Pismo predsedniku Virantu

Cenjeni Predsednik Zbora za Republiko, gospod Gregor Virant,

Samo hlapci ostajejo tiho na balkanske (srbohrvaške) provokacije proti Sloveniji. 

 

 

Pahor nam je tudi dokazal, da je bolj zavzet za svoj lasten žep, poslovne zveze in ban?ne ra?une prijateljev njegove komunisti?ne stranke, kot braniti interese Slovenije, njenega ozemlja in slovenske davkopla?evalce, ki mu dajejo pla?o. Vse to je popolnoma nesprejemljivo in skregano s zdravo pametjo.

Pahor nam je vsem Slovencem dokazal kakšen HLAPEC, izdajalec in diktator je.
 
Kljub temu, da Slovenska Parlamentarna Resolucija (podprta od Pahorjeve lasne stranke) jasno pove, da Hrvatje nezakonito zasedajo in kontrolirajo slovensko ozemlje (levi breg reke Dragonje, levi breg reke Mure pri Hotizi in pol Piranskega zaliva), zdaj Pahor pravi, da bo dovolil Hrvatom pristopiti v EU. Kakšen zlo?in! Kakšna izdaja!


Kdorkoli z logi?no in razumno pametjo bi razumel, da je ta odlo?itev popolnoma nesprejemljiva in odvratna vsem ponosnim Slovencem. Ta odlo?itev spravlja Slovenijo v zadrego pred vsem svetom, ker pokaže Slovenijo kot nekako 'banana republiko', burko, deželo, ki je ni potrebno jemati resno.


Dejansko, nobena normalna, racionalna dežela na svetu bi kadarkoli dovolila sosedni državi ilegalno prevzeti kontrolo nad svojim ozemljem in bi jo potem za to nagradila z ?lanstvom v EU in NATO-u. Vendar, to je to?no kar Pahor dela. Namesto, da bi Hrvaško kaznoval zaradi nasilja nad Slovenijo, nagrajuje Hrvaško in jo vzpodbuja kot tudi druge države, naj bodo bolj agresivne do sosednjih narodov. Pahor vzpodbuja agresijo!


?e bi Pahor bil mo?an vodja in ponosen Slovenec bi zahteval, da bi Hrvaška vrnila vso slovensko ozemlje, ki ga še vedno okupira, kot izraženo v parlamentarni resoluciji in bi tudi zahteval, da se Hrvaška opravi?i in pla?a odškodnino slovenskim žrtvam in njihovim družinam, ki so trpele pri postopanju hrvaških vojaških sil, ki so morile Slovence v Štrigovi in Razkrižju v letu 1946-47.

Namesto tega imamo Pahorjev presenetljiv molk in arogantnost do slovenskih žrtev.

Pahor naj se vpraša –

1. Kako to, da Gr?ija, enaka ?lanica EU kot Slovenija, lahko ustavi priklju?itev Makedonije NATO-u in EU pa je še vedno spoštovana in oboževana država križem sveta?

2. Kako to, da ko izvaja EU pritisk na Gr?ijo naj dvigne blokado Makedonije, Gr?ija to brez nadaljnjega ignorira in se briga za lastne interese, toda ko uporablja isti pritisk na Slovenijo se Pahor zgrudi kot nespameten beb?ek, ki ne razume, da se je vredno boriti za obrambo slovenskih interesov in slovensko zemljo ter se upirati agresiji.


3. Kako da Pahor ni imel problema z Italijo, ko je blokirala pristop Slovenije EU v prvem delu leta 1990? Italija je umaknila blokado šele potem ko se je Slovenija vdala in je izro?ila Italiji vse kar je zahtevala?


4. Kako bo vrnil ukradeno zemljo Slovencem, potem ko bodo Hrvatje v EU?
 
5. Kako lahko Estonija, z manj prebivalstva kot Slovenija, pokaze POGUM in VOLJO, da se zoperstavi ruski velesili in odstrani sovjetski vojni spomenik v Talinu kljub protestom Rusije?

Kje je POGUM in VOLJA Pahorja, da se postavi v bran slovenskih interesov?
 
To so vse dokazi, ki potrjujejo, da Pahor postopa s Slovenci kot drugorazrednimi državljani, ki ne zaslužijo obrambe in zaš?ite. Zgleda, da so le Gr?ija, Italija in druge evropske države Pahorju pomembne. Za Slovenijo in Slovence mu ni mar.

Zgodovina je dokazala, da nikdar ne smemo zaupati komunistom, fašistom in nacistom. Pahor naj vpraša Poljake, ki so bili izdani od obojih, komunisti?nega Stalina in nacija Hitlerja, kaj mislijo o tajnem dogovoru razdelitve Poljske med Rusijo in Nem?ijo in brisanjem Poljske z zemljevida.
 
Slovenci so se tudi nau?ili od zgodovine, naj nikdar ne zaupajo komunistom, fašistom in nacistom. Komunist Diktator Tito je bil odgovoren za neizmerno škodo Slovenskemu narodu. Slovenija je zgubila svoje teritorialno obmo?je Trst, Gorico, Koroško in Istro zaradi Titovih zahrbtnih spletk na ra?un Slovenskega naroda. Diktator Tito in njegov komunisti?ni režim v Beogradu so tudi krivi narodnega-kulturnega genocida proti Slovencem, s poskusom "balkaniziranja" in uni?evanja Slovenske srednjeevropske kulture in dediš?ine.
 
Zato Slovenci nikdar ne bomo dovolili komunisti?nim izdajalcem kot je Pahor razkosati Slovenije in jo zbrisati z zemljevida.
 
Velik Ameri?an Thomas Jefferson, ki je bil navdušen nad slovesnim postopkom ustoli?evanja slovenskih vojvod v 5. stoletju, v slovenski deželi Karantanija, je neko? dejal:

 
"Vse kar tirani/diktatorji potrebujejo, da se utrdijo, je, da ljudje dobre narave mol?ijo".
 
Ponosen Slovenec pri?akujem odgovor, in vas lepo pozdravljam,
Gregor Puh 

 

PISMO PREDSEDNIKU VIRANTU 2

Cenjeni Predsednik, gospod Gregor Virant,
 
Slovenska oppozocija bi morala zahtevati CELOVITO NEODVISNO PREISKAVO delovanja Mestne ob?ine Lublana (v sodelovanju s tujimi preiskovalci, ki bi zagotovili neodvisnost) z namenom, da se ugotovi, ali se dogajajo domnevna politi?na korupcija, podkupovanje, ustrahovanje itd. ?e niso storili ni?esar narobe, se nimajo ?esa bati.

?e se dokaže, da je prisotna korupcija, potem bi morali biti Jankovi? in drugi aretirani in kazensko preganjani, tako kot je bil guverner ameriške države Illinois Rod Blagojevich, za katerega so s prisluškovanjem ugotovili, da je v zameno za politi?ne usluge zahteval pla?ilo. ?e se je zgodilo v Ameriki, se lahko tudi v Sloveniji.
O Blagojevichevem korupcijskem škandalu si lahko preberete tukaj:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7806596.stm

V Avstraliji obstaja zakon, ki š?iti ljudi, ki prijavijo koruptivno dejavnost. Imenuje se "Whisleblower Protection Act" in ga najdete na:

http://www.parliament.vic.gov.au/whistleblower.htm

Opozicija bi morala zahtevati, da Slovenija sprejme podoben zakon, ki bi spodbudil ljudi k prijavi korupcije.

Ukrepajte!!
 
Velik Ameri?an Thomas Jefferson, ki je bil navdušen nad slovesnim postopkom ustoli?evanja slovenskih vojvod v 5. stoletju, v slovenski deželi Karantanija, je neko? dejal:
"Vse kar tirani/diktatorji potrebujejo, da se utrdijo, je, da ljudje dobre narave mol?ijo".
 
Ponosen Slovenec pri?akujem odgovor, in vas lepo pozdravljam,
Gregor Puh