Gibanje OPS

https://www.youtube.com/watch?v=XDYslAm645k

Upamo, da bodo zdaj tudi vsi ostali pravni strokovnjaki, predvsem tisti na položajih, ki odlo?ajo o reviziji dela tožilcev odredili nadzor nad delom tožilca Mateja Peterce, ki je vehemento zavrgel našo kazensko prijavo, medtem bodo pa spis (kzensko prijavo z dodatki) na okoli 70ih straneh ukazali obdelati skupini specializiranih državnih tožilcev ter poskrbeli, da bodo kriminalci zaradi begosumnosti in možnosti vplivanja na pri?e ves ?as preiskave prebili v preiskovalnih zaporih.

Ekipa OPS

P.s. Naše prostovoljno delo lahko, ?e želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski ra?un: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen pla?ila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje, porabili ga bomo ZA SKUPNO KORIST NAŠEGA NARODA. HVALA, KER STE!

ZadnjiÄŤ posodobljeno (Nedelja, 26 December 2021 11:14)

 

VIDEO

ZA SVOBODO!
MOBILIZACIJA POTEKA! PROSTOPIŠ TAKO, DA KLIKNEŠ SVOJO POKRAJINO IN PRIPIŠEŠ V ZASEBNEM SPORO?ILU SVOJ E-NASLOV IN TELEFONSKO ŠTEVILKO.

NIH?E NAM NE BO DAL SVOBODE, ?E SI JE NE BOMO IZBORILI SAMI!

ŠTAJERSKA POKRAJINA
https://www.facebook.com/Gibanjeopsstajerskapokrajina/

PREKMURSKA POKRAJINA
https://www.facebook.com/Gibanjeopsprekmurskapokrajina/

KOROŠKA POKRAJINA
https://www.facebook.com/Gibanjeopskoroskapokrajina/

LJUBLJANSKA POKRAJINA
https://www.facebook.com/gibanjeopsljubljanskapokrajina

DOLENJSKA POKRAJINA
https://www.facebook.com/Gibanjeopsdolenjskapokrajina

NOTRANJSKA POKRAJINA
https://www.facebook.com/gibanjeopsnotranjskapokrajina

GORENJSKA POKRAJINA
https://www.facebook.com/opsgorenjskapokrajina

GORIŠKA POKRAJINA
https://www.facebook.com/Gibanjeopsgoriskapokrajina/

PRIMORSKA POKRAJINA
https://www.facebook.com/Gibanje-OPS-Primorska-pokrajina-114220150125881

SLOVENSKI ZAMEJCI V ITALIJI
https://www.facebook.com/slovenskizamejcivItaliji
https://beta.publishwall.si/gibanje.ops/post/614973/zdruzen-narod-ne-bo-nikoli-porazen-pristopi-v-svoji-pokrajini-za-svobodo
DELI!
P.s. Naše prostovoljno delo lahko, ?e želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski ra?un: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen pla?ila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje, porabili ga bomo ZA SKUPNO KORIST NAŠEGA NARODA. HVALA, KER STE!

ZadnjiÄŤ posodobljeno (Nedelja, 26 December 2021 11:35)

 

Žal ni tako, znanstveniki ugotavljajo grozote, ki jih bo povzro?il zvarek vbrizgan v ?loveško telo. Upati je, da se motijo in upanje umre zadnje. Vsi cepljeni ljudje, zbudite se, ker niste po lastni krivdi nasedli propagandi in pogojevanju.

Cepljenje z mRNA  eksperimentalni genetski »zvarki« je, po enem letu, manj ali bolj nasilnega cepljenja, bilo podobno »ruski ruleti«;  uradno je na zahodu (ZDA,EU, Britanija, Avstralija, Kanada) umrlo okrog 50.000 ljudi, ki so zaupali stroki, neuradno pa desetkrat ve?, kar je enako 60% umrlih vojakov na zahodni fronti v Drugi svetovni vojni!

Dolgoro?ne posledice terorja »stroke« in elite, a »v imenu« varovanja  zdravja ?loveka, pa niso za zdaj, dokon?no znane, medtem so napovedi, oz. do zdaj opravljene raziskave, ve? kot zaskrbljujo?e, tako da posledice lahko imenujem z »mRNA ruleta« organizatorjev nove DDP družbe (Depopulizacija, Digitalizacija, Profit).

Danes bom najprej nekaj besed posvetil raziskavi naslovljeni  kot »SARS-CoV-2 Spike poslabša popravilo poškodb DNK in zavira rekombinacijo V(D)J in vitro"( to?en naziv v angleš?ini pa je: »SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro").

«In vitro« pomeni da je raziskava opravljena v nadzorovanem okolju, zunaj živega organizma, kar je v nasprotju z raziskavo »in  vivo«, oz. v živem organizmu. Raziskavo sta naredila Hui Jiang in Ya-Fang Me iz dveh švedskih inštitutov: »Department of Molecular Biosciences, The Wenner–Gren Institute, Stockholm University« in »Department of Clinical Microbiology, Virology, Umeĺ University«.

Raziskava je objavljena 13.10.2021 v strokovni reviji »Viruses« , njen sklep je enostavno povedano, da mRNA cepiva ko stopijo v jedro celice organizma, zavirajo naravno možnost ?loveškega telesa da popravi poškodovano DNK, ki je molekula, nosilka genetske informacije, oz. nadzoruje procese v celici in njenem okolju. Nemožnost popravila DNK bo sprožila eksplozijo raka, imunske pomanjkljivosti, avtoimunske motnje in pospešeno staranje!


»mRNA RULETA«!

Ali gremo od za?etka. Mehanizem za popravilo DNK, znan kot NHEJ (Non-Homologous End-Joining) nehomologi?na kon?na združitev, je mehanizem za popravilo DNK, ki popravlja lezije, ki povzro?ijo dvojne prelome (CBD).  Da se ne spuš?amo v strokovne podrobnosti (imate jih na spletni strani ?asopisa) brez mehanizma NHEJ, bi vsako napredno ve?celi?no življenje prenehalo obstajati.

Noben ?lovek, žival ali rastlina ne morejo preživeti, ?e integriteta njihova genetska koda ni zaš?itena! Poškodbe DNK lahko povzro?i izpostavljenost sevanju, kemikalije, ki jih najdemo v živilih in izdelkih za osebno nego, ali celo izpostavljenost mamografski opremi. Prekomerna izpostavljenost soncu lahko povzro?i tudi zlome DNK, manjše mutacije DNK pa se pojavijo spontano v vseh živih organizmih.

Pri normalni, zdravi osebi mehanizem NHEJ popravlja DNK in prepre?uje patogeno mutacijo. Vendar je v prisotnosti cepiva spike protein, u?inkovitost NHEJ zatrta za do 90%, kar pomeni, da ne more opravljati svojega dela zaradi zatrte sposobnosti za rekrutiranje beljakovin za popravilo. Zaradi tega se v kromosome znotraj jedrnih celic vnašajo dolo?ene "napake", a vse zaradi prisotnosti naprednih beljakovinskih cepiv proti mRNA.

Te mutacija ali »napake« v genetskem zaporedju povzro?ijo: brisanje celotnih segmentov genske kode, napa?no vnašanje segmenta ali mešanje in permutacije genske kode. Ali bolj jasno povedano, te »napake«, do katerih prihaja po cepljenju z mRNA cepivi, povzro?ijo: 

Eksplozijo raka in rakavih tumorjev po vsem telesu; izgubo proizvodnje limfocitov B in T imunskega sistema  (induced immunodeficiency); avtoimunske motnje; pospešeno staranje in zmanjšano dolžino telomera (dolžine telomera predvidevajo pri?akovano trajanje življenja); izgubo delovanja kompleksnih organskih sistemov, kot so obto?ni, nevrološki, endokrini, miši?no skeletni in podobno; celi?ne poškodbe, ki so podobne zastrupitvi s sevanjem, saj se celice uni?ijo od znotraj…Veliko teh u?inkov je seveda usodnih. Druge bodo preplavile mnoge žrtve cepljenja s grozljivim iz?rpavajo?im poškodbami in disfunkcijami  organov, ki bodo zahtevale vseživljenjsko zdravstveno interveniranje!

Raziskovalci trdijo da ne drži pojasnilo tvorcev in zagovornikov  mRNA cepiv, kako konica beljakovin (spike protein) zapusti celice in vstopi v krvni obtok ampak v velikem številu primerov spike protein ne zapusti celico ampak gre v celi?no jedro kjer moti mehanizem za popravilo DNK, posledice pa so opisane.

Avtorji pravijo da so »presene?eni ker so v celi?nih jedrih našli veliko konic beljakovin«, oz. spike proteinov. To pomeni da mRNA cepiva povzro?ajo kromosomske spremembe v celicah, oz, povzro?ijo »opustošenje genetske integritete« katera se izkaže v neželenih u?inkih!

Konica beljakovin, oz spike protein, vpliva na možnost popravila DNK v jedru. Ljudje, izpostavljeni 5G sevanju,  kemikalijam v živilskih izdelkih in rakotvornih snoveh v izdelkih za osebno nego (detergenti za perilo, parfumi, šamponi itd,) ali soncu, ne bodo zmožni popraviti škodo na DNK, ki jo povzro?ijo tisti in podobni strupi in zastrupljenost okolja.

Po razmeroma nizki izpostavljenosti bo za?elo mutiranje in razvijanje raka po celotnem organizmu! Izpostavljenost 5G, na primer, vodi do proizvodnje peroksinitrita v krvi, izjemno nevarnega prostega radikala, ki poškoduje DNK možganskih celic in telesnih tkiv. Lahko bi ga opisali celo kot nekakšen binarni sistem orožja, kjer cepiva proti mRNA oslabijo možnost popravila DNK, izpostavljenost 5G (ali kemi?na izpostavljenost v preskrbi s hrano) pa zagotavlja orožje, ki lomi DNK in prepre?uje telesu ohranjanje genetske celovitosti med replikacijo celic.


SPIKE PROTEIN JE TOKSI?EN!

V drugi raziskavi, Dr. Thomas E. Levy piše o toksi?nosti spike proteina in sicer na spletni strani Orthomolecular.org (18.10.2021):

»Zdi se da je spike protein zelo strupen. Takšna toksi?nost (zmožnost povzro?anja oksidacije biomolekul) v kombinaciji z navidezno sposobnostjo spike proteina, da se replicira kot popoln virus, mo?no pove?a koli?ino strupene škode, ki bi jo lahko povzro?il.

Mo?an toksin je dovolj slaba re?, toda tisti, ki se lahko ponovi in pove?a njegovo koli?ino v telesu po za?etnem sre?anju, predstavlja edinstven izziv med toksini.«! Po njegovem mnenju toksi?nost spike proteina in njegova konstantna proizvodnja po cepljenju se lahko nevtralizirata z visokimi dozami C vitamina, ki je antitoksin.


Po cepljenju, pravi Levy, so se dvignile skrbi glede širjenja beljakovinskih konic po telesu.

»Namesto da bi ostali lokalizirani na mestu injiciranja, da bi izzvali imunski odziv in ni? drugega, je bila prisotnost naprednih beljakovin zaznana po telesu nekaterih cepljenih posameznikov.

Poleg tega se zdi, da se nekatere beljakovine, ki krožijo, preprosto vežejo na receptorje ACE2 brez vstopa v celico, kar povzro?i avtoimunski odziv na celotno celi?no beljakovinsko entiteto. Odvisno od vrste celice, ki se veže na konico beljakovin, lahko povzro?i eden od številnih avtoimunskih zdravstvenih težav«, pravi Levy.

Seveda te vrstice rabijo pojasnilo o funkciji in vlogi receptorja ACE2, ki ga dobimo v ?lanku profesorjev medicine in farmakologije Krišna Spiram, Pol Insel in Rahit Lomba iz univerze Kalifornija mesta San Diega, tiskan v ASBMBTODAY, reviji ameriškega združenja za biokemijo in mikrobiologijo (16.05.2020). ACE2 je specifi?en protein, ki omogo?a virusu (je njegova vhodna to?ka) da okuži ?loveške celice.

Uporabljajo?i protein na konici (spike protein, ki ga nosijo tudi mRNA cepiva) virus se veže za ACE2 »kot klju? v klju?avnici« in okuži celico. Problem ni v receptorju ACE2 ampak v njegovi modulaciji drugega proteina imenovanega angiotenzin II (ANG II), ki zvišuje krvni tlak in vnetje, pove?uje poškodbe krvnih žil in razli?nih tkiv. ANG II lahko pove?a vnetje in celi?no smrt v alveolah, ki so klju?nega pomena za prevzem kisika; te škodljive u?inke ANG II zmanjša ACE2. Ko se spike protein iz virusa ali mRNA cepiv veže na ACE2, prepre?uje da bi ACE2 opravljal svojo normalno funkcijo uravnavanja signalizacije ANG II. 

Delovanja ACE2 je »zaviralno« kar naredi še ve? ANG II na voljo za poškodbo tkiv. Ko spike protein iz virusa ali mRNA cepiv zasede receptor ACE2 so posamezniki bolj dovzetni za bolezni. Hkrati se zmanjša koli?ina ACE2 in zviša vpliv ANG II kar pove?a dovzetnost za vnetja, celi?no smrt in odpoved organov, zlasti v srcu in plju?ih.


»ŠKODA PO CEPLJENJU JE NAREJENA TUDI ?E JO ?LOVEK NE OB?UTI«!

Še bolj zaskrbljujo?e je, pravi dr. Levy, da trenutni dokazi kažejo, da se beljakovine konice še naprej proizvajajo v telesu, po za?etnem injiciranju mRNA. Pojasnjuje:

"?eprav je treba v celoti opredeliti patologijo, je pojasnilo o težavah tromboti?nih nagnjenj in drugih simptomov, opaženih pri kroni?nih bolnikih in bolnikih po cepljenju COVID, neposredno povezano z obstojno prisotnostjo beljakovin koronavirusne konice."

»Nekatera poro?ila trdijo, da se lahko beljakovine konice še naprej proizvajajo po za?etnem vezanju na receptorje ACE2 in vstopu v nekatere celice, ki jih sprva cilja. Zdi se, da so klini?ne slike kroni?nega COVIDa in toksi?nosti po cepljenju zelo podobne, obe pa sta zaradi te nadaljnje prisotnosti in telesne difuzije konice (Mendelson et al., 2020; Aucott in Rebman, 2021; Levy Ravenendran, 2021). ».

Levy opozarja da imajo nekateri ljudje po cepljenju hitro negativne stranske u?inke, ve?ina pa se po?uti popolnoma dobro po prejemu "cepiva". »Ali je to dokaz da cepivo takšnim posameznikom ni naredilo škode, ta bo šele storjena«, se sprašuje in odgovarja »da dokazi kažejo kako je škoda že narejena, tudi ?e jo ?lovek ne ob?uti«!

Kot primer navaja tvorbo rouleaux RBC do katere prihaja po cepljenju, oziroma eritrociti (rde?e krvne celice) se zlepijo, pove?a se viskoznost (debelina) krvi kar pove?a  odpornost na normalen, neoviran pretok krvi, zlasti v mikrocirkulaciji (drobnih kapilarah). Posledice so trombi in  druge poškodbe ?loveškega organizma.

Rouleauxova tvorba se zlahka vizualizira neposredno z mikroskopijo »temnega polja«. On navaja primere, pri katerih so v post cepljenem obdobju ugotovili pri posameznikih takšne »napake«, ki jih poškodovani niso niti ob?utili in na?in kako so jih potem zdravili.

V obi?ajnem jeziku povedano, konjice beljakovin (spike protein) iz virusa ali mRNA cepiv so enako nevarne. »Igra«, ki organizatorjem prinaša denar in mo? totalne kontrole prebivalstva, ljudstvu pa manj ali bolj prisilno sodelovanje v »ruski ruleti« in potem, ?e je preživijo, sodelovanje v »mRNA ruleti«, za katero se za zdaj ne ve zagotovo kakšen bo kon?ni izid. 

»Niti igre« drži v rokah tri do štiri tiso? ljudi, med nami, ki nas je sedem milijard! Sprejeli smo, zaradi konformizma, strahu ali prisile,  vlogo žrtve in dokler vztrajamo na tej vlogi rešitve za nas ni; enkrat to bo virus, drugi? inflacija ali ekonomska kriza, tretji? »zeleni« program rešitve planeta… 

(vir: Slovenija, Balkan, Evropa) 

Še trije zanimivi video posnetki: 

Glede na mnoge neresnice, ki jih trosijo mediji, vam bo spodnji, podnaslovljen video, mogo?e odkril še kak del?ek resnice, ki je še ne poznate.

Intervju z dr. Carrie Madej (ZDA) s slovenskimi podnapisi

Teme:

1. Transhumanizem

2. Magneti, ki se držijo telesa

3. Spike protein / virusno izlo?anje

4. 5G

5. Bog genoma

6. Depopulacijska agenda evgenike

7. Abortirane celi?ne linije

8. 48 tednov do avtoimune reakcije

9. Zombi apokalipsa

10. Vakcinacijski potni listi

11. Vprašanja o 'cepivih'

Biografija

Dr. Carrie Madej ima globoko ljubezen do ?loveštva in izgubljenih. Veruje v Adonaja (hebr: Gospod), stvarnika neba in zemlje, in Ješua (Jezusa), edinorojenega sina, ki je žrtvoval svoje življenje, da bi rešil vse ?loveštvo.

Dr. Carrie Madej izvira iz Dearborna v Michiganu in je leta 2001 diplomirala na Univerzi za medicinske bioznanosti v Kansas Cityju. Nato je opravila tradicionalno pripravništvo v The Medical Center v Columbusu v Georgii in interno medicino na Univerzi Mercer v Maconu, Georgia.

Dr. Madejeva je bila do leta 2015 privatna zdravnica s svojo kliniko in direktorica klinike v Georgii. Dr. Madejeva je bila tudi zdravnica na Pennsylvania College of Osteopathic Medicine – Georgia Campus, kjer je študentom 8 let mentorirala klini?ne aplikacije interne medicine. Dr. Madejeva je javna govornica in sedaj prek razli?nih platform svoj ?as posve?a izobraževanju drugih o cepivih, nanotehnologiji in ?lovekovih pravicah.

Viri:

Kamalpreet Singh's Second Interview with Dr. Carrie Madej Risking her Life Again

https://www.bitchute.com/video/iHWDylN9Njc0/

First published at 22:30 UTC on June 19th,2021.

https://carriemadej.com/

In še: 

O španski gripi. Ne vznemirjajte se, ?e je facebook ozna?il kot neresni?ne informacije, ker vse kar je RESNICA ozna?i tako.

https://www.facebook.com/ pippi.north/videos/ 427725615673226/

DEPOPULACIJA AGENDA 2020 & AGENDA 2030

https://www.bitchute.com/ video/IJIoilKlUk1o/?fbclid= IwAR0Z3hEqcRdc_ Fi8RDBwvgvYRMKvCCb- ALaFAaUI0R3OZATGjGgs0Kr-IPc

Ekipa OPS

P.s. Naše prostovoljno delo lahko, ?e želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski ra?un: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen pla?ila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje, HVALA VAM V NAPREJ!

ZadnjiÄŤ posodobljeno (Sreda, 22 December 2021 01:04)

 
OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 413 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?