Dva obraza Slovenije,

VMES PA GNILA ZELJNA GLAVA, KI MOČNO ZAUDARJA

Novinar Financ g. Urbas je pod naslovom »Dva obraza Slovenije« opisal nepopolni vzrok, zaradi katerega bi naj Slovenija v kratkem padla na kolena. Naslednji dan je v svojem komentarju pod naslovom »Kaste nedotakljivih Slovencev« v predzadnjem odstavku napako iz prejšnjega dne delno popravil, ko je krivdo za stanje v državi prevalil na dejanskega krivca, ko je zapisal, da je to vlada. Dodal je tudi resnico, da so vse dosedanje vlade krive za to stanje in to je edina prava resnica. 

Vse vlade so z metodo zarotništva ustvarjale oba nasprotujoča si in nepovezana mentalitetna svetova: v prvega spadajo titoistično samozadostni in neprilagodljivi, v drugega pa ustvarjalnosti in spremenljivosti željni državljani v Sloveniji, o katerih piše g. Urbas, z namenom, da so lahko v vmesnem prepadu med njima skrivale svojo nesposobnost se ločiti od preteklosti, kar se tiče modela obvladovanja političnega in ekonomskega oblastništva.

Jasno mora v tej državi biti vsakemu, ki malo razmišlja, da Slovenija potrebuje novo pomladno kolekcijo politikov. Janša, Peterle, Pahor, Golobič, Kresalova, Erjavčev Karlček in gospoda tovarišija so preteklost. Le ko bo narejen ta korak lahko Slovenija naredi naslednjega, to pa so dejanske politične in gospodarske strukturne spremembe. Urbasova trditev, da so lahko nosilci družbenih sprememb v Sloveniji le podjetniki ne pa BP, JJ, KK,GG, ….drži, vendar prav tu nastane glavni problem, o katerem bo moral on in njegovi kolegi objektivno obveščati slovenski narod, pa tudi mednarodno strokovno in politično javnost, kako to stanje spremeniti.

Zagotovo se bodo njegove zle slutnje uresničile, če se bo »grebel« pri naštetih politikih, namesto da bi jim jasno povedal resnico o njihovi nesposobnosti in stranpoteh pri dosedanjem delu. Sami se ne bodo kar tako enostavno in prostovoljno popolnoma umaknili, morda se bodo zleknili le v senco in oblast vzeli s seboj. Kot vedno do sedaj pa bodo izpostavljeni javnosti njihovi nameščenci.

Seveda je pri tem osveščanju slovenskega naroda in razkrinkavanju te politične kaste pomembno, da vsi, ki komentirajo stanje v državi, morajo tudi opozarjati na »tretjo prevaro«, ki jo omenjeni kujejo in tako kopirajo Brozov in Kučanov prevarantski model kontinuitete obvladovanja oblasti.

Prva Brozova prevara se je, kot vemo, zgodila leta 1945 z vrnitvijo ubežnikov iz Avstrijske Koroške s strani zavezniških sil, ki so jih titoisti potem zverinsko pobili, obljubili pa so, da jim nič hudega ne bodo storili, le tistim, ki jim bodo dokazali, da so storili zločine, sodila »redna in demokratična« sodišča.

Druga Kučanova prevara se je zgodila leta 1990 in malo pozneje, ko so v njegovi režiji postopoma vodilna mesta na vrhu slovenskih pomladnih strank in partnerjev v vladah titoistov dobili njim lojalni in tudi »dolžni« ljudje iz preteklosti. Vsi, ki so do današnjih dni te funkcije opravljali, so častni člani resnične evidence UDBA.NET z DOSJEJI SDV kot njeni zunanji sodelavci v raznih oblikah in okoljih.

Preprečiti je potrebno tretjo prevaro, ki se zdaj pripravlja skozi obstoječe in na novo nastajajoče politične stranke in razna civilna gibanja, kjer se rekrutirajo ljudje, ki bodo zavzeli politične in druge funkcije sedanjih elitnikov, z zavezo, da jih bodo  zaščitili pred obtožbami in sodnimi procesi za storjena kazniva in kriminalna dejanja v zadnjih 20-ih letih, pa tudi vse tja nazaj do leta 1945.

Dejansko kritični državljani do stanja v državi ostro usmerjajo kritike na račun obstoječe politične elite. Tisti pa, ki malo manj analizirajo stanje in nasedajo zavajajočemu poročanju medijev, pa za to stanje v državi krivijo tajkune, da so ti za vse krivi, kar pa je napačno.

Tajkuni so samo produkt politične elite, ki je vodila državo Slovenijo v zadnjih 20-ih letih na 45 let podlage. Kot pohlepneži, kar se tiče materialnih dobrin, so zagrabili ponudbo pohlepne politične elite po oblasti in so kot takšni bili za to politično elito finančna in socialna oaza, ki jih je vzdrževala na oblasti. S svojimi netransparentnimi podjetniškimi aktivnostmi so vzdrževali socialni mir v državi, da so titoisti v novih okoliščinah lahko utrjevali svojo ideologijo in njej pripadajoči politični sistem. Da je to res, kažejo ostri posegi Pahorjeve oblastniške strukture v njihovo poslovanje, to pa dokazuje, da pri svojem delovanju niso bili nikoli samostojni in odločujoči faktor.

Nastopila je kriza, bolj politična kot ekonomska in finančna, zato zdaj omenjena politična elita tiste tajkune, ki jih nočejo ali pa, bolje rečeno, več ne morejo financirati, ker jim produkcija in produktivnost tega kratko malo več ne dovoljuje, sesuvajo. Na ta način se omenjena politična elita tudi rešuje zaposlenih, ki ji niso lojalni. Na pogorišču sesutih podjetij se po določenem času na temelju državnih subvencij za delovna mesta, ki jih dobijo lojalni podjetniki prevzemniki, spet zaposlijo politični eliti lojalni delavci. Znano je, da ti nikoli ne smejo ostani brez zaposlitve in pristati na Zavodu za zaposlovanje.

Na primeru Mure lahko ugotovimo ta problem oziroma razložimo model znanega preživetja za titoistično politično elito »na izpadanje«, ki ga morda nihče ni zaznal, so pa ga naznanile same zdaj ponovno zaposlene delavke, ne vedoč, zakaj se to dogaja. Rekle so, da je med njimi slabo delovno in morda tudi medsebojno osebno vzdušje. Na manjšem vzorcu sem ugotovil, da so na novo zaposlene le delavke, ki so dejansko lojalne bivšemu političnemu sistemu.

V stari Muri je bilo tako, da so zaposleni, lojalni titoističnemu političnemu sistemu z manj dela, gledano kvalitativno in kvantitativno, zaslužili toliko ali morda malo več kot drugi nelojalni, ki so bili bolj pridni in so delali kvalitativno in kvantitativno boljše in več. Zdaj pa morajo ti lojalni zaposleni, ker drugih ni, svoje delo opraviti in odgovarjati za kvaliteto, če hočejo zaslužiti svojo plačo, to pa je boleče za te privilegirance. Za njih ni zadosti, da bi bili zadovoljni s tem, da imajo delovno mesto, nimajo pa privilegijev.

Podobno kot Urbasov je tudi zlonameren, pristranski in morda celo dirigiran, boj sindikalistov za pravice zaposlenih s pomočjo napisa »Plačajte prispevke BARABE«, ki ga je v roki držal vodilni sindikalist Doro Hvalica. Ta napis je identičen z izjavo ministrice Kresalove, ki je povedala »da ne bomo v Sloveniji tolerirali podjetij, ki z izigravanjem delavcev in zakonodaje zagotavljajo svojo navidezno konkurenčnost in se predstavljajo kot nosilci našega napredka«. Takšno zavajanje slovenskega naroda in mednarodne skupnosti, kar se tiče dejanskega stanja v državi, je skrajno nehigienično in strokovno ter politično podlo dejanje tistih, ki to s pomočjo medijev razširjajo.

Na ta način, kot prikazujeta »gospodarsko« krizo v Sloveniji sindikalist Hvalica in ministrica Kresalova, v to kategorijo pa spada tudi titoistični filozof Milan Pintar s svojim prispevkom prikaza te krize, hoče titoistična politična elita zdaj, ko je ta kriza udarila z vso močjo, zakriti svojo odgovornost za njo in prevaliti krivdo na tajkune in podjetnike.

Jasno je in prava resnica, da v Sloveniji pravni in politični sistem izigrava delavce in tako podjetja zagotavljajo svojo navidezno konkurenčnost in se predstavljajo kot nosilci našega napredka. Tajkuni in podjetniki se ravnajo, kot jim politični sistem in pravni red titoistične politične elite narekuje.

Privilegirani tajkuni in podjetniki so pohvaljeni in nagrajevani z raznimi gazelami, ker poslujejo v skladu z obstoječimi zakoni, drugorazredni, ki poslujejo v skladu z istimi zakoni, pa so kriminalci in povzročajo, da se gospodarski kriminal širi. Ti drugorazredni podjetniki so vzrok, da se potreba po množenju števila zaposlenih v teh represivnih institucijah povečuje, obenem pa lahko te institucije prikazujejo sebe kot potrebne in uspešne.

Hvalica in Kresalova kažeta direktno na te drugorazredne podjetnike in jih krivita, da so gospodarski kriminalci, pri čemer zamolčita dejansko resnico. Hvalica je morda nasedel ali pa so mu politični botri tako naročili, da je spisal in nastavljal pred kamere transparent z omenjenim napisom, na temelju objave podatkov s strani politične elite, da v Sloveniji mnogo podjetij skupno dolguje državi 650 mio dajatev.

To je čista demagogija in jo je sposobna v javnost lansirati samo zarotniška titoistična politična elita z namenom, da s sebe spere krivdo za nastalo kaotično stanje v državi. Morda Hvalica kot sindikalist noče vedeti, Kresalova pa zagotovo ve, da je mnogo tega dolga nastalo z pomočjo ustrežljivosti funkcionarjev in uradnikov državnih institucij po naročilu titoistične politične elite, do privilegiranih tajkunov in podjetnikov.

Nekaj tega dolga pa je nastalo seveda s povzročanjem krivic drugorazrednim obrtnikom in podjetnikom, saj je ta politična uradniška elita, ki ji pripada tudi Hvalica, na ta način hotela pokriti minus v državni blagajni, ki je nastal s tem, ko so privilegiranim tajkunom in podjetnikom odpisovali ali prelagali do zastaranja te dajatve.

Kdor hoče reševati problem Slovenije in slovenskega naroda, mora svoje komentarje usmeriti v srž problema, ki ima priimek in ime, ne pa se vrteti okrog njega kot mačka okrog vrele kaše. Novinar Urbas bo moral Franklovemu časopisu Finance pisati tovrstno vsebinsko dodelane in nedvoumne komentarje. Le tako se bo slovenski narod rešil bojazni pred titoistično politično in njej podrejeno uradniško elito. Če se bodo komentatorji začeli tako obnašati, se več ne bo zgodilo, kot se je meni pred kratkim, ko mi je eno od civilnih združenj sporočilo, da ne more na svoji spletni strani objaviti mojega pisanja, v katerem sem hotel na svojem primeru razložiti, kakšne krivice povzroča slovenskemu narodu titoistična politična elita, saj bo na ta način prestrašilo svoje člane in mu bodo odrekli svojo podporo.

Tvora nobeden zdravnik ne more pozdraviti, če se ne loti njegovega srža. Če se  slovenski narod hoče dejansko priključiti Evropi in hoče imeti identičen življenjski standard, se mora rešiti titoističnega političnega sistema in njemu pripadajoče politične ter ekonomske elite. Na tem zajedalcu ne more nihče graditi bodočnosti, zahodne družbe in civilizacije.

Če bodo titoisti še naprej ostali na oblasti in bodo odločali o funkcioniranju političnega, gospodarskega in družbenega sistema v Sloveniji, bo večinski sposobnejši del slovenskega naroda igral nepomembno, drugorazredno vlogo v državi. Brez pozitivnega in aktivno enakopravnega sodelovanja tega večinskega, s strani titoistične politične elite zapostavljenega sloja slovenskega naroda pri odločanju, ustvarjanju in delitvi dobrin, ne samo kot je sedaj v praksi tem dovoljeno le sodelovati pri njihovem ustvarjanju, v Sloveniji ne more biti razvoja, evropsko primerljivega standarda in človeških vrednot.

Titoisti so se na oblast povzpeli s pomočjo zločinov nad slovenskim narodom, ki jo je organizirala in izvajala UDBA, ki je temelj titoističnega političnega sistema. Ubijali so ljudi, ki niso bili naklonjeni njihovemu političnemu sistemu. Ta nenaklonjenost teh ljudi titoističnemu političnemu sistemu se je pokazala kot upravičena, saj posledice oblastništva njemu pripadajoče politične elite slovenski narod čuti danes.

Danes se politična sprememba v EU ne more zgoditi s terorjem. Zato bi v prvi vrsti  morali titoisti imeti toliko potrebnih človeških vrednot, da bi spoznali, da so kot oblastniki zaradi kontaminacije z diktatorsko zločinsko titoistično ideologijo, zaviralci političnih, družbenih in gospodarskih sprememb v državi in bi zaradi tega morali samovoljno sestopili z oblasti ter se predati v obravnavo pravosodnemu sistemu v državi, ki bi se šele formiral po njihovem odhodu.

Sedanji je njim podrejen, prirejen in do njih prijateljsko ustrežljiv, zato bi njihova odgovornost bila pomanjkljivo ovrednotena in na koncu tudi pomanjkljivo sankcionirana. Na ta način, torej s prostovoljnim odhodom z oblasti, bi dokazali, da so se vsaj malo posodobili, ne pa da se obnašajo kot kameleoni in po potrebi vedno znova spremenijo samo politično barvo in v tem duhu z lažmi operirajo o dejanskem stanju v državi. Njihovo vztrajanje na oblasti je celo kaznivo dejanje na temelju veljavnega Kazenskega zakonika Republike Slovenije, kot bom v skopi obliki dokazal v nadaljevanju.

Njih odstranitev z oblasti na temelju veljavnega pravnega reda v Evropski uniji in tamkaj veljavnih človeških vrednot ne pomeni kršenja človekovih pravic njim. S svojo prisotnostjo pri krojenju razvoja Slovenije in življenjskega standarda slovenskemu narodu ogrožajo človekove pravice temu narodu in celo ogrožajo njegov obstoj. To pa je Ustavna kategorija, kar pomeni, da je njihova odstranitev s političnih, funkcionarskih in uradniških mest v skladu z Ustavo Republike Slovenije.

Nobena demokratično in pravno urejena država v EU in na svetu ne dovoli, kot je to primer v Sloveniji s titoistično politično elito, da v imajo v državi oblast ljudje, ki s svojim delom kršijo človekove pravice državljanom in so osumljeni kriminalne dejavnosti. Tajkuni in divja privatizacija so njihov proizvod, saj je politična elita uveljavljala pravni red v državi, na temelju katerega so lahko nastajali in funkcionirali ter si grabili premoženje. Tisti, ki dovoljuje s svojim delom takšno početje pa se ukvarja s kriminalno dejavnostjo in je kazensko odgovoren. Ustvarjanje neenakih pogojev življenja, ustvarjanja, izobraževanja v državi za vse državljane pa prav tako tudi kriminalno dejanje.

Svojega razmišljanja nikoli ne prikazujem javnosti na temelju domnev, ampak doživljajih in dogodkih. Da UDBOVCI oziroma njeni sodelavci niti v vlogi politikov ne spremenijo svojega sloga dela, dokazuje ruski »Car« Vladimir Putin. Leta 1981 sem bil z določenimi nalogami s slovensko firmo, ki je že zdavnaj pokopana, zaposlen na gradbišču v Leipzigu v takratni Vzhodni Nemčiji (DDR). Putin je takrat bil nameščen v bližnjem Dresdenu kot glavni KGB-jevec za Saško pokrajino.

Domačini so se ga bali. Tisti malo bolj politično angažirani in nenaklonjeni okupaciji dela Nemčije s strani Ruske vojske, so tarnali, da so nemočni, kar se tiče spreminjanja stanja v državi, saj jim iz Dresdena za vrat diha ostri »Ivan« (tudi jaz takrat nisem vedel, da je to bil prav Vladimir Putin). Vladimir tudi v sedanji vlogi »Carja« Rusije, saj so predsednik Medvedjev in drugi samo njegove marionete, ne deluje kot demokrat, ne spoštuje politično drugače mislečih, ne spoštuje človekovih pravic državljanov, ampak vlada s pomočjo nasilja, obnovljenega KGB in represivnih institucij države, ki so funkcionalno enostranske. Torej tudi slovenski titoisti, ki so vsi po vrsti sodelavci UDBE ali njihovi potomci, ne bodo nikoli spremenili svojega sloga obvladovanja oblasti in pojmovanja razvoja države.

Ivanjševci, dne: 11.09.2010                                                          Karel KOZIC

 

Komentarjev 

 
#4 Karel 17:36 25-10-2010
Na ta problem jaz nenehno opozarjam domačo in tujo javnost, to pa je "peta kolona" kot vi navajate sli politično nameščeni uradniki. So problem, so največja ovira za to, da težko prodremo z resnico med vodilnimi diplomati Evropske Unije. Obe politični opciji imata svojo peto kolono in s pomočjo nje obe skrivata dejansko stanje v Sloveniji in na ta način ščitita svoje privilegije in politične pozicije. Obema je malo mar za slovenski narod. Obe izhajata iz iste ideologije, le barvi sta različni zaradi skrivanja njih osnovne ali izhodiščne politične barve.
Glede mojih pogledov na pomoč pri razvoju gospodarstva sem svoje mnenje zapisal v predzadnjem pisanju "Kdo bo tebe ljubil Slovenija". Legalnost Kučanove resnice ali, da vedno ima prav pa pišem ravnokar. Temu je kriv slovenski večkomponentni pravni red, kar se tiče možnosti njegove uporabe v praksi.
Citat
 
 
#3 verhovnik 15:23 25-10-2010
Povsem se strinjam z Vašo navedbo, da je politicno stanje v naši državi treba spremeniti po legalni poti. EU bo prisluhnila dejstvam, ki se dogajajo v Sloveniji, čeprav tam že dolgo deluje peta kolona komunistov.
Naj se povem, da tov. Kučan nikoli ne deluje nezakonito. Vsake stvari se loti legalno, ker ve, kako se to dela. Npr. ustanovitev Foruma, ustanovitev Zaresa itd.
Če bomo ukrepili slovensko gospodarstvo, bomo pomagali tudi tem, ki ga zdaj uničujejo.

Verhovnik
Citat
 
 
#2 Karel 15:51 22-09-2010
Z veseljem preberem vsak odmev na moja pisanja. Tudi vašega sem prebral. Seveda je vaša odločitev, če vam včasih pride, da vam je žal za bivšo državo, vendar ta sploh ni mogla obstati. Nič drugače pa nebi bilo kot je zdaj v Sloveniji, saj bi jo vodili isti ljudje, titoisti in njihovi učenci. Ti ne znajo drugače, znajo delati le z zarotništvom, sprenevedanjem, lažmi in maščevanjem svojim nasprotnikom, drugače mislečim. Vem, da so tudi v Nemčiji problemi, vendar je razlika kot noč in dan med vami in Slovenijo. Poizkušam razložiti stvari s svojim pisanjem. Morda bi na tej spletni strani poiskali še nekaj tovrstnih mojih pisanj. UDBA PIKA NET, PRESEKALI BOMO GORDIJSKI VOZEL,TRAVME SLOVENSKE UDBOMAFIJE, KOZIC RAZBIJA TEMELJE SLOVENSKE DRUŽBE.
Citat
 
 
#1 DORA 09:46 19-09-2010
Pri NAS ni nič drugače Spoštovani Karel!!

Malo lažja oblika vsega skupaj! Ne živimo DOMA, smo v tujini in zelo močno spremljamo dogodke DOMA!!!!
Veliko se govori in skoraj NIČ ne naredi!
Res bo potreben UPOR, saj že tu v tujini (Nemčija) pišejo o zelo čudnem obnašanju SLOVENIJE !!!! Bili smo ponosni na SLOVENSKO DEŽELO, sedaj pa nas že zbadajo in negativno obrekujejo!!

SRAMOTA JE, DA IMAMO TAKŠNO KILAVO SLOVENSKO VODSTVO!!!! TI OBLASTNIKI SO SAMI SEBI NAMEN, NE LJUDSTVU!!!!
POSTALI SMO KRIMINALNA DRŽAVA!!!! MAFIJA REVNIM JEMLJE IN BAOGATIM DA, KAJ PA "nam" SAMO SEBI IN SVOJIM DOMAČIM!!!!!
Lep pozdrav DOMOV, Karel, Hvala, ker boste prebrali naše pismo!!
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 305 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?