Predstavitev Gibanja OPS

SPOZNANJA NOVE DUHOVNOSTI

Spreminjanje sveta in naše zavesti. Na našem planetu se pojavlja novo gledanje na svet, ki nas obdaja in, ki v njem živimo. Vendar novi duhovni pogledi niso nekakšna kopica novih intelektualnih dejstev, ta nova zavest je veliko bolj intuitivna in iskustvena. Premik je pred vsem v občutenju življenja ter gledanja nanj in manj v spremembi življenjske filozofije, čemur bi lahko na kratko rekli kar zdrava pamet.

Novo duhovnost spoznavamo vsi hkrati, njeno vraščanje v našo zavest pa je zahteven in dolgotrajen proces, ki poteka od človeka do človeka. Razvoj nove zavesti po svetu je namreč zasluga nekaterih posameznikov, ki so se znali za korak odmakniti in prepoznati, da je življenje bolj skrivnostno kot smo mislili doslej. Vendar je treba prelomiti dosedanje navade skepticizma in zanikanja, da bomo lahko odkrili svoje pravo poslanstvo in lastni intuitivni način sodelovanja pri razvoju sveta.

PRIČAKOVANE SPREMEMBE

Pomembne kozmične spremembe. Smo na začetku novega tisočletja, ki bo v marsičem bistveno drugačno od prejšnjega. To je mogoče upravičeno sklepati tudi na podlagi nekaterih kozmičnih spremeb, saj bo sonce v tem tisočletju prestopilo iz ozvezdja Rib v ozvezdje Vodnarja. Njune poglavitne astrološke značilnosti pa so si skoraj v popolnem nasprotju. Prevladovati bo začel blagodejni vpliv ozvezdja vodnarja (zlasti glede razsvetljenosti in čustvenih vrednot). Zato so stare prerokbe predvidevale apokalipso prav ob prelomu tisočletja, nakar naj bi nastopilo "tisočletje miru in ljubezni".

Premik v duhovnem razvoju. Z "okužbo" z novo duhovnostjo se bo širilo tudi razumevanje, da smo tu in zdaj zaradi svojega duhovnega razvoja in ne zaradi ustvarjanja in kopičenja materialni dobrin. Rezultat tega razumevanja bodo vibracijske spremembe naše duhovne energije, iskanje pa vodi v nov življenjski slog. Ko bo dosežena kritična masa ljudi, ki razumejo in tudi udejanjajo spoznanja nove duhovnosti, se bo to razumevanje razširilo po vsem planetu.

Sledilo bo obdobje intenzivnega vpogleda navznoter, v smislu zavedanja vrednot etike človeštva in udejanjanja dobrega. Ljudje začenjamo dojemati lepoto in dragocenost naravnega sveta, kar nas spodbuja k ohranjanju in čaščanju naravnega okolja. Tako ozaveščeni ljudje novega tisočletja ne bomo več dopuščali take gospodarske dejavnosti, ki bi ogrožala naše življenjsko okolje in obstoj naših potomcev.

Da bi mogli prisluhniti vsaki novi resnici, se bomo bistveno upočasnili in postali sprejemljivi za nova srečanja. Z dojemanjem intuitivnih prebliskov o tem, kdo smo in kaj naj bi sploh počeli, bomo začeli menjavati zaposlitve in si tako omogočali nadaljnjo rast. Vsak posameznik bo korak za korakom sledil svoji usodi in po vsem naravno doživljal intuitivne prebliske, povezane tudi z reševanjem družbenih problemov in problemov okolja.

Razvoj duhovne doktrine. Doslej se je religija ukvarjala s človeštvom, ki išče odnos z višjim virom duhovne enegije. Šlo je za zaznavo Boga znotraj vernikov, ki naj bi jih izpolnjevala in jim dajala večji pomen. Vendar se je ta zaznava izkrivila, ko so začeli cerkveni vodje razlagati "božjo voljo", namesto, da bi ljudem pokazali, kako je mogoče najti to smer v sebi. Sedanje religiozne dogme se bodo morale spremeniti in zajeti tudi evolucijo posameznika.

Potrebna je ustrezna institucija, ki z združevanjem pozitivno mislečih odpira možnosti nadaljnji rasti naše zavesti. Prepričani smo, da je treba v našem okolju storiti precej več kot samo prevesti tuja spoznanja nove duhovnosti v slovenščino in jih nato razširjati, nadaljnje dogajanje pa bi bilo prepuščeno naključju in posamezniku. Potrebujemo samostojno institucionalno obliko, kjer bi se zamisli nove duhovnosti uspešno razvijale in krepile. Sedanji prostor slovenske civilne družbe je razdrobljen, kar odseva tudi naša značilna miselnost-"vrtičkarstvo".

Smernice gibanja OPS. Zamisli in spoznanja nove duhovnosti so temeljno vodilo pri naših zamislih, ki jih skušamo razvijati v taki meri in obliki, da jih bo moč tudi izvajati. V zadnjem času je na vseh koncih sveta veliko pogovorov o duhovnem življenju. Vendar v teh začetnih letih oz. mescih novega tisočletja ne gre za odkrivanje novih duhovnih izkustev, temveč bolj za tehtanje in presojanje takih, nad katerimi smo še pred nedavnim zamahnili z roko ali pa jih jemali kot povsem samoumevna.

Stari Newtonski svetovni nazor temelji na zamisli, da je vesolje velik materialistični stroj. Na podlagi novih v človeka usmerjenih pogovorov pa se počasi razvija gledanje, da je svet vendarle veliko več. Postaja nam vedno bolj jasno, da je svet inteligenten duhovni kraj, kjer ljudje razvijajo svojo zavest, čutijo vodstvo intuicije in presenetljivih naključij ter začenjajo spoznavati poslanstvo, s katerim smo se rodili. Zato ustanovljeno gibanje na načelih te nove duhovnosti spodbuja in združuje vse osveščene ter dobromisleče državljanke in državljane Slovenije, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z njimi, z njihovim življenjskim in delovnim okoljem in nasploh z našo domovino Slovenijo.

Takšna skrb postaja vse potrebnejša, saj sta naše neposredno okolje kot tudi ves planet Zemlja čedalje bolj ogrožena, v nenehnem hlastanju po materialnih dobrinah pa odločno premalo naredimo za ohranitev okolja tudi za naše potomce. Preusmerili se bomo od brezglavega ropanja naravnih virov k taki obliki gospodarskih dejavnosti, ki si bo prizadevala za obnovo virov in na vsakem koraku posnemala naravne sisteme ter postala simbioza podjetja, porabnika in naravnega stvarstva.

Bolj se bomo potrudili za zavestne medsebojne odnose in delovali bolj celostno, le tako bomo pospešili svoj osebnostni razvoj kot tudi razvoj naslednjih rodov.

Ključ za sprožitev svoje zavesti v tej smeri je v vsakem izmed nas.

Vsebina gibanja OPS. Prve zamisli za naše gibanje so nastale že leta 1988. Zdaj izbrano ime, "Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije" oz. na kratko Gibanje OPS, opredeljuje tudi poglavitno dejavnost. Geslo gibanja: "Očistimo in Prenovimo Slovenijo" pa je naš srednjeročni cilj v duhovnem, družbeno-političnem in gmotnem  smislu.

Iz kratice OPS je moč razviti tudi druga podobna rekla, ki bodo pojasnjevala posamezna prizadevanja Gibanja OPS. Lahko se nanašajo na prizadevanja posameznikov ("Očistimo in Prenovimo Se"). Kratkoročni cilj a seveda evolucijsko, ker nimamo pravice nikogar spreminjati, to lahko naredimo samo z lastnim zgledom, drugačno vzgojo v šolah mlajših generacij po načelu NE DELAJ DRUGEMU TISTEGA KAR NE ŽELIŠ, DA BI DRUGI DELALI TEBI in s kazanjem dobrih zgledov in dobrih praks preko medijev v politiki in na vseh drugih področjih.

Ali pa na naše širše okolje OPS - "Očistimo in Prenovimo Svet" torej planet Zemljo. Kar je naš dolgoročni cilj. Ko se bo spremenil na bolje posameznik in vse več njih, se bo spremenila Slovenija, naš zgled pa bo spodbudil tudi druge narode, da stopijo na pot preporoda in tako bo "okužba" OPS zajela cel svet, ki se bo postopno spreminjal v cvetoči raj ljubezni, razumevanja, spoštovanja, sodelovanja in napredovanja na višje duhovne ravni in višje ravni zavedanja.

Prav zaradi slednjega je Gibanje OPS registrirano kot mednarodno gibanje (društvo), saj bo tako lažje sodelovalo s podobnimi mednarodnimi civilnimi združenji.

Ugankarji vedo, da kratica "OPS" pomeni tudi mitološko boginjo rodovitnosti in žetve, kar temu novemu gibanju tudi simbolno zagotavlja uspešnost in učinkovitost.


Po knjigi Gibanje novega tisočletja-duhovni preporod, avtorja
Janeza Ščeka

V knjigah avtorja Janeza Ščeka, magistra poslovno organizacijskih znanosti in univerzitetno diplomiranega ekonomista  z naslovoma Duhovni preporod in drugačna politika, s skupnim naslovom OPS - Gibanje novega tisočletja, najdete še več v zvezi s tu predstavljenim slovenskim Gibanjem osveščenih prebivalcev.

G. Šček je v teh knjigah zapustil Slovenkam in Slovencem, oz. vsem prebivalcem Slovenije, svoje življenjsko delo z namenom, da njegove izvirne zamisli udejanjimo v tem novem tisočletju in se kot klen, pokončen in samozavesten narod ohranimo in okrepimo. Seveda nikakor na škodo drugih narodov.

Hvala gospod Šček!

Pojavljanje Gibanja OPS je tako: hitimo počasi, premišljeno, modro a vedno odločno. Prilagajamo, ne podrejamo se trenutni situaciji! Probleme obravnavamo kot zanimive situacije in izzive na poti k cilju. Za OPS iščemo sodelavce, entuziaste, izkušene strokovnjake z vseh področij, ki se dotikajo našega življenja in dela.

Iščemo in spodbujamo vsestransko odličnost.

VABLJENI K AKTIVNEMU SODELOVANJU


K sodelovanju vabimo ljudi, ki zaradi ne vemo kakšnega razloga niso javno in jasno do sedaj uspeli uveljaviti svoja, z argumenti podkrepljena spoznanja in stališča. Ljudi, ki imajo ideje, ki so jih v prvi vrsti sami pripravljeni začeti uresničevati. Ljudi, ki so ta trenutek pripravljeni začeti spreminjati Sebe, Slovenijo in Svet na bolje t.j. pozitivno naravnane ljudi. Ljudi, ki so našli dobro v sebi in to dobro negujejo, plemenitijo in brezpogojno razdajajo.

Ljudi s pripravljenostjo na delo kadarkoli, karkoli in kolikorkoli, seveda po svojih najboljših zmožnostih t.j. ne na svojo škodo, če gre za dobro pozitivno delovanje. Ljudi, ki so oz. čutijo, da lahko postanejo svobodni od navlak starega sveta in hočejo stopiti na višjo duhovno raven in višjo raven zavesti.

Ljudi, ki jim ni vseeno, KAJ človek povzroča sebi, soljudem in naravi. Ljudi, ki neomajno zaupajo in verjamejo vase v prihodnost svojega naroda in vsega človeštva.

Veseli bomo, ko se boste odločili za sodelovanje in se pridružili h gradnji NOVEGA SVETA.

Navedeno so le grobi orisi za ustvarjanje prvega vtisa pri vseh, ki ste prebrali tole predstavitev. Zdaj ste se gotovo že okužili z "virusom OPS" in to je dobro. Nekateri, ki smo bili te "okužbe" deležni pred časom, že dejavno sodelujemo pri vzpostavljanju temeljnih podlag za kasnejše celovitejše delovanje in razmah Gibanja OPS.

Vse kar je nastalo do sedaj v zvezi z Gibanjem, je nastalo zaradi posameznikov, ki vedo, da nihče ne bo spremenil tega sveta na bolje, če tega ne bomo naredili sami. Ta pot pa se prične najprej pri vsakem posamezniku. Verjamemo, da boste tudi vi začutili odgovornost za bodoče ravnanje in se boste aktivirali v aktivnega državljana. Časa, da bi čakali v coni lažnega udobja ni. To ni samo oholo početje ampak je tudi nevarno čakanje, da se nam streha zruši na glavo.


Pri tej kompleksni gradnji hiše na novih temeljih tudi nove družbene pogodbe - USTAVE, je dela za vse dovolj, če ga le hočemo videti. Vabimo vse, da se pridružite Gibanju OPS in poleg dobrih misli, ki jih imate ob tem, tudi z dobrimi dejanji pokažete, da vam ni vseeno...

Z visokim spoštovanjem!

Ekipa OPS
1. Januar 2000

Nasilja, ki grozi vsem živim bitjem, se človek osvobodi, ko premaga samega sebe.

Goethe

Predstavitev malo drugače

 

 
OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 298 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?