Prijava na KPK je izvedena, počakali bomo, da naredijo kar je treba, če ne bo ukrepov bomo o tem obvestili vse mednarodne institucje vključno z vsemi, ki se ukvarjajo s pregonom korupcije!

Rečeno storjeno. Tukaj so štiri točke, na katerih ni v Sloveniji nikoli vstala PRAVIČNA PRAVNA DRŽAVA. Zaradi tega je Slovenija, kjer je, in očitno padamo proti dnu. Kaj pravi novi premier, ki je pred volitvami narodu sadil rožice?

Ponekod bomo morali zelo varčevati, niti z eno besedo pa o tem, kako je že skrajni čas, da vzpostavimo mehanizme, da bodo roparji pokradenih preko 150 MLRD Eur in več začeli vračati. Dokler o tem ne bomo začeli razpravljati javno, je vse zaman. Treba bo razčistiti stvari, ki silijo izpod preproge, si naliti čiste vode in začeti znova, na novih trdnih temeljih.

 

 

Zakon o Preprečevanju korupcije v tretjem odstavku 2. člena pravi:

"KORUPCIJA PO TEM ZAKONU JE VSAKA KRŠITEV DOLŽNEGA RAVNANJA URADNIH OZIROMA ODGOVORNIH OSEB V JAVNEM ALI ZASEBNEM SEKTORJU, KOT TUDI RAVNANJE OSEB, KI SO POBUDNIKI KRŠITEV, ALI OSEB, KI SE S KRŠITVIJO LAHKO OKORISTIJO, ZARADI NEPOSREDNO ALI POSREDNO OBLJUBLJENE, PONUJENE ALI DANE OZIROMA ZAHTEVANE, SPREJETE ALI PRIČAKOVANE KORISTI ZASE ALI ZA DRUGEGA."

V nadaljevanju bomo prijavo dopolnili, saj smo pred časom o tem, da so nekateri visoki uradniki in državni funkcionarji zavestno opustili dolžna ravnanja, obvestili vodjo slovenske policije, gospoda Venigerja in ga pozvali, naj ukrepa. Očitno je tudi on zavestno opustil dolžna ravnanja in se postavil nad zakone in nad Ustavo RS.

Naj pojasnimo, ker je splošno prepričanje mnogih, saj vlada v Sloveniji namerna propaganda, da na primer ni pomembno, kaj se je dogajalo v naši preteklosti. Izvirni greh je nastal takrat, ko so obremenjeni ljudje s svojo močjo, ki je leta 1990 niso izgubili, umaknili oziroma uničili arhivska gradiva OZNE in UDBE, v katerih so bili dokazi o hudih zločinih.  Izvedelo bi se, kaj je kdo v svoji preteklosti počel, kdo je ukazoval in izvajal povojne umore nedolžnih ljudi in kdo so žrtve teh množičnih pokolov. Namreč OZNA in UDBA je vodila strogo hierarhično vse evidence in vse podatke o tudi zelo drobnih pripetljajih.

Naj spomnimo, da je v Gotenici in Kočevski Reki iz podzemnih objektov Ivan Maček Matija z ekipo čistil arhive celih 15 dni še potem, ko je že prevzela vajeti nova, takrat prva na "demokratičen" način izvoljena DEMOS-ova vlada, ki jo je vodil udbovec Alojz Peterle. Kdo je torej temu zločincu dovolil, da je vstopil v te podzemne objekte in mirno čistil sledi najhujših kaznivih dejanj? Ko je po tem vstopila v zaprto območje uradna komisija vlade, pa so na praznih policah, kjer bi moralo biti arhivsko gradivo, našli Paloma robčke. Češ jokajte...

Kdo je nasledil oziroma dedoval leta 1990 Mačkovo nasledstvo zaprtega območja? Igor Bavčar, član udbe Goteniško področje, njegov kolega Ivan Janez Janša pa Kočevsko Reški del bivšega zaprtega območja. Še vedno se vsak dan na stroške davkoplačevalcev vzdržujejo ti podzemni objekti, ki so še vedno nedostopni za javnost in vprašajte se, kdo bi v primeru na primer atomskega napada se skril tja, če bi morali v demokraciji vsi trpeti usodo naroda.

Protiatomsko grajeni tuneli v hribih tudi do 50 m pod zemljo. Z lastno elektriko, vodo in čistilci zraka preko klimatskih naprav.

Tudi take sobe se njdejo globoko pod zemljo. Le kdo bi se nastanil vanje v primeru atomske vojne? Vi zagotovo ne.

Prijavo KPK-ju bomo dopolnili še z nekaterimi dejstvi pisno. Če imate tudi vi kaj, kar bi morali prijaviti, se lahko pridružite in vam to pomagamo storiti. 

Vpršajte se znova, zakaj nobenega novinarja ta problematika ne sme zanimati? Odgovor je zelo preprost. Še vedno živimo v boljševistični Sloveniji, le kulise so zdaj večbarvne.

Ekipa OPS