Predlog za sodelovanje

 

Kot je razvidno iz spodnjega dopisa, smo 24. maja letos poslali ta dopis - predlog za sodelovanje na različne stranke, društva in iniciative (poleg navedenih še na mnoge druge). Odzvali sta se dve civilni organizaciji in sta potrdili sodelovanje. Ostali žal ne premorejo niti toliko obče kulture oz. bontona, da bi napisali, kaj si o tem pomembnem projektu mislijo.

Kaj je razlog, lahko samo ugibamo. Morda strah, morda nezainteresiranost za korenite spremembe, morda ne smejo, ker so ustanovljeni z namenom zavajanja in delujejo pod nadzorom. Špekuliramo pač, ker bi pričakovali vsaj kakršenkoli odziv, da se dogovorimo, ali je ta korak pravi ali pa bomo še kar naprej jadikovali, kako je problem to in ono, kako so komunisti in udbovci uzurpirali oblast in nam vladajo. Ko se da konkretno pobudo, s katero se jih da onemogočiti, pa odziva ni.

Ponovno tokrat javno pozivamo vse, ki razumete, kaj se dogaja, da pristopite k sodelovanju.

From: Gibanje OPS

To: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Sent: Monday, May 24, 2010 10:41 PM
Subject: Predlog za sodelovanje

 

Osveščeni Prebivalci Slovenije – OPS

Ruska 2

1000 Ljubljana

www.gibanje-ops.com

Spoštovani!


Po skoraj dvajsetih letih življenja v samostojni Sloveniji vsak razmišljujoč in do negativnih pojavov občutljiv človek vidi in razume, da je nekaj hudo narobe. Po letu 1990 smo vstopili v tranzicijo, v kateri naj bi transformirali prejšnji nedemokratični režim v demokracijo.

Hoteli smo in morali bi ustvariti pluralno demokracijo, ki bi temeljila na vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic ter raznolikosti. Pri tem procesu bi morali upoštevati tako načela subsidiarnosti osrednje oblasti, svobode izbire, enakosti možnosti kot tudi ekonomskega pluralizma in transparentnosti postopka odločanja.

Tako so delitev oblasti, svoboda medijev, varstvo skupne in zasebne lastnine ter razvoj civilne družbe le nekatera izmed sredstev, ki bi jih morali uporabiti pri doseganju ciljev kot so decentralizacija, demilitarizacija, demonopolizacija in debirokratizacija.

V procesu tranzicije bi se morali zavedati, da se dediščine bivših komunističnih totalitarnih sistemov ni lahko rešiti. Na institucionalnem nivoju ta dediščina zajema (čezmerno) centralizacijo civilnih institucij, birokratizacijo, monopolizacijo in prekomerno regulacijo; na nivoju družbe pa sega od kolektivizma in konformizma do slepe pokorščine in drugih totalitarnih miselnih vzorcev.

Na takšnih temeljih ni bilo mogoče vzpostaviti civilizirane, liberalne in pravne države. Zato je bilo nujno stare strukture in miselne vzorce sistematično odpraviti in preseči.

Ker tega nismo naredili, smo zdaj priča situaciji, ko lahko po 20 letih ugotovimo, da proces demokratizacije ni uspel, in priča smo, kako je oligokracija prevladala nad demokracijo, korupcija nad vladavino prava in organiziran, celo državni kriminal nad človekovimi pravicami.

Prišlo je do »žametne restavracije« totalitarnega režima s podtalnim strmoglavljenjem porajajoče se demokracije iz devetdesetih let s strani starih partijskih struktur in z njimi povezanimi dolga leta nastajajočimi lobiji, klani, klikami in škodljivimi združbami.

Mednarodna skupnost bi se morala zavedati, da je naš pričujoči primer nevzdržnih razmer delujočega nedemokratičnega režima v Sloveniji tudi prava mednarodna grožnja.

Nadaljevanje in stopnjevanje v smer popolnega obvladovanja institucij države in stopnjevanja nasilja lahko pripelje tudi do konfliktov znotraj Slovenije in na vsaj južni meji.

V kasto organizirana nomenklatura bo za ohranitev sebe na oblasti preusmerjala pozornosti od lastne krivde za pričujoče katastrofalno in nevzdržno ekonomsko, gospodarsko, socialno ter prav tako bankrotirano moralno stanje.

Za voljo tega ter vztrajanja na neupravičenih uzurpiranih pozicijah je sposobna ne glede na posledice zanetiti konflikte doma in s sosedi.

Skrajni čas je, da se zavemo nekaterih navedenih in drugih dejstev in se organiziramo v skupni nastop, da jim še pravočasno preprečimo uresničevanje njihovih nerazumnih in celo podlih načrtov.

Naredili bomo vse za čimprejšnje sprejetje zakona, ki jim bo na njbolj možen demokratičen način odvzel vzvode odločanja o naši usodi iz rok.
Tako kot so to naredile že mnoge post komunistične države.

Pred nekaj dnevi Romunija, lani septembra Makedonija pred njo še Albanija, Poljska, vzhodna Nemčija, Češka in nekatere druge.

Vabljeni vsi, ki v srcu dobro mislite in Vam je do poštenja in do žlahtnega življenja, pridružite se aktivnostim, ki so potrebne za izpeljavo in uveljavitev Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma za BOLJŠO SLOVENIJO.

Naša želja in zahteve so prepotrebne korenite spremembe, s katerimi bomo dosegli, da bodo potem vladale v naši domovini moralne in etične vrednote, resnična demokracija, pravo, svoboda, napredek, uspeh vsakega posameznika in celotne družbe, kar bo posledično zagotovilo blaginjo za vse in nenazadnje moralni in etični preporod celotne družbe.

Gre za najbolj pomemben nacionalni projekt po osamosvojitvi, ki je ravno tako ali pa še bolj pomemben za naše življenje v bodoče, kot je bil tisti pred dvajsetimi leti, ko so komunisti sodelovali, ker so se skrili za tem projektom ljudstva in si ustvarjali novi fevd za vladanje in plenjenje premoženja, ki so ga ustvarile generacije.

V navdušenju in hrepenenju po svoji lastni državi so ljudje pozabili, da je ena glavnih ovir za napredek, razvoj in demokratizacijo stara miselnost v glavah ljudi, ki so se čez noč preoblekli v zgolj nova oblačila t.i. demokratov, se prerazporedili in uzurpirali oblast.

Naša dolžnost in pravica je, da demokratizacijo dosežemo zdaj, kar pomeni izpeljavo drugega dela programa DEMOS (ljudstva). Dvajset let pozneje in skrajni čas je že, da si nalijemo čistega vina ter rečemu bobu bob ali pa popu pop.

Prosimo Vas, da nam v roku 10 dni sporočite, ali ste pripravljeni sodelovati v skupini posameznikov, civilnih iniciativ, društev, gospodarskih družb, političnih neparlamentarnih strank in strank, ki so zastopane v slovenskem parlamentu, da naredimo vse potrebno za sprejetje Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma in škodljive tranzcije, ki bo samoomogočal, da se kaj takega ne bo več dogajalo tudi v bodoče.

Vse dobro in lepo pozdravljeni!

Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije – OPS

Za njih: Ladislav Troha, predsednik

 

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

p.s.

V kolikor mislite, da bi morali povabiti k sodelovanju še koga, Vas vljudno prosimo, da to storite nemudoma ali pa nas o predlogu obvestite. Hvala!