Po poteh samozavedanja

Foto: iStockphoto

Del predgovora:

Odnosi med učitelji in učenci postajajo čedalje bolj demokratični in partnerski. Učitelj učencu ne more biti več absolutna avtoriteta, ki bi jo bilo treba brezpogojno ubogati in poslušati, kajti učenec ima univerzalno pravico samostojno razmišljati in se svobodno odločati.

Odnos med duhovnim učiteljem (gurujem, mojstrom) in učencem (duhovnim iskalcem, vajencem) je sicer izredno kompleksna psihološka in energetska tvorba, zato tudi v ne avtoritarnih skupnostih običajno ne gre brez problemov. Kadar učitelj učenca uči neposredno, je torej z njim v psihofizičnem energetskem stiku, ta odnos spominja na razmerje med psihoanalitikom (terapevtom) analizatorjem (pacientom).

Znanstvena psihoterapija se z vprašajem njunega transfera ukvarja že več desetletji in ga šteje za enega ključnih faktorjev pri uspehu psihoterapevtskega postopka. Žal pa se ezoterični duhovni učitelji in terapevti s tem običajno ne ukvarjajo kaj dosti, čeprav bi kritična (samo)analiza teh odnosov oz. psiho energetskih procesov lahko v marsičem izboljšala kvaliteto učnih in zdraviteljskih faz, predvsem pa prizemljila (demokratizirala) medsebojne odnose med učiteljem in učencem, ki so navadno polni najrazličnejših zmot, predsodkov, iluzij, navdušenj in razočaranj.

Učenci imajo glede svojih duhovnih učiteljev oz. terapevtov pogosto povsem nestvarna pričakovanja. Večina učencev je vsaj v prvi fazi prepričana, da bo učitelj vanje vlil popolno razsvetljenje ali pa vsaj kakšno nadnaravno moč (sidij). Večina hoče videti svojega učitelja kot » Boga« , njegovo življenje pa kot » legendo« , torej povsem nadčloveški, idealizirani podobi. To pa tudi pomeni, da jim ne dovoli imeti nikakršnih človeških slabosti, niti ne običajnega (banalnega) vsakdanjega življenja.

Toda mnogi duhovni učitelji – tudi veliki mojstri, so predvsem ali samo kanali za prenos univerzalnega duhovnega znanja in modrosti, zato njihovo vsakdanje življenje in značaj pogosto nista tako vzvišena in idealna kot njihova filozofija in kanalizirana energija. Fazi idealizacije guruja tako nujno sledi njihova detronizacija.

Zdi se, da je danes lahko zrel in ustvarjalen odnos med duhovnim mojstrom in učencem samo partnerske, tovariške narave, da v njem torej ni nadrejenosti oz. podrejenosti skratka odnos, v katerem ima učitelj pravico biti človeški, učenec pa učitelju enak, odnos, v katerem spoštujeta drug drugega, si dopuščata individualnost in avtonomno mišljenje ter gojita pravico in dolžnost, da kritično analizirata medčloveško (partnersko) razmerje.

Nastajajoča planetarna civilizacija je zabrisala meje med obrobjem in središčem.

Svet ni več hierarhičen, ampak mrežen. Središče se lahko vzpostavi kjerkoli in traja, dokler razmerja energij in informacij v globalnem omrežju to dopuščajo. To dejstvo usodno vpliva na vse ultimativne avtoritete in strukture. Stvari na vseh področjih človeških ustvarjalnosti se izjemno hitro liberalizirajo, specializirajo, hkrati pa tudi banalizirajo. Prostor ekskluzivno svetega izginja. Podobe Boga se razkrajajo s komercializacijo in medijsko trivialnostjo.

Duhovne vrednote sodobnega sveta obstajajo kot spekter nenehnih novih in svežih različnih oblik (imidžev) svetega. V splošni novodobni javnosti obstaja iskanje in konzumiranje duhovnosti predvsem v obliki hitro se menjajočih se modnih trendov, ki so običajno povezani s kakšno spektakularno duhovno osebnostjo. (najpogosteje indijsko), ali kakšno manj učinkovito (najpogosteje ameriško) instant ezoterično tehnologijo zavesti in energijskega razpoloženja, ali pa s kakšnim novim svežim tolmačenjem starih odrešeniških mitov in načinov življenja.

Gurujski način vodenja novodobnega duhovnega življenja in sektašenja sta sicer še vedno zelo živa, vendar pa je danes čedalje več ljudi, ki formalno ne želijo pripadati nobeni duhovni ideologiji, guruju ali organizaciji. Ti individualizirani posamezniki tvorijo nevidno novo duhovno mrežo (M.Ferguson ji pravi Vodnarjeva zarota), ki je naključno spletena med različnimi sloji ljudi po vsem planetu. Mislim, da so prav ti » samorealizirani« posamezniki ključni pri nastajanju nove svetovne duhovne kulture in civilizacije.

Prihodnost sveta je v sožitju različnosti. Spoštovanje individualnosti posameznika, njegovih posebnih talentov je lahko edina plodna osnova novega načina univerzalnega planetarnega življenja.

Individualizem ne pomeni egoizma, kakor to nekateri napačno tolmačijo. Vsak pravi individualist namreč ve, da je njegov obstoj odvisen od tega, kolikor sam dopušča različnost drugega, torej svobodo partnerjeve individualnosti. Gre za novi način medsebojnega sporazumevanja, ki temelji na demokratičnosti in toleranci, nas ustvarjalnem soglasju enakopravnih partnerjev.

Družbeni uspeh prodora nove duhovnosti je v prvi vrsti odvisen od tega, ali se bomo uspeli izogniti tradicionalnim (zgodovinskim) načinom uveljavljanja novih duhovnih paradigem, ki so se navadno začele z bolj ali manj izrazitim verskim (ideološkim) fanatizmom, nadaljevale pa z družbenim nasiljem (prekrščavanjem, prevzgojo ljudi).

Če se bomo torej uspeli izogniti konfrontacijam (tako znotraj novodobnih gibanj, še bolj pa med starimi, tradicionalnimi in novimi verskimi organizacijami in ideologijami), če bomo zaobšli metafizični dualizem delitve življenjskih in duhovnih resničnosti na prave in neprave, na dobre in zle, potem lahko rečemo, da smo se iz zgodovine nekaj naučili, in da je vodnarjeva duhovnost zares drugačna, predvsem pa bolj humana, bolj razsvetljena od predhodnih. Če se bomo za razsvetljenje sebe in svojih bližnjih trudili bolj, kot za kolektivno (ideološko) razsvetljenje človeštva, potem smo zaobšli past, v katero se je ujela večina duhovnih gibanj v zgodovini.

Življenje se razodeva skozi posameznika, zato se lahko razsvetli samo posameznik. Samo on lahko spremeni kvaliteto zavesti in s tem kakovost vsakdanje biti. Stopnja duhovne zrelosti se izraža skozi posameznikov način vsakdanjega Žvljenja. Sprememba kvalitete zavesti posameznika vpliva na splošno kvaliteto kolektivne zavesti Celote.

Dovolj je torej, če potem ko razsvetlimo sebe, to pomagamo storiti še komu od svojih bližnjih (morda prijatelju, družinskemu članu, sodelavcu… ), ti pa bodo na podoben način nadaljevali duhovno delo v svojih okoljih, s čimer se bo spontano spletla mrežo duhovno prebujenih posameznikov, ki bodo od znotraj spreminjali strukture širših družbenih skupin.

» odrešeniki« človeštva so bili vedno problematični. Z njihovimi idejami in gibanji so se običajno začele družbene nestrpnosti, vojne. Spomnimo se npr. samo vzpona zgodnjega krščanstva na raven rimske državne religije, in posledic, ki jih je za takratno društo in civilizacijo to dejstvo imelo. Ta primer nam v bistvu kaže tragični paradoks zgodovine novih duhovnih gibanj oz. religij. Zavzemale so se za bolj razsvetljeno, bolj etično življenje, v praksi pa ustvarjali nekaj povsem drugega.

Njihovi (politični) voditelji, še bolj pa njihovi vojaki – pokrščevalci, so namreč hoteli preveč – ni jim bilo dovolj razsvetliti sebe, hoteli so rešiti svet čim bolj pa je njihova želja po osvoboditvi kolektivnega človeštva rasla, tem manj je bilo čistega duha in razsvetljenstva v njih samih.

Mislim, da je ideja velikega spritualnega genija, t.i. svetovnega duhovnega učitelja, stvar preteklosti. Fantazma o Odrešeniku sveta (Mesiji, Meitreji) se je pojavila večkrat v zgodovini. Zadnji veliki prodor je doživela med evropskimi ezoteriki druge polovice 19. Stoletja, z neoromantičnimi duhovnimi gibanji pa sem je podaljšala vse do 20.stoletja. Gre za idejo, ki danes brez dvoma sodijo na smetišče zgodovine.

Današnje človešvo gotovo ne potrebuje novega Velikega kozmičnega odrešenika, temveč na sto tisoče, na milijone navadnih zemljanov – odrešenikov, ki bodo z iskro duha najprej razsvetlili sebe, in potem svoje vsakdanje okolje. Prihaja čas duhovnosti navadnega, vsakdanjega človeka. Sami med seboj postajamo drug drugemu duhovni učitelji, » odrešeniki«

Resnični duhovni napredek človeštva se bo zgodil šele takrat, ko za izražanje svoje religioznosti ne bomo potrebovali zunanjih duhovnih opor, avtoritet, dogem in organizacij.

Kdor ima Boga v sebi, kdor živi kot resnica, ne potrebuje zunanjega potrjevanja duhovnosti.

Ljubezen in mir, ki ju nosi v srcu, sta dovolj močni opori, da z njima premaga vse negotovosti in bolečine sveta. To, kar pa si o njegovi duhovnosti mislijo drugi – sveti ali posvetni ljudje, ga ne zanima, saj svoje občutenje, doživljanje in razumevanje življenja in Boga, ne potrebuje zunanjega priznanja ali potrditve.

Današnje oblike duhovnih praks (nove religioznosti) so lahko le psihoterapevtske, ne pa teološke. Religija sodobnega človeka je lahko utemeljena samo na znanosti (na posameznikovem osebnem duhovnem izkustvu, na konkretnih psiholoških dejstvih in spoznanjih), ne pa na vraževerju in kolektivnih hipnozah, ki že stoletja in tisočletja napadajo iz metafizičnih obljub o odrešenju in grožnjah o pogubljenju. Današnji čas ne potrebuje nove religije, ne nove verske filozofije, potrebuje le znanost o duhu – čisto alkimijo o duševnih (samo)preobrazbah in duhovnem (samo)prebujenju.

Med tem ali širimo ideje o spontani (avtentični) religiozni, ali pa teološke ideje in moralne nauke neke religije je ogromna razlika. Seveda nobena duhovna oblast ni zainteresirana za širjenje zamisli o spontani religioznosti, ker bi to pomenilo, da se kot organizacija in dogma samoukinja. Zato so ljudi, ki so učili živo religioznost, vedno preganjali. Običajno so jih križali, sežgali na grmadi, obesili, zastrupili ali kako drugače onemogočili.

Živa religioznost je za kakršno koli posvetno ali versko ezoterično oblast oz. vladanje popolnoma neprimerna, neuporabna, pravzaprav škodljiva. Živega Boga ljudje ne morejo postaviti na oltar, ne morejo ga spremeniti v dogmo ter iz nje napraviti zakon, v imenu katerega bi bilo po tem mogoče nadzirati duhovnost ljudi, prek nje pa socialno in politično vladati.

Način spontanega doživljanja religioznosti so onstran vseh religij, čeprav so hkrati njihov izvor. In v tem leži ta nenavadni paradoks ko namreč izvorno religiozno izkustvo postane religija (sprva prepričanje posameznika, zatem čedalje večjih družbenih skupin) Živi Bog odide za njim ostanejo le še pričevanja, ki pa so vedno bolj za vse ljudi – verne in neverne – obvezujoče zapovedi.

Avtentična religioznost ljudem ne nalaga nikakršne zapovedi in prepovedi. Nasprotno, daje nam resnično notranjo svobodo in duhovno moč, ki nam omogoča, da prerastemo meje vseh ezoteričnih sistemov in religij.

Za konec uvoda še vprašanje, kako preživeti v informacijski goščavi starih in novih ezoterik in religij? Mislim, da je odgovor preprost. Z odkritjem duhovnega središča v samem sebi, tj. s samoprebujenjem. Šeele od znotraj lahko pride popolno zaupanje in predanost večnemu toku življenjskih sprememb ter preobrazb, ki so na današnji stopnji civilizacije vidnejše kot kdajkoli prej.

V svetu dnevno naraščajoče relativizacije, cinizma, negotovosti in kaosa, bodo najlažje preživeli tisti, ki bodo zavestno žveli od znotraj navzven, torej tisti, katerih življenja bodo postala spontana meditacijska oblika, prežeta z nesebičnim delovanjem in brezpogojno, sočutno ljubeznijo.

Notranje bistvo samo spoznavanja je iskanje razsvetljenja. Ezoterične metode samo spoznavanja se delijo v dve veliki skupini – v sidijske in iluminacijske. Cilj prvih je pridobitev nadnaravnih moči (sidijev), s katerimi bi lahko življenje v celoti obvladali in nadzorovali, cilj drugih pa (samo)razsvetljenje oz. poistovetenje z občim tokom življenja, tj. z Bogom kar prinaša dokončni notranji mir in bivanjsko gotovost brez strahu.

Prva smer je magijska, druga mistična prva bolj znanstvena, tehnično praktična, druga predvsem religiozna, meditacijska. Seveda večina raziskovalcev duhovnih svetov in iskalcev končne resnice zanima moč – bodisi posvetna ali sveta.

Ker pa nobena moč ni nikoli popolna in trajna, ta človeku ne more prinesti končne pomiritve in notranje svobode. Zato so vse sidijske smeri samo spoznavanja pravzaprav le prestopanje, vmesne – pogosto nujne faze v posameznikovem osebnostnem razvoju. šeele, ko omamna moč sidijev izgine, ko se vsem z njimi povezane iluzije razkrojijo, smo zares pripravljeni da vstopimo v zadnji krog samospoznavanja, se torej srečamo z najvišjo resnico, ki pa dejansko razsvetljuje in osvobaja.

Vili Ravnjak, knjiga » Po poteh samospoznavanja« , izšla leta 1999, v samozaložbi

 

Komentarjev 

 
#2 ANTON OVČAR 23:06 06-01-2012
[youtube]PO POTEH SAMOZAVEDANJA[/youtube]
Citat
 
 
#1 Zlatko H. 20:35 30-10-2011
[fv]Zelo dobro[/fv]
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 275 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?