Kaj pravi zakonodajalec?

DRAVNI ZBOR RS

Slube za odnose z javnostmi

ubi?eva ulica 14

1000 LJUBLJANA

tevilka: 005-01/10-10/2
Datum: 18. 5. 2010

Osve?eni Prebivalci Slovenije - OPS
Ladislav Troha - predsednik

Ruska 2
1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovor na dopis "Izvedba zakonodajnega referenduma po Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi (t. 1149/2010, 12. 5. 2010)"


Ustava Republike Slovenije v 88. ?lenu dolo?a, da ima zakonsko iniciativo poleg poslancev in vlade tudi najmanj 5000 volivcev. Na?in uresni?evanja te pravice je uredil Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljevanju ZRLI) v ?lenih 57 do 59. Tako lahko v skladu z 59. ?lenom ZRLI pobudo volivcem za vloitev predloga zakona poda vsak volivec, politi?na stranka ali drugo zdruenje dravljanov. O svoji pobudi pobudnik obvesti predsednika Dravnega zbora.

?e je pobuda vloena v skladu z zakonom, predsednik Dravnega zbora v sedmih dneh po njenem prejemu obvesti ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in dolo?i koledarski rok za zbiranje podpisov, ki je estdeset dni (drugi odstavek 59. ?lena ZRLI). O dolo?itvi roka predsednik Dravnega zbora obvesti tudi pobudnika. Volivec lahko da svojo podporo predlogu na enega izmed na?inov, ki so dolo?eni v 16.b ?lenu ZRLI .

?e je v dolo?enem roku zbranih najmanj 5000 podpisov podpore, predstavnik volivcev posreduje predlog zakona (in zbrane podpise) Dravnemu zboru. 58. ?len ZRLI dolo?a, da mora predlog zakona vsebovati sestavine, ki jih dolo?a Poslovnik Dravnega zbora (v nadaljevanju Poslovnik) v 115. ?lenu, in sicer uvod, besedilo ?lenov in obrazloitev. Dalje Poslovnik podrobneje dolo?a sestavine uvoda in obrazloitev ter postopek, ?e predlog ne vsebuje vseh predpisanih sestavin; v slednjem primeru predsednik Dravnega zbora pozove predlagatelja, da predlog zakona najkasneje v petnajstih dneh dopolni, sicer se bo telo, da predlog ni bil vloen (tretji odstavek 115. ?lena Poslovnika).

V nadaljevanju postopka predsednik Dravnega zbora obvesti poslanke in poslance o za?etku zakonodajnega postopka. Dravni zbor obravnava predlog zakona, ki ga vloijo volivci po enakem postopku kot zakone, ki jih predlagajo drugi nosilci zakonske iniciative vlada, poslanec ali Dravni svet. Zakonodajni postopek podrobno ureja Poslovnik v ?lenih 114 do 154.

Postopke v zvezi z referendumom prav tako ureja Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi. Zakon v 12. ?lenu dolo?a, da Dravni zbor razpie zakonodajni referendum, ?e to zahteva najmanj tretjina poslancev, Dravni svet ali najmanj tirideset tiso? volivcev.

Najmanj tirideset tiso? volivcev lahko vloi zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma pod pogojem, da pobudnik zahteve v sedmih dneh po sprejemu zakona obvesti o svoji pobudi predsednika Dravnega zbora na na?in, ki je dolo?en v 16. ?lenu ZRLI, pri ?emer se obvestilo lahko vloi do izteka poslovnega ?asa pristojne slube Dravnega zbora na zadnji dan roka za vloitev obvestila (12.a ?lena ZRLI).

Pobudnik o svoji pobudi obvesti predsednika Dravnega zbora. Obvestilo o pobudi in podpisi se vloijo neposredno v Dravnem zboru, in sicer v Oddelku za delo z gradivi in poto. Poslovni ?as Dravnega zbora, v katerem se sprejemajo tudi osebno prinesena pisanja, je vsak dan razen ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 16. ure.

Pobuda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu s 16.c ?lenom ZRLI in mora biti podprta s podpisi najmanj 2500 volivcev, ki morajo biti zbrani na posebnem seznamu. Na vsakem listu podpisanega seznama mora biti opredeljena vsebina zahteve ter osebni podatki podpisnikov, potrebni za preverjanje verodostojnosti podpisov in obstoja podpisnikov: osebno ime, datum rojstva, naslov in ob?ina stalnega prebivali?a, lastnoro?ni podpis ter datum podpisovanja seznama (drugi odstavek 16. ?lena ZRLI).

?e je pobuda vloena v skladu z zakonom (vsebovati mora referendumsko vpraanje v skladu s 16.c ?lenom ZRLI in mora biti podprta z najmanj 2500 podpisi), predsednik Dravnega zbora v sedmih dneh po njenem prejemu obvesti o dani pobudi ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in dolo?i koledarski rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. O dolo?itvi tega koledarskega roka predsednik Dravnega zbora isto?asno obvesti tudi pobudnika zahteve (16.a ?len ZRLI). Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi je petintrideset dni. Zahteva volivcev se lahko vloi najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov (tretji odstavek 12.a ?lena ZRLI).

V tem primeru, torej po dolo?itvi 35-dnevnega roka za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi, volivec odda svojo podporo na enega izmed na?inov, ki jih dolo?a 16.b ?len ZRLI: volivec lahko npr. podpie obrazec podpore osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivali?a ali pa podpie obrazec preko enotnega dravnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. ZRLI dolo?a tudi nekatere druge monosti dajanja podpore zahtevi: npr. monosti oseb, ki zaradi bolezni, invalidnosti, prestajanja zaporne kazni ali drugih podobnih oblik zadranosti ne morejo osebno pri upravnem organu izraziti podpore referendumski zahtevi, monosti oseb, ki so v ?asu zbiranja podpisov v podporo referendumski zahtevi v tujini, da od tam izrazijo takno podporo, in podobno. (16.b ?len ZRLI). Ne glede na na?in oddaje podpore lahko da vsak volivec k posamezni zahtevi za razpis referenduma samo enkrat.

?e Dravni zbor meni, da bi z odloitvijo uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona lahko nastale protiustavne posledice (21. ?len ZRLI), lahko zahteva, da naj o tem odlo?i ustavno sodi?e. S tem se zbiranje podpisov in potek roka za njihovo zbiranje do odlo?itve sodi?a zadri.

Dravni zbor razpie referendum v sedmih dneh po vloitvi zahteve za razpis referenduma oziroma po predloitvi dopolnjene oziroma popravljene zahteve, ali po sprejetju sklepa o razpisu referenduma po odlo?itvi dravnega zbora ali po prejemu odlo?itve ustavnega sodi?a (22. ?len ZRLI). Zakon je na referendumu potrjen, ?e zanj glasuje ve?ina volivcev, ki so veljavno glasovali (23. ?len ZRLI).

Priloeno vam v pomo? posredujemo tudi neuradno pre?i?eno besedilo Zakona o referendumu in ljudski iniciativi ter povezave na spletne strani z dodatnimi informacijami.


S spotovanjem.

Karmen Uglei?
vodja Slube za odnose z javnostmi
Priloga:
- zakon.


Povezave:
- Poslovnik Dravnega zbora
http://www.dz-rs.si/index.php?id=99&docid=31&showdoc=1,
- Poslovni ?as slub Dravnega zbora
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dz-rs.si%2Findex.php%3Fid%3D16&h=b6ec2,
- Spletna stran Ministrstva za javno upravo (referendum, upravne enote, obrazci)
http://www.mju.gov.si/
http://www.upravneenote.gov.si/
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=389
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=844,
- http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzakonodaja.gov.si%2Frpsi%2Fr04%2Fpredpis_ZAKO324.html&h=365e7o6uDeY4JbrMAKAmSA40Mpw


V vednost:
- predsedniku republike,
- predsedniku Vlade.

Zadnjič posodobljeno (Torek, 06 Julij 2010 01:27)

 

Komentarjev 

 
#1488 Rocky 03:17 14-08-2022
No matter if some one searches for his essential thing, thus he/she wants to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.
Citat
 
 
#1487 post classified ad 01:07 14-08-2022
These are really fantastic ideas in regarding blogging.
You have touched some fastidious things here. Any way keep up wrinting.
Citat
 
 
#1486 delhi call girls 15:55 13-08-2022
Hi there! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
Citat
 
 
#1485 แทงบอลคาสิโน 11:14 13-08-2022
I visit every day some websites and sites to read articles or reviews, but this web site gives quality based posts.


Visit my website ... แทงบอลคาสิโน: http://www.osan-crane.com/bbs/board.php?bo_table=board0301&wr_id=5907
Citat
 
 
#1484 Games 06:56 13-08-2022
That mentioned, the Pc gaming marketplace needs more competitors,
and the Epic Games Store theoretically has the sources wanted
to compete with Steam. There's much more to keep observe
of than in older games, and it can be a bit a lot at times.

Specifically, ranges where characters needed to swim have been especially daunting as the risk of drowning, exploding or being electrified had been all present and made so far more frustrating by the fact
turtles are usually adept swimmers. Being a regional participant with financial system of scale is the key
to success, he said. You possibly can actually make a living being superior at them.
How bad does a recreation must be to make someone try
this? Eventually, you could possibly study his pattern and beat him nevertheless it was loads of trial and error should you did not have a sport guide.
If you're a fan of the classics, then little question you remember lots of fine fun but additionally lots of
rage-gamer frustrations that just about made you throw your
controller throughout a room. Wipe Out" was a comedic recreation show. Competitors of all sizes and shapes tried to finish a enjoyable yet tough impediment course in "Wipe Out.
Citat
 
 
#1483 MRankerveick 01:02 13-08-2022
The most challenging part of SEO is making backlinks, and the more hard thing is getting Quality Backlinks. I'm offering competitors down High Domain Authority (DA) backlinks. If your keyword is medium hard, these backlinks will place your website on Google First Page.

GET This Limited Time Offer: https://mranker.me/u/fvrweb

Why Should You take this Offering?
-Improve Your Website Ranking
-Backlinks from High Authority Website
-85% Dofollow backlinks [Perfect for backlink Strategy]
-135 Article/Contextual Backlink [100% Dofollow]
-100% 5 Star Reviews [Quality Service]
-Service Provider from Fiverr [100% Safe and Secure Payment]

Diamond Package
-All Types Of Backlinks
-Contextual/Article Backlink: 135
-Total Backlinks: 1500
-Referring Domain: 1500
-Referring IPs: 1470
-85% Dofollow Backlinks
-3 URLs & 5 Keywords
-Details Reports: XLSX,CSV,TEXT,P DF

Get this Exclusive Backlink Package for only $15
Get it from FIVERR: https://mranker.me/u/fvrweb
#1 Freelancing Site, 100% Secure Payment
Citat
 
 
#1482 cryptocurrencies 22:56 12-08-2022
My family all the time say that I am wasting my time here at net,
however I know I am getting experience daily by reading thes fastidious
content.
https://usnd.to/lqEL
Citat
 
 
#1481 seo Package 21:49 12-08-2022
%%

Also visit my webpage ... seo
Package: https://www.isisinvokes.com/smf2018/index.php?action=profile;u=459026
Citat
 
 
#1480 adhd doctor dubai 20:41 12-08-2022
%%

Also visit my web-site adhd
doctor dubai: http://demos.gamer-templates.de/specialtemps/clansphere20114Sdemo01/index.php?mod=users&action=view&id=5205982
Citat
 
 
#1479 local seo packages 20:15 12-08-2022
%%

Also visit my homepage ... local
seo packages: https://www.dinamicaecoservizi.com/UserProfile/tabid/2086/userId/246536/language/en-US/Default.aspx
Citat
 
 
#1478 ソフト闇金まるきんの申し込みはこちら 20:03 12-08-2022
Hey are using Wordpress for your site platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my
own. Do you require any coding expertise to make your own blog?
Any help would be really appreciated!
Citat
 
 
#1477 educational supplies 19:52 12-08-2022
I've ben ѕurfing online greatr than 3 houгs nowadays, bᥙt I never discovered
any fasсinating article like yоurs. It's pretty worth
enough for me. In my opinion, if all site owners and blogցers made excellent content
material as you did, the internet will probbaƅly be a lot more
useful than ever before.

Here is my web blog: educational supplies: http://peperet.com/121/tracker.php?aid=20120810_5024bc67cc910d932100957c_broad-UK-bing&url=http://cgi4.osk.3web.ne.jp/%7Edor/board.cgi
Citat
 
 
#1476 seo agency pricing 13:29 12-08-2022
%%

my web site seo agency pricing: http://pandarim2.host8.da.to/bbs/board.php?bo_table=qa_form01&wr_id=26478
Citat
 
 
#1475 Bridgett 09:34 12-08-2022
%%

Feel free to visit my web-site ... emergency glazier enfield - Bridgett: https://classifieds-vvng-com.cdn.ampproject.org/c/classifieds.vvng.com/author/teresaheddi/
-
Citat
 
 
#1474 ttlink.com 06:56 12-08-2022
%%

my blog post: seo agency uk - ttlink.com: http://ttlink.com/josielaure,
Citat
 
 
#1473 escort in delhi 23:29 11-08-2022
Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that
I get actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you
access consistently fast.
Citat
 
 
#1472 ローレンツ変換 崩壊 23:01 11-08-2022
You made some decent points there. I checked on the
web for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.
Citat
 
 
#1471 Adhd doctor dubai 21:03 11-08-2022
%%

Also visit my blog - Adhd
doctor dubai: http://nelsonroadbaptist.org/UserProfile/tabid/501/userId/1567318/Default.aspx
Citat
 
 
#1470 Margherita 18:23 11-08-2022
%%

Also visit my web site; enfield windows - Margherita: https://utahsyardsale.com/author/tyapaula866/,
Citat
 
 
#1469 Tshome.co.kr 11:27 11-08-2022
%%

Also visit my website :: cheap fridges for sale, Tshome.co.kr: http://tshome.co.kr/gnuboard5/bbs/board.php?bo_table=0416758802&wr_id=544,
Citat
 
 
#1468 Rae 10:59 11-08-2022
%%

Here is my site; ecommerce seo agency (Rae: http://ttlink.com/cristinazs/all)
Citat
 
 
#1467 Adhd Test Dubai 09:00 11-08-2022
%%

my web site Adhd Test
Dubai: https://davidopderbeck.com/biblestudydiscussion/index.php?action=profile;u=738835
Citat
 
 
#1466 seo Agency Leicester 07:41 11-08-2022
%%

My site: seo Agency Leicester: https://korbiwiki.de/index.php?title=Search_Engine_Optimization_Agency_UK_Your_Worst_Clients_If_You_Want_To_Grow_Sales
Citat
 
 
#1465 zeenite 07:04 11-08-2022
Thanks a lot for sharing this with all people you
really realize what you aree speaking approximately! Bookmarked.
Kindly akso talk over with my site =). We can have a link alternate contract bertween us

my blog - zeenite: https://zeenite.com
Citat
 
 
#1464 Seo Agency 06:09 11-08-2022
%%

Also visit my web site - Seo Agency: http://www.heejinpl.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1048
Citat
 
 
#1463 Seo Packages Pricing 00:27 11-08-2022
%%

my web-site - Seo Packages Pricing: https://forum.itguru.lk/index.php?action=profile;u=559169
Citat
 
 
#1462 Epifania 23:02 10-08-2022
%%

Here is my site - american style fridge freezers - Epifania: https://mystis.gr/?URL=https://www.frydge.uk/product-category/fridge-freezers/american-style-fridge-freezers/,
Citat
 
 
#1461 Seo price Packages 18:22 10-08-2022
%%

Here is my web-site - Seo
price Packages: https://davidopderbeck.com/biblestudydiscussion/index.php?action=profile;u=739737
Citat
 
 
#1460 Seo price packages 14:45 10-08-2022
%%

Here is my site Seo
price packages: https://ourclassified.net/user/profile/3051295
Citat
 
 
#1459 Freddy 10:53 10-08-2022
%%

My homepage seo pricing uk (Freddy: http://www.miraeletter.com/cart/bbs/board.php?bo_table=estimate&wr_id=10320)
Citat
 
 
#1458 flyff 22:13 09-08-2022
Thanks for some other magnificent post. Where else could anybody
get that kind of information in such an ideal approach of writing?
I've a presentation subsequent week, and I'm at the look
for such information.
Citat
 
 
#1457 seo pricing packages 11:02 09-08-2022
%%

My blog post seo pricing packages: https://forum.takeclicks.com/groups/why-havent-you-learned-the-right-way-to-seo-pricing-packages-time-is-running-out/
Citat
 
 
#1456 strap on sex toy 08:22 09-08-2022
Ꭺmazing! Itss іn fact remɑrkable post, I hhave got much clear idеa regarding fгom thіs
artiϲle.

Alsso ѵisit myy web blog :: strap on sex toy: https://sexpoint.co.uk/sex-toys/strap-ons
Citat
 
 
#1455 joker 123 05:33 09-08-2022
This is my first time visit at here and i am actually pleassant to
read everthing at alone place.
Citat
 
 
#1454 Keto Supplement 02:19 09-08-2022
There's certainly a lot to find out about this subject.
I like all the points you've made.

Here is my web page: Keto
Supplement: http://t1.pricepirates.com/r.pl?country=DE&m=google&url=https://shorl.com/drustytypradravy
Citat
 
 
#1453 hemphash uk 01:06 09-08-2022
%%

Feel free to surf to my webpage :: hemphash uk: https://socials360.com/story1818201/here-are-3-ways-to-cbd-uk-hash
Citat
 
 
#1452 Online Casino 00:46 09-08-2022
For example, searching at the present NFL options reveals a diverse variety in that bet
kind alone.

Check out my web site: Online Casino: https://yasli151.datacenter.by/index.php/novosti/268-25-aprelya-2019-kak-prekrasen-etot-mir
Citat
 
 
#1451 my blog 18:57 08-08-2022
Thanks for sharing your thoughts on Gibanje OPS.
Regards
Citat
 
 
#1450 Free Novels 17:07 08-08-2022
I was very happy to find this page. I want to to thank you for your time
for this wonderful read!! I definitely really liked every part of it and I have you bookmarked
to see new things in your web site.
Citat
 
 
#1449 baccarat 15:16 08-08-2022
Please stay away from working with profanity or attempts to approximate profanity with inventive
spelling, in any language.

Visit my web site :: baccarat: https://ameblo.jp/trevorhxlg613/entry-12756657553.html
Citat
 
 
#1448 любовные романы 12:32 08-08-2022
You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really
something which I think I would never understand.
It seems too complicated and extremely broad for me.
I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
Citat
 
 
#1447 Cheap cialis 07:52 08-08-2022
Fastidious respond in return of this question with genuine arguments and telling all regarding that.
Citat
 
 
#1446 Baccarat hotel 05:20 08-08-2022
The piece de resistance, Chevalier, is a brasserie de luxe,
helmed by Michelin-starred Executive Chef Shea Gallante and illustrious restaurateur
Charles Masson.

My website :: Baccarat hotel: http://www.fles.hlc.edu.tw/userinfo.php?uid=10260569
Citat
 
 
#1445 my blog 23:21 07-08-2022
For the reason that the admin of this website is working, no question very quickly it will be famous, due to its feature contents.
Citat
 
 
#1444 Jefferson 22:13 07-08-2022
Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't
show up. Grrrr... well I'm not writing all that over
again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!


Here is my web page: Jefferson: https://www.google.com.om/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Ftotokr.com%2F2022%2F05%2F19%2Fbaccarat-rouge-540-inspired-new-stronger-version%2F
Citat
 
 
#1443 baccarat vase 18:27 07-08-2022
Its ingredient list is surprisingly short compared to other beloved fragrances
it only contains seven components — such as jasmine, saffron,
and woody amber — which are divided by 3 accords.


Look at my web page - baccarat vase: https://utotocheck.com/
Citat
 
 
#1442 Baccarat Crystal 18:09 07-08-2022
The only option for the player is how substantially to bet and on which side,
and the outcome of the game is pure opportunity.Look into my web page - Baccarat Crystal: https://useritem.top/
Citat
 
 
#1441 Korbiwiki.De 16:26 07-08-2022
%%

Also visit my website: Ecommerce Seo Agency, Korbiwiki.De: https://korbiwiki.de/index.php?title=How_To_ECommerce_SEO_Agency_When_Nobody_Else_Will,
Citat
 
 
#1440 Baccarat perfume 15:42 07-08-2022
The bank is at the outset put up to auction, i.e. is offered to the player who will undertake to threat the
largest quantity.

Feel free to visit my blog; Baccarat perfume: http://www.zootub.com/600.html
Citat
 
 
#1439 Baccarat 15:27 07-08-2022
The initial spray of Baccarat: https://wiki.pyrocleptic.com/index.php/Niagara_Falls_Collects_Ca_6_2m_Allocation_As_Casino_Host Rouge 540 opens with a
stunning burst of fresh citrus, floral accords, and a hint of saffron.
Citat
 
 
#1438 fridge near me 07:02 07-08-2022
%%

Have a look at my web blog: fridge near me: http://www.dqjd.com.cn/index.php/home/myview.shtml?v=view_pro&ls=http%3A%2F%2Fwww.frydge.uk%2Fproduct-category%2Ffridge-freezers%2F&id=395
Citat
 
 
#1437 Tawnya 05:51 07-08-2022
%%

my blog: best refrigerators uk (Tawnya: http://david-h-sculpteur-de-ballons.alwaysdata.net/php/bin/out.php?site=aHR0cHM6Ly93d3cuZnJ5ZGdlLnVrL3Nob3AvZnJpZGdlLWZyZWV6ZXJzL2FtZXJpY2FuLXN0eWxlLWZyaWRnZS1mcmVlemVycy9oYWllci1ocmYtNDUwZHM2LWZyZWVzdGFuZGluZy1hbWVyaWNhbi1zaWRlLWJ5LXNpZGUtZnJpZGdlLWZyZWV6ZXItNDUybC10b3RhbC1jYXBhY2l0eS04M2NtLXdpZGUtc2lsdmVyLw)
Citat
 
 
#1436 cam girls 05:02 07-08-2022
JavaScript is enabled by default іn mоѕt browsers.
Citat
 
 
#1435 seo bath 23:10 06-08-2022
Tһere are a numbeг of assetѕ for writing clicк on-worthy and ѕharable headlines.
SEO Copywriting Tools and Resources: To fᥙlly
understand and impⅼement SEO copywriting greatest practiсes,
you want viаble instruments and assets.

my web blog ... seo bɑth: https://takeoff.digital/seo-bath/
Citat
 
 
#1434 adl dress 22:21 06-08-2022
Good Day Guys,
Only if you really think about tudors clothing?!

We have more detailed information about adl dress
Please visit our internet portal about adl dress: https://bookmarksfocus.com/story13035313/turkish-clothing-brands-online or please click
https://getsocialselling.com/story13043696/tudors-online-shop for Sign up for a free consultation now!Our site have tag's: Turkish clothes online shop, adl
turkish brand, buy turkish clothes online

And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.
Thanks
Citat
 
 
#1433 seo agency pricing 20:49 06-08-2022
%%

Have a look at my homepage seo agency pricing: http://-m.co.kr?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.kjshc.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D211213%3Eseo+pricing+uk%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fo.m.m.y.bye.1.2%40srv5.cineteck.net%2Fphpinfo%2F%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.sickseo.co.uk%252Ffixed-price-monthly-seo-plans%252F%253ESearch%2Bengine%2BOptimization%2BPricing%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.sickseo.co.uk%252Ffixed-price-monthly-seo-plans%252F%2B%252F%253E+%2F%3E
Citat
 
 
#1432 nightsinatlanta.com 19:56 06-08-2022
I was suggested this website by way of mmy cousin. I aam no
longer certain whether tthis put up is written throug hhim as no one else recognize such distinct about
my problem. You're incredible! Thank you!

Also visit my web page - nightsinatlanta .com: https://nightsinatlanta .com
Citat
 
 
#1431 seo Agency london 19:33 06-08-2022
%%

Here is my site: seo Agency london: http://nys.cz/searchenginemarketingagency900703
Citat
 
 
#1430 Best Fridge 18:24 06-08-2022
%%

Feel free to visit my web page Best Fridge: https://the-challenger.ru/goto/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJ5ZGdlLnVrL3Nob3AvZnJpZGdlLWZyZWV6ZXJzL2FtZXJpY2FuLXN0eWxlLWZyaWRnZS1mcmVlemVycy9zYW1zdW5nLXJzNTBuMzUxM2JjLWJsYWNrLWZyaWRnZS1mcmVlemVyLXBsdW1iZWQtd2F0ZXItaWNlLw
Citat
 
 
#1429 drain cctv 17:44 06-08-2022
Right now it seemѕ like Wordpreѕs is the Ƅest blogging platfvorm
out there rignt now. (from what I'νе read) Iѕ that what you are using on yоur blοg?


Stop by my webpage ... drain cctv: https://www.sherbornedrainage.co.uk/cctv-drain-survey/
Citat
 
 
#1428 my blog 16:49 06-08-2022
I every time emailed this weblog post page to all my associates,
since if like to read it afterward my links will too.
Citat
 
 
#1427 New windows enfield 16:44 06-08-2022
Double glazing in New windows enfield: https://www.thaicann.com/forum/index.php?action=profile;u=555610 is a
great choice if you are looking to improve your home's energy efficient.

This type of glass is extremely energy-efficient and can help
you lower your utility costs.
Citat
 
 
#1426 Cbd Uk Hash 16:39 06-08-2022
%%

My web-site: Cbd Uk Hash: https://top10bookmark.com/
Citat
 
 
#1425 cbd hash London 16:28 06-08-2022
%%

Feel free to visit my site - cbd hash London: https://adsbookmark.com/story12730459/haven%C3%A2-t-you-heard-about-the-recession-topten-reasons-why-you-should-is-cbd-hash-for-sale-in-the-uk
Citat
 
 
#1424 Google Jobs Search 16:27 06-08-2022
Google Jobs
Search: https://wangrp.net/index.php?topic=192368.0 engine evaluator, internet search evaluator, high quality
evaluator, search engine rater, top quality rater.
Citat
 
 
#1423 izi казино 16:13 06-08-2022
Если деньги - это источник жизни(безбедной хотя бы), то игры на деньги - это самобичевание.
Citat
 
 
#1422 Baccarat Hotel 15:26 06-08-2022
Some things are classic for a purpose, and this steakhouse—foun ded in 1885—is just one
particular such example.

Feel free to surf to my web blog Baccarat Hotel: http://kanchana8.com/index.php/Online_Gaming
Citat
 
 
#1421 local seo services 14:27 06-08-2022
%%

my web blog - local seo services: https://1gr.cz/log/redir.aspx?r=pb_0_16&url=https://forum.takeclicks.com/groups/5-anyone-didnt-have-knowledge-of-seo-linking/
Citat
 
 
#1420 sash Windows enfield 13:34 06-08-2022
For homeowners who don't wish to spend time and
money for a full window repair, window glass replacement
in Enfield is a good option. It can be difficult and time-consuming
to replace sash Windows enfield: https://www.videochatforum.ro/members/marissaxhl6318/.
Citat
 
 
#1419 Baccarat 12:42 06-08-2022
Baccarat: http://www.inlinkz.com/new/luAddLink.php?ref=http%3A%2F%2Frhovice.com&id=324076&cookie=deb10b0c01e3’s decorative objects are
also extremely a great deal in demand.
Citat
 
 
#1418 enfield Doors 12:04 06-08-2022
Double glazing in enfield Doors: https://www.nitessatun.net/journal/index.php?action=profile;u=1018928 is a great option If you're looking to make your home more energy efficient.
This kind of glass is extremely energy-efficient and could
aid in reducing your utility bills.
Citat
 
 
#1417 Seo Agency Pricing 11:27 06-08-2022
%%

Also visit my web page; Seo Agency Pricing: https://idoido.sakura.ne.jp/strings/cgi-bin/links/rank.cgi?mode=link&id=342&url=https://ourclassified.net/user/profile/2919698
Citat
 
 
#1416 key cutting enfield 10:16 06-08-2022
When you need to find window repairs in key cutting enfield: http://kangwoo.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2425, ME, you must
think about the quality of the work that will be completed on your windows.
This kind of repair is a significant expense that requires
a skilled with the right tools.
Citat
 
 
#1415 Forum.takeclicks.com 10:07 06-08-2022
%%

my site; best Refrigerators Online, Forum.takeclicks.com: https://forum.takeclicks.com/groups/refrigerator-for-sale-your-way-to-success/,
Citat
 
 
#1414 Upvc Windows enfield 09:51 06-08-2022
If you're looking for window repairs in Enfield, ME, you should consider the quality
of work that will be done to your Upvc Windows enfield: https://bonusking.sk/forums/users/nicklindberg362/.
This kind of repair can be costly and requires the expertise of a skilled professional.
Citat
 
 
#1413 Windows enfield 09:04 06-08-2022
Replacement double glazing is a great option to enhance the appearance and
security of your property. Double glazing is an excellent method
of increasing your property's value.

Feel free to surf to my web-site ... Windows enfield: http://sojung.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=8427
Citat
 
 
#1412 cbd hash 08:50 06-08-2022
%%

Feel free to surf to my website :: cbd hash: https://cbdhashonline12150.activosblog.com/14525598/how-to-learn-to-discount-code-for-hemp-hash-uk-just-15-minutes-a-day
Citat
 
 
#1411 Enfield Doors 06:59 06-08-2022
If you're in search of window repair services in Enfield Doors: https://cce.one2.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=389,
Connecticut, you've come to the right spot. Windows are a crucial aspect of the exterior of your home and act as a barrier
from the elements.
Citat
 
 
#1410 shale hill secrets 06:27 06-08-2022
Play trivia contests, picture quizzes and ice-breaker games on Slack.
If you’re not aware of word association games,
they're simple games through which the trainer would
choose a word and then ask students to say the primary associated
word that involves mind.A terrific solution to play this in a virtual classroom is to offer students a particular topic,
for example, ‘animals’, after which ask students one by one to name something from that subject.
Think of it as Assassin’s Creed by means of Akira Kurosawa.
It’s simply they’ve been seen so many times before, whether or not it’s in Assassin’s Creed,
Shadow of Mordor, The Witcher, or nearly every other
open-world game from the final 10 years. Ghost doesn’t hit the identical highs as its cinematic inspirations, but it surely apes
their themes and style in a means that at least feels distinctive for a video game.

They virtually all involve going to an space, clearing it of enemies, and presumably gathering an important item along the best way.
These abilities expand the scope of what you can do in the game in a method that feels natural, although I will say Miles Morales has a number of too many electricity-related puzzles.

The remainder of the time, it’s yet another open-world action recreation.
Citat
 
 
#1409 Enfield Windows 06:17 06-08-2022
World of Windows has been providing Enfield Windows: http://www.jntkd.org/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=6828 residents with high-quality windows for decades.
Their experience and selection of high-quality materials can enhance the aesthetic appeal of your
home.
Citat
 
 
#1408 турецкий магазин 06:13 06-08-2022
Hi Guys,
Only if you really think about турецкий интернет магазин на
русском?!

We have more detailed information about турецкие сайты одежды
Please visit our site about турецкий магазин: https://incarcerateus.com/members-2/hiltonthompson/profile/
or please click http://www.aia.community/wiki/en/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81 for
Sign up for a free consultation now!

Our site have tag's: вещи из турции, турецкий интернет магазин одежды, турецкие интернет-магазины
с доставкой по всему миру

And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.
Thanks
Citat
 
 
#1407 Gloria 06:07 06-08-2022
%%

my page :: search engine optimisation services, Gloria: https://e2pwr4ne4wkcjgsq7kr3avdhnawmyiwcprnsnfxb6yzkmuweqzva.cdn.ampproject.org/c/s/ascik.webcindario.com%2Findex.php%3Fa%3Dprofile%26u%3Dlaylagross/,
Citat
 
 
#1406 tudors shirts turkey 05:40 06-08-2022
Hi Guys,
Only if you really think about ferfarini?!

We have more detailed information about turkish fashion online
Please visit our site about tudors shirts turkey: https://fakeplanes.tech/wiki/index.php/Turkish_Fashion_Online or please click
https://procesal.cl/index.php/Ferfarini for Sign up for
a free consultation now!

Our site have tag's: Tudors shirts turkey, tudors online shop, flirt sunglasses

And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.
Thanks
Citat
 
 
#1405 Seo pricing 04:45 06-08-2022
%%

Here is my homepage - Seo pricing: http://panyvino.sakura.ne.jp/blog/2018/09/28/%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%e7%a8%8e%e8%be%bc%c2%a5150/
Citat
 
 
#1404 angthonglocal.go.th 04:39 06-08-2022
If you require double glazing repairs and wish
to make sure your windows are operating properly You should seek out a
glazier door company near me enfield; angthonglocal.go.th: http://www.angthonglocal.go.th/index.php?name=webboard&file=read&id=87150,
you in Enfield, Essex.
Citat
 
 
#1403 Local Seo Agency 03:38 06-08-2022
%%

Have a look at my web blog ... Local Seo Agency: http://go.taocms.org/jump.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cua2VyYWxhcGxvdC5jb20vdXNlci9wcm9maWxlLzE3MDEyMDU
Citat
 
 
#1402 перевести биткоин 03:23 06-08-2022
Hurrah, that's what I was seeking for, what a material! existing
here at this website, thanks admin of this website.
Citat
 
 
#1401 Seo Packages london 03:10 06-08-2022
%%

Check out my web page; Seo Packages london: https://t.net?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.rgoba.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D14015%3Eseo+packages+In+uk%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.sbosiamedicolavoro.it%2Fcommunity%2Fprofile%2Fkarinedesmond61%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#1400 Baccarat Hotel Nyc 01:59 06-08-2022
It is sweet, but much more mature than the other fragrances that have been released by
the singer.

Here is my web-site Baccarat
Hotel Nyc: https://www.ydachnik.by/bitrix/redirect.php?goto=https://toto.green
Citat
 
 
#1399 buy fridge uk 01:48 06-08-2022
%%

Here is my blog :: buy fridge uk: http://ttlink.com/akuchad845/all
Citat
 
 
#1398 https://Urduabc.com 00:22 06-08-2022
But there are variations in the format and
the added attributes.

Here is my webpage ... https://Urduabc.com: https://urduabc.com/perfume-dupe-inspired-by-baccarat-rouge-540/
Citat
 
 
#1397 New Windows Enfield 00:18 06-08-2022
You've come to the right place to find window repair services in Enfield,
Connecticut. New
Windows Enfield: https://ftabs.ru/user/profile/642279 are an essential part of the exterior of your
home and help protect your home from the elements.
Citat
 
 
#1396 seo monthly Package 23:15 05-08-2022
%%

My website: seo monthly Package: http://hanjufood.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3774
Citat
 
 
#1395 Seo Price Packages 20:51 05-08-2022
%%

Check out my homepage :: Seo Price Packages: https://puu.la/seoservicespricing235654
Citat
 
 
#1394 Seo price packages 20:25 05-08-2022
%%

Here is my blog ... Seo price packages: https://www.ecuadorenvivo.com/index.php/opinion/la-voz-del-pueblo/item/134100-las-victimas-de-la-clementina-sienten-que-siguen-victimados-y-no-lo-van-a-permitir
Citat
 
 
#1393 buy Fridge near Me 18:23 05-08-2022
%%

Review my web page: buy Fridge near Me: https://college.captainu.comwww.favy.jpw.your-hoster.de/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.frydge.uk%2F%3EFridges+-+Frydge+UK%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.frydge.uk%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#1392 seo package prices 17:27 05-08-2022
%%

Also visit my blog :: seo package prices: https://www.proshoetech.com/xampp/phpinfo.php?a%5B%5D=seo+package+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fik.imagekit.io%2Fraymears%2Fabs%2Ftr%3Aw-530%3Ah-110%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.ugvlog.fr%2Ftest%2Fphpinfo.php%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.sickseo.co.uk%252Ffixed-price-monthly-seo-plans%252F%253Eseo%2Breseller%2Bpackages%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.sickseo.co.uk%252Ffixed-price-monthly-seo-plans%252F%2B%252F%253E%3Eclick+the+following+page%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fforum.imbaro.net%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D579993+%2F%3E
Citat
 
 
#1391 seo price Packages 17:01 05-08-2022
%%

Also visit my web blog :: seo price Packages: http://panyvino.sakura.ne.jp/blog/2018/10/02/%e6%8a%b9%e8%8c%b6%e3%82%b7%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%ad%e4%b8%80%e5%80%8b%e7%a8%8e%e8%be%bc%c2%a5120/
Citat
 
 
#1390 seo packages london 16:48 05-08-2022
%%

my website - seo packages london: http://@@@.gle.email.2.%5C%@@N.J.Bm.Vgtsi.O.Ekl.A.9.78.6.32.0@-m.Co.kr?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.xn--989a61jhrk3se9pd9tf.kr%2Fgwbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D5589%3ESeo+package+Prices%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2FM.N.E.M.On.I.C.S.X.Wz%2540Co.L.O.R.Ol.F.3%40Kartaly.Surnet.ru%2F%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.sickseo.co.uk%252Ffixed-price-monthly-seo-plans%252F%253Eseo%2BMonthly%2BPackage%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.sickseo.co.uk%252Ffixed-price-monthly-seo-plans%252F%2B%252F%253E+%2F%3E
Citat
 
 
#1389 Best fridge Uk 15:36 05-08-2022
%%

Here is my webpage: Best
fridge Uk: https://ourclassified.net/user/profile/3005092
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 269 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?