RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"


Koga ali kaj mi to plačujemo???

Vsi imamo po Ustavi RS pravico prejemati informacije javnega značaja. Da nam jih posreduje, pa je v prvi vrsti zadolžena RTV SLO, ki je Zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Plačujemo ta javni zavod vsi, ki plačujemo tudi porabo električne energije. Vsak mora plačati na leto 152,40 €.

Kako morajo delati, pa jim narekuje tudi ta člen Zakona o RTV SLO:

"5. člen

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

- spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

- spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo;

- spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

- spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

- zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;

- spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

- uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;

- varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati obče človeške vrednote."

Tole se zdi v tej KORONA MEDIJSKI HISTERIJI POSEBEJ POUDARITI:

"-spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;"

"- zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;"

Tukaj na tej spletni strani in drugje na spletu je objavljenih desetine, stotine prispevkov različnih domačih in tujih strokovnjakov, znanstvenikov, ki trdijo, da je KORONA prevara.

KAKO TOREJ NAS OBVEŠČA RTV SLO, KI JO PLAČUJEMO IZ LASTNIH ŽEPOV??? NEPRISTRANSKO IN CELOVITO, DA BI SI LAHKO SAMI SVOBODNO USTVARILI SVOJE MNENJE???

RTV SLO ZGANJA POPOLNO ENOUMJE IN TO JE ZLOČIN NAD ČLOVEŠKIM UMOM!


Pišite, kličite po telefonu odgovorne na RTV SLO in jih sprašujte, do kdaj mislijo služiti MAFIJI oz. SATANISTOM, in ali se zavedajo, kdo jih plačuje in komu bi morali služiti.

DOVOLJ LAŽI, MASKE DOL!

DELI!

Ekipa OPS