Referendum za zakon OPS

 

Sprejem zakona OPS z referendumom

Razumevanje bistva zakona. Mnogim slovenskim volivkam in volivcem je spričo sedanjih že kar nevzdržnih razmer (velika nezaposlenost, visoka inflacija, nizka raven plač in pokojnin, nove in nove kraje družbene lastnine, popolna razpuščenost sodstva, itn.) danes že povsem jasno, da si korenitih sprememb v družbi v bistvu ne želi nobena politična stranka, kar se jasno kaže tudi v čedalje slabši volilni udeležbi.

Zato bo za mnoge napoved sprejetja in izvajanja zakona z navedeno vsebino bržkone pomenila novo veliko upanje v boljši jutri in izhod iz njihovega sedanjega malodušja in apatije in predvsem vse večje moralne in materialne bede.

Nenazadnje bo nakazane spremembe lahko dojel vsak, tudi še tako preprost volivec.

Večino volivk in volivcev pa bo moč s tem zakonom zlahka prepričati, da se bodo razmere vendarle začele spreminjati tudi v njihovo prid in ne samo v korist vseh privilegiranih, kot se je to doslej vedno dogajalo.

Razen tega si bo pri nas vsak na jasnem, da bo ta zakon omogočil tudi hitro razrešitev mnogih problemov, ki se vlečejo že vrsto let in jim danes ni videti konca (npr. ureditev kadrovskih problemov s takojšnjo ukinitvijo negativne kadrovske selekcije, poprava krivic, uveljavitev pravične pravne države, razrešitev vseh afer, vrnitev odtujenega (pokradenega) družbenega premoženja, sprejem ustreznejše zakonodaje, razcvet gospodarstva, višje plače, pokojnine in nižji davki z racionalno in učinkovito javno upravo itd.).

Osnutek referendumskega vprašanja. Iz predstavljenega besedila je razvidno, da je že preambule Zakona OPS sestavljena tako, da so v njenem sklepnem delu v nekaj alinejah povzeti cilji, namen in poglavitna vsebina, ker bo to besedilo predstavljalo tudi del referendumskega vprašanja.

Na tej podlagi bi referendumsko vprašanje za odpravo privilegijev socializma in vseh prigrabljenih v 22 letih trajajoče za večino škodljive tranzicije, tudi njemu naj na kratko rečemo kar Referendum OPS, lahko bi zgledal takole:

REFERENDUM
O Odpravi Privilegijev Socializma in dvaindvajset let trajajoče škodljive tranzicije

Referendumsko vprašanje.

Ali ste za sprejem zakona, s katerim bodo dokončno in v vseh pogledih odpravljeni škodljivi privilegiji (posebne, izjemne pravice določene družbene plasti) iz okvira prejšnje državne ureditve oziroma tako imenovanega "socialističnega samoupravljanja" v preteklih desetletjih in iz časa t.i. tranzicije vse do danes, ki je v vseh pogledih naredila ogromno škodo večini slovenskega naroda in vsem državljankam in državljanom.

Uveljavljeni zakon o odpravi privilegijev socializma bo namreč:

1. Odpravil vse privilegije, ki so si jih neupravičeno in predvsem na škodo drugih prilastili samo eminentni (najbolj vidni) predstavniki prejšnjega totalitarnega režima (politične ureditve socialističnega samoupravljanja in v času 22 let trajajoče škodljive tranzicije vse do danes;

2. Preprečil možnost, da bi se podobne stvari dogajale tudi v prihodnjem obdobju, zaradi česar preverjenim zagovornikom in podpornikom bivšega totalitarnega režima in vsem vodilnim ter vodstvenim kadrom, ter njihovim pomočnikom, ki so ta čas na prej omenjenih funkcijah, ko so nedvomno nekateri odgovorni za dejanja, ki so pripeljala Slovenijo v ta nezavidljiv položaj, drugi pa zato, ker so opustili dolžna ravnanja, da bi to preprečili, za določen čas 20 let prepoveduje opravljanje vodilnih in vodstvenih delovnih nalog;

3. Samo omogočal, da se bo na podlagi izvajanja določb tega zakona Republika Slovenija dokončno izvila izpod jarma nekdanjega totalitarnega režima in postala sodobna ter napredna evropska država.

Navodilo za odločitev. Navedeno referendumsko vprašanje temelji na besedilu predloga Zakona o odpravi privilegijev socializma in neupravičenih privilegijev pridobljenih v času 22 let trajajoče za večino slovenskega prebivalstva škodljive tranzicije, s katerim so bile seznanjene vse polnoletne državljanke in državljani RS, s tem referendumom pa se njegovo besedilo sprejema v celoti in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za sprejem tega zakona oz. zavrnitev glasujete tako, da obkrožite eno od naslednjih možnosti:


ZA

PROTI

**************************************************************************
Predviden izid referenduma. Vedeti je treba, da bo izvajanje Zakona OPS odvzel neupravičene privilegije največ okrog 120.000 državljanom Slovenije oz. po nekaterih razpoložljivih podatkih največ 7 - 9% volilnega telesa, vsi drugi pa bodo z njim lahko samo pridobili (denimo, nova boljša delovna mesta, izboljšanje položaja upokojencev, občutno zmanjšanje državnega aparata in s tem tudi državnega proračuna, kar bo omogočilo znižanje davkov, itn.).

Velika večina Slovenk in Slovencev tudi dobro ve, da bo tak zakon onemogočil samo tiste, ki že daljše obdobje predstavljajo največji balast in oviro pri hitrejšem razvoju in splošnem napredku Slovenije. Hkrati pa so predvsem oni tudi najbolj materialno bogateli na račun drugih že v vseh preteklih desetletjih, še bolj pa neupravičeno bogatijo v zadnjih nekaj letih.

Referendum OPS bo zagotovo uspel, to je neizpodbitno dejstvo. Pričakovati je mogoče, da bo njegov izid zelo blizu rezultata odločitve glede slovenske odcepitve od prešnje skupne države. Problem je le v tem, da volivke in volivci verjetno ne zaupajo nikomur več, na kar opozarjajo podatki o volilni udeležbi na zadnjih volitvah.

Toda naredili bomo vse, da bi ljudje začeli zopet verjeti in bodo šli na volišča. (Še prej pa je treba zamenjati Drdržavno komisijo in pregledati računalniške programe za preštevanje glasov.)

Zato naše pričakovanje o sprejemu zakona OPS s pretežno večino (najmanj 75% volilnih glasov) ni utopija, temveč že postaja realnost. Vendar je tako ugoden rezultat mogoče doseči edino na ta način, da pridejo na referendum in oddajo svoj glas ZA vsi, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z njimi samimi in z njihovim življenjskim in delovnim okoljem.

Gotovo bodo sedaj nekateri zavpili, da je prepozno, da bi takšen zakon morali sprejeti na prehodu iz prejšnjega sistema v t.i. demokratični.

Bolje pozno kot nikoli. Kajti vsi lahko vidite, da se nekatere stvari vlečejo kot jara kača. Čas je, da presekamo, si nalijemo čistega vina in opravimo delo, ki je nujno za razvoj Slovenije v bodoče. Zamujamo pa res že več kot 21 let. Toda, če pogledamo realno, da se je oblastniška tiranija udbofašistoidne oligarhije nadaljevala tudi po letu 1990 in je v tem času spravila Slovenijo domala na kolena, je zdaj razlog za dosledno LUSTRACIJO še bolj potreben.

iz tega razloga se je v tem obdobju pravzaprav še bolj pokazala potreba za takšen korak. (Podobno je leta 2009 naredila Republika Makedonija, lani še Romunija in ne tako nedavno nazaj Poljska, Nemčija, Češka, Slovaška, Latvija, Estonija in celo Albanija, ki ni članica EU, ko smo mi edina država članica EU, ki te katarze ni izvedla)

Seveda bodo s tem zakonom prisiljene k reformi tudi vse politične stranke in ne samo parlamentarne. Zagotovo bodo na podlagi Zakona OPS vsaj nekatere od njih v kadrovskem pogledu dobesedno obglavljene.

Vendar je to pač cena za korenito kadrovsko in moralno prenovo naše družbe, do katere mora priti in bo tudi prišlo. Zato bodo morale vse sedanje politične stranke to ceno slej ko prej plačati in se temu neizogibnemu in tudi povsem naravnemu dejstvu ne morejo izogibati v nedogled.

OPS-ovci

P.S.     POZOR!   POZOR!    POZOR!     POZOR!    POZOR!      POZOR!

Zakon OPS smo 28. aprila 2011 vložili v parlamentarno proceduro, a so oblastniki preprečili možnost obravnavanja zakona, ker so ga blokirali in niso dopustili možnosti, da bi razpisali 60 dnevni rok IN BI DALI MOŽNOST, da bi zbrali 5.000 podpisov podpore. Potem bi pomembnost tega zakona vlagatelji predstavili v parlamentu. 

TO POMENI, DA SO SE OBLASTNIKI POSTAVILI NAD USTAVO RS IN ZAKON IN S TEM PREPREČILI UVELJAVLJANJE LJUDSKE VOLJE PO ZAKONSKO IN USTAVNO ZAJAMČENI DEMOKRATIČNI POTI!!!

TO JE RAZLOG ZA PROTEST Z ZAHTEVO O DEBLOKADI ZAKONA!!!

PRAV TAKO SO VSI OSREDNJI MEDIJI POSNELI DOGODEK, KO STA CIVILNI INICIATIVI VLOŽILI ZAKON A SO JAVNOSTI POTEM PRIKRILI, DA JE BIL ZAKON, KI PREKO 80% PREBIVALSTVA IZBOLJŠUJE ŽIVLJENJE, SPLOH VLOŽEN.

TUDI TO JE UPRAVIČEN IN POTREBEN RAZLOG ZA PROTEST, KER JE NEKDO MEDIJEM UKAZAL CENZURO.

Dokaz cenzure: TUKAJ


Skupina za protest: TUKAJ


Ko bomo de- blokirali ZAKON OPS boste lahko natisnili obrazec in zbrali podpise: 

Prenesite si obrazec za zbiranje podpisov

 

 

Zadnjič posodobljeno (Nedelja, 06 Januar 2013 10:33)