Drugo novo duhovno spoznanje

2. DALJŠA SEDANJOST

Drugo duhovno spoznanje umešča naše zavedanje pomenljivih naključij  v širši zgodovinski okvir. Odgovarja na vprašanja, ali so imele zasnove zaznave življenjskih naključij kak pomen tudi v zgodovini, ali pa so zgolj posebnost oz. modna muha, ki sicer zbuja naše zanimanje, vendar je za prihodnost brez vsakršnega pomena.

Pojasnjuje tudi vprašanje, ali bo naše zanimanje za vpliv duhovne razsežnosti  in njeno sinhrono vodenje morda obledelo z razvojem človeške družbe. Drugo duhovno spoznanje zato terja določen odmik od trenutnega dogajanja in razmislek o daljši verigi dogodkov v človekovi zgodovini. S tem pa nas lahko pripelje tudi do razumevanja nekih novih znakov. Naš planet se nam razodene v povsem novi luči. Nič več ga ne vidimo kot statičen svet, temveč kot areno, v kateri se že nekaj sto milijonov let menja vrsta za vrsto. Velikanski napredek v tem času daje slutiti, da bi se ljudje lahko razvijali tudi naprej. Evolucija, ki nas čaka, je torej najvišja, neogibna kretnja, ki kaže proti skrivnostni prihodnosti, namenjeni živim oblikam. V nas samih so zato skrite sposobnosti nadaljnje preobrazbe. Upravičeno lahko domnevamo, da nas kljub mnogim omejenostim zagotovo čaka napredek, morda celo nova vrsta evolucije.

 

Zgodovinski okvir duhovnosti

           Konec zastarelih pogledov. Ob izteku dvajsetega stoletja, ko smo že prežali na konec prejšnjega tisočletja in smo z velikim upanjem pričakovali svit novega, si kaže bežno ogledati vsaj naš poglavitni zgodovinski okvir. Čeprav bo v celotnem zgodovinskem ozadju nove duhovnosti več povedanega kasneje, v okviru obravnave zadnjega od desetih  duhovnih spoznanj, velja na tem mestu osvetliti zlasti konec srednjeveškega pogleda na svet.

 Nekatere ugotovitve namreč potrjujejo, da se končno vendarle osvobajamo zavzetega delovanja, ki nas je zaposlovalo preteklih pet stoletij – delovanja, ki torej izvira iz konca srednjega veka – in je bilo odziv reformatorjev na takratni pretiran vpliv srednjeveške cerkve.
 
         Tihi dogovor med znanostjo in duhovnostjo. Renesančni reformatorji so, sklicujoč se na pokvarjenost takratne politike in dogmatične cerkve ter njihovo vdanost znanstveno ovrženim dejstvom, skušali iz človeške miselnosti odstraniti zlasti vse kozmološke spone. Menili so namreč, da je kozmologija preveč prepojena z vraževerjem in domnevami. V kruti in včasih tudi krvavi bitki so naposled s srednjeveško cerkvijo le dosegli kompromis.

Prišlo je do tihega dogovora, da bo znanost povsem svobodno in brez poseganja Cerkve raziskovala posvetne pojave, če bo opustila raziskovanje tistih vidikov vesolja, ki naj bi ostali v domeni religije: odnos človeštva do Boga, angelov, čudežev in drugih nadnaravnih pojavov. Tako se je zgodnja znanost osredotočila na preučevanje zunanjega fizičnega sveta, mnoga odkritja pa so si nato kar sledila. Začeli so načrtovati in imenovati naravne pojave ter jih previdno opisovati v okviru fizikalnih vzrokov, izumili so nove tehnologije, naposled so razvili tudi  nove  energijske vire.

Industrijska revolucija je bila pravzaprav le stranski, vendar izjemno pomemben produkt tega razvoja. Spodbudila je namreč množično proizvodnjo življenjskih dobrin, kar je med drugim omogočalo ustrezno posvetno varnost čedalje več ljudem.

Posvetni pogled na svet. Na začetku osemnajstega stoletja se je vpliv Cerkve že precej zmanjšal. Stare cerkvene zamisli o življenju je nadomestil nov pogled na svet, ki je temeljil na znanstvenem materializmu. Sledilo je obdobje velikega optimizma. Znanost je pomenila orodje za raziskavo in nekateri so začutili, da naposled odkrivajo okoliščine človeškega obstoja, med drugim tudi to, ali je Bog sploh obstaja, in kakšen naj bi bil pravi odnos do njega. Seveda, so za te raziskave potrebovali tudi določen čas, saj so se sprva morali zadovoljiti z uspešnim premagovanjem življenjskih nevarnosti.

Sebi in svojim otrokom so morali zagotoviti novo posvetno varnost, da bi nadomestili prejšnjo duhovno, ki je bila že močno omajana zaradi pomanjkljive verodostojnosti srednjeveške cerkve. Vendar je najbolj zavzete pri teh raziskavah spodbujal nov klic k delovanju. Čeprav so izgubili vero v Boga, so se na podlagi znanja in iznajdljivosti spopadli z življenjem in neusmiljeno resničnostjo vesolja.

S trdim delom in spretnostjo, pa tudi z uporabo razvijajoče se tehnologije, so vzeli življenje v svoje roke. Izkoriščali so vire, ki so jih odkrili na planetu, in postali so varnejši. Tako niso bili več prepričani o svojem mestu v vesolju, ki jim ga je zagotavljala srednjeveška cerkev, to so nadomestili z vero in zaupanjem v znanost in novo delovno etiko, ki je vzbrstela ob zamisli napredka.

Povsem jasno je torej moč prepoznati psihološko usmerjenost, ki je prežema že tedanji čas. Nov, sodobnejši pogled na svet se je širil vse osemnajsto, devetnajsto in dvajseto stoletje, naposled se je tudi ustoličil v kolektivni psihi takratnih ljudi. Bolj ko so načrtovali in poimenovali nekatere fizikalne pojave v vesolju, bolj so čutili, da je svet v katerem živijo, pojasnjen, napovedljiv, predvidljiv, varen, celo običajen in zemeljski. Res pa je, da so morali nenehno zaslanjati in psihološko zatirati vse, kar jih je spominjalo na skrivnosti življenja, sicer bi privid lahko razpadel.

Tihi dogovor s Cerkvijo, da se ne bodo dotikali religioznih pojavov, je prerasel v pravi tabu, obiskovanje cerkve pa je postalo zgolj priložnost za druženje. Cerkvene klopi so bile ob nedeljah sicer polno zasedene, toda predvsem zaradi potrjevanja intelektualne vere in zato, da je bilo med tednom moč preganjati misli o duhovnem. Sredi dvajsetega stoletja je vesolje postalo domala posvetno, saj se je skrčilo zgolj na snovne sestavine.

Da bi takratni znanstveniki ohranili privid varnega, pojasnjenega sveta, so morali zožiti svoje zavedanje življenja in se odločiti za nekakšen »tehnološki pogled skozi predor«, ki je odganjal vsakršno pojmovanje skrivnostnega. Nenehno so se morali z nečim ukvarjati, sicer se niso čutili varne. Obsedlo jih je pravo tehnološko osvajanje sveta.

                     Postopno prebujenje. V teh razmerah so se nekateri začeli tudi duhovno prebujati, razlogov za to pa je bilo kar nekaj. V preteklih letih je namreč fizikalna znanost začela postopno popravljati izjemno materialistični  pogled, ki ga je pred tem ustoličila. Prepoznala je, da vesolje sploh ni snovno, temveč je prepleten vzorec energijskih sistemov, v katerem se lahko čas bodisi upočasni, ali pa teče hitreje, v katerem se isti elementarni delec lahko pojavi na dveh mestih sočasno, medtem ko je prostor ukrivljen in končen, toda kljub temu neskončen in morda tudi več razsežen.  

Kot logični nasledek tehnološke manipulacije z zgradbo časa/prostora/energije so se pojavila nekatera nova orožja, ki navsezadnje lahko končajo življenje na Zemlji. Približno ob istem času so tradicionalne poglede na svet začele majati tudi druge znanosti. Odkrivale so čedalje bolj okvarjeno okolje, ker je bilo posledica izkoriščanja novih zemeljskih virov. Različna onesnaževanja so vedno bolj zastrupljala oporne sisteme biološkega življenja na planetu. Postajalo je jasno, da pravzaprav uničujejo tisti svet, ki so ga nameravali izboljšati s svojim napredkom.

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so bili ljudje torej že precej bolj budni. Množično so začeli zaznavati, da zahodnjaška civilizacija zanemarja višje razsežnosti človeškega življenja. Materialna varnost je dosegla točko, ko so se nekateri lahko lotili reševanja perečih družbenih problemov: rasna neenakost in tovrstni predsodki; neupravičene razlike med moškimi in ženskami; problemi onesnaževanja; pogubne vojne.

Nastopilo je obdobje velikega idealizma, pa tudi velikih navzkrižji med tistimi, ki so želeli spremeniti družbo in onimi, ki so želeli obdržati status quo. Ob koncu tega stoletja so tako ugotovili, da niti pregovarjanje o nujnosti nekaterih sprememb niti trud, da bi nekako izsilili družbeni razvoj, ne bosta preusmerila pozornosti na neraziskani potencial, ki je v njih samih.

Spoznali so namreč, da se mora vsak posameznik zazreti sam vase in se spremeniti v sebi, nato pa s skupnim učinkovitim delovanjem spremeniti družbo. Tako se je začela doba notranjega raziskovanja.

               Notranja raziskovanja. Nova zavest je sprožila in spodbujala tako imenovano introspektivno samoanalizo, ki je bila značilna za pretežni del sedemdesetih let. V tem desetletju se je zelo razširilo raziskovanje, kije bilo usmerjeno v človekov potencial. Humanistična psihologija, razvoj programov dvanajstih korakov za premagovanje zasvojenosti in prve raziskave o povezavi med stresom in boleznimi so pomembno vplivali na kolektivni um. Poleg tega se je na Zahodu pojavilo tudi veliko zanimanje za vzhodnjaške religije in mišljenja. Joga, borilni športi in meditacija so postali čedalje bolj priljubljeni.

Poglavitni cilj vseh teh raziskav in terapij pa je še vedno bila materialna usmerjenost. Preveliko osredotočanje na tehnološko in ekonomsko plat življenja je namreč izločilo široko paleto duhovnih izkustev. Koristolovski pogled na svet, ki je cenil drevo le zaradi lesa, je namreč zasenčil občudovanje in spoštovanje njegove lepote. Pri ljudeh so otopela ali pa celo povsem zamrla čustva žalosti, ljubezni, izgube in sočutja.

Množično so začeli obiskovati psihoterapevte, s katerimi so lahko predelovali svojo težavno socializacijo v otroštvu, da bi našli izgubljeni  ali nikoli prepoznani del sebe. Toda v tem dolgem gledanju navznoter se je ljudem naposled razodelo še nekaj drugega. Spoznali so, da bi s svojo predelavo svojega notranjega življenja lahko nadaljevali v nedogled, pa se kljub temu nebi nič spremenilo. Kajti najbolj so hrepeneli po tako imenovanem transcendentnem izkustvu, po svoji notranji povezavi z božanskim.

            Preusmeritev od materialnega k duhovnemu. Ta zavest je v osemdesetih letih pri mnogih povzročila preusmeritev osrednje pozornosti od materialnega k duhovnemu. V tradicionalnih cerkvah si je nadela obliko gibanja za prave vrednote in je zavračala zgolj družabno cerkveno shajanje. Zunaj tradicionalnih religij se je udejanjala v posamičnih duhovnih smereh, v katerih so se navadno prepletale nekatere religiozne resnice, usklajene z mističnimi opisi raznih vzhodnjaških vizionarjev.

Osemdeseta leta so bila široka preskusna zbirka vzorcev različnih duhovnih smeri: vzhodnjaških religij, preporoda, hoje po žerjavici, videnj, kanaliziranja, zunajtelesnih izkustev, energij kristalov, delovanja psihikov, opazovanj NLP, romanj na sveta mesta, različnih meditacij, poganstva, branja aure, če vseh drugih sploh ne omenimo.

Veliko naštetega so mnogi tudi sami preizkusili, ko so iskali duhovno izkustvo. Nekatere stvari so se jim seveda zdele neumne, nekatere pa so jim gotovo tudi pomagale. To dejavno eksperimentiranje in izbiranje nas sedaj, ko si ogledujemo stanje v devetdesetih letih, postavlja v enkraten položaj. Oblikovan je povsem nov pogled na svet, katerega osrednja značilnost so skrivnostna naključja, to zaznavo pa spoznanje o daljši sedanjosti le še utrjuje. 

Ponovni stik z duhovno energijo
  
           Novi pogledi na svet. Osvobojeni pol tisočletnega ukvarjanja s posvetnim sedaj lahko dosegamo soglasje o svoji višji duhovni naravi. Premik zaveti je proces čiščenja in psihološkega odpiranja, pa tudi raziskava raznolikih duhovnih poti. Sedaj lahko spajamo vrednote duševno-duhovnega področja z odkritji na znanstvenem področju in se tako odpiramo novi, bistveno bolj ustrezni in veliko bolj verodostojni resničnosti. Tudi bežen prelet zgodovinskega okvira duhovnosti je potrdil, da moramo vzpostaviti stik s svojim notranjim virom energije.

Če naj bi se civilizacija razvijala tudi naprej, mora kritična masa ljudi sprejeti zamisel o intuiciji, ki nas vodi k prvotni povezavi z duhovnim. Spoznanje o daljši sedanjosti je tako tudi makro kozmični pogled na kolektivno zavest, ki se je doslej ukvarjala predvsem s tekmovanjem, nadziranjem in osvajanjem. Današnje življenje je namreč sad sistema naših prepričanj, z njim pa smo si pridobili tisto, kar smo nameravali dobiti.

         Osebna črta časa. Makro kozmični pogled na zgodovino, vključno spoznanje o daljši sedanjosti, je moč izkusiti v mikro kozmosu individualnega življenja. Zgodovina je zgodba življenja skozi čas, sedanje življenje pa slika kolektivno življenje. Ko je Jung govoril o duhovnih temah sanj, je rekel: »Vedeti moramo, da vsak človek v nekem smislu predstavlja vse človeštvo in njegovo zgodovino. Kar je bilo v širšem obsegu možno v zgodovini človeštva, je v manjšem obsegu možno v življenju vsakega posameznika. Kar je potrebno človeštvu, bo sčasoma potreboval vsak posameznik.« Če torej prenesemo spoznanje o daljši sedanjosti tudi na svojo življenjsko zgodbo, lažje razumemo del nemira in iskanje smisla, ki ju doživljamo.
         
Ozrimo se torej tudi v svojo preteklost in skušajmo razmisliti  o njej v daljšem obdobju. Gotovo bomo prepoznali delovanje večjih vzorcev v svojem življenju . Zapišimo prepričanja, vrednote in pričakovanja. Nekateri prepoznavamo tudi skupno usodo, ki je v duhovno naravnanem življenju. Prenesimo torej to spoznanje tudi na svojo življenjsko zgodbo in bomo gotovo presenečeni, kaj vse bomo odkrili.

          Na križišču napredka. Živimo v izjemno vznemirljivem obdobju. Na razpolago nam je obsežen razpon izbir, kakršnih še ni bilo. Križanje znanstvenega napredka v fiziki in telekomunikacijah  s ponavljajočimi se pritiski duhovnosti, ekologije, alternativnega zdravljenja in psihologije nas tako pripravlja na prihodnost. Naša civilizacijska in individualna naloga  je izbirati prednosti, ki širijo in spodbujajo življenje. Že sama pripravljenost, da sploh preučujemo vsa duhovna spoznanja, je del evolucijskega procesa, obseg zavesti, ji jo  vnašamo v kolektivni um, pa je del našega prispevka. Prizadevanja osebne volje daje zdrav sad šele tedaj, ko ga dopolnjuje predaja »višjemu« redu.

          Sedanja usmerjenost. Vsaka misel, odločitev in kasnejše dejanje ustvarjajo našo resničnost. Tega se močno zavedamo, ko si  postavljamo resnične cilje, kot sta: »Do počitnic bom shujšala za pet kilogramov,« ali »varčeval bom za počitnice.« Ob povsem določeno postavljenih ciljih navadno ugotovimo, da smo bodisi uspeli, pogoreli ali pa nam je preprosto zmanjkalo sape. Vidnejša raven usmerjenosti so tudi misli, ki nas spreletavajo vsak dan, še posebej ko se zjutraj zbudimo ali gremo zvečer spat. Strokovnjaki so ocenili, da se nam v enem dnevu porodi kakšnih 90 tisoč misli, vendar naj bi bila večina teh mislih negativnih.

Temeljna duhovna prepričanja

        Vsiljena prepričanja. Pretanjena in vedno prisotna osnovna prepričanja so nevidni, toda odločilni dejavniki v našem življenju. Nezaznavno organizirajo notranje energijsko polje in določajo resničnost, ki jo živimo. Vsakodnevne misli o tem, da je treba na primer, vključiti pralni stroj, iti po otroke v vrtec in zaslužiti več denarja, temeljijo na nezavednih osnovnih domnevah, o katerih redkokdaj vprašamo.

Te razširjene domneve, ki nam jih je vsilila civilizacija, so prepričanja, kot so: »Sem ločen posameznik in moram tekmovati za preživetje, » ali »Edino materialni svet je pomemben.« ali pa »Staram se.« Globoko ravne prepričanj moramo zato najprej ozavestiti, šele nato jo lahko dvignemo in spremenimo. Zamisel o moči  osnovnih prepričanj, ki oblikujejo vsakdanje življenje in privabljajo sinhrone dogodke, je temelj nove paradigme. Slednja je model ali idealni vzorec misli oz. dejanja. Nov model življenja torej kaže, da nam prepričanja ustvarjajo veliko tistega, kar se tudi dejansko zgodi. 

Neki poznavalec bajeslovja je opisal evolucijski proces prehajanja onstran znanega po »levi poti«. V mitih, ki vsebujejo žive paradigme vseh civilizacij, junak navadno izbere levo pot, ki naj bi ga pripeljala do novih informacij in resnice. Pot na desno namreč pomeni bodisi trenutno stisko ali pa status quo, kjer največkrat tičijo osrednji problemi. Zato je treba pridobiti novo »snov«, da bi se rešili iz zadrege. Vedno ostaja upanje, da bomo táko snov odkrili in si z njo opomogli.

         Uveljavljanje nove miselnosti. Spoznanje o daljši sedanjosti tako pojasnjuje, da se je nova paradigma novega razmišljanja pojavila v šestdesetih letih z gibanjem o človeškem potencialu. Nova miselnost je zajela mnoga področja in je nazorno prikazala resnico o enotnosti telesa in uma. Dokaz naraščajoče priljubljenosti in razširjenosti  takega razmišljanja so mnoge knjige, večinoma tudi uspešnice. Naj na tem mestu navedemo le nekatere pomembnejše misli iz njih:

• Novi pogledi. Objektivni svet je neodvisen od opazovalca in naša telesa so vidik tega objektivnega sveta. Fizični svet, ki zajema tudi naša telesa, je le odziv opazovalca. Svoja telesa ustvarjamo sami, tako kot ustvarjamo tudi izkustvo svojega sveta.

• Nove zaznave. Zaznava je naučen pojav. Svet, v katerem živimo, vključno z izkustvom telesa, je natanko tak, kot smo se ga naučili zaznavati. Če spremenimo zaznavo, spremenimo tudi izkustvo telesa in svoj svet. Naša zaznava je samodejna in nam daje natančno podobo stvari kakršne so.

 
• Novo zavedanje. Človeško zavest je moč povsem razložiti kot proizvod biokemije. Čeprav je vsak posameznik videti ločen in neodvisen, smo vsi povezani z inteligenčnimi vzorci, ki vladajo vesolju, ali če hočete – kozmosu. Naša telesa so del kozmičnega telesa,naši umi pa del kozmičnega uma.

V vesolju nismo sami. Ta zadnja misel je pravzaprav tudi temelj spoznanj o daljši sedanjosti, ki nas nauči, da se začnemo zavestno razvijati, če smo pozorni na naključne dogodke, ki so namenjeni našemu razvoju. V vesolju namreč nismo sami. Na vprašanja, ki nas mučijo in se z njimi spopadamo, nam odgovarja inteligenca, ki je večja od našega zavestnega uma, toda le če verjamemo in zaupamo v ta proces. 

Prestavljene so bile le osrednje od mnogih zamisli novega opisa sveta. Sedaj lahko preverite njihovo resnico in prisluhnete, kaj drugi izjavljajo o življenju. Razmislite o tem kako druge ljudi sami vidite, ko se morda prepuščajo starim zamislim o pičlosti, tekmovanju in podobnih »zunanjih problemih«. Med pogovorom s prijatelji, sodelavci ali znanci le za nekaj minut prevzemite vlogo odmaknjenega opazovalca. Vprašajte se: Kaj lahko ugotovim oživljenju?

Védimo, da nikomer ne koristi, če ljudi obsojamo zaradi njihove omejujoče naravnosti. Razvijamo se vsak s svojo hitrostjo. Nobene potrebe ni, da bi ločevali med tistimi, ki so že »razsvetljeni«, in onimi, ki še iščejo ter pri tem trpijo. Tak proces opazovanja, razmišljanja in sprejemanja bo sprožil drugačno energijo tako za vas kot tudi za druge. Zato še nasvet: če začutite, da bi nekako lahko vplivali, naj vas vodi trenutni navdih. Vedno poskusiti slediti svoji intuiciji.

POVZETEK SPOZNANJA O DALJŠI SEDANJOSTI

To spoznanje je zavedanje, da je zaznava skrivnostnih življenjskih naključij pomembno zgodovinsko dogajanje. Po razsulu srednjeveškega pogleda na svet so ljudje izgubili varnost, ki jim jo je prej dajala cerkvena razlaga vesolja. Pred petimi stoletji so se odločili, da bodo preusmerili pozornost na obvladovanje narave in uporabo znanosti in tehnologije varno živeli na svetu. Začeli so ustvarjati posvetno varnost, da bi nadomestili duhovno, ki so jo izgubili. Da bi se počutili varnejše, so načrtno odrivali in zanikali skrivnostne vidike življenja na planetu.

Skovali so iluzijo, da živijo v vesolju, ki ga je moč pojasniti in je predvidljivo, kjer naključni dogodki nimajo nobenega vpliva. Tak privid so želeli tudi ohraniti, zato so zanikali vse nasprotne dokaze, omejili znanstveno raziskovanje paranormalnih pojavov, s tem pa so sprejeli vse preveč skeptično naravnanost. Raziskovanje mističnih razsežnosti življenja je postalo tabu.

Nato so se ljudje počasi vendarle začeli tudi duhovno prebujati. Vendar to prebujenje ni nič drugega kot osvobajanje izpod posvetne usmerjenosti sodobnega časa ter odpiranje človekovega uma novemu,, veliko bolj resničnemu pogledu na ta svet.   

Iz knjige mag. Janeza Ščeka (Gibanje novega tisočletja, Duhovni preporod 1998)  

 

 

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 355 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?