Prispevki različnih avtorjev Prispevki različnih avtorjev Izpoved OZNOVCA I.del

Izpoved OZNOVCA I.del

Nedavno tega sem (sama ne vem kako in kdo je ob tem vodil!) našla ime Zdenko Zavadlav in njegove knjige. Z zanimanjem sem se zakopala v prvo, z naslovom Križarji, Matjaževa vojska na Slovenskem. Po prebrani knjigi sem iskala še kakšno, in odkrila, da je letos (predstavitev knjige je bila 10. marca 2010 v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani) izšla tudi knjiga z naslovom Pozna spoved – iz dnevnika slovenskega oznovca (ki je sicer zbirka dveh, ki sta v preteklosti izšli v dveh ločenih knjigah, le da v tej novejši manjka nekaj poglavij), o kateri v medijih nisem zasledila opazne odmevnosti (?!).

Kdo je bil Zdenko Zavadlav?

Bil je eden redkih Oznovcev, ki je priznal , da je povojne poboje v Sloveniji izvajala slovenska OZNA in ne jugoslovanska, kot so trdili, in da sta ukaze za to potrjevala neposredno Ivan Maček in Mitja Ribičič. Kot je znano, je bila preiskava zoper Mitjo Ribičiča preprečena. Znano je tudi, da je njegov sin (Ciril Ribičič, prof.dr., redni profesor na PF v Ljubljani) podpredsednik Ustavnega sodišča RS in ustavni sodnik. Njegovo ime je tudi podpisano z dosjejem UDBA oz. SDV, s šifro 0055000 – 00000, ki po šifrantu pomeni nekdanji (opuščeni) redni sodelavec SDV.

Vendar kot je iz zapisov in prakse poznano, velja rek “Enkrat udbovec, za vedno udbovec!” Dejstvo in boleča resnica je, da je ta človek (Ciril Ribičič) še vedno na položaju sodnega organa, še iz časov svojega služenja zločinski organizaciji UDBI oz. SDV. Razlogi za preprečeno preiskavo so popolnoma znani in jasni, ljudje, ki bi preiskavo morali speljati, že leta čakajo, da se Mitja Ribičič poslovi od življenja. Tako bi se jim odvalil eden od kamnov s srca…Soditi bi morali tudi njim!

O tem preprečevenju preiskave vseh dosedanjih tožilcev bomo v nadaljevanju obvestili mednarodno sodišče v Haagu, kajti nezaslišano je, da tožilci hlinijo žalost vsakokrat, ko odprejo (zaradi preusmerjanja pozornosti) kakšno izmed množičnih morišč, namesto da bi opravili svoj posel pregona zločincev, identifikacijo umorjenih in druge postopke kot to narekuje stroka.

Zdenko Zavadlav ima v dosjeju UDBA oz. SDV dve šifri, in sicer šifro nekdanjega (opuščenega) rednega sodelavca (0055000 – 00000) in neznano šifro (0002441 – 00000).

V knjigi (1.del) so zbrani zapisi iz povojnega obdobja (leto 1945). Kratka poglavja, ki govorijo o dneh neposredno po osvoboditvi, o obveščevalni mreži, veseljačenjih, zaporih in taboriščih, sodiščih, zasliševanjih, obisku Tita, KOS-u, selitvah, razočaranjih, volitvah, moriščih,…Njegovo izražanje je preprosto in neposredno, vsakomur razumljivo. Dogodki so takšni kakršni so pač bili.

Nekaj si jih preberite v naslednjih zapisih:

Odhodnica, ki so mi jo priredili v osvobojenih Renčah, na pragu Gorice, je bila v slogu Divjega zahoda. Vedejevci s Carjem na čelu so v karjolah pripeljali pršute in sod vina. Oni pa obveščevalci, domači aktivisti, mladinke in drugi, vsi smo se zbrali v bližnjih Žigonih. Žrtje, ples, zabava s streljanjem v vinske sode ter iskanjem in metanjem odprtih ročnih granat med noge plesalcev. V tem je posebej uspešno nastopal vedejevec “Srb”.

Odlomek iz poglavja 1: Kako sem prišel na Štajersko, stran 5, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945)

Spet sem Štajerec! Čudovit sprejem! Pri kosilu sem lahko izbiral med svinjsko in telečjo pečenko, med belim in črnim, sladkim in kislim vinom ter med nemškimi, avstrijskimi in hrvaškimi cigaretami! Blesk Vipavske doline na Pohorju!

Odlomek iz poglavja 1: Kako sem prišel na Štajersko, stran 9, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945)

11. SODIŠČA IN OZNA

V naših preiskovalnih zaporih na sodišču ali v Slovenski ulici po opravljenih zaslišanjih odločimo, kaj z zapornikom. Možnosti je več. V nemaloštevilnih primerih je zapornik izpuščen. To so večinoma aretiranci, privedeni od političnih forumov ali vojske brez kakršnegakoli obremenilnega materiala, samo na podlagi ustne obremenitve. Druga možnost je, da zapornika odvedemo v taborišče Šterntal ali Hrastovec, ker ugotovimo njegovo pripadnost Kulturbundu, od katerega imamo v Mariboru popolne originalne sezname, ali pa funkcionarstvo v štajerskem Heimatbundu, nacionalistični stranki (t.i. parteigenossovci), ali pa švabsko narodnost: “Volksdeutch”. Teh je kar precej.

Če pa je pri zaporniku ugotovljena konkretna krivda za aktivno sodelovanje z okupatorjem ali v nacističnem aparatu, v nacistični stranki ali štajerskem Heimatbundu, tudi v oboroženih štajerskih enotah (Wermannschaftu), sodelovanju z nemško policijo, gestapom, izdajanje Nemcem ali preganjanje naših ljudi in podobno, pa zapornika izročimo z zapisniki o zaslišanju in zaslišanju prič ter z obstoječim obremenilnim materialom pristojnim teritorialnim vojaškim sodiščem. Zaradi obilice zapornikov uradujejo sodišča neprestano. Zelo redko oprostijo, v glavnem pa obsojajo na časovne, nekatere, bolj redke, tudi na najtežje kazni.

Za zapornika, kateremu smo dokazali krivdo in jo je tudi sam priznal, pa obstaja še ena možnost. Če obveščevalno obdeluje okolico, s katero lahko zapornik kontaktira, ga, potem ko podpiše posebno izjavo, pridobimo za našega agenta. Potem ga izpustimo, še prej pa mu določimo oznovca, ki bo z njim kontaktiral. Vsak tak primer mora odobriti nadrejeni šef.

Medtem ko zaslišujemo vsi, pa sestavo dokončnega zaslišanja, izbiro obremenilnega materiala, izbiro izjav obremenilnih prič in predajo vsega tega prek tožilstva, ki obdolženega toži, opravi v tan amen posebej ustanovljena naša, oznovska pravosodna služba. V njej sta Martin iz Prekmurja in Drago iz Slovenskih goric. Ta služba je pravzaprav vez med operativci – zasliševalci ter sodiščem in tožilstvom.

Kako je Martin prišel k nam, ne vem, saj je vendar bil, po začetnem delovanju, ves čas vojni zabit nekje v Prekmurju in je postal aktiven šele potem. Tudi sicer je sodelovanju z njim težavno, ker je zelo važen in nam vedno soli pamet. Na načelnikovo, Rafaelovo pobudo naša zaslišanja ne veljajo pred sodišči za dokončna, ampak vse obdolžene še enkrat zasliši nekakšen preiskovalni sodnik. Vendar traja to prav malo časa, ker se je po informacijah neznano koga iz Maribora vmešala Ozna za Slovenijo.

Rafael jih je zato kar precej slišal, češ, da se gre nekakšno zahodno lažno demokracijo. Naša oznovska zaslišanja so poslej za sodišča dokončna in so podlaga za ovadbo tožilstvu, to sestavi naša pravosodna služba. Poslej tudi Ozna vedno prisostvuje procesom in sodbam. Sodišča imajo na razpolago bivšo mariborsko kaznilnico za Dravo, ki je pod upravo sodišč, prav tako pa taborišče v Bresternici, ki je preostanek nekega nemškega taborišča. Po obsodbi odvedejo obsojence tja, potem niso več v naši pristojnosti.

Poglavje 11 – Sodišča in Ozna, stran 35 – 36, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945)

Zasliševanje je zelo naporna zadeva, predvsem pri dokazovanju krivde. V ta namen se pri tistih, ki smo jih aretirali mi, poslužujemo seznamov dodanega obremenilnega materiala, tudi soočenj z zaporniki in pričami. Pri nekaterih nimamo razen v nekaj besedah navedene navidezne krivde ničesar. Sproti pa ugotavljam, da velik del zaslišancev sploh ni ničesar krivih. Toda te moje ugotovitve ne naletijo na simpatije pri nadrejenih. Očitajo mi nesposobnost in preveliko prizanesljivost. Vendar kljub vsej samokritiki ne morem razumeti, kako nekateri moji oznovski kolegi lahko vidijo v vseh zapornikih krive, in to same agente levo in desno.

Odlomek iz poglavja 13 – Zasliševanja, stran 40, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945)

Tito obiskuje, izgleda, nekatere objekte v mestu. Obiskal je že vojno bolnico, tovarno letalskih delov in kaznilnico, kjer je bil pred vojno zaprt. Popoldan se bo sestal z maršalom Tolbuhinom, komandantom ukrajinske fronte, z njegovimi generali, zraven pa tudi sovjetski veleposlanik pri nas, Sadčikov. Za vse te so naši oznovci na hitro izpraznili primerne vile tam proti Kamnici, v katerih je možno zavarovanje in ki imajo dovolj razkošno opremo. Njihove lastnike in stanovalce pa so “prepričali”, da so vile zapustili ter se nastanili pri znancih in sorodnikih.

Poleg pridobitve teh vil smo oznovci zadolženi še za zavarovanje in organiziranje slavnostne večerje v hotelu Orel. Poskrbeti moramo za celotno notranjo organizacijo, tako strežbe in kuhinje kot zavarovanje. Načelnik, ki se je spet pojavil v Gozdarski šoli, zadolži mene za zavarovanje restavracije, Bogdana pa za zavarovanje kuhinje. Načelnik tudi pove, da je Tolbuhin s spremstvom in sovjetskim veleposlanikom že prišel v mesto in da je obiskal našega maršala v njegovi vili.

V Orlu poskrbimo za izpraznitev celotnega objekta in odstranitev neprimernega osebja. Pomožno osebje nadomestimo z našimi oznovskimi administratorkami in šifrantkami, kuhinjo in strežbo pa prevzame maršalovo spremstvo.

Odlomek iz poglavja 16 – Sestanek Tito - Tolbuhin, stran 49, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945)


Potem se začne nastop “ljudskih umetnikov”. Igranje na balalajke in male harmonike, petje, plesanje, skakanje, kaj takega še nisem videl nikoli. Tolbuhin se samo smeji, tako da se mu vse tiste brade tresejo do vratu. Nikoli si nisem predstavljal, kakšni so in kako se zabavajo visoki komunistični bojevniki. Vse skupaj je bolj podobno kakšni gostiji naših prednikov, starih Slovanov, o katerih so nas v šoli učili pri zgodovini* (Opomba*: učili pa so jih seveda napačno).

Pozno, šele pozno je srečanja in zabave konec. Restavracija hotela Orel se izprazni.
Odlomek iz poglavja 16 – Sestanek Tito - Tolbuhin, stran 50, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945)

Že pri predstavljanju sta oficirja nama pokazala, da naju imata za manjvredna. Ko pa je Rafael izrekel zahtevo Ozne, naj se KOS oziroma vojska ne vmešava v preiskave, zapiranje, sojenje in tudi streljanje civilnih oseb, ker imamo to na Štajerskem že urejeno, sva doživela strahoten napad “jugoslovanskega brata”. Slišala sva, da so nas osvobodili pravzaprav oni, da smo Slovenci le nekakšni “Švabi” in “skrivači”, ki da moramo biti njim, “bratom”, hvaležni!

Rafael mi je preroško “položil na dušo” svoje mnenje, das mo Slovenci kljub majhnosti prenesli vse, od Obrov pa do Nemcev, zdržati pa moramo tudi “Jugoslovane”, čeprav bo to verjetno najtežje! Druge izbire zaenkrat nimamo.

Odlomek iz poglavja 18 – Nadoblast KOS-a, stran 54, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945

Delavci, kih je podpiral celo med štrajkom v stari Jugoslaviji in ščitil pred nacisti, protestirajo tudi pismeno, a zaman. Kaže, da ne gre več za pravico, kot nekoč v partizanih, ampak za oblast in denar. Namen posvečuje sredstva, je rekel že Lenin.

Odlomek iz poglavja 22 – Hutter in zaplemba, stran 65, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945

30. TRANSPORTI

Na Pohorju smo nocoj spet streljali! Temu pravimo transport! Le kje so tiste direktive na Primorskem iz preteklih let, ki so nam naročale, naj vse obtožene izročamo področnim vojaškim sodiščem? Ali se res, čeprav smo vosovski in oznovski obveščevalci, ne moremo ločiti od tistih Vosovih streljanj iz preteklih vojnih let? Saj je vojni že končana!
Čeprav sem nekdanji skojevec, ne razumem ničesar več. Le kaj in v čigavem imenu počnejo to z ljudmi in z nami? In prav nas, predvojne skojevce, izkoriščajo za to umazano, rabeljsko početje!

Seznam predlaganih za usmrtitev so prišli potrjeni iz ljubljanske Slavije, kot je to vpeljano. Tiste iz sodnih zaporov smo predlagali mi, tiste iz Šterntala pa komisija iz Slavije. Moramo hiteti, kajti vse takšno delo je treba opraviti pred sprejetjem ustave in ukinitvijo taborišč. Zadolžen sem za dogovor s Knojem o izvedbi operacije, Božo pa za določitev kraja ustrelitve. Knojevci iz mariborske brigade so šli na podlagi navodil, ki sem jih dobil od za to odgovornega pomočnika komisarja, izkopavat jame na izbrano mesto tam nekje na desni sredi poti na Pohorje, med Hočami in Mariborsko kočo.

Ustrelitve bodo zvečer. Naložena mi je skrb za transport za ustrelitev tistih, ki so za to namenjeni iz Šterntala. Malo se bojim, ker vem, da tam razsaja tifus. Zvečer se odpravimo tja s kamioni. Opremljeni smo s plašči in zaščitnimi maskami. Ob dogovorjeni uri se bomo srečali pred sodnimi zapori in tam nas bo čakal knojevski vodič za določen kraj. Odgovarjam za transport, kot smo se dogovorili, in za organiziranje likvidacije.

Taborišče Šterntal. Upravnik in zdravnik, k sreči moj prijatelj Banjži iz Šoštanja, nočeta predati zahtevanih in to zaradi tifusa. Pojasnim jima, da bodo tako in tako ustreljeni. Popustita. S knojevci naložimo na dva kamiona kakih šestdeset ljudi po seznamu. V glavnem so to Nemci in nekaj Štajercev. Kamioni, zvezanje rok z žico, knojevsko stražarsko spremstvo.

V Mariboru se ustavimo pred sodnimi zapori. Tam že nalagajo na kamione tiste iz zaporov. Vsi so zvezani z žico in ležijo na dnu kamionov. Prevzamem transport. Zraven sta še Božo in Tine ter seveda še oficirji brigade mariborskega Knoja. Na kamionih imamo akumulatorje s svetilkami in neogibne pletenke s konjakom. Za varnost in moralo! Peljemo se proti Hočam, potem zavijemo na Pohorje.

Nisem jezen na nobenega od tistih, ki bodo ustreljeni. Res sem v boju nekdaj streljal, vendar le na meni nepoznane nasprotnike. Kje so bili oziroma kaj so zakrivili tile, za današnjo ustrelitev, ne vem. Knojevski oficirji in nekateri oznovci tudi razmišljajo tako! Dolžnost? K sreči ni zraven Puklastega Mihe, ki tako rad strelja! Zato se vsi skupaj toliko bolj napajamo s konjakom!

Vzpenjamo se proti Pohorju. Tam nekje na polovici poti proti Mariborski koči zavijemo na desno. Pristanemo v temi, na nekakšni stranski cesti. Knojevska straža nas že čaka. Do izkopanega grobišča je treba iti peš. Knojevci razsvetlijo pot z akumulatorskimi svetilkami, nato kar pomečejo zapornike s kamionov in nato marš proti izkopanemu grobu. Knojevski borci so vsi maščevalno nastrojeni, kajti Nemci so jim bili postrelili svojce in požgali domove. Zapornike prisilijo, da pojejo “Deutschland, Deutschland über alles!”

Strahoten prizor. Pot pod pohorskimi smrekami, razsvetljena z reflektorji, in besni knojevci s pojočimi zaporniki. Ali je res to tisto, za kar smo se borili? Pridemo pred jamo. Slačenje zapornikov, da jih ne bi bilo mogoče identificirati. Ko se slačijo, jim odvežejo roke, nato pa jih spet zavežejo. Presune me, ko vidim še mladoletno hčerko nemškega funkcionarja. Čeprav se je v Šterntalu izčrpala, ima še zmeraj čudovito lepo telo.

Goli sedijo na tleh. Naenkrat nekdo plane proti gozdu v temo. Oficir Knoja se požene za njim. Vsi knojevci in oznovci začnejo streljati. Krogle nam žvižgajo nad glavami. Vržem se po tleh. Oficir Knoja, zadet od krogel, nam vsem na očeh pade ob izkopanem grobu. Zapornik pa izgine v temi gozda. Mrtvega oficirja odnesejo do kamionov. Knojevci besnijo. Zapornikom, sedečim na tleh, prestrelijo noge. Ubogo nemško dekle!

Nato da knojevski oficir, v dogovoru z nami, oznovci, povelje za streljanje. Po pet jih vlačijo pred jamo in od obeh strani postrelijo z lahkimi strojnicami, da padejo žrtve v jamo. Med zaporniki pa poznam Slovenca, gestapovskega raztrganca, ki je povzročil smrt mnogih partizanov in aktivistov. Tudi sam sem ga zasliševal. Pravzaprav je bil revež, pohorski kočar, ki so ga zaradi družine in drugih okoliščin prisilili k sodelovanju.

Nagovori me in zaprosi, naj ga sam ustrelim. Boji se, da bi ga le ranili in še živega zakopali. Kaj hočem! Uleže se v jamo, jaz pa ga ustrelim v tilnik, da umre brez trpljenja. Madona, kam smo prišli z našim skojevstvom, partizanstvom in osvoboditvijo! Serijsko streljanje se nadaljuje. Po pet golih teles pred jamo. Ker imajo prestreljene noge, jih zvlečejo pred jamo, potem mečejo vanjo in nato ustrelijo. Tudi mlado nemško dekle izgine v jami.

Na koncu odnesejo knojevci obleke na kamione, da jih bodo potem uničili. Kamion z nekaj knojevci pa ostane, da jamo zasujejo in zakamuflirajo. Vrne se partulja, ki je zasledovala pobeglega. Niso ga dobili. Oznovci in knojevski oficirji smo nekam žalostni. Posebno knojevski oficirji ne razumejo, zakaj morajo pod oznovsko komando opravljati takšno delo, pri katerem je brez potrebe padel tudi njihov oficir.

Pijemo konjak in smo vedno bolj tihi, vse do mesta. Tam oznovci izstopimo, knojevci pa se odpeljejo v svojo brigado. Upam, da bo tista ustava, o kateri govorijo, kmalu sprejeta in da bo teh transportov potem konec. O, če bi bilo tako, kot je bilo že leta 1944 na Primorskem, kjer smo obveščevalci bili obveščevalci, sodišča pa sodišča! In samo sodišča so lahko sodila obtoženim. Bili smo res obveščevalci, rablji pa nikakor ne!

Poglavje 30 – Transporti, stran 91 - 93, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945


Toda tega komunizma je kmalu konec. Dobimo prve plače, vse od osvoboditve, pa še za nazaj, za ves čas, ko smo bili v partizanih. Zelo lepo! Vendar občutim na dnu stare skojevske duše nekakno grenkobo, da ne bo vse prav tako, kot so nam razlagali o bodoči družbi. Plača nam tudi pokaže, da nismo več vsi enaki, kot smo bili doslej, ko pravzaprav ni bilo važno, kakšen posel si opravljal. Sedaj pa, kot se vidi, je plača odvisna od posla. Tudi sicer je razlika med navadnim in glavnim oznovcem dokaj velika. Navadni nikakor nismo zadovoljni. Zato se dogovorimo, da bomo plače proslavili in imeli tudi zadušnico za starimi lepimi časi zvečer v Kavarni Astoria.

Odlomek iz poglavja 31 – Prva plača, stran 96, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945


Politična direktiva je, da mora zmagati Šnuderl. Zato je okrožna aktivitka Mica, namestnica kandidata Šnuderla, intervenirala v vojašnici garnizona v Slovenski Bistrici, kjer volijo vojaki, da morajo vsi voliti Šnuderla. In res je zmagal, z malenkostno večino glasov pred Krištofom. Pooblaščenci Ozne smo na dan pred volitvami dobili razpored, za katera volišča v posameznem okraju odgovarjamo.

Že ponoči smo odšli na teren, da bi poskrbeli za varnost. Obstaja namreč možnost neredov, ki bi jih utegnili povzročiti “križarji”, kraljeva vojska v ilegali, zlasti na severnem Štajerskem in v Prekmurju. Istočasno pa smo dobili direktivo, da na volitvah moramo zmagati. Pri tem naj se poslužimo kakršnegakoli “nedokazljivega” vplivanja na volilce, pa tudi “nevidnega pretakanja” kroglic iz črne skrinjice v skrinjico Ljudske fronte. Oboje naj organiziramo z zaupnimi predstavniki liste. Direktive so stroge, prišle pa so iz Ozne za Slovenijo.

Odlomek iz poglavja 34 – Novembrske volitve, stran 103 - 104, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945


Streljanja sodelavcev okupatorja po “posebnih pooblastilih Ozne”, enkrat že ukinjenih za Vos je, kakor kaže, konec. Toda kot “podaljšana in udarna roka partije” smo vedno bolj “grobarski”. Doslej smo o izvesodnih ustrelitvah odločali in jih tudi organizirali sami, enote slovenske Narodne obrambe Knoja pa so izvajale strelske in grobarske posle.

Sedaj pa, ko je te strašljive, tudi za stare skojevce, partizane in policaje nerazumljive partijske in vojaše naloge konec, smo kar naenkrat postali “grobarji grobarjev”. Zakaj? Iz vseh krajev naše osvobojene domovine nam ne samo zlonamerni protiljudski elementi, ampak tudi dobronamerni, ljudski oblasti naklonjeni ljudje sporočajo, da na mnogih krajih odkrivajo nekakšna množična grobišča. Iz zemlje gledajo od živali obžrta trupla, kosti in še kaj. Takih sporočil je vedno več in več.

Odlomek iz poglavja 37 – Morišča in mrtvi, stran 109, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945


Sestaviti smo morali seznam in načrt vseh grobišč, potem pa s Knojem vred organizirati njihovo zakamufliranje ter uničevanje trupel s polivanjem s klorovim apnom, nanašanjem zemlje in zasajanjem rastlinstva. To je naša ne samo podaljšana, ampak tudi poglobljena roka Ozne, ki sega ne le pod zemljo, ampak tudi v onstranstvo…Nisem verujoč, vendar me vse to hudo prizadene. Še bolj pa prizadeva sodelujoče verujoče knojevce, ki nekateri med njimi celo menijo, da bi morali grobišča označiti, tako kot so označeni drugi grobovi. O njihovem mnenju sem rajši tiho.

Vse, sezname, skice in poročila o ukrepih smo poslali v Ljubljano, v Slavijo. O grobiščih pa so še dodatno seznanjeni tudi lokalni organi za notranje zadeve, da bi preprečevali kakršnokoli žalovanje svojcev na krajih, kjer so grobišča.

Odlomek iz poglavja 37 – Morišča in mrtvi, stran 111 - 112, knjiga Iz dnevniških zapiskov mariborskega oznovca, 1.del – Leto 1945

Se nadaljuje...

 

 

Komentarjev 

 
#16 AndreaBig 09:42 04-01-2019
Hi. I have checked your gibanje-ops.com and i see you've got some duplicate content so probably
it is the reason that you don't rank high in google. But you can fix this issue fast.
There is a tool that creates content like human, just search in google: miftolo's tools
Citat
 
 
#15 FrancineJuicy 03:15 12-11-2018
Hello. I see that you don't update your website too often. I know
that writing content is boring and time consuming.
But did you know that there is a tool that allows
you to create new articles using existing content (from article directories or
other websites from your niche)? And it does it very well.
The new posts are unique and pass the copyscape test.
Search in google and try: miftolo's tools
Citat
 
 
#14 BestEartha 07:58 31-10-2018
I see you don't monetize your blog, don't waste your traffic, you can earn additional bucks every month.
You can use the best adsense alternative for
any type of website (they approve all websites), for more
details simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website
Citat
 
 
#13 abuvuciq 02:07 24-10-2018
doxycycline-cheapbuy.site.ankor: http://doxycycline-cheapbuy.site/ onlinebuycytote c.site.ankor
Citat
 
 
#12 moz 15:32 12-10-2018
My partner and I stumbled over here by a different web page and thought I might as well
check things out. I like what I see so i am just following you.

Look forward to finding out about your web page yet again.

Feel free to surf to my web site ... moz: https://moz.com
Citat
 
 
#11 moz 03:53 10-10-2018
Hi it's me, I am also visiting this web page regularly, this web site is actually pleasant and the users are actually sharing pleasant thoughts.


Stop by my web page ... moz: https://moz.com
Citat
 
 
#10 moz 12:38 08-10-2018
I always spent my half an hour to read this web site's articles all the time along with a cup of coffee.


My blog :: moz: https://moz.com/
Citat
 
 
#9 moz 19:36 03-10-2018
Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very useful information particularly the last part
:) I care for such information a lot. I was seeking this certain information for a long time.
Thank you and best of luck.

Also visit my weblog - moz: https://moz.com
Citat
 
 
#8 moz 02:46 01-10-2018
I every time spent my half an hour to read this web site's articles
every day along with a mug of coffee.
Citat
 
 
#7 moz 05:30 29-09-2018
I was curious if you ever thought of changing the layout of your website?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little
more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
Maybe you could space it out better?
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 75 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?