Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, slovenskemu narodu sporočamo:

1.    Nesposobne dosedanje oblasti, zaradi katerih se iz Slovenije izseli vsako leto Slovenk in Slovencev za eno mesto kot je Vrhnika ali Kočevje, računa, da bo s priseljevanjem muslimanov in drugih, kar nenehno prekomerno počne, tukaj zamenjala narod;

2.    Zavoljo tega ni zavzela do pospešenega načrtnega priseljevanja muslimanov v Evropo potrebnega stališča kot ga je na primer naša soseda Madžarska;

3.    Zaradi oholosti in popolnega pomanjkanja razumevanja, kaj so slovenski narodovi interesi, ni izvedla potrebnih priprav in ukrepov, vključno s postavitvijo fizičnih ograj za zavarovanje  meje in to ne samo na jugu in vzhodu, temveč tudi na zahodu;

4.    Prave težave bodo nastale, ko bosta Nemčija in Avstrija končali s svojo dobrodušnostjo sprejemanja nove delovne sile za zniževanje cene le te in bosta izbrali, kar jim ustreza, vse drugo pa bosta poslali tja, od koder so prišli (Iz Slovenije, se ve) samo 30% migrantov namreč izpolnjuje pogoje za podelitev azila v Nemčiji. Zakaj se na shengenski meji ne selekcionira tiste, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev azila in se vse, ki jih ne, zavrne, tega nihče ne ve.

Zdaj se to tudi ne da početi, ker bi zavrnjeni obirali druge ilegalne poti za prehod na zahod, ker ni ograje in bi bilo to za varnost naših ljudi še slabše. Postavlja se logično vprašanje zakaj ni padla odločitev EU, da se na grški meji izloča vse, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev azila, zakaj se to ni počelo, ko so prestopali mejo na Madžarskem in zakaj se to ne počne zdaj v Sloveniji. Mar morajo vsi, ti, ki bodo izločeni v Nemčiji in drugje videti ta obljubljeni raj na zemlji? Zakaj? Bodo naši pametnjakoviči zaprli zahodne meje, da ne udari tsunami nazaj?

Morali bi se dogovoriti z državami bivše razpadle Jugoslavije, da se tako pristopi k izgradnji ograje na starih zunajih mejah bivše Jugoslavije. Če bomo Slovenci zagradili na meji s Hrvaško, ki niti ni dokončno definirana lahko pride do hudih konfliktov. 

5.    Temu se bomo z vsemi silami uprli in na to Slovenci nikoli ne bomo pristali, da nam bo nekdo drug vsiljeval, kakšne kvote muslimanov bomo naselili v Slovenijo, ker jih je že danes preveč glede na obstoječe avtohtono prebivalstvo in ti zahtevajo vse več pravic, tudi svoj velik »kulturni center«, ki ga po nobenih standardih slovenske arhitekturne krajine ni možno umestiti v Ljubljano. Ali lahko mi gradimo krščanske cerkve v islamskih državah? Kje je tu vzjemnost?;

6.    Zaprli bomo zahodne meje in posledično, če bo treba, bomo izstopili iz EU, kamor pod takšnimi samomorilskimi pogoji ne bi smeli nikoli vstopiti;

7.    Ponovno ponavljamo, da lahko Slovenija sprejme v svoje začasne centre do 1.500 žensk in otrok, jim nudi možnost daljšega bivanja do umiritve razmer v njihovih domovinah, potem pa jih pošlje nazaj (ne bomo ponavljali, da ima Slovenija 290.000 ljudi, ki životarijo pod pragom revščine in 150.000 brezposelnih, kar pomeni, da nove delovne sile ne potrebujemo, in za integracijo ljudi, ki se niti nočejo integrirati v vseh pogledih, ni nobenih niti najmanjših možnosti;

8.    Lahko sprejmemo tudi do 1.000 mož v vojaške centre po Sloveniji, da jih v pol leta vojaško izurimo in bodo lahko odšli v svoje domovine ustvarjat mir, razoroževat in pobirati orožje razdiralcem na kar se bodo še sami demobilizirali in razorožili, da se bodo vsi lahko vrnili in bodo doma uresničevali svoje sanje o lepši prihodnosti. Da se jim je zgodila vojna so soodgovorni prav vsi tam živeči, ker so namesto aktivnega soustvarjanja stanja v državi, to prepuščali diktatorjem, politikantom in manipulatorjem;

9.    Vlada RS mora nemudoma razglasiti IZREDNE RAZMERE, da ne bodo rabili več improvizirati z  vojaškimi pooblastili, od policije in vojske, ki jo plačujemo, zahtevamo, da tudi z vpoklicem rezervistov vzpostavi red in mir ter zavaruje naše državljanke in državljane ter njihovo premoženje pred vandali, ki prihajajo skupaj z ostalimi sicer na videz miroljubnimi migranti in jih čim prej pospremijo prek Slovenije čez zahodne meje. Čim hitreje. Ni pa jasno zakaj Vlada RS ne zahteva od mednarodne skupnosti, da se migrante v države, ki jih želijo, prepelje iz Turčije kar s posebnimi letali, da se jih ne muči, da pešačijo v teh razmerah?;

10.    To so zahteve in napotila, ki so za nas v Gibanju OPS nujna ter sprejemljiva. Če Vlada RS ne more  razumeti in ni v skladu s tem pripravljena ravnati, naj takoj nepreklicno odstopi, da vzamejo  v roke vzvode odločanja v skladu s hotenji slovenskega naroda ljudje, ki bodo v popolnosti zavarovali interese Republike Slovenije. Razlog za takojšen odstop aktualne Vlade RS je že v tem, kar je počela do sedaj oz. bolj zato, kar ni počela, pa bi morala.

Združenje v Gibanju OPS – Osveščeni Prebivalci Slovenije
Ladislav Troha, predsednik