Peto novo duhovno spoznanje

Peto duhovno spoznanje nas spodbuja, da naj osebno izkusimo veličastnost kozmosa in nesporno enost z njim. Tako izkustvo namreč sproži globok uvid, saj omogoči tudi bežen pogled v prihodnost. V nadčutnem stanju ne občutimo več pritiska časa, prostora in naravnih zakonov, temveč zgolj samo nepopisen mir, ljubezen in domačnost.

Kozmos nam lahko daje vse, kar potrebujemo, le odpreti se mu moramo. Evolucija človeštva in njene pridobitve, kot so telesna višina, razvoj veščin in tehnologije, družbene strukture in daljšanje življenjske dobe, je vse do našega stoletja potekala nezavedno. Izjemno globok premik, ki se je dogodil v dvajsetem stoletju, pa spodbuja zavesten potek naše nadaljnje evolucije.

To spoznanje tudi napoveduje, da bo čedalje več ljudem našega časa uspelo doseči neobičajno stanje zavesti, ne pa samo redkim učencem eteričnih tradicionalnih znanosti. Nekateri zgolj samo s pogovorom o teh stanjih niso več zadovoljni, želijo si namreč tudi neposrednega izkustva.

Ko se bomo po svoji intuiciji ustrezno povezali s kozmičnim virom, bomo prešli na raven, kjer bomo delovali ustvarjalno in brez potrebe po nadzoru. Spoznanje o skrivnostnih (mističnih) sporočilih tako rešuje tudi dilemo boja in tekmovanja za energijo oz. za večjo moč. Sčasoma bomo lahko prerasli vse osebne in družbene boje za energijo, saj se bomo čedalje bolj povezovali s kozmičnim virom energije in bomo z njim tudi precej bolj uglašeni.

Vendar se bo tak proces sprva dogajal le v nekaterih posameznikih, ki bodo najhitreje lahko sprejeli nove oblike človekovega bivanja na tem planetu. Spoznanje o skrivnostnih sporočilih nas tako spodbuja, naj si prizadevamo za višjo raven zavesti, ne da bi čakali na morebitno božje posredovanje ali življenjsko stisko. Naša naloga je namreč v tem, da se postopoma odpiramo in potujemo proti končnemu stanju združenosti. Da pa bi to zmogli, se moramo zavestno polniti le iz kozmičnega vira energije, kajti samo ta prinaša tudi naključja, ki nam bodo pomagala utrditi novo življenjsko raven.

Doseganje enosti s kozmosom.
Višja raven energijske vibracije. Povezavo z ustreznim virom energije krepimo na ta način, da smo čimbolj odprti, da opažamo in cenimo lepoto, ter da se osredotočamo na občutek izpolnjenosti. Razmišljati velja tudi o tem, da se nam v življenju ponavljajo naključja, ki nas vodijo naprej, da se lahko samouresničujemo.

Tako bomo sčasoma dosegli tisto energijsko raven, ki je ta naključja sprožila. Lahko sicer tudi zdrsnemo z nje in izgubimo energijo, zlasti če se prestrašimo. Vendar jo potem zlahka tudi spet dosežemo. Postanemo namreč drugačni, saj obstajamo na precej višji energijski ravni, na tako imenovani ravni višje vibracije.

Spust z gore. Spoznanje o duhovni energiji nam je razkrilo, da nam bivanje v pragozdovih in povezovanje z mogočnimi, živimi naravnimi energijami pomaga preiti na višjo raven energijske vibracije. Nekatera mesta namreč močneje stopnjujejo energijo kot druga – glede na to, kako se naša energijska »oblika« ujame z energijo našega okolja.

Spoznanje o skrivnostnih sporočilih pa razkriva tudi človekovo sposobnost, da se lahko poveže s kozmosom, in tudi razloge, zakaj takega stika potem ne more obdržati. Pomembni del tega spoznanja je prikazan zlasti v primerih, ko smo (metaforično) prisiljeni, da naredimo tako imenovani »spust z gore« in se zopet vrnemo v svet konfliktov, ki predvsem temeljijo na bojevanju za energijo. Podobno kot ptica, ki začenja leteti in se mora še naučiti, kako naj v novem toku energije ohranja svojo zavest.

Stik s kozmično energijo.  Oglejmo si nekatere opise občutkov ob neposrednem stiku s kozmično energijo, pri čemer kaže razmisliti, če bi nekaj od tega lahko tudi sami uporabili. »Čutil sem vzneseno povezanost s vsem, pa tudi popolno varnost in zaupljivost. Utrujenost je izginila…bil sem lahek in varen ter povezan…kakor da bi bila pokrajina del mene.«

Ko se je ta govornik trudil opisati svoje občutje, ki ga je prevzelo ob doživetju neposrednega stika s kozmično energijo, je rekel tudi: » Mislim, da sem čutil ljubezen do vsega.« Njegovo očaranost je moč primerjati z ekstazičnimi stanji krščanskih mistikov in s pripovedmi o obsmrtnih izkustvih, ki opisujejo zavedanje vseprisotnosti božanskega in vsega živega.

Doživljanje prave ljubezni.  Pri morebitnih poskusih priklica občutka enosti s kozmosom se je treba osredotočati na lepoto bližnjega drevesa, čeprav takrat niti ne moremo vedeti, kako bi obudili tak občutek. Pri tem nam lahko veliko pomagajo naslednje misli: »Ljubezen je nekaj, kar se pojavi samo od sebe. Ne moremo se vanjo preprosto prisiliti. Sploh se nam ni treba siliti. Ljubezni le dopustiš, da te sama najde in zajame.«

Spomniti se moramo, kako smo občutili ljubezen nekdaj v preteklosti, nato pa poskušamo tak občutek obuditi tudi v sedanjosti. To je, seveda, treba tudi večkrat poskusiti, da se tak občutek tudi stopnjuje, nato pa nas lahko tudi resnično zajame čustvo ljubezni. Čeprav gre za pozornost, ki jo trenutno izkazujemo samo nekemu drevesu ali kakemu drugemu predmetu neposredne narave, vseeno lahko poustvarimo izkustvo resnične ljubezni.

Odpiranje kozmični energiji. Ko se tako osredotočamo na lepoto drevesa namreč sprejemamo njegovo energijo, lahko pa tudi opazimo, kako se širi njegovo energijsko polje. Le naučiti se moramo prav odpreti, se povezati z energijo, uporabljati občutek spoštovanja in zaznati občutje, kot da smo polni energije. Ne smemo pa izsiljevati občutka ljubezni. Ta tudi ne seva, na primer, iz nas proti drevesu, saj ljubezen ne potuje po taki poti, čeprav se nam morda zdi, da je tako.

Navadno mislimo, da je ljubezen občutek, ki se porodi v nas, nato pa seva navzven na predmet naše ljubezni. Da bi lahko občutili ljubezen, se moramo odpreti  kozmični energiji, sicer se ne bomo mogli priključiti nanjo. Samo v stanju svoje popolne odprtosti in dostopnost namreč lahko sprejemamo duhovno energijo oz. naključja in druge posebne darove kozmične inteligence. Odpirati pa se začnemo šele takrat, ko lahko opustimo različne dvome in sodbe. Ko opazujemo in cenimo, denimo, lepoto drevesa, se poskušamo še bolj odpreti. Občutek lepote, ki ga doživljamo ob opazovanju drevesa, tako narašča.

Takrat ko spoštujemo lepoto in enkratnost neke stvari, namreč prejemamo njeno energijo, ker s tem prehajamo na višjo raven njene vibracije. Ko pa enkrat dosežemo in občutimo ljubezen, pa lahko pošljemo to energijo tudi naprej, če nam je, seveda, do tega.

Zdrs v svet tekmovanja. Stanje razširjene zavesti na neki višji ravni vibracije pa se razgradi takoj ko pridemo v stik z ljudmi, ki so v običajnem stanju zavesti, ali ko spet zaživimo v tekmovalnem svetu. Kljub temu pa táko skrivnostno izkustvo za vedno spremeni zamisel našega omejenega bivanja, pa čeprav znova in znova zdrsnemo nazaj v stanje običajne zavesti. Spoznali smo namreč tudi povsem drugačen način bivanja, zato si potem tudi prizadevamo, da bi ga še kdaj dosegli.

Doživljanje naravne lepote. Morda se lahko spomnite kake priložnosti, ko ste se čutili dovolj odprte in ste živo občudovali kak lep prizor v naravi? Ste morda kdaj doživeli celo občutek brezčasnosti in povezanosti z zemljo? Kako dolgo je že, odkar ste to izkusili? Kaj vas zadržuje, da tega ponovno ne obudite?

Če morda odgovarjate, da nimate časa in vas zadržujejo življenjske dolžnosti, potem razmislite o nasvetu nekoga, ki ima veliko takih izkušenj: »Če vam kdaj uspe vsrkati dovolj energije in obdržati stanje ljubezni, gotovo pomagate tudi svetu, toda predvsem pomagate sebi. In še uživate zraven. Zato morate preoblikovati svojo definicijo ljubezni, saj je ljubezen delovanje, s katerim lahko izboljšate svet.«

Prispevek k evoluciji. Ko smo povezani s kozmično energijo in živimo zase, najbolj prispevamo k evoluciji. Občutek omogoča, da obstajamo na višji vibraciji in bolje udejanjamo svoj smisel. Skupaj z drugimi, ki vibrirajo na tej ravni, samodejno spreminjamo pogled na svet. Proces polnjenja z energijo, napredovanje s pomočjo naključij, vnovično polnjenje in napredovanje pa je naš posamični prispevek k ustrezni evoluciji človeka.


Paranormalni pojavi in izkustva.
Srečanja z evolucijo. V šestdesetih letih tega stoletja (opomba: 20.stoletja) se je bistveno razmahnilo zanimanje za paranormalne pojave. Nakopičila se je literatura o pojavih, kot so zunajčutne sposobnosti, verodostojna poročila o prejšnjih življenjih, obsmrtnih in zunajtelesnih izkustvih, pa tudi o skrivnostnih izkustvih, ki jih ni mogoče doseči le z duhovno prakso. Mnogi so pripravljeni poročati celo o svojih osebnih srečanjih s skrivnostnimi in tudi nevidnimi silami.

Med drugim pa tudi nekateri filmi, ki se lotevajo tem, kot so reinkarnacija, duhovi in duhovno preživetje smrti, lahko precej pripomorejo k širjenju tovrstnih zamisli.

Zanimivo je, da tudi šport postaja zelo plodno področje za pojav različnih neobičajnih stanj. Tako se lahko seznanimo z osupljivimi zgodbami nekaterih najuspešnejših športnikov in pustolovcev. V njih najdemo celo podrobnejše opise izkustev, in sicer: občutje izostrenega dobrega počutja, umirjenost, odmaknjenost, breztežnost, ekstaza, bivanje v sedanjem trenutku, nagonsko dajanje in predaja, skrivnost in strahospoštovanje, enost, spremenjena zaznava velikosti, občutek izjemne energije.

Ker je v naši civilizaciji intuitivni duhovni svet vse prepogosto odrinjen na obrobje dogajanja, je zato pomembno vedeti, da prihaja do bistvenih sprememb zavesti v vseh življenjskih sferah. Športniki danes opisujejo prav take ali pa zelo podobne občutke, o kakršnih so nekdaj poročali le mistiki oz. njihovi duhovni učenci.

Ekstaza kot vrh in temelj. Občutek ekstaze, ki so jo nekateri doživeli ob neposrednem stiku s kozmično energijo, je postal temelj za povezovanje s kozmosom. Res pa je, da se taka nenavadna stanja pojavljajo tudi v vsakdanjem življenju. Tudi vrhunska izkustva v športu, na primer, je moč uporabiti za kopičenje energije. Ko želite doseči višjo energijsko raven, se zato poskušajte spomniti radostnih in vznesenih trenutkov v športnem udejstvovanju, ki ste jih morda celo sami doživeli. Uporabimo ga, saj nam bo pomagal, da se bomo priključili na kozmično energijo.

Nek poklicni igralec nogometa je dejal: »Rad igram. Ničesar v svojem življenju ne morem primerjati z vznesenimi občutki, ki jih doživljam med igro.« Tudi smučarji večkrat pripovedujejo o »čarobnem trenutku, ko dosežeš točko, v kateri se vse sestavi in te navdaja en sam občutek vznesenosti. Smučar, smučanje in smučina postanejo eno…«

Alpinistom pa je že kar v njihovi naravi, da iščejo »duhovne vrhove.« Zelo značilne so misli enega od njih: »Ob enostavnejših vzponih sem čutil noro radost. Gore so nekakšno čarobno kraljestvo, kjer sem lahko najsrečnejši in se počutim kot bi bil začaran.« V pripovedi o uspešnem vzponu na Anapurno pa je nekdo izmed njih zapisal: »Čutil sem, kakor da bi se pogrezal v nekaj novega in povsem neobičajnega.

Moji vtisi so bili nenavadni in živi, kakršnih v gorah do takrat še nisem doživel. Bilo je nekaj nenaravnega že v samem načinu, na katerega sem videl soplezalca in vse okoli naju…občutek napetosti je povsem izginil, kakor da ne bi bil podvržen zakonu težnosti. Vse naokrog je bila prosojna pokrajina, popolna čistost, to sploh niso bile več gore, ki sem jih poznal, to so bile gore mojih sanj…«

Hitri in ritmični gibi, ki so ključni sprožilci vznesenega stanja, so značilni tudi za športne zvrsti kot so joging, let, jahanje in deskanje. Podobno ekstazo, kot jo pozna šamansko izročilo in mnoge vzhodnjaške religije, je po pripovedovanju in izkustvu mnogih moč doseči tudi v hipnotičnem plesu, prepevanju in bobnanju.

Stanje breztežnosti. Občutek lebdenja in zunajtelesnega bivanja je običajna značilnost različnih skrivnostnih izkustev in vrhunskih športnih dosežkov. Mnogi tekači pripovedujejo, da po daljšem naporu pogosto dosežejo točko, ko si zaželijo lebdeti in leteti. Neki ultramaratonec je po pretečenih tisočih kilometrih dejal: »nenadoma sem zaznal občutek lahkotnosti, počutil sem se, kakor da bi me nekaj neslo skozi prostor…kakor da bi hodil po oblakih.«

Tibetanski menihi se morajo podvreči posebnemu meditativnemu urjenju, ki zahteva izjemno junaško vzdržljivost in hitrost. Po dolgoletnem urjenju potem dosežejo spremenjeno stanje zavesti, v katerem lahko tečejo po nezanesljivem gorskem ozemlju več dni in noči zapored. V nasprotju z maratonci, ki utrjujejo fizično moč, se ti menihi urijo v posebnih majhnih prostorih oz. meditativnih kotičkih, v katere se dajo zapreti.

Mesece ali tudi leta tako preživijo v popolni tišini in brez vsakršnega telesnega urjenja. Hrano jim dajejo skozi odprtino, ki meri le dva decimetra v dolžino in poltretji decimeter v višino. Pravijo, da ti menihi po nekaj letih postanejo tako lahki in okretni, da zlezejo skoznjo, ko se spet vrnejo v zunanji svet.

Točka enosti. Neposredno skrivnostno izkustvo naj bi povsem razgradilo potrebo po nadzoru, ker se vse dogaja v stanju popolne enosti  uma, telesa in duha. Nekateri tako stanje omenjajo kot eno največjih notranjih skrivnosti pri športu. Obstaja namreč neka točka enosti v nas in med nami ter našim svetom, nekakšna zavezanost in magnetna združenost ter ubranost, ki jo naš zavestni um in volja ne moreta usmerjati. Ukaz nagona je namreč hitrejši, bolj prefinjen, globlji, natančnejši in bolj v stiku z resničnostjo kot je lahko ukaz našega zavestnega uma. Tovrstno odkritje nam lahko vzame sapo.

Kolektivna evolucija se širi. Tudi po pripovedovanju športnikov je torej moč sklepati, da se naša kolektivna evolucija širi in je čedalje hitrejša. Neka košarkarica je v svojih spominih zapisala: »So trenutki veličastja, ki presegajo človeška pričakovanja, in telesno ter čustveno sposobnost posameznika. Nekaj neopisljivega prevzame pobudo in vdahne neko novo bit v nam znano življenje. Kot da stojiš na pragu čudežev, ki jih ne moreš namerno ustvariti…

Preprosto gre za neko stanje, v katerem nemogoče postane mogoče…Športnik preseže samega sebe in lahko poseže tudi onstran naravnega. Kot da bi se dotaknil koščka nebes in postal sprejemnik moči iz neznanega vira…Športna tekma tako postane skorajda sveti kraj, kjer poteka duhovno prebujanje. Dogajanje te pritegne za sabo, lebdiš v igri in svojo moč črpaš iz vira, ki se ga prej sploh nisi zavedal.«

Vzpon evolucijske moči.
Vzhodnjaški pogled na enost telesa in uma. Za duhovno prebujanje Zahoda so najbolj zaslužni ljudje, ki so začeli preučevati in izvajati vzhodnjaško filozofijo, kot so razne oblike meditacije, joga, različne borilne veščine, akupunkturo in druge zdravilne vede. Nekateri celo napovedujejo, da bo pritok informacij o povezavi med umom in telesom pomembno prispeval k širjenju naše zaznave in boljšemu razumevanju tega sveta.

Tudi spektakularni gibi, denimo, pri karateju in kung fuju odstranjujejo mejo med telesom in umom, ki je sicer zelo trdo vsajena v zahodnjaško miselnost. Vzhodnjaški pogled na enost telesa in uma nam tako daje pomembno orodje za pridobivanje neomejenega obsega kozmične energije (oni to imenujejo či, ki ali prana). Ta pot naj bi bila dostopna vsem, ki premorejo dovolj samodiscipline in imajo zelo jasno izraženo namero.

Gibalna sila evolucije. Kdor je že izkusil duhovno prebujenje bo lahko potrdil, da je takrat začutil pravi naval energije, ki mu je šinila po hrbtenici navzgor. Ta prirojena energija, ki naj bi jo imeli vsi, je v indijskem duhovnem izročilu (imenuje se kundalini) navadno prikazana v obliki zvite kače, ki spi na dnu hrbtenice. To naj bi bila čista energija in tudi gibalna slika evolucije. Ko se prebudi, švigne po hrbtenici kvišku, sproži delovanje energijskih središč v telesu in sprosti čustvena ter telesna občutja.

Nekateri menijo, da bo preteklo na tisoče let, preden bo zahodnjaška miselnost lahko sprejela to dejstvo, medtem ko drugi tudi trdijo: »Dosedanji razvoj je dokazal napačnost te trditve. Povsem jasno je, da že danes opažamo nezmotljive znake prebujenja prej omenjenega indijskega duhovnega izročila pri tisočih zahodnjakov, pa naj to pripišemo pospešeni evoluciji, priljubljenosti in hitremu širjenju različnih oblik duhovnih dejavnosti, pritisku nevarne krize našega okolja ali učinkom nekaterih drog.«

Druge razsežnosti zavesti. Združitev vzhodnjaške uglašenosti s kozmičnim tokom (naše »biti«) in zahodnjaške sposobnosti za delovanje na podlagi novih informacij (naše »delati«) je poglaviten vidik gibanja proti celosti, ki je osrednjega pomena za ponavljajočo se duhovnost. Usklajenost naših misli in delovanje na tej podlagi nas dviga na nove evolucijske ravni.

Hitrost evolucije človekove zavesti se je v nemirnih šestdesetih letih bistveno povečala, ko je večje zanimanje za povsem drugačne poglede in večjo osebno svobodo ustvarilo ozračje vsemogočega razkrivanja, zasvojenosti z novimi drogami, odpovedovanja tradiciji, kar je, seveda, povzročilo tudi veliko zmešnjavo.

Vendar potovanja v druge razsežnosti zavesti s pomočjo drog niso pripomogla k njenemu uravnoteženju, kot je to značilno za nekatere domorodne kulture, kjer so nekatere droge uspešno uporabljali v svojih obredih. Tovrstna izkustva spadajo med transcendentne doživljaje, ki segajo od stapljanja prostorskih ločnic med ljudmi, rastlinami in anorgansko snovjo do preseganja linearnega časa in prostora.

Naš planet je živ organizem. Iskanje transcendentnega izkustva je tudi eden od najmočnejših nagonov človeške psihe, zavestna želja po takem neposrednem izkustvu pa se je pričela krepiti že v drugi polovici tega stoletja (Opomba:20. stoletja). Raziskovalci teh doživetij so kasneje opustili droge in so s pomočjo dihanja, glasbe in telesnih dejavnosti razvili različne tehnike, s katerimi se, bojda, lahko izzovejo tudi transpersonalna zdravilna izkustva.

Zelo značilne so namreč besede enega izmed njih, ki je ob nekje priložnosti dejal: »Nobenega dvoma ni, da smo tako mi kot tudi cel naš planet živ organizem, inteligentno bitje, ki se trudi razumeti sebe, si prizadeva na višjo raven zavesti in se skuša sporazumevati z drugimi kozmičnimi bitji. V telesu lahko čutimo poškodbe, ki so jih povzročili industrijsko pustošenje rudnikov, urbanizacija, strupeni in radioaktivni odpadki ter onesnaževanje zraka in vode…Najbolj čudno pa je zavedanje obredov, ki jih izvajajo razni domorodci. Nekateri so jih doživeli kot zelo zdravilne in življenjsko pomembne. Med temi izkustvi naj bi se jim zbudilo izjemno močno prepričanje, da so ti obredi zelo pomembni tudi za celoten naš  planet.«

Evolucijsko križišče. Taka transcendentna stanja nam narekujejo naše zavedanje, da se bržkone nahajamo na pomembnem evolucijskemu križišču. Ko bodo ta spoznanja naletela na širši sprejem in s tem tudi spremenila kolektivne sisteme prepričanj, bodo gotovo pripomogla k spreminjanju človeške civilizacije.


Zavesten razvoj in spremembe.
Preseganje zahodnjaške tradicije in miselnosti. Samoraziskovanje v meditaciji in regresoterapiji, pa tudi raziskovanje psihologije, zunajtelesnih in obsmrtnih izkustev pojasnjujejo naravo skrivnostnega izkustva. Tudi zanimanje za šamanizem se je zelo povečalo. Domorodcem so neobičajna stanja zavesti vedno pomenila izkustveno vez s kozmosom, v kateri jim je bilo dano vodstvo. Zahodnjaki, ki sodelujejo z domorodci in raziskujejo njihovo znanje, pomagajo ohranjati ta izročila. Raziskovalci na duševno-duhovnem področju so prepričani, da smo pripravljeni za nov izbruh razumevanja.

Dostopnost starodavnih tehnik in druge psihoterapevtske metode namreč pomenijo orodje za individualno osebno  evolucijo. Zato moramo poskušati drug za drugim prečkati mejo zahodnjaškega intelektualnega ustroja, ki ocenjuje neobičajna stanja, kot nekaj bizarnega ali celo patološkega. Čedalje več nas že nastopa na pot tovrstnih izkustev, obenem pa s tem lajšamo prehod tudi drugim in omogočamo njihovo hitrejše napredovanje.

Obstajajo pomembna področja resničnosti, ki so transcendentalna in transfenomenalna. Gonilna sila, ki žene ljudi, da bi se povezali z duhovnim področjem, je izjemno močna in pomembna. Po svoji naravi je sicer zelo podobna seksualnosti, vendar je mnogo bolj temeljna in nepremagljiva. Zanikanje in zatiranje tega transcendentnega impulza povzroča hudo izkrivljenost v človekovem življenju in njegovi individualni ter kolektivni ravni. Izkustveno samoraziskovanje je pomembno orodje tudi za duhovno in filozofsko iskanje. Vzpostavlja namreč s transpersonalnim področjem naše biti in obstoja.

Spontano razsvetljenje. Mnogi ljudje se posvečajo različnim duhovnim dejavnostim in se dolga leta trudijo, da bi dosegli višjo raven zavesti, medtem ko se nekateri lahko povsem spontano povežejo z božanskim.

Neka fizioterapevtka je o takšnem izkustvu povedala: »Pred nekaj leti sem študirala za izpit na visoki šoli in po nekaj urah sem bila povsem izčrpana. Šla sem na vrt, da bi meditirala. Ko sem sedla, sem se zavedela lepote cvetlic, ki so me obdajale. Njihova lepota in čiste oblike so bile pravo nasprotje besedam, ki sem jih prej prebirala. Tedaj še nisem znala dobro meditirati, zato sem samo zaprla oči, da bi se umirila. Nenadoma sem začutila, da nekaj lije čezme, zaznala sem jasnost in mir. Začutila sem močan zanos, ki me je dvignil v vzneseno stanje.

Ko sem čez nekaj minut odprla oči, sem čutila, kakor da med mano in stvarmi v mojem življenju ne bi bilo nobene meje. Čutila sem, da vse deluje tako, kot je prav, in da sem z vsem povezana. Bilo je, kakor da vse vem. Občutek je trajal kake pol ure in se je razpršil, ko sem se vrnila h knjigi. Spominjam se, da je bilo, kakor da bi se nenadoma odprla vrata, ki so mi omogočila, da sem se dotaknila strukture svoje zavesti. Spomin na to doživetje me je kasneje stalno spodbujal, naj ta čudovit občutek znova najdem.«

Predano odpiranje stiku s kozmično energijo. Mnogi si postavljajo vprašanji, kot sta »Kako naj odkrijem, kaj je moje pravo delo? Kako naj pomembno prispevam k boljšemu svetu?« Ponavadi si taka vprašanja postavljamo v zvezi s svojo poklicno potjo. Čeprav si nekateri izberejo delo učiteljev ali zdravilcev na alternativnih področjih, je pomembno vedeti, da morebitno željo po »služenju planetu« lahko najbolje izpolnimo tako, da si prizadevamo za svoj duhovni razvoj in dvig zavesti.

Vendar je zamenjava zaposlitve manj pomembna, precej bolj bistveno je vnašanje nove zavesti na delovno mesto, ki ga že imamo. Prav možno je namreč, da je naš sedanji položaj odličen kraj za predano iskanje stika z notranjim virom. Zato se namesto odločanja, da bi morda spremenili svoje sedanje delo, za začetek kaže posvetiti nekaterim dejavnostim, ki nas odpirajo energiji, in sicer: meditaciji, borilnim veščinam, jogi, zdravilnemu plesu in gibanju, dihalnim vajam in delu s telesom (aerobni vaji). Tudi preživljanje več časa na svetih krajih in obdajanje z lepoto in energijo včasih najbolj pomagata razjasniti občutek osebnega poslanstva.

Obsmrtna izkustva
Svet svetlobe in ljubezni. Obsmrtna izkustva so podobna semenom, ki postopno skalijo v bogat duhovni razvoj. Osupljivo so si podobna in so izjemnega pomena za razumevanje življenja in smrti. Človek naj bi se dobro zavedal smrti svojega telesa in stopil v nepopisljivo svetlobo radosti in ljubezni. Pomen obsmrtnih izkustev ima tako več razsežnosti.

Po eni ravni je obsmrtno izkustvo osebno doživetje smrti, ki je opisana kot vzneseno srečanje z ljubečimi svetlobnimi bitji, včasih tudi s pokojnimi ljubljenimi osebami. Ta radosten vidik obsmrtnih izkustev je pojav, ki naj bi pomirjal in osvobajal.

Preživetje smrti. Po drugi strani pa obsmrtna izkustva pomembno prispevajo tudi k napredku evolucije. Obsmrtna izkustva namreč bistveno spremenijo življenje ljudi, ki so »preživeli« smrt, njihova spremenjena zavest pa bržkone pospešuje tudi duhovni razvoj človeštva. Neka ženska, ki je bila ob porodu drugega otroka čisto blizu smrti, je povedala:

»Naslednje, česar sem se zavedala, je bilo, da stojim v meglici, in pri priči mi je bilo jasno, da sem umrla. Bila sem neznansko srečna, da sem še živa, čeprav sem umrla. In ne morem vam povedati, kaj sem čutila. Navdajal me je občutek hvaležnosti, saj sem še vedno obstajala, pa vendar tudi vedela, da sem umrla…Spominjam se svojega zavedanja, da je vse in vsepovsod v kozmosu tako, kot mora biti, da je načrt popoln. Da je vse, kar se dogaja – tudi vojne in lakote, skratka vse – popolnoma v redu.«

Pregled življenja. Téma, ki se v obsmrtnih izkustvih vedno ponavlja, je nekakšen »pregled življenja«, kar lahko prispeva k spremenjeni zavesti v nadaljnjem življenju. Podroben pregled življenja, ki vedno poteka brez vsakršne sodbe, poudarja pomen ljubeče naravnanosti do drugih, pa tudi pomen življenjske epizode, v katerih so ravnali nepremišljeno in prizadevali druge.

Pregledi tudi kažejo, da smo ljudje poslani na zemljo zato, da bi se česa naučili, ali da bi poskusili izpolniti neko nalogo. Neki moški pa ni videl nobenih dogodkov, ampak le čustva, ki so ga v življenju navdajala, saj je rekel: »Oči so mi kazale, kako so ta čustva vplivala na moje življenje. Videl sem, kako sem s svojim ravnanjem vplival na življenja drugih, in to primerjal z občutkom čiste ljubezni, ki me je navdajala. Tega nikoli ne pozabiš. Šest let je minilo od tistega dne, pa še nisem pozabil.«

Novo duhovno zavedanje. Taka poročila razkrivajo, da bodo začetki novega duhovnega zavedanja počasi presegli osebno življenje teh ljudi in prešli tudi na druge. Z izrazi evolucije zavesti so ti ljudje nekakšna izvidnica. Raziskovanje obsmrtnih doživetij pri več kot 150 ljudeh, ki so preživeli smrt, je tudi pokazalo, da je zanje značilna večja duhovna naravnanost, pri kateri religiozna narava ni nujno tudi pravilo. Vsi pa so prepričani, da se po snovnem prehodu skozi smrt življenje lahko nadaljuje.

Uglasitev z intuitivnim vodenjem. Vendar pomen duhovnega prebujenja ni le doživetje blaženosti. Resnični pomen je v tem, da deluje dejavno organizacijsko načelo v človekovi evoluciji. Mogoče bi taka stanja lahko primerjali z rojstvom notranje sposobnosti, ki človeku pomaga, da se med dajanjem in sprejemanjem energije uglasi z intuitivnim vodstvom. Dolgoročni učinki obsmrtnih izkustev in drugih skrivnostnih doživetij pa so povečana psihična občutljivost in pogosti sočasni dogodki.

Vrata v višjo zavest. Mistično potovanje označuje višja zavest, ki pa ni vedno posledica duhovnih vaj ali meditacij. Lahko jih sproži bodisi bližina smrti, doživetje osebne travme ali le hipna zazrtost vase. Skupne značilnosti takih stanj so:
Videnje. Oslepljujoča svetloba, ki ga spremlja občutek radosti. Nadaljevanje življenja , kar prežene strah pred smrtjo.
 Občutek. Popolna varnost in ljubezen. Vznesenost, ki daje nov polet. Lahkotnost in lebdenje.
 Izkušnja. Intuitivni uvid v delovanje vesolja.

Ko si prizadevamo za neposredno povezavo s kozmično energijo, sta najpomembnejša vzvoda občutek ljubezni, toda brez kančka navezanosti, in stik s svojim notranjim védenjem ali namigi.

Spreminjanje zavesti. Najpogostejše spremembe v življenju ljudi, ki so doživeli skrivnostno izkustvo, pa je mogoče povzeti takole:
 Občutek. Povezanost z višjim virom energije. Poslanstvo za izvajanje pomembne naloge.
Sposobnost. Povečanje želje po učenju. Nagnjenje za navdihovanje drugih.
Izkušnja. Večje spoštovanje lepote in drugih ljudi. Usahlo zanimanje za materialno kopičenje.

Povzetek spoznanja o skrivnostnih sporočilih
To spoznanje je izkustvo notranje povezave z božansko energijo. Z raziskovanjem božjega, ki je v nas, lahko doživimo skrivnostno (mistično) izkustvo. Ko se trudimo doseči to spremenjeno stanje zavesti, razlikujemo med intelektualnim opisom zavedanja in zavedanjem samim. Zato moramo uporabiti nekatera izkustvena merila, ki določajo, ali smo tudi dejansko v stiku s kozmično energijo.

Mnogi poročajo o čutenju lahkotnosti telesa, o počutju lebdenja, doživljanja občutka enosti in popolne varnosti. Predvsem pa sporočajo o izkustvu stanja zavesti, ki se mu pravi ljubezen. Vendar ne ljubezen do nečesa ali nekoga, temveč kot stalen občutek v našem življenju. Stik s kozmično energijo odpravlja tudi konflikte v medsebojnih odnosih, saj nam energija drugih ljudi ni več potrebna.

 

 

Komentarjev 

 
#11 get more info 11:07 17-01-2022
It's fantastic that you are getting thoughts from this paraggraph aas well as from ouur dialogue
made at this place.

Have a look aat my webpage get more info: https://google.mu/url?q=https%3A%2F%2Fpowerball.ooo
Citat
 
 
#10 read more 09:21 17-01-2022
Hey there are using Wordpress for your site platform?
I'm new to thee blog world but I'm trying to get started and create my own. Do
you need any coding expertise too maqke yokur own blog?
Any elp would be really appreciated!

My page; read more: https://maps.google.com.ph/url?q=https%3A%2F%2Fvausu.com
Citat
 
 
#9 click here 08:17 17-01-2022
I think this is among the most significant info foor me.

And i'm glad reading your article. But should remark on some general things,
The site style is wonderful, the articles is really great : D.
Good job, cheers

Stopp by my web site: click here: https://images.google.vg/url?q=https%3A%2F%2Fn21c.com
Citat
 
 
#8 check here 03:31 17-01-2022
Asking questions are in fact nice thing if you are not understanding something totally, except this paragraph presents
nice understanding yet.

Also visit my homepage ... check here: https://images.google.bg/url?q=https%3A%2F%2Fvausu.com
Citat
 
 
#7 click here 03:21 17-01-2022
Great website. Plenty of usful information here. I'm sending it to some pals ans also sharing in delicious.

And certainly, thank you too your sweat!

my homepage :: click here: https://images.google.com.na/url?q=https%3A%2F%2Falbam.org
Citat
 
 
#6 check here 17:54 16-01-2022
If you are goinng foor fijnest contents like I do, just pay a quick visit this web page
all the time since it givbes quality contents, thanks

Review my web-site check here: https://google.com.py/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Futza.net/
Citat
 
 
#5 read more 10:08 16-01-2022
What's up, just wanted to telpl you, I enjoyed this post. It was helpful.

Keep on posting!

Also visit my website; read more: https://maps.google.co.cr/url?q=https%3A%2F%2Feztto.com
Citat
 
 
#4 check here 09:14 16-01-2022
When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are
added- checkbox and frkm now on every tkme a comment is added I recieve four emails with
the same comment. Perhaps there is an eaasy method you cann remove me from that service?
Kudos!

Lookk into my web page check here: https://maps.google.it/url?q=https%3A%2F%2Fvausu.com
Citat
 
 
#3 check here 01:39 16-01-2022
magnificent post, very informative. I'm wondering why the opposite specialists of this sector don't realize this.

You must continue your writing. I am sure, you have a huge readers' base
already!

My site check here: https://google.com.br/url?sa=t&url=https%3A%2F%2F4ten.gg/
Citat
 
 
#2 check here 01:23 16-01-2022
Wow, this paragraph is pleasant, my sister is amalyzing suh things, thus I am going to let know her.


Here is my site check here: https://google.ee/url?q=https%3A%2F%2Flotto.care
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 281 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?