MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

V ?asu pandemije so predpisali obvezno nošenje "mask", a se nih?e ne zaveda, da je to popolna neumnost. Kirurške maske so izdelane za zaustavljanje bakterij. Bakterije so stokrat ve?je od domnevnih virusov. Vse, kar je velikosti "virusa", kot so grozdi molekul zraka, gre naravnost skozi masko!

Nasprotno pa maska, ki bi ustavila "virus", ne bi prepuš?ala dovolj zraka, da bi lahko dihali skozi njo ter preživeli. Skozi masko dihamo po principu negativnega pritiska, kar aktivira dodatno miši?evje in obremenjuje kardiovaskularni sistem, kar pa ni ravno nenevarno.

Kot lahko preberete v disertaciji Tehniške univerze iz Münchna, je nošenje kirurških mask zelo škodljivo za vaše zdravje.

https://www.harmonyenergyconsultants.com/doc/Impfen/Gesundheitsgefahr_durch_Atemmasken_-_Universitaet_Muenchen.pdf

Nošenje mask ima tudi še druge namene: utišati ljudi, narediti ljudi poslušne, saj pridno izpolnjujejo ukaze in zaupajo vladi. V primeru neredov/protestov je tudi lažje ustreliti ?loveka, katerega obraz (izraz na njegovem obrazu) se ne vidi.

Tudi nošenje rokavic je "smešno", kajti pranje rok povsem zadoš?a. Škoda, ki jo povzro?ijo umazane rokavice, je namre? veliko ve?ja (ekcemi, infekcije…). Poleg tega dezinfekcijska sredstva uni?ijo normalno floro kože, ki predstavlja njeno naravno zaš?ito.

Trenutna medicinska statistika jasno kaže, da ni epidemije ali "pandemije", da ni neobi?ajno velikega števila smrtnih primerov, da ni nenavadno veliko obolelih in da se ve? deset tiso? bolnišni?nega osebja po vsem svetu pritožuje nad dolgo?asjem, ker nimajo kaj po?eti. Sicer bi to moralo biti vsakemu jasno, saj bi sicer videli ogromno obolelih okrog sebe, a le-teh ni od nikoder.

Torej, zakaj ta maskerada?

Ta ima ve? namenov:

1. Prepre?iti, da bi ljudje videli nasmeh na obrazu drugih ljudi - nasmeh je protistrup za lo?itev in ob?utek izgube. Ko za?ne pomladi sijati sonce, ljudje hodijo naokoli z nasmehom na obrazu in so veseli, da se je zima kon?ala: ?as mraka in mraza se kon?a in življenje se za?ne znova.

2. Strašenje pred dihanjem drugih ljudi; pred besedami drugih: slišati morate le, kar vam govorijo nadzorovani mediji; tisti, katerim je tako mar za vaše dobro po?utje, pa so v resnici pravi "strup"; – zato ne poslušajte njihovih laži.

Ko z nekom govorite, ne pozabite, da ve?ina informacij, ki jih prejmete od sogovornika, izvira iz njegovih obraznih gibov, ne iz besed, ki jih izgovori. To je tisto, kar vam pomaga, da spoznate, kdo govori resnico.

3. Zmanjšanje sposobnosti razmišljanja: kot že omenjeno, nošenje kirurških mask vodi do pomanjkanja kisika. To pa pomeni, da lahko zaznate le majhen del prejetih informacij.

?as je, da zahtevamo odgovore!

?as pa je tudi za pozitive ukrepe.

Naj vaši umetniški talenti podivjajo. Na masko naslikajte nasmeh. Vanjo zarežite luknje za dihanje. Okrasite jih z barvami pomladi. Dodajte komentar kot je "COVID je laž".

Izrazite svoje notranje znanje in modrost.

Socialno distanciranje je nevarno

Namen socialnega distanciranja je popolnoma druga?en, kot nam ga predstavlja vlada. ?e bi virusi bili tako nevarni in ?e sploh obstajajo (za kar ni nobenih pravih dokazov), bi že vsi na tem planetu bili mrtvi. Narava namre? ne izdeluje nekaj, kar bi ogrozilo obstoj vsega na Zemlji. ?lovek ima v sebi ogromno število virusov in bakterij, s katerimi živi v simbiozi.

Ve? kot o?itno je, da ima socialno distanciranje povsem druga?en namen. Njegov resni?ni namen je razdružiti ljudi (?lovek je socialno bitje in potrebuje socialne stike, rokovanje, objemanje,…), prepre?iti širjenje informacij med ljudmi (ustaviti resnico), poleg tega pa zagotoviti prepoznavanje obrazov s strani umetne inteligence (kot že obstaja na Kitajskem). Za to je potreben odmik med ljudmi (v gru?i namre? ni mogo?e prepoznati le eno osebo, en obraz) in na to je potrebno privajati ljudi. Socialno distanciran ?lovek tudi izgubi ?loveškost, ljubezen in ni pripravljen pomagati so?loveku. Postane osamljen in propade.

George Soros celo že predlaga prakticiranje opustitve družine v ?asu pandemije. Socialno distanciranje je le za?etek tega, kar želi elita. Nas mislijo zapreti kot živali v živalskem vrtu, vsakega v eno kletko?

https://steadfastclash.com/the-latest/proof-george-soros-is-trying-to-abolish-the-family-unit/

Organizem 29.04.2020