Prispevki različnih avtorjev Prispevki različnih avtorjev Domobranec, prvi Vrhovni državni tožilec Anton Drobnič je eden osrednjih krivcev za izvirni greh Slovenije leta 1990

Domobranec, prvi Vrhovni državni tožilec Anton Drobnič je eden osrednjih krivcev za izvirni greh Slovenije leta 1990

NEODVISNA, SUVERENA IN DEMOKRATIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA JE OD SAMEGA ZAČETKA PREVARA NARODA IN NADALJEVANJE VLADAVINE BOLJŠEVISTIČNIH-KLERO-UDBOKOMUNISTOV POD KRINKO PARLAMENTARNE DEMOKRACIJE!

Gospod Anton Drobnič, pozivamo vas, da poveste vse po resnici. Kako in zakaj ste bili prisiljeni k sodelovanju v zločinski politični policiji UDBI in zakaj ste morali tudi po letu 1990 sodelovati pri prevari naroda. SPOVEJTE SE PRED NARODOM IN PROSITE ODPUŠČANJA TER K TEMU DEJANJU SPODBUDTITE ŠE DRUGE UJETNIKE UDBOMAFIJE!

 

Prepis zgornje listine:

"Obveza

Lm 0070003                                                                                               27. julija 1949

Spodaj podpisani Drobnič Anton, rojen 20. aprila 1928 na Hudem Vrhu, dijak, se zavedam, da sem z aktivnim delovanjem v ilegalni organizaciji, kateri cilj je bila borba proti obstoječi oblasti in družbeni ureditvi, storil kazniva dejanja, za katera se me lahko po obstoječem kazenskem zakoniku obsodi na več let ječe. Moja kazniva dejanja so razvidna iz zapisnika zaslišanja, ki sem ga podal prostovoljno in pri polni zavesti. Uvidel sem samopašnost svojega ravnanja in se za to obvezujem:

 

 

1. da bom legalen državljan Federativne ljudske republike Jugoslavije.

2. da bom deloval v interesu sedanje družbene ureditve FLRJ.

3. da se bom aktivno boril proti sovražnikom FLRJ in socializma.

4. da bom aktivno sodeloval z UDV in da bom svojim nadrejenim oficirjem javil vsak pojav sovražnikovega ilegalnega delovanja.

5. da bom v sodelovanju discipliniran.

6. da bom držal to izjavo in vse, kar je v zvezi z UDBO, v najstrožji konspiraciji.

7. zavedam se svoje izjave kakor tudi posledic, ki me bodo doletele, če bom to izjavo kršil.

Smrt fašizmu - svoboda narodu!

Drobnič Anton"

Po tem, ko je gospod Leljak našel na mikrofilmih to obvezo, ni več nobenega niti najmanjšega dvoma, da je gospod Drobnič Anton, znan kot prvi Vrhovni državni tožilec v novi državi RS, delal za zločinsko politično policijo prejšnjega totalitarnega komunistično-boljševističnega režima UDBO, ki je odločala o življenju in smrti mnogih ljudi, brez tega, da bi se ozirala na mednarodne konvencije in pakte o človekovih pravicah. To dokazuje tudi izpis iz UDBA.net datotek, kjer je navedena njegova šifra dosjeja. Ko je najprej imel 0008294-0000000, ko je prevzel kakšnega izmed višjih položajev, pa so mu dali oznako, da je nekdanji sodelavec te zloglasne zločinske organizacije.

Kaj je v resnici bila UDBA:

"UDBA (Uprava državne bezbednosti, slovensko Uprava državne varnosti) je bila jugoslovanska tajna policija, ki je po drugi svetovni vojni opravljala podobno vlogo kot NKVD v Sovjetski zvezi.

UDBA je nastala leta 1946, ko je bila OZNA razdeljena na civilni in vojaški oddelek: civilni del - UDBA in vojaška Kontraobavještajna služba - KOS. KOS je bil leta 1955 preoblikovan v Organ bezbednosti (OB), UDBA pa leta 1966 v Službo državne bezbednosti (SDB).

UDBA je v določenem času svojega delovanja, posebej po resoluciji Informbiroja leta 1948, pogosto zapirala (denimo na Goli otok) državljane na podlagi nezadostno utemeljenih obtožb. Nekateri obtoženci so v postopku celo izgubili življenja. UDBA kot jugoslovanska oziroma slovenska politična policija je bila organ za prepoznavanje in sankcioniranje političnih nasprotnikov v nekdanji socialistični Jugoslaviji. Zakon ji je dajal skoraj neomejene pristojnosti, ki so jih udbovci formalno spoštovali. Udba pa je delovala tudi v tujini, kjer takšnih pristojnosti ni imela, zato je delovala tajno. Opravila je niz podtalnih akcij, umorov, izsiljevanj in ugrabitev. Pri tem je uporabljala svoje agente in sodelovala z jugoslovanskimi in tudi tujimi civilisti. UDBA je bila razpuščena leta 1990 z razpadom Jugoslavije.
Pripomba OPS: MAR RES???

Leta 2003 je bivši častni konzul na Novi Zelandiji Dušan Lajovic na internetu na naslovu www.udba.net objavil gradivo iz Centralne aktivne evidence, ki je vsebovala podatke o ljudeh, ki so sodelovali s tajno policijo.

Kasneje pa je Lajovic objavil podatke tudi v knjigi z naslovom Med svobodo in rdečo zvezdo. Imena pa so bila okrnjena, izbrisan je namreč ves slovenski politični vrh."


Vir: wikipedija

Resnica o delovanju prvega Vrhovnega tožilca v "demokratični" Sloveniji še toliko bolj pojasnjuje prevaro, ki se je zgodila leta 1990 oz. se je dogajala že od udbovsko zrežirane afere JBTZ leta 1988, ko naj bi se v Sloveniji končala 50 let trajajoča tiranija nad slovenskim narodom s strani tistih, ki so leta 1945 s silo in umori približno 60 tisoč naših izobraženih, naprednih, sposobnih in ustvarjalnih ljudi nasilno prevzeli totalitarno oblast, katero so z represijo tudi tajne politične policije UDBE vzdrževali desetletja.

Kako bi lahko nastopila in se razvila demokracija, če so na vsa ključna mesta namestili nekdanje člane te boljševistične tolpe, za katero je bilo značilno, da je avtoritarna ilegalna zločinska organizacija?! To, da je bil v povsem mladi državi na tako pomembnem mestu kot je Vrhovno državno tožilstvo nameščen član UDBE, povsem pojasni razlog, zakaj ni kazensko preganjal nikogar, ko je izginilo iz podzemnih objektov v Gotenici pri Kočevski Reki (nekdanje zaprto območje nekoč prvega človeka UDBE Mačka Matije) 80% arhivskega in dokumentarnega gradiva OZNE in UDBE (Tukaj je nastal izvirni greh mlade države Slovenije, ker se na tem zločinu ni postavila pravična pravna država), iz katerih bi se državljani lahko seznanili, kdo je kaj počel v času totalitarizma, kdo bi moral odgovarjati za zločine in kdo so bile žrtve komunistično-boljševistične tiranije nad slovenskim narodom, in kje so žrtve nasilnega pohoda na oblast končale svoje življenjske poti.

Tako ne bi imeli problemov z identifikacijo posmrtnih ostankov umorjenih, ker je bilo v arhivih vse zapisano, in tudi ne z odkrivanjem storilcev, ki so se po tem, ko so arhivi zginili, lahko celo oklicali za demokrate in so se podali na volitve, mnogi pa so bili postavljeni na mnoge tudi najodgovornejše položaje v državi in v tujini, da so nas predstavljali. Naprimer prvi predsednik t.i. demokratične Vlade RS, gospod Alojz Peterle.

Na primeru tega človeka se da razumeti, kako si je partija postavila navidezno opozicijo, ki ni nikoli zahtevala tega, kar so opravile skoraj vse postkomunistične države - LUSTRACIJO. Slovenski krščanski demokrati so imeli na čelu skrbno izbranega udbovca, ki je že s svojo mimiko, pojavo in glasom zavajal, češ, da gre zdaj za nov demokratični veter, ko lahko glavne pozicije v državi prevzemajo krščanski ljudje. Udbovec Peterle in njegovi pajdaši v SKD. Preden so ga ugrabljeni mediji promovirali kot novi obraz v politiki, je ta možak (sicer učitelj zemljepisa) delal na Zavodu za družbeno planiranje, kjer, verjemite, ni delal nihče, če ni bil na povodcu partije ali udbe. Očitno pa je glede na šifro igral cerkvenega pristaša, da je ovajal tiste, ki so hodili v cerkev, pa po zakonih partije, če so bili člani, naj ne bi smeli in tudi tiste duhovnike, katerim se je približal, pa si mu kaj zaupali.

No, tudi drugi predsednik Vlade ni mogel biti kdo drug kot nekdanji član zločinske UDBE.

Že leta 1992 je nekdanji udbovec Drnovšek sestavil drugo slovensko Vlado in vanjo sta družno vstopila Alojz Peterle s svojo SKD in Janez Janša s svojo SDSS. Kako si razložiti to družno vladanje tovorišev, levih in desnih skupaj? Vse je mogoče, če skriješ ali uničiš arhive in narod nima pojma, kdo je kdo v tej deželi in kaj je počel v svoji preteklosti. Tudi člani zločinske UDBE so se čez noč prebarvali celo v krščanske demokrate kot jih poznamo v zahodnih državah. Kaj pa so drugega naredili kot to, da so kopirali parlamentarno kapitalistično demokracijo na zahodu, po kateri so pljuvali 50 let, ko so sami ustanavljali "demokratične" stranke po zahodnem zgledu in je vsak igral dodeljeno vlogo.

Vrnimo se udbovcu Drobniču, ki je sokriv za izvirni greh nove države, ker ni kazensko preganjal nikogar od kriminalcev, ki so ukradli ali uničili 80% arhivskega gradiva, iz katerega bi bilo marsikaj bolj jasno. Informacije, ki bi jih ljudje pridobili iz arhivskih dokumentov, bi povzročile popolnoma drugačno situacijo na volitvah, saj ob vedenju, kdo je kdo, eni niti ne bi upali na volitve. Še nekaj ne smemo pozabiti, Maček Matija je s svojimi pajdaši čistil arhive takoj za tem, ko smo že dobili Peterletovo Vlado, vladna komisija je vstopila na zaprto področje Gotenice po kakšnih 15-ih dneh vladavine Peterleta prav z namenom, da bi naredila popis in prenos arhivskega gradiva UDBE v Arhiv Slovenije, a so v podzemnih objektih na policah našli razprostrte papirnate robčke. Nekdo jim je sporočil, češ, jokajte. Ta nekdo je bil zloglasni Maček Matija.

Kdo je dovolil vstop do arhivskih gradiv nepooblaščenim osebam? Zakaj niso odgovorni zamenjali varovanje? Kaj bi moral narediti Centralni komite zveze komunistov Slovenije, ki je, kot pravijo danes, mehko sestopil z oblasti, če ne predati vse arhivsko gradivo v Arhiv Slovenije? Zakaj ni nihče od tožilcev za izveden kulturni genocid preganjal kazensko šefa CKZKS tovoriša Milana Kučana??? Seveda pa je treba vedeti še nekaj, do prikrivanja tega ne bi prišlo, če bi mediji opravili svojo vlogo in bi tako postopanje silovito problematizirali. Ker pa so mediji v spregi od kar so jih vzpostavili pa tega, da je izginilo skoraj vse arhivsko in dokumentarno gradivo, niso problematizirali. Kdo so bili torej uredniki boste najbrž dojeli sami. Za opozorilo, v vshodni Nemčiji so stari oblastniki uspeli zrezati 5% arhivskega gradiva STASI-ja (vzhodno nemšče tajne politične policije), ko še danes sestavljajo košček po košček, da bi jih povrnili in bi bili pregledni. Pri nas je zginilo 80% pa se nihče za to ni pretirano vznemirjal, kar veliko pove predvsem o takratni opoziciji komistom, ki to v resnici nikoli ni bila, saj so sestavili zgolj brezzobo opozijo - komunistisčne povzpetnike, ki so kričali, da je začela delovati demokacija, ko so se sami prisedli k oblastniškemu koritu in so venomer sklepali kravje kupčije in gnile kompromise z krvniki slovenskega naroda.

Zakaj naslednica Antona Drobniča na čelu Vrhovnega državnega tožilstva, tovorišica Zdenka Cerar, mati zdajšnjega predsednika Vlade, tovoriša Cerarja, ni kazensko preganjala tovoriša Antona Drobniča, ker je opustil dolžna ravnanja, ker ni po uradni dolžnosti sprožil kazenski pregon kriminalcev, ki so zagrešili zločine množičnih povojnih umorov in uničenje arhivov OZNE in UDBE? Če vzamemo tovorišico Zdenko Cerar kot zaščitnico prejšnjega režima in zločincev, ki so zagrešili vojna hudodelstva in genocid nad slovenskim narodom z množičnimi povojnimi umori, je treba razčistiti, kdo je v resnici tovorišica Barbara Brezigar, ki ves čas slavi kot desna tožilka. Zakaj ona, ko je nasledila Drobniča in Cerarjevo, ni zaradi opuščanja ravnanj kazensko procesuirala oba predhodnika?

Morda še komu ni kaj jasno? Partijska sekretarka na tožilstvu komunistične Slovenije, hči očeta, ki je deloval v OZNI na Dolenjskem, je zgolj hlinila žalost, ko so odkrili še eno morišče, in to njej v poduk v Barbarinem rovu v Hudi jami. Ko bi morala namesto hlinjenja žalosti takoj odrediti tožilsko policijsko preiskavo, ugotoviti DNK-je umorjenih in iz arhivov zločince. Seveda pa dokumentarnega gradiva ni, pa tudi ne krivcev, ki so jih uničili ali ukradli. Zakaj ni sprožila kazenskih postopkov proti predhodnikoma, ker sta oba opustila dolžna ravnanja, je pa tudi menda povsem jasno.

Ni levo desne, ko gre za najhujši državni kriminal. Ščitijo drug drugega in kriminalce, da lahko krokarji že desetletja delijo ljudi na teh žrtvah, ki še vedno ležijo po grapah in breznih.

Bomo razčistili že enkrat, kdo je kdo v tej deželi? Kdo nam vlada in kdo še naprej zganja tiranijo nad našim narodom? Tukaj je predstavljen samo del tožilske sprege, da bo vsem jasno, kje je nastal izvirni greh te države. Da si boste ustvarili širšo sliko, kako po tem principu delujejo vsa področja, si morate odpreti nekaj datotek na povezavi udba.net, ko morate ob predstavljenih osebah razmišljati, kje in kdaj se kdo pojavlja v medijih, na katerih položajih se giblje in s kom sodeluje.

VSE V SLOVENIJI JE PREVARA, MANIPULACIJA IN SPRENEVEDANJE OD OSVOBODILNE FRONTE NAPREJ, OD LETA 1988 PA TUDI, KO NAJ BI SE ZGODILA SLOVENSKA POMLAD, A JE BILA ZGOLJ NAVIDEZNA, SAJ JE V BISTVU OSTALO VSE TAKO KOT JE BILO DO LETA 1990. SPREMENILE SO SE SAMO METODE, KO JE VSE TREBA DELATI SAMO BOLJ NA SKRIVAJ.

Osvobodilna Fronta

Afera JBTZ noče izpod udbovske preproge

Rešitev je po našem preričanju samo ena:

Dosledna izvedba Programa narodne enotnosti OOPS - Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije

Ekipa OPS

 

 

 

 

 

Komentarjev 

 
#2 Arbiter 14:49 29-04-2016
Po njihovih dejanjih jih boste prepoznali.

Zakaj ni noikogar preganjal kot Vrhovni tožilec, ko je izginiko 80% arhivov UDBE in OZNE?

Dajte no, a to ni njegova pisava??? Vse so ponaredili. Kaj pa še.
Citat
 
 
#1 jozekuch 15:08 26-04-2016
Drobnič je
9.4.2016
rekel:

"To ni moj podpis. Listina je ponaredek."

?
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 83 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?