CESAR JE GOL!

NIKOGAR NE OGROAMO, NIKOMUR NO?EMO NI? SLABEGA, NISMO PROTI NIKOMUR, KO SE TUDI PROTI NIKOMUR NE BORIMO. BORIMO SE IN VEDNO SE BOMO ZA SVOBODO SLOVENSKEGA NARODA, ZA NAPREDEK, RAZVOJ IN BLAGOSTANJE. TE PRAVICE, KI JE TUDI DOLNOST SLEHERNEGA SLOVENCA, NAM NIH?E NE BO VZEL. BOJ ZA PREJ NATETO SO PRI?ELI MNOGI ZAVEDNI IN DELOVNI SLOVENCI, OD TRUBARJA, CANKARJA, PREERNA, MAISTRA, VSI POTENI OD BOLJEVIKOV-KOMUNISTOV ZLORABLJENI PARTIZANI, VSI POTENI OD RKC ZLORABLJENI DOMOBRANCI, BORCI ZA SVOBODO IN MNOGI DRUGI, ZATO SMO OBSTALI. NAE JE, DA TA BOJ NADALJUJEMO DO KON?NE ZMAGE SLOVENSKEGA NARODA. LETA 1990 JE SPODLETELO, SAJ SO SI PREMETENCI USTVARILI SVOJ FEVD ZA ROPANJE IN UNI?ENJE SLOVENSKEGA NARODA. SE TEGA ZDAJ E ZAVEDATE??? BOMO TO DOVOLILI???

KOMUNISTI?NA OKUPACIJA SE NADALJUJE TUDI VES ?AS PO LETU 1990!

Ko razumemo to resnico, je ?as ZA SPLONO MOBILIZACIJO, ker je mobilizacija VSEH ZDRAVIH SIL nujna za Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije. Naj pojasnim, da bo vsem jasno. Slovenijo je leta 1941 okupirala faisti?no nacisti?na vojska, kar pa so izkoristili boljeviki-komunisti in so z zlorabo NOB izvedli boljevisti?no revolucijo, kar je imelo za posledico tudi bratomorno vojno. Slovenci smo se pobijali med seboj.

Njihov primarni cilj ni bil osvoboditev Slovenije, temve? izvedba boljevisti?ne revolucije in prevzem popolne oblasti, za kar so delali ves ?as vojne in predvsem po njej. Leta 1945, ko so Hitlerjansko nadlogo porazile zaveznike sile in bi naj tudi v Sloveniji zasijala svoboda in demokracija, so Hitlerjanskega okupatorja tukaj zamenjali komunisti?no titoisti?ni diktatorji in zlo?inci. Za mnoge ljudi se je po prevzemu totalitarne oblasti s strani slovenskih in jugoslovanskih komunistov kalvarija ele za?ela.


Pri pohodu na totalitarno oblast so po sovjetskem Stalinovem zgledu in napotkih Lenina za u?inkovito izvedbo boljevisti?ne revolucije umorili preko 40 tiso? slovenskih mo, ena in celo otrok. Nekaj deset tiso? nedolnih ljudi pa so pregnali iz njihovih domov, jih razlastninili ter jim Onemogo?ili, da bi v Sloveniji iveli ?loveka dostojno ivljenje.

Pod krinko narodnega izdajstva so zverinsko brez kakrnega koli sojenja, na katerem bi jim bila krivda dokazana, umorili in zmetali v brezna, jame in rudnike jake ve?ino politi?nih nasprotnikov oziroma vse, ki so jih ozna?ili za nevarne njihovi totalitarni oblasti. Uvedli so diktaturo in teror nad dravljani, ki so imeli pravico samo e delati, mol?ati in pla?evati dajatve. Zna?ilnosti totalitarnega reima, ki smo ga iveli 45 let so te, ki jih navajam v nadaljevanju in so zapisane v Wikipediji:

"Gre za uradno doktrino, ki pokriva vsa podro?ja ?lovekega ivljenja;
gre za enopartijski sistem, ki ga vodi diktator;
uveden je sistem policijske kontrole;
nadzor nad vsemi sredstvi propagande;
koncentracija vojakih sil;
centralno vodenje in nadzor nad gospodarstvom."

Kdor ne razume, da smo iveli v Jugoslaviji po letu 1945 OKUPIRANI s strani komunisti?ne oligarhije, ki je s svojo politi?no policijo UDBO ves ?as nadzirala in ustrahovala ljudi, res ne ve, kaj je svoboda in kaj je demokracija. Do nje naj bi prili leta 1990, ko smo ustanovili svojo lastno dravo. Pa smo res po letu 1990 zaiveli v svobodi in demokraciji? NIKAKOR!

In razlog je natan?no v istih ljudeh in v njihovem podmladku,

komunistini povzpetniki.jpg - 78.69 Kb

ki so imeli karje in platno v rokah v odkritem komunisti?nem reimu. Ti so se leta 1990 spretno preoblekli v demokrate, a v njihovi miselnosti in metodah delovanja se ni popolnoma ni? spremenilo. Z zakoni in predpisi, ki veljajo samo za navadne dravljane, so ustvarili na videz demokrati?ni sistem po vzgledu evropskih drav s parlamentarno demokracijo, v bistvu pa gre ves ?as za demokraturo in raub kapitalizem, ki sta Slovenijo moralno in materialno e skoraj povsem uni?ila.

Poskrbeli so tako kot pred letom 1990, da so obdrali v svojih rokah vse klju?ne vzvode odlo?anja. Na vsa odgovorna mesta e v strankah, civilnih in stanovskih organizacijah, sindikatih in celotni javni ter dravni upravi in seveda v gospodarskih drubah v ve?inski dravni lasti, so namestili sebi in komunisti?ni ideologiji pripadne kadre ter svoje aparat?ike, s katerimi obvladujejo celotno dravo.

Tako e leta brez posledic odnaajo iz drave vse, kar se da odnesti, in prevzemajo v svoje roke vse, kar so generacije potenih in delovnih ljudi koristnega ustvarile. Najhuje je, da so e ogromno tega, kar je bilo dobrega ustvarjenega, razprodali tujcem. Zdaj se dogaja e zadnje dejanje razprodaje namerno razvrednotenih slovenskih podjetij, kar jih je e ostalo ter tudi infrastrukture najboljemu ponudniku provizij za prodajalce.

OKUPACIJA IN UNI?EVANJE SLOVENIJE, TO ZLO?INSKO PO?ETJE SE PO LETU 1945 NI NIKOLI KON?ALO.

To se tudi ni kon?alo po letu 1990, ko bi morali nekateri vsaj glavni za teror nad narodom odgovarjati in izgubiti vse privilegije za zasluge izvedbe in vzdrevanja totalitarnega komunisti?nega reima. To se ni zgodilo, ker so postavili navidezno opozicijo, ki je veliko govorila, a ni? takega storila, da bi njihov uni?ujo? pohod tudi po letu 1990 skupaj z narodom ustavila.

Zato poteka e nekaj ?asa, zdaj pa e posebej pospeeno mobilizacija vseh zdravih sil na slovenskem. Tako doma, kot naih ljudi v tujini, da se znova zdruimo in ustavimo okupatorje nae lepe deele z vsemi razpololjivimi demokrati?nimi sredstvi.Ta so nam na voljo po slovenski zakonodaji in po evropskih ter svetovnih konvencijah in paktih o varovanju ?lovekovi pravic in svobo?in.

Pozivamo vse demokrati?ne sile in posameznike v Evropi in Svetu, naj pomagajo tevil?no malemu slovenskemu narodu , ki je na poti propada, da se to ne zgodi. Naj se zavedajo, da to, kar se dogaja, pomeni genocid nad staroselskim evropskim slovenskim narodom v osr?ju Evrope. Ta zase pravi, da je demokrati?na skupnost razli?nih suverenih in neodvisnih narodov.

Dogajanje v Sloveniji, ko o?itno to velikim v EU ustreza , je dokaz, da prej povedano o demokrati?nosti Evrope ne dri, ker gleda vstran, ko se tukaj dogaja pravi podtalni genocid.
Slovenske in Slovenci, ?as je in to skrajni, da se za?nete zavedati, da je kodljivo dranje kriem rok, tudi vam se streha podira na glavo, ker ivite pod isto streho, kot vsi mi, ki se trudimo.

Danes vam je morda e relativno v redu, a sosed je e v hudih kripcih. Menite, da s tem tempom propadanja drave vi ne boste morda e jutri??akati, da se bo podrl tudi strop na glavo, pomeni ?akati na dravljansko vojno, ki je ob napredovanju poglabljanja krize, rev?ine, lakote in jeze neizbena. Treba se je spomniti, da je prav miselnost, ki nam e vedno vlada, pred 70 leti dravljansko vojno e zanetila.Takrat je lo za pohod na totalitarno oblast, danes gre za to, da jo obdrijo in bodo z netenjem nasilja med ljudmi skuali preusmeriti pozornost od svoje odgovornosti za pravo razdejanje, ki so ga povzro?ili slovenskemu narodu.

Zavedajte se: Ko gre za splono mobilizacijo intelektualne kriti?ne mase, ker smo na nek na?in v psiholoki vojni in se ho?emo kon?no osvoboditi, nebi smelo biti izgovorov, ali boste sodelovali in pomagali ali ne.

Kdor ?uti ljubezen do nae skupne domovine, kdor ima domovinsko zavest, naj pomaga krvave?i domovini pri osvobajanju. Sedaj je pomo? vsakega posameznika nujno potrebna! Zdaj ni ?as za skrb zgolj za svojo zadnjico, daj gre za preivetje nae skupnosti, Slovenije, naega naroda.Pozivamo vse, ki ste to posluali in ste se seznanili, da poteka splona mobilizacija vseh zdravih sil, za?nite delovati, sodelovati in ukrepati za osvoboditev, o?i?enje in preporod Slovenije.

Ko dobite pobudo, kaj naj naredite, ne pri?akujemo izgovorov ne morem , nimam ?asa, sem prezaposlen s svojimi osebnimi zadevami itd, ampak pri?akujemo odgovor, bom naredil ali pa bom pomagal najti ljudi, ki bodo to, naredili pomagali. Od vseh vas pri?akujemo pobude in predloge za akcije takoj. Znan ljudski rek pravi, kdor ho?e nekaj narediti bo poiskal reitve, kdor no?e, bo poiskal na stotine izgovorov.

Gre za vse nas, nih?e v Gibanju OPS ne dela zaradi povzpetnitva, nih?e nikamor ne kandidira, se ne preriva za poloaje in stol?ke, ampak nam gre za ureditev Sloveni je po meri delovnega in potenega slovenskega ?loveka. To po?nemo, ker smo odgovorni ljudje, ki se zavedamo odgovornosti do naih prednikov in odgovornosti do naih otrok. Naa dolnost in pravica je, da jim omogo?imo normalno in uspeno sedanjost in prihodnost ter jim zapustiti dravo, v kateri bodo lahko ustvarjali, napredovali in skrbeli za krepitev slovenskega naroda in slovenske drave.

Vsi smo ?lani te ire druine in vsi smo odgovorni za stanje v njej. To pomeni, da je naa dolnost in pravica ukrepati, kot to storimo doma, e posebej, ko gre kaj narobe.
ZDRUIMO SE ZNOVA IN SE ZEDINIMO ZA DRUGA?NO, VELIKO BOLJO IN PRIJAZNEJO SLOVENIJO!

VSAK SAM JE MO?AN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!

V NASLEDNJEM VIDEU BOM POVEDAL, KAJ JE PO NAEM PREPRI?ANJU NAJPREJ TREBA NAREDITI.

Hvala za pozornost in lep OPS-ovski pozdrav!

NAJ IVI SLOVENIJA!

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 207 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?