Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

 

Odgovor OPS:

logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

 

ZDRUŽENJE V GIBANJU OPS – Osveščeni Prebivalci Slovenije
Stara Vrhnika 116
1360 LJUBLJANA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.Varuhinja človekovih pravic

Ga. Vlasta Nussdorfer

Dunajska cesta 56

1000 LJUBLJANA

Datum: 20.10.2015

 

Zadeva: Vaše pojasnilo glede kršenja 1. odstavka 9. člena Konvencije o otrokovih pravicah OZN z dne 14.10. 2015 - ODGOVOR


Pozdravljeni!

Z vašo razlago o tem, da s tem, ko odločajo o odvzemu otroka kar Centri za socialno delo, ni kršena Konvencija o otrokovih pravicah Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju KOP), in sicer v 1. odstavku 9. člena, nikakor ne moremo soglašati. Ravno nasprotno, ne moremo verjeti vaši lahkotnosti spreminjanja vsebine tako pomembnega pravnega akta, kar bo moralo rezultirati z našo prijavo na  Organizacijo združenih narodov ter na pristojne institucije EU. Kar tako hokus pokus in gre množično kršenje otrokovih pravic pod preprogo pač ne bo šlo.

In vprašanje za vas, ali boste glede  na to, da ste zapisali v zaključku, poleg tega, da boste obvestili druge organe in nevladne organizacije, da imajo v uporabi nepravilno prevedeno KOP, izvzeli iz vseh knjižnic po Sloveniji in iz pravnih fakultet vse knjige, v katerih je objavljena "napačna" KOP, da ne bodo ljudje zavedeni in študentke ter študentje ne bodo učeni krive vere? Prav neverjetno je, da ste vsi, ki ste zadolženi za delo v skladu z Ustavo RS, zakoni in mednarodnimi pravnimi akti, šele na našo intervencijo  vzeli v roke KOP in ste po vseh že izvedenih mnogih postopkih CSD v škodo otrok, saj se v pritožbenih postopkih očitno ni nihče skliceval na "napačno" KOP, da bi "napako" organi odkrili že prej. Neverjetno je, da se 15 let ni nihče od zastopnikov ali odvetnikov ni skliceval zaradi odvzema otroka na "napačno" preveden 1. odstavek 9. člena KOP, ko bi zaradi neizvedenega sodnega postopka ali sodnega nadzora zahteval otroka nazaj.

V potrditev tega, kar navajamo, si v nadaljevanju poglejte nekaj tudi novejših izdaj literature (knjig), v katerih je objavljena "napačna" KOP, ko ste pri knjigi, ki je izšla lani 2014, dali gospa Vlasta Nussdorfer celo spremno besedo z vsemi leporečji o oh in sploh skrbno varovanih otrokovih pravicah.

Še ena knjiga, ki jo uporablja tisoče ljudi:

Kaj je prav torej, vaš "sodni pridržek" ali to kar piše v rdečem okvirčku???

Izvolite pogledati še eno novejše delo:


Kako je mogoče, da so različni strokovnjaki prevajali tekst KOP in vsi prevedli narobe?

Prav neverjetna je vaša razlaga, če jo pogledamo v luči odločanja o premičnem ali nepremičnem premoženju, ko samo sodni organi lahko odločajo, ali bodo rubežniki izvršili izvršbo na predmete kot so npr. avtomobil, stroji, pohištvo ali nepremičnine. Kako je mogoče, da je v tej državi povsem odpovedala zdrava pamet, ko o rubežu na materialne stvari odloča zgolj in samo pristojno sodišče v postopkih, v katerih pritožba do vrhovnega sodišča zadrži izvršbo.

Ko je vprašanje otrok in njihovih pravic, varovanih v vseh možnih pravnih aktih, ki niso objekt rubeža, stvar, ampak so subjekt, človek, krhko nebogljeno duhovno bitje, ki bi moral uživati najvišjo pravno zaščito, pa o odvzemu od staršev in celo rubežu odločajo nižji uradniki na Centrih za socialno delo brez sodnega postopka in nadzora??? Je mar človek, otrok, v Sloveniji manj vreden kot katerakoli stvar, ki je lahko predmet rubeža, naprimer en star izrabljen avto, stol ali omara??? Kdo je v tej državi nor, bo pač moral oceniti nekdo, ki je pri zdravi pameti, a bojimo se, glede na vaš odziv, da takih predstavnikov države v  Sloveniji ni.

Očitno ste pri hitenju pomiritve strasti slovenske javnosti premalo premislili in se prenaglili pri izdelavi obširnega pojasnila v zvezi s tem škandalom mednarodnih razsežnosti. Sploh ne drži namreč vaša trditev, da gre za napačen prevod dela 1. odstavka 9. člena KOP, citiramo: "Na nepravilen prevod angleškega besedila KOP v 9. členu je leta 1998 državni zbor opozorila vlada, ki je ugotovila, da prevod konvencije verjetno ni temeljil na angleškem izvirniku. Zato je bilo besedilo v 9. členu "subject to judicial review" napačno prevedeno v "v sodnem postopku" namesto pravilno "s pridržkom sodne presoje"."

Izvirnik, ki je objavljen na spletnih straneh OZN, se v tem delu glasi tako:

"Article 9

1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's place of residence."

Pravzaprav je celo lahko bilo prevedeno narobe, a ne toliko, da bi spremenilo dejstvo, da mora, preden država otroka odvzame, speljati vse postopke v skladu z veljavno zakonodajo pod sodnim nadzorom. Ker povsem natančen prevod besed "subject to judicial review" je ravno ta, da se predmetno zadevo obravnava pod sodnim nadzorom. Vaša trditev oziroma tistega, ki je trdil, da gre za napačen prevod v "sodnem postopku" napačen in je prevedel v " s pridržkom sodne presoje", pa je res pika na delovanje vseh vas, odgovornih tudi za pravilnost prevodov mednarodnih zavezujočih pogodb.

V potrditev te naše neizpodbitne trditve citiramo še prevod KOP v tem delu sosednje države Hrvaške, kjer očitno imajo strokovnjake za prevajanje iz angleškega v hrvaški jezik. So tudi oni prevedli napak?

"članak 9.
1. Države stranke osigurat će da se dijete ne odvaja od svojih roditelja protiv njihove volje, osim kada nadležne vlasti pod sudbenim nadzorom odluče, u skladu s važećim zakonima i postupcima, da je odvajanje potrebno radi dobrobiti djeteta. Takva odluka može biti naročito potrebna u posebnim slučajevima, kao što su zloporaba roditeljskog položaja ili zanemarivanje djeteta, ili pak kad roditelji žive odvojeno, a mora se donijeti odluka o mjestu djetetova prebivališta."


Upamo, da slovenski prevod ni potreben ali pač samo podčrtani del: "pod sodnim nadzorom odločijio"

Vaše že kar neverjetno sprenevedanje s sklicevanjem na "napačen" prevod KOP sega še dlje, če pogledamo, kaj pravi Slovar slovenskega knjižnega jezika za besedo "pridržek":

"pridŕžek  -žka m (ȓ) 1. kar izraža (delno) omejitev soglašanja s čim: imeti pridržke; glede tega je izrazil, izrekel, povedal svoje pridržke; pridržki glede njegovih pogledov / ničesar ne sklene brez pridržkov omejitev / s predlogom so se strinjali brez pridržka popolnoma; ekspr. on je brez pridržkov najboljši igralec gotovo; priznali so ga za vodjo, vendar s pridržkom, da se premalo zaveda svojih dolžnosti; poročilo so sprejeli s pridržki niso popolnoma soglašali, bili zadovoljni z njim 2. jur. zagotovljena pravica zlasti pri dogovoru, pogodbi: navesti v pogodbi pridržke; pridržek dosmrtnega užitka / prodaja s pridržkom prodaja, pri kateri je z dogovorom omejena kupčeva pravica"

Tudi če bi držal vaš izgovor napačnega prevoda, sodni pridržek, bi to v praksi pomenilo, da se otroka ne more odvzeti staršem, dokler sodišče ne oceni in sprosti pridržek, ker ga pri tako pomembni zadevi kot je odvzem otroka biološkim staršem apriori po KOP mora imeti.

Vaš že kar cinizem, da si pomagate s takimi triki, je res vsega obsojanja vreden, da argumentirate eklatantno množično kršenje KOP s tako trhlimi protiargumenti, ko trdite, da tak sodni pridržek pomeni, da se lahko starši na odločitev upravnega podorgana, kar je CSD, pač pritožijo in je zato postopek CSD povsem v skladu s 1. odstavkom 9.člena KOP in si to tako drznete še zapisati z odebeljenim naslovom na vaši spletni strani. To meji na državni kriminal, ki ga je treba preganjati po uradni dolžnosti. Ta vaša sprevržena logika pomeni, da CSD izvrši rubež otroka kar v šoli, starši pa imajo potem možnost pritožbe na višji upravni organ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti, kar se je v konkretnem primeru družine Horvat in Kavčič tudi zgodilo. Izvolite tole prebrati, vi, ki so vas polna usta skrbi za otroke.

Tudi o tem postopku družine ste bili obveščeni pred kakšnim mesecem dni pa vas ni zanimalo kakšni so zavezujoči roki organov in ali se spoštujejo.

To so vaši "sodni pridržki", ki so po vaše v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah Organizacije združenih narodov. Da brez kakršnegakoli sodnega nadzora, sodnega postopka, kar je edino logično, nek strokovni sodelavec na CSD da ugrabiti otroka in ga ne da bi o tem tehtalo sodišče namesti v sporno rejniško družino, v 30 km oddaljen drugi kraj, ga iztrga od staršev, od sestre, od vrstnikov na dvorišču blokovskega naselja, od ljubeče babice in od vrstnikov v šoli, ko se je ravnokar prilagodil na razmere in vrstnike v 1. razredu osnovne šole.

Tako se naredi otroku nepopravljiva škoda, starši se pritožijo, celo preko odvetnika takoj in nadrejeni organ CSD o tej pritožbi ne odloči od 24.04.2015 do danes, ko smo 20.10.2015. Otrok je že več kot pol leta v rejništvu, kjer ne želi biti, kjer se ne počuti dobro, zato joka, si grize nohte in hoče v objem mamice in očeta. Med drugim ga v novi družini, kamor je odšel pod prisilo, proti volji staršev in njega samega, silijo, da gospe rejnici in njenemu partnerju govori oče in mamica.

Bi bili zadovoljni s svojo obupno sprevrženo razlago, če bi se vam oziroma vašemu otroku zgodilo kaj takega? Ni pomembno, ko gre za otroke drugih, še posebej tistih, ki jih je pohlep raub kapitalističnih boljševističnih elit potisnil na obrobje naše vse bolj razkrojene družbe.

In znova naj ponovimo, vaša logika je katastrofalna in povsem nevredna tega, kakšen imate naziv in kar govorite, da se zavzemate za pravice otrok, ki so najbolj ranljiva skupina vseh človeških skupnosti na tem svetu. Najprej se otroku naredi škoda, potem se pa lahko starši pritožijo in se pritožujejo vse do Ustavnega in celo Evropskega sodišča za človekove pravice. Se kdaj zgodi, da nam najprej rubežnik zarubi doma predmete, avto ali hišo, potem nas pa napoti, naj se pritožimo na za to pristojen organ oziroma sodišče?! Ne gre tako, celo ne, ko gre za stvari, materialne dobrine. Tudi to, da se nekomu odvzame prostost, izda sodno odredbo preiskovalni sodnik, razen, če se ne sme odlašati in to zaradi tega, da storilec ne bi pobegnil, izvede prijetje osumljenca takoj, a se ve, kakšni so potem postopki.

Vaši morebitni izgovori, da gre lahko za urgentne posege CSD, vam vnaprej povemo, da bi se morale zgoditi pod nadzorom sodišča in sicer z izdajo začasne odredbe, da se otroka izvzame iz zanj morebiti nevarnega okolja, nakar se ga namesti v krizni center za otroke, ki jih Slovenija ima, nakar pa bi morali steči dovolj hitri postopki na sodišču, da bi sodišče pretehtalo, ali je predlog CSD za odvzem utemeljen, sodišče bi lahko pridobilo izvedenska mnenja strokovnjakov različnih področij in zaslišalo vse zainteresirane v takem postopku in seveda bi moralo pretehtati, kam otroka namestiti, da bo to res v njegovo največjo korist. Namreč skrbniki in vzgojitelji so lahko tudi stari starši in kdo od sorodnikov, na katerega je otrok navezan. Če nadzora sodišča ni in ni opisanega postopka, ko lahko starše in otroka kdo strokovno zastopa pred sodiščem in se o vseh okoliščinah vključno z otrokom stranke v postopku ne morejo izjasniti, to pomeni hudo kršitev Ustave RS in temeljnih človekovih pravic in zaradi tega se lahko dogajajo tudi hude zlorabe zaradi možnosti subjektivnih odločitev strokovnih sodelavcev na CSD.

Vaše docela premalo premišljeno razlago, da bi prikrili hudo kršitev tako pomemnbne mednarodne pogodbe kot je KOP, docela izpodbije še ena mednarodna pogodba in sicer Konvencija o uresničevanju  otrokovih pravic OZN, ki jo je sprejel Državni zbor RS brez kakršnegakoli pridržka, in je objavljena na spletni strani Varuha človekovih pravic. Naj vam citiramo samo nekaj členov, ki v popolnosti pojasnijo, zakaj se mora že pred odvzemom otroka staršem ali drugim zakonitim skrbnikom vključiti v postopek oz. nadzor postopkov drugih upravnih organov sodišče.

"5. člen - Druge možne procesne pravice
Pogodbenice proučijo možnost, da otrokom priznajo dodatne procesne pravice v zvezi s postopki pred pravosodnimi organi, ki jih zadevajo, predvsem:
a) pravico zaprositi za pomoč ustrezno osebo, po lastni izbiri, da jim pomagajo izraziti njihovo mnenje;
b) pravico, da sami ali prek drugih oseb ali organov zaprosijo za imenovanje posebnega zastopnika, v ustreznih primerih odvetnika;
c) pravico do imenovanja svojega zastopnika;
d) pravico do uresničevanja nekaterih ali vseh pravic strank v takšnih postopkih.

B. Vloga pravosodnih organov
6. člen - Postopek sprejemanja odločitev
V postopkih, ki zadevajo otroka, pravosodni organi pred sprejemom odločitve:
a) proučijo, ali imajo na voljo dovolj informacij, da sprejmejo odločitev v korist otroka, in po potrebi pridobijo dodatne informacije, zlasti od nosilcev starševske odgovornosti;
b) kadar se za otroka po notranjem pravu šteje, da ima zadostno stopnjo razumevanja:
zagotovijo, da je otrok dobil vse ustrezne informacije;
se sami ali prek drugih oseb ali organov posvetujejo z otrokom osebno v ustreznih primerih, če je treba zasebno, na način, ki ustreza njegovi stopnji razumevanja, razen če to ne bi bilo očitno v nasprotju z njegovimi koristmi;
omogočijo otroku, da izrazi svoje mnenje;
c) ustrezno upoštevajo izraženo otrokovo mnenje.

7. člen - Dolžnost hitrega ukrepanja
V postopkih, ki zadevajo otroka, pravosodni organi ukrepajo hitro, da se izognejo nepotrebnim zamudam. Na voljo so jim postopki, ki zagotavljajo hitro izvrševanje njihovih odločitev. V nujnih primerih so pravosodni organi pooblaščeni, da sprejmejo takoj izvršljive odločitve, kadar je to primerno."


Pojasnimo pa lahko tudi, zakaj je po našem mnenju do tega, da CSD-ji pobirajo uboge otroke ubogim staršem iz nižjega, drugorazrednega sloja naše družbe kot po tekočem traku, sploh prišlo. Kot ste sami navedli, je Slovenija z aktom O SPREMEMBI AKTA O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA GLEDE KONVENCIJ ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV IN KONVENCIJ, SPREJETIH V MEDNARODNI AGENCIJI ZA ATOMSKO ENERGIJO (MNKOZN-A), objavljenim v Uradnem listu mednarodne pogodbe 5/99 umaknila pridržek, ki ga je uveljavljala ob sprejemu akta o notifikaciji nasledstva glede Konvencije OZN leta 1992 (Ur. list št. RS 35/92), ki se je v delu, ki ga obravnavamo, glasil:

“Republika Slovenija daje ob deponiranju notifikacije o sukcesiji naslednjo izjavo: Republika Slovenija trenutno ne more sprejeti 1. točke 9. člena konvencije, ker veljavna zakonodaja Republike Slovenije določa, da pristojni organi (centri za socialno delo) lahko odločijo o odvzemu pravice staršev do varstva in vzgoje otroka brez poprejšnjega sodnega vpogleda.“

Najbrž je bila RS čez nekaj časa opozorjena, da ni možnega nobenega takega zadržka zaradi neprilagojene zakonodaje iz totalitarnega komunističnega režima, ki je neskladna s KOP, in je morala država tak pridržek umakniti ter je morala po Konvenciji o uresničevanju otrokovih pravic prilagoditi podrejeno zakonodajo, kar je edino logično in razumljivo. Ker pa se je v letih, ko smo v Sloveniji že dodobra okusili sadove tranzicije (leto 1998, 1999, 2000), med katerimi so bile vse bolj prisotne naraščajoče socialne razlike zaradi mnogih propadlih podjetij, ko so se dogajale divje privatizacije in so mnogi ljudje izgubili zaposlitve, pa je to močno vplivalo tudi na bolj množičen razkroj in razpad družin. Sodišča pa niso zmogla opraviti vsega tega dela, ker so bila prezasedena z drugimi zadevami in v velikih sodnih zaostankih. Tako so se morali odgovorni dogovoriti, da so predali odločanje o tem pomembnem pravnem vprašanju kar Centrom za socialno delo, kar pa je v neskladju s tem kar so organi vnesli, kot pridržek v prvi motifikaciji, ko so priznali, da ne morejo izvajati teh postopkov brez poprejšnjega sodnega vpogleda. No tudi tukaj je bil prevod zavajajoč.

Najlažji obvod KOP so naredili tako, da so sicer opustili pridržek v smislu poprejšnjega "sodnega vpogleda", a so uvedli novega z enako težo po interpretaciji kreatorjev te prevare, ki je objavljen v istem aktu, objavljenim v Uradnem listu RS - mednarodne pogodbe 5/99.

"– v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 15/90) v prevodu v slovenski jezik v prvem odstavku 9. člena besede “v sodnem postopku“ nadomestijo z besedami “s pridržkom sodne presoje“.

Očitno pa ste določeni med sabo dogovorjeni, da se ta "pridržek sodne presoje" razlaga v primeru spora tako, da to pomeni možnost uporabe pravnega sredstva, pritoževanja, ko je akt odvzema otroka že izveden in ne pred tem, ko še teče postopek in bi ga moralo v postopku nadzirati sodišče, kot to brez najmanjšega dvoma zahteva Konvencija o otrokovih pravicah v svojem izvirnem angleškem besedilu Organizacije združenih narodov.

S tem smo našo zahtevo za takojšnjo ustavitev inkriminiranih postopkov Centrov za socialno delo, ki NISO V SKLADU S KOP, dodatno utemeljili. Še naprej zahtevamo, da pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti takoj razveljavi nelegitimne in neustavne odločbe in odločbe, ki so v nasprotju z 1. odstavkom 9. člena KOP (celo začasne), katere so bile podlaga za odvzem otrok, da se ne bo nadaljevala še hujša nepopravljiva škoda otrokom in staršem.

Sprašujemo pa tudi, kdo bo sprejel odgovornost za to neverjetno sistematično kršitev otrokovih pravic ter enega najvišjih pravnih aktov Sveta? Vaš odgovor je zavajujoč in manipulativni pamflet, ki ga je sicer spisal vaš namestnik g. Dolčič, kar pa zadeva vašo objektivno odgovornost, saj ste v popolnosti odgovorni za delo svojih podrejenih sodelavcev, zato od vas zahtevamo, da podate nepreklicno odstopno izjavo z mesta Varuha človekovih pravic v RS.

Škodo bo treba popraviti ali vsaj narediti vse, da se jo vsaj poskuša popraviti kolikor je to mogoče. Tako kot se je ravnalo v primeru "izbrisanih", saj so bili tudi otroci z enostranskim aktom nepristojnega upravnega organa "izbrisani" iz svojih stalnih bivališč kar fizično in to mnogi na silo z izvršbo kot bi bili nekakšni uporabni predmeti, ki se jih lahko proda na dražbi. So mar otroci lahko objekt ali predmet rubeža, ko o tem odloča strokovni delavec Centra za socialno delo, ki sam nima urejenih vseh stvari v svoji glavi ne da bi imel nad sabo sprotni nadzor sodišča???

Otroci vas gledajo, ali tudi delate, kar na veliko govorite

Za vaš hiter in prijazen odziv ter predvsem za takojšnje ukrepanje za dobro otrok in njihovih staršev se vnaprej zahvaljujemo in vas pozdravljamo!

Združenje v Gibanju OPS - Osveščeni Prebivalci Slovenije

Ladislav Troha, predsednik

Dostavljeno v urepanje:

Vse poslanske skupine v DZ - predstavniki ljudsva v RS
Predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor
Predsednik Vlade RS, g. Miro Cerar
Predsednik DZ RS, Milan Brglez
Predsednik Ustavnega sodišča v RS, g. Miroslav Mozetič
Predsednik Vrhovnega državnega tožilstva RS, gospod Zvonko Fišer
Predsednik Vrhovnega sodišča RS, g. Branko Masleša
Osrednji mediji v RS

 

Komentarjev 

 
#2 marina 04:20 07-04-2016
Tudi sama sem babica in moj vnuk je pri rejnikih,tudi sama se borim da bi lahko moj vnuk vsaj občasno bil pri meni -govorim le o vikendih za začetek,saj Csd Velenje in Domžale trdi da do 4 let morajo biti(starši-rejniki) v njegovem vidnem polju,le kje so ti starši se spašujem ko je otrok v vrtcu-ob obiskih ki so mi dovoljeni vsakih14 dni pa ima občutek (mame-rejnice)da ne zanm čuvat svoje vnuka zato bi prosila za nasvet-hvala in lep pozdrav-babi Marina
Citat
 
 
#1 Jnez 15:53 31-10-2015
GROZA, to bi morala biti tema št. 1 v vseh medijih. V Sloveniji pa to za noben medije ne sme biti tema. PA KJE MI ŽIVIMO, LJUDJE BOŽJI???
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 277 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?