1. konferenca OPS o prihodnosti Slovenije in slovenskega naroda

Spoštovane članice in člani Gibanja OPS in vsi ostali, ki vam je mar!

Ne odlašajte, sporočite čim prej, na katero izmed tem bi želeli pripraviti uvodnik za razpravo. Če menite, da bi to lahko naredil kdo drug, pa ga o tem obvestite in naj se oglasi. 

Pripravo referata si zamišljamo tako:

1. Ocena stanja na področju, ki ga predstavljamo. Statistični podatki, pomembni poudarki, zanimivosti, primerjave z nam primerljivimi državami;
2. Izpostavitev dobrih praks, če obstajajo;
3. Izpostavitev slabih praks, podprtimi s primeri;
4. Predstavitev rešitev, ki so že uveljavljene v tujini;
5. Možnosti za izboljšanje stanja v Sloveniji;
6. Poziv vsem, ki so strokovnjaki na nekem področju ali pač so ljubitelji, da pristopijo, in se bo začelo konkretno strokovno delo po teh načelih:

Konkreten načrt za delovanje bo moral izgledati tako:

a)    Na vsakem področju, ki je pomembno za delovanje naše družbe, bomo pritegnili k sodelovanju čim več strokovnjakov in vse, ki jih določeno področje zanima in želijo sodelovati;

b)    Narejena bo poštena inventura stanja na določenem področju, ki jo bodo naredili prej omenjeni strokovnjaki in njihovi sodelavci,

c)    Izpostavili bomo dobre rešitve, vse, kar je bilo do sedaj na nekem področju dobro narejenega (ne bomo naredili napake iz leta 1990, ko ni bilo narejene nobene inventure stanja in so tudi vse, kar je bilo dobro narejenega v socializmu, zavrgli oziroma niso naredili nadgradnje);

d)    Izpostavili bomo korektno in pošteno vse tisto, kar je ovira, da bi na kateremkoli področju stvari uredili in bi bolje napredovali, tudi zakonodajo, ki ni v redu in nam škodi;

e)    Pogledali in izpostavili bomo rešitve v nam primerljivih državah, ki so dobre na nekem področju in bi jih bilo dobro ter koristno vnesti v naše prakse, seveda, če je to glede na primerljivost naše države z drugimi možno;

f)    Potem bomo izdelali plane. Vizije in strategije za uresničitev v skladu z generalno VIZIJO države za daljše časovno obdobje. Na podlagi tega bodo izdelani kratkoročni, srednjeročni ter dolgoročni plani z nosilci in roki ter kontrolnimi točkami, da bo vedno moč preveriti, ali gremo v pravo smer oziroma ali se načrti uresničujejo.

g)    SODELOVANJE RES VSE PAMETI, KI JO SLOVENIJA PREMORE DOMA IN PO SVETU, JE POGOJ, DA BOMO IZDELALI VSE NAČRTE KOT JE TREBA.

KDOR NE PLANIRA, PLANIRA NEUSPEH!


HVALA ZA SODELOVANJE!