KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024

VIZIJA

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

I. Zahteve, ki jih bomo dosegli z nepretrganim protestom do uveljavitve:

1. ZAHTEVA

DE-BLOKADO Zakona OPS s strani oblastniške kaste, ki smo ga vložili v DZ 28. aprila 2011, ki bo, ko bo sprejet, omogočil:

a. UKINITEV VSEH NEUPRAVIČENIH PRIVILEGIJEV, KI SI SO SI JIH PRIPADNIKI PRIVILEGIRANE DRUŽBENE SKUPINE NAGRABILI V ČASU PREJŠNJEGA TOTALITARNEGA KOMUNISTIČNEGA REŽIMA IN V ČASU ZA VEČINO 22 LET TRAJAJOČE TIRANIJSKE TRANZICIJE;

b. DA BODO Z VSEH ODGOVORNIH POLOŽAJEV V JAVNI IN DRŽAVI UPRAVI, GOSPODARSKIH DRUŽBAH V VEČINSKI LASTI IN V PRAVNIH SUBJEKTIH, KI SE TIČEJO DRŽAVE, UMAKNJENI DO TRETJEGA NIVOJA VODENJA VSI, KI SO ODGOVORNI IN SOODGOVORNI ZA ZAVOŽENO SLOVENIJO. ENI, KER SO DELALI PROTI NARODU IN DRUGI, KER SO OPUSTILI DOLŽNA RAVNANJA IN S TEM NISO PREPREČILI ŠKODLJIVEGA RAVNANJA;

c. DA BOMO POSTAVILI PRAVIČNO PRAVNO DRŽAVO, KI BO SPROŽILA POSTOPKE ZA ODGOVORNOST PRAVIH TATOV IN VRAČANJE POKRADENEGA PREMOŽENJA NARODU, TER BO POPRAVILA KRIVICE OŠKODOVANCEM;

d. RAZPAD OBLASTNIŠKIH LOBIJEV, KLIK IN ŠKODLJIVIH ZDRUŽB;

e. DA ZAŽENEMO VSE INTELEKTUALNE IN GOSPODARSKE POTENCIALE, DA BO SLOVENIJA POSTALA GOSPODARSKO MOČNA IN UČINKOVITA DRŽAVA, LJUDJE PA MATERIALNO PRESKRBLJENI;

f. DA SE PREHRANSKO, VODOOSKRBNO IN ENERGETSKO SLOVENIJA OSAMOSVOJI;

g. DA VZPOSTAVIMO VSE BOLJ NEPOSREDNO DEMOKRACIJO OZIROMA OBLAST LJUDI;

h. DA SE SLOVENIJA DUHOVNO, ETIČNO IN MORALNO PREPORODI.

2. ZAHTEVA

DE - BLOKADA MEDIJEV, DA BOMO V NEPOSREDNEM PRENOSU LAHKO POJASNILI LJUDSTVU POMEMBNOST SPREJETJA ZAKONA OPS.

3. ZAHTEVA

OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAKONA V DRŽAVNEM ZBORU PO HITREM POSTOPKU, V PRIMERU ZAVRNITVE ZAČETEK POSTOPKOV ZA REFERENDUM.

 

II. Postavitev VIZIJE, javna razprava, predstavitve po Sloveniji in spodbujanje ljudi, da jo ponotranjijo, jo vzamejo za svojo in jo z navdušenjem širijo med soljudi doma in v tujini;

III. Definiranje ključnih korakov, ki jih bomo opravili, drugega za drugim, da pričujočo VIZIJO čimprej uresničimo. Priprava in distribucija publikacije v vsako slovensko gospodinjstvo s spodbudo sodelovanja vsakogar, ki bo razumel in soglašal s samo vizijo in začrtanimi koraki za uresničitev. Izvajanje predstavitev po Sloveniji z namenom pridobivanja somišljenikov in somišljenic ter aktivnih sodelavcev in sodelavk. 

IV. Povabilo vsem v KOALICIJO KARANTANIJA za zmago na volitvah (posamezniki, posameznice, društva, gibanja, združenja, izvenparlamentarne politične skupine, drugi).

PROSIMO, SPOROČITE NAM, ALI BI ŽELELI, DA TUDI V VAŠEM KRAJU OPRAVIMO PREDSTAVITEV VIZIJE IN KORAKOV ZA NJENO URESNIČITEV. POVABITE SOMEŠČANE, SOKRAJANE IN USKLADITE TERMIN, DA SE SREČAMO. Naš naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , preko katerega nam sporočite, kje in kdaj bi se srečali za predstavitev. Minimalno število zainteresiranih naj bo vsaj pet. Bodite akter srečanja, saj gre vendar za vse nas, ki v tej državi živimo. Natisnite VIZIJO in ljudi obvestite z dodatkom, kje in kdaj bo predstavitev.

Več o sami VIZIJI (zakaj, s čim, kdo in kako?) si  lahko preberete TUKAJ

Korak številka 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE - TUKAJ

Korak številka 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE - TUKAJ

Korak številka 4 - UVEDBA VSE VEČ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - TUKAJ

Korak številka 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARTVA - TUKAJ

Korak številka 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE - TUKAJ

Korak številka 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE - TUKAJ

 

DELUJTE, SODELUJTE IN UKREPAJTE ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!

Ekipa OPS