logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUŽENJE V GIBANJU OPS – Osveš?eni Prebivalci Slovenije
Stara Vrhnika 116
1360 LJUBLJANA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Zaš?itniki otrokovih pravic, poklicani za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah OZN:

Predstavniki ljudstva RS, poslanke in poslanci v Državnem zboru RS
Varuh ?lovekovih pravic v RS, ga. Vlasta Nussdorfer
Predsednik RS, g. Borut Pahor
Predsednik Vlade RS, g. Miro Cerar
Predsednik Državnega Zbora RS, g. Milan Brglez
Predsednik Ustavnega sodiš?a RS, g. Miroslav Mozeti?
Predsednik Vrhovnega sodiš?a RS, g. Branko Masleša
Mediji v RSZadeva: Ugrabljanje otrok iz mati?nih družin z izvršbami Centrov za socialno delo je direkten napad na 9. ?len Konvencije o otrokovih pravicah OZN, kdor to po?ne z nekakšnimi celo za?asnimi odlo?bami CSD, pa zlorablja svoj položaj in pravice, ki jih kot uradna pooblaš?ena oseba ima – POZIV K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU!

Spoštovani!

»Konvencijo o otrokovih pravicah je 20. novembra 1989 sprejela Generalna skupš?ina Združenih narodov, letos je tako dopolnila skoraj 26 let. Konvencija je prvi pravno zavezujo? mednarodni dokument, ki na enem mestu vklju?uje celotni razpon ?lovekovih pravic, vklju?no s civilnimi, kulturnimi, ekonomskimi, politi?nimi in socialnimi pravicami. Konvencija je skoraj univerzalno priznana, saj jo je do danes ratificiralo skoraj vseh 193 držav Organizacije Združenih narodov, ki so se s tem obvezale, da bodo ustvarile nov, prijaznejši svet za otroke.

Za Slovenijo (ki je status pogodbene stranke nasledila kot ena od naslednic nekdanje SFRJ) je Konvencija stopila v veljavo s 25. junijem 1991.«

Pišemo vam v zvezi z dvema primeroma, ki jih obravnavamo, ko je Center za socialno delo Murska Sobota z izvršbo na podlagi (v enem primeru celo z nekakšno za?asno odlo?bo) odlo?be CSD-ja iz prostorov šole oziroma vrtca tako reko? ugrabil otroka in ju namestil v rejniški družini. Gre za 6 letnega de?ka Tiana iz družine Horvat Kau?i? in 6 letno Laro iz družine Horvat Petek. Po naših informacijah pa je takih primerov še ve? in se to ne dogaja samo v okviru Centra za socialno delo Murska sobota, od koder sta primera, ki ju obravnavamo v Gibanju OPS. To je namre? nedopustno in terja takojšnjo prekinitev takega postopanja, saj tako postopanje, ko je usoda otrok odvisna od nižjih uradnikov Centrov za socialno delo, ki o?itno ne poznajo Konvencije o otrokovih pravicah OZN, kaj šele, da bi jo spoštovali, ni dopustna in je ni?na.

»9. ?len
Države pogodbenice jam?ijo, da otrok ne bo proti volji staršev lo?en od njih, razen ?e v skladu z veljavnim zakonom in postopki pristojne oblasti v sodnem postopku odlo?ijo, da je takšna lo?itev nujna za otrokovo korist. Takšna odlo?itev je lahko v dolo?enem primeru, kot je zloraba ali zanemarjanje otroka s strani staršev ali ko starša živita lo?eno in je potrebno odlo?iti o otrokovem prebivališ?u, neizogibna.«


Zahtevamo, da se v vseh primerih, kjer ni bil za odvzem otrok izveden sodni postopek in ni bilo izdane sodne odlo?be, otroke takoj, najkasneje pa v 8-ih dneh vrne mati?nim družinam in se po tem spelje sodni postopek kot ga narekuje pravi?na pravna država.

V nasprotnem bomo o grobi kršitvi Konvencije o otrokovih pravicah OZN obvestili
Generalnega sekretarja OZN ter pristojne institucije EU, da se bodo seznanili, kakšna nepopravljiva škoda se v eni izmed evropskih demokrati?nih držav dogaja otrokom, ki uživajo tudi po naši Ustavi posebno zaš?ito in skrb.

Prosimo, da nas obvestite o vaših ukrepih takoj oziroma v najkrajšem možnem ?asu, da bomo vedeli, ali naj takoj pokli?emo na pomo? pristojne iz omenjenih mednarodnih organizacij in obvestimo mednarodne medije.

Lep pozdrav!

Gibanje Osveš?enih Prebivalcev Slovenije OPS
Ladislav Troha, predsednik

Na Vrhniki, 12. 10. 2015