Titova ulica

 

Tako se leta 2010 slavi v Sloveniji in to v rojstnem kraju generala Maistra v Kamniku morilca in diktatorja ter pedofila Josipa Broza. Kako re?emu ?loveku, ki je ubil enega so?loveka z naklepom? Morilec, a ne? Kako eni re?ejo ?loveku, ki je dal pobiti med 100 in 200 tiso? politi?nih nasprotnikov, pametnih in uspešnih ljudi v imenu boljševisti?ne revolucije? Mnogi mu re?ejo brez najmanjšega sramu kar naš TITO.

Najboljše, da še Hitlerju postavimo ulico ali trg z nejegovim priimkom, saj je imel tudi on poleg zlo?inskih in diktatorskih lstnosti tudi kakšno dobro, vsaj to, da ni množi?no pobijal lastnega naroda, ampak ga je koval v zvezde. - komentar OPS

 Ulica pedofila Josipa Broza Tita

       Nekdanji jugoslovanski diktator Josip Broz Tito, v predvojnih letih - ko je deloval kot vohun, agent in likvidator iz vrst tedanje NKVD - znan tudi pod imenom Valter, je bil tudi pedofil. Ne verjamete? Preberite knjigo z naslovom "Žene u Titovoj sjeni" avtorja Mira Sim?i?a; knjiga je izšla lani, na Hrvaškem, kjer je med drugim opisano zlo?insko razmerje z "djevoj?ico iz Kirgizije"; zanimivi del?ek pravi takole: "Kada su se 1917 godine upoznali Josip Broz i Pelagija Belousova - Polka u blizini grada Omska, u Rusiji, Broz je imao 25 godina, a iza sebe je ve? imao bogato  i surovo ratno  životno iskustvo.

Polka je bila još dijete, imala je tek 13 godina. Slijede?e godine sklopili su crkveni brak po pravoslavnom crkvenom obredu, a 1920 godine, pred njihov odlazak u Brozovu domovinu, svoj su brak i sudski registrirali u gradu Omsku. O Polkinoj obitelji, njenim roditeljima i bra?i ne postoje poznati dokumenti. Iz ruskog anketnog lista kojeg je Polka Broz ispunila na zahtjev sovjetskih vlasti u  rujnu 1932, proizlazi da je Pelagija Denisovna Broz selja?kog podrijetla i da je ro?ena 1904 godine u selu Mihajlovka u Akmolinskoj oblasti, srez Omsk, u selja?koj obitelji. Iz istog dokumenta je mogu?e do?i do zaklju?ka da su njeni roditelji bili vlasnici selja?ke ku?e i nešto zemlje."

Da ne bo pomote: kljub temu, da sta se Tito in Polka poro?ila, to ne izklju?uje dejstva, da je tukaj šlo za pedofilijo. Sim?i? v knjigi tega sicer ne obsoja, ampak samo navaja dejstva, mislim pa, da vsi vemo, da je 13-letna deklica še otrok in težko razumno sprejema odlo?itve odraslega razmerja, še težje pa prenaša posledice odraslega razmerja. In: pedofilija je kaznivo dejanje, ?etudi se odrasel ?lovek in otrok v zgodnjih najstniških letih morebiti dejansko zaljubita.

Seveda je bila pedofilija kaznovana tudi v težkih ?asih, ko si je Tito takole razposajeno rad privoš?il majhne in nedolžne pun?ke. Le kdo bi si mislil, da je tudi pri tem posnemal svojega velikega u?itelja, grozovitega Josipa Visarionovi?a Stalina. Ja, ne boste verjeli, ampak tudi Stalin je bil pedofil. O tem v knjigi Young Stalin piše Simon S. Montefiore; knjiga žal še ni na voljo v slovenš?ini, zato naj na kratko povzamem Stalinovo veselje do spolnega ob?evanja z otroki: delikt se je dogajal leta 1914, ko je bil Stalin star že ve? kot 30 let, Lidia Pereprygina pa 13 let, enako kot Titova Polka.

V knjigi je omenjeno, da so policisti nekega dne vdrli v hišo Perepryginovih in zalotili Josipa in Lidio "pri delu", torej: in flagrante delicto. Dodatno se je zapletlo, ko so ugotovili, da je deklica nose?a. Zadevo so nekako pometli pod preprogo. Nikita Hruš?ov in politbiro sta leta 1956 zahtevala policijsko poro?ilo o tem primeru, ker jim je služilo kot  dokazno gradivo zoper tedaj že umrlega tirana. Vendar pa je bilo poro?ilo tako ob?utljivo, da so ga spravili v tajni arhiv, kjer je ostalo neodkrito vse do 21. stoletja. Vmes pa se je kopija zapisnika o preiskavi znašla v Life magazinu, pa tudi ?e malo poguglate, najdete na to temo kar veliko zapisanega.

Lahko se samo še malo pozabavam: ko boste vi, vrli levi?arji, naslednji? spet vsepovprek obtoževali katoliško Cerkev, da je polna pedofilije, nikar ne pozabite, da tudi komunisti?ni voditelji, ki jih tako radi malikujete, niso bili prav ni? boljši od sprevrženega ustroja svetega Vatikana. Oba sistema sta podla in dvoli?na, ?loveška narava je pa tudi že od nekdaj takšna.
 
Burne razprave o tem, da bo Ljubljana leta 2009 dobila Titovo ulico, so seveda smešnica. Mislite, da župana Zorana Jankovi?a resni?no briga Tito? Brez veze. Tema je neumna in umetno sproducirana, da bi v javnosti zakrila probleme, ki resni?no pestijo državo - nekako je potrebno pred dokon?nim pogromom v javnosti rešiti vojaka Igorja Bav?arja, ve?nega ljubljen?ka Milana Ku?ana, saj vendar vidite, da se nesre?než oklepa Istrabenza kot pijanec plota.

Enako kot se drugi tranzicijski pogoltneži, ki jim je recesija malo prekrižala na?rte, prav smešno oklepajo vsega, kar so si nagrabili v minulih mandatih. Ljudem je treba vre?i par paketov Rde?ega križa in Karitasa, da bodo imeli kruha, za igro pa itak poskrbijo kar mojstri iz ozadja z manipulativnimi temami kot je: Titova ulica. OK, nisem navdušena, da bo prestolnica dobila ulico, ki se bo imenovala po tem sprevrženem lopovu, a kdo sem jaz, da bi se repen?ila?

Tito je vsak dan z mano. Na mojem hrbtu. Tatu. Mlada in nora leta. ?e pa Ljubljana že mora dobiti Titovo ulico, potem naj župan Jankovi? drži besedo, ki jo je dal v izjavi, da je treba "gledati zgodovino in tisto, kar je Tito v tistem ?asu pomenil". Tito je pomenil marsikaj. V glavnem slabo, negativno. Vse z blazno natan?nostjo skrito in zakrito. Bil je tudi pedofil. Se vam pedofilija ne zdi hudobna? Kar Titu morebiti lahko pripišemo malenkost dobrega, je bil pravzaprav bolj slu?aj, kolaterala, ki se mu je pa? pripetila po naklju?ju.

Žal. In še to: se vam ne zdi smešno in hkrati obupno, kako je Slovenija še toliko desetletij po 2. svetovni vojni razdeljena na partizane in domobrance? Poglejte internetne forume, prepolni so zmerjanj z ene in z druge strani. Se vam ne zdi, da bi bil skrajni ?as za premirje? No, naj na tem skromnem in minornem blogu, ki ga itak nih?e ne bere, izrazim možnost rešitve, ki bo zadovoljila tako partizansko kot domobransko stran: tista uboga ulica v Ljubljani, naj dobi ime:
 
                                      Ulica pedofila Josipa Broza Tita
 
Volk bo sit in koza cela. Levi?arji bodo dobili ulico, ki si jo tako strastno želijo, nasprotniki Titovega lika pa bodo potolaženi, saj bo ulica s tem imenom tretirana kot realno spominsko obeležje te komunisti?ne pošasti. In potem se bo država lahko resni?no ukvarjala s sedanjostjo, s sedanjimi problemi, z bav?arji, kramarji, veselinovi?i, semoli?i in vsemi ostalimi malimi še žive?imi titoti ...
 
Ana Jud

18.04.2009