Teorija civilizacije

Povzetek

Civilizacija je družba, ki s silo naloži svoja verovanja drugim družbam, kar mora vsebovati uporabo genocida; vsaka družba, ki se bo temu izognila, bo genocid doživela sama.

Družba je skupno razumevanje, bitje, ki ima življenjski cikel, kot vsako drugo bitje, saj se najprej razvije do zrelosti in nato zatone v senilnost in propade. Ker je civilizacija družba, ta pa razumevanje, potem je študija civilizacije študija razumevanja, kar je filozofija. Potemtakem je filozofija študija civilizacije.

Osnovno načelo


1.     Razumevanje je razumsko sprožanje nabora vrednot, morale za prepoznanje dobrega od slabega.


a.      Ne more se izvajati pred sprejemom nabora vrednot.


b.     Ko so te vrednote enkrat sprejete, jih mora celotno razumevanje odražati. Vedno, ko nekdo poskuša dojeti pomen videnega, uporabi pri tem te osnovne vrednote. To je proces, ki je podoben uporabi ročice, ki zmeraj zahteva oporo, da lahko deluje. Ročica predstavlja razum, opora pa vrednote. Ročice ne moremo uporabiti brez opore.

Tako je razum skoraj mehanična uporaba logike, iz tega izhajajoče razumevanje pa je odvisno od uporabljenih vrednot, s čimer postane razum služabnik vrednot. To nadalje pomeni, da potem, ko se pri človeku oblikuje razumevanje (v starostni dobi zmožnosti uporabe razuma, ki se pojavi okoli sedmega leta starosti), ta traja vse življenje. Razuma tako nikoli ni mogoče uporabiti za spremembo osnovnih vrednot (morale), ker proces uporabe razuma samodejno prikliče vrednote, osvojene v otroštvu.

2.     Najpomembnejša človeška vrednota je tista, ki se v otroštvu oblikuje kot prva; to je odločitev biti sebičen ali ne. Če otroka ne učijo zavedanja, da obstaja še nekaj drugega, kar je pomembnejše od njegovih zahtev, postane sebičen. Če pa ga učijo, da obstaja nekaj drugega, kar je pomembnejše od njega, postane nesebičen.


a.      Ko je ta vrednota enkrat razrešena, postane vodilna vsem drugim in traja vse življenje.


b.     Bistvena razlika med stanji sebičnosti in nesebičnosti je njuna sposobnost prepoznati dobro od zlega, kar je modrost:


I. Sebični ne morejo nabirati modrosti, ker jim vlada tiranija njihovih čustev, ki jim pači razumevanje. Dobro je le to, kar je dobro za njih, to pa se seveda spreminja z okoliščinami. Če je posledica nekega umora dobiček za njih, ga imajo za dobro, če pa je umor lahko grožnja njim samim, pa ga jemljejo za slabo. Sebični ne morejo oblikovati razumevanja, da je vrednost nečesa neodvisna od njihovih lastnih koristi, saj spodkopava njihovo razumevanje sveta. Sebični ne morejo oblikovati jasnega in stalnega razumevanja.


II. Nesebični nabirajo modrost, ker jim vlada trden nabor vrednot, ki so pomembnejše od njih in s tem neodvisne od njihovih čustev. Takšna moralna pravila jim omogočajo upirati se tiraniji njihovih čustev in oblikovati ustaljeno razumevanje sveta.

3.     Okoliščine, ki določijo ali bo državljan sebičen ali nesebičen, so izkušnje iz otroštva, ko se vzpostavljajo temelji razumevanja oziroma morale.


4.     Jezik je razumevanje.

Teorija

Vsi človeški izumi so bili najprej zamisli. Tako se morajo tudi stvaritve družb, kot so mesta, vlade, vojske ter tudi dosežki, kot na primer osvajanja in odkritja - vse, kar sestavlja civilizacijo - poroditi iz misli skupnosti.

Torej:
Civilizacija je posledica otipljive stvaritve razumevanja v družbi, ki s silo naloži svoja verovanja drugim družbam. Razumevanje v družbi oblikuje skupina ljudi z enakim razumevanjem, kar pomeni, da imajo isto moralo, ki so jo navdihnile podobne izkušnje. Vse to ima za posledico isti jezik, s katerim izražajo skupno razumevanje. To potrdijo z zakoni, navadami in tradicijo, s čimer postanejo družba.

Razumevanje v družbi je nad razumevanjem posameznika, ker ga ne omejuje človeška zgradba, temveč je dejansko neomejeno tako po obsegu kot trajanju. Značaj ali osebnost razumevanja v družbi je njena kultura. Pridobljene izkušnje razumevanja v družbi postanejo modrost družbe. Razumevanje v družbi vzdržuje svojo modrost s prečiščevanjem tradicije, ki je:


Ø     jezik,
Ø     navade,
Ø     olika,
Ø     zakoni,
Ø     ustanove.


Skupno razumevanje se obnavlja tako, da vsaka generacija svoje potomce prežame s tradicijo. Razumevanje v družbi obstaja na dva načina: ali se razvija ali pa je v zatonu.
Način razumevanja v družbi je izid načina razumevanja večine njenih članov, državljanov, ki tudi sami obstajajo na dva različna načina.

Državljan je lahko:

Ø     Nesebičen in pripravljen žrtvovati svoje zasebne interese za skupno dobro.


Ø     Sebičen in pripravljen žrtvovati skupno dobro za svoje dobro.


Družba:

Ø     se razvija (pridobiva na modrosti), ko je večina njenih članov nesebičnih in

Ø     peša ter izgublja na modrosti, ko je večina njenih članov sebičnih.


Večina kaznuje manjšino: Večina bo vedno obravnavala manjšino kot izobčence in jih silila v osamo in odtujenost. V čilem načinu obstoja družbe so nemoralni zasramovani, v razuzdanem pa imajo moralne za bebce.

Vse družbe imajo življenjski cikel: dvignejo se do vrhunca — zlata doba — in potem propadejo v senilnost. To se zgodi, ker mehanizem, ki ga družba uporablja za lastno obnovo — prežemanje otrok s tradicijo — ni popoln; ne ustvarja zgolj državljanov, ki častijo verovanja svojih staršev, temveč tudi nekaj sebičnih državljanov, ki ne častijo verovanj svojih staršev.

Tako kot vsak sebični državljan ne uspe obnavljati tradicije družbe, se zgodi, da v družbi, po nekem času, začne število sebičnih državljanov, ki ne posedujejo tradicije družbe, naraščati. Ko je po določenem času večina državljanov sebičnih, se družba preneha razvijati in začne pešati.


Družba peša: to je takrat, ko državljani svojim potomcem ne vcepljajo več temeljih vrednot. To se zgodi, ko postane večina staršev:


I. Sebičnih, kar pomeni naslednje:

Ø     Nimajo trdne morale, zaradi česar ne morejo potomcem vcepljati tradicionalne morale družbe; tako ima vsak potomec, ki ga ne učijo nesebičnosti, nepredvidljiv nabor vrednot.

Ø     Težko se upirajo svojim biološkim nagonom po razvajanju in ustrežljivosti do svojih potomcev, kar pomeni, da jih ne morejo učiti nesebičnosti, s čimer ustvarjajo še več takšnih državljanov, kot so sami.


II. Nesebičnih, vendar nimajo temeljne morale, ker jim te v njihovem otroštvu starši niso vcepili. Vojna med razredi označuje čas, ko se družba preneha razvijati in začne pešati. Takrat postanejo sebični večina in začnejo z uporom proti omejitvam, ki jih nalaga morala. Ta revolucija iztrga moč iz rok tradicionalnih vladarjev in jo preda v roke oklicanim predstavnikom sebične večine.

Obrnitev oblasti je obrnitev narave oblasti, ki preneha biti gospodar in postane služabnik svojih zadolžitev. V tem primeru vlade ne vodi več razum, ki izhaja iz tradicionalne morale, temveč zapade tiraniji priljubljenih predstav (demokracija): razumno vladavino je zamenjala nesmiselna.

Posledica je propadanje: S tem trenutkom družba nepovratno stopi na pot propada in postaja čedalje bolj bedasta, šibka in senilna, čeprav uradno ni spremembe. Pod vplivom sebičnih državljanov se omejitve v osebnem obnašanju, ki jih zahteva temeljna morala družbe, čedalje bolj opuščajo. Vsaka naslednja generacija postane vedno manj zadržana in nestrpna do opustitve dodatnih omejitev. Ker pa je morala temelj razumevanja, se v bistvu opušča razumevanje v družbi, kar je njen samomor.

Ta pojav je razviden iz naslednjega:

Ø     Odmik od razuma — Ker razumevanje temelji na morali, ki jo družba opušča, se s tem opušča tudi sposobnost jasnega mišljenja.

Ø     Izginotje preprostega izražanja — Kratki in preprosti izrazi so orodje razumnega mišljenja, zato mora skupaj z razumevanjem propadati tudi jezik, ki odraža razumevanje.

Ø     Zatiranje resnice — Sebičnih državljanov ne zanima samožrtvovanje, temveč le samopoveličevanje, pri zasledovanju zasebnih koristi se ne menijo za zahteve dolžnosti. Namen dolžnosti je javno dobro in to je tisto, kar trpi v gonji za zasebnimi koristmi sebičnih. Takšno obnašanje je mogoče vzdrževati zgolj s plaščem prevare, zaradi česar se resnica sebičnim upira in jo tlačijo.

Ø     Porast nesposobnosti — Sposobnost in dosežki zahtevajo od vestnih državljanov trud in napor, razprostrta navzočnost sebičnih državljanov mora imeti za posledico razprostreno nesposobnost.

Ø     Vdajanje slepilom — Neovirani od resnice ali razuma se posamezniki in njihova družba ne morejo upirati svojemu strahu in domišljiji, ki postanejo navdih za razprostrano in nesmiselno verovanje.

Ø     Umikanje od odločnega ukrepanja — Sebičnost preprečuje osebno žrtvovanje, ki ga zahteva navzočnost težave in s tem preprečuje posameznikom ter družbi vztrajanje pri dejanjih, ki zahtevajo potrpežljivost in vztrajnost. Zaradi tega je celotna družba plaha in nezmožna premagati težave.

Ø     Menjava pravice s tiranijo — Sodišča nehajo vzdrževati predstave o pravici, ki jih določa tradicionalna morala in namesto tega vsiljujejo nespametno tiranijo, ki jo zahteva priljubljena kaprica množic. To spremembo naznanja eksplozija zakonov, ki razkrivajo prenos sramotilnega znaka iz nemoralnih na kršitelje zakonov: iz neporočene matere na žensko, ki kadi v pisarni (leta 2004).

Ø     Uradništvo postane zajedavec — Ustanove družbe neizogibno odsevajo naravo njenih državljanov in postanejo same sebi namen ter so nesposobne.

Ø     Podjetja postanejo nepoštena — Pod vplivom ljudi, ki so napredovali na vodilne položaje, to so najslabši državljani, se začnejo podjetja temu ustrezno obnašati.

Ø     Brezvladje oziroma anarhija prevladuje — Trenutne fizične želje in hotenja državljanov obvladuje vcepljeni čut za moralo, kar omogoča skladnost in sodelovanje v družbi. To je bistveni združevalni dejavnik, cement vsake skupine. Ko ga sebični državljani enkrat zavržejo, je konec tudi z redom.

Družbe se trudijo druga drugo nadvladati: Skupina različnih družb ne more ustvariti skupne pameti, ker ne temeljijo na isti morali, zaradi česar njihova različna razumevanja niso združljiva. V poskusu uveljavitve lastnega verovanja bo vsaka družba neizogibno trčila z drugimi, pri čemer bo močnejša prevladala.

Zato:

Ø     Organizacije, ki poskušajo predstavljati različne kulture, kot so Združeni narodi, ne morejo razrešiti trkov različnih kultur in ne morejo uspeti v svojem oznanjanem poslanstvu.

Ø     Ko družba enkrat začne propadati, je le vprašanje časa, kdaj bo postala toliko oslabljena, da se ne bo več mogla upirati zahtevam drugih družb, ki bodo razpadajočo družbo pregazile. Ponovno rojstvo. Na ruševinah stare se lahko dvigne nova civilizacija, če so izpolnjeni pogoji:

Ø     Življenje je postalo pretežko, s čemer pojav razvajenih (sebičnih) otrok ni več možen in sčasoma nesebični državljani postanejo večina.

Ø     Nek dogodek prisili prenehanje procesa kvarjenja tradicije, ki zdaj omejuje vestne državljanje.

Zeljko Warga

Dodatek: da boste lažje razumeli, primer iz prakse

Alenka:
Njen sorazmeren uspeh pri napredovanju v javni službi je osupljiv. Njena želja po napredovanju in častihlepnost odražata zgolj željo po pomembnosti in bogastvu. Nič drugega je ne briga razen nje same. Doseganje domnevnih ciljev tega delovnega mesta, koristi za oddelek, izboljšanje družbe in biti vreden uspeha, ji ne pomenijo nič. Vso energijo vlaga v napredovanje, izrinja tekmece, trudi se pridobiti naklonjenost vodij in splošno odobravanje. Njen odnos je pravo nasprotje tega, kar se zahteva na mestu, ki ima vpliv; nič drugega je ne zanima kot samopoveličevanje. Kaže vse lastnosti zajedavca. Njene odločitve lahko odražajo le to, kar je najboljšo za njo, ne glede na to, koliko bo to družbo stalo.

Janez:
Takšen odnos je neposredno nasprotje Janeza. Ko dela, ta gospod razkriva ljubezen do svojega dela. Nič mu ni pomembnejše od reševanja problemov, ki jih je pri njegovem delu zelo veliko. Preživel je dosti neplačanih ur opravljajoč svojo dolžnost, zgolj iz veselja do dosežka. Uspeha ni razglašal, neuspeh pa je bil takoj viden, tako da so morali biti problemi hitro razrešeni; drža, ki mu zgolj lahko zmanjša dobro ime. Kljub temu njegovi sodelavci vedo, da je on pravi za to delo. Ni zgolj predan, temveč tudi pameten in sposoben. Vsemu, kar mu je dodeljeno, se takoj polno posveti. Ne kaže zanimanja za izboljšanje svojega položaja, zanima ga zgolj opravljanje dela po najboljših močeh. Ni potrebno omeniti, da Janez nima možnosti tekmovati z Alenko pri napredovanju. Njo je možno prepričati, da se obnaša nesebično, vendar samo, če je prepričana, da ji to koristi oziroma z grožnjo ali obljubo. Janez pa ne bi bil srečen, če ne bi vedel, da je njegov trud koristil drugim.

Opomba OPS: v katerem primeru ste se našli?

Posplošitev:
Sebična vlada nima ne interesa ne sposobnosti rešiti težav. Je izsiljevalska tolpa, tatovi, ki jih druži pohlep in jih zanima samo tok bogastva iz rok javnosti v državno blagajno. Državni dolg in rastoča brezposelnost sta le predmeta za govore, navidezni opravičili njenega obstoja. Dejansko predstavniki ljudi skrbijo le za obdavčevanje in na kakšen način davke še razširiti.
Samo prebivalstvo s podobnimi lastnostmi lahko podpira takšno upravo. Ti državljani sprejemajo zajedavski odnos uradništva, ker odraža njihovega lastnega. Danes vidi vsak posameznik svet kot nekaj za izkoriščanje; delo, prijatelji, ljubimci, odnosi so zgolj priložnosti za uživanje. Verjamejo v geslo “vsak zase”.
Ne glede na ceno potešitve svojih zasebnih poželenj, bodo ti zlobni ljudje uničili pravico, resnico in red.

Takšni državljani lahko družbo zgolj ponižujejo in siromašijo. Gnani od čustev, neovirani od vrlin, odločeni le izkoriščati, ti stvori širijo zmedo in nemoč. S prelivanjem truda v jalova dejanja mora družba takšnih posameznikov postajati vedno bolj zbegana. Kot bebava žival, ki teče v vedno manjših krogih, slepilo v družbi pretvarja nesmisel v opolzkost, napako v zlo.

Večina državljanov so postali zoprni stvori, slepi za lastna nora dejanja. Ničevi zajedavci, ki se ženejo skozi življenje zgolj v iskanju priložnosti izkoriščati; vladajo jim muhe lastnega značaja, stalno iščoč razvedrilo, novosti in nagrado. Dejansko so postali sužnji tistih stvari, za katere nas je tradicija učila, da se jih moramo izogibati — pohota, požrešnost, bes, lenost, ponos, zavist, ljubosumje in hinavščina.

Željko Warga

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 319 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?