Osvobodilni program narodne enotnosti - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Spoštovani vsi, ki niste izgubili upanja, ter vsi, ki si upate premagati čudežni stavek

"NIČ SE NE DA STORITI!"

Tukaj in zdaj vam želimo v sliki in besedi pojasniti, kako je urejena današnja hierarhična struktura v naši državi, in kakšna bo, ko  bomo v skladu z VIZIJO SLOVENIJA 2030 v naslednjih (najkasneje desetih) letih izvedli pravi preporod Slovenije in naše družbe.

Pozorno preberite  VIZIJO SLOVENIJA 2030 in se vprašajte, ali želite tako državo, in kaj ste pripravljeni storiti vi, da tako čimprej naredimo. Hkrati razmišljajte tudi o novem simbolu, saj bomo po vsem tem, kar doživljamo pod zdajšnjimi simboli, najbrž hoteli z novo ureditvijo Slovenije zamenjati tudi simbole. Morda pa tud ne, volja ljudstva bo vselej upoštevana. Navdih za ta simbol, da skušamo tudi na simbolni ravni zaznamovati spremembo, smo dobili pri naših športnikih, ki so te barve ponosno nosili na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Sochiju, kjer so bili zelo uspešni.

Zastava PREROJENE SLOVENIJE (seveda osnutek, da je zgolj tudi simbolno nekaj novega, drugačnega, modernega)

Tea Gregorin                                               Peter Prevc

Tina Maze                                               Vesna Fabjan

Žan Košir

Najmanj kar je treba storiti pa je, da staro zastavo, ki ima v grbu numerološki problem to spremenimo, da ne bo več celotna država temeljila na materialnem ampak na duhovnem.

zastava rs.jpg - 13.65 Kb

Namreč tri zvezde, trije vrhovi Triglava in simbol samo dveh voda (reke in morja je najbrž avtor mislil) predstavlja v grbu Slovenije število 8, ki pa pomeni:

"Število 8 predstavlja poslovnost, politiko, odvetništvo, vse zemeljske stvari pa tudi smrt in melanholijo. Ljudje, ki imajo v sebi to vibracijo (v imenu ali priimku ali datumu rojstva), so zelo osredotočeni na pridobivanje materialnih dobrin. Zanimivo je, da se tudi tukaj ti ljudje razdelijo enako kot sama osmica. Eni so zelo bogati, drugi lahko živijo v revščini, skupno pa jim je to, da vsi nenehno razmišljajo o denarju in na sploh o tem, kako bi si izboljšali svoj materialni status. Pretirana osredotočenost na materialni svet se kaže v pomanjkanju zdravja." Več preberite s klikom na ta tekst

Zastava s tremi zvezdami, tremi vrhovi Triglava in tremi vodami reke, jezera in morje pa simbolizira število 9, ki je zelo drugačno od števila 8:

Devet je zadnje enomestno število, ki zaključi cikel. Pomeni prihod na cilj ter preporod. Konec nečesa prinese nov začetek, cikel. Ker se v devetki združujejo vse lastnosti predhodnih števil, predstavlja modrost in izkušnje. Je kot modri učitelj, ki posreduje znanje.

 

 

KAKO BOMO PRIŠLI DO DRUGAČNE SLOVENIJE, KI SMO JO ZAČRTALI V VIZIJI ZA SLOVENIJO 2030?

Začrtali smo naslednje korake, ker smo prepričani, da jih je potrebno opraviti. Prvi korak smo naredili takoj, ko smo naredili in tukaj objavili VIZIJO, ki je pred vami, in lahko k prvemu koraku naredimo kljuko. Koraki so zapisani zaradi tega, da bi vsi vi videli, da gremo v pravo smer. Torej, ko opravimo drugega, boste lahko tudi pri tem naredili kljuko. Torej gremo po vrsti.

Imamo torej načrt za novo gradnjo. Če je kdo od vas doma delal svojo hišo, potem ve, kaj je potreboval najprej. Najprej lokacija (parcela) in potem zagotovo načrt za hišo. Mi lokacijo imamo, zdaj pa tudi načrt, kakšno hišo (vilo) hočemo zgraditi.

KORAK ŠTEVILKA I: SPREJEM NOVE DRUŽBENE POGODBE - USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

s katero bomo vzpostavili nov družbeni red - NEPOSREDNO – DIREKTNO demokracijo s tremi osrednjimi stebri: INICIATIVA, REFERENDUM in ODPOKLIC, da bo o vseh pomembnih vprašanjih in o kadrih za vodenje države neposredno odločalo ljudstvo. Tako bo vzpostavljena resnična VLADAVINA LJUDSTVA.

KORAK ŠTEVILKA II: KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

(Eden najzahtevnejših korakov ali pa kar najzahtevnejši korak za uresničitev zastavljene VIZIJE)

 

drugi korak 2014.jpg - 27.27 Kb

Vse več in vse bolj se govori, zdaj tudi v medijih, da je eden ključnih problemov Slovenije prav negativna kadrovska selekcija, seveda pa noben medij ne spregovori, kako lahko ta problem odpravimo. Mi imamo rešitev, ko tudi vemo, da nikakršna druga ni mogoča.

1. De-blokada Zakona OPS in sprejem tega zakona na REFERENDUMU, ki bo odpravil neupravičene privilegije, vse odgovorne na vseh ključnih položajih pa postavil v status vršilcev dolžnosti, to se bo zgodilo z vsemi VODJI v javni in državi upravi in z nosilcev vseh vodilnih in vodstvenih delovnih mest, s katerih se odloča o usodi naroda, ki so krivi in sokrivi za zavoženo Slovenijo kakor tudi v podjetjih v podjetjih v državni lasti (Zakon OPS, ki kadrovske probleme ureja v temelju, je od 28. aprila 2011 blokiran v Državnem zboru, ravno tako so vsi mediji prikrili, da je bil sploh vložen v postopek, kar je nezaslišano in je prvovrstni škandal).

2. De-blokada ali pa kar osvoboditev nacionalnih medijev, ki jih plačujemo odjemalci elektrike in bodo poslej v naši službi.

3. Kadrovanje na vsa vodilna in vodstvena delovna mesta in na vsa druga po izključno znanih, jasnih in poštenih merilih STROKE, MORALE in ETIKE preko javnih, tudi mednarodnih razpisov, preko neodvisnih kadrovskih komisij in javnih poštenih selekcij in izborov.

4. Racionalizacije formacij javne in državne uprave, nove poštene kadrovske selekcije, uvedba postopnega (glede na potrebne delovne izkušnje ter sprotne ocene za možnost) napredovanja, vrednotenje dobrega in manj dobrega dela in pošteno nagrajevanje.

5. Izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih za prehod na delovanje izključno v korist davkoplačevalcev, ko ne bodo uslužbenci več razmišljali, da so oblast, ampak servis za državljanke in državljane.

6. V kazenski zakonik RS bodo dodani členi, ki bodo opredelili, kaj je koruptivno, nepotistično in klientelistično ravnanje, ko bo zagrožena kazen zapor, kot tudi za kršenje človekovih pravic. 

7. Vsi uslužbenci v javni in državi upravi ter vsi, ki delajo v zvezi z državo, bodo obveščeni, da je njihova pravica in dolžnost prijaviti tovrstna in druga kazniva dejanja. Če se bo ugotovilo, da so s tem preprečili nastanek materialne škode, bodo od ocenjene vrednosti preprečitve škode prejeli na svoj TRR 1/5 delež skupne vsote, ki bi v nasprotnem končala v kakšnem izmed žepov nepridipravov.

Vsekakor bo tudi na tem področju pred kakršnimkoli ukrepom potem, ko bo Zakon OPS pod streho, narejena poštena ocena trenutnega stanja, izpostavljene bodo dobre in slabe plati - prakse. Narejene bodo primerjalne analize z nam podobnimi državami, predstavljene dobre prakse, ki bi se jih dalo uporabiti pri našem delu. Potem pa bo narejena VIZIJA področja, v skladu z generalno VIZIJO za Slovenijo, STRATEGIJA in povsem operativni kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni načrti ter ukrepi za izhod iz te situacije, po tem pa za razvoj, napredek in uspeh s konkretnimi nosilci in roki izvedbe.

V okviru Gibanja OPS bomo postavili tega in druga področja, v katera se boste v strokovno delo vključevali vsi zainteresirani, da bi že delali potrebne analize. Zato vas vabimo že danes, da se vključite in prispevate svoje znanje, izkušnje in modrost, da pridemo do potrebnega zagona.

Prepričani smo namreč, da so potrebni ljudje, ki bodo zraven od začetka snovanja programa pa do same realizacije, ko bo delo potekalo v okviru ministrstev. V takšnih zasedbah se bodo avtomatično oblikovali tudi vodje, ki bodo potem pretendenti za najvišje funkcije, ker bodo to, kar so v preteklosti načrtovali s svojimi ekipami, izvajali v prakso. Danes je problem, ker programe strank napiše peščica entuziastov, ki jih potem, ko je treba vse te lepo zveneče besede iz programov uresničiti v praksi, sploh ni zraven.

Nekaj več o tem zelo pomembnem koraku št. 2, izvolite prebrati TUKAJ

KORAK ŠTEVILKA III: POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE

1. SPREJEM NOVE USTAVE PO ŠVICARSKEM IN PO ZGLEDU DRUGIH UREJENIH IN DEMOKRATIČNIH DRŽAV, VKLJUČUJOČ SVOJE IZKUŠNJE TER POVSEM UPOŠTEVAJOČ VOLJO LJUDSTVA;

2. UREDITEV ZAKONOV V SKLADU Z NOVO USTAVO, RACIONALIZACIJE ZAKONOV, POENOSTAVITEV, UKINITEV NESMISLOV, SPREJEM NOVIH POTREBNIH ZAKONOV, A PREGLEDNIH, ENOSTAVNIH, EKSAKTNIH, RAZUMLJIVIH VSAKOMUR, KI IMA SREDNJO ŠOLO;

3. ŠOLANJE TER USPOSABLJANJE KADROV ZA DEMOKRATIZACIJO, UČINKOVITOST IN PRAVIČNOST SODSTVA;

4. UKINITEV ZASTARALNIH ROKOV ZA VELIKE AFERE IZ PRETEKLOSTI;

5. SOJENJE VSEM, KI SO DELALI ZOPER SLOVENSKI NAROD, IN TISTIM, KI SO OPUSTILI DOLŽNA RAVNANJA;

6. VRAČANJE POKRADENEGA PREMOŽENJA NARODU IN POSAMEZNIKOM;

7. POPRAVA KRIVIC OŠKODOVANCEM.

8. UKINITEV VSEH NEUPRAVIČENIH PRIVILEGIJEV.

Dopolnite, če kaj manjka. Seveda bo pa tudi na tem področju narejena korektna analiza stanja - inventura. Ko bodo v njej izpostavljene dobre prakse, slabe prakse, vzgledi iz tujine...potem pa VIZIJA za 10 let ter strategija, KRATKOROČNI, SREDNJEROČNI IN DOLGOROČNI NAČRTI TER PLANI in UKREPI Z NOSILCI IN ROKI za uresničitev.

KORAK ŠTEVILKA IV: UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA, PODLAGA SPREJEM NOVE USTAVE

1. NEPOSREDNA DEMOKRACIJA BO OPREDELJENA ŽE V NOVI USTAVI PO ŠVICARSKEM ZGLEDU;

2. UREDITEV VSEH ZAKONOV IN PRAVIL ZA NEPOSREDNO VLADANJE LJUDSTVA;

3. SPREMEMBE ŠOLSKIH PROGRAMOV OD OSNOVNE ŠOLE NAPREJ ZA VZGOJO, USPOSABLJANJE IN SPODBUJANJE MLADIH V AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, KAR JE POGOJ ZA UVAJANJE NEPOSREDNE DEMOKRACIJE;

3. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJEV IN PROFESORJEV ZA NAMEN UVAJANJA ŠOLSKIH PROGRAMOV ZA VZPOSTAVITEV NEPOSREDNE DEMOKRACIJE;

4. UVAJANJE PROGRAMOV V NACIONALNE IN DRUGE MEDIJE ZA NAMEN USPOSABLJANJA IN SPODBUJANJA LJUDI K AKTIVNEMU DELOVANJU V DRUŽBI IN POLITIKI, DA BI AKTIVNI ČIM LAŽJE IN KAKOVOSTNO ODLOČALI PREKO VZVODOV NEPOSREDNE DEMOKRACIJE O SVOJI USODI;

5. UVAJANJE POTREBNIH KAKOVOSTNIH, A POCENI TEHNOLOGIJ ZA IZVAJANJE NEPOSREDNE DEMOKRACIJE, DA BI BILO TAKO ODLOČANJE UČINKOVITO, POŠTENO, HITRO IN POCENI.

Tako kot na vseh drugih področjih bodo ljudje, ki jih to zanima, ki imajo znanje, izkušnje in voljo, tudi tukaj naredili korektne analize, kje smo trenutno na področju neposrednega odločanja, izpostavili bodo dobre in tudi slabe rešitve, potem pa bo narejena VIZIJA na tem področju, kot tudi KRATKOROČNI, SREDNJEROČNI IN DOLGOROČNI UKREPI ZA IZBOLJŠAVE TER NAPREDEK IN RAZVOJ LJUDOVLADE.

KORAK ŠTEVILKA V: ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV - RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

 

BISTVENO V NAŠEM PROGRAMU JE, da bomo vsa podjetja, kjer imamo lastništvo državljanke in državljani, prestrukturirali v ZADRUGE. Postavljali bomo na ta način oz. inovativni poslovni model tudi nova podjetja. Bistveno je, da bomo v takih podjetjih postajali zadružniki bodisi ljudje, ki bomo od njih kupovali izdelke ali uporabljali storitve ali pa bodo vanje vlagali svoj denar, znanje ali stvari, kar se bo ovrednotilo v denar, to pa bo delež ljudi v podjetju. Lahko bomo solastniki v vseh podjetjih, v katerih bomo tudi z nakupi ali plačilom storitev povečevali svoj solastniški delež.

Ključna inovativnost takega modela organizacije v zadrugo pa bo delitev ustvarjenega, ki se bo vedno zgodilo lahko celo na mesečni ravni po tretjinah. 1/3 zadružniki, 1/3 bo namenjeno za ustvarjanje rezerve in razvoja, 1/3 pa bo namenjena za tiste, ki bodo v taki zadrugi zaposleni.

Na nivoju države, ko bodo tako organizirana zadružna uspešna podjetja povzročila pravi razcvet slovenskega gospodarstva in ga naredila svetovno zelo konkurenčnega, bomo lahko uresničili idejo o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD), ampak na način, na katerega še nihče ni pomislil. Od vsega vplačanega DDV - Davka na dodano vrednost bomo znova delili od vsega, kar bomo vložili v državno blagajno, na tri dele. 1/3 vsem državljanom od skupne vplačane vsote od vplačanih davkov, 1/3 za razvoj in odpiranje novih podjetij - delovnih mest, investicije v infrastrukturo itd., 1/3 za vzdrževanje javne in državne uprave in za plače javnih in državnih uslužbencev.

Več bomo plačali davkov, več bomo državljani dobili nazaj. Posledično bomo vsi želeli imeti čim več uspešnih podjetij. V javni in državni upravi bodo začeli močno razmišljati, kako racionalno bo vse. Plače javnih in državnih uslužbencev bodo v osnovi samo v treh razredih npr. nad-uradnik, uradnik, nižji uradnik, potem pa po drugih poklicih npr. ravnatelj, nadučitelj in učitelj, častnik, podčastnik in vojak, zdravnik, medicinski tehnik, medicinska sestra, strežnik- strežnica, poveljnik, nad-gasilec, gasilec, nad-policist, policist in varnostnik za vse v sicer treh razredih enake. Variabilni del pa bo določal končno plačo za vsakega posebej.

Ta bo odvisen od uspešnosti, marljivosti in prijaznosti do davkoplačevalcev in državljanov ter vseh uporabnikov storitev javne in državne uprave. Vzpostavljen bo portal javnih uslužbencev, na katerem bodo vsi uporabniki javne in državne uprave vpisali svoje izkušnje po vnaprej znanih kriterijih z zaposlenimi v javni ali državni upravi, s katerimi je imel dobre ali slabe izkušnje. Tudi ta del bo štel za oceno nadrejenim, da bodo določali variabilni del plače iz dodeljenega kolača iz ene tretjine od vseh vplačanih davkov. Poleg tega bodo lahko vsi ali napredovali ali pa nazadovali v razredih. Naprimer, ravnatelj bo lahko, če se bo ugotovilo, da neka šola nima dobrih uspehov in je veliko pritožb čez učitelje, nazadoval v nadučitelja, v razred učitelja.

Poslovni model za podjetja si lahko ogledate TUKAJ, ko povemo tudi, da smo na Uradu za intelektualno lastnino podali zahtevo za podelitev patenta, saj je to pomembno, ker gre za svetovni patent oz. za svetovno inovacijo in bodo morale druge države, če bodo hotele to kopirati, kupiti licenco. Pozivamo odgovorne v državi, da nas pozovejo, da se dogovorimo za prenos pravic na RS in naj Slovenija ta model kot intelektualno lastnino zavaruje po celem svetu.

Drugače pa bomo po točkah kot so zapisane naredili naslednje:


1. ZA ZAGON VSEH POTENCIALOV, PREDVSEM GOSPODARSKIH, BOMO NAJPREJ ZAGOTOVILI, DA BODO NEPRIDIPRAVI VRNILI POKRADEN DENAR, KAR BO ZAGOTOVLJENO S KORAKOM ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE;

2. PO OPRAVLJENEM 3. KORAKU BODO NASTALE TUDI MOŽNOSTI ZA VLAGANJE V SLOVENIJO S STRANI NAŠIH LJUDI (zdaj tega niso hoteli in upali, ker so se bali, da bi bili okradeni), KI SO SE UVELJAVILI V TUJINI. POVABILI JIH BOMO IN POSKRBELI ZA PRIJAZNE POGOJE PRI ZAGONU PROJEKTOV, SOFINANCIRANJU LE-TEH IN TUDI ZA NIZKE DAVKE IN PRISPEVKE.

3. SLOVENIJA SE BO GOSPODARSKO RAZVIJALA V TRI GLAVNE SMERI, OD KATERIH BOMO VSI ZELO DOBRO ŽIVELI:

a) Drobno in srednje veliko gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo in vrhunskimi tehnologijami. V nekaterih primerih ključnih panog kot je naprimer lesna ali avtomobilska ter še kakšna, kjer imamo resurse in znanje, lahko Slovenija naredi tudi velika podjetja.

b) Eko kmetovanjem in izvozom viškov;

c) Vrhunskim eko turizmom.

Za to imamo na voljo vse potenciale, ogromno potenciala v ljudeh, ki so inovatorji, projektanti, znanost bomo usmerili, da bo delovala kot najtrdnejši podpornik podjetjem. Imamo pa tudi veliko naravnih danosti za pridobitev surovin kot je na primer les, ki se danes izvaža večinoma v obliki hlodovine. Izvoz neobdelanega lesa bomo prepovedali. Druga pomembna tudi industrijska surovina, ki ima veliko perspektivo, je konoplja.

Koncesije za izkoriščenje naravnih bogastev bodo ukinjene. Ustanovljena bodo zadružna podjetja - kooperative z najboljšimi kadri v vrhu, ki bodo racionalno in gospodarno ustvarjala dobiček, ki bo porabljen v skupno dobro. Teza o tem, kako je država slab lastnik, zdrži samo v primeru, da v vodstva kadrujejo po vseh drugih kriterijih, razen po kriterijih stroke, morale in etike.

4. RACIONALIZIRALI BOMO JAVNO TER DRŽAVNO UPRAVO IN JO PRILAGODILI NA TRŽNE RAZMERE. Naša državna uprava je prava cokla razvoja, niti delovnega časa še niso prilagodili na spremenjene razmere, saj večina ljudi danes dela do 16h, 17h in celo dlje.

5. ZNIŽALI BOMO DAVKE IN PRISPEVKE TER DVIGNILI PRIHODKE. MINIMALNA PLAČA BO NAJKASNEJE DO KONCA DESETLETNEGA OBDOBJA RAZVOJA IN NAPREDKA V SKLADU Z VIZIJO ZNAŠALA 1.500 ZDAJŠNJIH EVROV. NAJNIŽJA POKOJNINA 1.000 EVROV;

6. UVEDLI BOMO LASTNO VALUTO, KI BO IMELA POKRITJE V PLEMENITIH KOVINAH;

7. GOSPODARSKE DRUŽBE BODO DELOVALE V SIMBIOZI Z NARAVO, NE PROTI NJEJ;

8. DELITEV DOBIČKA BO Z ZAKONOM DOLOČENA TAKO, DA BODO PRI DELITVI DOBIČKA UDELEŽENI VSI, KI SO GA USTVARILI. VEČ GA BODO USTVARILI, A NE NA ŠKODO KOGARKOLI, VEČ BODO DELILI.  PREDLOG JE, DA 1/3 DOBI LASTNIK, DRUGA TRETJINA GRE V RAZVOJ IN NAKUP NOVIH TEHNOLOGIJ, TRETJA PA MED ZAPOSLENE. TO POMENI KONEC NEBRZDANEMU POHLEPU PO DOBIČKU IN KONEC IZKORIŠČANJA DELAVK IN DELAVCEV.

Dopolnite, če kaj manjka. Seveda bo pa tudi na tem področju narejena korektna analiza stanja - inventura. Ko bodo v njej izpostavljene dobre prakse, slabe prakse, vzgledi iz tujine...potem pa VIZIJA za 10 let ter strategija, KRATKOROČNI, SREDNJEROČNI IN DOLGOROČNI NAČRTI TER PLANI Z NOSILCI IN ROKI za uresničitev.

KDOR NE VE, KAM, MU NOBEN VETER NE POMAGA!!!

 

KORAK ŠTEVILKA VI: PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST TER ČISTEJŠE OKOLJE

 

1. PRED VSTOPOM V EU SMO BILI PREKO 60% PREHRANSKO SAMOZADOSTNI, ZDAJ SMO MANJ KOT 30%. V NEKAJ LETIH BOMO POVRNILI PRIDELAVO ZDRAVE HRANE NA PROCENT, KI SMO GA ŽE IMELI, IN POVEČALI SAMOZADOSTNOST NA ŠE VEČJI PROCENT IN KONČNO DO POPOLNE SAMOZADOSTNOSTI, DA BI DOSEGLI STOPNJE, KO BOMO VIŠKE PRIDELAVE IZVAŽALI.

TO BOMO DOSEGLI S PRIMERNIMI SPODBUDAMI IN ZGLEDI, KI OBSTAJAJO ŽE DANES PO SLOVENIJI IN SVETU, ZAVEDAJOČ SE, DA IMAMO KMETIJSKE POVRŠINE IN OSTALE NARAVNE DANOSTI, DA TO DOSEŽEMO ČIMPREJ;

2. SLOVENIJA IMA VODNE VIRE IN SMO NA TEM PODROČJU ZELO BOGATA DEŽELA. V POVEZAVI Z EKO KMETIJSTVOM, KO NE BO VEČ ONESNAŽEVANJA PODTALNICE S PESTICIDI IN DRUGIMI NESNAGAMI, BO VODA VSE BOLJ NEOPOREČNA IN BOLJ ČISTA. S STRATEŠKIM NAČRTOVANJEM BOMO POSPEŠILI IZDELAVO VODNIH VRTIN ŠE POSEBEJ NA PODROČJIH, KI SO BOLJ IZPOSTAVLJENA SUŠNIM TVEGANJEM Z NAMENOM, DA TUDI DALJŠE SUŠNO OBDOBJE NE BO PRIZADELO POLJŠČIN IN BO TUDI V ČASU SUŠE VODE DOVOLJ;

3. IZDELALI BOMO NACIONALNI STRATEŠKI NAČRT ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO IN SPODBUDE ZA VSAKEGA DRŽAVLJANA, DA SE BO DO PORABE ENERGIJE OBNAŠAL RACIONALNO IN VARČNO. VSE TE SPODBUDE ZA VARČEVANJE BODO VGRAJENE V ZAKONODAJO TUDI PRI PRIDOBIVANJU GRADBENIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO NOVIH OBJEKTOV IN OBNOVO STARIH. ŽE PREKO TEGA BOMO DOSEGLI VELIKE PRIHRANKE ENERGIJE. SLOVENIJA IMA OBNOVLJIVE VIRE KOT SO VODE, SONCE, VETER IN BIO MASA. PAMETNO IZKORIŠČANJE TEH NARAVNIH OBNOVLJIVIH VIROV NAM BO ZAGOTOVILA ENERGIJSKO SAMOZADOSTNOST, MOREBITNI PRIMANJKLJAJ BOMO PRIDOBILI IZ NOVIH SVETOVNIH ALTERNATIV, KOT JE V ZADNJEM ČASU ATOMSKI ENERGIJI PODOBNA IZNAJDBA FUNDACIJE KESHE, A BREZ STRANSKIH UČINKOV SEVANJA IN JEDRSKIH ODPADKOV. ZAGNALI BOMO ZAUSTAVITEV IN RAZGRADNJO NEVARNIH, ŠKODLJIVIH IN NERACIONALNIH POSTAJ ZA PRIDOBIVANJE ENERGIJE, KOT JE ATOMSKA CENTRALA V KRŠKEM IN TERMOELEKTRARNE.

4. SLOVENIJA JE ENA NAJBOLJ ONESNAŽENIH EVROPSKIH DRŽAV, KO NA TO VPLIVA VEČ DEJAVNIKOV, KI JIH BOMO ODSTRANILI. GRE ZA PREKOMEREN TOVORNI PROMET, NEREŠEN PREKOMEREN PROMET V MESTIH IN TUDI NEEKOLOŠKE NEOSVEŠČENE PROIZVODNJE, KO SE NA ŠKODO NARAVE IN LJUDI PREKOMERNO ONESNAŽUJE NAŠE BIVANJSKO OKOLJE. TEMU BOMO NAREDILI KONEC. Z DVIGOM ZAVESTI LJUDI ŽE OD VRTCA NAPREJ, PREKO MEDIJEV IN NA DRUGE NAČINE TER ZGLEDI POZITIVNIH PRAKS V SLOVENIJI IN SVETU, BOMO VSE BOLJ RAZUMELI, DA JE SKRB ZA OHRANJANJE ČISTEGA OKOLJA SPLOH TEMELJ ZA NAŠ KAKOVOSTEN RAZVOJ IN RAZVOJ PRIHAJAJOČIH GENERACIJ;

5. V NAVEZAVI Z VSEMI TEMI TOČKAMI JE NUJNO POVEDATI TUDI, KAR SE TIČE ZDRAVJA LJUDI, KI BODO SPODBUJANI NA VSE MOŽNE NAČINE, KAR SE TIČE PRIDELAVE ZDRAVE HRANE, PITJU ZDRAVE VODE, DIHANJU ČISTEGA ZRAKA IN PREVENTIVNI SKRBI ZA SVOJE ZDRAVJE, TAKO FIZIČNO KOT DUŠEVNO. PREVENTIVNA SKRB ZA SVOJE ZDRAVJE, KAR BO SKRB TUDI DRŽAVE, DA ZA TO OMOGOČI POGOJE, JE ZAGOTOVILO ZA ZMANJŠANJE DANES OGROMNIH STROŠKOV, KI SE DNEVNO PORABLJAJO ZA LAJŠANJE POSLEDIC OBOLELIH LJUDI, KAR JE SAMO POSLEDICA ZARADI POMANJKANJA PREVENTIVE, KO JE VSE BOLJ JASNO IN VIDNO, DA JE INTERES LOBIJEV, DA BI BILO ČIM VEČ BOLNIH LJUDI, KER SO POTEM ZASLUŽKI PROIZVAJALCEV RAZLIČNIH KURATIVNIH IZDELKOV IN OPREME VSE VEČJI.

Pristopite na to zelo pomembno področje in dodajte svoj kamenček v mozaiku, ko se bo tudi na tem področju po oblikovanju tima strokovnjakov, ljubiteljev in drugih začelo s strokovnim delom v smislu priprave poštenih analiz - inventure stanja, izpostavitev dobrih praks, zakonskih rešitev in tudi slabih, dobrih praks iz tujine, ki bi jih morda prenesli v naše prakse, potem pa bodo izdelali VIZIJO področja ter povsem konkretne operativne načrte v smislu kratkoročnih, srednjeročnih ter dolgoročnih ukrepov v skladu z zmožnostmi, sredstvi in drugimi viri, človeškimi potenciali, znanostjo ter opredelitvami rokov ter odgovornih za izpeljavo. Šlo bo za izdelavo celovitega programa, ki bo podlaga za strateško odločanje in ukrepanje za Slovenijo do leta 2024 in tudi dlje.

KORAK ŠTEVILKA VII: DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

1. SLOVENIJE NI MOŽNO SPREMENITI Z NOBENIMI UKREPI, ČE NE BOMO POGLEDALI NAJPREJ VSAK VASE IN SE VPRAŠALI, KAJ LAHKO PRI SEBI SPREMENIMO, IN ALI JE VSAK IZMED NAS PRIPRAVLJEN IN SPOSOBEN SE VSAK DAN SPREMINJATI NA BOLJE.

Superbia: NAPUH

Avaritia: POHLEP

Luxuria: POHOTA

Ira: JEZA

Gula: POŽREŠNOST

Invidia: ZAVIST

Acedia: LENOBA

To so naštete navlake starega sveta, ki se bo z evolucijo poslovil, in mnogi, ki ne bodo mogli odvreči teh navlak starega sveta, bodo pogubljeni. Smo pripravljeni opustiti zgoraj naštete SLABE lastnosti, ki nas bremenijo, da bi zaživeli v medsebojnem spoštovanju, razumevanju, solidarnosti in ljubezni?

2. Z DRUGAČNIMI ZGLEDI, KAR SE TIČE POLITIKOV IN DRUGIH JAVNIH OSEBNOSTI, IN S SPODBUJANJEM S STRANI NACIONALNIH MEDIJEV K POGOVOROM O TEH VPRAŠANJIH, KAZANJU POZITIVNIH ZGLEDOV, POGOSTEJŠIH IZOBRAŽEVALNIH ODDAJAH O NAŠIH ODNOSIH V DRUŽINI, MED PARTNERJI, MED RAZLIČNIMI SKUPINAMI, V SLUŽBAH, V POLITIKI, BO VSE VEČ POZITIVNIH IMPULZOV, KI BODO V PODUK ZA UČENJE VSEM, DA SE OSVOBODIMO STRAHU IN VSEH TEH NAVLAK STAREGA SVETA. ŠOLA BO POSTALA ŠOLA ZA ŽIVLJENJE, KO BODO K TEMU PRIPOMOGLI DRUGAČNI ŽIVLJENJSKI ŠOLSKI PROGRAMI IN USPOSOBLJENI TER ZGLEDNI UČITELJI IN PROFESORJI.

3. POMAGALO NAM BO TUDI VSE BOLJ MOČNO PRODIRANJE NOVE DUHOVNOSTI, KATERA BO V POMOČ PRI DVIGU NAS VSEH NA VIŠJO DUHOVNO RAVEN, KAR BO POMENILO TUDI VIŠJO RAVEN ZAVEDANJA.

ČLOVEK BO PREBUJEN IN VSE BOLJ OZAVEŠČEN!

NOVA DUHOVNA SPOZNANJA, KI SO NAVEDENA TUKAJ, KO MIMOGREDE NIMAJO NOBENE ZVEZE Z RIMSKO KATOLIŠKO CERKVIJO, KVEČJEM TOLIKO, DA SE BO MORALA TA POVSEM ZMATERIALIZIRANA INSTITUCIJA GLOBOKO OZRETI VASE IN SE VPRAŠATI, V PRVI VRSTI, KAM SO ODŠLI JEZUSOVI NAUKI. MORALA BO ISKATI IN NAJTI BOGA V SEBI IN TAKO POTEM SODELOVATI PRI POMOČI, DA BO VSAK POSAMEZNIK POISKAL DOBRO (BOGA) V SEBI IN BO TO VSAK DAN NADGRAJEVAL IN KREPIL.

3. NE DELAJ DRUGEMU TISTEGA, KAR NE ŽELIŠ, DA BI DRUGI DELALI TEBI, RESNIČNO ŽIVLJENJE V SKLADU S STARIMI ETIČNIMI IN MORALNIMI ZAPOVEDMI JE ZAGOTOVILO ZA VARNO, USPEŠNO IN ZDRAVO ŽIVLJENJE. DUHOVEN ČLOVEK PA NI TISTI, KI VSAK DAN MRMRA OČE NAŠE V CERKVI, AMPAK TISTI, KI ŽIVI POŠTENO, DELOVNO, NAPREDNO, USTVARJALNO IN POGUMNO ŽIVLJENJE S CILJI ZA PRIHODNOST V SOZVOČJU Z OSTALIMI LJUDMI IN NARAVO. DUHOVEN ČLOVEK IMA VEDNO V NAJVEČJI MOŽNI MERI USKLAJENE MISLI, BESEDE IN DEJANJA. KAR POMENI, DA POZITIVNO MISLI, TAKO TUDI GOVORI IN TAKO TUDI DELA. KAKO JE Z VAMI?

Veruj v dobro, imej usklajene misli, besede in dejanja!

Ne delaj drugemu tistega, kar nočeš, da bi drugi delali tebi!

Ne lenari, delaj redno, zavzeto, pošteno in tisto, kar te veseli! V nedeljo počivaj!

Spoštuj očeta in mater, brate in sestre ter vse ljudi tega sveta, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji!

Ne ubijaj!

Ne sovraži!

Ne kradi in ne kopiči materialnega bogastva, privošči uspeh drugemu in pomagaj vsakomur, da bo uspešen!

Ne laži, ne pričaj po krivem, VEDNO GOVORI RESNICO!

Ne želi žene ali moža drugega!

Če se ti zgodi, da nisi ravnal tako kot je zapisano, se opraviči tistemu, ki si ga prizadel ali mu storil škodo, popravi, kar se popraviti da in prosi odpuščanja.

Tudi na tem področju, ki je pravzaprav najpomembnejše, nas čaka ogromno dela. Zaradi velikih napak mnogih, zaradi napačnega vedenja in kršenja obče človeških vrednot smo kot družba zašli v močno moralno in etično krizo. To je posledično povzročilo vse ostale krize. Zato je skrajni čas, da se tega v polni meri zavemo in začnemo od jutri drugače in zdaj po pameti. Nihče nima pravice nikogar spreminjati, vsak o tem, ali bo začel misliti, govoriti in delovati drugače, odloča sam. Toda to pač še ne pomeni, da lahko dobri ljudje dopustimo, da so posamezniki in skupine in to na visokih položajih in nam z njih povzročajo škodo. Pravica in dolžnost je, da jim nadaljnje povzročanje škode preprečimo.

Tudi to področje bomo pošteno ocenili, izpostavili bomo dobre stvari in tudi slabe, ki jih bomo čim prej skušali odpraviti. Vse z dobrimi zgledi in praksami tudi iz tujine. Tudi tukaj bo potrebna VIZIJA za časovno obdobje, kot tudi konkretni načrti z nosilci in roki. Zato vas vabimo, da pristopite in začnete delovati in sodelovati.

Tako, spoštovani, če imate v mislih še malo zgornjo hierarhično družbeno piramido, ki jo je dobro še enkrat pogledati, je tukaj v nadaljevanju prikazana družbena hierarhična piramida prerojene Slovenije. Slovenije, ki ji bomo z lahkoto in brez kakršnegakoli pretiravanja rekli: SAMOSTOJNA, NEODVISNA, DEMOKRATIČNA SLOVENIJA!

Kako vam je všeč Slovenija brez tega, da jo obvladujejo skrivne lože, klike in škodljive združbe? Slovenija, v kateri prevladuje svetloba, dobro, ljubezen, napredek, sodelovanje, razvoj, blaginja, ko je spodnji del lahko zelo manjši, vse manjši. Narisali smo skrajno največjo situacijo, ki si jo bomo prizadevali z zgledi, pametnimi prijemi, s sodelovanjem zmanjševati in teh 20% zniževati iz dneva v dan.

Je že čas, da začnete sodelovati? Povemo vam, da je skrajni čas, ker nič se ne bo zgodilo samo po sebi. Pa tudi ni pošteno, da nekateri vlečemo ta zavožen voz iz blata, drugi pa gledate od strani, kot da to ni tudi vaša stvar. Kot bi vi ne bivali pod isto streho SLOVENIJA. Vsi smo mi člani te iste širše družine z imenom Slovenija. Doma v družini najbrž ne gledate, ko je treba nekaj narediti, ampak si med seboj pomagate? Je tako?

Prvi vaš korak, ki ga naredite iz vašega domačega naslonjača, je pristopiti v skupino ljudi, ki podpiramo sprejem ZAKONA OPS. Gre za vse nas, ki nimamo oblastniških privilegijev in jih nismo pripravljeni plačevati še naprej. S klikom na spodnjo fotografijo-plakat pridete na peticijo in spodaj imate minuto dela, da se pridružite. S tem ste naredili korak k temu, da boste o Zakonu OPS in nadaljnjih korakih sproti obveščeni.

Kot ste seznanjeni, so v zvezi z Zakonom OPS oblastniki iz ozadja naročili parlamentarno in medijsko blokado. Medijsko so blokirane tudi druge za vas pomembne informacije, kot je naprimer škandal na Državni volilni komisiji, katere zgodba še ni zaključena, saj nam tožilstvo ne omogoči fotokopiranja spisa, v katerem je poročilo kriminalistov, ki je popolna FARSA.

Ker se zavedamo, kako močno vlogo igrajo pri tem uničevanju Slovenije mediji, ki jih državljani tudi plačujemo, smo vsak dan ob 11.55 v protestu na Kolodvorski ulici 2 v Ljubljani z zahtevo po osvoboditi medijev, za katere moramo plačevati vsiljeni RTV prispevek.

S klikom na spodnjo fotografijo pridete do konkretnejših informacij in vabimo, da naredite korak in se nam pridružite. V povezavi je tudi usmeritev na Facebook skupino OPS in dogodke, kjer lahko spremljate, kaj se dogaja vsak dan pred in v RTV SLO.


S prihodom na RTV SLO pomeni, da ste pripravljeni za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije narediti tudi kaj več od tega, da sedite doma in bentite, kako je vse narobe.

Drugače pa lahko delate tudi to, da zapise na Gibanju OPS pošiljate na različne naslove po Sloveniji in v tujino, da se povečuje branost, razumevanje, za kaj gre in tudi kaj storiti. Kaj lahko vsak naredi, da uredimo naš dom v prijeten in prijazen, kar zdaj zagotovo ni. Tisti, ki misli, da po vsej verjetnosti spada med 20% privilegiranih ljudi, mu ni do nikakršnih sprememb. Ampak na daljši rok zgublja tudi sam.

Ne pozabite: vse to delamo zato, ker smo odgovorni člani te širše družine, in ker vemo, da je Slovenija lahko jutri urejena po meri delovnega in poštenega Slovenskega človeka.

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

DELUJMO, SODELUJMO IN UKREPAJMO za

Osvoboditev, Očiščenje in preporod Slovenije!

Program narodne enotnosti še v zgoščeni in razširjeni obliki,

 

1.    SPREJEM NOVE DRUŽBENE POGODBE – USTAVE. Sprejeta bo nova, zares demokratična USTAVA, ki bo zagotovila VLADAVINO LJUDSTVA z vse več neposredne demokracije.

Čas je, da šolski sistem, mediji in vsi politiki naredimo vse, da bodo državljani vse bolj aktivni člani v naši skupnosti. Brez aktivnega državljana, ki ima svojo usodo v svojih rokah in se združuje z drugimi in soodloča o vseh pomembnih vprašanjih za skupno dobro, ni demokracije in posledično ne more biti dobrega napredka. Država je zgolj naša širša družina v kateri imamo vsi pravico in dolžnost sodelovati in soodločati o vseh pomembnih vprašanjih za našo skupno usodo.

2.    KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE. Ko bomo zmagali na volitvah z vsaj 51% večino, samostojno ali še z višjo prednostjo s koalicije strank, list in drugih iniciativ povezanih v KOALICIJO KARANTANIJA, bodo vsi vodje in namestniki v sistemu javne in državne uprave postali V.D. (vršilci dolžnosti). Začelo se bo kadrovanje na novo po ostrih merilih stroke morale in etike ter na podlagi programov za odpravljanje nakopičenih problemov, ki jih bodo kandidatke in kandidati predstavili, na področju katerega obvladajo. To bo pomenilo postopno

Čas je, da ustvarimo razmere v katerih bodo na najodgovornejša mesta začeli prihajati najboljši kadri s srčno kulturo, znanjem, kompetencami ter z zavedanjem, da pomeni delati dobro za skupnost posledično delati dobro zase.


3.    POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE. Z večinoma novimi kadri na vrhu institucij države, bomo VZPOSTAVILI PRAVIČNO PRAVNO DRŽAVO. Pred roko pravice bomo pripeljali vse, ki so delovali zoper interese slovenskega naroda ter vse tatove narodovega premoženja. Povrnili bomo najmanj 70% od preko 150 milijard narodu pokradenega premoženja. Narod vse dokaze hrani, zato bomo zlahka, ko ustvarimo pozitivno klimo, opravili vse potrebne revizije. Vsem bomo popravili krivice, ki so jih doživeli do danes zaradi sodnega kriminala, opuščanja dolžnih ravnanj ali malomarnosti kateregakoli državnega organa. Prijava koruptivnega ravnanja ali katere koli druge barabije zoper narod ali posameznika bo nagrajena tudi z finančno nagrado.

Čas je, da postanemo vsi enaki pred zakonom z vsemi pravicami in dolžnostmi in z vso odgovornostjo za svoja dejanja ali opustitev dolžnih ravnanj v preteklosti. Skrajni čas je, da postanemo urejena in moderna pravična pravna država.

BREZ URESNIČITVE TEH TREH TOČK OZIROMA IZVEDBE TEH TREH KORAKOV NI MOŽNO IZVESTI DRUGIH.

4    RACIONALIZACIJA JAVNE UPRAVE Z DANES PREKO 220 TISOČ ZAPOSLENIMI. Postopno bomo racionalizirali formacije javne in državne uprave za najmanj 50%. Na poštenih javnih razpisih bo na preostanek delovnih lahko kandidiral vsak, ki bo izpolnjeval zahtevne razpisne pogoje stroke, morale in etike, ter bo predstavil program za razreševanje nakopičenih problemov na področju, kjer bo kandidiral. Ostali kadri bodo racionalizacijski viški in bodo spodbujani in ustvarjene bodo možnosti, da si poiščejo sebi primerno delo v gospodarstvu.

Plače tistih, ki bodo zaposleni na novih racionaliziranih formacijah, se bodo za začetek dvignile do 15%, potem pa se bodo gibale glede na rast gospodarske uspešnosti države. Če dvignemo produktivnost SLO gospodarstva za 1% bodo toliko višje tudi plače v javnem sektorju. In obratno, če pade produktivnost za npr. 5% bodo za toliko padle tudi plače v javnem sektorju. Vse prihranke, ki jih bomo ustvarili z racionalizacijami bomo usmerili za razvoj in razcvet slovenskega gospodarstva, kar bo pomenilo hiter razvoj in nova delovna mesta, da se bodo presežni delavci lahko hitro prezaposlili v gospodarstvu v katerem bodo z veseljem delali za kar so bili izšolani, ker vemo, da so se mnogi zaradi propadanja podjetji z raznimi poklici, zatekli v javno upravo.

5.    UVEDBA 6 URNEGA DELOVNIKA. Uvedli bomo 6 urni delovnik, da bi tudi tako zaposlili čim večje število danes brezposelnih. Z vračanjem odtujenega nam denarja, racionalizacijo javne in državne uprave, ukinitvijo ropanja državnega proračuna in državnih podjetji bomo aktivirali vse gospodarske potenciale in bomo v doglednem času dosegli polno zaposlenost.

Čas je, da popravimo hude napake iz preteklosti. Če bi leta 1990 začeli z nadgradnjo vsega, kar je bilo do takrat dobro narejenega in odstranili vse, kar ni bilo dobro, kot so korupcija, klientelizem, nepotizem, negativna kadrovska selekcija, uravnilovka, birokracija, prekomerna regulacija ter nasploh nepoštenost, ki je ni onemogočila pravna država, bi bila danes Slovenija povsem drugačna država. Živeli bi relativno enaki v blagostanju resnično podobno kot Švicarji. Zato, ker tega nismo naredili takoj po letu 1990, nas to delo čaka zdaj.

6.    ENERGETSKA SAMOZADOSTNOST. Na rekah bomo postavili na tisoče plavajočih mini elektrarn, kar bo močno pocenilo ceno električne energije za podjetja in gospodinjstva, najmanj za 50%.

Čas je, da iz naših državnih, tudi energijskih podjetji iztrgamo tudi najmanjše pijavke, zaradi katerih naši ljudje že desetletja plačujejo previsoke cene energentov. Čas je, da pametno in racionalno izkoristimo vse naša obnovljive vire za pridobivanje energije, ki nam jih nudi čudovita narava. Voda, sonce, veter in biomasa so naravna bogastva za katera bi se moral človek vsak dan zahvaliti, da jih imamo. Skrb za naravo in pametno uvajanje novih tehnologij ter skrbna izraba obnovljivih virov ter racionalna poraba energije, bo naredilo Slovenijo na tem pomembnem področju samozadostno in neodvisno.

7.    VZPOSTAVITEV PROIZVODNJE ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV ZA MNOŽIČNO UPORABO. Vsak si bo lahko kupil električni avtomobil in se bo vozil z 90% manj stroški, kot doslej. Kupil si ga bo lažje za to, ker bodo na voljo državne subvencije, saj bomo postali ekološko osveščena država in družba. Taki avtomobili bodo narejeni iz recikliranih materialov in iz tega razloga razgradljiv, poceni a vseeno zelo kakovosten.

Čas je, da avtomobil postane udobno, zanesljivo, varno in racionalno prevozno sredstvo, ki ne obremenjuje našega naravnega okolja. Seveda računamo tudi na še druge motorje, ki jih bodo poganjali še drugi iz okolja pridobljeni a neoporečni energenti. Vodik na primer.  V Sloveniji že danes izdelujemo tako rekoč vse komponente za avtomobilsko industrijo. Manjka samo še serijska proizvodnja slovenskih električnih avtomobilov, ki so v bistvu že razviti. Dosegljivi bodo kot ljudski avtomobili za vse naše ljudi, množično pa jih bomo proizvajali tudi za uporabnike po svetu. Vzpostavitev teke množične proizvodnje nam bo dalo najmanj 50 tisoč delovnih mest.

8.    PREHRANSKA SAMOOSKRBA Z ZDRAVO HRANO. Slovenija bo prehransko samooskrbna, viške bomo izvažali, saj imamo za to vse potrebne pogoje. Z vsemi svojimi močmi bomo spodbudili pridelavo zdrave domače slovenske ekološke hrane.

Čas je, da bi se začeli zavedati, da v prihodnosti ne bo nič bolj pomembno kot to, da bomo dihali čim bolj čist zrak, da bomo pili čisto zdravo vodo in da bomo uživali čim bolj zdravo domačo hrano. Zakaj to že nimamo Slovenci vsaj v večji meri, ker smo v časih socializma že pridelali 70% svoje hrane, se je treba vprašati. Komu, če ne tujim korporacijam je pomembno, da kupujemo v njihovih vele trgovinskih centrih? Padli smo na 30% samozadostnosti, kar nas tudi po tem zelo pomembnem področju uvršča med zelo odvisne države od drugih. Ne moremo govoriti o neodvisnosti Slovenije, če 70% hrane uvažamo. Temu bomo naredili konec v najkrajšem možnem času. Iz tega naslova se nam obeta preko 100 tisoč delovnih mest, ker bomo veliko proizvajali tudi za tujino, da bodo tudi oni jedli dobro, na ekološki način pridelano in predelano slovensko hrano.

9.    VODNA SAMOOSKRBA IN PRODAJA VIŠKOV V TUJINO. Slovenija bo z vodo na letni ravni zaslužila do 10 milijard evrov, ker bomo naredili vse, da bomo naše neizčrpne vire čiste vode ohranjali in vodo izvažali v države, kjer vode nimajo. Nafto za velike stroje, ki jih bo še vedno poganjal ta energent bomo zamenjali za vodo.

Čas je, da bi se začeli zavedati, kako smo v Sloveniji bogati s čisto vodo. Po svetu za vodo potekajo vojne in vse hujše bo. Ta dobrina je že danes ponekod dražja kot je nafta ali kaj drugega. Najvišjo zaščito pred plenjenjem uživala prav voda. Voda in druge naravne dobrine so skupno dobro, zato nima nihče pravice vodo in druge naravne dobrine izkoriščati za svoje sebične koristi in kopičenje bogastva. Zato napovedujemo razveljavitev vseh pogodb, ki jih je nelegitimna oblast sklenila za privatizacijo naravnih virov. Koncesije bodo ukinjene. In še mimogrede, če bi do danes naredili vsako leto vsaj pet vrtin do podtalnice, bi v Sloveniji ne imeli nikjer suše. Nova delovna mesta bomo odpirali tudi tukaj, najmanj 10 tisoč.

10.  OGREVANJE SLOVENIJE Z TERMALNO VODO. Domala celo Slovenijo je možno pozimi ogrevati s toplo termalno vodo in to bomo naredili. Zato bo strošek tudi za gospodinjstva padel za najmanj 50%.

Čas je, da bi se začeli zavedati, kako bogati smo v Sloveniji tudi s termalno vodo, s katero je možno ogrevati večino naših bivališč z minimalnimi stroški. Le zakaj moramo plačevati drago kurjavo, če imamo druge cenejše možnosti? Mar ni nekoga interes, da je tako kot je? Mislite, da v našem podzemlju ni nahajališč tudi plina in nafte? Bo drugačna pesem, ko bo zavladalo ljudstvo preko svojih najboljših predstavnikov, lobiji, klani in škodljive združbe in klike bodo pregnani iz te države, to vam jamčimo z častno besedo.

11.    INOVATIVNA SLOVENIJA BO NAŠA OSREDNJA KONKURENČNA PREDNOST. Slovenija bo proizvajala veliko več inovativnih izdelkov, kot danes s katerimi bomo trgovali po celem svetu. Izdelani bodo iz surovin, ki jih imamo doma. Les/kamen/glina/rudnine/ Odpremo lahko 100 tisoč delovnih mest.
Čas je, da bi se začeli zavedati, kako bogati smo v Sloveniji z lesom. Na Finskem npr. je prava sramota graditi svoje bivališče iz česa drugega kot iz lesa. Spodbujali bomo vse vrste gradenj iz našega lesa. Izvoz hlodovine in golih elementov iz lesa ne bo dovoljen, vsi bodo spodbujani k temu, da slovenski les dobi dodano vrednost v izdelkih, ki jih je možno že danes tržiti po celem svetu.

Imamo pa tudi druge naravne materiale, ki jih je treba predelati v kakovostne in lepe izdelke, da bodo dobili svoje lastnike po svetu. Inovatorjev v Sloveniji ne manjka, le preveč so prepuščeni sebi in svoji iznajdljivosti. Pomagali jim bodo, da bodo njihove inovacije in izumi prešli v množično proizvodnjo. Oni so, da izumijo, drugi strokovnjaki so za to, da plasirajo na trg in se zgodi množična proizvodnja in seveda zaščita patentov.

12.    VRHUNSKI EKO TURIZEM – SLOVENIJA KOT TURISTIČNI SVETOVNI BISER. Slovenija bo razvila vrhunski ekološki turizem in bo postala turistični svetovni biser. Za to imamo vse naravne možnosti in prijazne ter delovne ljudi.

Čas je, da naredimo vse potrebno za napovedan preboj Slovenije kot vrhunske turistične destinacije. Slovenija bo postala željen kraj za vsakega svetovnega turista in popotnika. Še posebej tiste, ki vse bolj iščejo, mir, neokrnjeno naravo, nekaj, ker si bodo očistili dušo in telo. To bo ena od strateških panog slovenskega  gospodarstva, zato bomo izdelali vse potrebne kratkoročne, srednje ročne načrte, da se zgodi pravi preporod. Vizije in strategije razvoja ta država zares ni imela, ker papir res vse prenese, praksa pa kaže precej nezadovoljivo podobo. V vse regije bomo uvedli primerno šolanje mladih ljudi in bo nasploh ustvarjena klima, ki jo danes žal še ni, da smo turistična dežela.

Začnimo se zavedati, da imamo eno najlepših dežel na svetu. Vsaka vas, vsak zaselek bo lahko sodeloval pri razvoju turistične ponudbe. Samo v sosednjo Avstrijo poglejte in se vprašajte, ali mi nimamo takih ali pa še boljših možnosti za razvoj turizma? Seveda jih imamo, toda tam delajo prave stvari strokovnjaki, pri nas pa žal politično nameščeni kadri. 600 tisoč delovnih mest ima Avstrija na področju turizma, v sezonah še več, ker zaposlijo študente in honorarne delavce. Slovenija pa? ¼ tega.

13.   PREVENTIVNA SKRB ZA SVOJE ZDRAVJE JE NAJBOLJŠI NAČIN ZA ZNIŽANJE VSE VEČJIH STROŠKOV NAŠEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA. Z  vsemi razpoložljivimi sredstvi bomo spodbujali ljudi k preventivni skrbi za lastno zdravje. Ustvarili bomo pogoje, da bodo naši ljudje jedli zdravo hrano bio hrano, pili čisto vodo in vdihavali vse bolj čist zrak ter živeli čim nanj v stresu. Naredili bomo nove in obudili že narejene programe za udejstvovanje mlajših in starejših v rekreativnih aktivnostih. Pripravili bomo nacionalno strategijo za preventivno skrb za zdravje od vrtca do konca življenja. Na ta način bomo znižali stroške na področju zdravstva za do 70%.

Starejši se boste spomnili Trefaltovih kaveljcev in korenin s katerimi je dvignil polovico Slovenije h telesni aktivnosti.  Zgledi vlečejo in prav nacionalna televizija in radio so tisti, ki bi morali spodbujati k temu z dobrimi zgledi. Seveda pa so tukaj še šola in politika. Zakaj pa ne bi zdravniki z lastnim zgledom pokazali kaj je dobro za naše zdravje, namesto, da neumorno odpravljajo posledice z pisanjem receptov, ki zastrupljajo človeška telesa s raznovrstno kemijo. Farmacevtski lobi rabi veliko bolnih ljudi, da je prodaja zdravil vse bolj v porastu. V naravi za vsako bolezen rožica raste, ko bomo samo na tem področju nabiranja, pakiranja in prodaje naravnih zelišč spodbudili k odprtju nekaj tisoč delovnih mest.

14.    IZKORENINJENJE REVŠČINE V PETIH LETIH, KER BOMO ODPRAVILI VZROKE ZANJO. V Sloveniji ne bo po najkasneje 5-ih letih nobenega revnega človeka. Organizacije, ki danes pomagajo nesposobni oblasti, pomagajo ljudem se učiti životariti. Blažijo posledice revščine, namesto, da bi pomagala odpraviti vzroke, ki jo povzročajo. Morale bodo svojo dejavnost preusmeriti v smer spodbud za boljše življenje vseh v Sloveniji. Dali bomo konkretne napotke in ustvarili bomo pogoje, da bodo ljudje lahko samo začeli, se naučili loviti ribe, zdaj jih vse več dobi tudi na račun stalnega najemanja novih kreditov. Močni smo samo toliko, kolikor je močan naš najšibkejši člen, okrepimo najšibkejše pa bomo vsi močnejši. Uspešna in močna skupnost je najboljši garant, da bo močen vsak posameznik v njej.

Ob vseh potencialih, ki jih imamo Slovenci, bomo s spodbudami in pravilnimi strokovnimi prijemi spodbudili v vsakem tukaj živečem človeku po delu ustvarjanju nekaj novega. Vsako dobro opravljeno delo pa bo pošteno plačano in se bo od vloženega truda v delo, dalo spodobno živeti. Slogan DELU ČAST IN OBLAST bo znova zasijal v polnem pomen te besede, pa naj zveni še tako socialistično. Kdor dela naj tudi je. Ljudi bomo, kot že rečeno učili ribe loviti, nalovljene pa bodo dobili samo še tisti, ki so v resnici hendikepirani, bolni in niso sposobni za kakršno koli delo. Seveda pa je naša osrednja skrb, da napolnimo naše potoke, reke in morje z ribami, ker če ni rib (delovnih mest) ni možno rib ujeti.

15.   PRIHODKI DELOVNIH LJUDI IN UPOKOJENCEV BODO MINIMALNO MED 1.500 IN 2.000 KARANTOV. Postopoma bomo zviševali prihodke ljudi, zagotovo pa bo to realnost v času med 7 in 10 let. Lahko tudi prej, kar je odvisno od vseh nas in hitrosti uresničevanja predhodno naštetih korakov programa OOPS – Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije. Uvedli bomo svojo valuto KARANT ali SLOVEN na zlato podlagi. Davki bodo postopoma padli na med 7 in 17%.Čas je, da se zavemo, da je evro valuta, ki jo, kot so včasih dinarje, tiskajo brez nadzora. To neizogibno pelje v razpad skupnega evropskega monetarnega sistema. Nadzor nad denarjem imajo svetovne oblastniške oligarhije, ki lahko že jutri povzročijo novo svetovno finančno krizo, če izvzamejo iz obtoka večjo količino evrov ali dolarjev, ker bodo iz tega izšli znova bogatejši. DRŽAVA BREZ SVOJE TRDNE DENARNE VALUTE NI SUVERENA IN NEODVISNA DRŽAVA.

Zakaj Švica ni niti članica EU in nima za svojo valuto evra pa je ena najbolje delujočih držav ne svetu? Saj smo leta 1990 dejali, da hočemo postati druga Švica. Kaj pa je drugega ta program, kot podlaga za to, da to čim prej dosežemo? Trdimo, da imamo zaradi boljše geostrateške lege, morja kar nam preko Luke Koper omogoča okno v svet, boljše pogoje za razvoj od Švice. Manjka le prava spodbuda ljudem in najboljše možno vodstvo države za uresničevanje konkretnega načrta, ki je pred vami.

16.    IZSTOP IZ EVROPSKE UNIJE TAKE KOT JE, JE SAMO VPRAŠANJE ČASA. Pretehtali bomo pogoje pod katerimi so nas nameščenci – lutke sistema integrirali v evropsko unijo. Skrbno bomo pregledali kje imamo koristi, če sploh so in škodo, ki jo je videti veliko. Predlagali bomo EU spremembo vsega kar nam škodi, če ne bo posluha bo sledil izstop iz EU.

Očitno pogoji, ki so jih v našem imenu lahkomiselno sprejeli in so jih postavili »veliki« v EU vse bolj pomeni širjenje njihovih trgov na škodo naše proizvodnje ter kupovanje vsega kar so naši nesposobni oblastniki postavili na razprodajo. Ukinjajo lokalno, da bi uvedli globalno, torej svoje. Zakaj smo morali zapreti svojo tovarno za proizvodnjo sladkorja, če vemo, da je država, ki nima lastne proizvodnje sladkorja, GRENKA DRŽAVA. Cela  vrsta uredb, direktiv in mednarodnih pogodb je bila v Državnem zboru sprejeta na tiho. Vse to je treba skrbno pregledati in zahtevati spremembe, da se prepreči še večjo škodo. Nismo hlapci, da nam bo nekdo zaradi svojih največkrat sebičnih materialnih interesov uničeval naše temelje obstoja in dobrega življenja. Pridobili smo odprte meje, da lažje uvažajo k nam smeti, ki vabijo vse bolj obubožan narodu k nakupu ter širjenje tudi mednarodnega kriminala.

17.    IZSTOPILI BOMO IZ VOJAŠKE ZVEZE NATO IN IZ DRUGIH ORGANIAZCIJ V KATERE PLAČUJEMO PREKO 200 MILIJONOV ČLANARIN LETNO. 20% letnega proračuna plačamo nekakšnih članarin, si predstavljate kaj bi lahko naredili z 200 milijoni denarja, če bi jih vsako leto vložili v znanost in gospodarski razvoj. Člani smo kar v 430-ih organizacijah. Treba se je vprašati kaj imamo ljudje od teh članstev, razen vse bolj prazne žepe. Če kdo meni, da smo varnejši pred napadi kogarkoli, ker smo člani zveze NATO, naj se spomni kako je ta svetovni policaj odreagiral, ko se je dogajalo klanje nedolžnih ljudi v Bosni oziroma na tleh bivše Jugoslavije in kako deluje OZN v kateri so članice NATO najmočnejše v Siriji in Ukrajini.

Nekaj je hudo narobe, ko ni niti za pomisliti kako bi se končal morebiten konflikt med dvema državama, ki sta v NATO. Na stran koga bi se zveza NATO postavila? Slovenija je miroljubna dežela, nikoli nismo nikogar vojaško ogrožali, zato ni nobenega razloga za dodatno oboroževanje pač pa za razoroževanje, tudi drugim za zgled. Razglasili bomo vojaško nevtralnost in postopno demilitarizirano cono. Nasilje še nikoli v zgodovini ni rešilo temeljnih problemov ampak je samo povzročilo nedolžne žrtve, veliko trpljenja in nove zamere.

Vojaška zveza NATO v kateri ima glavno besedo Amerika je krava, ki ne daje niti kapljice mleka, vsak dan pa porabi nam nepredstavljive vsote denarja. Začnimo se zavedati, da je tudi vsak posameznik član različnih klubov a samo v tistih, ki si jih lahko privošči in ima od njih tudi kakšno korist. Mi plačujemo za članarine v 430-ih klubih preko 200 milijonov evrov, naši otroci pa nimajo toplih obrokov v šolah. Skrajni čas, da se začnemo obnašati tako, kot se vsak dober gospodar doma.

18.    ZA PODJETNIKE ZAČETNIKE DO 50 TISOČ KARANTOV PROMETA LIMIT ZA OBRAČUNAVANJA DAJATEV. Podjetniki ali s.p.-ji ne bodo rabili, razen svojih prispevkov za samozaposlitev, ničesar plačevati, dokler ne bodo presegli mesečnega prometa 50 tisoč karantov. Ta doba bo omejena za dve leti.

Zavedamo se, da nobena podjetniška pot ni lahka, še posebej ne v začetku. Zato bomo z vsemi silami in sredstvi, tudi finančnimi, pomagali vzpostaviti tako poslovno okolje v katerem bo podjetništvo sprva zadihalo potem pa bo cvetelo. Že v osnoven šole bo uveden predmet osnove podjetništva, ker si želimo čim več podjetnih ljudi, ki bodo razmišljali z v zgodnjem otroštvu kaj bodo ustvarjali in proizvajali ko bodo zaradi svojih izkazanih sposobnosti tudi ciljno usmerjani na področja, kjer bodo lahko uspešni. Ukinili bomo negativno klimo, da je biti podjeten in zaradi tega premožen nekaj slabega, ki žal v Sloveniji še vedno vlada.

Prav zato pa je treba že v šoli vzgajati kaj pomeni zdravo podjetništvo, ki ni na škodo narave in ni na škodo soljudi temveč je pravo podjetništvo takrat kadar deluje v simbiozi z naravo in v korist ljudi. Skrajni čas je, da uspešne postavimo za zgled in se začnemo od  njih učiti. Privoščimo vsakomur uspeh, ker več bo uspešnih prej bomo uspešni tudi sami. Razmišljajte tako, zato sezite sosedu v roko, če mu je uspelo v poslu in ga vprašajte kaj je počel, da mu je uspelo. Pravi zmagovalci ne bodo skrivali in vam bodo razkrili kje so doživeli pluse in kje minuse. Dali vam bodo spodbudo, morda idejo, da se tudi sami podvizate. Naj nam bodo za zgled uspešni in na take naj stavi celotna država, da se razmnožijo.

19.    UVEDENE BODO ZASEBNE AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE IN CENTRI ZA SOCIALNO DELO. Ukinili bomo obstoječe državne Zavode za zaposlovanje in Centre za socialno delo. Tovrstno delo bo zaupano zasebnim agencijam, ki bodo dobile koncesijo države in plačane po učinku. Veste, da zdaj ogromno dela opravijo zunanji izvajalci, ki jih angažirajo Zavodi za zaposlovanje, medtem, ko zaposleni v državnih ustanovah v mnogo primerih nimajo pravega dela niti stimulacij, da bi resnično pomagali ljudem odpraviti problem. Tudi tukaj potekajo stvari zelo po domače in tudi tu, tako, kot vse povsod na drugih področjih, vlada moč vez in poznanstev.

Ljudje, ki bodo izgubili zaposlitev bodo deležni najprej enake podpore, kot bi se jim ne bi zgodilo nič. Ocenjeni bodo kaj lahko delajo glede na svoje psihofizične sposobnosti in glede na znanja, ki jih imajo. Potem jim bo prvič ponujeno delo v krogu 100 km od svojega stalnega prebivališča. Če bodo enkrat zavrnili jim bo padla podpora za polovico, če bodo zavrnili drugič jim bo podpora ugasnila. Medtem pa bodo dolžni oddelati polovico delovnih ur, kot bi jih sicer v podjetjih ali na javnih delih v bližini svojega kraja, če bodo potrebe, da ne padajo povsem iz delovnega ritma. Ne pozabite, delovnih mest bo veliko in na vsakem koraku bodo mediji kazale dobre zglede, delo, kako se z delom pride do dobrega standarda. Kultura podjetnikov pa se bo tudi dvigovala, ker jih bomo k temu spodbujali, saj zadovoljni delavci dajo veliko več, kot delodajalec pričakuje.

20.    TA PROGRAM BOMO IZVAJALI VSI SODELUJOČI POD ČASTNO PRISEGO, KI BO DANA LJUDSTVU NA POSEBNI JAVNI PRIREDITVI, KJER BO DANA ČASTNA BESEDA. IZVEDLI GA BOMO TAKO, KOT JE ZAPISAN OZIROMA BO, KO BOMO VANJ VNESLI ŠE POPRAVKE IN DODATKE V SMISLU PODROBNOSTI. V NOVI DRUŽBENI POGODBI – USTAVI, BODO VNESENI MEHANIZMI ZA ODVZEM MANDATA VSAKI VLADI, KI NE BO DELALA V SKLADU Z NAČRTOM IN PRISEGO, KI BO DANA PREDEN BODO SPLOH VOLITVE. NAČRT BO MORAL BITI IZDELAN TAKO, DA SE BO V VSAKEM TRENUTKU MOŽNO PREPRIČATI ALI SE URESNIČUJE.

VSAKA VLADA BO PO KORENITIH DRUŽBENIH IN POLITIČNIH SPREMEMBAH LE PODALJŠANA ROKA LJUDSTVA, KI JO BO LAHKO LJUDSTVO V VSAKEM TRENUTKU ODPOKLICALO. 

Konkreten načrt za delovanje bo moral zgledati tako:

a)    Na vsakem področju, ki je pomembno za delovanje naše družbe bomo pritegnili k sodelovanju čim več strokovnjakov in vse, ki jih določeno področje zanima in želijo sodelovati;

b)    Narejena bo poštena inventura stanja na določenem področju, ki jo bodo naredili prej omenjeni strokovnjaki in njihovi sodelavci,

c)    Izpostavili bomo dobre rešitve, vse kar je bilo do sedaj na nekem področju dobro narejenega (ne bomo naredili napake iz leta 1990, ko ni bilo narejene nobene inventure stanja in so tudi vse kar je bilo dobro narejenega v socializmu zavrgli oziroma niso naredili nadgradnje);

d)    Izpostavili bomo korektno in pošteno vse tisto kar je ovira, da bi na katerem koli področju stvari uredili in bi bolje napredovali, tudi zakonodajo, ki ni v redu in nam škodi;

e)    Pogledali in izpostavili bomo rešitve v nam primerljivih državah, ki so dobre na nekem področju in bi jih bilo dobro ter koristno vnesti v naše prakse, seveda, če je to glede na primerljivost naše države z drugimi možno;

f)    Potem bomo izdelali plane. Vizije in strategije za uresničitev v skladu z generalno VIZIJO države za daljše časovno obdobje. Na podlagi tega bodo izdelani kratkoročni, srednjeročni ter dolgoročni plani z nosilci in roki ter kontrolnimi točkami, da bo vedno moč preveriti ali gremo v pravo smer oziroma ali se načrti uresničujejo.

g)    SODELOVANJE RES VSE PAMETI, KI JO SLOVENIJA PREMORE DOMA IN PO SVETU JE POGOJ, DA BOMO IZDELALI VSE NAČRTE, KOT JE TREBA.

KDOR NE PLANIRA, PLANIRA NEUSPEH!

Te temeljne izhodiščne točke programa OOPS so narejene v osnutku, zato je vsaka vaša konstruktivna pripomba, kritika ali sugestija zelo željena.

VABLJENI K SODELOVANJU ZA ČIMPREJŠNJE URESNIČENJE TEMELJNEGA NAČRTA NARODNE ENOTNOSTI ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije.

In še najkrajša različica Osvobodilnega programa narodne enotnosti OOPS, ki ga dodajamo v fotografiji, da ga lahko prenesete, morda natisnete in ga promovirate skupaj z zgornjo VIZIJO SLOVENIJA 2030 na vse možne načine.

razlaga pomena kratice oops.jpg - 54.91 Kb

 

Ekipa OPS

 

Komentarjev 

 
#13 Alojz Ličar 10:08 18-12-2016
Pa še nekaj tisti, ki se ne upajo podpisati z pravim imenom in priimkom niso pravi, lahko je pisati pod psevdonimom. Hvala
Citat
 
 
#12 Alojz Ličar 10:05 18-12-2016
Prosim ne samo bomo, bomo, bomo očistite to Slovenijo parazitov, ki se svobodno sprehajajo po državi in se nam poštenim delavnim ljudem smejejo. Organizirajte se in ustanovite stranko dajte ven program potem pa na volitve. Dokler boste poslušali ljudi, ki imajo 3.000,00€ mesečnega dohodka ne boste prišli nikamor, ker tisti, ki ima 3.000,00€ dohodka bo hotel še več, pridobite ljudi ki so na minimalcu na pragu revščine oni se bodo borili za boljši jutri. Ampal to je samo moje mnenje! LP. Lojz
Citat
 
 
#11 zavedni slovenec 23:37 20-01-2016
Pozdravljeni, vec casa vas spremljam in upam, da vam bo uspelo ciprej priti na oblast in seveda upam, da bom tudi jaz bil zraven ce bo le mozno, saj zelim tudi kaj storiti za to drzavo in biti delo revolucije in ne samo cakati druge, da bodo kaj naredili. Skupaj smo mocnejsi, zato se moramo podpirati, kdor ima dobre namene se ve, kdor ima slabe, pa se ga hitro identificira, kadar se je treba odlocati o dolocenih vprasanjih. Strinjam se v vecini vasih tock, predvsem o uvedbi skrajsanega urnika, bodisi 6 ur na dan ali 30 ur na teden, ter kako narediti javno upravo bolj ucinkovito, saj eni leta in leta prejemajo denar za nic delati!!!

Ce obstaja kaka moznost, kako priti na oblast, samo povejte, rad pa delam lokalno sem iz KOPRA, rad bi bil zupan ali svetnik ali kaj podobnega v Kopru, delal bi tudi prostovoljno, ce bo potrebno, saj imam dolocene ideja, poleg ukinitve RTV narocnine tudi ukinitev komunalnih prispevkov, zstonj dodatno zavarovanje, ter elektrika in voda zastnoj v doloceni kolicini za fizicne osebe prebivalce RS.

Vse se da, ce se hoce in tudi jaz to VEM!!
Citat
 
 
#10 zlatka milavec 10:22 10-11-2015
[fv]všeč mi je osveščeni prebivalci Slovenije[/fv]poskrili smo se v svoje miššje luknje, paranoja je naredila svoje...
Citat
 
 
#9 KovacLjubomir 13:26 18-08-2014
V globalu se strinjam, slediti bi moralo povabilo vsem političnim strankam.
Citat
 
 
#8 Jon Zyvikull 07:57 05-06-2014
Jon Zyvikull 07:47 05-06-2014
Zahtevam , da Kučan , B učar, Stanovnik odgovarjajo za zločine in poboje.Za sežigalnico do leta 91 na primorskem kjer so kurili politicne nasprotnike.Za zastrupljanje politicnih nasprotnikov kot sem jaz.Za groznje kriminalsitov in agentov sove s smrtjo, norsnico, zaporom za groznje s smrtjo moje sestre.Kriminalisti mi sledijo na vskem koraku že 3 x jim je spodletelo izvesti napad na uradno osebo dve smrtonosni zastrupitvi -sodolujejo z nekaterimi lokali ki imajo pripravljen strup za politicne nasprotnike za strice iz ozadja skrbno hlapčujejo kriminalisti in agenteje sove katere face že skoraj vse poznam.
Citat
Citat
 
 
#7 abs24 00:25 09-05-2014
Mene tudi moti ta piramidalna struktura, spominja spet na neko diktaturo, zakaj apriori potisnit v najnižjo kasto ljudi, ki imajo očitno hude probleme v življenju, takim bi se dalo spodbudo, da se osmisli njihovo življenje in jih pripeljat na življenje dostojno človeka, ne pa jih kar tako emarginirat in ožigosat... torej veliko zdrave psihologije in pozitovnih izkušenj za te ljudi :) Razen za ta hude kriminalce, tam pa res se mi ne sanja kaj bi z njimi.
Pa OPS kar tako postaviti na vrh piramide, tudi ne deluje prav najbolj ponižna gesta. Jaz bi dal na dno samo kriminalce in politike, ker je to eno ta isto.
Citat
 
 
#6 veto 14:37 23-04-2014
Draga mladina, malo sem leteče pogledal na inicijativo hčerke ki študira, moja željabi bila da bi se tudi vaše udejanjile, pa vendar je do tega tako daleč. Govorim iz razlogov ki so meni znane, zato me to še bolj živcira ker lepe prihodnosti na dolgi rok ni videti Poznam nekaj ljudi ki bi to izpeljali, vendar bi zahtevalo združitev več takih poštenjakarjev...
Citat
 
 
#5 Jaz 15:59 19-03-2014
Citati Jaz:
Spoštovani,
določene stvari vaše vizije so zelo smiselne, a morebiti se jih lotevate na napačen način.

Ustanovite politično stranko, kandidirajte na volitvah, pridobite ljudstvo na vaši strani in vse to bo izvedljivo.

Podajte konkretne rešitve in ne samo zlorabljati besedo "Bomo ..." kot je to v praksi v političnem svetu.

Srečno!Bi se še dopolnil....
zakaj je na končnem grafičnem prikazu vaše hierarhične vizije še vedno prisotna piramidalna struktura? Pričakoval bi kakšen krog, kjer so vi pripadniki naroda enakopravni in enakovredni.

LP
Citat
 
 
#4 Joži 20:29 10-03-2014
Zavedni Slovenec, gospod Troha nima s tem nič skupnega. Je zgolj nek motor, da to kar je tukaj predlagano čim prej pridemo.

Ker ne kandidira in ne bo, ker se je k temu zavezal tudi javno na teh straneh je povsem nepomembno kaj si mislite o ugrabitvi. Je pa bil dvakrat oproščen obdolžitve v montiranem procesu, ki se sploh ne bi smel začeti, ker ni bilo za kazenski pregon nobenega dokaza in ga v polnih šestih letih tožilci niso predstavili. Kaj torej želite?

Janša in Troha ne moreta delati skupaj ničesar, ker je Janša ves čas pri koritu in v škodo naroda, Troha pa resnična žrtev udbomafije.

Torej verjamem, da se Troha ne bo spravljal z ljudmi, ki so povsem soodgovorni za zavoženo slovenijo. Bil je naprimer polovico časa od leta 1990 v različnih vladah, že leta 1992 je skupaj z udbovcem Peterletom kolaboriral v Drnovškovo udbovsko vlado. Kar je bila popolna izdaja poštenih Slovenk in Slovencev, ki vemo kaj pomeni se pajdašiti s udbokomunisti.

Sicer je pa tukaj objavljen zapis v katerem so vprašanja Janezu Janši na katera bo enkrat moral odgovoriti. Vprašajte ga zakaj še ni odgovoril???

http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicnih-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev/589-kdo-je-v-resnici-ivan-janez-jana-in-kakno-vlogo-igra-e-od-afere-jbtz-1988-naprej-
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 298 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?