V Sloveniji se izvaja načrtni SOCIALNI GENOCID ali RODOMOR, a vam to RTV SLO in drugi mediji prikrivajo!

Spoštovani državljani in državljanke, ko gre za vas in tudi v vašo škodo, bodo uradniki vedno dejali, da je tako po zakonu ali celo Ustavi. Ko pa gre za kršenje temeljne družbene pogodbe, ki je zaveza med državo in državljani, jo pa lahko kršijo in se vam ob tem še v brk smejijo. Vsaka kršitev Ustave - temeljne družbene pogodbe pomeni, da nismo pravna in tudi ne demokratična država.

Kajti pravna pravična država je eden od osrednjih stebrov demokracije, demokracija pa je, če govorimo od dvosmerni cesti, kjer veljajo pravila tako za oblastnike, kot za vsakogar izmed nas državljanov. Vsi smo enaki pred zakonom in Ustavo RS, če tega ni, in to dokazujemo v več primerih, je ta država še vedno totalitarna. Ko boste vi zamudili rok za pritožbo en dan, bodo vašo pritožbo organi, kot prepozno zavrgli. Ko organi kršijo celo temeljni pravni akt  kar je Ustava, bodo pa za to našli kopice izgovorov. Vi ne morete imeti izgovorov, oni se vam pa smejijo, ko jih sploh nimajo.

Poglejte dragi sodržavljani kaj so nam govorili gospoda tik preden smo vstopili v EU in NATO, da so si ustvarili Švico in Kalifornijo, mi pa bomo ravnokar še brez spodnjic ostali.

Namesto pravne in socialne države, zlate dobe, srečne generacije pa doživljamo v Sloveniji pravi GENOCID ali RODOMOR.

Kaj smo dolžni predati našim naslednjim rodovom? Boljše, kot smo sami prejeli v upravljanje od naših prednikov. Kako nam pa danes kaže? Ali smo na tem, da bomo našim novim rodovom sploh omogočili prihodnost v Sloveniji? Kako, če je vse več ljudi na obrobju in se jih za eno Vrhniko ali Kočevje vsako leto izseli iz te države? Kako smo si Slovenci ob vem bogastvu in ob vseh potencialih dovolili kaj takega??? Res se je treba vprašati o svoji vesti, o razlikovanju kaj je prav in kaj je narobe, če pristajamo in ne reagiramo na anomalije, ki nas peljejo v propad.

POSTAVLJA SE TA TRENUTEK NAJPOMEMBNEJŠE VPRAŠANJE: Koliko ljudi je v resnici telesno, duševno, psihično, moralno, socialno zdravih, inteligentnih, razumnih, človečnih in aktivnih v samostojni državi Sloveniji, ki propada in koliko jih je v resnici že socialno/ družbeno razkrojenih, telesno, duševno, psihično, moralno in intelektualno obolelih?


Kdo in kako lahko reši takšno državo in  prevzame odgovornost za takšnih in drugačnih  2.062.784 ljudi (01. 01. 2015) ? In kdo bo prevzel odgovornost za socialni, kulturni, pravosodni, gospodarski, finančni genocid države, za vsakršno drugo  nepotrebno preteklo in sedanje  trpljenje otrok in odraslih ( tudi  nepotrebnih in prezgodnjih smrti), prav vsakega od njih – od nas, za nekatere že več kot dve desetletji? Kdo? In ali se bodo sklicevali na krizo, neprištevnost, bolezen, nesposobnost, nevednost, neznanje, nemoč, nemotivacijo, prenizko plačo,....? 

SE BODO OPRAVIČILI, DELALI DRUGAČE,...? KAKO NAPREJ? Je v svetu drugače?

REPUBLIKA SLOVENIJA IN SOCIALNI GENOCID ALI SOCIALNI/DRUŽBENI RAZKROJ V EVROPSKI UNIJI  LETA 2015 SOODGOVORNI  ZA DRUŽBENO STANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI:

Predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor univ. dipl. politolog smeri mednarodne dejavnosti, Predsednik Vlade Republike Slovenije dr.  Miro Cerar Predsednik Državnega zbora  g. Dr.   Milan Brglez,  Predsednik Državnega sveta  g. Mitja Bervar. 

PRISEGA FUNKCIONARJEV: "Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.«

Država blaginje je država,  ki je prevzela odgovornost za socialno varnost in blagostanje državljanov, katerim zagotavlja tudi ustrezni življenjski standard in več kot očitno je, da Slovenija ni država blaginje.

113.288 nezaposlenih; (dec.2015)

290.000 ljudi pod pragom revščine;

150-250 000 registriranih alkoholikov;

4.000, brezdomcev;

290 000 bolniških staležev ljudi;

525.206 receptov za antidepresive;

predlani 448 samomorov;

160 000 prejemnikov Rdečega križa;

54 000 prejemnikov socialne pomoči;

410 000 oseb izpostavljenih tveganju socialni izključenosti;

206 000 upokojencev na pragu revščine;

48 000 prejemnikov minimalne plače;

preko 1500 zapornikov in še in še......

razne humanitarne pomoči , medsebojne pomoči, ki rešujejo revščino, številne bolezni in  hospitalizacije, stečaji, deložacije, sodni postopki, izselitev iz države, delo na črno, kriminal, umori, korupcija, droge, nasilja, prepiri, sovraštva, zamere, osamljenosti, pomanjkanja ljubezni, ločitveni postopki, otroci prepuščeni sami sebi in internetu, mobingi, diskriminacije, stigmatizacije, neenakosti, prometne nesreče, razne deviantnosti (npr. prostitucija zaradi preživetja), odvisnosti in tako dalje.

» Norost je delati vedno iste stvari in pričakovati drugačne rezultate (Albert Einstein).«

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZAGOTAVLJA:

Slovenija je pravna in socialna država  (2. člen )

Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen)

Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere (53. člen)


SOCIALNI GENOCID ALI RODOMOR

Socialni genocid pomeni propad  socialne in pravne  države, družbeni razkroj, kršenje Ustave in drugih mednarodnih dokumentov o človekovih pravicah ter absurdno teptanje človečnosti in človeškega dostojanstva;

socialni genocid pomeni socialne nemire v državi, sovražnost, medsebojna nasprotja, razslojevanje ljudi na bogate in revne,  razčlovečenje ljudi / individuma in družbe, razpad družin in partnerskih skupnosti, vsakršna nasilja, nezadovoljstva, apatijo, depresijo,..........;

socialni genocid pomeni, da je po podatkih Javnega Inštituta za nacionalno zdravje leta 2013 storilo samomor 448 oseb, kar je pet oseb več kot leto prej in kar 32 več kot leta 2010 (361 moških in 87 žensk), 2011 je bilo 437 samomorov in se tako Slovenija po samomorilnem količniku uvršča med deset najbolj ogroženih držav na svetu; število samomorov v Sloveniji se v zadnjih štirih letih znova povečuje, a je še vedno občutno nižje kot recimo leta 2000, ko je samomor naredilo 588 ljudi; ocenjujem, da je od leta 2000 do 2013 v Sloveniji storilo samomor  preko 5 000 ljudi;

socialni genocid pomeni v letih 2012 in 2013 kriminalistična obravnava skupno 53 umorov, poskusov umorov, ubojev in poskusov ubojev; tudi to je Slovenija;

socialni genocid pomeni  na primer v 2013 policijska obravnava 1921 primerov družinskega nasilja in 2793 primerov obravnave družinskega nasilja na centru za socialno delo; nasilje v družini od sredine 2013 tudi dejansko narašča. Ta porast je po opažanjih policije povezan predvsem s socialnimi stiskami ljudi in zlorabo alkohola. Kriza bi lahko tako svoje tako svoje uničujoče posledice pokazala šele zdaj; socialna problematika se namreč na stopnji kriminala lahko odrazi šele z zamikom, tudi večletnim;

socialni genocid pomeni naraščanje kaznivih dejanj; po opažanju kriminalistov je za porast po 2009 zagotovo kriva tudi gospodarska kriza, ki se odraža v vedno hujši socialni krizi; v Sloveniji med letom 2001 in 2013 trend ropov in roparskih tatvin zlagoma narašča. Rekordno je bilo sicer leto 2006, ko so policisti obravnavali kar 682 ropov in poskusov ropov. Najbolj mirno je bilo s 421 ropi leto 2003, v letu 2013 je bilo 459 ropov;
socialni genocid  pomeni tudi spolno nasilje, ki je v naraščanju; med to nasilje štejemo tako posilstva in spolne napade na odrasle osebe kot tudi napade na mladoletne in slabotne osebe. Policija je med leti 2001 in 2013 največ primerov spolnega nasilja, 474, obravnavala leta 2010, najmanj, 338, pa leta 2001, 2013 pa 366 primerov;

socialni genocid pomeni, da se je v tujino odselilo/ migriralo leta 2013   5.392 ljudi,   leta 2012 pa celo 7.905, leta 2011 pa 3.888,......; iz Slovenije je od leta 1991 do danes migriralo preko 150.000 državljanov. Okoli 20% teh slovenskih migrantov se nekoč kasneje vrnejo v Slovenijo, ostali se ne vračajo. Nikoli več. Ob tem je treba upoštevati, da v to število niso zajeti slovenski migranti, ki hodijo dnevno na začasno delo v tujino, katerih je okoli 15.000;

socialni genocid pomeni, da je v šolskem letu 2012 /2013 odšlo v tujino na študij ali prakso 1735 mladih, ki se zagotovo ne bodo želeli vrniti;

socialni genocid pomeni, da v 21. stoletju v glavnem mestu države  in drugih mestih obstajajo za revne ljudi in brezdomce ( ne po svoji krivdi ) ljudske kuhinje in zavetišča;
socialni genocid pomeni, da v 21. stoletju po številnih mestih ljudje stojijo v vrstah pred Rdečim križem (160  000 prejemnikov), Karitas, Zvezo prijateljev mladine,....;

socialni genocid pomeni, da je v Sloveniji zagotovo preko 4000 brezdomcev, nihče verjetno ne ve natančne številke. Brezdomstva je veliko vrst. Tako imenovana Evropska klasifikacija brezdomstva (ETHOS, 2004) obsega štiri temeljne (in 13 bolj podrobno razvrščenih) kategorije brezdomstva, ki so: biti brez strehe, biti brez stanovanja, bivati v negotovih pogojih ter bivati v neprimernih pogojih.

Prvi dve kategoriji predstavljata odkrito ali vidno, »cestno« brezdomstvo, drugi dve kategoriji pa skrito ali manj vidno brezdomstvo. Razumevanje obeh oblik je pomembno, ker se iz skritega brezdomstva oblikuje odkrito, kar pomeni, da se moramo – še posebej če želimo delovati preventivno – ukvarjati tudi s prikritim;

socialni genocid pomeni nezaposlenost;  107. 488 nezaposlenih – le  registriranih ljudi ( 2013 je bila 28% nezaposlenost mladih pod 25 let) ;

socialni genocid pomeni diskriminacija pri zaposlovanju na račun prijateljskih vezi;
socialni genocid pomeni, da je v zadnjih sedmih letih je v stečaju končalo dobrih osem tisoč Slovencev, ki so ostali dolžni več kot 1,6 milijarde evrov. Lani 2014 je bilo v Sloveniji v postopkih osebnega stečaja prijavljenih za več kot 750 milijonov evrov terjatev. Vse večje število osebnih stečajev občutijo tudi banke, zavarovalnice in druga...;

socialni genocid pomeni zapiranje številnih podjetij, delavci brez plač in plačanih prispevkov;

socialni genocid pomenijo delavci na minimalnih plačah; od januarja 2015 dalje minimalna plača znaša 790,73 evra bruto / 604,36 evra neto;

socialni genocid pomeni, da se število prejemnikov denarne socialne pomoči v Sloveniji povečuje. Februarja so jih našteli nekaj manj kot 54.000, kar je okoli 4000 upravičencev več kot lani;  denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje; uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji (osnovni znesek minimalnega dohodka);

socialni genocid pomeni osnovni znesek minimalnega dohodka, ki  znaša 270,82 evrov, ki je tudi znesek denarne socialne pomoči;

socialni genocid pomenijo deložacije, rubeži, izklapljanje gospodinjskih storitev;
socialni genocid pomeni protipravno izkoriščanje nacionalnega premoženja in naravnih virov;

socialni genocid pomenijo razlike v osebnih prejemkih;

socialni genocid pomeni izkoriščanje in pregorevanje ljudi na delovnih mestih in sicer za profit posameznih elit, ki služijo kapitalističnemu sistemu;

socialni genocid pomeni, da je  bilo v letu 2014 v Sloveniji 290.177 primerov začasne zadržanosti iz dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih razlogov, na ZZZS pa ocenjujejo, da je glede na število zabeleženih dni bolniške odsotnosti vsak dan iz službe odsotnih 34.000 zaposlenih. Že več kot tri leta ni bilo v službi 345 zaposlenih, več kot pet let pa 27 ljudi. Največkrat so na bolniškem staležu v gospodarski dejavnosti, ki vključuje javno upravo in obrambo ter dejavnost obvezne socialne varnosti. Število dni bolniških odsotnosti v javni upravi je bilo 2013 za 375 tisoč več kot leta 2010;

socialni genocid pomeni, da  po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje število izdanih antidepresivov pri nas narašča. Največ zdravil proti depresiji zdravniki predpišejo odraslim med 45. in 64. letom starosti, ženskam celo dvakrat več kot moškim. Uporaba pomirjeval pa na drugi strani upada. V Sloveniji je bilo lani izdanih več kot pol milijona - 525.206 - receptov za antidepresive.

Kot pravijo na inštitutu, njihova poraba narašča tako v Sloveniji kot v drugih državah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. V letih 2011 in 2012 so imeli tisti, ki so obiskali zdravnika na primarni ravni zaradi težav z duševnim zdravjem, najpogosteje anksiozne motnje, reakcije na hud stres in prilagoditvene motnje ter depresivne epizode.

Natančneje rečeno, moški so zdravnika obiskali zaradi duševnih in vedenjskih motenj, ki jih je povzročilo uživanje alkohola, ženske pa zaradi neopredeljene demence. Po podatkih inštituta so zdravniki na primarni ravni med letoma 2009 in 2013 zabeležili v povprečju 91.774 obiskov letno zaradi različnih duševnih motenj, kar pomeni 45 obiskov na 1000 prebivalcev na leto. Večkrat so zdravnika zaradi težav duševnega zdravja obiskale ženske kot moški.

Slednji po navedbah strokovnjakov o tovrstnih psihičnih težavah neradi govorijo in se z njimi spopadajo drugače kot ženske. Posledica duševnih motenj je poleg jemanja antidepresivov tudi koriščenje bolniškega statusa, ki je dolg. Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi duševnih motenj je med letoma 2009 in 2013 znašalo 44 dni, za moške 48, za ženske pa 42 dni;

socialni genocid predstavlja  na svojevrsten način tudi farmacevtska industrija s svojimi stranskimi učinki; revni ljudje, ki nimajo za preživetje in so slabega zdravja zagotovo pri zdravniku še vedno brez težav  dobijo na recept raznovrstna zdravila (predvsem antidepresive in zdravila proti bolečinam; brezposelni ljudje pogosto uživajo antidepresive /pomirjevala), kruha na recept žal še nimamo, od teh zdravil imajo stranske učinke, ki jim proizvedejo nove bolezni, ne odpravijo pa vzroka njihovih bolezni, vzrok pa je najpogosteje njihovo življenje v stresu (brezposelnost, podhranjenost, konstantno pomanjkanje /revščina,..);

in ker vzroki niso odpravljeni jim zdravniki kronično in vztrajno predpisujejo zdravila, ljudje postanejo odvisniki, farmacevtska industrija pa služi na račun človeških socialnih stisk;  medtem ko si bogati lahko privoščijo ugodnejše življenje, hiter samoplačniški pregled pri izbranih zdravnikih, tudi v tujini, alternativno, naravno medicino, kakovostno prehrano, bogato kulturno življenje, duhovno življenje, ...in se ne poslužujejo  v takšni meri farmacije; po objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo leta 2013 izdanih 17 milijonov receptov v vrednosti 451 milijonov evrov; vsak prebivalec pa je v povprečju prejel 8,26 recepta s predpisanimi zdravili v vrednosti 219 evrov;

socialni genocid pomenijo nenormalno in nesprejemljivo dolge čakalne dobe na »redne« specialistične preglede; ko potrebujete na  primer prvi zobozdravstveni pregled boste čakali v Ljubljani 240 dni, za  oskrbo zoba z zobno prevleko, boste na storitev čakali tudi več kot 1 leto; za različne  »redne« operativne posege na Ortopedski kliniki v Ljubljani za leto 2015 so čakalne dobe od 190 do celo 970 dni, revmatološka klinika UKC v letu 2014 428 dni (samoplačniško pa seveda večino zdravstvenih storitev dobite v roku enega tedna do 14 dni kar si revni in tisti srednjega sloja ne morejo privoščiti, ljudje celo prej umrejo za posledicami bolezni preden dočakajo dobljen datum pri specialistu, ki bi moral bolezen zdraviti, v najboljšem primeru se jim bolezen zagotovo poslabša);

dejstvo je, da ko človek potrebuje zdravnika - specialista ga zagotovo potrebuje takoj /nujno oz. čimprej, izraz redno, ki ga beremo na napotnicah se mi zdi neprimeren in velikokrat prepozen; čakalne dobe v zdravstvu se podaljšujejo, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz 2014), ki na mesec spremlja le 13 vrst specialističnih ambulant in 47 preiskav in operacij.

V teh čakalnih vrstah je čakalo 163.671 oseb, od tega 19.564 nedopustno dolgo; opazovana področja so samo delček celotnega zdravstva, a očitno je, da se dostopnost bolnikov do zdravnikov v celoti poslabšuje: ni odveč zapisati, da se s čakalnimi dobami, ki so pravi odsev kondicije zdravstva, že dolgo ne ukvarja nihče - ne ministrstvo za zdravje ne vlada in ne zdravstvena blagajna (ZZZS);

socialni genocid pomeni, da  zaradi posledic alkohola slovenske bolnišnice sprejmejo okoli 4000 ljudi letno, na leto jih zaradi alkohola umre med 300 in 400. Če k temu prištejemo še dejstvo, da je približno vsaka tretja žrtev prometne nesreče posledica uporabe alkohola in število samomorov zaradi alkoholizma ter uničena življenja najbližjih družinskih članov, se številka absolutno poviša.

Natančnega števila, koliko alkoholikov imamo v Sloveniji, ni, številka se giblje med 150 tisoč in 250 tisoč. Najnovejši podatki so pokazali, da je mogoče z gotovostjo ugotoviti, da je 15 odstotkov odraslih moških odvisnih od alkohola, nadaljnjih 15 odstotkov pa jih pije čezmerno. To je grozljivih 30 odstotkov odraslih moških, starejših od 20 let. A da ne bo dileme, z alkoholom imajo težave tudi ženske. V Sloveniji velja razmerje med moškimi, ki so se zdravili zaradi alkohola, in ženskami, ki so se zdravile, 1 : 4 .  Po popiti količini alkohola veljamo za mokro družbo, saj smo v samem evropskem vrhu. Slovenec, starejši od 15 let, spije na leto namreč med deset in petnajst litrov čistega alkohola;

socialni genocid pomeni, da je po podatkih iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih za leto 2014 je bila stopnja tveganja revščine v Sloveniji 14,5-odstotna. To pomeni, da je v Sloveniji živelo pod pragom tveganja revščine 14,5 % ali približno 290.000 oseb.

Letni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo je znašal 7.146 EUR; razpoložljivi neto dohodek oseb, ki so živele pod pragom tveganja revščine, je bil torej nižji od 596 EUR na ekvivalentno odraslo osebo na mesec. Prag tveganja revščine za štiričlansko družino z dvema odraslima in z dvema otrokoma, mlajšima od 14 let, je znašal 1.251 EUR na mesec, prag za dvočlansko gospodinjstvo brez otrok pa 893 EUR na mesec;

socialni genocid pomeni, da so med vsemi osebami pod pragom tveganja revščine  največji, 26-odstotni, delež predstavljali upokojenci (18 % upokojene ženske in 8 % upokojeni moški), sledile so brezposelne osebe s 24-odstotnim deležem, nato mladoletni otroci z 19-odstotnim deležem in delovno aktivne osebe z 18-odstotnim deležem, najmanj, 13 %, pa je bilo med osebami pod pragom tveganja revščine drugih neaktivnih oseb (nezmožnih za delo, gospodinj, študentov).

Glede na prejšnje leto se je od vseh naštetih skupin oseb pod pragom tveganja revščine najbolj zmanjšal delež upokojencev (za 6 odstotnih točk), povečal pa delež brezposelnih oseb (za 7 odstotnih točk);

socialni genocid pomeni, da je 410 000 oseb izpostavljenih tveganju socialni izključenosti;

socialni genocid pomeni, da je v letu 2013  na pragu revščine živelo že okoli 206.000 upokojencev. Upokojencem se ne usklajujejo pokojnine s plačami. Tisti, ki imajo nad 622€ pokojnine so ostali brez letnega dodatka. Nekateri so izgubili varstveni dodatek ali pa so se mu bili prisiljeni  (da ne izgubijo nepremičnine) odpovedati zaradi omejitve pri dedovanju zapuščine dedičev. Prav tako se dobljene redne socialne denarne pomoči (od 13. prejete dalje) omejijo pri dedovanju morebitne zapuščine. Ukinjene so državne pokojnine;

socialni genocid pomeni, da je povprečna pokojnina 2013  znašala 617 evrov, kar predstavlja 62 odstotkov povprečne slovenske plače. Pokojnine so v zadnjem desetletju občutno padle. Že sedanje pokojnine so zelo nizke, saj je po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za julij 2013 večina upokojencev prejemala pokojnino pod 700 evrov. Pokojnino, višjo od tisočaka, pa je prejemalo le osem odstotkov upokojencev. Posebej skrb zbujajoč je podatek, da znaša delež tistih upokojencev, ki prejemajo pokojnino pod 400 evrov, kar 28 odstotkov;

socialni genocid pomeni, da Kazalniki o dohodku in revščini v letu 2013 kažejo, da se je znižal vpliv socialnih transferjev na zniževanje revščine, poročajo statistiki: »Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev, torej družinskih in socialnih prejemkov, bi stopnja tveganja revščine znašala 25,3 odstotka, če bi od dohodka odšteli še pokojnine, bi se še dodatno zvišala, in sicer na 42,3 odstotka.«;

socialni genocid pomeni,  da je od  začetka recesije v Sloveniji je vsaj 7.000 revnih otrok več. Zadnji uradno dostopni podatki za leto 2013 kažejo, da pod pragom revščine živi 14,7 % otrok, in da jih je 15,1 % materialno prikrajšanih. Revni otroci v letu 2012 so bili v povprečju bolj revni kot v letu 2008 – povečala se je namreč vrzel revščine, kar pomeni, da so padli globlje oz. dlje od praga revščine;

socialni genocid pomeni  tudi naslednje: daleč najbolj ranljiva skupina so gospodinjstva z brezposelnimi člani in vzdrževanimi otroci – kar 75,2 % jih živi pod pragom revščine - skoraj polovico družin z otroki in z manj kot polovico delovno aktivnih članov je že pod pragom revščine – 45,5 % - vsaka tretja enostarševska družina živi pod pragom revščine – 30,1 % -  od leta 2008 se nam je zelo povečala tudi brezposelnost mladih (15-24 let) in sicer za 11 odstotnih točk na 21,6 % populacije, kar je izjemno zaskrbljujoče - zaznavajo porast tudi med skupino tistih mladih, ki se ne izobražujejo, niso vključeni v poklicno usposabljanje in so nezaposleni, teh je že skoraj 10 %;

socialni genocid pomeni raznovrstno nasilje države nad posameznikom (npr. varčevalni ukrepi),  nasilje delodajalca nad delavcem, nasilja v družini, v šoli, na cesti, raznovrstna medsebojna nasilja, nasilja, ki jih prikazujejo mediji;

socialni genocid pomeni vedno več sodnih (nerešenih) postopkov;

socialni genocid se zgodi na nek način tudi  s splavom nerojenega človeškega bitja; v Sloveniji je bilo med leti 1979 in 2004 opravljenih najmanj 400.000 splavov (skupaj s splavi, povzročenimi v postopkih umetne oploditve in z uporabo abortivne kontracepcije). Leta 2010 je bilo po podatkih IVZ opravljenih nekaj več kot 4.300 splavov, leta 2012 pa le še 4.106. Splav je v današnjem času že skoraj povsod osnovna pravica vsake ženske, medtem ko se pravica do življenja otroka še vedno in vedno bolj trdno postavlja na drugo mesto.

Ali to pomeni, da je rešitev za večjo rodnost in preživetje Slovencev in ostalih narodov v ukinjanju splavov? Ne, zagotovo ne. Je pa gotovo v osveščanju in ozaveščanju, da otrok ne postane človek šele ob rojstvu ali ob začetku bitja srca, ampak je človeško bitje že od samega začetka in ni le nepomemben »kupček celic«;

socialni genocid na svojevrsten način pomenijo psihiatrične ustanove in druge podobne institucije in zavodi kot so: domovi starejših, zapori, zavodi za zdravljenje odvisnosti, zavodi za tako ali drugače prizadete ljudi, prevzgojni domovi in podobno;  rehabilitacijo, vzgojo in življenje vseh teh ljudi bi bilo potrebno urediti na bolj human način, kajti stanje v katerem se nahajajo ima vzrok in posledico v družbeni odgovornosti in ne le njih samih. V vseh naštetih oblikah življenja so vsi ves čas stigmatizirani, manjvredni, prizadeti in če in ko izidejo iz njih so brez vsake perspektive in nikoli enakovredni člani družbe in to ni dobro za napredek družbe; in lahko bi še kaj naštevali.

» Prestopnike raje umaknemo iz družbe, v institucije, kot so zapori, poboljševalnice, ali posebne zavode, namesto da bi jih poskušali čim bolj vključiti v družbo. Slovenija je v Evropi glede na število takih inštitucij, v katere ljudi »odložimo«, tako v vrhu Evrope. Na to kaže tudi več kot 100-odstotna zasedenost naših zaporov (preko 1500 zapornikov). »Začaran krog nasilja se sam od sebe ne bo pretrgal. Tudi če je nekdo prestal kazen ne bo čudežno začel drugače funkcionirati. Premalo je psihoanalize. Po drugi strani pa smo bombardirani z izvajanjem birokracije in administracije, namesto da bi se ukvarjali s človekom« ( Sendi Murgel).

Vsaka družba mora najprej ustvariti sistem in način življenja, ki ne bo ustvarjal razmer, ki lahko privedejo do raznih deviantnosti in nezaželjenih stanj, torej ustvariti razmere, v katerih bo vsak posameznik lahko normalno zadovoljeval človeške potrebe, uresničeval svoje želje, potrebe, cilje, sanje  in živel zdravo in vitalno življenje do pozne starosti, to je edini izhod, edina rešitev za izhod iz družbene krize posameznih držav in krize celotnega človeštva ter vzpostavitev civilizacije v pravem smislu besede.

Biti civiliziran pomeni biti človek in drugemu dovoliti biti človek, biti človek pomeni uresničevati se v vseh svojih razsežnostih in potencialih v osebno korist in korist celotne družbe za ohranjevanje in nadaljevanje človeške vrste, seveda se zato moramo najprej odločiti, soglašati, potem pa udejanjati.

•    Prvega januarja 2015 je imela Slovenija 2.062.874 prebivalcev, od tega  v februarju delovnega aktivnega prebivalstva 797, 360, aprila je število upokojencev znašalo 612.041, največ, 431.745, je bilo prejemnikov starostnih pokojnin, število vseh študentov: 42.922, dijakov cca 76 000 (2013), cca 170 700  osnovnošolcev, cca 125 000 predšolskih otrok (2011), v 2014 živorojenih 21. 165 in umrlih 18 886.

Slovenija pa ima tudi ( namenoma večkrat PONAVLJAM, ker so podatki alarmantni ) letno preko 400 samomorilcev, 250 000 registriranih alkoholikov, pod pragom tveganja revščine 290 000 ljudi,  na pragu revščine 206. 000 upokojencev, 410 000 oseb izpostavljenih tveganju socialni izključenosti; 290.177 primerov začasne zadržanosti iz dela zaradi bolezni, 525.206 - receptov za antidepresive, 107. 488 nezaposlenih registriranih ljudi, preko 4000 brezdomcev,  čez 1500 zapornikov, 54 000 prejemnikov denarne socialne pomoči, 160 000 prejemnikov Rdečega križa, 48 000 prejemnikov minimalne plače, nešteto prejemnikov Karitasa, Zveze prijateljev mladine, Anine zvezdice (in drugih humanitarnih oblik pomoči).

Med glavnimi vzroki umrljivosti v Sloveniji izstopa umrljivost za rakom, ki je večja od povprečne stopnje umrljivosti zaradi raka v državah OECD-ja.V Sloveniji letno zboli za rakom več kot 10.000 prebivalcev, umre pa jih okrog 6.000. Najpogostejši rak v Sloveniji je pri ženskah rak dojke, pri moških pa rak pljuč (2010). Zanimivo in grozljivo bi bilo verjetno poznati pravo številko vseh obolelih ljudi za posledicami socialnega genocida in z njim povezanih posledic  v Sloveniji ter drugih vzrokov in pa številko vseh, ki in koliko prinašamo zaslužek farmacevtski industriji.

Glede na definicijo zdravja Svetovne zdravstvene organizacije pa lahko vidimo, da celostnega zdravja pravzaprav ni. Del  nikoli ne more biti zdrav, če ni zdrava celota ( dejal že Platon); človek ne more biti zdrav, če ni zdrava družba in družba nikoli ne more biti zdrava, če hočete uspešna, če niso zdravi vsi njeni deli, vsi ljudje, Poznate definicijo zdravja?

Zdravje predstavlja stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje. Prvotno so zdravje označevali kot odsotnost bolezni ali onemoglosti. Po novejših spoznanjih in stališčih Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje celovit in dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije in preprečevati bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt.

Sodobna definicija zato opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej definiciji dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. V tem smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti.

Zdravje je temelj socialnega in gospodarskega razvoja in odsev razmer v družbi v posameznem zgodovinskem obdobju. Je odsev preteklih in sedanjih dogajanj, učinkov dednosti in okolja ter človekovega odzivanja. Na zdravje vplivajo biološke, socialne, kulturne, tehnološke, psihološke, demografske, politične in civilizacijske razmere ter odzivanje zdravstvenega sistema na zdravstvene potrebe ljudi.

ALI JE SLOVENSKA DRUŽBA ZDRAVA? Ali je človeška družba zdrava?

ALI JE SLOVENSKA DRŽAVA ZDRAVA?

ALI JE (SLOVENSKA) DRUŽBA/ DRŽAVA V DRUŽBENEM RAZKROJU /socialnem genocidu?

IN KAJ JE SPLOH ZDRAVJE, SPOŠTOVANI POLITIKI, SPOŠTOVANI DRŽAVLJANI-KE?

KAKŠNO JE V RESNICI VAŠE – NAŠE  - CELOSTNO - SKUPNOSTNO ZDRAVJE?

KAKŠNA JE PRAVZAPRAV NAŠA DRUŽBA, NAŠA DRŽAVA, ČE HOČETE SVET V KATEREM ŽIVIMO? ALI ŽELIMO DRUŽBENE SPREMEMBE?

KAKŠNO PRIHODNOST ŽELIMO ZASE, ZA SOLJUDI IN ZA NAŠE POTOMCE, ZA PLANET?

KAJ SMO ZA SEDANJOST IN PRIHODNOST SPLOH PRIPRAVLJENI STORITI ? ŽE DANES!

SMO SPOSOBNI SOŽITJA, SPRAVE, PRIJATELJSTVA, SODELOVANJA, POVEZOVANJA, NAČRTOVANJA,..?

SMO SPOSOBNI DELATI DRUGAČE, BOLJE, ZA VSE SKUPAJ?

POGOSTO SLIŠIMO »STOPITI SKUPAJ«. ZAKAJ TEGA ŠE NISMO STORILI?

TAKO PREPROSTO JE SAMO BITI TO KAR ŽE SMO; »BITI ČLOVEK«! BODIMO TO!


"Kaj lahko vsi naredimo? Najbolj neverjetne stvari. Lahko gremo na luno in še naprej. Lahko rešimo skrivnosti bolezni, zmanjšamo lakoto in trpljenje, povečamo število in kvaliteto priložnosti, dosegljive za vsakogar, in ustvarimo tisto, kar še ne obstaja, a bo izboljšalo pogoje za vse človeštvo. Lahko prinesemo mir tja, kjer je bila nekoč vojna, in prijateljstvo, kjer je nekoč prevladovalo sovraštvo. Lahko raziskujemo nebo, pregledujemo globine oceana in preiskujemo neomejeno kreativnost in kapaciteto človeškega uma."  (Jim Rohn)

»Kar je najbolj preprosto, doumemo prav nazadnje, ko smo preizkusili že vse ostalo. Ali je kakšna pot, da bi se stvari začeli lotevati z drugega konca in bi si prihranili vso dolgo pot?« (F. Dostojevski)

Vse dobro vsem nam!

Dragica Marešić, dipl. soc. delavka


Včlanite se v Gibanje OPS TUKAJ pa bomo naredili skupaj kar je naša pravica in dolžnost. To je treba narediti, ne samo togo biti.