To je pravi genocid. Pravi genocid. Zlo?in proti ?loveštvu. In tega si ne moremo dovoliti, saj se izkoriš?a nevednost, nepismenost in neosveš?enost ljudi.

Ekipa OPS