Politiki s povzročanjem revščine kršite temeljne človekove pravice in žalite človeško dostojanstvo!

Politiki in političarke!

Zakaj nam z revščino kršite človekove temeljne pravice in hudo žalite in teptate naše človeško dostojanstvo in dostojanstvo naših otrok? Zakaj nam to počnete? Zakaj nam privoščite, da smo lačni? Zakaj nam ne privoščite dobro plačanih služb kot jih imate vi? Zakaj nam ne privoščite takšne kakovostne hrane kot jo vi jeste? Zakaj nam ne privoščite zdravja? Zakaj nam ne privoščite oblek kot jih vi nosite? Zakaj nam ne privoščite avtomobilov kot jih vi vozite? Zakaj nam ne privoščite dopusta? Zakaj nam ne privoščite frizerja?

Zakaj nam ne privoščite gledališča, kina, opere? Zakaj nam ne privoščite prihrankov na varčevalnem računu? Zakaj nam ne privoščite luksuznega stanovanja, hiše ali/in vikenda? Zakaj nam ne privoščite sproščenega in kakovostnega življenja? Zakaj nam uničujete življenja, če ima vsak le eno življenje in ni časa za trpljenje, živeti bi morali? Zakaj nam privoščite pomanjkanje, skrbi, stres, deložacije,...? Zakaj? Zakaj? Zakaj? Kaj smo vam storili? Zakaj ne prenehate že enkrat s tem zločinom nad človekom, nad otroki, odraslimi, onemoglimi, nad slovenskim narodom in drugimi prebivalci in prebivalkami Slovenije? ZAKAJ? Vsi ljudje smo enaki. Država smo ljudje: Ali smo res?  

USTAVA  Republike Slovenije :   2. člen   Slovenija je pravna in socialna država.
14. člen       (enakost pred zakonom)

V SLOVENIJI SO VSAKOMUR ZAGOTOVOLJENE ENAKE ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE,  ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.  Vsi so pred zakonom enaki.

Dragica Marešić, AI in Gibanje OPS (Amnesty International; Osveščeni prebivalci Slovenije)
Izobrazba: dipl. soc. delavka

 

SPOŠTOVANI!
NUJNO VPRAŠANJE, KI GA NASLAVLJAMO IN NANJ IŠČEMO ODGOVOR, SE  GLASI:


KDO JE V REPUBLIKI SLOVENIJI KRŠITELJ ČLOVEKOVIH TEMELJNIH PRAVIC V PRIMERU REVŠČINE, ki je nedvomno kršenje človekovih temeljnih pravic, diskriminacija, vzrok za socialno izključenost in hud poseg v človekovo dostojanstvo? Ali je kršitelj  država, politika, politiki z imenom in priimkom,.  ...kdo drug? Nekdo zagotovo mora biti  odgovoren! Ali vi veste? Koga žrtve v tožbi navedemo kot kršitelja zoper kršenje naših /človekovih temeljnih pravic? Hvala za čimprejšnji odgovor, ker žrtve niti trenutka več ne vzdržimo te ponižujoče revščine, ki ubija!

Dragica Marešić, upok. dipl. socialna delavka, članica AI, članica OPS: OSVEŠČENI PREBIVALCI SLOVENIJE

ODGOVOR  Ana | PIC
To      'Maresic Dragica'          Today at 2:14 PM                                04.02.2016
Spoštovani,
formalno gledano, torej v postopkih glede tega, je tožena stranka država saj mednarodni dokumenti in druge zaveze nalagajo odgovornost za preprečevanje kršitev človekovih pravic na države.
To je odgovor, ki sem ga prejela od naše pravnice.
Lepo vas pozdravljam,


Ana Repič, univ.dipl.soc.
vodja pisarne/office manager
Pravno - informacijski center nevladnih organizacij - PIC
Legal - Informational Center for NGO's
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia
mob.:+386 51 681 181, tel.:+386 1 521 18 88
www.pic.si, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

ODGOVOR  Petrič Ernest
To   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.                Today at 3:59 PM                                                   04. 02. 2'16
Spoštovana,
Vsekakor je država (prvenstveno vlada in parlament) prva odgovorna za socialni položaj v državi, saj je v njunih rokah sociala, pa tudi gospodarska politika. Splošno rečeno pa gre za to, da se v naši državi slabo gospodari (zlasti z državnim premoženjem), da pravna država ne deluje dobro in gre za vrsto zlorab. Zato je "kolač", ki naj bi se delil, majhen, pa še pri tem je mnogo zlorab, "država" je predraga in premalo učinkovita, tudi pri socialni politiki. Predvsem pa bi bilo treba ljudem omogočiti, da z delom zagotavljajo svoj socialni položaj. Zmaga nad revščino je bogata družba in učinkovita, poštena država.

S spoštovanjem za vaše delo in prizadevanja zoper revščino,
prof. dr. Ernest Petrič

sodnik
Judge

Beethovnova 10, SI – 1000 Ljubljana, p.p. 1713
t: +386 (0)1 477 64 46
m: +386 (0) 51 301 630
f: +386 (0)1 425 98 50
e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
w: www.us-rs.si


ODGOVOR                izr. prof. dr. Vesna Leskošek, dekanja Fakultete za socialno delo
Leskošek, Vesna
To    Maresic Dragica       Today at 7:35 AM                                                 26.januar 2016
Spoštovani,
Mislim, da sva na to temo že bili v kontaktu in sem vam že pred časom odgovorila na vaša vprašanja. Vendar to seveda ni ovira, da ponovno poudarim odgovornost države pri preprečevanju revščine. Namreč, le država je tista, ki lahko sprejema ukrepe, ki vodijo v zmanjševanje družbenih neenakosti in v odpravljanje revščine. Država je tudi tista, ki v ta namen nameni sredstva in poskrbi, da pridejo do tistih, ki jih potrebujejo. Naša država pri preprečevanju revščine ni preveč uspešna.
Lep pozdrav, Vesna Leskošek


ODGOVOR AMNESTY INTERNATIONAL
From: Maresic Dragica [mailto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ]
Sent: Sunday, January 17, 2016 5:27 PM
To: Amnesty Slovenije
Subject: KDO JE KRŠITELJ ČLOVEKOVIH TEMELJNIH PRAVIC V PRIMERU REVŠČINE? DRŽAVA?
On Wednesday, January 20, 2016 9:50 AM, Metka Naglič wrote:

Spoštovana gospa Marešič,
hvala vam za skrb in delovanje na tem področju.
V spominu imam, da sva si na to temo že izmenjali kar nekaj elektronske pošte, zato tokrat na kratko ponavljam, da je seveda država ta, ki je dolžna poskrbeti in zagotavljati človekove pravice svojih prebivalk in prebivalcev. To velja tudi za ekonomske in socialne pravice.

Če razmišljate o ukrepanju preko sodišča, bo najbolje, da se glede najboljše strategije in njene izvedbe dogovorite z nekom s pravnim znanjem in izkušnjami.

Prijazno vas pozdravljam, Metka Naglič
Metka Naglič
Direktorica za kampanje in komunikacije
- Director for Campaigns and Communications
________________________________________
ODGOVOR SREČO DRAGOŠ
Doc. dr. Srečo Dragoš                                                                Fakulteta za socialno delo- FSD
področje delovanja: Sociologija, socialno delo, socialna politika
Dragoš, Srečo
To    Maresic Dragica                                                 Today at 2:02 PM      27. januar 2016

Spoštovani,
Se strinjam z vami, da predstavlja revščina (še zlasti absolutna) kršitev človekovih pravic. Ker je v tem primeru odgovorna država, so osebno odgovorni tisti funkcionarji slovenske države, ki imajo največje pristojnosti in s tem odgovornosti v zvezi s preprečevanjem revščine. To so predvsem: predsednik vlade RS, takoj na drugem mestu pa minister oz. ministrica Ministrstva za delo… in znotraj vladne ekipe tisti funkcionarji, ki imajo največjo moč odločanja (npr. finančni minister).

Lep pozdrav,
Srečo Dragoš


USTAVA  Republike Slovenije

2. člen: Slovenija je pravna in socialna država.

14. člen
(enakost pred zakonom)
V SLOVENIJI SO VSAKOMUR ZAGOTOVOLJENE ENAKE ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE,  ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Vsi so pred zakonom enaki.

15. člen
(uresničevanje in omejevanje pravic)
Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave.
Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine.
Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava.
Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledice njihove kršitve.
Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri.

18. člen
(prepoved mučenja)
Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.

34. člen
(pravica do osebnega dostojanstva in varnosti)
Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.

44. člen
(sodelovanje pri upravljanju javnih zadev)
Vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.

49. člen
(svoboda dela)
Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji dopustno vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano.

50. člen
(pravica do socialne varnosti)
Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine. Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje. Vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja je zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom.

53. člen
(zakonska zveza in družina)
Zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev. Sklene se pred pristojnim državnim organom. Zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej, v družini in v zunajzakonski skupnosti ureja zakon. Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.

56. člen
(pravice otrok)
Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon. Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja zakon.


MEDNARODNI PAKT O EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN KULTURNIH PRAVICAH
Sprejela ga je Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966
z resolucijo št. 2200 A (XXI). Veljati je začel 3. januarja 1976 v skladu s 27. členom.

11. člen
1. Države pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do življenjskega standarda, ki zadostuje zanj samega in za njegovo družino, vštevši ustrezno hrano, obleko in stanovanje in pravico do stalnega izboljševanja njegovih življenjskih razmer. Z ustreznimi ukrepi bodo zagotovile uresničevanje te pravice in priznavajo v ta namen bistven pomen svobodno izbranega mednarodnega sodelovanja.

2. Države pogodbenice tega Pakta, ki priznavajo vsakomur temeljno pravico do varstva pred lakoto, bodo posamič ali v mednarodnem sodelovanju sprejele potrebne ukrepe, vštevši sem tudi konkretne programe:

a) za izboljšanje metod proizvodnje, shranjevanja in distribucije živil s popolnim izkoriščanjem tehničnih in znanstvenih znanj, s širjenjem znanja o zdravi prehrani ter z razvijanjem ali reformo agrarnih sistemov, tako da bi zagotovile kar najučinkovitejši razvoj in uporabo naravnih bogastev;

b) za pravično delitev svetovnih živilskih rezerv glede na potrebe, upoštevaje pri tem probleme tako držav, ki živila uvažajo, kot tudi držav, ki jih izvažajo.

SPLOŠNA DEKLARACIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
Sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948 z resolucijo 217 A (III). 
1.    člen
To splošno deklaracijo človekovih pravic kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri pouku in vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s postopnimi državnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splošno in resnično priznanje in spoštovanje, tako med narodi držav članic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo oblastjo. 

2.    člen
Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.

3.    člen 
Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so razglašene s to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino. 
Nadalje ni dopustno nikakršno razlikovanje glede na politično ali pravno ureditev ali mednarodni položaj dežele ali ozemlja, ki mu kdo pripada, pa naj bo to ozemlje neodvisno, pod skrbništvom, nesamoupravno ali kakorkoli omejeno v svoji suverenosti. 

22. člen 
Vsakdo ima kot član družbe pravico do socialne varnosti in pravico do uživanja, s pomočjo prizadevanja svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v skladu z ureditvijo in sredstvi neke države, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo in svoboden razvoj njegove osebnosti. 

25. člen 
Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne nezmožnosti, vdovstva ter starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje. 

27. člen
1. Vsakdo ima pravico prosto se udeleževati kulturnega življenja svoje skupnosti, uživati umetnost in sodelovati pri napredku znanosti in biti deležen koristi, ki iz tega izhajajo.

28. člen 
Vsakdo je upravičen do družbenega in mednarodnega reda, v katerem se lahko v polni meri uresničujejo pravice in svoboščine, določene v tej Deklaraciji. 

KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH (OZN

Sprejela jo je Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo št. 44/25 z dne 20. novembra 1989.  Veljati je začela 2. septembra 1990 v skladu z 49. členom. 

1.    člen 

1.    Države pogodbenice priznavajo, da ima vsak otrok neodtujljivo pravico do življenja. 
2.    Države pogodbenice bodo v največji možni meri zagotovile otrokovo preživetje in razvoj. 

27. člen 

1.    Države pogodbenice vsakemu otroku priznavajo pravico do življenjske ravni, ki ustreza njegovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu razvoju. 
2.    (Eden ali oba) starša ali drugi, ki so odgovorni za otroka, imajo glavno odgovornost za to, da v skladu s svojimi sposobnostmi in gmotnimi zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. 
3.    Države pogodbenice bodo v skladu z nacionalnimi pogoji in svojimi zmožnostmi sprejele ustrezne ukrepe, s katerimi bodo staršem ali drugim, ki so odgovorni za otroka, pomagale uveljaviti to pravico, in bodo, če je potrebno, zagotovile gmotno pomoč in programe pomoči, še posebej glede prehrane, obleke in stanovanja. 

KAJ BOSTE NAREDILI POLITIKI IN POLITIČARKE, DA V SLOVENIJI NE BO VEČ 300 TISOČ LJUDI, KI PO VAŠIH EVIDENCAH ŽIVOTARIJO V REVŠČINI? 500 TISOČ NAJMANJ PA JE NAD VAŠIM STATISTIČNIM PRAGOM TUDI V REVŠČINI. DRUŽBENO OBROBJE SE NEVARNO ŠIRI.

IMATE REŠITVE? KDAJ BO DRUGAČE? BI TO RAZLOŽILI IN JAMČILI S ČIM, ČE BODO VAŠE OBLJUBE PRAZNE MARNJE? NAPRIMER S SVOJI PREMOŽENJEM?

ZAHTEVAMO, DA POVESTE. ČE NIMATE VIZIJE, STRATEGIJE ZA ODPRAVO REVŠČINE, POVEJTE. ČE NE ZNATE, NOČETE, NE SMETE ALI NE MORETE, POJDITE S POLOŽAJEV, DA BODO VAŠA MESTA ZASEDLI LJUDJE, KI ZNAJO, IMAJO SOČUTJE DO SOČLOVEKA IN  NE BODO ŽIVELI BURŽUJSKEGA RAZKOŠNEGA ŽIVLJENJA, KER VEDO, DA JE TO NEMORALNO, ČE PA JE OKOLI NJIH VSE VEČ REVEŽEV. KAJ PA VI?

ODGOVORITE NA ZGORNJA VPRAŠANJA! TAKOJ!

Ekipa OPS

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 174 gostov in 1 član .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?