Množično ropanje naših bivališč

 Franc Duh je prepričan, da jih je Kmetijski kombinat Ptuj ogoljufal. (Foto: Ozren Blanuša)
“Iz našega doma so nas deložirali, kot da smo največji lopovi,” je za Žurnal24 pojasnila Jožica Duh...

(Morda boste že kmalu ostali brez službe, morda se bo enako zgodilo tudi ostalim družinskim članom? Situacija v uničenem slovenskem gospodarstvu zelo kaže na to. Kdo bo plačal davek za hišo, ki ste jo skupaj s svojimi starši gradili desetletja in še zdaj ni dokončana, ali pa davek na stanovanje, za katerega že tako in tako plačujete kredit, ki je vsak dan višji in bo dejansko vaše, ko boste morda čez 30 let plačali zadnji obrok??? /pripomba OPS/)

"Ste sploh prebrali 11., 12. in 13. člen novega Zakona o davku na nepremičnine, ki se nam obeta naslednje leto?

ODPIS DAVKA NI MOGOČ, TUDI ČE PLAČILO OGROZI ŽIVLJENJE TISTEGA, KI MORA PLAČATI OZ. NJEGOVE DRUŽINSKE ČLANE!!!

11. člen
(odpis davka za fizične osebe)
Ne glede na določbo zakona, ki ureja davčni postopek, davka na nepremičnino ni mogoče odpisati iz razloga, če bi bilo s plačilom davka ogrozeno preživljanje davčnih zavezancev in njegovih družinskih članov.

ČE NE MOREŠ PLAČATI, TI BODO NEPREMIČNINO PAČ ODVZELI!!! TUDI ČE JE DOLG ZELO MAJHEN, VREDNOST NEPREMIČNINE PA VELIKA!

12. člen
(izvršba na nepremičnino)
Ne glede na določbo prvega odstavka 142. člena ZDavP-2, se davčna izvršba na nepremičnini lahko opravi, če davka ni bilo mogoče izterjati iz dolžnikovih prejemkov, sredstev na računih, terjatev ali iz premičnega premoženja, tudi v primerih, ko je vrednost nepremičnine nesorazmerno velika glede na višino neplačanega davka.


ČE NE MOREŠ PLAČATI, PA LAHKO SKLENEŠ Z OBČINO "DOGOVOR"  OZ. jo "PROSIŠ", ČE BI BILA TAKO "PRIJAZNA" IN NAMESTO PLAČILA DAVKA VZELA NEKAJ TVOJE NEPREMIČNINE V LAST. KAKO "PRIJAZNO" OD NJIH, KAJNE?

13. člen
(konverzija - SPREMEMBA terjatve v lastniški delež)
(1) Občina lahko z davčnim dolžnikom sklene dogovor o konverziji zapadlega in neplačanega davka na nepremičnini v lastniški delež občine na tej nepremičnini.

(2) O sklenitvi dogovora o konverziji zapadlega in neplačanega davka v lastniški delež občine na nepremičnini odloča Občinski svet na predlog župana.

(3) Šteje se, da je davek plačan na dan podpisa dogovora o konverziji davka v lastniški delež občine na nepremičnini dolžnika.

(4) Če se dogovor o konverziji davka v lastniški delež občine razdre, ta o tem obvesti davčni organ, ki na podlagi tega obvestila ponovno vzpostavi obveznost plačila davka skupaj z zamudnimi obrestmi.


Kako dolgo bomo mirno gledali, kaj počnejo z nami??? In to je pravna država???

Prosimo, pošljite sporočilo naprej, naj ljudje izvedo, kaj dejansko piše v zakonu preden bo prepozno!"

Prejeto danes, 1. 10. 2010, od osveščenega državljana te zaenkrat še slovenske države.

Upamo, da se zavedate, da je cilj tega zakona naropati še dodatno premoženje, saj jim ni dovolj, da vsakodnevno ropajo z drugimi postavkami, ko nam izstavljajo položnice in predpisujejo te in one dajatve. Te so najvišje na svetu. Tudi jim ni dovolj, ko vsak dan odnašajo vse, kar se da odnesti s pomočjo fiktivnih javnih razpisov in po tem sprejetih aneksov iz naše blagajne, ki ji rečejo proračun države. In ni jim dovolj, čeprav so nam izropali (divja in cetifikatska pri(h)vatizacija) že skoraj celotno, nekoč družbeno, zdaj njihovo, premoženje, ki so ga ustvarjale pridne roke več generacij.

Niti jim  ni dovolj, da so skozi razno razne prirejene sodne odločbe in izvršbe naropali ogromno zasebne lastnine, ljudi pa so pahnili na rob družbe. Ampak seveda je skupek vsega tega udbokomunističnea razbojništva zgolj izvajanje podlega načrta za čimprejšnje uničenje slovenskega naroda. Po tem zakonu bodo torej ljudje še ob nepremičnine, ki so jih sami gradili s svojimi rokami in s težko prisluženimi finančnimi sredstvi!

Poleg tega so jih v vseh teh letih komunističnega razbojništva že nevemo kolikokrat preplačali skozi različne nerazumne postavke kot je npr. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča! Kaj to sploh je, saj je vsak vendar moral kupiti zemljo, da je sploh lahko gradil?!? Preplačal pridobitev gradbenega dovoljenja (pred tem pa seveda vsako vlogo za vsako soglasje, vsako soglasje, in takih soglasij je pri gradnji družinske hiše v povprečju 6!), komunalni prispevek tudi na območjih, kjer sploh ni urejene kanalizacije (in izračun komunalnega prispevka je takšen, da bi visoko izobražen državljan potreboval nekajurni seminar, da bi približno doumel, kako ta izračun nastane!

 Seveda je tudi tu dvotirni sistem - na eni tirnici se vozijo "prvoligaši", na drugi pa "drugoligaši", kar pomeni, da navaden državljan plača vse in še več kot je zahtevano, tisti "ta boljši" pa manj, če sploh), t.i. vodarine, ekološke takse, kanalščine, čiščenje grezničnega mulja, in še verjetno ni konec seznama...  

To kar se gredo s tem norim davkom je še en nov element nedvomnega GENOCIDA, ki ga je začel Hitler, takoj za njim pa so to vlogo prevzeli titositični udbopartijski hudodelci, mafijci. Ljudi oz. narod zlomiti na tisti točki, ki najbolj boli - odvzeti bivališče, odvzeti sredstvo preživetja. Mnogi se bodo itak razbežali po svetu, kar se dogaja vsak dan tudi v resnici. Kakorkoli se sliši grozno, saj takšne besede nimajo pozitivnega prizvoka in celo odbijajo, se je kljub temu treba zavedati, da bomo slej kot prej morali reči BOBU BOB, ali pa POPU POP.

Rešitev je znana in je po našem trdnem prepričanju samo ena: LUSTRACIJA z 20 letno zakasnitvijo.

 Ekipa OPS

P.s.: Morda bi se, dragi prijatelji resnice, morali vprašati tudi, zakaj noben medij v Sloveniji o tem ne govori in ne piše??? Morda to ni tema, ki bi bila vredna njihovih opozoril in obveščanja lastnikov nepremičnin, kaj se jim bo zgodilo, če davka ne bodo mogli plačati? Razlog ni v tem, da to ni tema, razlog je povsem drugje.