Izpoved OZNOVCA I.del

Nedavno tega sem (sama ne vem kako in kdo je ob tem vodil!) našla ime Zdenko Zavadlav in njegove knjige. Z zanimanjem sem se zakopala v prvo, z naslovom Križarji, Matjaževa vojska na Slovenskem. Po prebrani knjigi sem iskala še kakšno, in odkrila, da je letos (predstavitev knjige je bila 10. marca 2010 v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani) izšla tudi knjiga z naslovom Pozna spoved – iz dnevnika slovenskega oznovca (ki je sicer zbirka dveh, ki sta v preteklosti izšli v dveh ločenih knjigah, le da v tej novejši manjka nekaj poglavij), o kateri v medijih nisem zasledila opazne odmevnosti (?!).

Kdo je bil Zdenko Zavadlav?

Bil je eden redkih Oznovcev, ki je priznal , da je povojne poboje v Sloveniji izvajala slovenska OZNA in ne jugoslovanska, kot so trdili, in da sta ukaze za to potrjevala neposredno Ivan Maček in Mitja Ribičič. Kot je znano, je bila preiskava zoper Mitjo Ribičiča preprečena. Znano je tudi, da je njegov sin (Ciril Ribičič, prof.dr., redni profesor na PF v Ljubljani) podpredsednik Ustavnega sodišča RS in ustavni sodnik. Njegovo ime je tudi podpisano z dosjejem UDBA oz. SDV, s šifro 0055000 – 00000, ki po šifrantu pomeni nekdanji (opuščeni) redni sodelavec SDV.

Vendar kot je iz zapisov in prakse poznano, velja rek “Enkrat udbovec, za vedno udbovec!” Dejstvo in boleča resnica je, da je ta človek (Ciril Ribičič) še vedno na položaju sodnega organa, še iz časov svojega služenja zločinski organizaciji UDBI oz. SDV. Razlogi za preprečeno preiskavo so popolnoma znani in jasni, ljudje, ki bi preiskavo morali speljati, že leta čakajo, da se Mitja Ribičič poslovi od življenja. Tako bi se jim odvalil eden od kamnov s srca…Soditi bi morali tudi njim!

O tem preprečevenju preiskave vseh dosedanjih tožilcev bomo v nadaljevanju obvestili mednarodno sodišče v Haagu, kajti nezaslišano je, da tožilci hlinijo žalost vsakokrat, ko odprejo (zaradi preusmerjanja pozornosti) kakšno izmed množičnih morišč, namesto da bi opravili svoj posel pregona zločincev, identifikacijo umorjenih in druge postopke kot to narekuje stroka.

Zdenko Zavadlav ima v dosjeju UDBA oz. SDV dve šifri, in sicer šifro nekdanjega (opuščenega) rednega sodelavca (0055000 – 00000) in neznano šifro (0002441 – 00000).

V knjigi (1.del) so zbrani zapisi iz povojnega obdobja (leto 1945). Kratka poglavja, ki govorijo o dneh neposredno po osvoboditvi, o obveščevalni mreži, veseljačenjih, zaporih in taboriščih, sodiščih, zasliševanjih, obisku Tita, KOS-u, selitvah, razočaranjih, volitvah, moriščih,…Njegovo izražanje je preprosto in neposredno, vsakomur razumljivo. Dogodki so takšni kakršni so pač bili.

Nekaj si jih preberite v naslednjih zapisih:

Odhodnica, ki so mi jo priredili v osvobojenih Renčah, na pragu Gorice, je bila v slogu Divjega zahoda. Vedejevci s Carjem na čelu so v karjolah pripeljali pršute in sod vina. Oni pa obveščevalci, domači aktivisti, mladinke in drugi, vsi smo se zbrali v bližnjih Žigonih. Žrtje, ples, zabava s streljanjem v vinske sode ter iskanjem in metanjem odprtih ročnih granat med noge plesalcev. V tem je posebej uspešno nastopal vedejevec “Srb”.

Odlomek iz poglavja 1: Kako sem prišel na Štajersko, stran 5, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945)

Spet sem Štajerec! Čudovit sprejem! Pri kosilu sem lahko izbiral med svinjsko in telečjo pečenko, med belim in črnim, sladkim in kislim vinom ter med nemškimi, avstrijskimi in hrvaškimi cigaretami! Blesk Vipavske doline na Pohorju!

Odlomek iz poglavja 1: Kako sem prišel na Štajersko, stran 9, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945)

11. SODIŠČA IN OZNA

V naših preiskovalnih zaporih na sodišču ali v Slovenski ulici po opravljenih zaslišanjih odločimo, kaj z zapornikom. Možnosti je več. V nemaloštevilnih primerih je zapornik izpuščen. To so večinoma aretiranci, privedeni od političnih forumov ali vojske brez kakršnegakoli obremenilnega materiala, samo na podlagi ustne obremenitve. Druga možnost je, da zapornika odvedemo v taborišče Šterntal ali Hrastovec, ker ugotovimo njegovo pripadnost Kulturbundu, od katerega imamo v Mariboru popolne originalne sezname, ali pa funkcionarstvo v štajerskem Heimatbundu, nacionalistični stranki (t.i. parteigenossovci), ali pa švabsko narodnost: “Volksdeutch”. Teh je kar precej.

Če pa je pri zaporniku ugotovljena konkretna krivda za aktivno sodelovanje z okupatorjem ali v nacističnem aparatu, v nacistični stranki ali štajerskem Heimatbundu, tudi v oboroženih štajerskih enotah (Wermannschaftu), sodelovanju z nemško policijo, gestapom, izdajanje Nemcem ali preganjanje naših ljudi in podobno, pa zapornika izročimo z zapisniki o zaslišanju in zaslišanju prič ter z obstoječim obremenilnim materialom pristojnim teritorialnim vojaškim sodiščem. Zaradi obilice zapornikov uradujejo sodišča neprestano. Zelo redko oprostijo, v glavnem pa obsojajo na časovne, nekatere, bolj redke, tudi na najtežje kazni.

Za zapornika, kateremu smo dokazali krivdo in jo je tudi sam priznal, pa obstaja še ena možnost. Če obveščevalno obdeluje okolico, s katero lahko zapornik kontaktira, ga, potem ko podpiše posebno izjavo, pridobimo za našega agenta. Potem ga izpustimo, še prej pa mu določimo oznovca, ki bo z njim kontaktiral. Vsak tak primer mora odobriti nadrejeni šef.

Medtem ko zaslišujemo vsi, pa sestavo dokončnega zaslišanja, izbiro obremenilnega materiala, izbiro izjav obremenilnih prič in predajo vsega tega prek tožilstva, ki obdolženega toži, opravi v tan amen posebej ustanovljena naša, oznovska pravosodna služba. V njej sta Martin iz Prekmurja in Drago iz Slovenskih goric. Ta služba je pravzaprav vez med operativci – zasliševalci ter sodiščem in tožilstvom.

Kako je Martin prišel k nam, ne vem, saj je vendar bil, po začetnem delovanju, ves čas vojni zabit nekje v Prekmurju in je postal aktiven šele potem. Tudi sicer je sodelovanju z njim težavno, ker je zelo važen in nam vedno soli pamet. Na načelnikovo, Rafaelovo pobudo naša zaslišanja ne veljajo pred sodišči za dokončna, ampak vse obdolžene še enkrat zasliši nekakšen preiskovalni sodnik. Vendar traja to prav malo časa, ker se je po informacijah neznano koga iz Maribora vmešala Ozna za Slovenijo.

Rafael jih je zato kar precej slišal, češ, da se gre nekakšno zahodno lažno demokracijo. Naša oznovska zaslišanja so poslej za sodišča dokončna in so podlaga za ovadbo tožilstvu, to sestavi naša pravosodna služba. Poslej tudi Ozna vedno prisostvuje procesom in sodbam. Sodišča imajo na razpolago bivšo mariborsko kaznilnico za Dravo, ki je pod upravo sodišč, prav tako pa taborišče v Bresternici, ki je preostanek nekega nemškega taborišča. Po obsodbi odvedejo obsojence tja, potem niso več v naši pristojnosti.

Poglavje 11 – Sodišča in Ozna, stran 35 – 36, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945)

Zasliševanje je zelo naporna zadeva, predvsem pri dokazovanju krivde. V ta namen se pri tistih, ki smo jih aretirali mi, poslužujemo seznamov dodanega obremenilnega materiala, tudi soočenj z zaporniki in pričami. Pri nekaterih nimamo razen v nekaj besedah navedene navidezne krivde ničesar. Sproti pa ugotavljam, da velik del zaslišancev sploh ni ničesar krivih. Toda te moje ugotovitve ne naletijo na simpatije pri nadrejenih. Očitajo mi nesposobnost in preveliko prizanesljivost. Vendar kljub vsej samokritiki ne morem razumeti, kako nekateri moji oznovski kolegi lahko vidijo v vseh zapornikih krive, in to same agente levo in desno.

Odlomek iz poglavja 13 – Zasliševanja, stran 40, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945)

Tito obiskuje, izgleda, nekatere objekte v mestu. Obiskal je že vojno bolnico, tovarno letalskih delov in kaznilnico, kjer je bil pred vojno zaprt. Popoldan se bo sestal z maršalom Tolbuhinom, komandantom ukrajinske fronte, z njegovimi generali, zraven pa tudi sovjetski veleposlanik pri nas, Sadčikov. Za vse te so naši oznovci na hitro izpraznili primerne vile tam proti Kamnici, v katerih je možno zavarovanje in ki imajo dovolj razkošno opremo. Njihove lastnike in stanovalce pa so “prepričali”, da so vile zapustili ter se nastanili pri znancih in sorodnikih.

Poleg pridobitve teh vil smo oznovci zadolženi še za zavarovanje in organiziranje slavnostne večerje v hotelu Orel. Poskrbeti moramo za celotno notranjo organizacijo, tako strežbe in kuhinje kot zavarovanje. Načelnik, ki se je spet pojavil v Gozdarski šoli, zadolži mene za zavarovanje restavracije, Bogdana pa za zavarovanje kuhinje. Načelnik tudi pove, da je Tolbuhin s spremstvom in sovjetskim veleposlanikom že prišel v mesto in da je obiskal našega maršala v njegovi vili.

V Orlu poskrbimo za izpraznitev celotnega objekta in odstranitev neprimernega osebja. Pomožno osebje nadomestimo z našimi oznovskimi administratorkami in šifrantkami, kuhinjo in strežbo pa prevzame maršalovo spremstvo.

Odlomek iz poglavja 16 – Sestanek Tito - Tolbuhin, stran 49, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945)


Potem se začne nastop “ljudskih umetnikov”. Igranje na balalajke in male harmonike, petje, plesanje, skakanje, kaj takega še nisem videl nikoli. Tolbuhin se samo smeji, tako da se mu vse tiste brade tresejo do vratu. Nikoli si nisem predstavljal, kakšni so in kako se zabavajo visoki komunistični bojevniki. Vse skupaj je bolj podobno kakšni gostiji naših prednikov, starih Slovanov, o katerih so nas v šoli učili pri zgodovini* (Opomba*: učili pa so jih seveda napačno).

Pozno, šele pozno je srečanja in zabave konec. Restavracija hotela Orel se izprazni.
Odlomek iz poglavja 16 – Sestanek Tito - Tolbuhin, stran 50, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945)

Že pri predstavljanju sta oficirja nama pokazala, da naju imata za manjvredna. Ko pa je Rafael izrekel zahtevo Ozne, naj se KOS oziroma vojska ne vmešava v preiskave, zapiranje, sojenje in tudi streljanje civilnih oseb, ker imamo to na Štajerskem že urejeno, sva doživela strahoten napad “jugoslovanskega brata”. Slišala sva, da so nas osvobodili pravzaprav oni, da smo Slovenci le nekakšni “Švabi” in “skrivači”, ki da moramo biti njim, “bratom”, hvaležni!

Rafael mi je preroško “položil na dušo” svoje mnenje, das mo Slovenci kljub majhnosti prenesli vse, od Obrov pa do Nemcev, zdržati pa moramo tudi “Jugoslovane”, čeprav bo to verjetno najtežje! Druge izbire zaenkrat nimamo.

Odlomek iz poglavja 18 – Nadoblast KOS-a, stran 54, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945

Delavci, kih je podpiral celo med štrajkom v stari Jugoslaviji in ščitil pred nacisti, protestirajo tudi pismeno, a zaman. Kaže, da ne gre več za pravico, kot nekoč v partizanih, ampak za oblast in denar. Namen posvečuje sredstva, je rekel že Lenin.

Odlomek iz poglavja 22 – Hutter in zaplemba, stran 65, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945

30. TRANSPORTI

Na Pohorju smo nocoj spet streljali! Temu pravimo transport! Le kje so tiste direktive na Primorskem iz preteklih let, ki so nam naročale, naj vse obtožene izročamo področnim vojaškim sodiščem? Ali se res, čeprav smo vosovski in oznovski obveščevalci, ne moremo ločiti od tistih Vosovih streljanj iz preteklih vojnih let? Saj je vojni že končana!
Čeprav sem nekdanji skojevec, ne razumem ničesar več. Le kaj in v čigavem imenu počnejo to z ljudmi in z nami? In prav nas, predvojne skojevce, izkoriščajo za to umazano, rabeljsko početje!

Seznam predlaganih za usmrtitev so prišli potrjeni iz ljubljanske Slavije, kot je to vpeljano. Tiste iz sodnih zaporov smo predlagali mi, tiste iz Šterntala pa komisija iz Slavije. Moramo hiteti, kajti vse takšno delo je treba opraviti pred sprejetjem ustave in ukinitvijo taborišč. Zadolžen sem za dogovor s Knojem o izvedbi operacije, Božo pa za določitev kraja ustrelitve. Knojevci iz mariborske brigade so šli na podlagi navodil, ki sem jih dobil od za to odgovornega pomočnika komisarja, izkopavat jame na izbrano mesto tam nekje na desni sredi poti na Pohorje, med Hočami in Mariborsko kočo.

Ustrelitve bodo zvečer. Naložena mi je skrb za transport za ustrelitev tistih, ki so za to namenjeni iz Šterntala. Malo se bojim, ker vem, da tam razsaja tifus. Zvečer se odpravimo tja s kamioni. Opremljeni smo s plašči in zaščitnimi maskami. Ob dogovorjeni uri se bomo srečali pred sodnimi zapori in tam nas bo čakal knojevski vodič za določen kraj. Odgovarjam za transport, kot smo se dogovorili, in za organiziranje likvidacije.

Taborišče Šterntal. Upravnik in zdravnik, k sreči moj prijatelj Banjži iz Šoštanja, nočeta predati zahtevanih in to zaradi tifusa. Pojasnim jima, da bodo tako in tako ustreljeni. Popustita. S knojevci naložimo na dva kamiona kakih šestdeset ljudi po seznamu. V glavnem so to Nemci in nekaj Štajercev. Kamioni, zvezanje rok z žico, knojevsko stražarsko spremstvo.

V Mariboru se ustavimo pred sodnimi zapori. Tam že nalagajo na kamione tiste iz zaporov. Vsi so zvezani z žico in ležijo na dnu kamionov. Prevzamem transport. Zraven sta še Božo in Tine ter seveda še oficirji brigade mariborskega Knoja. Na kamionih imamo akumulatorje s svetilkami in neogibne pletenke s konjakom. Za varnost in moralo! Peljemo se proti Hočam, potem zavijemo na Pohorje.

Nisem jezen na nobenega od tistih, ki bodo ustreljeni. Res sem v boju nekdaj streljal, vendar le na meni nepoznane nasprotnike. Kje so bili oziroma kaj so zakrivili tile, za današnjo ustrelitev, ne vem. Knojevski oficirji in nekateri oznovci tudi razmišljajo tako! Dolžnost? K sreči ni zraven Puklastega Mihe, ki tako rad strelja! Zato se vsi skupaj toliko bolj napajamo s konjakom!

Vzpenjamo se proti Pohorju. Tam nekje na polovici poti proti Mariborski koči zavijemo na desno. Pristanemo v temi, na nekakšni stranski cesti. Knojevska straža nas že čaka. Do izkopanega grobišča je treba iti peš. Knojevci razsvetlijo pot z akumulatorskimi svetilkami, nato kar pomečejo zapornike s kamionov in nato marš proti izkopanemu grobu. Knojevski borci so vsi maščevalno nastrojeni, kajti Nemci so jim bili postrelili svojce in požgali domove. Zapornike prisilijo, da pojejo “Deutschland, Deutschland über alles!”

Strahoten prizor. Pot pod pohorskimi smrekami, razsvetljena z reflektorji, in besni knojevci s pojočimi zaporniki. Ali je res to tisto, za kar smo se borili? Pridemo pred jamo. Slačenje zapornikov, da jih ne bi bilo mogoče identificirati. Ko se slačijo, jim odvežejo roke, nato pa jih spet zavežejo. Presune me, ko vidim še mladoletno hčerko nemškega funkcionarja. Čeprav se je v Šterntalu izčrpala, ima še zmeraj čudovito lepo telo.

Goli sedijo na tleh. Naenkrat nekdo plane proti gozdu v temo. Oficir Knoja se požene za njim. Vsi knojevci in oznovci začnejo streljati. Krogle nam žvižgajo nad glavami. Vržem se po tleh. Oficir Knoja, zadet od krogel, nam vsem na očeh pade ob izkopanem grobu. Zapornik pa izgine v temi gozda. Mrtvega oficirja odnesejo do kamionov. Knojevci besnijo. Zapornikom, sedečim na tleh, prestrelijo noge. Ubogo nemško dekle!

Nato da knojevski oficir, v dogovoru z nami, oznovci, povelje za streljanje. Po pet jih vlačijo pred jamo in od obeh strani postrelijo z lahkimi strojnicami, da padejo žrtve v jamo. Med zaporniki pa poznam Slovenca, gestapovskega raztrganca, ki je povzročil smrt mnogih partizanov in aktivistov. Tudi sam sem ga zasliševal. Pravzaprav je bil revež, pohorski kočar, ki so ga zaradi družine in drugih okoliščin prisilili k sodelovanju.

Nagovori me in zaprosi, naj ga sam ustrelim. Boji se, da bi ga le ranili in še živega zakopali. Kaj hočem! Uleže se v jamo, jaz pa ga ustrelim v tilnik, da umre brez trpljenja. Madona, kam smo prišli z našim skojevstvom, partizanstvom in osvoboditvijo! Serijsko streljanje se nadaljuje. Po pet golih teles pred jamo. Ker imajo prestreljene noge, jih zvlečejo pred jamo, potem mečejo vanjo in nato ustrelijo. Tudi mlado nemško dekle izgine v jami.

Na koncu odnesejo knojevci obleke na kamione, da jih bodo potem uničili. Kamion z nekaj knojevci pa ostane, da jamo zasujejo in zakamuflirajo. Vrne se partulja, ki je zasledovala pobeglega. Niso ga dobili. Oznovci in knojevski oficirji smo nekam žalostni. Posebno knojevski oficirji ne razumejo, zakaj morajo pod oznovsko komando opravljati takšno delo, pri katerem je brez potrebe padel tudi njihov oficir.

Pijemo konjak in smo vedno bolj tihi, vse do mesta. Tam oznovci izstopimo, knojevci pa se odpeljejo v svojo brigado. Upam, da bo tista ustava, o kateri govorijo, kmalu sprejeta in da bo teh transportov potem konec. O, če bi bilo tako, kot je bilo že leta 1944 na Primorskem, kjer smo obveščevalci bili obveščevalci, sodišča pa sodišča! In samo sodišča so lahko sodila obtoženim. Bili smo res obveščevalci, rablji pa nikakor ne!

Poglavje 30 – Transporti, stran 91 - 93, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945


Toda tega komunizma je kmalu konec. Dobimo prve plače, vse od osvoboditve, pa še za nazaj, za ves čas, ko smo bili v partizanih. Zelo lepo! Vendar občutim na dnu stare skojevske duše nekakno grenkobo, da ne bo vse prav tako, kot so nam razlagali o bodoči družbi. Plača nam tudi pokaže, da nismo več vsi enaki, kot smo bili doslej, ko pravzaprav ni bilo važno, kakšen posel si opravljal. Sedaj pa, kot se vidi, je plača odvisna od posla. Tudi sicer je razlika med navadnim in glavnim oznovcem dokaj velika. Navadni nikakor nismo zadovoljni. Zato se dogovorimo, da bomo plače proslavili in imeli tudi zadušnico za starimi lepimi časi zvečer v Kavarni Astoria.

Odlomek iz poglavja 31 – Prva plača, stran 96, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945


Politična direktiva je, da mora zmagati Šnuderl. Zato je okrožna aktivitka Mica, namestnica kandidata Šnuderla, intervenirala v vojašnici garnizona v Slovenski Bistrici, kjer volijo vojaki, da morajo vsi voliti Šnuderla. In res je zmagal, z malenkostno večino glasov pred Krištofom. Pooblaščenci Ozne smo na dan pred volitvami dobili razpored, za katera volišča v posameznem okraju odgovarjamo.

Že ponoči smo odšli na teren, da bi poskrbeli za varnost. Obstaja namreč možnost neredov, ki bi jih utegnili povzročiti “križarji”, kraljeva vojska v ilegali, zlasti na severnem Štajerskem in v Prekmurju. Istočasno pa smo dobili direktivo, da na volitvah moramo zmagati. Pri tem naj se poslužimo kakršnegakoli “nedokazljivega” vplivanja na volilce, pa tudi “nevidnega pretakanja” kroglic iz črne skrinjice v skrinjico Ljudske fronte. Oboje naj organiziramo z zaupnimi predstavniki liste. Direktive so stroge, prišle pa so iz Ozne za Slovenijo.

Odlomek iz poglavja 34 – Novembrske volitve, stran 103 - 104, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945


Streljanja sodelavcev okupatorja po “posebnih pooblastilih Ozne”, enkrat že ukinjenih za Vos je, kakor kaže, konec. Toda kot “podaljšana in udarna roka partije” smo vedno bolj “grobarski”. Doslej smo o izvesodnih ustrelitvah odločali in jih tudi organizirali sami, enote slovenske Narodne obrambe Knoja pa so izvajale strelske in grobarske posle.

Sedaj pa, ko je te strašljive, tudi za stare skojevce, partizane in policaje nerazumljive partijske in vojaše naloge konec, smo kar naenkrat postali “grobarji grobarjev”. Zakaj? Iz vseh krajev naše osvobojene domovine nam ne samo zlonamerni protiljudski elementi, ampak tudi dobronamerni, ljudski oblasti naklonjeni ljudje sporočajo, da na mnogih krajih odkrivajo nekakšna množična grobišča. Iz zemlje gledajo od živali obžrta trupla, kosti in še kaj. Takih sporočil je vedno več in več.

Odlomek iz poglavja 37 – Morišča in mrtvi, stran 109, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945


Sestaviti smo morali seznam in načrt vseh grobišč, potem pa s Knojem vred organizirati njihovo zakamufliranje ter uničevanje trupel s polivanjem s klorovim apnom, nanašanjem zemlje in zasajanjem rastlinstva. To je naša ne samo podaljšana, ampak tudi poglobljena roka Ozne, ki sega ne le pod zemljo, ampak tudi v onstranstvo…Nisem verujoč, vendar me vse to hudo prizadene. Še bolj pa prizadeva sodelujoče verujoče knojevce, ki nekateri med njimi celo menijo, da bi morali grobišča označiti, tako kot so označeni drugi grobovi. O njihovem mnenju sem rajši tiho.

Vse, sezname, skice in poročila o ukrepih smo poslali v Ljubljano, v Slavijo. O grobiščih pa so še dodatno seznanjeni tudi lokalni organi za notranje zadeve, da bi preprečevali kakršnokoli žalovanje svojcev na krajih, kjer so grobišča.

Odlomek iz poglavja 37 – Morišča in mrtvi, stran 111 - 112, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945

Se nadaljuje...

 

 

Komentarjev 

 
#4 nejo 13:57 21-06-2012
Citati johana:
Take stvari so se po vojni dogajale v vseh državah, ki so izšle kot zmagovalke v vojni, da bi zmagovita opcija ohranila oblast, seveda ob tem stradajo tudi nedolžni posamezniki. Menim, da se v zadnjem času preveč govori o pobojih samo ene strani, ne pove se pa skoraj nič o pobojih, ki so jih izvajali belogardisti, organizirani s strani RKC ter drugih slug okupatorjev in njihovih podrepnikov. Te se poveličuje kot osvoboditelje slovenskega naroda. Kje pa so bili med vojno oni? Med italijanskimi in nemškimi vojaki in se borili proti lastnemu ljudstvu - barabe. Zato dosti o tem, saj se vendar ve kdo je zmagal. Zmagovalci pa pišejo zakone in napravijo ustavni red. Tako je bilo od kar postoji država in tako bo za vedno in nič drugače, pa če nekateri mijavkajo ali ne. Tudi dober kmet najprej odstrani plevel iz pšenice in jo šele nato požanje, pa po nesereči izpuli tudi nekaj pšenice. Ljudje osredotočite se na reševanje trenutne slabe situacije v državi, katero vodijo kriminalci, ponarejevalci in prevarantje z roko v roki z RKC, ki pa je skozi vso zgodovino delala sranje in ga še sedaj. Mladino to mlatenje prazne slame ne zanima več, ker ima večje probleme.

Pa lep pozdrav.


Pri nas je bila državljanska vojna, ki so jo s predhodnim pobijanjem ljudi, zlasti v Ljubljanski pokrajini, sprožili komunisti, z edinim namenom: po vojni prevzeti brezprizivno in nedeljivo oblast. Takoimenovana "NOB" je bila le krinka za revolucijo in posledično prevzem oblasti.
Pa kaj vi mislite, da smo Slovenci narod, ki mu ni para na svetu? Namreč, po "izdajstvu" in "izdajalcih". Kaj vi mislite, da smo Slovenci res taki izdajalci??? V vsakem narodu se najde majhna peščica zaresnih izdajalcev, tako množičnega "izdajstva" pa ni nikjer na svetu!!!! Tudi v Sloveniji ne! Ste se kdaj vprašali, zakaj je bilo domobranstvo (in s tem po vaše in po komunistično - "izdajalstvo"), tako množično? Spomladi leta 1945 je domobranska vojska dosegla največje število mož: okoli 18.000 in je bila po številu malenkostno višja od slovenske partizanske vojske.
Pa ljudje božji!! Ste se kdaj z zdravo pametjo vprašali, zakaj je bilo toliko domobrancev??? Zakaj nastane med 2.svetovno vojno tako množičen odpor proti partizanom?? Ste se kdaj vprašali, da tako množičnemu "izdajstvu" ne najdeš para na svetu??? Le zakaj tako?? Nihče ne mara okupatorjev, tudi Slovenci ne. Niso se borili za okupatorjeve interese, ampak proti komunizmu in komunistom!!!

Vzrok je bil partizanski teror, zlasti poleti 1942. Partizani so pobijali cele družine z majhnimi otroci vred. Ljudje niso našli drugega izhoda, kot da se zaradi tega nezaslišanega terorja - ne okupatorjev(!!! ), ampak domačih ljudi(!!!) - uprejo. Tudi jaz bi se, če bi mi partizani pobili pol družine. In za golo preživetje družine in sebe bi vzel orožje iz rok okupatorja!!! Ravno to pa je bil namen partizanov in revolucije: zanetiti državljansko vojno v skladu z Leninovimi navodili, da med komunistično revolucijo mora biti državljanska vojna.

Zgodovino morate preštudirati, ne pa konzumirati tistega, kar vam nudijo komunisti, njihova literatura, mediji in propaganda. Poleg tega morate uporabljati zdrav razum in se spraševati: zakaj tako, le zakaj tako? Človek ne sme biti suženj današnjih (levih) in jugoslovanskih medijev!!!! Uporabljati zdrav razum!!!!!!!
Podal vam bom link na članek in intervju v Delu. Dala ga je sodelavka Instituta za novejšo zgodovino. Bodite pa pozorni na število civilnih žrtev, ki so jih pobili partizani in na enake žrtve pobite od domobrancev.

http://www.delo.si/druzba/znanost/civilne-zrtve-druge-svetovne-vojne-v-sloveniji.html
Citat
 
 
#3 johana 07:17 04-06-2012
Take stvari so se po vojni dogajale v vseh državah, ki so izšle kot zmagovalke v vojni, da bi zmagovita opcija ohranila oblast, seveda ob tem stradajo tudi nedolžni posamezniki. Menim, da se v zadnjem času preveč govori o pobojih samo ene strani, ne pove se pa skoraj nič o pobojih, ki so jih izvajali belogardisti, organizirani s strani RKC ter drugih slug okupatorjev in njihovih podrepnikov. Te se poveličuje kot osvoboditelje slovenskega naroda. Kje pa so bili med vojno oni? Med italijanskimi in nemškimi vojaki in se borili proti lastnemu ljudstvu - barabe. Zato dosti o tem, saj se vendar ve kdo je zmagal. Zmagovalci pa pišejo zakone in napravijo ustavni red. Tako je bilo od kar postoji država in tako bo za vedno in nič drugače, pa če nekateri mijavkajo ali ne. Tudi dober kmet najprej odstrani plevel iz pšenice in jo šele nato požanje, pa po nesereči izpuli tudi nekaj pšenice. Ljudje osredotočite se na reševanje trenutne slabe situacije v državi, katero vodijo kriminalci, ponarejevalci in prevarantje z roko v roki z RKC, ki pa je skozi vso zgodovino delala sranje in ga še sedaj. Mladino to mlatenje prazne slame ne zanima več, ker ima večje probleme.

Pa lep pozdrav.
Citat
 
 
#2 čuk 17:20 08-03-2011
ve se kdo bi moral to brati,teh je namreč še veliko,vsaj sodeč,po pokojninah!!!!! !!
Citat
 
 
#1 Tone 15:45 06-10-2010
Ko bo ta zgodovinska dejstva omalovaževal še zadnji član slovenske elite, je napočil čas, da se pridružijo
gnilim, saj elita je tako in tako gnila po duši!
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 213 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?