Četrto novo duhovno spoznanje

Četrto duhovno spoznanje skuša dokazati, da se ljudje v celem svojem življenju medsebojno borimo in tekmujemo za energijo. To počnemo nezavedno v skoraj vsakem svojem srečanju z drugimi ljudmi. Če opazujemo svoje delovanje in delovanje drugih, pa tako tekmovanje lahko ozavestimo in počasi dojamemo prikrito naravo človeških konfliktov. Bolj ko ga ozavestimo, vse bolj jasno nam je, da na ta način pridobljena energija ne traja dolgo. Večje zavedanje nas tako pripelje do ugotovitve, da prava energija, ki jo potrebujemo in zato tudi iščemo, izhaja iz kozmičnega vira in zato sploh ni nobene potrebe, da bi si prilaščali energijo drugih ljudi.

Te navade počasi začnemo opuščati, saj se čedalje bolj zavedamo svojega prirojenega nagnjenja, da bi v življenju nadzirali, spodkopavali in ukazovali, ali pa se trudili ugajati drugim.

Vpliv zgodnjega otroštva

Bitka za moč. Bojevanje za energijo in s tem za večjo moč se začne že s prvimi glasnimi kriki, ki naznanijo otrokov prihod na svet. Temu povsem naravnemu nagonu po preživetju se kasneje pridružijo še psihološke in duhovne potrebe po varnosti, bližini, denarnem blagostanju, občutku pripadnosti, priznanju in obvladovanju našega življenja. Vse, kar si v svojem življenju prizadevamo doseči v zunanjem svetu, temelji na ohranjanju vseh teh potreb, kar pa mora biti tudi v nekakšnem ravnotežju. Če ostane potreba nezadovoljena, takoj usmerimo vso razpoložljivo energijo v prizadevanje, da bi jo zadovoljili.

Že v otroštvu lahko zelo kmalu spoznamo, da »moramo nadzorovati«, če hočemo ohranjati energijo. Naše preživetje je takrat v celoti odvisno od odraslih skrbnikov. Ker potrebujemo njihovo energijo, zato razvijemo posebne metode za njeno pridobivanje. Bistvenega pomena za naš razvoj pa je, da v otroštvu dobimo dovolj energije v obliki ljubezni, ki nam zagotavlja zlasti občutek varnosti, in poleg nje tudi dovolj priznanja, da lahko oblikujemo svojo identiteto.

Tekmovanje za energijo v družinah. V literaturi lahko zasledimo zelo pretanjen opise življenja posamezne družine in odnosov v njej. Tak značilen primer je opisan v Dnevniku Ane Frank, in sicer: » Z očetom je stvar drugačna. Če ima raje starejšo sestro, in če ljubkuje mlajšo, me to grize. Ker imam očeta strašno rada. On je moj vzor in nikogar na svetu nimam tako rada kot njega. On se niti ne zaveda, da občuje s starejšo sestro drugače kot z mano. Ona je vedno najbolj pridna, najdražja, najlepša, najboljša.

Tudi jaz imam pravico, da me jemljejo resno. Vedno sem bila pajac ali nekakšen nebodigatreba v družini, vsakokrat sem se morala dvakratno pokoriti za svoje pregreške, molče sem morala požirati očitke, čeprav se mi je trgala duša v obupu. Zdaj mi to prazno srčkanje ne zadošča več, še manj pa tako imenovani resni pogovori. Od očeta bi si želela nekaj takega, česar mi ne more dati. Nisem ljubosumna na sestro, še nikdar nisem bila, in prav nič ji ne zavidam zaradi njene sposobnosti in lepote, toda hotela bi, da bi me oče zares ljubil, ne samo zato, ker sem njegov otrok, temveč tudi zato, ker sem to jaz, Ana.«

Te besede lahko zazvenijo domače tistim, ki so sami izkusili rivalstvo med brati in sestrami, saj jih spominjajo na vse neuspehe, ko so si prizadevali ugajati ljubljenemu človeku, pa tudi na neugoden občutek, ko so bili nevidni. Bitka za ustrezen nadzor namreč izhaja iz našega zelo zgodnjega trpljenja, ki smo ga doživljali ob podcenjevanju, zlorabi, zanemarjanju, strahu, zapuščenosti in krivdi. Vsa ta zgodnja izkustva nas potem spremljajo v odraslost in zanetijo oblikovanje posebnih metod – tako imenovanih »dram nadzora«, s katerimi potem zmagovito pridobivamo energijo.

Življenje je izmenjavanje energije.  Prvi dve obravnavani spoznanji pojasnjujeta, da poteka izmenjava energije ves čas in vsepovsod, vendar se je komaj zavedamo, dokler se nam energija občutno ne poveča ali izčrpa. Eden od modelov take izmenjave je povzet v sistemu, k ga je neki raziskovalec duhovnosti poimenoval transakcijska analiza. Ko je s sodelavci analiziral človeške transakcije, je prepoznal neusmiljeno tekmovanje za pozornost.

Pozitivna pozornost, ki smo je deležni med odraščanjem, nam pomaga oblikovati občutek, da smo v redu, da smo vredni in pomembni. Tako se naučimo materinega jezika, s katerim prevzemamo tudi jezik ustrezne družbene izmenjave, ki nato postane običajen način dajanja in prejemanja energije, saj ne zahteva večjega razmisleka. Zelo rado pa se zgodi, da kasneje obtičimo v tehnikah za pridobivanje energije, ki so bile sicer zelo učinkovite v zgodnjem otroštvu, v izključnem svetu odraslih pa ne delujejo več.

Utrjevanje pridobljenega položaja.  Svoj položaj zavzamemo in utrdimo že presenetljivo zgodaj, v obdobju od drugega, ali celo od prvega do sedmega leta starosti. Glede na trenutni položaj nekoga je zato mogoče tudi sklepati, kakšno je bilo njegovo otroštvo. Če nič ne poseže vmes, človek namreč vse življenje utrjuje svoj položaj in sproti odpravlja okoliščine, ki ga ogrožajo: izogiba se jim, odvrača nekatere prvine ali pa izzivalno manipulira in jih spreminja iz groženj v upravičenosti. S tem pa, kot bomo lahko videli kasneje, seveda, pridobiva tudi energijo, zaradi katere vse to tudi počne.


Načini pridobivanja energije

Ego obramba. V zgodnjem otroštvu imamo manj tako imenovanih »ego obramb«, zato tudi ne moremo razumeti učinkov zanemarjanja, smešenja in kritiziranja. Med odraščanjem pa nakopičena negativna srečanja vplivajo na samo vrednotenje in pričakovanja, ki jih gojimo. Običajno živimo tudi v pomanjkanju duhovne energije in je zato povsem naravno, da si želimo najprej opomoči z energijo, ki jo lahko dobimo od drugih.

Izguba pozornosti. Za boljše razumevanje se skušajmo spomniti priložnosti, ki je sicer zelo pogosta in se zgodi skoraj vsakemu. Gre za dogodek, ko se znajdete v skupini ljudi, ki se živahno pogovarjajo. Poslušate jih nekaj časa in čakate, da bi mogli še sami vskočiti v pogovor in povedati svojo zgodbo. Naposled pogovor res zastane. Vendar prav v trenutku, ko pričnete sami pripovedovati, pogovor spet steče in se nadaljuje, kot da vas sploh ne bi bilo zraven.

Ste se v taki situaciji tudi vi obrnili k najbližjemu človeku in poskusili s tem prikriti svoj ponesrečeni začetek? V takem trenutku namreč izgubimo energijo, katero pa bi si povrnili, če bi lahko pritegnili njegovo pozornost ter ga s tem odvrnili od pogovora, ki se odvija brez vas. Se je njegov pogled tedaj osredotočil na vas, ali je pogledoval k drugim, da bi ugotovil, če je njihov pogovor bolj zanimiv? Kako ste se počutili, če je spet preusmeril svojo pozornost na skupino in so vas tako dvakrat ignorirali, najprej skupina in nato še on?

Kako ste občutili tok energije, ko ste ugotovili, da vas nihče ne posluša? Bržkone ste se počutili nekako nepriljubljeni ali celo nevidni. Vse to smo mnogi že doživeli. Morda je tak dogodek celo okrepil naše naravno nagnjenje, da se ne izpostavljamo preveč, in da smo raje zadržani in tihi, ali pa ste se mogoče odzvali bolj agresivno ter zahtevali pripoznanje. Morda pa ste samo skomignili z rameni in se obtožili, da vam manjka samozavesti, ali pa ste zamerili drugim, ker so tako neobčutljivi. Ko se zavemo, kako se podcenjujemo, lažje prevzamemo delno odgovornost za negativno energijsko izmenjavo.

Drama nadzora je slog bojevanja za energijo. Pri obravnavi spoznanja o razjasnitvi preteklosti (v enem od naslednjih poglavij) bo govor o posebnem slogu bojevanja za energijo, ki je poimenovano drama nadzora. Na tem mestu pa si le na hitro oglejmo tri vrste oz. naravnanosti posebnih stanj v okviru teh dram nadzora, ki so opredeljena kot »ego stanje starša«, »ego stanje otroka« in »ego stanje odraslega«.

Kot bomo kasneje lahko bolje razumeli, se ego stanje starša ujema z dramami nadzora, ki sta poimenovani »zastraševalec« in »zasliševalec«. Ego stanje otroka se ujema s pasivnejšima dramama »žrtve« in »zadržanosti«. Ego stanje odraslega pa je mnogo širše, saj zajema vez z našim notranjim središčem oz. tako imenovanim »višjim jazom« in torej ustreza nekemu najvišjemu stanju našega sinhronega razvoja. Spoznavanje in ozaveščanje vseh teh stanj nam pomaga razumeti prepletenost medsebojnega delovanja.

Ego stanje starša. Takšno stanje je sestavina našega vedenja, naravnanosti in vrednot, ki smo jih videli pri svojih starših in drugih odraslih. Ko delujemo v tem stanju, smo videti in slišati kritični, obsojajoči, togi in pravičniški, ali pa preveč zaščitniški in reševalski. Preprosto hočemo čutiti, da vedno obvladujemo položaj, kar pa, seveda, pomeni, da nadziramo druge.

V boju za energijo bomo mogoče prepoznali, da naš kritični »notranji starš« nenehno obtožuje druge, da nimajo prav. Prav možno je namreč, da je naše obnašanje zelo podobno vedenju naših staršev in odslikava njihove vrednote. Če smo se, denimo, s partnerjem zapletli v boj za energijo in delujemo v starševskem ego stanju, se bomo slišali reči: » Že spet. Vedno puščaš odprta vrata omare. Zakaj ne moreš biti bolj urejen(a)?« Mogoče bomo malce trznili v sebi, ko nas bo spreletela misel: »O Bog, saj govorim natanko tako kot moj(a) oče (mama)!«

Ko delujemo v starševskem ego stanju, nas že beseda kot je »vedno« ali »nikoli« opozori, da zagotovo uporabljamo neke pretekle  vzorce. Če se torej zaslišite, kako udrihate po napakah drugih, bi bilo mogoče dobro, če bi se za korak umaknili in opazovali, kaj se dogaja v vas. Morda vam daje potrebno energijo prav zadovoljevanje potrebe po nadzoru, ki ga, seveda, izvajate s takim kritičnim pristopom do drugih.

Ego stanje otroka. To stanje je določeno kot tisti del naše zavesti, ki se v dobi odraščanja in tudi še kasneje počuti vedno tako kot v otroštvu. Izrabljamo svoj položaj slabotnosti, krivde ali neodgovornosti. Gre torej za ego stanje, ki zahteva takojšnjo zadovoljitev potreb po energiji, pri čemer vedno domnevamo, da morajo to potrebo izpolniti drugi. Zbujamo jim torej občutke odgovornosti, da bi nam naposled morali ustreči glede naših trenutnih potreb po energiji.

Ego stanje odraslega. V tem stanju, ki ga določa tako imenovana »transakcijska analiza«, delujemo tedaj, ko s svojimi sposobnostmi zbiramo informacije iz različnih virov, tehtamo možnosti in se odločamo na podlagi podatkov in informacij, ki so nam na voljo. Živimo namreč tukaj in zdaj. Zavedamo se svojih občutkov in vemo, da imamo navadno na razpolago tudi izbiro. Zato smo pripravljeni tvegati le na podlagi vseh dostopnih informacij.

Upoštevamo sicer tudi mnenje drugih, a si toliko zaupamo, da se nazadnje vendarle odločimo sami. Zmoremo prisluhniti tudi različnim mnenjem, ne da bi se počutili ogrožene, in ne da bi zdrsnili v položaj, v katerem bi začutili da bodisi zmagujemo ali izgubljamo. Ne tlačimo svojih občutkov. Izražamo se jasno in natančno. Stanje odraslega pri nekom potemtakem izraža pripravljenost njegovega ega, da se poveže z lastnimi intuitivnimi sposobnostmi in s svojim notranjim vodstvom.


Ozaveščanje jemanja energije.

Posvečanje občutkom. Nerazumni boji za energijo izbruhnejo zlasti takrat, ko začutimo, da nekdo zlorablja našo pozornost in nam jemlje energijo. Zato se borimo, da bi obvladali položaj in to preprečili. Potrebe po nadzoru se najlažje rešimo na ta način, da se v trenutku, ko se počutimo ujete ali nas je strah, posvetimo svojim občutkom. Ni namreč treba, da razčlenjujemo druge ali jih skušamo opominjati. Dovolj je, da se vprašamo: Kaj čutim v tem trenutku? Zakaj mi je to potrebno? Ko se povežemo s svojim notranjim jazom, zlahka preidemo v ego stanje odraslega – in se strinjamo ali ne strinjamo, ne da bi nam bilo treba zmagati – nato pa preusmerimo pozornost na kozmični vir energije v sebi in se priključimo nanj.

Skušajmo torej ozavestiti svoje vsakdanje delovanje z ljudmi in ugotoviti, ali komuniciramo z njimi kot s stališča starša, otroka ali odraslega. Opazujte razliko v energijskem pretoku med svojimi sodelavci in podrejenimi ali nadrejenimi na delovnem mestu. Ste dovolj avtentični (izvirni)? Ali v katerem od odnosov z drugimi ljudmi osvobajate ali zavirate pretok energije? S kom v pretežni meri delujete v ego stanju odraslega?

Igre za pridobivanje energije. Različni vzorci, ki se v človeškem življenju tudi neprestano ponavljajo, so pravzaprav posebne igre, ki jih znamo vsi igrati. Obstaja namreč neskončno število različnih prošenj za pozornost, s katerimi privabljamo in jemljemo energijo drugih. V takih igrah je moč med drugim prepoznati tudi dobro poznano igro »vlečenje vrvi«. Pravil teh iger nam tako sploh ni treba podrobno razčlenjevati, saj nam že njihovo podrobno poimenovanje dovolj zgovorno opisuje situacije, ki jih prepoznavamo bodisi v družinah, prijateljstvih ali na delovnem mestu.

Najbolj pogosta igra zasliševalca je poimenovana »zakaj…«, ker se tako začenja skoraj vsak njegov stavek. Standardna igra zadržanega pa je poimenovana »da, ampak…«, saj v vsakem stavku sogovornika odkrije kakšno napako. Energijo, ki mu doteka oz. jo privablja, namreč ohranja na ta način, da se upira vsem predlogom sogovornika. Ko pa takega reševalca docela izčrpa, se loti koga drugega ali pa svojo priljubljeno igro »da, ampak…« ponovi s kakim povsem novim problemom ali težavo.

Zelo priljubljena igra žrtve (ubogega jaza) je poimenovana »glej, kako se trudim«. Njena značilnost je stopnjevanje nemoči in pomanjkanje odgovornosti, saj izhaja iz otroškega ego stanja. Človek, ki jo igra, opravlja le toliko simboličnih dejanj, da ga drugi, morebiti na delovnem mestu, ne morejo povsem odpisati, in tako ohranja energijo, ki mu doteka.

Dokaj pogosta je igra, ki je poimenovana »ko bi ne šlo zate«. Igrati jo je moč na mnogih prizoriščih: v zakonu, v najstniškem obdobju, v poklicu in zasvojenosti. Ta igra ohranja posebno oster nadzor nad tokom energije, saj sogovorniki v njej prevzemajo krivdo in s tem dajejo energijo. Izvor takšne izmenjave energije je nerazumen strah pred spremembo ali tveganjem, ki pa je dobro prikrit z obtoževanjem. Neka nezaposlena petdesetletna žena je, na primer, krivila moževo zdravje, češ, da je zaradi tega zaprta med štiri stene v stanovanju, vendar se je globoko v sebi bala tekmovanja na tržišču zaposlitev.

Prostovoljno dajanje energije in moči. Pogosto se nam dogaja, da se ob nepričakovanem srečanju z ljubljeno osebo v razgovoru zalotimo, kako se lahko z njo zelo dolgo in živahno pogovarjamo. Energija, ki se ob tem spontano pojavlja in izmenjuje, nam namreč daje občutek širine in živosti. Tako srečanje lahko zelo nazorno prikaže, kako se naša duhovna energija pretaka med ljubečimi se ljudmi. V naslednjih poglavjih bo govor še o odnosih med ljudmi, ki pa lahko tudi zasvajajo. Idealno stanje takih odnosov je namreč takrat, ko oba partnerja ostaneta povsem zbrana in si dajeta oz. medsebojno izmenjujeta energijo, vendar to delata tako, da od nje nista tudi odvisna.

Zavedanje takega boja in tekmovanja za energijo je prvi korak na poti, ki nas bo popeljala do trenutka, ko bomo lahko zahtevali svojo moč nazaj. S tem, ko svojega energijskega naboja ne polnimo več s priključevanjem na druge ljudi, in ko vez z duhovnostjo poiščemo v sebi, začnemo počasi vzpostavljati tudi potrebno ravnovesje.

Opuščanje potrebe po nadzoru

Prepustitev toku dogajanja. Zelo značilna in poučna je pripoved o opuščanju nadzora, kar je doživel neki igralec pri natečaju za razdelitev vlog v televizijski nadaljevanki. Dejal je: »Na takih avdicijah sem se vedno boleče zavedal ljudi, ki so vplivali na mojo energijo. Zelo hitro mi namreč poide. Prav razsuje me vsaka neprijazna pripomba, ali pa zadostuje že en sam pogled. To je videti kot prava poslednja sodba – sodijo te drugi igralci, ekipa, zlasti pa sam.

Tokrat pa sem sklenil, da se bom na avdiciji obnašal drugače. Ponavadi poskušam zbrati samozavest in se prisiliti, da sem pogumen. Vedno je moje obnašanje nekako prisiljeno in zastrašujoče. Odločil sem se, da bom pustil, naj se stvari same razvijajo, in opazoval, kaj se bo dogajalo. Sklenil sem, da bom ohranil stanje umirjene enosti in ne bom dopustil, da bi karkoli vplivalo name – ne v dobrem in ne v slabem smislu – da bom preprosto tak, kakršen tudi sem. Bil sem povsem odprt in sem vse sprejel. Gledal sem na avdicijo kot na skrivnost, ki se mi razodeva, in ne kot na nekakšno grozljivo izkušnjo, ki mi bo prinesla razočaranje.

Hotel sem dati kar največ od sebe in ta avdicija je bila potem ena najboljših v mojem življenju. Dobil sem delo še preden sem se vrnil domov. Resnično sem vse skupaj doživljal povsem drugače, saj nisem čutil, da bi mi kdo sodil. Bilo je, kot da bi umirjena enost v meni prešla tudi na druge. Zelo jasno sem čutil, kot da se mi vrača vse, kar dajem. Zdaj tudi hitreje spreminjam svoj pogled, na primer, ko opazujem drevo ob pločniku. Lahko vidim njegovo lepoto in opažam tudi lepoto vseh stvari okoli sebe, kar mi pomaga, da se povrnem v prijetnejše stanje uma.«

Odpiranje življenja po opuščanju nadzora. Ko enkrat uvidimo, da nadzor ni edini način, na katerem lahko kaj dosežemo, ga opustimo in življenje se nam čudežno odpre. Kozmos, ki nas nedvomno vodi, vrne življenju skrivnost, nam pa občutek, da smo živi. Res pa je, da upiranje ali občutek borbe nista vedno nekaj »slabega«, saj nam velikokrat pomagata prepoznati, kaj je treba spremeniti, s tem pa lahko prepoznamo tudi življenjski slog, ki nas navdušuje.

Ena od vodilnih zagovornic preobrazbe je pripovedovala takole: » Nazadnje me ni več zanimalo, da bi si prizadevala nadzirati svoje življenje, da bi ga usmerjala le po svoji volji. Začela sem se predajati kozmosu in prepoznala sem njegovo voljo. Odkrila sem, da slednja – dolgoročno gledano – pravzaprav sploh ni tako različna od moje. Zdi se nekako tako, kot da mi kozmos vedno želi dati vse, kar si želim, in precej bolje me lahko vodi k ustvarjanju, kot bi to zmogla sama.

Tudi moj zanos je povsem drugačen. Namesto, da bi si izmišljala, kaj bi rada, si postavljala cilje, in se trudila obvladovati vse, kar se mi dogaja, sem se začela uglaševati in intuicijo in delovati, kakor mi ona prišepetava, čeprav ob tem vedno ne razumem povsem, zakaj počnem to, kar počnem. Preprosto gre za zelo prijeten občutek, da opuščam nadzor, da se predajam in dovoljujem, da me vodi neka višja sila.«

Korenito spreminjanje odnosov. Spoznanje o boju za energijo in s tem za večjo moč nam tako pomaga prepoznati potrebo po nadzoru pretoka energije v medsebojnem delovanju oz. v svojih odnosih z drugimi, kar nam daje tudi nov polet. Ko tako nagnjenje lahko ozavestimo, si zaželimo spremeniti obnašanje do drugih. Značilnost človeške narave je namreč v tem, da hoče biti vedno dejavna. Ključna točka razvoja pa je vsekakor porast zavesti o sebi in o kozmosu.

Če morda pričakujete korenite spremembe ali nenadno skladnost v odnosih, vendar ste še vedno v boju in tekmovanju za energijo, nikar ne mislite, da »se niste nikamor zganili«. Prav gotovo vam bo ob pravem času prikazano, kaj morate ozavestiti.

Če pa ste morda razočarani in se vam zdi, da sploh ne napredujete, potem vedite tudi to, da nova duhovna spoznanja pač potrebujejo svoj čas, da bi se ugnezdila v sistemih naših prepričanj. Premik zavesti. Vendar bodo mogoče potrebovali kar nekaj časa, da jih bodo lahko sprejeli tudi v okvir svojih prepričanj.

Povzetek spoznanja o boju za energijo

To spoznanje je zavedanje, da smo se ljudje odklopili od notranje povezave z mistično energijo. Ker se počutimo slabotne in negotove, energijo skušamo pridobiti od soljudi. Navadno to počnemo tako, da manipuliramo z njihovo pozornostjo in jo nadzorujemo. Če izsilimo njihovo pozornost, s tem pridobimo tudi energijo, ki nas okrepi, človek, ki smo mu jo vzeli, pa je oslabljen. Zato se nemalokrat zgodi, da se upre takemu jemanju energije, kar pa sproži nov boj za energijo.

Vsi konflikti na tem svetu izvirajo iz boja in tekmovanja za človeško energijo.
 

 

Komentarjev 

 
#3 Anonimno 19:25 27-11-2012
* Isus je predivni Bog,svojom ljubavlju sve je ispunio Gospod * Skoro svi hoće da žive po svojoj volji * Isus voli malu decu * Skoro nijedna osoba neće da živi po volji Božijoj * Kada bi svaka osoba živela po zapovestima Gospodnjim,ili po Božijoj volji,tada svima bi bilo dobro * Kada drugi put dodje Isus,tada će svima biti dobro,to jest onima koji ostanu prilikom Njegovog dolaska * Skoro svaka osoba na zemlji sluga je satanin,jer su neki svesno,a neki ne svesno pod vlascu djavola * Sta koči i sprečava da žive po zapovestima Gospodnjim,misl eći na one koji tako ne žive,hoće se reći da nemaju opravdanja oni što čine zlo * Izuzecima čast * Isusu slava * A vi znate Gospodnje zapovesti * Božija volja je u Svetom Pismu * Zapovesti Gospodnje nisu teške,a kroz Novi Zavet u Jevandjelju po Mateju,glava 22,kažu ovi stihovi : " 35 I upita jedan od njih zakonik kušajući Ga i govoreći:36 Učitelju! Koja je zapovest najveća u zakonu?37 A Isus reče mu: Ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom misli svojom.38 Ovo je prva i najveća zapovest.39 A druga je kao i ova: Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe.40 O ovima dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. " Ona osoba što ti pomogne jeste tvoj bližnji * Jedini ispravan i siguran put koji vodi u večni život jeste kada se živi po Božijoj volji i zapovestima Gospodnjim * Bogu slava * Gospod neka vas blagoslovi i neka vas čuva * Amin *
Citat
 
 
#2 Anonimno 19:23 27-11-2012
* Predivni u očima Gospodnjim * Hrist je medju svima da vidimo i doživimo koliko smo u Njegovim očima predivni,živeći po volji Božijoj * Gospodu slava * Bog neka ga blagoslovi,isce li i sačuva * Amin *
Citat
 
 
#1 Majda 12:44 24-11-2010
Ja, se strinjam z vsem napisanim, saj že nekaj let intenzivno študiram Celestinsko prerokbo, katere povzetek je to pisanje. Lepo bi bilo, ko bi se čimveč ljudi začelo zavedati delovanja energij. Zase vem, da je moj napredek odvisen od zmožnosti pridobivanja energije znotraj sebe in tako ozaveščati vzorce ki so naredili blokade v meni in s tem preprečili pretok energije.
Vesela sem, da je na trgu že veliko literature na to temo.
Avtorjem tega pisanja želim vse dobro in nasvidenje, Majda.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 290 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?