Ocena SLO gospodarstva mag. Jug

ZGODBA O USPEHU Z NESREČNIM KONCEM ALI KAKO BOMO V 15 LETIH PRVI V EVROPI

I. DEL - MAKROEKONOMSKI NIVO

Davek preteklih napak "zgodbe o uspehu" bodo v prihodnje morali plačevati volilci - davkoplačevalci z množico novih davščin in vladnim poseganjem v njihove prejemke, oboje pa pomeni nižji življenjski standard. Zakaj? Poglejmo, kaj se je dogajalo v prvih 12 letih samostojne države:

A. z gospodarsko rastjo

1992: 5,5 procenten padec gospodarske rasti - razpad jugoslovanskega trga in recesija v EZ
1993: 1,9 % gospodarska rast - politično motivirana rast zasebne potrošnje prebivalstva
1994: 4,9 % gospodarska rast - gospodarski preporod v državah EZ, kamor izvažamo
1995: 4,1 % gospodarska rast - politično motivirana rast domače potrošnje prebivalstva
1996: 3,5 % gospodarska rast - zastoj gospodarske rasti v državah EZ
1997: 4,6 gospodarska rast - močan val globalizacijske rasti svetovnega gospodarstva
1998: 3,8 % gospodarska rast - izbruh ruske finančne krize
1999: 5,2 % gospodarska rast - močno domače povpraševanje (naložbena aktivnost), ki jo je povzročila psihoza pred uvedbo davka na dodano vrednost
2000: 4,6 % gospodarska rast - drugi val globalizacijske rasti svetovnega gospodarstva
10) 2001: 2,9 % gospodarska rast - gospodarski zastoj v ZDA in EZ
2001: 2,9,% gospodarska rast - gospodarski zastoj v ZDA in EZ
2002: 2,2,% gospodarska rast - nizko zasebno povpraševanje in gospodarski zastoj v ZD in državah EZ
2003: 2,3 % gospodarska rast
B. z brezposelnostjo (v tisočih)

1) 1998 - 126,8
2) 1999 - 115,4
3) 2000 - 104,8
4) 2001 - 102,2

C. s prispevki na področju plač in prispevki državnim organom in zavodom (v % BDP)

1) 1996 - 7,4
2) 2003 - 8,19

Č. s proračunskimi transferi v pokojninskem sistemu (v % BDP)

1) 1996 - 2,6
2) 2003 - 4,06

D. na področju javnofinančnega primankljaja ( v% BDP)

1) 1999 - 0,6
2) 2000 - 1,3
3) 2001 - 1,4
4) 2002 - 3

Iz gornjih podatkov je moč razbrati, da je bila Drnovškova "zgodba o uspehu" kratkoročno politično kupovanje volilnih glasov. V državnih proračunih ni več denarja za povečanje domačega povpraševanja in oživitev vse manjše gospodarske rasti. Politično motivirano čezmerno dvigovanje prejemkov prebivalstva je z leti pripeljalo do visokih nekonkurenčnih stroškov dela v gospodarstvu, ki danes preprečujejo povečanje izvoza v gospodarsko razvite države EZ.

Hkrati pa so ti glavni krivci za javnofinančni primankljaj in dejstvo, da je kar 2/3 proračunske porabe namenjeno izplačilu raznovrstnih prejemkov prebivalcev.

Država bi lahko manjkajoča proračunska sredstva dobila na več načinov:

Povečanje proračunskega primanjkljaja

- ne bo mogoče zaradi mastridskih (Maastricht) omejitev.

Prerazporejanje denarja znotraj državne blagajne

- ne bo mogoče, ker je že 88% proračuna vnaprej določenega.

Dvig neposrednih in posrednih davkov

- zaradi višjih dajatev se bo znižal življenjski standard (zmanjšanje rasti plač, pokojnin in vseh prejemkov prebivalstva, ki je vezana na plače)

Tako si je Drnovšek (Rop, Gaspari) s kupovanjem volilnih glasov skopal lastno jamo.

Visoka inflacija, ki je za Slovenijo osrednja ovira pri približevanju EZ, vključuje tudi davek za pretekle sistemske napake.

Za primerjavo naj navedem, kakšno je bilo gibanje BDP na prebivalca po kupni moči v letih 1992 - 2000 v ZDA:

1992: 8,847;
1993: 9,207;
1994: 9,917;
1995: 11,189;
1996: 12,200;
1997: 13,200;
1998: 13,900;
1999: 15,000;
2000: 16,100

Po letu 1992 se je V SLO pričela skorajda nepretrgana premočrtna rast blaginje. Istočasno pa je naraščala vsesplošna zadolženost družbe - množično so se zadolževali prebivalstvo, gospodarstvo in država. Tako kot v obdobju razpadle Jugoslavije, smo tudi v zadnjih letih živeli predvsem na račun posojil in v breme prihodnjih generacij, ki bodo vračale dolgove.

Zunanji dolg je konec oktobra 2003 znašal 12,825 mio evrov oz. 53% BDP. Življenjska blaginja povprečnega Slovenca se je po letu 1992 realno povečala za 81%, vsesplošna zadolženost družbe pa za 160%. Navidezno visok življenjski standard prebivalstva je posledica zadolževanja. Zunanji dolg na Slovenca je že večji kot v razpadli Jugoslaviji, ki je zaradi tega tudi propadla.

Luknjo v državni blagajni in zadolževanje povzročajo zlasti izdatki za pokojnine in plače zaposlenih v državnih organih (financira se tekoča osebna poraba in ohranja življenjski standard). Denarja ni za izboljšanje razvojnih možnosti gospodarstva, ki bi prineslo boljši standard prihodnjim generacijam (razvoj gospodarskega sistema, infrastruktura, spodbujanje tehnološkega razvoja, izobraževanja, raziskovanja). To je nerazvojna politika proračuna, posledice pa bodo plačevale prihodnje generacije.

II. DEL - MIKROEKONOMSKI NIVO

Prebivalstvo, družbeno bogastvo in tehnološki napredek določajo potencialno velikost družbenega produkta in možnosti dolgoročnega gospodarskega razvoja.
Kako naša država kombinira te potenciale, se na mikro nivoju zazna na kriteriju dodane vrednosti na zaposlenega.
Da bi bil prikaz bolj objektiven, navajam izsledke švicarskega inštituta IMD o konkurenčnosti posameznih držav (47 držav). Po teh kriterijih je slovenski podjetniški vsakdanjik naslednji:

Prispevek za socialno varnost zaposlenih je najvišji (v Italiji in Nemčiji 40% nižji);
Pravne varnosti za neplačila davkov ni;

Sodstvo ne deluje sproti;

Pogoji poslovanja podjetij v Sloveniji niso ugodni;

Ocena inštituta je, da vlada ne prilagaja svoje politike spremembam v ekonomskem okolju, kar nas postavlja na predzadnje mesto;

Pravni okviri so škodljivi za konkurenčnost;

Birokracija zavira razvoj konkurenčnosti oziroma poslovnosti;

Naložbe ne dohajajo bliskovitega razvoja tehnologije;

Dvigniti bi bilo treba dodano vrednost, vendar je management ni sposoben dvigniti na raven Italije in Avstrije (napr: v čevljarski industriji dosegamo 37% dodane vrednosti Abstrije in 32% Italije, v tekstilni industriji pa 34% avstrijske in 29% italijanske)
Takšnemu zaostajanju botrujejo: napake v organizaciji, nabavi, logistiki,
prodaji, designu, disciplini, angažiranosti, odgovornosti itd;

To zaostajanje nam pove vse o nesposobnosti vodstev;

Ni razlogov za selitev podjetij v tujino dokler ne dosežemo dodane vrednosti
na zaposlenega v oblačilni industriji 32.000 EUR in 34.000 EUR v čevljarski (v letu 2000 je bilo pri nas v oblačilni 9.536 EUR in v čevljarski 12.388 EUR). Avstrijski mesečni bruto dohodek na zaposlenega v oblačilni panogi v letu 2000 1.839 (slovenski 756 EUR) in v čevljarski 1.931 (slo. 899 EUR);

Imamo tako velike rezerve, da ne bi smelo biti problemov pri dvigovanju plač delavcem, vendar so slovenske plače glede na tako nizko produktivnost zdaj 20 % previsoke in povzročajo izgubo - rešitev je v dvigu dodane vrednosti;

Omejitev predstavljajo direktorji, ki niso zreli in dorasli taki situacij;

Vlada ni sposobna (direktorji) sprožiti inovacijskega procesa in širokega izobraževanja;
Pred desetimi leti je vlada naredila napako, iz katere izhajajo vse težave: ni bila sposobna videti mrzličnega dogajanja v gospodarstvu EZ;

Primerjajmo se z Avstrijo (ne s Finsko, s katero se ne more niti Nemčija): slovenska dodana vrednost na zaposlenega v industriji je bila v letu 2000 20.627 EUR, avstrijska pa 56.552 (2,7 x večja);

Slovenska dodana vrednost se letno poveča za 1.704 EUR, avstrijska za 1.921 EUR, razlika pa se še povečuje. (Kako naj bi torej v kratkem postali najrazvitejši?). Rešitev bi bila v investiranju vlade v podjetja z visoko tehnologijo oz. podjetij v visoko tehnologijo, in ne v reševanju socialnega položaja podjetij, ki jim je potekel "rok trajanja".

Celovito sliko našega gospodarstva v letih 1999 - 2003 nam je predočil omenjeni švicarski inštitut, ki nas spremlja v skupini 29 držav z manj kot 20 milijoni prebivalcev po stopnji konkurenčnosti.

Slika je taka: začeli smo z 21. mestom, končali pa na 28. mestu.
Oceno sestavljajo kriteriji za ekonomske dosežke: začeli na 21., končali na 25.;
Za vladno učinkovitost: z 21. mesta zdrsnili na 29.;
Za poslovno učinkovitost: 21. - 27.;
Za infrastrukturo: 21. - 27.;

Kritika vladi: vladne odločitve se ne uvajajo učinkovito, slaba je transparentnost vladne politike, javni sektor ni neodvisen od političnega vmešavanja, birokracija nažira poslovno uspešnost, izvozni krediti in zavarovanja niso na voljo podjetjem po primerni ceni, (pre)velik je obseg sive ekonomije, zakonodaja zavira ustanavljanje podjetij, finančni predpisi so za finančno stabilnost neprimerni, ni zajamčena zaupnost finančnih transakcij, naložbene spodbude za tujce niso privlačne, pravosodje v družbi ni upravljano pošteno;

V podjetništvu smo na zadnjem mestu;

Energetsko infrastrukturo so ocenili z zadnjim mestom (neprimerna energetska struktura, slabe energetske intenzivnosti pri ustvarjanju enote BDP itd.);

Stanje v izobraževanju je ocenjeno kot zelo slabo in smo na zadnjem mestu. Javni izdatki za izobraževanje v BDP so eni najnižjih, izobraževanje ne ustreza zahtevam konkurenčnega gospodarstva;

Glede števila raziskovalcev smo na sredini, vendar bazične raziskave ne spodbujajo tehnološkega razvoja;

Tako se lepo razkrije pot, po kateri mora Slovenija, da bi izboljšala svoj položaj:

Izboljšati mora izobraževalni sistem s težiščem na tehnološkem področju in izšolati vse delovno aktivno prebivalstvo s končano srednjo šolo;

Vlada mora brez oklevanja sprostiti ustanavljanje podjetij in njihovo poslovanje in s povečanim vložkom v raziskave v sodelovanje s podjetji za dinamičen tehnološki razvoj;

Brez oklevanja postavimo inovacije na prvo mesto - od direktorja do snažilke!
 

Izola, 04.03.2004
mag oec. Janez Jug

Naš dodatek: Iz zapisanega je vidno, da so nekateri strokovnjaki že pred časom opozarjali na sistemske napake gospodarke politike pri nas. Rezultai neupoštevanja opažanj in svaril so vidni vse bolj. Seveda pa se slovenski politiki zgovarjajo, da so krivi zunanji vzroki za vse slabše gospodarske rezultate, tako kot so pred leti ti isti ljudje razlagali kako, da so za naše probleme krivi drugje, npr. v Beogradu. Krivici za slabo stanje so tukaj in o tem ni kaj razpravljati.   

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 188 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?