tilnik, da sta bila takoj mrtva, nato pa z v prtljažniku skritimi lopatami zagrebli. Ko sta se že vračala z avtom, se je Franci nekaj spomnil in se hotel vrniti. Nič ni oba pogledal, če imata uporabno zlato zobovje.

Tako sta končala beograjski framason Mihajlović in njegova žena, operna primadona. Poglavje 18 – Likvidacija beograjskega masona Mihajlovića, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 2.del – Leto 1946
Opomba: framason = prostozidar

Zaključek

Iz vseh teh zapisov je precej jasno delovanje Ozne, Udbe in kasnejše SDV. Glede na dejstvo, da nam že desetletja vladajo ljudje, ki so izšli iz zločinskega sistema, ki ni dopuščal razmišljanja s svojo glavo, lahko razumemo današnjo situacijo Slovenije, v kateri se je znašla ne zaradi svetovne krize, na zaradi pridnih rok ljudi, pač pa zaradi zgolj zaradi načina razmišljanja in delovanja naših oblastnikov prej in zdaj. Stara miselnost vključuje še vedno negativno kdrovsko selekcijo od zgoraj navzdol po hierarhični udbopartisjko mafijski lestvici. V tem so mojstri svojega posla in vedno znova nastavljajo nove limanice za naivne, saj ko so stari udbovci razkrinkani, nastavijo tiste že prej usposobljena a ne toliko vidne.

Ti zapisi Zdenka Zavadlava niso le prikaz neke polpretekle zgodovine, pač pa so še kako živ dokaz in potrditev, da so udbovci še vedno med nami, da zasedajo najboljše in najbolje plačane položaje v državi, on in njihovi otroci, sorodniki, prijatelji znanci, da neizmerno bogatijo na račun naroda in so za svoja početja še nagrajeni.

Ko bodo ti ljudje (naj omenim samo nekatere najvidnejše: Kučan, Bavčar, Janša, Türk, Rupel, Borut Pahor in njihova tovarišija iz vseh “kotov”, kamor so se skozi leta zavlekli) pripeljani pred sodišča in bodo odgovarjali za svoja dejanja, s katerimi pripomorejo k genocidu nad slovenskim narodom, kar je nadaljevanje Hitlerjevega dela, bomo v Sloveniji začeli novo poglavje.

Izbrala in pripravila: Anja Novak, 30.sept – 4.okt 2010

Vir: - Zdenko Zavadlav: Križarji, Matjaževa vojska na Slovenskem - Po dnevniških zapiskih mariborskega oznovca leta 1946, Založba Horvat MgM Ljubljana 1994

- Zdenko Zavadlav: Pozna spoved – Iz dnevnika slovenskega oznovca, Mohorjeva založba Celovec 2010
- Zdenko Zavadlav: Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del: Leto 1945

- http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=forum&op=viewtopic&topic_id=13778&forum=4

 

 

Komentarjev 

 
#1 webpage 02:57 28-11-2021
This paragraph is genuinely a fastidious one it helps neww net visitors, who are wishing
for blogging.
webpage: https://wiki.cepheid.org/index.php/%C3%86%C5%A0%E2%80%A2%C3%A7%C2%A8%C2%BF_N43_-_%C3%A3%E2%80%9A%C2%B5%C3%A3%C6%92_%C3%A3%C2%B8%C3%A3%C2%AE%C3%A6%E2%80%B0%E2%80%B9%C3%A7%C2%B4%E2%84%A2%C3%A3%E2%82%AC%C3%A7%C2%A7%C3%A3%C2%AE%C3%A6%C2%AD%C2%BB%C3%A3%E2%80%9A%E2%80%9C%C3%A3_%C3%A5%E2%80%A6%C6%92%C3%A5%C2%A6%C2%BB

So by enjoying slots online and those which have some form a true ability bonus games hooked
up to them then you'll achieve firsthand experience at
playing of these forms of bonus games and bonus options and might be much more experienced while
you determine to play those slots for real cash in regard
to taking part in off those bonus games. Well, these are a number of tricks to play on line casino slot games.
Playtech - Once we have a look at in style slots with Progressive Jackpot Networks,
Playtech’s MARVEL community have to be amongst one of the best on supply.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 218 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?