Prvo novo duhovno spoznanje

1. KRITIČNA MASA

 

Naš planet se spreminja počasi in tudi brez zvoka fanfar. Starodavni rokopis, ki so ga, menda, našli v ruševinah zgradb iz obdobja starih Majev ali Inkov v Peruju opisuje devet osrednjih duhovnih spoznanj, nas najprej nauči, da je občutek nemira prvi znak prebujenja globokega notranjega klica.

Lahko bi ga opisali tudi kot nezadovoljstvo, ki se včasih pojavi celo pri doseženem cilju, ali kot nejasno nelagodje oz. občutek, da nam preprosto nekaj manjka. V življenju nas nekaj preseneti ali vznemiri tudi naključni dogodek, ki zdrami posebno počutje. Nenadoma dojamemo, da gre za nek višji smisel, za hip začutimo vez s skrivnostjo, ki se sicer izmika našemu razumevanju.

Preplet notranjega iskanja, ki je spodbudil misel: » V življenju gre gotovo za nekaj več«, in občasnih kozmičnih sunkov, ob katerih se pojavijo celo  vzkliki, kot so: »Kakšno nenavadno naključje! Bog ve kaj naj bi to pomenilo?«, je mogočen proces.

Skrivnostna in vznemirljiva naključja nas namreč povsem namerno potiskajo naši usodi nasproti. Čeprav si jih večkrat sploh ne znamo razložiti, nas vendarle poživijo, saj v nas zbudijo močan občutek, da očitno deluje nek višji načrt.

POMEMBNOST NAKLJUČJA

Zagon za razsvetljenje. Obstaja nevidno morfongensko oz. neko posebno organizacijsko polje, ki so ga dobrim poznavalci duhovnosti poimenovali »kritična masa«. To vse predirno polje, ki ga ne omejujeta prostor in čas, namreč določa obliko in vedenje vseh sistemov ter organizmov. Sprememba, ki se porodi v enem sistemu ali neki vrsti v enem delu sveta, lahko vpliva na podobne sisteme in druge vrste na kateremkoli delu sveta.

Z višanjem ravni posameznikov se krepi tudi morfongensko polje višjih stanj, pa tudi drugi ljudje se lažje razvijajo v to smer. Družba tako dobi potreben zagon za razsvetljenje, kar naposled pripelje do verižne reakcije: nenadoma vsi začnejo prehajati na višjo raven zavesti.

Več ko se nas bo zavedalo tega skrivnostnega duhovnega gibanja, hitreje bomo odkrivali zapleteno naravo človeškega bivanja na tem planetu. Če pa bomo dovolj odprli svoj um in svoje srce, bomo lahko tudi sami tvorno sodelovali v evoluciji nove duhovnosti.

Naključja se dogajajo nam. Uvodno duhovno spoznanje o kritični masi že na začetku oklene našo pozornost in zaneti tudi domišljijo, saj se uglasi z resnico, ki jo mitološka znanost sicer uči že od nekdaj. Pri njej tako k zakladu ali neki priložnosti, ki jo iščemo, lahkotno vodi bodisi zlati ključ, magični tujec, pomemben sen ali kak nenadejan namig.

V človeškem pestrem življenjskem obdobju pa se velikokrat pojavi poseben nepričakovan dogodek oz. tako imenovano naključje. Znani švicarski psiholog Carl Jung ga je poimenoval arhetip  (pravzorec) »magičnega učinka« in izjavil, da gre za lastnost, ki jo imamo pravzaprav vsi.

Ko prepoznamo pomembno vlogo, ki jo igra naključje v odvijanju življenja, se povrnemo bodisi k nagonom, ki so v pradavnini vodili občutljive in pozorne lovce pri prežanju na njihov plen, ali pa k globoko uglašenemu sprejemajočemu občutju mističnih vračev. Razna naključja so običajna tema zgodb, ki si jih zvečer pripovedujejo ob ognju, so spomini, ki na porokah mnoge spravijo v smeh, so pa tudi zgodbe o neizmernem uspehu ali veličastni ironiji.

Življenjske zgodbe, so namreč posute z mnogimi skrivnostnimi dogodki, kot so: priložnostna srečanja; zamenjane vloge; knjige, ki  so se odprle na pomenljivih straneh; priprta vrata, naključni slišani pogovori; ali spogledovanje preko nabito polnega prostora.

Veliko knjižnih in gledaliških del temelji na dogodku, kot je naključno srečanje dveh ljudi na hodniku ali ko čakata, da se bosta vkrcala na ladjo, ki pelje v isti kraj. Poznamo tudi naključne zaposlitve, ki niso bile del poklicnega načrta, vendar velikokrat vplivajo na razmeroma zmeden opis delovne dobe.

Na točki preobrata. Ugledna raziskovalka in dobra poznavalka smrti in umiranja je opisala točko preobrata, ki jo je doživela med specializacijo pri uglednem profesorju: »Nekega dne, ko sem se ukvarjala s kopirnim strojem, je profesor vstopil in mi rekel, da mora nekam oditi in naj zato prevzamem njegova predavanja.

"Počutila sem se obupno, kot bi mi zaupal naj nadomeščam Boga. Bilo mi je kot, da bi umirala tisoče smrti. Rekel mi je še, da gre za predavanja o psihiatriji, temo pa lahko izberem kar sama. Šla sem v knjižnico, da bi videla, če je kaj napisanega o smrti in umiranju, saj sem menila, da bi se študentje morali seznaniti tudi s to tematiko."

Bržkone so na izbiro te teme nezavedno vplivale tudi njene zgodnje izkušnje iz časa konca vojne v Evropi, saj so v njen še zmerom živele podobe ljudi, ki so umirali v koncentracijskih taboriščih. Lahko pa je šlo za »božanski poseg«, ki je tistega dne to raziskovalko vodil pri izbiri teme. Kakorkoli že, njeno uvodno predavanje o smrt in umiranju je sprožilo verigo dogodkov, ki so spremenili njeno življenje in jo soočili z življenjskim poslanstvom.

Razmislek o preteklih naključjih. Kdaj ste zadnjič doživeli kaj nenavadnega? Mogoče danes zjutraj, ko ste razmišljali o nekom, nato vas je sam poklical po telefonu. Kolikokrat ste že rekli: »Pravkar sem mislil nate«? Ste kdaj razmislili, zakaj je prišlo do tega naključja? Ki mu je sledilo? Mnoga dejanja, ki so sicer naključna, vendar se ne zdijo nekaj posebnega, namreč zelo radi jemljemo kot nekaj povsem običajnega in morda le ob zares vznemirljivih dogodkih osuplo zmajemo z glavo.

Odzivanje vesolja. Prej omenjen stari rokopis poudarja, da se je poglobljeno pojmovanje naključij začelo pojavljati tedaj, ko je psihologija razkrila obstoj nezavednega. To se je zgodilo nekako v času, ko je Ainstain odkrival, da prostor in čas nista absolutni zamisli, temveč sta relativna glede na izhodiščno točko.

Približno v tem času pa je drugi veliki pionir Carl Jung resno proučeval zamisel o »pomenljivih naključjih« . Njegovo delo je sprožilo pomembne raziskave, ki so potekale še v zadnjih treh desetletjih. Jung je pojav imenoval »sinhronizacija«, saj je bil prepričan, da gre za naravno načelo vzroka in posledice, čeprav ne ponuja takojšnje razlage za vzročno povezavo.

Kljub temu se dozdeva, da je naključje prvoten način razvoja vesolja (kozmosa). Prepoznavanje o pomembnosti naključij nenazadnje pomeni temelje za druga duhovna spoznanja, ki nas učijo, da se vesolje odziva na naše zavedanje in pričakovanja – ustvarja naključne priložnosti, ki nas pomikajo naprej.

Ko pa ozavestimo tako naključnost, se uglasimo na skrivnost temeljnega načela o redu v vesolju. Jung je dejal: »Sinhronizacija vsiljuje misel, da obstaja medsebojna povezava ali enotnost vzročno povezanih dogodkov,« in tako predpostavil tudi enoten vidik našega bivanja na tem planetu.

DOGAJANJE NAKLJUČJA

Prava vprašanja. Mnogi se sprašujejo, ali je naključje brezciljni dogodek, ki naj bi jih prebudil, ali odziv na nezavedno vprašanje. Preden dojamem polni pomen duhovnega spoznanja o kritični masi, se naključje zdi kot zabaven in zanimiv odklon od »resničnega življenja«. Ko pa naposled razumemo, da se evolucija pogosto odvija v skokih vzročno povezanih dogodkov, nam spoznanje o kritični masi pomaga, da se lotimo resnega iskanja skritih odgovorov in pomenov.

Če se bomo naučili postavljati prav vprašanja in jih ohranjati v ospredju svojega zavedanja, nam bo kmalu postalo jasno, da je naključje odziv na arhetipsko težnjo po razvoju, ki poteka globoko v naši duši.

Križanje dogodkov. Junga je pojav, ki ga je poimenoval sinhronizacija in ga je opažal pri mnogih svojih pacientih, naravnost očaral. Po mnenju nekega znanstvenika, ki je populariziral velik del Jungovega razmišljanja na to temo, se sinhronizacija dogaja približno takole:

»predstavljajmo si dve ženski, ki se dogovorita za srečanje, na katerem naj bi se dogovorili glede načrtovane delavnice o intuiciji. Prva tako povabi drugo, naj se ob desetih dopoldne oglasi  pri njej doma. Prva ženska, ki stopa po svoji poti vzroka in posledice , vstane, se oprha, skuha kavo, pripravi svinčnik in papir ter čaka, da bo druga potrkala na vrata.

Druga ženska pa na svoji poti vzroka in posledice vstane, se obleče, vstopi v avto, sledi napotkom prve, parkira in  potrka na njena vrata. Vse doslej obe ženski sledita vzporednima stezama, ki zajemata njuno preteklost, sedanjost in prihodnost.  Med njunim pogovorom pa zazvoni telefon. Oglasi se njun dober znanec in pravi, da je pred kratkim prebral čudovito knjigo o psihičnem zdravljenju in bi se rad pogovoril o njej.

»Kako nenavadno, da kličeš prav zdaj, ko načrtujemo delavnico o intuiciji,« vzklikne prva ženska, ki jo skrivnostno so vplivanje dogodkov nabije z energijo. Druga ženska s široko odprtimi očmi pripomni:  »Kako čudno. Ko si vstala in šla do telefona, se mi je prikazal njegov obraz.« Obe ženski sta bili naravnost navdušeni nad skrivnostnim naključjem.«

Po Jungovih teorijah sta življenjski poti obeh žensk navpični sledi dogodkov, ki ju je vodoravno ali v času prečkal telefonski klic njunega skupnega znanca. Slednji je postal pomemben, ker je spodbudil njun skupni notranji arhetip. V tem primeru bržkone arhetip učitelja, ki zbira podatke, saj sta ženski nameravali oblikovati načrt za delavnico o intuiciji.

Pospešek energije. Jung je dejal, da se med naključnim dogodkom spremeni ravnotežje psihične energije, navzoče v nezavednem, pa tudi na področju zavedanja. Podobno je uravnoteženju na gugalnici – naključje potisne k višku nezavedno snov iz prvotnih globin in za hip zniža ali zmanjša pozornost zavestne psihične energije.

To psihično gibanje je malce podobno »galvanizacijskemu šoku«, saj se je tudi prej omenjenima ženskama zazdelo, da se je zgodilo nekaj vznemirljivega, nenadoma sta se počutili nekako oživljeni. Vsa lepota Jungove sinhronizacije  je namreč v tem, da je dar kozmičnega, ali če hočete univerzalnega toka energije.

Ne potrebujemo nobene razumske razlage, ki naj bi nas gonila. Ko enkrat začutimo pravo povezavo, si preprosto zaželimo še naprej poigravati z občuteno energijo in videti, kaj skuša pospešiti. Vsi trije prej omenjeni sogovorniki bi se mogoče dogovoriti za srečanje, da bi odkrili, zakaj se je energija nenadoma zlila v trikotnik med njimi. Sprašujemo se: »Bi morali načrtovati kako skupno delo? Je med njimi neka vez, ki je še niso odkrili?«


Vloga naključja. Neki avtor zanimive knjige o naključjih je zapisal, da se sinhroni dogodki iz vsakdanjega življenja po obliki prav nič ne razlikujejo od presenetljivih, dramatičnih dogajanj, ki nas navdušujejo in ob katerih vzkliknemo: »kakšno neverjetno naključje!« Razlikujejo se predvsem po pretanjenosti in načinih, na katere so oblikovani manj pomembni življenjski dogodki. Pogosto jih odženemo kot manj pomembne slučaje, toda če le za hip pomislimo, lahko spoznamo, da se vloga naključja širi tudi na majhne, osebne in pomenljive dogodke.

Vsakdanja naključja namreč kažejo, kako spretno in vešče nam naše nezavedno oblikuje življenje. Najmanj kar moramo storiti, pa je to, da polno podpremo vse take ustvarjalne izraze našega občutja.

GLOBJI POMEN NAKLJUČJA

Naključje pride ob pravem času. Dobrim poznavalcem duhovnosti se dozdeva, da se naključja dogajajo takrat, ko jih najbolj potrebujemo. Prav možno je namreč, da nemir, zmeda, frustracija, kaos množijo priložnosti, v katerih potem naključja igrajo glavno vlogo.

Po izkustvih prvega duhovnega spoznanja  je notranji nemir zanesljivo znak, da se nekaj pripravlja. Ko bi takrat mogli pogledati za prizorišče, bi bili bržkone presenečeni nad »obsežnim preurejanjem pohištva« v ozadju. Kolikokrat ste morda tudi sami že izkusili zelo star rek, ki pravi, da je »najtemneje pred svitom«?

Mnogi med nami bi bržkone lahko povedali zgodbo o denarju, ki so ga posodili in nato dobili nazaj prav tistega dne, ko so ga nujno potrebovali. Ali pa morda kakšno podobno pripoved o naših uslišanih (tihih) motivih.

Naključja se torej najverjetneje zgodijo prav takrat, ko jih na vso moč pričakujemo.  Mnogi  ezoterični spisi trdijo, da preplet čustvenega naboja in žive domišljije spodbudi sposobnost, s katero v življenje privabimo, kar si močno zaželimo – v taki ali drugačni obliki.

Tudi znanstvena parapsihološka raziskava, ki so jo izvedli v petdesetih letih, je dokazala, da so v preskusih zunaj čutne zaznave najpomembnejši dejavniki uspeha: »navdušenje«; »velika želja po natančnem ugibanju, posebno na koncu dneva«; in splošen občutek »upa polnega pričakovanja.«

Naključje omogoči odločitev. Zelo značilno je tudi doživetje neke psihoterapevtke, ki se je odločila, da se bo preselila v neko novo stanovanjsko naselje zaprtega tipa. Prijateljica se je njeni odločitvi celo smejala – predel je bil namreč zelo drag – vendar je to ni prav nič zmedlo.

Ker jo je gnala tudi želja, da bi prijateljici dokazala zmoto je vztrajno iskala naprej in je tako našla oglas za hišo prav v soseščin, kamor se je želela preseliti. Čeprav ji je bila hiša zelo všeč, pa je bila zanjo najemnina precej višja od vsote, ki jo je bila pripravljena plačati. Ko je tako stala v oslepljujoči svetlobi zaliva in tehtala, ali naj to čudovito hišo najame ali ne, je zagledala in zaslišala tjuljna, ki se je oglašal v morju pred hišo.

V hipu se je spomnila svojih sanj ponoči v katerih je pet tjulnjev glasno pljuskalo v morju. Podobnost trenutnega prizora in sanj jo je na moč osupnila, razumela pa jo je kot znak, da naj najame to hišo. Kmalu po vselitvi se je njena dejavnost precej razmahnila in je zato zlahka plačevala tudi precej višjo najemnino od pričakovane.

Naključje korenito spreminja načrte. Zanimivo je tudi avtorjevo osebno doživetje skrivnostnega naključja, ki je omenjeno v »zahvali«. Takole je bilo: »Z naključno poslovno znanko, ki sem jo spoznal komaj pred nekaj dnevi, sva se letos spomladi pogovarjala o možnostih sodelovanja pri nekem projektu.

V krajšem predahu sem jo mimogrede in čisto brez zveze vprašal, kaj običajno bere in katerega pisatelja ima najraje. Kot iz topa je izstrelila: »Pustolovske zgodbe, nazadnje sem brala Celestinsko prerokbo od Redfielda.« Moram priznati, da sem takrat prvič slišal za to knjigo in tega avtorja, čeprav sem prebral že nešteto knjig tega žanra, ker nameravam tudi sam nekaj podobnega napisati. Zato sem jo še vprašal, o čem sploh piše ta pisatelj.

Po njenem odgovoru »o duhovnosti«, sem jo le začudeno pogledal in utihnil. Sploh mi ni bilo jasno, kako je mogoče v pustolovskih zgodbah pisati o duhovnosti, nakar o tem nisva več govorila. To njeno sporočilo, danes sem o tem trdno prepričan, se je gotovo vtisnilo v mojo podzavest in nekatere moje načrte postavilo dobesedno na glavo.

Ker bo o tem še večkrat tekla beseda, naj na tem mestu omenim le to, da sem čez nekaj dni prekinil delo na prej omenjenem projektu (več v njenem tretjem delu) in se začel resno ubadati z mislijo, da bom napisal prav tole knjigo, čeprav je prej nisem imel v načrtu.

Nekako čez dva meseca sem se sredi pisanja, ki mi nikakor ni steklo, nenadoma odločil, da grem v knjižnico, ki jo pogosto obiskujem. Tam sta me na polici, tam kjer odlagajo najbolj brane knjižne uspešnice, čakali (uvodoma navedeni) knjigi »Celestinska prerokba« in »vodnik po Celestinski prerokbi«. Na pripombo knjižničarke, češ da imam neznansko srečo, ker je te knjige treba rezervirati in potem nekaj mesecev čakati na izposojo, takrat sploh nisem bil pozoren.

Danes pa vem, da to ni bila sreča, temveč le dogodek v nizu skrivnostnih naključij, ki so nenadejano vstopila v moje življenje že dva meseca pred tem. Tako namesto prvotno zamišljene ene nove knjige sedaj pišem dve, o čemer je bilo nekaj že povedano, več pa bo tudi še kasneje.«

Naključja odpirajo nove priložnosti. Naključje potemtakem presega preračunavanje ali hotenje, je elegantno, največkrat enigmatično (ugankarsko), včasih pa tudi zabavno. Naključje je mehanizem razvoja in pot evolucije. Skrivnostno nam odpira nove priložnosti, v katerih lahko presežemo zastarele, samouničujoče zamisli in izkusimo neposreden dokaz, da je življenje vendarle veliko več, kot le osnovno preživetje in golo intelektualno zaupanje v vero. V duhovnem smislu je življenje izredno skrivnostno in dinamično.

UPORABNOST SPOZNANJA O KRITIČNI MASI

Prestop praga razvoja. Spoznanje o kritični masi nam omogoči odstreti prvo zaveso nove duhovnosti. To zavedanje se začne na točki, v kateri se nam skrivnost življenja strmo zazre v oči onstran vseh logičnih pričakovanj in izkušenj. Šele tedaj, ko se zavemo resničnosti naključij in lahko tudi ustrezno ozavestimo njihova sporočila ter pomen, prestopimo prag zavestnega in hitrejšega razvoja.

Napotek za stopnjevanje koristi. Vse doslej povedano glede tega uvodnega duhovnega spoznanja je moč strniti v nekaj mislih, ki med drugim lahko koristijo tudi kot napotek za stopnjevanje njegove koristi, in sicer:

• Osveščanje bivanja. Zavedajte se, da ima vaše življenje svoj namen, in da se vse dogaja z nekim razlogom. Začnite iskati globlji pomen v vsakem življenjskem dogodku.

Poslušanje telesa. Skušajte prepoznati svojo nemirno duhovno energijo, kot znak potrebne spremembe globljega zavedanja. Prisluhnite torej svojemu telesu in razmislite, kaj vam hoče sporočiti.

• Upoštevanje razvoja. Vedite, da se bo vse, čemur posvečate svojo pozornost, sčasoma še razširilo in razvilo. Bodite pozorni, ko začutite željo, da bi se pogovorili z nekim človekom ki bi vam morda lahko pomagal razrešiti trenutno težavo. Vprašajte se: »Ali prav usmerjam svojo pozornost? Kaj sem danes opazil (a)?«

• Zaupanje v proces. Ne živite po vsiljenem nizu ciljev, pustite se voditi svoji intuiciji in občutkom. Zavedajte se, da že izpolnjujete svojo življenjsko usodo.

• Zapisovanje naključji in občutkov. Veljalo bi pisati poseben dnevnik, v katerega bi zapisovali vse naključne dogodke. Tako pisanje bi vam kasneje lahko pomagalo razjasniti vaše misli ali občutke in sprejeta sporočila.


POVZETEK SPOZNANJA O KRITIČNI MASI

To duhovno spoznanje nas seznanja z začetkom človekovega duhovnega prebujenja. Nenadoma si podrobneje ogledamo svoje življenje in ugotovimo, da se dogaja več, kot mislimo. Onstran vsakdanjih rutin in izzivov zaslutimo skrivnosten vpliv božanskega: »pomenljiva naključja«, ki nam pošiljajo sporočila in nas vodijo v neko smer.

Sprva zaznamo samo prebliske teh naključij, saj navadno kar drvimo mimo njih in jim komajda posvetimo kaj pozornosti. Sčasoma pa se upočasnimo in si take dogodke tudi pobližje ogledamo. Postanemo bolj odprti in budni, zato tudi lažje zaznamo naslednji sinhroni dogodek.

Naključja tako pritekajo in odtekajo, včasih kar navalijo v hitrem zaporedju, včasih pa tud nasedemo in jih sploh ni. Toda kljub temu vemo, da smo na pravi poti, saj smo odkrili proces duše, ki nam lahko vodi naše življenje naprej. Naslednja spoznanja bodo tudi pojasnila, kako lahko stopnjujemo pogostost teh skrivnostnih naključij in kako odkrijemo svojo dokončno usodo ter naposled spoznamo, kam nas vodi.

 

 

Komentarjev 

 
#1 verhovnik 09:05 17-10-2010
Z Jungom sem se ukvarjal pred 40 leti. Clanek me je navdusil. S prasnih polic moje knjiznice bom spet vzel v roke kako Jungovo delo.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 241 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?