Kje je zdaj že vendar nekdo, ki bo kot Kralj Matjaž prijel me? in bo presekal ta gordijski vozel, ki drži Slovenijo za vrat, da ne more normalno zaživeti? Seveda vam bodo oblastniki dali tudi takega ?loveka, ?e boste dovolj dolgo govorili,  da to želite.


No, ?e prav pomislimo, so v teh 25-ih letih mediji lansirali že nekaj takih Kraljev Matjažev. Ker živimo v modernem svetu, kjer imamo medije, se lahko take »odrešitelje« tudi ustvari z medijsko propagando. Morda ni res, da ste mnogi vedno znova verjeli, da zdaj pa bo, ko se je pojavil nekajkrat na dan v pozitivni podobi tovariš Ku?an kot predsednik nove države leta 1990. Zanimivega ?loveka so propagirali, ki je v takratnem trenutku bil predstavljenkot umirjen, nekonflikten, pošten in moder. Medijsko pa so reklamirali tudi Alojza Peterleta kot možnega novega predsednika Vlade, ki je s svojo pojavo, mimiko ter duhovniškim glasom predstavljal nov obraz – "odrešitelja" tistih, ki so bili v ?asu enopartijskega režima bolj na stranskem tiru, ker so verovali in hodili v cerkev. Zato je na prvih t.i. demokrati?nih volitvah zmagala njegova stranka SKD (Slovenski krš?anski demokrati), saj so verniki mislili, da je prišel sam Jezus v podobi Alojza Peterleta.

Potem so mediji lansirali dr. Janeza Drnovška, ki je bil znova skrbno izbrana in medijsko izdelana figura, da so skupaj s propagando o zgodbi o uspehu ljudje padli v globok spanec ugodja, medtem so premetenci za?eli odnašati iz te države vse, kar se je dalo odnesti (divje pri(h)vatizacije). Dokler je posamezniku v redu, se kaj dosti ne zanima, kaj se v resnici dogaja, saj ga k temu tudi nih?e ne spodbuja. Mediji so propagirali zgodbo o uspehu, dr. Drnovšek je z neverjetno umirjenostjo razlagal, da je vse v najlepšem redu, da smo uspešni, da gremo po poti odrešitve, in njegova stranka LDS je zmagovala na vseh volitvah ve?krat zapored.

In tako smo vedno znova dobili možnost izbrati si svojega Kralja Matjaža. Samo, da se odgovornost preda nekomu, ki bo poskrbel, da nam bo lepo. Kdo je sploh bral njihove programe, ki so bili spisani kar v knjigah? Ni potrebe to brati, ?e pa zaupam ?loveku, Kralju Matjažu, mojemu vodniku, ?e že ne ravno odrešitelju, kateremu sledim brezpogojno, zanj navijam, pa naj stane kar ho?e! ?e dela neumnosti, sam poiš?em izgovore zanj, zakaj je to storil. Mojemu favoritu nikoli ne obrnem hrbta, ker potem bom izgubljen, kdo me bo vodil skozi življenje, ?e njega izgubim.

Kdo bi pomislil, da ta kralj Matjaž o ni?emer pomembnem ne odlo?a, ker je zgolj igralec na politi?ni šahovnici, ki ga premika nekdo iz ozadja. Tudi ko je odlo?itev 100% proti ljudstvu, bo tak Kralj Matjaž vas prepri?al, da je to dobra rešitev in vi mu boste verjeli. Program, ki je napisan v debeli knjigi, je tako kompliciran, da ga nih?e ne razume in ga nih?e ne more kontrolirati. Tako se vedno znova naseda na formo, lepe besede in mo? medijske propagande, ko so seveda mediji na strani "Kralja Matjaža", dokler ne gredo stvari tako dale?, da je izgubljena zaradi stanja celotna kredibilnost. Potem pa? poiš?ejo novega Kralja Matjaža, ker se je prvi izpel, in zgodba se ponovi. Z novim obrazom pride novo upanje in za?ne se novo kupovanje iluzij. 

Se spomnite, ko se je izpela LDS, ki jo je pred padcem vodil Anton Rop, ko je po tem prevzel njegovo vlogo Janez Janša s svojo SDS, odrešitelj mnogih, ki so ?akali ve? let na svojega Kralja Matjaža? Prišel je in kaj se je za množice spremenilo? Kaj se je spremenilo, ko je prevzel njegovo vlogo novi Kralj Matjaž Borut Pahor, za njim znova Janša, za njim je nastopila odrešiteljica Alenka Bratušek, za njo veliki poštenjakovi?, predavatelj etike in morale ter ugledni pravnik, zunanji sodelavec najbolj znane ljubljanske odvetniške pisarne Mira Senice, Miro Cerar?

Sami odrešitelji, ki rešujejo ta narod 25 let, narod pa je vse bolj v bedi. Oropan, ne samo denarja in premoženja, temve? tudi dostojanstva, prezadolžen in moralno sesut. Kaj nam pove ta opis stanja? Kaj vendar drugega kot to, da je staviti na odrešitelje popolnoma napa?na odlo?itev. In mnogim še ni jasno, da se z odrešitelji, ki vam jih lansirajo mediji, reševanje naroda ne obnese. Ampak prepri?an sem, da boste znova padli na finto, ko vam bodo mediji kot vedno do sedaj lansirali novega ali novo odrešiteljico in boste nasedli. Ampak zdaj je pri?akovati, da tega sploh ne bo, ker bodo skušali vztrajati kar z obstoje?im Kraljem Matjažem, ki nas rešuje, pa mu to menda kar uspeva, saj mediji in zlagana državna statistika prikazuje izboljševanje stanja, celo revnim dolgove odpisujejo, upokojenci so dobili regres, menda pa je tudi gospodarska rast. Pravijo, da lani lansirani Kralj Matjaž dobro opravlja svoje poslanstvo, ker so malce v stiski, saj kot kaže, še niso uspeli oblikovati drugega kulta osebnosti, ki bi bil alternativa Cerarju.

No, tisti, ki ne padamo na prozorno propagando ugrabljenih medijev, vemo, da se stanje slabša, da se za vzdrževanje mizernega socialnega stanja vedno znova zadolžujejo na ra?un naslednjih generacij, da ropanja prora?una nih?e ne ustavi, da razprodajajo rezultate žuljev generacij, da ni zagona gospodarstva, da javna poraba naraš?a in se sprenevedajo na potapljajo?em se Titaniku, da je vse v redu. Streznitev prihaja in bo zelo bole?a, ?e se zadnji hip ne zberemo in odrešimo s te ladje norcev.

Kako? Kje je odrešitelj??? Kje je Kralj Matjaž??? Kdo nas bo odrešil, ?e ni liderja, ni Josipa Broza, zbudimo ga, ko je bil on, je bilo lepo…mar res? Tako kri?ijo mnogi in se kregajo na druge, kako ni? ne storijo, kako ni liderja, ki bi po?istil vso to nesnago... Povem vam, POZABITE, nih?e ne bo vstal od mrtvih, niti Broz, niti Kralj Matjaž, niti Jezus! OPS, pa je nekdo, ki vas lahko odreši, in tega ?loveka zelo dobro poznate, vsak dan ga videvate in z njim živite. Veste, kdo je to, ki vas edini lahko odreši? Kdo je ta novi Kralj Matjaž? Ste radovedni?

Povemo vam, ?e obljubite, da ne boste nikomur povedali. To je ?lovek v ogledalu. To je ?lovek, ki mu lahko vsako jutro, ko vstopite v kopalnico, pogledate v o?i in ga lahko vprašate, kako mu je ?lovek, ki mu zre v o?i vše?. Naredite to kdaj? Se kdaj pogovorite s ?lovekom v ogledalu? Mu pomežiknete in mu pokažete dvignjen palec? ?e je odgovor da, potem je ?as, da nehate iskati odrešitelja zunaj vas, ker ta ne obstaja. Ta mo? za odrešitev se skriva v vas, saj vendar vidite, da so vas vsi odrešitelji pustili na cedilu. Vsi Kralji Matjaži so bogato poskrbeli zase, vi pa se prebijate iz meseca v mesec skozi piškavo življenje.

Imamo predlog. To je, da vsi postanemo Kralji Matjaži in se odrešimo. Nehajmo iskati Kralje Matjaže, ampak se združimo okoli na?rta – programa, ki je odrešilen za vsakega posameznika in za celotno našo skupnost. Kaj pomaga, ?e se ljudje združimo okoli enega ?loveka, ki je dobrohoten, ?e za njim ne stoji program - na?rt odrešitve? Spomnite se, da se je okoli ljudskega tribuna Ivana Krambergerja, ki to zagotovo ne bi bil, ?e znova mediji ne bi odigrali svoje vloge, nabralo veliko ljudi, a ves ta naboj je propadel, ko so ga ubili. ?e bi imel na?rt in bi se okoli tega na?rta zbralo že dovolj ljudi, ki bi ga želelo uresni?iti, bi smrt pobudnika samo pospešila uresni?evanje predlaganega na?rta.

Zato, ljudje Božji, nikar ve? ne iš?ite odrešitelja Kralja Matjaža niti koga drugega. Zbiramo se okoli ideje, na?rta ali programa, ki ga že uvajamo v prakso, da spremenimo stvari, ki so napa?ne in niso v redu. To je pravilna usmeritev, da bodo s?asoma razmere resni?no druga?ne, saj ko boste prevzeli na?rt kot vodilo za prepotrebne pozitivne in korenite družbene ter politi?ne spremembe, bo do njih dejansko prišlo. S tem se kon?a ?aš?enje kulta osebnosti, ko ponavljamo, da so mediji tisti, ki take osebnosti lansirajo in jih naredijo, da jih ljudje ?astijo in jim slepo sledijo, pa tudi, ?e jih žejne peljejo ?ez vodo.

Zato je tako zelo pomembno se identificirati z dobro idejo, s programom, na?rtom in ne z neko namišljeno, medijsko narejeno osebnostjo. Resni?na pot k zmagi naroda je združevanje pozitivne kriti?ne mase na programu, ki ga vsak pomaga uresni?iti. Iz dela na posameznih segmentih programa pa se izluš?ijo ljudje, ki so v skupini prepoznani kot gonilne sile dobrega dela. Ti po tem postanejo vodje, a so to samo do takrat, dokler se ne pojavijo še boljši, še bolj sposobni in še bolj sr?ni, da se program dopolni in se naredi še bolje.

Politi?na skupina OPS – Osveš?eni Politiki Slovenije je prav v tem delu pravo nasprotje vsem dosedanjim obstoje?im strankam, ki vse gradijo svojo pozicijo na kultu osebnosti. Zaš?itne blagovne znamke vseh strank na Slovenskem so njeni liderji. SDS = Janez Janša, Desus = Karl Erjavec, SMC = Miro Cerar. ?e pade od medijev narejen lider, pade stranka. Zakaj? Zato, ker niso ljudje volili stranke zaradi programa, ki ga želijo uresni?iti, ampak je ta stranka zmagala na volitvah, ker so ljudje volili kult osebnosti. Osebo, program je drugotnega pomena, ko je ponavadi v njem napisanega ogromno balasta zato, da ni oprijemljivo in ljudje tega sploh ne berejo, kaj šele, da bi bilo razvrš?eno kratko, jedrnato po to?kah, vrstnem redu, da je to možno kontrolirati.

V OPS je tako, da je vse v smiselnem zaporedju in je vidno, da ?e ne storimo prvega koraka, ne uresni?imo prve to?ke programa, tudi naslednjih ne bo mogo?e uresni?iti. Ko naredimo prvi korak, bo pa to znak, da smo dano obljubo za?eli uresni?evati, ko se bo z uresni?enjem vsake naslednje to?ke krepilo zaupanje ljudstva, saj bodo jasno videli, da zapisano niso prazne fraze, ampak je program, ki jim po uresni?enju vsake to?ke izboljša življenje.

Ne gradimo na kultu osebnosti, ampak na Programu Narodne enotnosti OOPS.

Ko bo prevladalo spoznanje, da je bistven program, se bodo pojavili kredibilni ljudje, ki bodo govorili enak jezik v smislu razlag, kaj kakšna to?ka (korak) prinaša dobrega za ljudi in tako ne bo slonela vsa prepoznavnost na enemu samemu ?loveku, ki vse ve in vse razume, drugi pa so samo spremljevalci, sledilci in podporniki. S tem, kar želimo dose?i, je ravno to, da se kon?no gradi stranko na dobrem programu, ki je transparenten, enostaven in ga vsak še tako preprost ?lovek lahko pomaga uresni?evati in spremlja, ali se uresni?uje tako, da ima tudi sam od tega koristi.

Zagotavljam vam, Slovenke in Slovenci ter vsi ostali dobromisle?i državljanke in državljani, da je to zmagovalni na?rt za narod. Ali ga bomo uresni?ili v praksi, pa je odvisno od vseh nas, ne samo od enega ?loveka. ?e ne boste prevzeli pobude tudi sami, ne bo uresni?enja in ne bo zmage naroda. Ideja je pred vami, ?e se boste za?eli z njo identificirati in jo jemati kot idejo za zmago Slovenije in nas vseh, jo širiti med ljudi, bo tudi zaživela, ?e ne, pa žal ne bo in bomo še naprej tavali med ?ermi, s tem ali onim namišljenim odrešiteljem, s katerim vse ve? ljudi izgublja tla pod nogami.

?e vam danes zveni Stranka OPS - Osveš?eni Politiki Slovenije ?udno, ?eš, a to je tisto, da to bi bilo pa ?udno podpreti, ker ne vem, kaj bodo rekli drugi, se ustavite, preberite program in se vprašajte, kaj je pomembno? Ali bi podprli oziroma sodelovali zaradi oseb ali zato, ker vam je v redu program? Ravno zato tak kontrast, da bi se zavedali, da ni dobro podpirati organizacije zaradi neke izpostavljene osebe, ampak zato, ker se vam zdi dobra ideja, ki vam je pisana na kožo. ?e ste prebrali, kar predlagamo, zagotovo so ideje, ki so tudi vam pisane na kožo, v programu pa ne boste našli nobene druge ideologije, razen te, kako bomo naredili vse, da bomo jutri bolje živeli. Ne boste našli, da kogarkoli izklju?ujemo, torej k sodelovanju vabimo vse, ki želijo pomagati, da programske to?ke ?imprej uresni?imo. Ko govorimo o kultu osebnosti, pa mnogi ne pristopijo ravno zato, ker jim izpostavljena oseba ni vše?. Program je enostavno izboljšati, da se z njim identificira še ve?ja skupina ljudi. Da zajame še ve? takih, ki želijo sodelovati, veliko težje je izboljšati izpostavljeno osebo, ki nekatere, morda mo?ne potenciale, odbija. Znova je v prednosti tako gradnja na programu in ne na osebi.

Bistvena ideja in program, saj nam bo uresni?evanje le - tega prineslo boljše življenje, ki postaja v tej državi za mnoge že popolnoma neznosno, zato je samo lani Republiko Slovenijo zapustilo preko 14.000 ljudi. Ko bodo uresni?ene prve to?ke in bo vzpostavljeno minimalno zaupanje, vam bo pa tudi ime povsem vše?.

Mar ni že ?as, da bi postali pozorni na to, kaj kdo predlaga in ne kdo predlaga, ko v bistvu ni pomembno, kaj je njegov predlog in ali "pije vodo"? Ali ni bolj bistveno, kaj kdo pove in ne kdo pove? Dogaja se namre?, ?e iste besede pove nekdo od navadnih smrtnikov, te nimajo teže, ko pa te iste besede pove nekdo s titulo, znana osebnost, ko jih je morda celo ukradel prvemu, pa to za mnoge pomeni ?isto zlato.

Upamo in želim, da smo uspeli pojasniti, da Kralja Matjaža ne bo. ?e bo, bo znova nova medijska limanica za naivne, ki so ga poslali iz ozadja, da bi vas žejne pripeljal ?ez vodo. Vsak naj sebi postane lider – Kralj Matjaž in naj se tak, mo?an, u?e?, neomajen poveže z vsemi drugimi Kralji Matjaži pri skupnem delu za ?imprejšnjo uresni?itev predlaganega programa Narodne enotnosti za Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije.

Kliknite na plakat

Ekipa OPS Vam želi vse dobro!

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 222 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?