Koga naj toži 290.000 naših ljudi, ki životarijo pod pragom revščine?

logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

-     Združenje v Gibanju OPS    –
OSVEŠČENI PREBIVALCI SLOVENIJE   
Stara Vrhnika 116
1360 VRHNIKA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Datum : 17. 01. 2016

ZADEVA: KDO JE KRŠITELJ ČLOVEKOVIH TEMELJNIH PRAVIC V PRIMERU REVŠČINE?

Spoštovani!

V priloženi priponki je dokument, v katerem je podpisana Varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer, ki jasno pove, da  revščina in posledično socialna izključenost pomenita hud poseg v človekovo dostojanstvo in s tem kršitev človekovih temeljnih pravic.

Ker je revščina kršenje človekovih temeljnih pravic, je logično, da potemtakem v njej obstajata na eni strani kršitelj človekovih temeljnih pravic in na drugi strani žrtev kršenja človekovih temeljnih pravic; to smo ljudje, državljani, prebivalci, prebivalke, otroci in odrasli. To dobro ve vsak laik, vsak pravnik, vsak odvetnik, vsak tožilec, vsak sodnik, vsak politik, vsak drugi strokovnjak.

Varuhinja človekovih pravic, tudi bivša državna tožilka ga. Vlasta Nussdorfer, ki bi s svojim Uradom morala skrbeti za dosledno spoštovanje človekovih pravic,  žal v dokumentu ni navedla, kdo je v  tem primeru;  za vsako človeško bitje nesprejemljivega, nečloveškega  in zločinskega pojava - revščine,  kršitelj človekovih temeljnih pravic, zato potrebujemo odgovor o tem, da bomo lahko žrtve: otroci in odrasli,  ki ne po svoji krivdi vegetiramo, propadamo in umiramo  v revščini, brez sedanjosti in brez prihodnosti, vložili tožbe na pristojna sodišča v Republiki Sloveniji in kasneje na Mednarodnem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, saj je več kot očitno, da državi / Republiki Sloveniji  oziroma politiki, politikom in političarkam ni mar za nas ljudi, ki smo žrtve (in smo tudi državljani/prebivalci  Republike Slovenije in EU), saj politiki delujejo le za lastne interese, medtem ko mi državljani in državljanke, prebivalci in prebivalke, SLOVENCI in SLOVENKE, ki smo tudi človeška bitja, umiramo na obroke in ne živimo človeku primernega kakovostnega življenja, ogroženi smo na vseh področjih življenja, najbolj pa na zdravju, ki je največja vrednota v življenju vsakega posameznika.

Naša življenja in življenja naših otrok so zaradi revščine ogrožena z dolgoročnimi nepopravljivimi posledicami, škoda, ki je že narejena in se še nadaljuje, pa  se sploh težko oceni v denarju, ker ne obstoja toliko ničel v znesku, saj človeško življenje sploh nima cene, je neprecenljive vrednosti, ki ga je treba le negovati in uživati in ne uničevati. Zaradi posledic revščine bo naša življenjska doba veliko krajša kot bi bila, če ne bi živeli v revščini. Vsak dan revščine je nepopravljiva katastrofa, množica pa nas živi v revščini več let, tudi desetletij. To ni normalno in tako več ne more iti naprej, dogaja se nam velika krivica. Neverjeten absurd, da se take krivice dogajajo ljudem v 21. stoletju, medtem ko je na planetu s pravično porazdelitvijo dovolj vseh dobrin za vse ljudi.

Prepričani smo, da se tudi vi strinjate,  da je revščina zločin vseh zločinov  nad človekom, ta zločin je nujno potrebno (prednostno) ustrezno pravno in drugače obravnavati, sankcionirati, za vedno odpraviti in žrtvam revščine prisoditi primerno odškodnino ter osebno in javno opravičilo. Človekove pravice so pravice vseh ljudi in ne le elitnih posameznikov. Zapisane so v Deklaraciji o človekovih pravicah, v različnih konvencijah, podane pa so tudi v posameznih zakonih. Revščina je tudi hudo kršenje človekovih ustavnih pravic, ki nam pripadajo po Ustavi Republike Slovenije.  Revščina je v nasprotju z resolucijo nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020. Revščina je v nasprotju z mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, v nasprotju  z resolucijo Združenih narodov, itd.

Zgodovina Mednarodnega boja proti revščini sega v leto 1987, ko se je 17. oktobra tega leta več kot sto tisoč ljudi zbralo v Parizu in se poklonilo spominu na žrtve skrajne revščine, nasilja in lakote. RAZGLASILI SO, DA  JE REVŠČINA KRŠENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC. Z resolucijo Združenih narodov, ki jo je Generalna skupščina ZN sprejela  22. decembra 1992, pa je 17. oktober tudi uradno postal Mednarodni dan boja proti revščini. Resolucija med drugim vse države poziva, naj storijo vse za izkoreninjenje svetovne revščine, poleg tega pa tudi k obeleževanju mednarodnega dne s predstavljanjem in promoviranjem prizadevanj za dosego tega cilja.

Najboljši dokaz, kako se vse države ne zavzemajo in ne prizadevajo za izkoreninjenje domače in svetovne revščine, in med njimi je tudi Slovenija, je podatek, da je svet v letu 2014 porabil za oborožitev in vojsko približno 1700 milijard dolarjev; 4, 6 milijarde dolarjev na dan. Drugi takšen absurden, nesprejemljiv in žalosten podatek pa je ta, da si v vsaki državi le peščica ljudi deli osebne prejemke v tisočih in deset tisočih evrih /dolarjih, medtem ko so njihovi sorojaki brezdomci, brezposelni, lačni, reveži, apatični, depresivni, obupani,....prepuščeni življenju, ki to ni, s prejemki, ki ne zadostujejo niti skrbi za hišno žival, kaj šele za človeka.

LE NEKAJ ZNANIH PODATKOV V ŠTEVILKAH, ki jih lahko preverite na internetu in ki so tako ali drugače povezane  z žrtvami  KRŠENJA ČLOVEKOVIH TEMELJNIH PRAVIC ZARADI REVŠČINE V SAMOSTOJNI REPUBLIKI SLOVENIJI: 107. 488 nezaposlenih, 290. 000 ljudi pod pragom revščine, 150-250 000 registriranih alkoholikov, preko 4000 brezdomcev, 290 000 bolniških staležev ljudi,  525.206 receptov za antidepresive, predlani 448 samomorov, 160 000 prejemnikov Rdečega križa, 54 000 prejemnikov socialne pomoči, 410 000 oseb izpostavljenih tveganju socialni izključenosti, 206 000 upokojencev na pragu revščine, 48 000 prejemnikov minimalne plače,.......Treba je vedeti, da ima vsaka našteta žrtev še nekoga, ki z njo živi ali je z njo povezana,  torej so resnične številke žrtev revščine veliko večje, in če razumemo, da so te številke le uradni podatki / statistika, si nihče od nas, še najmanj politika, ne more zares predstavljati, kolikšnemu številu ljudi so zaradi revščine kršene človekove pravice, pogaženo človekovo dostojanstvo, koliko nas  je socialno izključenih, koliko nas je socialno mrtvih.  Država se na vse nas spomni le še z vabilom na volitve in referendume.

VPRAŠANJE, KI GA NASLAVLJAMO  IN NANJ IŠČEMO ODGOVOR,  SE TOREJ GLASI:

KDO JE V REPUBLIKI SLOVENIJI KRŠITELJ ČLOVEKOVIH TEMELJNIH PRAVIC V PRIMERU REVŠČINE, ki je nedvomno kršenje človekovih temeljnih pravic, vzrok za socialno izključenost in hud poseg v človekovo dostojanstvo? Ali je kršitelj  država, politika, politiki z imenom in priimkom,.  ...kdo drug? Nekdo zagotovo mora biti  odgovoren! Ali vi veste? Koga žrtve v tožbi navedemo kot kršitelja zoper kršenje naših /človekovih temeljnih pravic? Hvala za čimprejšnji odgovor, ker žrtve niti trenutka več ne vzdržimo te ponižujoče revščine, ki ubija!

Dragica Marešić, upok. diplomirana  socialna  delavka, članica OPS

 Priloga v dopisu institucijam:

***************************************************************


Na spletni strani VČP najdemo tudi to:

"O inštituciji Varuha človekovih pravic RS
Kaj je institucija Varuha in s čim se ukvarja?

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je ustavna kategorija, ki ne sodi ne v izvršilno, ne v sodno in ne v zakonodajno vejo oblasti. Varuh tako ni del mehanizma oblasti ampak je nadzornik oblasti, saj s svojim delovanjem omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine.

Varuh pri svojem delu ni omejen samo na neposredne kršitve v ustavi navedenih človekovih pravic in svoboščin, ampak lahko deluje v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice posameznika s strani nosilcev oblasti.

Intervenira lahko tudi v primeru nepravičnega in slabega upravljanja izvajalcev oblasti v razmerju do posameznikov. Upoštevajoč navedeno pomembno vpliva na razvoj in dvig pravne in upravne kulture v razmerjih med izvajalci oblasti in posamezniki.

Varuh človekovih pravic je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen organ.

Svojo organiziranost in delo varuh človekovih pravic skladno z zakonom ureja s poslovnikom in drugimi splošnimi akti."

Spoštovani sodržavljani, zdaj pa sami ugotovite, ali Varuh človekovih pravic z ekipo skoraj 50 visoko izobraženih sodelavcev v resnici opravlja svoje delo? Po našem prepričanju s takimi odgovori - izgovori ščiti oblastnike.

Po posvetovanju s pravniki, ki smo jim že pisali in čakamo odgovor, bomo pristopili k izdelavi univerzalne tožbe zaradi kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo bo lahko vložil vsak, ki životari pod pragom revščine. Morda, če bo tako pravno ugotovljeno, bomo vložili skupinsko tožbo.

Ekipa OPS


 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 127 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?