Obrtniki in podjetniki POZOR!

 

PAVLINJEK, PREDSEDNIK FUNKCIONARJEV IN URADNIKOV OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

?e bi volili predsednika zbornice vsi prisilno vklju?eni ?lani, bi Pavlinjek gladko pogorel. Njega so pa? izvolili funkcionarji, kateri si med sabo delijo funkcije, da potem lahko obvladujejo informacije in si jih prostodušno prisvajajo v svojo korist in korist peš?ice svojih volivcev-obrtnikov. O njegovi poslovni morali ne bom tukaj razglabljal, ker sem v pogovorih z mnogimi slovenskimi obrtniki prišel do spoznanja, da so z njo kar dobro seznanjeni. Dobro pa vemo, da v Sloveniji lahko uspejo samo podjetniki in obrtniki, ki jih krasi poslovna morala, ostankov okostnjakov za »uspešnim« obrtnikom oziroma podjetnikom.

Politi?na elita je ravno v?eraj, ko je potrdila spremenjeni zakon o izvršbi, dokazala, da si ne želi, da bi se v Sloveniji ustvarila podjetniška klima in s tem tudi elita, ko bi bilo dovoljeno da uspejo obrtniki in podjetniki, ki imajo znanje in ustvarjalno žilico, kateri so z umskim in fizi?nim delom pripravljeni ustvarjati, ne pa z manipulacijami in politi?nimi zvezami.

To kar ho?e politi?na elita v sodelovanju s funkcionarsko elito obrtne zbornice dose?i s to arogantno spremenjeno izvršbeno zakonodajo je, da bi bili privilegiranci zaš?iteni, da bi se po kratkem postopku reševali konkurence in bi tako prihajali na lahek na?in s sistemskimi rešitvami legalno s pomo?jo institucij države do premoženja, ki ga imajo sedaj v lasti njihovi poklicni konkurenti in jim osebno ter politi?no niso po godu.

 Pla?ilna nedisciplina je samo zavesa za katero ho?ejo oboji skriti svojo pravo namero. Ta poprava izvršbenega zakona je sarkazem brez primera. Na ta na?in bodo država in privilegirani obrtniki podjetniki, zavarovalnice banke brez pardona izterjevali, pošiljali v ste?aj in deložirali podjetja ter fizi?ne osebe, katerim so v preteklih 20. letih s pomo?jo institucij države (beri politi?ne elite) storili krivice s pomo?jo ve?plastno berljivih zakonov, ki so napisani v prid privilegiranega sloja v Sloveniji.

 Ti ogroženi, drugorazredni in s pomo?jo institucij države opeharjeni ter izigrani obrtniki in podjetniki se nimajo pravice nikamor pritožiti. Res pa je tudi, da za to nimajo denarja, še ve?ja resnica pa je, da se tudi ne morejo zanesti na pomo? odvetnikov, ki bodo tudi zahrbtno delovali v prid politi?no privilegiranim gospodarskim družbam, bankam zavarovalnicam v Sloveniji.

Ta prisilna združba slovenskih obrtnikov imenovana Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki služi peš?ici funkcionarjev in približno 400 zaposlenim na celovški 71 v Ljubljani je organizirana po vzoru države Slovenije. Politi?na elita Slovenijo smatra: »Država, to smo pa mi«. Obrtniška zbornica pa je plen ozkega kroga privilegiranih obrtnikov, ki imajo podporo s strani politi?ne elite.

 To dejstvo je dokazala politi?na elita, ki je bila na oblasti od leta 2004 in to dokazuje tudi sedanja oblastniška ekipa z ministrom Lahovnikom na ?elu. Ti privilegirani obrtniki zagotovo pridejo na svoj ra?un vsaka štiri leta, ko so državnozborske volitve in sponzorirajo politi?no elito, tako imenovano levico in desnico, ki nima ni? skupnega s tovrstno delitvijo politi?nih polov v zahodni civilizacijski sferi, ter njihove »brezpla?nike«.

Tudi teh 400 zaposlenih na Celovški v Ljubljani je zaš?itenih, kar se ti?e brezposelnosti, kot so to državni uradniki, ki jih je vedno ve?, ?eprav Pahor in Krebsova po Sloveniji in Evropski uniji »tulita«, da se število državnih uradnikov zmanjšuje. Farbata državljane, da ne morejo zmanjševati zaposlenih v zdravstvu in šolstvu, kar nih?e ne zahteva, ne povesta pa prave številke tistih nepotrebnih in neproduktivnih »Sizifov« na ministrstvih in Upravnih enotah, zavodih ter še marsikje.

Minister Lahovnik, kot je to že njemu v navadi, stopi pred medije in posmehljivo nategne državljane, podjetnike in obrtnike z raznimi obljubami. Ti tem ljudem nasedejo in Lahovnika v raznih anketah postavijo kar na vrh priljubljenosti. Niti ene dane obljube še ni izpolnil, tudi ne to, da bo uvedel prostovoljno ?lanstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ?eprav jo je napovedal že ob nastopu funkcije.

Da problemov ne zna reševati kaže njegova nedavna izjava, ki se glasi: »da naj podjetnik-podizvajalec, ki vnaprej sumi, da ne bo dobil pla?ila za opravljeno delo, dela ne vzame, saj bo tako svoje podjetje pahnil v ste?aj. Torej potem tudi obvezne ?lanarine ne more pla?ati. Po tej njegovi logiki, ?e ne bo delal, ga bo Obrtna zbornica preko izvršbe tudi lahko pahne v ste?aj, ?e seveda ni privilegiran.

Ni? boljši ni bil njegov predhodnik Vizjak, ki je mahal z neko anketo, na kateri je bilo nekaj podpisnikov (okrog 700), in razglasil, da 80 odstotkov obrtnikov v Sloveniji je takih, ki da podpirajo obvezno ?lanstvo v tej zbornici. Seveda je zaradi tega morala njegova politi?na opcija izgubiti volitve, kar pa je mala tolažba za slovenske male obrtnike, ki nimajo ni? od te zbornice, nobenih informacij, nobenih pomo?i pri pridobivanju dela ipd. Edino kar jim nudi je pošiljanje položnic za pla?ilo ?lanarine in potem sklepov o izvršbi, ki nimajo nobene osnove v Zakonu o izvršbi.

Lahovnik bi lahko to svojo obljubo gladko izpolnil in uvedel prostovoljno ?lanstvo v obrtni zbornici. Pred tedni je bila neka oddaja na nacionalni televiziji na to temo, Eden od uradnikov ali funkcionarjev Obrtne zbornice je povedal, tako kot je to pred leti trdil Vizjak, da 80 odstotkov obrtnikov in podjetnikov podpira obvezno ?lanstvo. Kje je pa potem problem, ?e takšna množica podpira to sedanjo organiziranost, potem ni nobenega razloga, da se sedanje stanje ne spremeni, da se zbornica prestrukturira v zbornico z neobveznim ?lanstvom. Zbornica bo samo ob 20 odstotkov ?lanstva, kar jo ne more zamajati, niti ogroziti Pavlinjeka in njegovo funkcionarsko obrtniško elito.

Mali obrtniki in podjetniki nimajo nobene koristi od te tako po socialisti?nem modelu organizirane Obrtne zbornice. Ta zbornica ni nobena vez med vlado in Obrtniki, ampak je molzni stroj s katerim Obrtnike ožemajo njeni funkcionarji in uradniki in seveda posredno tudi država. Kdaj bo kon?no že enkrat jasno v tej državi, da je ona zadolžena za to, da poskrbi za nemoteno delovanje obrtništva in podjetništva s pomo?jo neodvisnih institucij, kjer bo vsak obrtnik in podjetnik v postopku enakovredna stranka.

V Sloveniji je znano, da funkcionarska in uradniška elita ustvarjata probleme, da bi državljane prepri?ala v to, da so potrebni. To je prava in trenutno edina funkcija Obrtne zbornice, kar je v?eraj povedal eden od njenih funkcionarjev, ko je rekel, da so oni vez med obrtniki in državo (beri politi?no elito). Država dela probleme, in tako daje pomembnost in potrebnost funkcionarjem Obrtne zbornice. Vzajemno se eden drugega š?itijo in branijo funkcionarske fotelje ter bajne zaslužke na ra?un obubožanih in skrbnih obrtnikov oziroma podjetnikov.

Po skrajšanem postopku je potrebno spremeniti celoten Obrtno-podjetniški zakon, saj ga je ?as povozil. Sedanji je spisan tako, da so obrtniki dejansko sovražniki obstoje?ega politi?nega sistema, ki je na žalost isti, kot je bil pred letom 1990. ?lanarina je obvezna in jo mora obrtnik pla?ati, ?e ima dohodek ali ne. Pla?ila je oproš?en le v primeru, ?e umre, kar je barbarstvo ne pa zakonska rešitev. Minister Lahovnik mora zato v najkrajšem ?asu v parlamentarno proceduro poslati spremenjen zakon, kjer bo zbornica organizirana na prostovoljni bazi.

Ivanjševci, dne: 16.06.2010                            Karel KOZIC